Εγχειρίδιο Χρήστη GIEGA NEW

Brenner und Heizsysteme
"GIEGA NTG 4 - 9"
27 - 84 kW
ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έκδοση: SATURN - Giega NTG - 0610-00
Σελίδα 1 / 17
267
O
100
Ø 150
4xM8
A
46
43 45
Εικ. 1
49
44
Εικ. 2
Εικ. 3
C
6
3
8
2
1
7
4
5
Εικ. 4
Σελίδα 2 / 17
Σελίδα 3 / 17
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 Το παρόν εγχειρίδιο, το οποίο διαιρείται σε δύο μέρη, αποτελεί
απαραίτητο αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε
προσεκτικά τις πληροφορίες καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση και τη χρήση. Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η εγκατάσταση του
λέβητα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη ή ζημία, για τις οποίες ο
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
 Ξετυλίξτε όλα τα μέρη και ελέγξτε τα περιεχόμενα.
 Τα στοιχεία συσκευασίας, όπως ξύλινα κιβώτια, καρφιά, διπλόκαρφα,
πλαστικές σακούλες και αφρώδες πλαστικό αποτελούν κίνδυνο και δεν θα πρέπει να αφήνονται κοντά σε παιδιά.
 Αυτός ο λέβητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό
για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. Οποιαδήποτε άλλη
χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες ή προσωπικές
βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη ή αλόγιστη χρήση.
 Πριν την εκτέλεση οποιονδήποτε λειτουργιών καθαρισμού ή συντήρηση, πάντα να αποσυνδέετε τον λέβητα από την κεντρική παροχή
ρεύματος.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Εικ. 1)
Αυτός ο λέβητας είναι κατασκευασμένος από στοιχεία χυτοσιδήρου υγρού θαλάμου.
Ειδικότερα, είναι πολύ δημοφιλής λόγω της υψηλής απόδοσης και
σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας, της ευκολίας στην εγκατάσταση και συντήρηση και το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
οποιουδήποτε είδους εγκεκριμένο καυστήρα.
Ο λέβητας που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ώστε
να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το μπροστινό μέρος. Ο καυστήρας είναι
τοποθετημένος πάνω στην πόρτα η οποία μπορεί να ανοίγει προς τα δεξιά ή τα αριστερά όπως απαιτείται.
• Οι όροι δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω αναφέρονται σε άτομο που κοιτά προς τον λέβητα από
την πλευρά της πόρτας.
• Οι αριθμοί στις περιγραφές αντιστοιχούν στους
αριθμούς που εμφανίζονται στα αναλυτικά δια
γράμματα για συναρμολόγηση και ανταλλακτικά.
Μην εμποδίζετε τις εισαγωγές αέρα ή τους σωλήνες αερισμού.
Εάν ο λέβητας δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, απενεργοποιήστε
τον άμεσα. Μην επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε οι ίδιοι. Πρέπει να
καλέσετε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Εάν κάποια μέρη χρειάζονται
επισκευή, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε κέντρο επισκευής εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά. Εάν
δεν συμβεί αυτό, η ασφαλής λειτουργία του λέβητα μπορεί να επηρεαστεί.
 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η σωστή λειτουργία, είναι σημαντικό να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ο λέβητας θα πρέπει να συντηρείται περιοδικά από κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο.
Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιείτε πλέον τον λέβητα, όλα τα μέρη του τα
οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν κίνδυνο πρέπει να εξουδετερωθούν.
 Εάν ο λέβητας πρόκειται να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο
ιδιοκτήτη, ή αν μετακομίσετε και αφήσετε τον λέβητα εκεί που βρίσκεται,
πάντα να ελέγχετε ότι αν εγχειρίδιο χρήσης παραμένει μαζί με τον λέβητα έτσι
ώστε να μπορεί να το συμβουλευτεί ο νέος ιδιοκτήτης ή εγκαταστάτης.
 Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα
και ανταλλακτικά για λέβητες με προαιρετικά στοιχεία ή σετ (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών).
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Εάν υπάρχει κίνδυνος παγώματος, να
λαμβάνετε πάντα τα απαραίτητα μέτρα όπως προσθήκη αντιψυκτικού
ή άδειασμα του συστήματος.
Το περίβλημα του λέβητα αποτελείται από:
• Ένα μπροστινό στοιχείο που διαθέτει οπές επιθεώρησης για τον καθαρισμό και στηρίγματα καυστήρα εξοπλισμένα με μεντεσέδες.
• Ενδιάμεσα στοιχεία με ειδική διαμόρφωση για την εξασφάλιση
ικανής θερμικής ανταλλαγής. Ο αριθμός των στοιχείων ποικίλει
ανάλογα με τη ισχύ του λέβητα.
• Τερματικό στοιχείο για σύνδεση με τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής και τη σωλήνωση απαγωγής αερίων καύσης.
Ο θάλαμος καύσης «A» (ή εστία) είναι οριζόντιου
κυλινδρικού τύπου, τοποθετημένος στο κάτω μέρος του λέβητα. Η ροή
αερίων καύσης μέσα από τον θάλαμο, έρχεται σε επαφή με το κάτω
μέρος της εστίας, ανακλάται στα πλευρικά περάσματα μέχρι την μπροστινή πόρτα, που τη μεταφέρουν στα εσωτερικά περάσματα των στοιχείων πριν την είσοδο στον σωλήνα απαγωγής.
Αυτό το κύκλωμα με τρεις διόδους αερίων καύσης σημαίνει σιωπηρή
λειτουργία και βέλτιστη ανταλλαγή θερμότητας.
Το περίβλημα το λέβητα είναι θερμομονωμένο μέσω ενός παχύ στρώματος φάιμπεργκλας που απλώνεται απευθείας πάνω στο περίβλημα και το
τερματικό στοιχείο. Οι πόρτες έχουν επένδυση από παχύ μονωτικό υλικό
ανθεκτικό στη θερμότητα που διατηρεί την εξωτερική θερμοκρασία αρκετά κάτω από το επίπεδο που ορίζεται από το EN 303. Αυτό προσδίδει
εξαιρετικά περιορισμένη απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας.
Το περίβλημα αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία κατασκευασμένο από
φύλλο χάλυβα βαμμένο στο φούρνο. Είναι εξαιρετικά λειτουργικός και
εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις μπροστινές πόρτες με την αφαίρεση
του αρχικού πλαισίου και χωρίς τη χρήση εργαλείων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα παρουσιάζονται στην παρακάτω πινακίδα χαρακτηριστικών.
10
12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


Σελίδα 4 / 17
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές Οδηγίες:
90/396 CEE – Οδηγία που αφορά συσκευές καύσης αερίου
92/42 CEE – Οδηγία που αφορά την αποτελεσματικότητα του λέβητα
73/23 CEE – Οδηγία που αφορά τις συσκευές χαμηλής τάσης
89/336 CEE – Οδηγία που αφορά τη μαγνητική συμβατότητα
Ο λέβητα έχει σχεδιαστεί μόνο για την παραγωγή ζεστού νερού μέχρι
τους 90°C για χρήση για σκοπούς θέρμανσης. Ο λέβητας μπορεί να
συνδυαστεί με θερμοσίφωνα.
Τα χαρακτηριστικά του λέβητα και ο σειριακός αριθμός για αναγνωριστικούς σκοπούς εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, την οποία ο εγκαταστάτης πρέπει να τοποθετήσει στη δεξιά πλευρά του χιτωνίου.
(βλ. Τμήμα «2 – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»).
4. ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (Εικ. 1)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καύσιμο πετρελαίου (Ντίζελ) με μέγιστο ιξώδες 1,4°E στους 20°C (NHV 10210 kCal/kg) ή φυσικό αέριο (NHV 8570
kCal/Nm³). Οι καυστήρες είναι τύπου φυσητήρα αέρα και πρέπει να διαθέτουν περίβλημα το οποίο να είναι ελαφρώς μακρύτερο από το πάχος της
μόνωσης έτσι ώστε η κεφαλή να προεξέχει όπως στην εικόνα 1.
Η επιλογή του καυστήρα εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα και τις απώλειες φορτίου από την πλευρά της απαγωγής αερίων καύσης, όπως
εμφανίζονται στον πίνακα των προδιαγραφών.
5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες του νερού στο κύκλωμα και το νερό
πλήρωσης είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του
συστήματος και τη σωστή λειτουργία του λέβητα. Η κακής ποιότητας
νερό είναι γνωστό ότι προκαλεί προβλήματα για ολόκληρο το σύστημα,
το πιο σοβαρό και πιο συχνό από όλα είναι η δημιουργία καθαλάτωσης
στις επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας. Λόγω της χαμηλής αγωγιμότητας θερμότητας, ακόμα και οι λεπτές εναποθέσεις καθαλάτωσης μονώνουν τα τοιχώματα, τα οποία δεν ψύχονται από το κυκλοφορούν νερό
και προκαλούν μη ομαλή διαστολή ή τοπικό θερμικό σοκ.
Έτσι είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλου επεξεργασμένου νερού εάν
η σκληρότητα είναι πάνω από 20-25°F.
Η επεξεργασία του νερού είναι απαραίτητη όταν:
7. ΠΩΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ
(Εικ. 2)
Εκκίνηση
• Ελέγξτε την πίεση στον μετρητή του λέβητα (μεγ. 4 bar).
•
Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες και/ή θύρες στο σύστημα θέρμανσης
και παροχής καυσίμου.
• Ανοίξτε τον διακόπτη (45) στη θέση ON.
• Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του λέβητα (44) στην απαιτούμενη
θερμοκρασία και ο καυστήρας θα ξεκινήσει.
• Διαβάστε τη θερμοκρασία νερού του λέβητα στο θερμόμετρο (49)
• Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης
μπορεί να ρυθμιστεί από 50°C έως 90°C. Όταν ενεργοποιείται ο
έλεγχος, ξεκινά ο κυκλοφορητής.
Κλείσιμο
• Γυρίστε τον θερμοστάτη του λέβητα (44) πλήρως αριστερόστροφα.
• Αφήστε τον λέβητα να κρυώσει στους 50-60°C
• Γυρίστε τον διακόπτη (45) στη θέση OFF για
να κλείσετε τον
λέβητα.
Σύστημα ζεστού νερού
• Ο λέβητας μπορεί να συνδεθεί με θερμοσίφωνα για την παραγωγή ζεστού νερού.
Εκκένωση
• Εάν ο λέβητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή δεν έχει προστεθεί αντιψυκτικό, αδειάστε το σύστημα μέσω του κρουνού (C - Εικ.
3) που είναι προσβάσιμος μετά την αφαίρεση του μπροστινού
φατνώματος (33 - Εικ. 12) του περιβλήματος.
Υπερθέρμανση
• Εάν ο λέβητας υπερβεί τους 100°C, ο θερμοστάτης ασφαλείας
(46) κλείνει τον καυστήρα.
• Ξεβιδώστε το πώμα του θερμοστάτη ασφαλείας (46) και πιέστε το
πλήκτρο reset (επαναρρύθμιση). Εάν η ενόχληση ξανασυμβεί,
καλέστε ένα εξειδικευμένο άτομο να κάνει τις απαραίτητες επισκευές.
α) η εγκατάσταση είναι πολύ μεγάλη,
β) είναι διαθέσιμο μόνο πολύ σκληρό νερό,
γ) για οποιονδήποτε λόγο το σύστημα πρέπει να αδειάσει μερικώς ή
πλήρως και μετά πρέπει να γεμίσει ξανά
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εικ. 2)
Ο προ-καλωδιωμένος πίνακας ελέγχου διατίθεται με τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
Διακόπτης ON-OFF (45),
Θερμοστάτης ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης (44),
Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναρρύθμιση (reset) (46),
Θερμόμετρο νερού θέρμανσης (49)
Πλήκτρο καλοκαιριού/χειμώνα (43)
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο καυστήρας παράγει τις απαραίτητες θερμίδες που εξαρτώνται από τη
προσαρμογή του θερμοστάτη ρύθμισης (44) που διατηρεί το νερό στο
κύκλωμα θέρμανσης αφήνοντας τον λέβητα στην καθορισμένη θερμοκρασία. Εάν υπάρχει θερμοστάτης θερμοκρασίας δωματίου συνδεδεμένος με τον λέβητα, ο καυστήρας ανάβει όταν λαμβάνει ταυτόχρονα ερεθίσματα από τον θερμοστάτη θερμοκρασίας δωματίου και τον θερμοστάτη ρύθμισης λέβητα (44).
Σελίδα
5 / 17
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (Εικ. 2-3)
Συνιστάται η υπογραφή ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με τον δικό σας εγκαταστάτη ή εξειδικευμένη εταιρεία.
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο λέβητας και οι εγκαταστάσεις ελέγχονται και καθαρίζονται τακτικά και ο καυστήρας είναι σωστά ρυθμισμένος. Αυτό
θα εξασφαλίσει ότι όλα λειτουργούν ικανοποιητικά και όσο το δυνατόν πιο οικονομικά.
Ο λέβητας, ο καυστήρας και η καμινάδα θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Τι να κάνετε:
• Καθαρίστε την καμινάδα.
•
•
Καθαρίστε τον λέβητα.
Καθαρίστε και ελέγξτε τον καυστήρα, ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται.
Για να καθαρίσετε τον λέβητα, κλείστε τον από τον πίνακα ελέγχου, ανοίξτε την πόρτα του καυστήρα (10). Αφαιρέστε όλες τις αποθέσεις και τα
στρώματα αιθάλης από τους σωλήνες αερίων καύσης και τον θάλαμο καύσης χρησιμοποιώντας μια μεταλλική βούρτσα και συσκευή αναρρόφησης. Εναλλακτικά, συγκεκριμένα χημικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες στο
πακέτο. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τις πόρτες πίσω στη θέση τους προσεκτικά, ελέγχοντας τα φατνώματα μόνωσης (12). Ελέγξτε το παρέμβυσμα του καυστήρα και αντικαταστήστε το (14, 20) εάν έχετε αμφιβολία.
Συστάσεις:
Ελέγξτε την πίεση του νερού στο σύστημα τακτικά. Η τιμή που εμφανίζεται στον μετρητή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 bar όταν είναι κρύος.
Δυσλειτουργίες:
ΠΡΟΣΟΧΗ!
1 – Να κλείνετε πάντα τον κεντρικό διακόπτη πριν κάνετε οτιδήποτε στον λέβητα.
2 – Εάν ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης ασφαλείας (46), ελέγξτε αν ο λέβητας είναι γεμάτος νερό, περιμένετε μερικά λεπτά και στη
συνέχει πατήστε το πλήκτρο reset (επαναρρύθμισης).
3 – Ελέγξτε τη λειτουργία του κυκλοφορητή και του θερμοστάτη ρύθμισης (44).
Εάν είναι ανοικτό το κόκκινο φωτάκι στον καυστήρα, αυτό σημαίνει δυσλειτουργία του καυστήρα. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν την επαναρρύθμιση. Εάν δεν συμβεί τίποτα, καλέστε τον εγκαταστάτη ή μια εξειδικευμένη εταιρεία.
Κανόνες ασφαλείας:
1 – Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη του λέβητα όπως η πόρτα του καυστήρα και τους σωλήνες αερίων καύσης.
2 – Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον λέβητα κατά τη λειτουργία του.
3 – Μην επιτρέπεται νερό ή άλλα υγρά να έρθουν σε επαφή με τον λέβητα
4 – Μην καθαρίζετε οποιοδήποτε μέρος του λέβητα με πολύ εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη ή οινόπνευμα.
5 – Ο καθαρισμός θα πρέπει πάντα να γίνεται με κρύο λέβητα. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι και ήπιο υγρό απορρυπαντικό.
9. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (εκφρασμένες σε mm)
22.4155
(480 έως 880)
88
267
513
640
900
18
600
600
Σελίδα
6 / 17
10.
10.1.
1 0 .2 .
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1
Σελίδα
7 / 17
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ
11.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
GIEGA NTG
Τύπος λέβητα
Κατηγορία αποδοτικότητας
EC 92/42
4
5
6
7
8
9
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
Χαμηλής
Θερμοκρασίας
**
**
**
**
**
**
Καμινάδα
Καμινάδα
Καμινάδα
Καμινάδα
Καμινάδα
Καμινάδα
B23
B23
B23
B23
B23
B23
125/130
125/130
125/130
150
150
150
Πιστοποίηση EC
Εκκένωση
Τύπος σύνδεσης
Διάμετρος απαγωγής καπνού
Αριθμός τμημάτων
4
5
6
7
8
9
Ονομαστική ισχύς kW
27,26
38,61
49,95
61,29
72,64
83,99
Είσοδος θερμότητας kW
30,33
42,82
55,26
67,67
80,07
92,5
Μαζική ροή αερίων καύσης kg/h
46
65
84
102
121
140
Όγκος αερίων καύσης m/h
65
91
115
140
164
190
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
47
67
87
106
125
145
Ρυθμός CO2 αερίων %
Μαζική ροή αερίων καυσίμων, kg/h
Όγκος αερίων καυσίμων m/h
Ρυθμός CO2 καυσίμων %
66
93
118
143
168
194
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
Θερμοκρασίες καπνών, C
217
214
207
203
199
199
Όγκος εστίας, L
21,9
28,9
35,9
42,8
49,8
56,8
Μήκος εστίας, mm
248
331
414
497
580
663
300 * 270
300 * 270
300 * 270
300 * 270
300 * 270
300*270
Υποχρεωτικός ελκυσμός, mbar
0,1
0,12
0,16
0,24
0,31
0,43
Απώλειες φορτίων καπνού, mbar
0,05
0,07
0,11
0,19
0,26
0,38
Αποτελεσματικότητα φόρτωσης
100% και 70C, %
89,9
90,2
90,4
90,6
90,7
90,8
Αποτελεσματικότητα φόρτωσης 30%
και 50C, %
90
90,5
90,7
91,2
91,5
91,5
Διακοπή απωλειών ΔΤ 30o, W
104
123
130
127
112
125
Ονομαστική ροή νερού στο Pn ΔΤ
20ο, m/h
1,2
1,7
2,1
2,6
3,1
3,6
Χωρητικότητα νερού, L
13,5
16,4
19,3
22,2
25,1
28
Διάμετρος εστίας, mm
Μέγιστη λειτουργική πίεση, bar
4
4
4
4
4
4
Μέγιστη θερμοκρασία ροής, C
90
90
90
90
90
90
Απώλειες φόρτωσης νερού ΔΤ 20ο,
mbar
14
2 45
39
5,7
7,7
9,8
Εύρος ρύθμισης θερμοστατών, C
30 - 93
30 - 93
30 - 93
30 - 93
30 - 93
30-93
Θερμοκρασία υπερθέρμανσης ασφαλείας, C
110
110
110
110
110
110
Ύψος λέβητα, mm
900
900
900
900
900
900
Πλάτος λέβητα, mm
600
600
600
600
600
600
Βάθος λέβητα, mm
480
560
640
720
800
880
Διάμετρος καυστήρα, mm
115
115
115
115
115
115
Ροή λέβητα, G
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
Επιστροφή λέβητα, G
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
Κρουνός αποστράγγισης, G
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Κατά προσέγγιση καθαρό βάρος, kg
155
181
209
235
262
288
426710182
426710183
426710184
426710185
426710186
426710187
Κωδικός αντικειμένου
Σελίδα
8 / 17
Σελίδα
9 / 17
Εικ. 5
Εικ. 6
22
B
B
21
24
8
Εικ. 7
Εικ. 8
39
Σελίδα
10 / 17
D
34
E
32
31
E
Εικ. 9
D
34
36
31
Εικ. 10
Σελίδα
11 / 17
35
A
Εικ. 11
33
Εικ. 12
A
Εικ. 13 Η συναρμολόγηση από τον κατασκευαστή
Σελίδα
12 / 17
Σελίδα
13 / 17
12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΚΕΤΟΥ
• Παρέχονται τα ακόλουθα μέρη:
• Σώμα λέβητα συναρμολογημένο, ελεγμένο και πλήρες με την πόρτα
•
•
και τα εξαρτήματα
Περίβλημα και μόνωση
Πίνακας ελέγχου
13. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Εικ. 4)
Η εγκατάσταση του λέβητα θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε ένα δωμάτιο
κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας.
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη ροή νερού
στον λέβητα όπως παρουσιάζεται στις προδιαγραφές. Η Εικόνα 5 παρουσιάζει ένα παράδειγμα διάταξης υδραυλικού συστήματος. Να θυμάστε πάντα να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε τοπικούς κανόνες για
την ασφάλεια των συστημάτων θέρμανσης.
ΛΕΖΑΝΤΑ
1 – Στεγανό δοχείο διαστολής
2 - Αντλία
3 – Βαλβίδα μη-επιστροφής
4 – Αντλία επανακυκλοφορίας
14.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Εικ. 9-10-11-12)
1) Ασφαλίστε τον πίνακα ελέγχου (51) στο στήριγμα οργάνου (31-34)
2) Ξετυλίξτε τα τριχοειδή των θερμοστατών (44, 46) και του θερμόμετρου (49). Εισάγετε το ελατήριο συγκράτησης των μηλών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ξετυλίγετε τα τριχοειδή, να είστε πολύ προσεκτικοί
ώστε να μη δημιουργηθούν απότομες γωνίες ή καμπές.
3) Τοποθετήστε τον πλήρη πίνακα ελέγχου στο πλευρικό φάτνωμα (31,
34) κεντράροντας τις οπές και ασφαλίζοντάς τον με δύο βίδες (36).
4) Τέλος, , τοποθετήστε το πάνω φάτνωμα (35) και το μπροστινό φάτνωμα (33) με αυτή τη σειρά.
5) Κολλήστε την πινακίδα χαρακτηριστικών στο δεξιό φάτνωμα (31) του
περιβλήματος.
15. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ (Εικ. 2)
Ο λέβητας θα πρέπει να έχει παροχή ρεύματος μονής φάσης 220/230V,
50Hz πλέον γείωσης ( ) συνδεδεμένης στους ακροδέκτες N και L.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να τηρείτε την πολικότητα ΦΑΣΗ-ΟΥΔΕΤΕΡΟ!
Επεξήγηση συμβόλων:
T.R. = Θερμοστάτης ρύθμισης λέβητα (44)
T.S. = Θερμοστάτης ασφαλείας (46)
B.R. = Καυστήρας
S. = Διακόπτης ON/OFF Switch (45)
F. = Ασφάλεια (47)
5 - Επιστροφή
16. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
6 - Προσαγωγή
Ελέγξτε αν οι διαστάσεις και η κατάσταση της καμινάδας (παρασιτικές
είσοδοι αέρα, εμπόδια, κ.λπ.) είναι κατάλληλα για την απόδοση του λέβητα.
Η διατομή και το ύψος της καμινάδας πρέπει να εξασφαλίζει τον ελάχιστο ελκυσμό όπως καθορίζεται στον πίνακα για κάθε μοντέλο.
Συνεχίστε ως ακολούθως:
• Συνδέστε το πίσω στοιχείο.
7 – Περίβλημα θέρμανσης
8 – Βαλβίδα πλήρωσης
14. ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΛΕΒΗΤΑ
Η εγκατάσταση του λέβητα γίνεται σε ξεχωριστά στάδια:
1. Συναρμολόγηση του περιβλήματος.
2. Υδραυλικές συνδέσεις και υδραυλικός έλεγχος.
• Χρησιμοποιήστε έναν σωλήνα με διάμετρο τουλάχιστον ίδια με του
σωλήνα απαγωγής.
• Μειώστε τον αριθμό των καμπών και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης.
3. Εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου.
•
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ (Εικ. 5-6-7)
•
α) Μεταφέρετε τον λέβητα, πάνω στην παλέτα του, κοντά στο μέρος
στο οποίο θα εγκατασταθεί,
β) Αφαιρέστε τον λέβητα από την παλέτα,
γ) Σπρώξτε τον λέβητα στο μέρος που θέλετε να τον εγκαταστήσετε.
14.1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
(Εικ. 7-8-9-10-11-12)
1. Τοποθετήστε τα φατνώματα (22, 24) στο πίσω στοιχείο (21) και
ασφαλίστε τα με τα περικόχλια με πατούρα M10 (8).
2. Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα (39).
3. Τοποθετήστε τα πλευρικά φατνώματα (31, 34) του περιβλήματος.
4. Ασφαλίστε τα πλευρικά φατνώματα στα υποστηρίγματα (22, 24)
και το φάτνωμα (22, 24) χρησιμοποιώντας τις βίδες (32).
14.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΗ (Εικ. 6)
Να καθαρίζετε πάντα το σύστημα πλήρως πριν πραγματοποιήσετε τις
υδραυλικές συνδέσεις.
1. Τοποθετήστε έναν κρουνό 1/2'' (C) για την αποστράγγιση του λέβητα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 5% γωνία κλίσης για τον σωλήνα και μονώστε εάν είναι απαραίτητο.
Ελέγξτε τα παρεμβύσματα των εξαρτημάτων.
17. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (Εικ. 1)
Το χαμηλότερο κάλυμμα (10) διαθέτει φλάντζα καυστήρα που αντιστοιχεί με εκείνη που εμφανίζεται στην Εικ. 1 Εάν η φλάντζα καυστήρα δεν
είναι κατάλληλη για αυτή την αναχείλωση, πρέπει να παρέχεται ένας
προσαρμογέας και παρέμβυσμα Η διάμετρος της κεφαλής του καυστήρα
μπορεί να διαφέρει από τη διάμετρο της μόνωσης. Εάν είναι μεγαλύτερη, διευρύνετε την οπή μόνωσης. Εάν είναι μικρότερη, προσθέστε μόνωση για να προσαρμόσετε την οπή όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη
ακρίβεια για την αποφυγή προανάφλεξης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάμετρος είναι 100 mm. Συνιστάται η δημιουργία διαγράμματος των βιδών
του καυστήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η αφαίρεσή τους αργότερα.
18. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η θερμική ισχύς του λέβητα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Διαβάστε τις οδηγίες του καυστήρα πολύ προσεκτικά και χρησιμοποιήστε ακροφύσια για την επίτευξη της απαιτούμενης τιμής.
2. Συνδέστε τους σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής χρησιμοποιώντας εξάρτημα με σπείρωμα 1" 1/4 στα πίσω στοιχεία για το κύκλωμα θέρμανσης.
3. Πληρώστε τον λέβητα αργά και αφαιρέστε πλήρως τον αέρα. Φορτίστε το σύστημα μέχρι η πίεση να φτάσει τουλάχιστον 1 bar.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μέγιστη λειτουργική πίεση είναι 4 bar.
Σελίδα
14 / 17
18. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπλοκ χυτοσιδήρου
10
11
9
8
7
6
5
4
3
1 2
Πίνακας ελέγχου
15
16
17
Σελίδα
15 / 17
Περίβλημα
24
23
20
29
25
28
22
26
21
27
Σελίδα
16 / 17
Κωδικός
Αντικειμένου
Ποσότητα
Περιγραφή Μερών
00426710182
00426710183
00426710184
00426710185
00426710186
00426710187
1
1
1
1
1
1
λέβητας Giega NTG 4
λέβητας Giega NTG 5
λέβητας Giega NTG 6
λέβητας Giega NTG 7
λέβητας Giega NTG 8
λέβητας Giega NTG 9
40426702002
40426702003
40426702004
40426702005
40426702006
40426702007
13030001241
20401208100
13030001240
16011010041
20402000000
39900000000
20400002000
20402001000
13031000003
17064034101
20400003000
20000003000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
1
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 4
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 5
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 6
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 7
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 8
Μπλοκ χυτοσιδήρου + πόρτα Giega NTG 9
Μόνωση πόρτας καυστήρα
Γυμνή πόρτα καυσίμου
Μόνωση πόρτας
Δεξί πώμα 5/4 - 1/2
Μπροστινό στοιχείο
Νίπελ
Ενδιάμεσο τμήμα
Πίσω στοιχείο
Πίσω μόνωση
Έμβολο 3/4" - 100
Κυτίο αερίων καύσης Ø 130 Giega NTG 4 - 5 -6
Κυτίο αερίων καύσης Ø 150 Giega NTG 7 - 8 9
50426711010
17005000320
17005000220
1
1
Πλήρης πίνακας ελέγχου Giega NTG
Θερμοστάτης υπερθέρμανσης TG 400
Θερμοστάτης θέρμανσης λέβηταTG 200
Αναφ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
15
16
17
Περίβλημα Giega NTG
30426700002
30426700003
30426700004
30426700005
30426700006
30426700007
30426701002
30426701003
30426701004
30426701005
30426701006
30426701007
30426703100
30426704000
30426702002
30426702003
30426702004
30426702005
30426702006
30426702007
30426708000
30426708110
30426718161
30426718160
30426710500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Αριστερό φάτνωμα NTG 4
Αριστερό φάτνωμα NTG 5
Αριστερό φάτνωμα NTG 6
Αριστερό φάτνωμα NTG 7
Αριστερό φάτνωμα NTG 8
Αριστερό φάτνωμα NTG 9
Δεξί φάτνωμα NTG 4
Δεξί φάτνωμα NTG 5
Δεξί φάτνωμα NTG 6
Δεξί φάτνωμα NTG 7
Δεξί φάτνωμα NTG 8
Δεξί φάτνωμα NTG 9
Μπροστινό φάτνωμα
Πίσω φάτνωμα
Κάλυμμα NTG 4
Κάλυμμα NTG 5
Κάλυμμα NTG 6
Κάλυμμα NTG 7
Κάλυμμα NTG 8
Κάλυμμα NTG 9
Πάνω πίσω εξάρτημα τοποθέτησης
Χαμηλό πίσω εξάρτημα τοποθέτησης
Υποστήριγμα πίσω φατνώματος
Υποστήριγμα αριστερού φατνώματος
Πινάκιο πίνακα ελέγχου
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
23
24
24
24
24
24
24
25
26
27
28
29
Σελίδα
17 / 17