5.8.2014 Έκτακτοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη H

5.8.2014
Έκτακτοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη
H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας
23.5.2014, δημοσιεύει, για σκοπούς διαφάνειας, τους έκτακτους διορισμούς εκπαιδευτικών σε
θέση αντικαταστάτη για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Αντικαταστάτες από 28/04/2014 - 31/08/2014
Π.∆ιορ.
76
77
82
82
85
97
101
112
124
198
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
12818
10788
10458
10458
10442
19652
12108
10368
19404
12109
Αναστασίου Τάσος
Νικολάου Αντρέας
Κουτσού Αντιγόνη
Κουτσού Αντιγόνη
Χατζηκυριάκου Ελένη
Γιαννουδη Γεωργία
Ζιγκή Μαρία-Χριστίνα
Πιερή Παναγιώτα
Χρυσάνθου Μαργαρίτα
Παντελή Μαρία
Από
Μέχρι
07/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
05/05/2014
21/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
23/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/06/2014
13/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Αραδίππου
Λανίτειο Γυμνάσιο
Λύκειο Παραλιμνίου
Γυμνάσιο Παραλιμνίου
Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου Λάρνακας
Εσπερινό Γυμνάσιο Λεμεσού
Γυμνάσιο Καθολικής
Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο
Γυμνάσιο Πολεμιδιών
Γ’ Τεχνική Σχολή Μακαρίου
Περίοδοι
24 / 24
20 / 24
13 / 24
11 / 24
6 / 24
24 / 24
18 / 24
22 / 24
10 / 24
3 / 24
Συν. Αριθμός : 10
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 1 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
1
2
4
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
17030
19579
19728
Χρίστου Άγγελος
Γρηγοριάδης Μάριος
Πιτσιλλίδης Γεώργιος
Από
Μέχρι
28/04/2014 23/05/2014
06/05/2014 19/05/2014
28/04/2014 30/05/2014
Σχολείο
Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου Λάρνακας
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Περίοδοι
14 / 24
17 / 24
24 / 24
Συν. Αριθμός : 3
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 2 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
49
52
52
56
59
59
59
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19339
18268
18268
18270
17849
17849
17849
Γεωργίου Ιωάννα
Αβραάμ Στέφανος
Αβραάμ Στέφανος
Μουσικός Στέλιος
Αντωνίου Ελένη
Αντωνίου Ελένη
Αντωνίου Ελένη
Από
Μέχρι
28/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
05/05/2014
05/05/2014
01/06/2014
16/06/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
31/05/2014
31/05/2014
06/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Φανερωμένης Λάρνακας
Β’ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας (Κλήρου)
Γυμνάσιο Σολέας
Λύκειο Αγ. Νεοφύτου
Γυμνάσιο Απ. Παύλου Πάφου
Γυμνάσιο Απ. Παύλου Πάφου
Γυμνάσιο Απ. Παύλου Πάφου
Περίοδοι
23 / 24
15 / 24
3 / 24
19 / 24
20 / 24
4 / 24
24 / 24
Συν. Αριθμός : 7
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 3 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
25
26
26
28
28
29
37
47
47
47
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
14538
10256
10256
14514
14514
18305
12682
18093
18093
18093
Μαυρομμάτη Ανδρούλα
Τοφαρή-Κωνσταντίνου Νίκη
Τοφαρή-Κωνσταντίνου Νίκη
Πασχάλη Μαίρη
Πασχάλη Μαίρη
Λάζαρη Βασιλική
Παπά Ρεβέκκα
Θεοδοσίου Βασιλική
Θεοδοσίου Βασιλική
Θεοδοσίου Βασιλική
Από
Μέχρι
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
28/04/2014
13/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
09/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
02/06/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα
Γυμνάσιο Έγκωμης
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Γυμνάσιο ∆ροσιάς
Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Γυμνάσιο Έμπας
Λύκειο Έμπας
Περίοδοι
10 / 24
16 / 24
6 / 24
10 / 24
8 / 24
20 / 24
10 / 24
12 / 24
5 / 24
4 / 24
Συν. Αριθμός : 10
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 4 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
83
83
83
83
83
91
91
91
91
91
91
91
96
96
96
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19116
19116
19116
19116
19116
19812
19812
19812
19812
19812
19812
19812
19820
19820
19820
Χρυσάνθου Κλεονίκη
Χρυσάνθου Κλεονίκη
Χρυσάνθου Κλεονίκη
Χρυσάνθου Κλεονίκη
Χρυσάνθου Κλεονίκη
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Αδαμίδης Βασίλειος
Λένου-Παντελίδου Μαρία
Λένου-Παντελίδου Μαρία
Λένου-Παντελίδου Μαρία
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
17/05/2014
20/05/2014
30/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
23/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
Σχολείο
Τεχνική Σχολή Λάρνακας
Λύκειο Λειβαδιών
Λύκειο Παλουριώτισσας
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ ’ Λευκωσίας
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Λύκειο Βεργίνας
Λύκειο Παλουριώτισσας
Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ ’ Λευκωσίας
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας
Α’ Λύκειο Κύκκου
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας
Περίοδοι
6 / 24
4 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
4 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
12 / 24
2 / 24
2 / 24
Συν. Αριθμός : 15
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 5 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
13
13
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19836
19836
Γεωργίου Θέλμα
Γεωργίου Θέλμα
Από
Μέχρι
08/05/2014 29/05/2014
08/05/2014 29/05/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Αγ. Νεοφύτου Λεμεσού
Γυμνάσιο Αγ. Φυλάξεως
Περίοδοι
16 / 24
8 / 24
Συν. Αριθμός : 2
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 6 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
8
8
21
21
21
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
17044
17044
19704
19704
19704
Λουκαΐδου Παναγιώτα
Λουκαΐδου Παναγιώτα
Κοτσιαπασιης Χρήστος
Κοτσιαπασιης Χρήστος
Κοτσιαπασιης Χρήστος
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
25/06/2014
25/06/2014
20/06/2014
16/05/2014
16/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Αραδίππου
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Σολέας
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Λύκειο Στροβόλου
Περίοδοι
16 / 24
8 / 24
12 / 24
6 / 24
4 / 24
Συν. Αριθμός : 5
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 7 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
4
4
4
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
16992
16992
16992
Χατζησάββας Ιωάννης
Χατζησάββας Ιωάννης
Χατζησάββας Ιωάννης
Από
Μέχρι
29/04/2014 09/05/2014
29/04/2014 09/05/2014
29/04/2014 09/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Απ. Μάρκου
Λύκειο Σολέας
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Περίοδοι
8 / 24
8 / 24
4 / 24
Συν. Αριθμός : 3
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 8 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
59
62
62
62
65
68
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18841
18843
18843
18843
19583
19713
Γιωργαλλίδης Φρίξος
Τριταίος Ιωάννης
Τριταίος Ιωάννης
Τριταίος Ιωάννης
Παρασκευά-Κτωρή Μαρία
Κυριάκου Ανδρέας
Από
Μέχρι
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
06/05/2014
05/05/2014
18/06/2014
30/04/2014
30/04/2014
23/05/2014
16/05/2014
06/06/2014
Σχολείο
Α’ Λανίτειο Λύκειο
Α’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Α’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Α’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Λύκειο Απ. Μάρκου
Γυμνάσιο Λευκάρων
Περίοδοι
22 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
24 / 24
24 / 24
Συν. Αριθμός : 6
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 9 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18281
18281
18281
18281
18281
18281
18281
19312
19312
19312
19312
19312
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Μελετίου Ισαβέλλα
Καραγιάννη Λήδα
Καραγιάννη Λήδα
Καραγιάννη Λήδα
Καραγιάννη Λήδα
Καραγιάννη Λήδα
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Λατσιών
Λύκειο Ιδαλίου
Λύκειο Παλιομετόχου
Λύκειο Παλουριώτισσας
Λύκειο Στροβόλου
Β’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Λύκειο Λειβαδιών
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Αραδίππου
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ ΄Λάρνακας
Λύκειο Βεργίνας
Περίοδοι
6 / 24
5 / 24
4 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
6 / 24
4 / 24
4 / 24
4 / 24
2 / 24
Συν. Αριθμός : 12
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 10 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
47
47
52
59
61
108
117
118
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18470
18470
17619
19742
19355
18017
19061
19102
Μπρουζιούτη-Ραπότικα Ευαγ
Μπρουζιούτη-Ραπότικα Ευαγ
Μάρκου Κλειώ
Περιβαζη Μαργαρίτα
Παναγιώτου Παπαδημήτριος
∆ημοσθένους Λεύκιος
Χαραλάμπους Αντρέας
Προκοπίου Χριστίνα
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
05/05/2014
13/05/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
16/05/2014
30/05/2014
09/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
02/06/2014
30/05/2014
02/06/2014
Σχολείο
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας
Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Περίοδοι
13 / 24
8 / 24
17 / 24
20 / 24
18 / 24
18 / 24
22 / 24
11 / 24
Συν. Αριθμός : 8
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 11 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
12
12
12
12
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
16400
16400
16400
16400
Φεσσά Μόνικα
Φεσσά Μόνικα
Φεσσά Μόνικα
Φεσσά Μόνικα
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
20/06/2014
20/06/2014
16/05/2014
20/06/2014
Σχολείο
Λύκειο Αρχ.Μακαρίου Γ ’ Πάφου
Λύκειο Έμπας
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Λύκειο Κύκκου Πάφου
Περίοδοι
6 / 24
4 / 24
4 / 24
2 / 24
Συν. Αριθμός : 4
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 12 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
63
64
65
65
65
66
67
69
69
70
71
72
72
73
75
76
77
77
77
78
79
79
80
83
84
84
84
87
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18800
18288
17998
17998
17998
18290
17963
18325
18325
18016
18326
17996
17996
18423
18022
18015
18894
18894
18894
18324
18431
18431
19328
18394
18864
18864
18864
17579
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Θεοφάνους Σάββας
Χριστοφή Ανθή
Παπαντωνίου Άντρη
Παπαντωνίου Άντρη
Παπαντωνίου Άντρη
Ανδρέου Παρασκευή
Μελαχροινού Ελένη
Ευσταθίου Μαρίνος
Ευσταθίου Μαρίνος
Κολοβός Κυριάκος
Μουρουζη Αγάθη
Στυλιανού Στέλιος
Στυλιανού Στέλιος
Λοΐζου Γεωργία
∆ρουσιώτου Βασούλα
Πιτσιλλής Πέτρος
Στεφανίδης Λεωνίδας
Στεφανίδης Λεωνίδας
Στεφανίδης Λεωνίδας
∆ημητριάδου Χρίστη
Αντωνίου Αντώνης
Αντωνίου Αντώνης
Ελπιδοφόρου Ανδρούλα
Νικάνδρου Έλενα
Ανδρέου Ειρήνη
Ανδρέου Ειρήνη
Ανδρέου Ειρήνη
Νεοφύτου Νεόφυτος
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
28/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
06/05/2014
06/05/2014
20/05/2014
29/04/2014
12/05/2014
30/04/2014
29/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
28/04/2014
06/06/2014
10/06/2014
28/04/2014
02/06/2014
02/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
09/05/2014
09/05/2014
17/06/2014
02/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
18/06/2014
12/06/2014
18/06/2014
02/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
06/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
23/05/2014
02/06/2014
30/04/2014
30/04/2014
06/06/2014
13/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού
Λύκειο Αγ. Νικολάου
Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Γυμνάσιο Γερίου
Γυμνάσιο Γερίου
Λανίτειο Γυμνάσιο
Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών
Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Γυμνάσιο Πολεμιδιών
Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου Νήσου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ ΄Λάρνακας
Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών
Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου
Γυμνάσιο Παραλιμνίου
Γυμνάσιο Παραλιμνίου
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Λύκειο Λειβαδιών
Λύκειο Λειβαδιών
Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
Γυμνάσιο Κιτίου
Γυμνάσιο Λευκάρων
Γυμνάσιο Λευκάρων
Γυμνάσιο Λευκάρων
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Περίοδοι
24 / 24
22 / 24
14 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
24 / 24
14 / 24
10 / 24
22 / 24
20 / 24
14 / 24
10 / 24
24 / 24
18 / 24
24 / 24
17 / 24
20 / 24
2 / 24
20 / 24
20 / 24
2 / 24
18 / 24
20 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
21 / 24
Page 13 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
87
90
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
17579
17160
Νεοφύτου Νεόφυτος
Κώστα Γεώργιος
Από
Μέχρι
28/04/2014 13/06/2014
28/04/2014 10/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ (Πλατύ)
Περίοδοι
3 / 24
7 / 24
Συν. Αριθμός : 30
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 14 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
68
68
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19819
19819
Χαραλάμπους Αντρέας
Χαραλάμπους Αντρέας
Από
Μέχρι
28/04/2014 09/05/2014
10/05/2014 30/05/2014
Σχολείο
Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου Λάρνακας
Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου Λάρνακας
Περίοδοι
20 / 24
16 / 24
Συν. Αριθμός : 2
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 15 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
18
20
21
23
23
23
23
24
25
35
35
35
36
40
41
47
78
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18409
16383
19000
19560
19560
19560
19560
19555
16350
18078
18078
18078
14442
17460
17166
17503
18385
Κούλας Γιώργος
Ανδρέου Γλυκερία
Σωτηρίου Λουίζα
Ξενοφώντος Κάθριν
Ξενοφώντος Κάθριν
Ξενοφώντος Κάθριν
Ξενοφώντος Κάθριν
Μεντώνης Πέτρος
Τερπίζης Σωκράτης
Χριστοφόρου Κωνσταντίνος
Χριστοφόρου Κωνσταντίνος
Χριστοφόρου Κωνσταντίνος
Κυπριανού-Γεωργίου Μαρία
Βασιλείου Θέμις
Τσικκουρή Κωνσταντίνα
Θρασυβούλου Χρυσοθέμις
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Από
Μέχρι
05/05/2014
28/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
14/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
28/04/2014
29/04/2014
06/05/2014
07/05/2014
14/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/05/2014
10/06/2014
30/05/2014
15/05/2014
18/06/2014
02/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Βεργίνας
Γυμνάσιο Ανθούπολης
Γυμνάσιο ∆ροσιάς
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Γυμνάσιο Σταυρού
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Σταυρού
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Γυμνάσιο Νεάπολης
Γυμνάσιο Έγκωμης
Γυμνάσιο Αγ. Φυλάξεως
Γυμνάσιο Ζακακίου
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Περίοδοι
11 / 24
17 / 24
14 / 24
12 / 24
8 / 24
2 / 24
6 / 24
19 / 24
7 / 24
17 / 24
2 / 24
19 / 24
24 / 24
14 / 24
20 / 24
24 / 24
18 / 24
Συν. Αριθμός : 17
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 16 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
29
30
30
33
33
35
36
37
37
42
42
42
42
42
42
42
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18085
17949
17949
18603
18603
18970
18666
19373
19373
19081
19081
19081
19081
19081
19081
19081
Πελοπίδα Ιωάννα
Κολιού Χριστιάνα
Κολιού Χριστιάνα
Στυλιανού Χριστόφορος
Στυλιανού Χριστόφορος
Λοϊζου Γεωργία
Στυλιανίδου Μαρία
Παύλου Ευρυδίκη
Παύλου Ευρυδίκη
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Τάτα Αγνή
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
23/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
30/05/2014
30/05/2014
16/05/2014
30/05/2014
17/06/2014
17/06/2014
16/05/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
16/05/2014
16/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Παραλιμνίου
Γυμνάσιο Απ. Παύλου Πάφου
Λύκειο Αγ. Νεοφύτου
Γυμνάσιο Επισκοπής
Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννη Λεμεσού
Γυμνάσιο Επισκοπής
Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου
Λύκειο Αγ. Ιωάννη Λεμεσού
Α’ Λανίτειο Λύκειο
Λύκειο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Περίοδοι
24 / 24
12 / 24
12 / 24
13 / 24
9 / 24
22 / 24
22 / 24
12 / 24
10 / 24
12 / 24
7 / 24
3 / 24
1 / 24
1 / 24
8 / 24
4 / 24
Συν. Αριθμός : 16
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 17 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
8
8
9
11
12
16
17
23
33
38
40
55
76
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
15662
15662
14998
18871
16059
15689
16066
16062
16114
17482
16117
16120
18389
Βάσου Μαρία
Βάσου Μαρία
Παπαδούρης Γιώργος
Αγαθαγγέλου Ηλίας
Τσιακκούρη Ελένη
Πέτρου Χριστιάνα
Χατζηχριστοφόρου Χριστόφο
Κολιός Χριστόδουλος
Ιωάννου Αθηνούλα
Σάββα-Ανδρέου Ζωή
Νεοφύτου Νεόφυτος
Χαραλάμπους Θάσος
Πελεκάνου Λουκάς
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
07/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
13/05/2014
08/05/2014
28/04/2014
05/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
15/05/2014
02/05/2014
09/05/2014
30/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
06/05/2014
Σχολείο
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου
Γυμνάσιο Λινόπετρας
Λύκειο Κύκκου Πάφου
Γυμνάσιο Λατσιών
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Λατσιών
Λύκειο Απ. Μάρκου
Λύκειο Ιδαλίου
Γυμνάσιο Έγκωμης
Γυμνάσιο Βεργίνας
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Γυμνάσιο Σολέας
Γυμνάσιο Λατσιών
Περίοδοι
19 / 24
5 / 24
22 / 24
20 / 24
20 / 24
20 / 24
18 / 24
16 / 24
20 / 24
20 / 24
22 / 24
21 / 24
20 / 24
Συν. Αριθμός : 13
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 18 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19625
19625
19625
19625
19625
19827
19827
19827
19827
19827
19827
Καλλασίδη Μαρία
Καλλασίδη Μαρία
Καλλασίδη Μαρία
Καλλασίδη Μαρία
Καλλασίδη Μαρία
Θεοδώρου Χρυσούλα
Θεοδώρου Χρυσούλα
Θεοδώρου Χρυσούλα
Θεοδώρου Χρυσούλα
Θεοδώρου Χρυσούλα
Θεοδώρου Χρυσούλα
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
Σχολείο
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Λύκειο Κύκκου Πάφου
Γυμνάσιο Κάτω Πύργου
Λύκειο Γεροσκήπου
Λύκειο Έμπας
Λύκειο Πολεμιδιών
Γυμνάσιο Αγρού (Απεήτειο)
Λύκειο Αγίου Αντωνίου
Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου
Λύκειο Αγ. Νικολάου
Α’ Λανίτειο Λύκειο
Περίοδοι
8 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
6 / 24
4 / 24
4 / 24
2 / 24
2 / 24
2 / 24
Συν. Αριθμός : 11
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 19 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
49
49
51
58
61
72
72
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19340
19340
19158
18958
19578
19616
19616
Αγαθοκλέους Κωνσταντίνα
Αγαθοκλέους Κωνσταντίνα
Χατζηγεωργίου Θεοδώρα
Καραγιάννη Αντιγόνη
Κουμή Σιαρπελίνα
Χατζηγιάννη ∆ήμητρα
Χατζηγιάννη ∆ήμητρα
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
02/06/2014
02/06/2014
30/05/2014
02/06/2014
27/06/2014
09/05/2014
09/05/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Σταυρού
Εσπερινό Γυμνάσιο Λευκωσία
Λύκειο Αραδίππου
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας
Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου
Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας
Γυμνάσιο Λατσιών
Περίοδοι
18 / 24
4 / 24
24 / 24
22 / 24
20 / 24
15 / 24
9 / 24
Συν. Αριθμός : 7
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 20 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
34
35
37
42
47
47
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19600
17855
17521
17973
18904
18904
Πασπαλλης Χαράλαμπος
Νεοφύτου Αντώνιος
Νικολάου Ρένα
Παρτζίλη Μαρίζα
Παπακυριάκου Χριστίνα
Παπακυριάκου Χριστίνα
Από
Μέχρι
22/05/2014
13/05/2014
02/05/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
02/06/2014
03/06/2014
30/05/2014
09/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Έμπας
Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Α’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Γυμνάσιο Κάτω Πύργου
Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου
Περίοδοι
21 / 24
23 / 24
22 / 24
22 / 24
16 / 24
8 / 24
Συν. Αριθμός : 6
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 21 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
89
89
89
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19167
19167
19167
Σταυρινίδης Νεκτάριος
Σταυρινίδης Νεκτάριος
Σταυρινίδης Νεκτάριος
Από
Μέχρι
28/04/2014 16/05/2014
28/04/2014 16/05/2014
28/04/2014 16/05/2014
Σχολείο
Λύκειο Ιδαλίου
Γυμνάσιο Φανερωμένης
Γυμνάσιο Ανθούπολης
Περίοδοι
15 / 24
4 / 24
3 / 24
Συν. Αριθμός : 3
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 22 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
114
119
119
241
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19814
19800
19800
19744
Μαρκίδης Πολύδωρος
Χαραλάμπους Ιωάννης
Χαραλάμπους Ιωάννης
Μιχαήλ Μιχαλάκης
Από
Μέχρι
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
16/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
16/05/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Γυμνάσιο Αρχαγγέλου
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Περίοδοι
22 / 24
18 / 24
2 / 24
12 / 24
Συν. Αριθμός : 4
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 23 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
87
87
88
88
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
108
108
108
109
110
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
16370
16370
16368
16368
17897
16396
17644
16413
16416
17910
16417
18452
17922
18254
18254
16411
17924
17923
17960
17921
17950
17957
17975
17975
17975
17975
18005
17992
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Αυγουστή Άντρη
Αυγουστή Άντρη
Συμεού Σαββούλλα
Συμεού Σαββούλλα
Χριστοδούλου Φαίδρα
Αντρέου Αντρούλα
Γεωργιάδου Ευτυχία
Παπαδοπούλου ∆έσποινα
Νικολάου Βασιλική
Μιχαήλ Ξένια
Σαββίδου Άννα
Κασκάνη Ελένη
Λουκά Χαραλαμπία
Βρακέττα Ελένη
Βρακέττα Ελένη
Χαρή ∆ήμητρα
Περατικού Χρυστάλλα
Σέργη Κωνσταντία
Λουκά Λουκία
Οικονόμου Χριστίνα
∆ημοσθένους-Σώζου Αντωνί
Βραχίμη Χριστίνα
Ιωάννου Κωνσταντίνα
Ιωάννου Κωνσταντίνα
Ιωάννου Κωνσταντίνα
Ιωάννου Κωνσταντίνα
∆ομετίου Έλενα
Παναγή Νίκη
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
05/05/2014
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
05/05/2014
28/04/2014
05/06/2014
05/06/2014
10/06/2014
31/05/2014
30/06/2014
06/06/2014
30/06/2014
06/06/2014
30/05/2014
13/06/2014
10/06/2014
20/06/2014
04/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
30/06/2014
16/06/2014
06/06/2014
10/06/2014
16/05/2014
13/06/2014
02/05/2014
30/04/2014
17/06/2014
30/04/2014
17/06/2014
30/06/2014
30/04/2014
Σχολείο
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Λύκειο Απ. Μάρκου
Γυμνάσιο Τραχωνίου
Γυμνάσιο Τραχωνίου
Γυμνάσιο Ζακακίου
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Τεχνική Σχολή Αγ. Λαζάρου Λάρνακας
Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ ΄Λάρνακας
Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως
Γυμνάσιο Γεροσκήπου
Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Γυμνάσιο Ζακακίου
Θέκλειο Γυμνάσιο Λεμεσού
Λύκειο Πολεμιδιών
Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου
Λύκειο Αγίου Αντωνίου
Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου
Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου
Γυμνάσιο Πολεμιδιών
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Λύκειο Στροβόλου
Γυμνάσιο Σταυρού
Λύκειο Στροβόλου
Λύκειο Στροβόλου
Γυμνάσιο Τραχωνίου
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Περίοδοι
20 / 24
2 / 24
19 / 24
3 / 24
22 / 24
22 / 24
20 / 24
18 / 24
22 / 24
22 / 24
24 / 24
13 / 24
24 / 24
16 / 24
6 / 24
22 / 24
19 / 24
24 / 24
22 / 24
22 / 24
22 / 24
24 / 24
12 / 24
10 / 24
1 / 24
13 / 24
24 / 24
20 / 24
Page 24 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
110
110
111
111
111
112
112
112
115
116
117
118
121
123
123
123
123
124
126
127
128
129
130
130
130
131
134
135
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
17992
17992
17974
17974
17974
16342
16342
16342
18972
16409
15794
17930
18392
17943
17943
17943
17943
17948
18071
18055
15346
15316
17999
17999
17999
15354
18035
18072
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Παναγή Νίκη
Παναγή Νίκη
Τσογκαράκη Νόρα
Τσογκαράκη Νόρα
Τσογκαράκη Νόρα
Χρίστου Χριστίνα
Χρίστου Χριστίνα
Χρίστου Χριστίνα
Γαρπόζη-Καλαβά Μαρία
Παναγιώτου Μαρία
Καράντου Κωνσταντίνα
Χριστοδούλου Μαγδαλένα
Κυριάκου Ειρήνη
Κουμουρή Αναστασία
Κουμουρή Αναστασία
Κουμουρή Αναστασία
Κουμουρή Αναστασία
Προδρόμου Γεωργία
Θεοδώρου Μαρία
Καϊλής Ανδρέας
Τσιμούρη Ιωάννα
Χρίστου-Αντωνίου Ειρήνη
Προκοπίου Κωνσταντία
Προκοπίου Κωνσταντία
Προκοπίου Κωνσταντία
Αμερικάνου-Φραντζέσκου Ει
Λυβέρα ∆έσποινα
Ιωάννου Χριστίνα
Από
Μέχρι
28/04/2014
01/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
19/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
12/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
05/06/2014
16/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
30/04/2014
30/04/2014
16/06/2014
13/06/2014
25/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
13/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
20/05/2014
30/05/2014
18/06/2014
26/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
30/04/2014
30/04/2014
16/05/2014
23/05/2014
20/06/2014
18/06/2014
Σχολείο
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Καλογεροπούλου
Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
Γυμνάσιο Ακρόπολης
Γυμνάσιο Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Λύκειο Αγ. Ιωάννη Λεμεσού
Λύκειο Αγ. Ιωάννη Λεμεσού
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας
Γυμνάσιο Φανερωμένης
Λύκειο Παλουριώτισσας
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου
Τσίρειο Γυμνάσιο
Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα
Γυμνάσιο Παλουριώτισσας
Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου
Λύκειο Λινόπετρας
Λύκειο Λινόπετρας
Λύκειο Λινόπετρας
Γυμνάσιο ∆ερύνειας
Γυμνάσιο Πολεμιδιών
Λανίτειο Γυμνάσιο
Περίοδοι
2 / 24
22 / 24
15 / 24
9 / 24
16 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
18 / 24
20 / 24
22 / 24
12 / 24
20 / 24
10 / 24
5 / 24
5 / 24
2 / 24
22 / 24
22 / 24
18 / 24
22 / 24
15 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
22 / 24
24 / 24
21 / 24
Page 25 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
136
137
138
140
141
142
142
142
143
144
146
148
150
151
152
153
158
158
159
160
163
164
168
168
168
169
170
171
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
17993
18090
18945
18973
15355
17988
17988
17988
18889
18949
18469
19120
19554
18458
18105
18888
18046
18046
19564
18073
19563
19567
19566
19566
19566
18486
18947
18056
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Μιλτιάδου Ερμιόνη
Καλλή Μαρία
Ιωάννου Στάλω
Ελευθερίου Στάλω
Στρούθου-Σολωμού Χριστίνα
Γιαννάκη ∆έσπω
Γιαννάκη ∆έσπω
Γιαννάκη ∆έσπω
Παναγιώτου-Μηνά Ιουλία
Ξενοφώντος Παναγιώτα
Γεωργίου Βάσω
Χρίστου Αντωνία
Σωφρονίου ∆ημήτρης
Μελετίου Ελένη
Θεολόγου Ελένη
Ιωάννου Πόπη
Καμένου Χριστίνα
Καμένου Χριστίνα
Ιωάννου Παντελίτσα
Ευγενίου Λουκία
Georgiev Φωτεινή
Τσιάκκα Παρασκευή
Φαχουρίδου Όλγα
Φαχουρίδου Όλγα
Φαχουρίδου Όλγα
Χατζούδη Αστέρω
Γιαννος Αθανάσιος
Σιαμελη Ελένη
Από
Μέχρι
28/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
30/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
12/05/2014
12/05/2014
28/04/2014
29/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
06/05/2014
06/05/2014
28/04/2014
14/05/2014
14/05/2014
20/05/2014
29/04/2014
05/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
01/05/2014
14/05/2014
28/04/2014
05/05/2014
30/05/2014
06/06/2014
27/06/2014
30/05/2014
20/06/2014
07/05/2014
05/06/2014
05/06/2014
30/05/2014
30/06/2014
02/05/2014
18/06/2014
28/05/2014
23/05/2014
30/05/2014
06/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
30/05/2014
07/05/2014
06/06/2014
17/06/2014
30/04/2014
30/04/2014
23/05/2014
13/06/2014
16/06/2014
16/05/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Φανερωμένης
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου
Γυμνάσιο Αγ. Φυλάξεως
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Λύκειο Λινόπετρας
Β’ Ενιαίο Λύκειο Κύκκου
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λακατάμειας
Γυμνάσιο Καθολικής
Εσπερινό Γυμνάσιο Λεμεσού
Γυμνάσιο Λατσιών
Γυμνάσιο Λευκάρων
Γυμνάσιο Πολεμίου
Γυμνάσιο ∆ιανέλλου & Θεοδότου
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Λύκειο Αραδίππου
Λύκειο Λινόπετρας
Θέκλειο Γυμνάσιο Λεμεσού
Γυμνάσιο Τραχωνίου
Λύκειο Πολεμιδιών
Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας
Λύκειο Αγ. Ιωάννη Λεμεσού
Λύκειο Λειβαδιών
Λύκειο Λειβαδιών
Λύκειο Λειβαδιών
Γυμνάσιο Βεργίνας
Γυμνάσιο Γερίου
Λύκειο Ιδαλίου
Περίοδοι
20 / 24
21 / 24
22 / 24
20 / 24
22 / 24
18 / 24
20 / 24
2 / 24
17 / 24
18 / 24
12 / 24
22 / 24
22 / 24
10 / 24
22 / 24
12 / 24
14 / 24
10 / 24
22 / 24
11 / 24
21 / 24
22 / 24
20 / 24
2 / 24
22 / 24
18 / 24
21 / 24
19 / 24
Page 26 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
171
172
173
196
200
201
204
212
215
223
224
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18056
19577
18476
19570
19837
19351
18953
18066
18501
18587
18103
Σιαμελη Ελένη
Τσιγαρίδα Ολυμπία
Γεωργίου Μαρία
Ταξιτάρη Λουκία
Σταύρου Σταύρος
∆ημητρίου Παναγιώτα
Χατζηπαναγή Αναστάσης
Χαραλάμπους Γεώργιος
Νικολάου Νικόλας
Παπούλα Παναγιώτα
Ιωάννου Ιωάννης
Από
Μέχρι
20/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
21/05/2014
28/04/2014
12/05/2014
21/05/2014
22/05/2014
28/04/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
29/05/2014
22/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
13/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Εσπερινό Γυμνάσιο Λευκωσία
Γυμνάσιο Αγ. ∆ομετίου
Γυμνάσιο Λατσιών
Γυμνάσιο Βεργίνας
Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου Νήσου
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου
Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου
Γυμνάσιο Λειβαδιών
Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς
Περίοδοι
19 / 24
11 / 24
20 / 24
12 / 24
20 / 24
16 / 24
10 / 24
20 / 24
14 / 24
12 / 24
24 / 24
Συν. Αριθμός : 95
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 27 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
47
48
48
50
50
50
73
75
75
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
18895
18038
18038
19575
19575
19575
17969
19375
19375
Κοντογιάννη Παρασκευή
Μωραΐτης Αθανάσιος-Σπυρίδ
Μωραΐτης Αθανάσιος-Σπυρίδ
Σερεκίδης Βλάσιος
Σερεκίδης Βλάσιος
Σερεκίδης Βλάσιος
Παντάγου Αντωνίτσα
Κοψίδης Μάριος
Κοψίδης Μάριος
Από
Μέχρι
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
21/05/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
12/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
09/05/2014
09/05/2014
06/06/2014
18/06/2014
02/05/2014
02/05/2014
Σχολείο
Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Γυμνάσιο Γερίου
Γυμνάσιο Αγ. Στυλιανού
Λύκειο Αγ. Νεοφύτου
Λύκειο Αγ. Νεοφύτου
Γυμνάσιο Πολεμίου
Γυμνάσιο Λινόπετρας
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
Περίοδοι
24 / 24
20 / 24
2 / 24
19 / 24
2 / 24
23 / 24
24 / 24
11 / 24
10 / 24
Συν. Αριθμός : 9
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 28 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
77
109
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
19590
18616
Τσικάς Μιχαήλ
Ιακωβίδης Νεοκλής
Από
Μέχρι
07/05/2014 03/06/2014
28/04/2014 02/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Λευκάρων
Γυμνάσιο Γερίου
Περίοδοι
21 / 24
9 / 24
Συν. Αριθμός : 2
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 29 of 30
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Π.∆ιορ.
143
Φάκελος Ονοματεπώνυμο
15048
Θρασυβούλου Ιάκωβος
Από
Μέχρι
28/04/2014 06/06/2014
Σχολείο
Γυμνάσιο Αγρού (Απεήτειο)
Περίοδοι
14 / 24
Συν. Αριθμός : 1
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014
Page 30 of 30