ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ευαγγελιστρίας 2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
e-mail: [email protected]
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213 1510 XXX
FAX
Πάτροκλος Γεωργιάδης
932, 933
210 3248122
[email protected]
Γραμματεία
932, 933
Κουρούπης Σπύρος
Ειδικός Σύμβουλος
Σαΐνη Καλλιόπη
Εθνικός Εκπρόσωπος θεμάτων
Π.Π. στην Ε.Ε.
167
[email protected]
Νικολάου Σπύρος
Πρόγραμμα Interreg
104
[email protected]
210 6977827
Διευθυντής ΚΕΠΠ
24ωρη λειτουργία
Διεύθυνση: Ριζαρίου 1, 152 33 Χαλάνδρι
Αξιωματικός Υπηρεσίας
[email protected]
210 3248122
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
210 3359002
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213 1510 XXX
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Θεοδώρου Φοίβος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αλεξανδρής Δημήτριος
Προϊστάμενος Τμήματος
Αντωνάκος Ανδρέας
Γαλάνη Άρτεμις
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Λαζάνη Αδαμαντία
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Πατσιώτη Ναταλία
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αθηναίου Ευσταθία
Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ &
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
210 3359941
210 3359912
FAX
E-MAIL
138, 916
[email protected]
975
[email protected]
170
[email protected]
966
[email protected]
[email protected]
140
213 1510 935
[email protected]
159
[email protected]
Βλάχου Ελένη
976
[email protected]
Φιλέντας Φώτης
164
[email protected]
Τεστέμπαση Κυριακή
950
[email protected]
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213 1510 XXX
FAX
E-MAIL
911
[email protected]
Καλυβιώτης Δημήτρης
161
[email protected]
Σταμπολιάδης Φοίβος
968
[email protected]
Κακαλιάγκου Όλγα
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
[email protected]
[email protected]
160
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
E-MAIL
210 3359910
210 3359003
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
[email protected]
Kρόμπα Μαρία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΕΠΠ)
E-MAIL
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
213 1510 935
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Κόλλια Ζαφειρία
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προϊσταμένη Τμήματος
Κραμπή Ειρήνη
132
213 1510 935 [email protected]
[email protected]
124
e-mail για θέματα εθελοντισμού
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Μαρκαντωνάκη Σοφία
Προϊσταμένη Τμήματος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
943
[email protected]
Παπαβασιλείου Ιωάννης
Προϊστάμενος Τμήματος
166
[email protected]
Αναστοπούλου Ηλιάνα
136
[email protected]
Αποστολάτου Ανθή
962
[email protected]
Νικολακοπούλου Μαρία
149
Παπανδρέου Νικόλαος
964
Σκούμπης Δημήτριος
173
Σχοινάς Χρήστος
134
[email protected]
Τασούλα Μαριάννα
134
[email protected]
143
[email protected]
Προϊσταμένη Τμήματος
[email protected]
213 1510 935 [email protected]
Βακουλή Αλκμήνη-Χαρά
979
Δανιά Σμαράγδα
172
[email protected]
Κομματά Ουρανία
955
[email protected]
137
[email protected]
168
[email protected]
Παπαβασιλείου Κων/νος
113
[email protected]
Νικολόπουλος Φώτης
921
[email protected]
931
[email protected]
Γκόλιας Στέφανος
165
[email protected]
Παπαδόπουλος Γεώργιος
951
[email protected]
Μουζή Μαρία
965
[email protected]
Διονυσίου Ιωάννα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
E-MAIL
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Πρεσβέλου ΚατερίναΜυρτώ
Λουδάρου Άρτεμις
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
FAX
Βαρίνου Μαρία
Τουπαδάκη Νεκταρία
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
[email protected]
914
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
213 1510 XXX
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ
[email protected]
Προϊσταμένη Τμήματος
Προϊσταμένη Τμήματος