ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΚ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΚ
ΘΕΜΑ 1ο
1. Τι είναι ο κύκλος Carnot και τι αποδεικνύει;
2. Ποιο φαινόμενο καλείται επικάλυψη και ποια πλεονεκτήματα
παρουσιάζει;
ΘΕΜΑ 2ο
1. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει ο μεταβλητός χρονισμός των
βαλβίδων;
2. Πως ταξινομούνται οι συμπιεστές ανάλογα με τον τρόπο κίνησης;
3. Ποια διαδρομή ακολουθεί το καύσιμο προς τα μίγμα;
ΘΕΜΑ 3ο
1. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα μπεκ από πλευράς
κατασκευής;
2. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να επιλέξουμε ένα μπεκ;
3. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του οξειδωτικού καταλύτη;
ΘΕΜΑ 4ο
1. Ποια είναι τα βασικά αίτια της προανάφλεξης;
2. Ποιοι παράγοντες εξαρτώνται από τη χρονική στιγμή της έναρξης του
ψεκασμού;
3. Τι είναι η ειδική κατανάλωση καυσίμου;
ΘΕΜΑ 1ο
1. σελ. 12, σχολ. βιβλ.
2. σελ. 16, σχολ. βιβλ.
ΘΕΜΑ 2ο
1. σελ. 47, σχολ. βιβλ.
2. σελ.55, σχολ. βιβλ.
3. σελ. 69, σχολ. βιβλ.
ΘΕΜΑ 3ο
1. σελ. 75, σχολ. βιβλ.
2. σελ. 76, σχολ. βιβλ.
3.σελ. 148, σχολ. βιβλ.
ΘΕΜΑ 4ο
1. σελ. 168, σχολ. βιβλ.
2. σελ. 203, σχολ. βιβλ.
3. σελ. 257, σχολ. βιβλ.