ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17
6783
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1023
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΜΑΝ∆ΟΥΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1401547 SANGEZ
LUCIA
GIACOMO
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/11/91
1388428
1388433
1388436
1388434
1388419
1388415
1388427
1402995
1388426
1420279
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΒΑΓΙΩΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η
ΓΑΒΑΛΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΟΥ∆Η
ΚΑΛΟΥ∆Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
20/12/89
10/11/93
24/12/92
11/09/87
18/08/88
26/02/79
01/11/86
21/12/89
31/07/93
14/07/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1277259
1388424
1389163
1388432
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΜΑΥΡΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΧΗ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
25/07/90
17/12/88
24/06/80
15/10/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1388423
1388422
1388435
1388429
1388430
ΜΙΤΣΟΥΛΗ
ΜΠΑΝΤΑ
ΝΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ
18/08/76
19/05/93
15/01/91
28/05/87
24/05/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1388420
1388425
1388431
1399295
1388421
1388416
1388417
ΠΑΡΙΣΗ
ΠΑΡΙΣΗ
ΠΕΡΡΟΥ
ΠΗΓΗ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η
ΦΑΙΤΑ
12/07/79
27/10/89
21/03/88
10/06/88
13/10/86
29/11/96
18/09/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΥ∆ΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥ∆ΙΑ ΓΚΡΕΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ
ΑΓΑΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΡΥΦΩΝ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ:
109
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1023
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1386470 DODA
ERMOND
ANDON
1420635 MIELOCH
DAWID CZESLAW MARIUSZ
1387561 SALA
ALKET
AGRON
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/01/96
19/12/01
25/08/96
1401126
1401228
1319879
1336723
SOTA
XHELILI
ZAIMAJ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
VASIL
DURIM
EDUARDO
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
15/11/99
17/05/99
19/01/98
14/06/98
323695
1419354
275472
1411577
1411468
1139290
1419355
1337222
1354734
1403984
1419398
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΟΡΒΙΛΑΣ
ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
01/01/71
06/12/02
01/01/65
13/04/02
17/05/00
09/04/88
30/07/01
03/09/99
11/09/01
15/02/02
30/12/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11/01/99
28/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
27/03/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25/10/97
16/06/92
16/11/93
03/07/02
29/07/97
13/10/98
11/04/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
08/10/94
31/08/01
01/03/98
19/04/77
02/01/98
21/10/99
06/11/00
24/05/98
22/07/04
01/07/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1336737 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
1411574 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ
1411576 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
1314784
1283098
1266639
1411480
1347756
1337018
1411458
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΛΛΟΥΛ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΚΑΚΙΑΣ
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
1276581
1354048
1336778
1407911
1334373
1418506
1336735
1396503
1415562
1314665
ΚΑΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΚΑΣΙΜΗ
ΚΑΣΤΡΙ∆ΗΣ
ΚΙΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
NIKO
IGLI
ALEKSANDRO
ΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ALBANIAN
OMOGENIS
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1023
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1227824 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΝΤΟΥΕΛ
1415558 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1389162 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΤΕΡΕΖΑ
1354792 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1401474 ΛΑΒΡΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1404835 ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1337227 ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1415561 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1418504 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1348025 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1411575 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1347749 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1180367 ΜΠΟΥΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1166755 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1346860 ΜΠΡΙΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
1161713 ΝΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1418505 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1419358 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΝΤΑΝΙΕΛ
1354194 ΝΤΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1419359 ΝΤΟΥΣΑ
ΑΘΗΝΑ
1343401 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1341753 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1336690 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336780 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1411457 ΠΑΠΠΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1319831 ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1371328 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370497 ΡΟΥΦΑΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354047 ΣΑΜΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1315659 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΙΩΣΗΦΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354482 ΣΚΕΥΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1336734 ΣΟΥΖΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1419366 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1371238 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1276583 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1374124 ΣΟΦΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1350129 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1419357 ΤΣΙΑΒΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
1336842 ΤΣΙΑΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/07/88
03/04/03
04/09/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
27/03/02
01/03/99
24/11/01
07/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
08/01/03
29/12/99
15/07/98
13/09/99
15/05/98
04/06/90
10/01/90
27/02/93
10/08/84
13/07/00
02/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΟΣΜΑ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
21/06/00
25/04/96
17/10/01
07/01/01
25/10/98
23/02/98
18/12/02
27/12/96
26/01/01
08/06/01
10/12/99
03/12/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
20/09/00
24/08/99
20/03/02
23/11/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
19/04/95
30/12/96
17/01/98
08/01/04
08/05/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1023
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1353528 ΤΣΙΒΑΝΙ∆ΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336736 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1411481 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1368460 ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
1419356 ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
82
ΣΥΝΟΛΟ:
109
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/05/01
09/05/98
15/11/02
17/07/98
20/09/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ(ΠΑΟΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1337705 NDREHILAJ
KLODIAN
NIKOLL
191217 Α∆ΑΜ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
440015 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1111190 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1195701 ΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1324116 ΑΝΘΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1143865 ΑΡΓΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
143118 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
436764 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
444449 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
267815 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
410070 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1283129 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟ
505095 ΒΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1129749 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1161203 ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
495042 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
209341 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1127273 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1373043 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
316597 ΓΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
347143 ΓΑΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1286571 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
410066 ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
401927 ΓΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
372762 ΓΚΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1224149 ΓΚΙΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1228207 ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
223397 ∆ΑΦΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
215177 ΖΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1149500 ΖΕΡΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
158742 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
1375013 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1178794 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1149958 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
499622 ΖΕΡΒΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1228928 ΖΙΩΓΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
294116 ΘΥΜΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
393271 ΘΥΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
562597 ΘΥΜΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/05/91
01/01/60
01/01/74
19/03/78
01/07/87
07/05/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
03/06/73
01/01/56
01/01/72
15/08/76
01/01/64
01/01/72
20/06/82
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
16/09/86
05/02/88
01/01/79
01/01/62
08/04/85
02/12/90
01/01/69
01/01/61
20/03/81
01/01/72
01/01/74
01/01/67
25/11/74
08/08/90
01/01/67
01/01/61
28/06/86
01/01/62
08/08/84
12/04/90
17/04/89
01/01/78
24/07/90
01/01/65
01/01/75
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ(ΠΑΟΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
478356 ΙΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
263963 ΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
285382 ΙΩΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1211130 ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1364643 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
1305570 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1392270 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
128555 ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
340790 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
316600 ΚΑΡΜΠΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
528189 ΚΑΡΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239715 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
1175987 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ]
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
249336 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1160819 ΚΟΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
1407035 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
481677 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
569927 ΚΟΡΜΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1211523 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
445867 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1178743 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1239721 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1111619 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1362876 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΙΜΩΝ
1201497 ΚΩΒΑΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
372763 ΚΩΝΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
560422 ΛΑΟΠΟ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329586 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
548422 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1329587 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176036 ΛΟΥΒΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1326608 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
372764 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1006909 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1280244 ΜΑΝΙΑΝΗ
ΚΡΕΣΝΗΚ
ΡΟΥΣΗΤ
244598 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1131206 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
134621 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1194958 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1200643 ΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
398623 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/71
01/01/66
01/01/68
01/09/74
06/07/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
26/06/80
16/07/90
01/01/58
01/01/68
01/01/69
01/01/77
06/08/90
28/01/78
01/01/66
21/09/83
30/06/93
01/01/73
27/11/79
18/08/88
01/01/76
11/04/76
25/03/82
04/05/83
26/09/86
05/12/88
01/01/72
10/02/80
10/02/93
01/01/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/12/96
02/01/87
27/07/94
01/01/72
07/02/83
21/06/91
01/01/66
07/08/81
01/01/59
10/11/69
15/11/78
01/01/70
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ(ΠΑΟΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
393272 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
560708 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1200641 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
372766 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1143371 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1001778 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
316602 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315652 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1239716 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1271563 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1242386 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
251532 ΜΟΣΚΑΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1180111 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212978 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1408116 ΜΠΑΜΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΛΕΚΑΣ
436766 ΜΠΕΘΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
345324 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1011808 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΚΤΩΡΑΣ
458245 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1211129 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1247820 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
147092 ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
537311 ΠΑΙΖΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
206749 ΠΑΛΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
451635 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
275628 ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
465497 ΠΕΤΤΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
563947 ΠΗΓΗΣ
ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
569928 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
574755 ΠΡΕΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
151543 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
386978 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1138771 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1284295 ΡΕΓΓΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1293882 ΡΕΓΓΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
560710 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
372761 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239720 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1121817 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1316226 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1326161 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/82
06/09/77
01/01/72
21/07/83
03/06/74
01/01/70
12/09/96
14/06/93
29/05/89
14/04/86
01/01/63
02/03/88
08/01/86
06/08/91
01/01/70
01/01/72
30/01/83
01/01/76
22/04/87
14/10/88
01/01/58
01/01/77
01/01/64
01/01/74
01/01/65
01/01/77
01/01/84
01/01/69
20/04/81
01/01/60
01/01/62
06/08/86
01/02/85
06/07/88
01/01/81
01/01/71
22/03/94
04/10/85
19/12/94
04/02/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΟ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ(ΠΑΟΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1328180 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
1001502 ΣΙΓΑΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
1239719 ΣΙΜΩΝΕΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
336229 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1407021 ΣΠΙΓΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
393274 ΣΠΙΓΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1149961 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1337775 ΣΤΑΝΟΓΙΕΒΙΤΣ
ΣΛΑΒΙΣΑ
ΠΕΤΑΡ
1372621 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
140337 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1304107 ΤΟΛΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
104655 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
256069 ΤΣΑΠΑΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
337723 ΤΣΙΑΒΙ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1303793 ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
378203 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
410071 ΤΣΙΜΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
142152 ΤΣΙΜΙΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239717 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
537326 ΦΑΙΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1284592 ΦΑΙΤΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004167 ΦΑΙΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
372767 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1126196 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1200637 ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
553006 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
189291 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1122929 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1293636 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
263962 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
152
ΣΥΝΟΛΟ:
152
ΗΜ.ΓΕΝ.
31/03/98
26/01/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/68
02/05/00
01/01/71
25/08/89
18/06/76
16/08/83
01/01/59
18/08/82
01/01/49
28/04/65
01/01/67
15/11/92
01/01/66
01/01/70
01/01/61
09/09/93
01/01/75
28/02/81
11/08/81
01/01/70
28/04/85
06/06/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕΡΒΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/80
01/01/60
14/03/80
02/07/84
01/01/65
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1062
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1339051 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353813 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1274240 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙ
1314993 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1223354 ΒΑΓΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1415030 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1353816 ΒΑΡΣΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1306957 ΒΛΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1416119 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
555793 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1223989 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1211532 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1126205 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1194796 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1195835 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1194811 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
376768 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
325287 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1275984 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1273033 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
505516 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
1222438 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1212205 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1339050 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
570698 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353785 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1198107 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
570696 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1295143 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1336792 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1222443 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1383424 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1380400 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1252059 ΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1330602 ΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1252060 ΓΚΟΥΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1416120 ∆ΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1380404 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1276044 ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/10/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
10/11/01
ΕΛΛΑ∆Α
19/03/91
ΕΛΛΑ∆Α
16/05/97
14/02/90
20/03/01
16/07/99
14/04/83
24/01/04
01/01/81
26/11/89
16/01/82
31/03/84
26/06/88
04/11/78
09/11/89
01/01/73
01/01/71
26/04/96
13/02/94
28/08/77
23/05/93
06/05/87
11/09/95
01/01/79
10/07/00
11/06/90
01/01/72
03/05/95
02/06/98
15/09/87
27/11/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/11/00
12/01/94
14/06/98
04/06/93
08/07/04
15/09/00
01/01/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1062
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1276043 ΖΕΡΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
1291936 ΖΕΡΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1225744 ΖΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΑΝΩΡ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
1374602 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1345071 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
505515 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1274236 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1004102 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
272034 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
290351 ΚΑΝΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1330835 ΚΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
334041 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
450679 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1347407 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1011642 ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ
1223853 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1252310 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
473128 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1339052 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
337514 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
286932 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1262841 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1274235 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274237 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1274238 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1197800 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
384606 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
418122 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
144734 ΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΒΡΕΤΟΣ
1003908 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1004105 ΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1252043 ΚΟΥΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1223852 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1223988 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1130181 ΚΥΡΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1353817
395179
272039
1353794
345323
1227639
ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/03/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
13/09/88
26/06/93
04/12/85
01/03/96
01/01/76
02/12/94
04/06/84
01/01/67
01/01/68
25/02/94
01/01/70
19/07/77
25/11/98
01/12/83
25/06/93
13/01/90
01/01/71
25/01/95
01/01/70
01/01/67
21/06/85
10/02/95
23/09/93
10/06/92
31/01/92
01/01/71
01/01/74
01/01/60
16/04/83
07/12/83
05/01/94
01/04/89
12/04/92
20/11/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/03/01
01/01/66
01/01/67
25/01/99
01/01/69
27/08/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1062
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1355803 ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1355804 ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1199935 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1004205 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1353812 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1380406 ΜΠΑΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1314996 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
1215739 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1215746 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1215741 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1215743 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1212208 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1315037 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004056 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
286933 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
369688 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1341806 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
490487 ΠΑΝ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1411578 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1383425 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225745 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1252046 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003856 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
370554 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
562797 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1221069 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ-ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1344438 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353789 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353793 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1252309 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1227640 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1222437 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1345073 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1353804 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
418120 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
418679 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1197757 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
505517 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1222439 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1222441 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1252049 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/10/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25/06/98
28/08/89
21/12/78
05/02/01
14/04/00
26/12/97
12/09/90
06/06/89
12/02/93
03/10/89
31/07/90
09/01/98
24/09/83
01/01/69
10/01/71
14/10/99
14/09/78
16/03/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/03/99
22/10/93
11/02/94
06/08/82
01/01/70
01/01/79
27/11/86
19/02/97
16/03/99
01/09/00
05/09/91
29/04/92
22/11/93
19/12/96
24/12/01
01/01/73
01/01/73
05/06/89
01/01/77
04/05/88
29/10/92
25/11/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1062
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1345072 ΣΟΛΩΜΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1223851 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1252047 ΤΣΑΛΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1252048 ΤΣΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
162448 ΤΣΕΒΑΝΕ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1004197 ΤΣΟΥΚΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1225747 ΤΣΟΥΚΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353791 ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353792 ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353819 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
220387 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
395178 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
576037 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1274239 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354706 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1366065 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1366064 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
210414 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
139
ΣΥΝΟΛΟ:
139
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/02/96
27/04/93
23/03/92
21/10/93
01/01/60
23/01/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/07/88
ΕΛΛΑ∆Α
31/05/01
31/05/01
07/01/01
01/01/60
20/01/71
01/01/79
14/06/95
15/07/00
02/01/98
13/06/97
01/01/59
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1076
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1129115 ΑΓΑΘΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194606 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
346471 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
375822 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
382156 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
206741 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354797 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
1359548 ΑΝΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1247818 ΑΝΘΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1169738 ΑΝΘΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1226774 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
148302 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
397931 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
541883 ΑΡΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
418676 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
382158 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
306336 ΑΡΤΕΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
261014 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1117225 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1269002 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
297678 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1240452 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1228684 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
243980 ΒΛΑΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295138 ΒΛΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
1212829 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1215322 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
441481 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1302598 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
430167 ΓΚΙΟΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
443427 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1308660 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1312476 ΓΚΡΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
323689
1328184
262303
1286716
ΓΟΓΓΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
212832 ∆ΑΙΚΟΣ
204718 ∆ΑΡΜΑΝΗΣ
1374649 ∆ΑΡΜΑΝΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΣΗΦ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/08/83
07/06/70
01/01/70
01/01/73
01/01/73
01/01/63
30/10/98
08/08/95
08/06/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/06/92
18/06/91
01/01/59
01/01/73
01/01/79
01/01/68
01/01/72
01/01/67
01/01/67
24/08/84
02/08/86
01/01/69
11/04/79
24/09/87
01/01/63
23/12/93
23/01/82
22/10/87
01/01/76
07/07/92
01/01/73
01/01/77
23/03/84
29/05/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12/07/70
01/09/89
01/01/67
04/08/89
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
01/01/64
01/01/62
29/06/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΜΟΓΕΝΗΣΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1076
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1137967 ∆ΕΣΥΛΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1190732 ∆ΗΜΕΓΓΕΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1340066 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
200114 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1328414 ∆ΟΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1323301 ∆ΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
384612 ΕΖΙΝΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1302597 ΕΛΟΥΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
575667 ΕΞΑΡΧΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1323303 ΙΣΑΡΗΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ
ΧΑΡΙΛΑΚΗ
532616 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1261450 ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1161517 ΚΑΠΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
207093 ΚΑΠΕΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
479199 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1117223 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
569950 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
431580 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
443306 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
1194531 ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
482844 ΚΑΣΤΑΝΟΜΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
564666 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
262301 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
537352 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211540 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1367151 ΚΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
580973 ΚΟΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
384611 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
286585 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
559723 ΚΟΣΚΙΕΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
1393513 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321797 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1276079 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
342450 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1130653 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1005724 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
325554 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1258684 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
495997 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1143372 ΛΑΖΑΡΗΣ
ΚΟΣΤΑ
ΝΙΚΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/11/85
10/07/89
07/09/84
01/01/62
03/08/95
19/07/83
01/01/72
04/01/91
01/01/83
13/10/78
01/01/82
11/12/87
21/06/75
01/01/64
01/01/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/02/86
01/01/79
01/01/74
01/01/69
31/01/78
01/01/76
29/08/79
01/01/67
01/01/67
15/07/76
21/03/92
01/01/85
01/01/68
01/01/67
30/06/82
28/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
03/05/87
01/06/92
01/01/69
02/11/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/05/85
01/01/71
16/05/88
01/01/75
17/09/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1076
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1299703 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
281564 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1308489 ΜΑΖΗΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1123657 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
262305 ΜΑΛΛΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
276100 ΜΑΛΛΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
262304 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1194536 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
394061 ΜΑΡΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
487075 ΜΑΡΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417108 ΜΑΡΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
533911 ΜΑΡΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1311096 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1003871 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
375823 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1115553 ΜΕΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1220261 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
424989 ΜΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1304405 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175524 ΜΗΝΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1360804 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
319205 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1175097 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
540691 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
557443 ΜΟΛΙΝΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
444585 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
153248 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
382155 ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
295329 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
340370 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
382159 ΜΥΡΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
556795 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151864 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
356557 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1201511 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1365384 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274508 ΠΑΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
541539 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211543 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/05/96
01/01/68
25/03/90
16/04/69
01/01/68
01/01/69
01/01/67
22/12/88
01/01/74
01/01/77
19/06/82
19/01/76
16/03/73
16/01/84
01/01/72
28/02/85
20/03/85
16/01/76
03/08/83
26/08/79
28/02/95
29/03/69
13/02/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
07/03/79
13/09/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/06/76
01/01/59
01/01/73
01/01/67
01/01/72
01/01/72
11/06/80
ΕΛΛΑ∆Α
13/11/89
01/01/69
01/08/89
18/03/94
06/09/90
ΕΛΛΑ∆Α
10/01/81
05/07/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1076
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1138642 ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΘΟ∆ΙΟΣ
1203830 ΠΑΠΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/11/85
12/11/81
1138666
254167
546318
422978
375821
566956
1010691
1263865
700159
1194867
1302960
323428
472126
1211737
1240455
1230621
1138652
394060
445755
1194537
508234
1194544
1335398
445556
1295988
1263077
1263078
1254994
570735
581814
1295989
1367093
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΠΙΠΕΡΙ∆ΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΥΛΗΣ
ΠΟΥΤΡΑ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ
ΡΕΒΗΣ
ΡΟΥΣΠΗΣ
ΣΑΓΙΑΣ
ΣΕΛΛΑΣ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΣΠΑΘΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
10/04/87
01/01/66
29/07/83
01/01/75
01/01/73
01/01/82
20/02/84
09/11/88
01/01/57
10/01/89
13/06/92
01/01/71
01/01/76
10/06/79
13/04/83
23/12/91
30/09/87
01/01/74
01/01/74
20/05/76
01/01/78
28/01/80
21/04/93
01/01/78
25/11/91
18/06/90
18/06/90
26/12/79
12/11/82
18/08/75
22/11/89
28/09/92
1326909
1266667
1138649
488770
1211131
1211521
1302728
ΣΠΗΤΙΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
08/07/92
12/06/91
13/03/85
01/01/78
17/11/77
29/04/79
15/07/89
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ-ΝΗΛΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1076
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
540502 ΤΟΥΡΖΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1139078 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
418677 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1319708 ΤΡΟΥΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
486364 ΤΣΑΦΟΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003868 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
479539 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1188874 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1003003 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
323429 ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
206733 ΦΛΟΚΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
433305 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1360805 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1355745 ΧΟΥΝΕΝ
ΜΑΡΙΟΣ
ΡΟΥΝΤΟΛΦ
254787 ΨΑΡΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
175
ΣΥΝΟΛΟ:
175
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/02/80
09/04/87
01/01/70
22/08/97
01/01/81
26/04/83
28/11/78
13/02/79
16/07/79
01/01/69
01/01/65
27/08/76
16/01/95
25/09/94
01/01/68
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1077
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΟΛΙΣ Κ.ΓΑΡΟΥΝΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1400275 TABAKU
DIONIS
FERDINANT
1354661 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
346188 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
1394992 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251999 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211828 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1298178 ΒΕΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239722 ΒΛΑΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1295144 ΒΛΑΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336790 ΓΕΩΛ∆ΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
455924 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1230772 ΓΚΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΟΛΑΝΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1169104 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
345030 ∆ΟΥΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1194853 ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
60837
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1378607 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΧΙΛΛΕΑΣ
1336788 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1337101 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1137497 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1321569 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1382254 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1336786 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
ΡΟΓΗΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1295141 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139911 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1366268 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337201 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
468276 ΛΑΓΚΑ∆ΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
443464 ΛΑΓΚΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν0Σ
1315203 ΛΕΙΣΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1354657 ΛΙΒΕΡΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1299933 ΛΩΜΗΣ
ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1356401 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΜΕΡΚΟΥΡ
KICO
473843 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1208040 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
1378608 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
457661 ΜΠΟΛΑΝΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ
ΚΙΜΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/07/99
03/02/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
20/07/70
09/04/98
29/05/95
28/07/88
26/10/94
18/10/88
16/11/95
21/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/75
02/07/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
08/07/89
28/03/72
16/09/87
01/01/52
19/08/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/02/99
20/03/97
19/06/80
10/11/93
17/08/01
06/11/97
06/11/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/05/85
24/11/98
24/06/98
01/01/77
01/01/76
20/11/94
02/05/97
11/04/95
08/12/94
03/02/78
21/03/91
03/12/97
27/11/70
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1077
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΟΛΙΣ Κ.ΓΑΡΟΥΝΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1147118 ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1227835 ΝΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1234238 ΝΤΙΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
468273 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1125699 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1125708 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1154379 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1397054 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1116564 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295146 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1295147 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1380469 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
1354662 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1214890 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1354663 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354655 ΠΑΠΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
482841 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
457223 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
461642 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
465183 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
468274 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
493051 ΠΕΛΑΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
460997 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
1380470 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1378604 ΠΗΓΑ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
311246 ΠΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
290358 ΡΑΡΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1266692 ΡΙΖΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
426579 ΣΙΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
443463 ΣΙΜΑΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
443466 ΣΙΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
469590 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1335728 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1395305 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1139077 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
408964 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
418113 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
283689 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
443465 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΗΜΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/03/87
21/10/93
10/04/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
25/12/86
25/12/86
09/12/88
23/11/00
08/06/69
25/10/96
12/12/96
19/01/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/11/99
ΕΛΛΑ∆Α
14/01/88
16/12/98
26/08/98
01/01/80
01/01/79
01/01/72
01/01/78
01/01/79
13/11/80
01/01/77
29/04/98
15/05/98
01/01/66
01/01/65
29/04/86
01/01/72
01/01/76
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
08/03/97
15/12/00
12/06/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/73
01/01/75
01/01/67
01/01/69
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1077
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΟΛΙΣ Κ.ΓΑΡΟΥΝΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1378606 ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1335773 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1125680 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1130995 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1138765 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
491896 ΣΟΥΡ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
482843 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1120944 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
468272 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
469594 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1378605 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379285 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
256257 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1382255 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295371 ΤΡΙΨΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1397056 ΤΣΙΑΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1209641 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
490275 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
441667 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1114694 ΦΟΥΚΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
96
ΣΥΝΟΛΟ:
96
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/09/01
28/03/97
17/12/86
08/12/86
24/06/85
01/01/78
01/01/81
30/03/85
01/01/78
01/01/78
22/10/00
06/02/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/62
16/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
09/09/94
11/07/01
27/01/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/80
01/01/76
17/01/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1078
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1399613 HAXHIAJ
DHIONIS
VIKTOR
1399728 KACA
MAKSI
KSENOFON
1391843 SHEKA
GRIGOR
VASIL
1337129 ΑΓΑΘΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1295140 ΑΓΑΘΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1391609 ΑΓΟΥΡΙ∆ΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336848 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1276077 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1258723 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337131 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1388978 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ
ΗΛΙΑΣ
1415556 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΝΙΛ
ΗΛΙΑΣ
1384783 ΒΕΝΕΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΗΣ
1389354 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1275113 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
1337127 ΓΑΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
1414739 ΓΑΡΥΦΑΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΧΕΝΡΥ ΜΑΡΤΙΝ
1290399 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΜΠΑΙΡΑΜ
1359550 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1387149 ΓΙΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1389353 ΓΚΙΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1307164 ΓΚΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1359544 ΓΚΙΝΗΣ
ΟΡΛΑΝ∆ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379263 ΓΚΙΟΥΖΕΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1319710 ΓΚΙΤΣΙΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1269177 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
325640 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1295149 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΚΥΛΑΣ
1391608 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1280067 ΖΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1409517 ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ
1414737 ΖΟΡΚΑ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414733 ΖΩΧΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1414740 ΖΩΧΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337655 ΖΩΧΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1415559 ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1371431 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/11/98
24/04/96
11/07/97
22/06/00
17/02/95
22/01/99
04/12/98
28/03/92
28/03/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/01/00
25/01/96
25/05/03
12/02/97
03/04/98
26/04/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/12/00
ΕΛΛΑ∆Α
16/07/01
28/09/91
28/09/94
15/07/00
02/04/98
04/07/90
24/11/95
02/03/96
31/08/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/07/91
01/01/71
22/05/95
12/09/95
12/07/94
18/08/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/08/01
30/01/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/03/02
03/05/00
04/03/02
31/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1078
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1336692 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371586 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΦΑΝΟΣ
1371617 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΛΕΡΙΟΣ
1316430 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1414736 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1336480 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1415830 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1415831 ΚΟΡΡΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1351859 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
1295137 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1413432 ΚΟΥ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337138 ΚΟΥ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1337656 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1324528 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1389357 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337414 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1409108 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1412332 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1386099 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1414741 ΛΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΕΡΟ
1287153 ΛΥΚΙΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1319705 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336473 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353522 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1359545 ΜΗΤΣΑΛΙΟΥ
ΤΟΜΑΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ
1317678 ΜΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1390117 ΜΟΤΡΑ
ΜΑΡΣΕΛ
ΖΕΝΕΛ
1227518 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371584 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1319707 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ-ΜΑΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1295778 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1395442 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΤΙΒΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337199 ΜΠΑΜΙΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1320223 ΜΠΙΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1311292 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1412445 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1410379 ΝΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1354709 ΝΙΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/03/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/04/01
01/10/02
05/01/97
15/06/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/09/98
08/01/01
15/07/90
01/02/95
08/07/90
10/12/93
28/07/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/07/00
27/09/94
09/04/94
28/05/99
21/04/00
09/02/99
12/10/97
14/10/02
21/12/91
12/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/11/98
26/07/97
19/03/95
17/08/92
04/03/95
24/09/90
27/05/98
04/10/96
25/10/92
03/09/00
06/06/99
02/02/96
16/12/92
13/02/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/01/02
01/11/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1078
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
447556 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1413431 ΝΤΟΥΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1379314 ΝΤΡΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1420271 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1414738 ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1319924 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1395444 ΠΑΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1410380 ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1415015 ΡΕΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1371713 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1415031 ΣΠΗΤΙΕΡΗΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1415557 ΣΠΙΓΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1389352 ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1280065 ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1413430 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1392921 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1414735 ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΡΦΕΥΣ
1404039 ΤΖΗΛΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
1371425 ΤΖΙΩΤΖΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1371331 ΤΖΩΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΟΛΑΝΤΟ
1278152 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
459259 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΣ
1336782 ΦΟΡΤΩΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1414734 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1415832 ΧΑΤΖΙ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ
ΑΡΜΠΕΝ
100
ΣΥΝΟΛΟ:
100
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/69
12/08/02
23/04/97
29/11/02
13/11/02
21/06/95
29/06/99
17/10/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
04/10/01
17/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/06/02
15/11/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/01/98
ΕΛΛΑ∆Α
29/11/94
20/09/01
31/07/99
14/08/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/05/02
ΕΛΛΑ∆Α
31/07/01
04/10/02
19/04/94
01/01/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/02/98
16/12/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1398
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1269443 HALILI
RONILDO
NIAZI
1342141 RODRIGUEZ VALLEANDREI
JOSE DE JESUS
1205246 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΗΛΙΑΣ
1315206 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1364383 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
196702 ΑΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
583631 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1364381 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΙΑΣΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1276818 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
341307 ΓΚΙΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
388469 ΓΚΙΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
249077 ΓΚΙΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1377936 ΓΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1188256 ΓΡΑΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1364740 ∆ΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1276048 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1276054 ΖΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
435485 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
278391 ΘΕΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1313877 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΝΤΟΝΥ-ΤΖΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
455744 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
463999 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1276051 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
567617 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
567619 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
567621 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
568133 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
395170 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
410728 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139954 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1202370 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1204337 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1202762 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1117347 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
481678 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΒΙΝ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
383938 ΚΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1144993 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
194618 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1382256 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347628 ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/07/91
18/01/84
02/12/88
06/06/96
09/05/00
01/01/63
11/11/83
17/02/99
24/07/95
01/01/72
01/01/72
01/01/64
10/01/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/12/88
31/05/98
09/02/93
17/01/92
04/02/76
01/01/69
02/03/95
01/01/76
01/01/75
12/02/91
01/01/81
11/01/82
01/01/79
29/10/82
01/01/74
01/01/74
19/02/86
19/02/88
21/11/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/89
ΕΛΛΑ∆Α
10/09/85
01/01/76
18/05/72
16/05/90
01/01/62
03/03/88
06/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1398
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1276053 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
328479 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
343015 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1347630 ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
325275 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1117346 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
321444 ΚΟΥΡΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
457116 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΘΟΥΡΟΣ
421494 ΚΟΥΡΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1347631 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1347624 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1347622 ΚΩΦΙ∆ΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1276056 ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
567620 ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
399398 ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
455745 ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1365282 ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
242286 ΜΑΛΙΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
1276050 ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1315195 ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
388861 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
331475 ΜΗΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1276055 ΜΗΝΑΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1253895 ΜΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
288236 ΜΟΥΚΑΣ
ΕΛΕΗΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
288239 ΜΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
231438 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
314719 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1313874 ΜΠΟΥΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
259673 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
337515 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1348276 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1117349 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΟΣ
∆ΩΡΟΘΕΟΣ
1315200 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
254413 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
538231 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1136044 ΠΕΡΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚ
1338981 ΠΛΑΣΚΟΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1230833 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/08/96
01/01/70
01/01/72
03/08/96
23/03/71
28/12/85
01/01/66
10/08/77
01/01/75
06/08/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/11/98
ΕΛΛΑ∆Α
06/03/97
25/10/94
24/01/80
01/01/58
01/01/77
20/03/89
01/01/64
13/09/93
13/02/93
01/01/72
01/01/69
01/01/94
03/08/92
01/01/68
01/01/63
01/01/65
01/01/69
24/07/95
01/01/67
01/01/71
11/03/97
05/10/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/59
01/01/80
11/07/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/03/89
28/09/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1398
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
444135 ΡΕΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
183443 ΣΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1202764 ΣΑΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
1207109 ΣΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1384074 ΣΑΡ∆ΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1212206 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
456324 ΣΠΥΡΑΚΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
563037 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1392014 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
569933 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1304404 ΤΟΤΑΙ
ΤΟΤΟ
ΛΑΤΙΦ
1226315 ΧΑΛΙΛΙ
ΕΝΤΟΥΑΡΤ
ΝΙΑΖΙ
91
ΣΥΝΟΛΟ:
91
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/09/76
01/01/61
30/08/90
09/08/88
08/06/83
05/01/94
01/01/77
01/01/83
30/03/96
25/01/82
22/03/91
11/05/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1567
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1358880 HYSENI
AGIM
ALI
1256021 IMERI
KEJ CHRISTOS ANDRIAN
1412435 ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1150639 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1227650 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1228072 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1193481 ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
551064 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
118526 ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
537057 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
383500 ΓΡΑΙΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1198085 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1253171 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1230618 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1401179 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
1412521 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
479710 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1005913 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1395000 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1395001 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
450053 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1412520 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
446091 ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1378254 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
413225 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1414504 ΚΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1412524 ΚΛΑ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ
1395002 ΚΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364112 ΚΛΑ∆ΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1251679 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1412525 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1227648 ΚΟΜΗΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276066 ΚΟΜΗΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1240448 ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
473252 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1382478 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1276064 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
495679 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004297 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/09/92
05/01/91
17/11/04
03/12/89
04/04/92
11/05/93
06/03/87
30/03/83
01/01/59
01/01/79
01/01/73
05/04/88
12/02/92
03/05/91
11/06/02
03/04/02
01/01/77
26/05/84
21/10/02
21/10/02
10/03/78
27/01/99
01/01/79
04/09/97
14/10/74
02/10/02
05/06/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
17/09/97
19/08/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/01/04
ΕΛΛΑ∆Α
07/03/91
01/10/93
13/11/90
11/02/78
02/09/99
16/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
18/12/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1567
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1011439 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1276061 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
413218 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
529782 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1412518 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1380781 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1380782 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1299522 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1363999 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364003 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227647 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227649 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1011373 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1364005 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1415027 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
1314475 ΛΙΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1180176 ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
413214 ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
583286 ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ
1276059 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1208244 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1320224 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1379255 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414505 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1276065 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
507865 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1364898 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1251680 ΜΠΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1251678 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1415026 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1115592 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
583287 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
373652 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
1276060 ΜΠΙΣΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1364002 ΜΠΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
494212 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1247171 ΝΑΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1253165 ΝΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
246607 ΝΕΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/10/84
29/03/93
01/01/76
01/01/81
17/07/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/01/98
11/01/00
12/09/95
17/07/00
01/03/98
05/04/90
17/03/89
06/01/86
14/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/12/02
ΕΛΛΑ∆Α
27/03/95
10/05/86
01/01/75
01/01/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/06/96
24/11/89
19/07/96
01/04/00
03/03/04
26/03/93
16/06/80
24/06/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/03/92
22/06/94
27/10/04
10/08/86
26/08/83
19/07/73
04/04/91
05/08/00
01/01/81
04/06/88
16/06/88
10/06/65
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1567
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1374021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1412519 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
531536 ΠΕΤΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1320119 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414503 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1395003 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276057 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
575910 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1319827 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1251677 ΣΑΙΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1395004 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150475 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1282742 ΣΕΡΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
390010 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤ
1007729 ΣΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1153287 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1412523 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1250108 ΧΑΜΙΤΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΒΑΣΙΛΗ
1363998 ΨΑΡΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
97
ΣΥΝΟΛΟ:
97
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/08/93
21/12/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
21/03/97
11/03/03
04/07/01
22/02/95
06/01/84
05/05/94
27/05/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/99
04/07/88
19/09/92
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/07/84
18/05/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/06/04
15/05/89
05/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1830
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1314537 JAKUS
TOMAS
STANISLAN
1347960 ΑΝΘΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328859 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
578128 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1283347 ΑΡΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
556816 ΑΡΩΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
444454 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1138903 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1138909 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1139079 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151909 ΑΥΘΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1415000 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1416935 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1414995 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1375695 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1414988 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414994 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
∆ΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1328563 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1328583 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1211372 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1179604 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΟΥΩΛΤΕΡ
1152805 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1153071 ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1358528 ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1153072 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414992 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
556820 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1402032 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
490791 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1190199 ∆ΑΛΙΕΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1355909 ∆ΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1303581 ∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
226069 ∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
345921 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
583637 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
541744 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/06/78
17/05/95
11/03/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
25/10/93
01/01/81
01/01/72
04/10/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/12/85
08/10/87
18/04/91
26/02/03
04/03/00
03/09/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/03/97
ΕΛΛΑ∆Α
12/10/01
24/05/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/05/97
ΕΛΛΑ∆Α
16/05/97
22/07/84
19/01/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/09/86
08/05/88
17/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/09/91
26/02/04
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/03/98
01/01/79
04/10/79
18/08/73
06/03/78
01/01/64
01/01/72
08/07/82
01/01/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1830
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
544587 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
541746 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
308976 ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
374460 ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1001803 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1149701 ΚΑΠΟΥΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1149984 ΚΑΠΟΥΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1386918 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
556815 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
558496 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
424419 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
443468 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1121059 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1139060 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
1139080 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1283346 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
1150640 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
311931 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414997 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1414998 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1149982 ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1190882 ΚΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
1414996 ΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1124369 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1127185 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1153064 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
424418
270974
1328561
490792
1414987
1210201
1151912
537048
531355
1157530
1251673
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/80
01/01/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/64
01/01/70
01/01/82
27/09/88
06/12/87
12/11/93
01/01/81
01/01/82
01/01/74
01/01/75
17/02/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/08/84
25/03/88
27/04/94
18/09/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/70
20/07/01
15/11/04
11/10/87
23/06/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/02/03
15/07/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/10/81
12/01/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
01/01/73
01/01/67
05/09/94
01/01/75
29/04/02
17/04/89
12/02/91
28/09/75
01/01/80
21/04/89
31/01/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1830
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1151360 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1246533 ΜΠΑΛΑΣΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1153050 ΜΠΑΡΤΙΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΡΟΜΠΕΡΤ-ΑΝΤΟΝΥΛΑΝΣΕΛ
ΤΖΟΖΕ
1149564 ΜΠΕΛΛΟΣ
ΛΕΟΝ
ΑΝ∆ΡΟΚΛΗΣ
1152522 ΜΠΕΣΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1154301 ΜΠΕΣΙΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1414991 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΑΡΝΤΟ
1414993 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
291939 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
1328542 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1149639 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤ
1350784 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1328541 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΣΑΡΛΣ
1328585 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΑΑΡΩΝΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΡΙΤΣΑΡΝΤ
1328584 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
213843 ΜΠΡΑΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414999 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
444136 ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1138916 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1147800 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΩΜΑΣ
570724 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1283130 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147798 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1149952 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
493624 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1151651 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
273396 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1328586 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
443467 ΠΑΧΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
400804 ΠΕΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1313902 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/04/90
02/09/92
11/05/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/06/88
22/05/85
29/03/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/12/04
ΕΛΛΑ∆Α
21/01/04
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/68
05/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
07/06/89
ΕΛΛΑ∆Α
30/09/95
ΕΛΛΑ∆Α
20/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
20/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
27/10/94
22/11/64
12/10/01
15/03/76
09/01/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/01/85
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/75
05/05/75
09/03/85
17/10/90
01/01/80
21/01/90
01/01/67
09/08/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/75
01/01/74
24/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1830
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1328565 ΡΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
266313 ΡΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
475847 ΡΕΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
266314 ΡΙΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
1286136 ΡΙΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1275069 ΣΑΚΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
558942 ΣΚΕΥΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ
477214 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
428027 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1138912 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΓΚΑΥ-ΓΑΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1138906 ΣΟΥΕΡΕΦ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227631 ΣΟΥΕΡΕΦ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152803 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
437510 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1293901 ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ- ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
554381 ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
473842 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΒ
579567 ΤΑΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΩΜΑΣ
1118011 ΤΑΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1347743 ΤΣΙΓΓΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΟΝΑΤΟΣ
1328564 ΤΣΟΥΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1334300 ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1259040 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1414989 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1321592 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1283345 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
130
ΣΥΝΟΛΟ:
130
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/11/97
01/01/65
01/01/78
01/01/66
21/08/92
10/04/94
01/01/80
01/01/76
27/01/73
06/12/87
20/10/86
09/04/91
04/09/85
09/11/75
23/09/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
01/01/79
ΕΛΛΑ∆Α
14/03/82
03/03/87
25/05/95
16/04/97
03/03/91
08/02/90
09/07/01
15/05/85
11/09/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1838
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1406237 DHEEDENE
DIDIER
1254412 PAGANO
LUIGI
1387560 TAHIRI
MIRSAD
1239633 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
533918 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1328281 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
445870 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
324330 ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1276069 ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1279074 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1140054 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
543699 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
270470 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
472489 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1222446 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1203092 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1212202 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
445876 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
445874 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1295384 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1117229 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276072 ΓΚΙΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
399310 ΓΚΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
445872 ΓΚΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1358790 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
555157
555156
445873
326749
1357107
1298655
1190145
1157414
445875
1222445
447464
399312
580876
1154240
ΓΚΡΙΖΗΣ
ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ
ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣΦΙΛΙΠΠΑΣ
∆ΕΛΛΗΣ
∆ΗΛΑΒΕΡΗΣ
∆ΗΜΟΥ
∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΡΙΤΣΟΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΚΑΚΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
MARCEL
GIOVANNI
AGRON
ΙΓΚΟΡ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/01/72
29/12/69
27/05/95
01/04/88
01/01/79
26/10/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
07/11/77
01/01/68
20/09/92
17/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20/12/85
01/01/79
01/01/67
01/01/75
14/11/88
15/10/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
02/07/64
01/01/77
01/01/78
10/02/95
11/10/85
16/11/92
01/01/74
01/01/78
20/11/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
02/09/94
09/05/74
02/07/88
01/01/78
02/11/78
07/03/77
01/01/73
01/01/83
17/12/87
01/01/74
01/01/79
01/01/75
01/01/64
10/10/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1838
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1154243 ΚΑΛΑΙΤΖΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
319202 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
555152 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336117 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
420631 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
369554 ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
582653 ΚΑΝΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
445877 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1222444 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
580874 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1276073 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
505094 ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1007262 ΚΟΝΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1249178 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1374020 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1334115 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1229276 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ
ΑΡΜΠΕΡ
1233877
1328282
228146
249907
445880
1143679
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΚΟΥΤΜΟΣ
1176423
244607
1162940
1355735
1155334
582133
1012126
271094
294589
1275978
1298883
1376939
1416384
445868
445869
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΚΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΛΙΓΓΟΣ
ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΜΑΓΚΑΝΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ
1275468 ΜΑΡΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΜΑΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΙΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/08/90
21/07/68
01/01/79
13/11/97
11/09/73
01/01/72
22/11/85
01/01/75
30/03/88
01/01/84
24/06/92
20/12/79
13/08/81
21/09/87
07/06/96
20/10/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΣΚΑΛ
05/09/89
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
29/09/92
29/03/97
01/01/64
01/01/66
01/01/77
18/10/87
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
07/09/86
20/02/67
05/12/88
17/12/75
13/05/89
01/01/84
31/07/84
01/01/65
01/01/67
08/11/93
25/04/96
29/03/93
29/06/97
01/01/78
15/07/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
11/10/88
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1838
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1327609 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1124449 ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1313330 ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
445878 ΜΕΡΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1276067 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1276068 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
446379 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
323693 ΜΗΤΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1192471 ΜΗΤΣΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
1321720
428495
204222
445879
311244
327561
413229
1200618
570736
578127
271294
1154242
1000061
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΜΙΧΑΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΚΟΛΗΣ
ΜΠΑΚΟΛΗΣ
ΜΠΑΚΟΛΗΣ
ΜΠΑΝΟΣ
ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΜΠΑΣΟΥΝΑΣ
ΜΠΙΝΑΣ
ΜΩΡΟΣ
ΜΩΡΟΣ
177418
1118945
1241514
1170734
555148
555149
555155
211326
339986
1275977
1275976
579129
135250
437508
1207991
1276070
555151
555158
1114153
ΜΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΤΟΚΟΥΤΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΞΕΥΓΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΕΥΓΕΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΙΟΧΩΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΥΛΙΟΣ
ΜΑΡΓΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/08/96
27/05/85
09/10/93
01/01/76
26/10/93
26/10/93
01/01/78
01/01/69
10/04/88
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΥΑΝΤ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
06/06/82
01/01/74
01/01/63
01/01/76
01/01/69
01/01/69
01/01/73
15/05/79
27/12/79
01/01/83
01/01/66
25/01/89
11/11/83
01/01/61
01/09/83
07/09/86
04/05/90
01/01/81
09/12/81
01/01/80
01/01/63
01/01/69
27/04/91
17/09/91
01/01/83
01/01/59
01/01/73
24/01/89
20/01/93
01/01/78
01/01/80
05/07/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1838
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1276817 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1266597 ΡΕΜΠΕΣΙ
ΓΚΕΝΤΙΑΝ
555153 ΡΙΓΑΝΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1228464 ΡΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/03/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΚΕΖΙΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ
26/12/79
01/01/81
19/01/88
ΑΛΒΑΝΙΑ
1137964 ΣΑΓΙΑΣ
14/12/85
401520
270878
178869
1245760
445881
554885
1221073
1328183
1328186
379201
01/01/72
01/01/63
01/01/63
04/03/90
01/01/76
06/05/81
08/08/86
15/01/97
02/11/94
05/06/73
445871
580875
401517
426035
1347961
139
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΟΥΕΡΕΦ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΟΥΕΡΕΦ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΙΤΙΕΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΓΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
139
01/01/78
01/01/85
01/01/73
28/10/76
19/03/90
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1870
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1390148 ALUSHI
VASIL
1398257 CAMI
STAVRO
1389825 CRACIUNOIU
IONUT-BOGDAN
1393963 GJERGJI
VILIVANDER
1393514 HYSKA
XHULIO
1393964 LESHI
GERALDO
1398258 PLAKA
KLAJDI
1393967 QORRI
ALFRED
558037 Α∆ΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150480 Α∆ΑΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
397937 ΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
166630 ΑΝΤΥΠΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
252873 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
263420 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
418111 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1151258 ΑΡΓΥΡΟΣΜΑΡΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
495041 ΑΡΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
347577 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
272173 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1388465 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
455545 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1162651 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1163950 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
200112
272174
376766
1371618
1388467
244592
99502
401148
455543
1151358
166268
470415
1144958
228689
457933
445328
1203837
ΒΑΡΘΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΓΑΤΟΣ
ΓΕΛΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΦΝΗΣ
∆ΑΦΝΗΣ
∆ΗΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
SOTIR
KONSTANDIN
MARIAN
LASAR
FERNINANT
FLAMUR
ARTAN
SAMI
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/08/89
14/09/98
11/06/88
29/05/91
04/09/93
02/10/94
20/07/96
04/02/92
01/01/83
25/02/87
01/01/75
01/01/57
01/01/65
01/01/68
01/01/71
31/10/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/79
01/01/70
01/01/68
30/10/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/01/77
04/10/85
08/10/86
01/01/63
01/01/66
01/01/72
15/09/98
04/07/84
01/01/57
01/01/53
01/01/72
10/12/75
04/05/91
01/01/61
09/04/77
22/05/83
01/01/63
01/01/72
01/01/73
30/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1870
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
105188 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
462794 ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
312587 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1178792 ΖΕΡΒΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
435487 ΖΟΧΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
473261 ΖΩΧΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
312140 ΖΩΧΙΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
1228680 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
196437 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
558039 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391244 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1143729 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
565460 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
188873 ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
1402706 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΚΛΙΦΟΡΝΤ
1334374 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΚΟΤ
1402704 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
200979 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
376765 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1150557 ΚΟΚΟΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1388438 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
312568 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
486362 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
382519 ΚΟΝΤΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
388676 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1282683 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1123144 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
504690 ΚΟΡΟΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1388437 ΚΟΤΖΙΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
174095 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1123618 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
313961 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
340103 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
311929 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1217288 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
145675 ΛΑΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
504689 ΛΑΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
495996 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336711 ΛΙΤΣΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1349130 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
308078 ΜΑΖΗΣ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/55
01/01/66
01/01/63
20/05/77
01/01/70
01/01/72
01/01/68
04/02/89
01/01/59
01/01/67
01/01/73
26/01/85
01/01/80
01/01/47
17/02/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25/08/97
01/01/81
01/01/63
01/01/71
22/09/89
11/12/93
20/03/63
04/06/80
01/01/73
01/01/70
14/07/84
24/08/85
01/01/76
30/12/96
01/01/57
28/05/84
01/01/66
05/01/71
01/01/67
19/11/89
01/01/58
01/01/75
23/05/77
10/12/97
31/03/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ
01/01/63
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1870
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1389826 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
171929 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
578713 ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
295062 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
410904 ΜΕΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
148304 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
293793 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
388674 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1388466 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΙΑΣΣΩΝ
1388468 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
489548 ΝΤΑΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337128 ΝΤΑΤΣΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
457114 ΝΤΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
455547 ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1365386 ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
289240 ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1111314 ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
417395 ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1178765 ΠΑΠΠΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
538521
570688
584325
1388470
1160867
579432
48868
182468
1373047
1388469
331360
391216
119217
253559
399982
1123660
246565
401739
1138894
323790
1242789
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΗΛΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ
ΡΑΡΑΚΟΣ
ΡΙΓΑΝΑΣ
ΡΙΓΑΝΑΣ
ΡΙΖΟΣ
ΡΟΚΑΣ
ΡΩΣΣΗΣ
ΣΑΚΚΟΣ
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/03/91
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΜΠΕΡΤ-ΧΡΗΣΤΟΣ
01/01/59
27/09/82
01/01/68
01/01/62
01/01/63
17/02/68
01/01/73
18/02/82
27/03/81
06/07/63
07/08/98
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡ
01/01/77
01/01/66
25/11/94
01/01/67
10/09/82
01/01/73
25/11/80
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΣΠΥΡΙ∆
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥ∆ΟΞΟΣ
01/01/67
15/09/75
01/01/84
13/06/00
19/09/82
01/01/80
01/01/52
01/01/61
23/03/87
06/02/82
01/01/70
01/01/64
01/01/56
01/01/66
01/01/70
29/10/53
01/01/64
01/01/74
03/08/86
01/01/69
26/12/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1870
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
317466 ΣΟΦΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
317343 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
183855 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
317342 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΡΟΛΑΝ∆ΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
455544 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΡΟΛΑΝ∆ΟΣ
471660 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
388675 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
436133 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1393515 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
558040 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1149751 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1125717 ΤΑΣΟΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΙΧΑΗΛ
85771
ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
183180 ΤΖΙΛΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
144814 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
477299 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1355806 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
567058 ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1129195 ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
140
ΣΥΝΟΛΟ:
140
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/68
01/01/68
01/01/62
01/01/70
01/01/75
01/01/77
01/01/74
01/01/75
16/10/86
25/08/82
16/12/84
05/12/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/53
01/01/63
01/01/58
01/01/74
11/11/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/80
22/06/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1905
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1399612 MOCOVILA
ARDIT
KUJTIM
1336838 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448383 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1215958 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1288190 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
397236 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1274505 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
405975 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
246557 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
340697 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1354042 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
418116 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274503 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274506 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1004120 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1112717 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
492504 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
449179 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
466255 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1336119 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336138 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1169403 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
541542 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1312569 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΙΞΟΣ
1312573 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΑΜΟΥΗΛ
1312654 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1395552 ΑΝΘΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΩΜΑΣ
1214889 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
455403 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
466256 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
548125 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
548426 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
548429 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1379234 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
187689 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1274500 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354043 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138768 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
477215 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1312572 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1328203 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/08/97
28/09/00
02/09/76
06/10/89
17/06/92
26/11/74
07/10/93
01/01/73
01/01/66
01/01/72
26/01/01
01/01/74
15/06/95
04/03/94
12/05/86
30/07/80
01/01/76
01/01/76
01/01/77
03/04/98
31/12/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/03/88
01/01/83
13/03/97
14/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/01/94
02/08/99
13/12/87
01/01/77
01/01/77
01/01/80
02/04/83
01/01/83
05/03/01
01/01/62
28/07/95
28/02/01
18/04/87
04/02/79
25/02/94
21/08/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1905
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
541544 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
289032 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
349918 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
401928 ΒΡΥΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
481472 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
548424 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
1153063 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336137 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
506085 ΓΚΕΡΠΕΣΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1354045 ∆ΑΦΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336118 ∆ΑΦΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
334040 ∆ΑΦΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1312571 ∆ΑΦΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1274499 ∆ΕΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
411466 ∆ΕΛΛΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1314406 ΙΚΟΝΟΜΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
162111 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
531179 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1336152 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227642 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
396727 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
420626 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
479815 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ
548122 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
1220255 ΚΕΠΗ
ΓΚΕΝΗ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1312656
1354044
1312655
1253157
1336141
418117
1271334
548120
548118
1336840
ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
1169400 ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
1112719 ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
1312570 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ
435488
ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/81
01/01/65
01/01/71
01/01/74
01/01/80
01/01/82
28/09/90
16/09/98
07/01/79
30/11/98
27/09/97
01/01/69
13/01/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
27/03/95
05/01/74
12/08/96
01/01/63
01/01/80
09/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
01/02/92
01/01/74
01/01/71
01/01/78
07/08/83
27/11/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
09/07/93
04/11/99
07/11/97
14/04/92
02/03/99
01/01/73
14/11/89
01/01/81
01/01/83
19/10/99
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
18/04/89
17/07/86
17/01/95
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/01/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1905
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1312568 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1415029 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
491438 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1253159 ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1169405 ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
568841 ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
400450 ΜΠΟΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336846 ΜΠΟΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1261609 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
1340816 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
1336839 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
554884 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
477216 ΡΕΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1274501 ΡΙΖΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
548431 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
334135 ΣΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253158 ΣΑΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1336847 ΣΑΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1005277 ΣΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1004139 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1227828 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
476528 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
483330 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
483334 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1354046 ΣΠΑΤΑΛΑΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1312657 ΣΥΝΙΩΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1228465 ΧΑΛΙ∆ΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1228467 ΧΑΛΙ∆ΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1336153 ΧΑΛΙ∆ΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
109
ΣΥΝΟΛΟ:
109
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/08/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
17/10/86
23/12/75
19/01/93
10/07/88
14/03/83
01/01/70
06/02/98
17/12/90
27/03/95
15/12/97
01/01/80
28/05/78
03/06/91
01/01/84
01/01/69
22/05/92
10/06/99
08/12/84
27/02/83
10/09/89
01/01/74
02/12/78
27/03/78
31/05/00
10/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/06/91
05/03/93
27/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1950
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1418101 PELARI
RIGERT
1420634 THANASI
ANASTAS
1414501 ZOTE
VELDJANO
1399369 ΑΓΑΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
475089 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
383940 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
383941 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
229858 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
1389160 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1391610 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1391086 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1150081 ΑΡΓΥΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
1226690 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1247417 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
1171343
1296430
334138
313272
531761
1399413
1420153
1401528
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΙ∆ΙΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΓΙΑΛΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
125549 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
1189782 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
570692
263427
541431
415755
301501
1390466
ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΑΦΝΗΣ
∆ΗΜΟΥΛΗΣ
263426 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
581482 ΖΕΡΒΑΣ
1402033 ΖΕΡΒΟΣ
1160051
1390461
456873
582415
ΖΕΡΒΟΣ
ΖΩΤΟΣ
ΖΩΧΙΟΣ
ΖΩΧΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΛΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
LORENC
THOMA
GJERGJI
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/11/85
07/10/87
02/08/99
23/07/96
01/01/78
01/01/71
01/01/71
01/01/62
26/07/96
08/08/97
12/10/93
06/04/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
04/09/87
ΕΛΛΑ∆Α
07/04/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
09/07/77
09/06/91
01/01/69
01/01/68
01/01/80
11/10/96
03/06/97
10/08/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
01/01/55
31/12/90
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01/01/80
01/01/64
06/02/78
01/01/72
01/01/68
03/06/97
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
01/01/65
14/04/83
04/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
09/11/79
12/09/97
15/12/76
01/01/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1950
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
397938 ΖΩΧΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1224129 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226773 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1402035 ΚΑΒΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1339356 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1329094 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1408114 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
328167 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1224126 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙ
381663 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ
561647 ΚΑΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1296429 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1390141 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1121976 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1122791 ΚΟΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1240442 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΑΣΩΝ
1314702 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
367878 ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1401180 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1215318 ΛΑΓΚΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151256 ΛΕΙΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1224128 ΛΕΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
570687 ΛΙΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
495678 ΛΙΝΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
460370 ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
477300 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
445265 ΜΑΖΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1366402 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1327610 ΜΑΚΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1408115 ΜΑΛΙΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1137617 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
573273 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
447555 ΜΗΛΙΟΡΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1418099 ΜΗΛΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1361679 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
475091 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1409515 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
100477 ΜΠΟΡΤΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1364892 ΜΠΟΥΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/72
22/10/91
03/07/90
03/12/96
19/08/91
05/07/95
13/10/88
01/01/68
21/08/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/72
05/06/78
11/06/91
24/04/87
20/05/86
20/10/81
26/01/81
09/11/94
01/01/71
05/04/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16/10/74
22/04/88
15/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25/07/79
01/01/78
01/01/77
01/01/68
08/11/74
10/03/96
15/11/94
05/11/90
12/05/83
01/01/78
01/01/72
22/10/97
21/03/95
01/01/62
08/09/96
01/01/54
03/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1950
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1188253 ΝΟΥΝΙΕΣ-ΟΡΤΙΣ ΧΟΥΛΙΟ-ΣΕΣΑΡ
1390470 ΝΤΟΥΡΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
253633 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1002279 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
188860 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
229859 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
570734 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
571660 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1327707 ΠΑΠΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
465354 ΠΕΡ∆ΙΚΟΜΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1365672 ΠΕΡΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1160195 ΠΗΛΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
1128525 ΠΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
573012 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1198472 ΠΛΑΤΑΝΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
570731 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
571658 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226779 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
228613 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
231218 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
283690 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1240444 ΠΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1226735 ΣΕΜΠΙΤΡΑΚΟΥ
ΕΚΤΩΡ
1392520 ΣΕΡΙΦΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
426580 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
263424 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
430266 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
226912 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1324526 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
326291 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
125052 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
125053 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
125054 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1226776 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1162604 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
417393 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
376203 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1374019 ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402034 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1132353 ΣΠΟΖΙΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1279002 ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΕΣΑΡ
ΝΑΣΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/08/87
04/09/72
01/01/64
28/09/82
01/01/59
01/01/64
01/01/78
01/01/82
05/01/94
01/01/75
14/06/96
30/04/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΦΡΕ∆ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΣΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
17/12/78
01/01/82
02/06/80
19/05/80
01/01/82
17/05/91
01/01/63
01/01/58
01/01/67
08/09/89
07/10/92
19/07/92
01/01/69
01/01/67
01/01/75
01/01/60
11/05/92
01/01/70
01/01/59
01/01/56
01/01/57
09/10/92
08/08/86
01/01/74
01/01/69
09/05/95
05/07/96
07/05/87
08/05/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1950
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
88836
ΣΦΗΚΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1239741 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞ
422234 ΤΡΙΠΤΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
475092 ΤΡΟΥΛΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
228614 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1295378 ΤΣΑΚΑΣ
ΕΡΙΟΝ
ΑΣΤΡΙΤ
1415607 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1227654 ΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
546842 ΤΣΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1128516 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1198581 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
135543 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
323789 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1230761 ΧΟΤΖΑ
ΚΕΛΜΕΝΤ
ΦΕΙΖΙ
131
ΣΥΝΟΛΟ:
131
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/52
08/12/86
01/01/73
14/06/76
01/01/61
05/04/91
07/05/91
07/05/91
01/01/80
08/07/86
28/04/86
01/01/58
01/01/61
01/09/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
204
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1353524 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1337186 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΡΕΙΜΟΝΤ
1354708 ΑΡΑΒΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1354754 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ
1371607 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1371608 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΛΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336779 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1371620 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1354664 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1383498 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1253888 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1364267 ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1335634 ∆ΗΜΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1326616 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1295996 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354733 ∆ΟΥΛΓΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1371598 ΖΩΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354737 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1371585 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337134 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΓΓΕΛΟΣ
1354738 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1337292 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371594 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337365 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ
1337132 ΚΟΥ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337275 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1337135 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1337187 ΚΥΡΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337890 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371647 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354736 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353598 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
1337224 ΜΟΥΤΖΙΛΛΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1371639 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337364 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1320056 ΝΟΚΑΣ
ΚΛΙΤΟΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/03/97
21/05/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/04/01
30/11/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
17/09/01
07/01/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
09/01/00
10/09/01
08/03/97
16/07/97
12/01/94
17/11/96
02/08/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18/02/94
08/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
29/07/00
28/06/00
28/04/98
21/06/98
24/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/06/00
02/03/00
11/05/00
20/04/99
18/03/97
02/01/98
19/06/98
13/03/98
14/01/00
20/02/02
20/08/98
27/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΤΖΙΟΒΑΝΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
06/04/98
30/10/00
15/11/00
18/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
204
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1364241 ΝΤΑΓΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337130 ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1354735 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337970 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1337229 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1337220 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1349938 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354730 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1354732 ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1326621 ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1326613 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364887 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337133 ΤΡΙΠΤΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1371611 ΤΣΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1371613 ΤΣΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
51
ΣΥΝΟΛΟ:
51
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/11/96
24/07/00
02/05/00
21/01/98
08/11/98
29/04/98
06/02/97
15/06/01
01/08/01
22/05/97
03/11/97
31/10/97
08/12/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/11/01
10/03/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2079
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1335985 ZAIMI
ALDI
PETRO
421180 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1406616 ΑΝ∆ΡΡΙΩΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1368276 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1124827 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
573010 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
400942 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1400566 ΒΙΝΟΣ
ΕΛΙΟΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ
533013 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
195661 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1271335 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
556799 ΓΕΡΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
537543 ΓΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1314974 ΓΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
496766 ΓΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
340852 ΓΙΣ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
78261
ΓΙΣ∆ΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΚΙΣ∆ΑΚΗΣ
554380 ΓΡΙΒΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1284294 ∆ΕΛΑΖΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1147840 ∆ΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1406615 ∆ΟΥΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
324645 ∆ΟΥΛΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
144501 ∆ΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
324646 ΖΕΡΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
348798 ΖΕΡΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
384605 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1344595 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
570673 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
576302 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
144504 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
144505 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1407433 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1409354 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
324650 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1406584 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1406585 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
460993 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1407744 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΑΒΜΠΡΟ
1406583 ΘΕΟ∆ΟΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΑΒΜΠΡΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/02/94
01/01/73
16/11/00
17/03/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
26/09/83
01/01/76
01/01/72
09/10/82
01/01/82
01/01/62
27/12/74
01/01/79
01/01/81
26/12/97
01/01/80
01/01/71
01/01/50
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
04/08/91
16/01/86
17/02/03
01/01/69
01/01/57
01/01/67
01/01/72
01/01/73
12/06/84
01/01/77
01/01/83
01/01/58
01/01/59
01/10/04
31/01/98
01/01/69
21/08/99
30/01/03
01/01/75
08/09/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2079
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
231221 ΘΕΟ∆ΩΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
32294
ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
398621 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
584330 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1412982 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙ
285383 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
340853 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
324659 ΚΟΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1011457 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1406617 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣΟ∆ΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
248773 ΚΟΥΣΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1355805 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
291031 ΛΑ∆ΟΒΡΕΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
537541 ΛΑ∆ΟΒΡΕΧΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
540178 ΛΑ∆ΟΒΡΕΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
547683 ΛΑ∆ΟΒΡΕΧΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
324644 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
348799 ΛΥΚΟΥΡΗΣ
ΙΑΣΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
526997 ΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1000193 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1239746 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1283127 ΜΕΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1420152 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1215326 ΜΟΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
147992
554374
1340889
1340890
1140089
1261950
1261951
1261952
1384072
1372231
310308
1344583
1406355
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
1374648 ΠΑΡΙΣΗΣ
331911 ΠΕΛΑΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΝΩΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/61
01/01/49
05/07/71
28/06/83
31/07/98
01/01/61
01/01/62
01/01/61
31/08/83
08/12/00
01/01/66
16/11/90
01/01/66
01/01/80
01/01/72
01/01/71
01/01/62
01/01/70
01/01/80
31/10/75
07/01/70
15/04/92
21/06/90
21/06/82
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
01/01/59
01/01/80
24/03/93
05/11/94
27/03/87
05/12/88
15/06/91
04/03/91
17/04/84
16/11/82
01/01/69
27/02/91
17/05/00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19/06/82
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2079
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
554377 ΠΕΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1403987 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1415028 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
383399 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1285191 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
504687 ΠΡΙΦΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
263443 ΠΡΙΦΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
420643 ΠΡΙΦΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1406613 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1406586 ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΙΟΣ
420641 ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
400943 ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1266650 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
387799 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
420644 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
432080 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1138275 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
556802 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
541878 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1383105 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1406614 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
324647 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
324648 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
324649 ΣΓΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1407434 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
211329 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
253339 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
1326640 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
420645 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1213109 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1230615 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
355753 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1340888 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1342481 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
400944 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
413228 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
477431 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
371244 ΣΕΡΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1166895 ΣΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
541879 ΣΕΡΒΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1413289 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/11/80
26/12/02
28/10/90
01/01/60
18/04/90
01/01/80
01/01/65
01/01/76
27/10/99
03/03/02
01/01/75
01/01/73
07/11/79
01/01/74
05/02/76
17/02/76
28/12/82
01/01/80
01/01/79
31/08/96
04/02/01
01/01/64
01/01/69
01/01/69
12/08/04
01/01/60
01/01/65
06/09/96
01/01/73
13/04/88
22/04/88
01/01/70
12/04/94
28/05/95
01/01/72
01/01/73
01/01/76
01/01/60
12/08/78
01/01/74
29/11/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2079
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΣΠΑΡΤΙΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1299521 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
356174 ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
148144 ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1404231 ΤΖΙΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
324643 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1175421 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
486359 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1353421 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
420642 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
435472 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
457222 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
460994 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
463001 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
547504 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
133
ΣΥΝΟΛΟ:
133
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/04/91
01/01/62
01/01/59
22/02/02
01/01/66
21/01/75
01/12/75
06/04/93
01/01/66
01/01/67
01/01/76
01/01/70
01/01/76
01/01/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Ε ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1285468 PERRYMAN
LUC PENN
COLIN
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/01/91
532971 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
577469 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
1250479 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14/04/81
01/01/76
27/12/90
1129270
1385222
1326643
1327226
1157358
550082
1322215
560709
1336850
1126192
492665
392544
465498
1354196
415552
1371243
540922
1370438
1336845
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣ∆ΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
∆ΩΡΗΣ
ΒΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΡΑ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΡΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΩΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΙΑΟΥΠΑΙ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
SYRI
07/04/84
25/08/97
11/03/96
06/08/97
23/03/86
20/08/81
25/12/80
01/01/80
21/04/98
24/03/83
01/01/77
01/01/66
01/01/76
27/07/00
02/10/74
19/07/01
01/01/82
28/11/02
01/02/97
1407345
1326626
483254
1345000
393206
420634
1359181
1363433
1255467
1009133
1407343
1285190
ΓΚΙΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ
∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΖΑΒΑΛΗΣ
ΖΕΡΜΠΙΩΝΗΣ
ΖΟΥΠΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ
29/04/99
26/03/97
24/09/79
16/12/94
01/01/73
13/09/75
28/09/80
27/10/95
23/04/82
02/08/84
01/04/01
28/11/89
ΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΥΜΗΣ
27/06/97
1326645 ΖΟΥΠΑΣ
551977 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
1418538 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
1353778 ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ 18/11/80
ΙΩΑΝΝΗΣ
06/05/87
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
16/05/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Ε ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
415753 ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1137499 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1137498 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1169749 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1327227 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1370439 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
1285401 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354382 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
369551 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ
314897 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
369555 ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
384608 ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1172880 ΚΑΝΤΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1327714 ΚΑΣΙΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ
1371240 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1401518 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1286570 ΚΕΡΑΙΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/72
01/04/86
02/05/85
16/09/90
06/11/95
28/09/01
11/08/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
11/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/72
01/01/69
01/01/70
01/01/67
07/07/77
07/12/95
26/08/00
10/02/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/12/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1371234 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
1004199 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
1228206 ΚΟΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
29/05/02
30/04/79
26/02/91
1254411 ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
02/08/95
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
12/10/85
15/12/89
04/10/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/11/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΤΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
01/01/75
29/01/96
23/01/88
06/05/84
23/01/85
13/05/91
01/01/69
01/01/73
01/01/76
01/01/72
01/01/75
1117209 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
1302570 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
1299705 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
1370500 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
406359
1326910
1138362
1115590
1285400
1283344
319827
415757
406361
348804
574083
ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Ε ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
582135 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1371236 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
567991 ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353780 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1253170 ΜΑΝΑΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1128821 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371239 ΜΑΝΙΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1284593 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1326044 ΜΑΡΑ
ΟΡΝΕΛ
ΑΓΚΙΜ
1004298 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353766 ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353772 ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302568 ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
508232 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
381658 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
1138761 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1370499 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
310316 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1400564 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1326628 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1224150 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1226992 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1218812 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1218813 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
414163 ΜΠΑΚΟΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
290356 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1326630 ΜΠΡΑΝΚΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΣΠΥΡΟ
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚ
1326907 ΜΠΡΕΓΚΟΥ
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
ΙΛΙΡ
1371237 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ
1142057 ΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
540695 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
1336843 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336851 ΝΟΥΣΗ
ΓΙΕΝΑΙΝΤΟ
ΓΙΕΝΤΙΑΝ
409367 ΝΤΟΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
461886 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1287872 ΠΑΠΑ
ΕΝΕΡΙΚ
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
1153285 ΠΟΥΛΟΥΜΠΙ
ΣΗΛΒΗΦΛΑΜΟΥΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1005873 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/02/82
10/07/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
09/11/01
13/01/80
13/10/84
30/03/01
16/02/85
27/09/95
22/12/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
11/07/01
11/07/01
11/04/83
17/08/80
01/01/72
21/12/85
22/10/00
01/01/66
01/11/84
19/03/97
13/06/76
27/06/78
06/03/88
24/09/89
01/01/74
01/01/68
14/08/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/06/90
30/05/01
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
19/05/85
01/01/79
10/09/96
11/11/96
01/01/74
01/01/76
01/09/82
05/05/88
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Ε ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
269759 ΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336844 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
447031 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370440 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370498 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1371235 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1354195 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΟΥΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
562200 ΣΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
456110 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1326637 ΣΤΑΝΤΖΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1336853 ΤΟΜΑΝΙΤΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΛΙΟΥΜΠΙΓΚΟ
1141780 ΤΟΥΡΛΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1114155 ΤΟΥΡΛΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1138363 ΤΡΕΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1267132 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
508231 ΤΣΕΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1227833 ΤΣΕΛΑΙ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΕΡ
1326623 ΤΣΙΑΒΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
377526 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1255837 ΤΣΙΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1316223 ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
369556 ΦΑΙΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353119 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
301919 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
227200 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1155510 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1228208 ΧΑΙΝΤΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
1011779
1354193
1302602
244609
1011769
145
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΟΛΑΝ∆ΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ:
145
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/66
05/12/98
01/01/75
22/05/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
06/12/02
ΕΛΛΑ∆Α
25/09/01
13/10/99
08/02/83
01/01/74
10/11/97
26/06/98
08/05/88
17/05/83
08/01/88
26/12/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/03/80
18/06/90
11/04/97
01/01/72
12/06/93
02/03/95
01/01/70
21/06/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/66
01/01/63
10/09/89
17/08/90
14/04/86
28/05/02
29/10/80
01/01/66
20/08/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2202
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΦΑΙΑΞ ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
355159 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
537530 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
183181 ΜΗΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
169493 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
297423 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
332645 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
389763 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
537537 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554582 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
553451 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
527852 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
531657 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
465440 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
474289 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
474291 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
474288 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
421083 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
421493 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
533560 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
19
ΣΥΝΟΛΟ:
19
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/66
01/01/78
01/01/62
01/01/62
01/01/68
01/01/71
01/01/73
01/01/77
01/01/80
01/01/78
01/01/75
01/01/80
01/01/78
01/01/75
01/01/77
01/01/75
01/01/65
01/01/72
01/01/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
277
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1271562 GOLLOSHI
MARIO
ALEKSANDER
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/06/89
1332946
1337025
375719
1371702
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
-
31/01/96
19/12/97
10/07/72
14/01/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
15/04/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΑΒΒΑΣ
16/05/01
01/01/67
08/03/94
01/01/70
05/10/01
13/06/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
18/04/91
08/12/89
21/05/91
16/03/95
23/04/91
28/01/99
01/03/97
15/10/01
22/02/01
07/09/99
07/09/91
30/09/86
07/11/01
01/01/67
01/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/06/97
ΕΛΛΑ∆Α
04/11/01
04/10/99
15/04/99
19/04/90
03/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1244145 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
1336418 ΚΟΛΩΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
08/03/84
20/04/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
248775
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
01/01/67
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
1337185 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
1371632
258139
1280066
331373
1371432
538229
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ
1182190
1197801
1252063
1295139
1180368
1371448
1319706
1371241
1371244
1371245
1167919
1125682
1371633
258141
1162581
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
∆ΟΥΚΑΚΗΣ
∆ΟΥΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ
ΖΕΡΒΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
1319709 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
1371324
1336463
1371649
1162599
1354793
ΚΑΜΠΟΙΚΗΣ
ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΝΤΙΣΟΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
277
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1230835 ΚΟΝΟΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗ
282313 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1249180 ΚΟΥ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1138216 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194810 ΚΟΥΡΗΣ
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ- ΗΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1163507 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1379306 ΚΟΥΤΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
1353814 ΚΡΕΜΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
249078 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
222823 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227651 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336474 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1336476 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354791 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1299788 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1371242 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1353815 ΛΑΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1253409 ΛΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1371447 ΜΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1299790 ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353810 ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337203 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1230763 ΜΕΜΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΖΗΣΟΣ
1177493
1137063
1337104
1354753
ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΜΕΡΙΤΣΗΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
28/02/90
31/01/99
09/05/00
01/01/65
01/01/63
31/12/93
15/04/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/11/98
18/09/02
27/03/96
14/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/08/00
04/03/91
15/09/00
28/02/96
29/09/00
11/12/97
10/09/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16/11/89
02/05/83
21/01/99
21/09/01
01/01/64
31/10/01
18/05/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/08/90
29/10/91
251373 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ
1354712 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ
1150344 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ
1354731
1237755
1353807
1354752
1276814
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ
ΣΠΥΡΙ∆
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1150690 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ
1150854 ΜΠΟΥΑΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΕΚΑΡΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/04/93
01/01/68
27/12/94
16/01/87
16/02/93
09/08/00
14/07/91
09/06/98
07/06/00
21/08/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
277
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1275624 ΜΠΟΥΛΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1155336 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
262312 ΝΟΥΣΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353809 ΝΤΙΛΙΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1163508 ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
541882 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1417472 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1371630 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1371651 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1319844 ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1275067 ΠΑΠΠΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1353808 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1354790 ΠΟΥΛΗΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1150237 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
415761 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1275111 ΡΑΛΛΗΣ
ΕΚΤΩΡ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
1337103 ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1337202 ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΦΟΙΒΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1251672 ΡΟΜΑΝΤΖΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
262310 ΡΩΣΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
261021 ΣΚΑΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
261022 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1337276 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1203928 ΣΟΦΙΤΗΣ
ΟΛΕΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ
1371631 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
255250 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
1354794 ΣΥΦΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
262308 ΤΑΜΒΑΚΗΣ
1336543 ΤΖΗΛΙΟΣ
1371648 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
203151
1177376
259510
1371326
1353832
1353833
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ
ΤΣΕΛΛΑΣ
ΦΙΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/05/94
10/06/88
01/01/68
09/02/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/92
28/04/81
30/03/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/03/97
ΕΛΛΑ∆Α
26/07/98
19/05/96
15/10/93
24/01/01
08/01/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/05/87
01/01/75
08/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
18/03/99
10/05/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/04/93
01/01/67
01/01/68
01/01/68
28/11/99
02/01/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
03/10/00
01/01/66
28/05/02
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
01/01/64
13/04/92
01/01/66
07/11/99
15/02/99
15/11/01
01/01/64
16/02/99
16/01/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
277
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1177479 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
110
ΣΥΝΟΛΟ:
110
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/09/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2774
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
292188 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
291580 ΒΑΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
316182 ΒΑΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
291581 ΒΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1412979 ΒΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
1309852 ΒΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
555131 ΒΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
557217 ΒΑΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
557211 ΒΑΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
464000 ΒΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1227670 ΒΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
395813 ΒΑΓΙΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
395815 ΒΑΓΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
219567 ΒΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1225749 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1378347 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1380060 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1412976 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1412977 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
403776 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
404485 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
354648 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391226 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1412978 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1412991 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1266281 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211741 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
216703 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
221086 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
41949
∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
227834 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
215543 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
347147 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1412974 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1412981 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
311396 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
1327873 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
441289 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1160837 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1129748 ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
269806 ∆ΟΥΚΑΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/61
01/01/56
01/01/68
01/01/49
04/12/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
09/09/93
01/01/79
01/01/80
01/01/75
01/01/77
11/10/91
01/01/75
01/01/75
01/01/51
17/03/89
25/09/99
18/07/01
ΕΛΛΑ∆Α
25/12/05
11/06/05
01/01/70
01/01/72
01/01/72
09/06/70
10/01/05
27/01/03
03/11/89
01/01/62
01/01/52
01/01/57
01/01/47
01/01/62
01/01/62
01/01/72
19/10/06
21/02/02
01/01/69
26/11/95
01/01/75
22/07/89
04/05/79
01/01/65
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2774
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
282448 ∆ΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
289243 ∆ΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
289245 ∆ΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
289242 ∆ΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
252122 ∆ΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1405545 ∆ΟΥΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1344585 ∆ΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
574087 ∆ΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
574088 ∆ΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
574090 ∆ΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1412434 ΙΣΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1412951 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1380057 ΙΣΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
210788 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1347405 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
370941 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
269804 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
211200 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211446 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
231729 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
252123 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
215795 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΙΑΣΩΝ
1412492 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1412954 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
269805 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
289241 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1378316 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1319037 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
538610 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
557445 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1160446 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1161408 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΑΣΩΝ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
441285 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
441290 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1252061 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1003037 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1141880 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1000714 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
221337 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
1414502 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/65
01/01/68
01/01/64
01/01/66
01/01/59
03/12/97
10/06/94
01/01/82
01/01/80
01/01/83
25/10/05
25/06/03
11/10/99
01/01/62
07/08/98
01/01/72
01/01/66
01/01/65
01/01/65
01/01/60
01/01/62
01/01/57
16/07/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/11/00
01/01/61
01/01/68
05/05/98
07/07/94
29/06/80
01/01/70
24/12/88
19/06/91
09/10/76
01/01/76
06/02/92
ΕΛΛΑ∆Α
10/01/82
01/08/84
30/10/84
01/01/64
18/09/06
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2774
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
441283 ΛΕΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
441287 ΛΕΣΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1412527 ΛΕΣΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1412980 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1412973 ΛΕΣΣΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
211199 ΛΕΣΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
219570 ΛΕΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1406470 ΛΕΣΣΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1340817 ΛΕΣΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1418537 ΛΕΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1289556 ΛΕΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1285181 ΜΑΚΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
538528 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
556293 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
129573 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
211767 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1169065 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
311398 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
311397 ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
316183 ΜΗΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1412526 ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
210790 ΜΗΝΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
230859 ΜΗΝΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
210791 ΜΗΝΑΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314663 ΜΗΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
538522 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
441286 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
563735 ΜΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
370867 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
435468 ΜΙΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1361097 ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
242472 ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ
1160470 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
533035 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
316180 ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
140852 ΠΑΡΤΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
496763 ΠΑΣΤΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1412952 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1412953 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
422975 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
441288 ΡΕΒΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/76
01/01/76
02/09/05
05/04/02
15/12/05
01/01/60
01/01/58
18/10/99
23/08/96
24/11/88
04/04/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
15/11/77
01/01/78
01/01/80
01/01/57
01/01/60
19/04/84
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/63
20/04/69
01/01/68
26/09/05
01/01/53
01/01/66
01/01/47
30/03/94
01/01/79
01/01/77
01/01/82
01/01/72
01/01/74
23/12/96
01/01/66
15/12/84
30/12/77
01/01/68
01/01/57
26/07/79
23/05/03
04/07/02
01/01/64
01/01/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2774
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΝΙΚ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
461304 ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1160447 ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1160863 ΡΕΒΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1161574 ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1415032 ΡΕΒΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
289244 ΡΕΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
194910 ΡΕΒΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
197718 ΡΕΒΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
227837 ΡΕΒΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
81821
ΡΕΒΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
215084 ΡΕΒΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
327558 ΡΕΒΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
330705 ΡΕΒΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1406469 ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348476 ΡΕΒΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
384875 ΡΕΒΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
576543 ΡΕΒΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
395814 ΡΕΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1285180 ΡΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
383499 ΡΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
441284 ΡΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1223855 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
555133 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1412975 ΣΤΟΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1269446 ΤΟΤΑΙ
ΕΡΑΛΝΤΟ
ΛΑΤΗΦ
1277680 ΧΑΤΖΙ
ΧΑΝΤΑΙ
ΡΟΥΣΤΕΜ
148
ΣΥΝΟΛΟ:
148
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
24/10/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
12/06/83
22/01/88
03/01/05
01/01/66
01/01/55
01/01/61
01/01/61
01/01/50
01/01/56
01/01/71
01/01/70
03/10/98
01/01/72
01/01/71
01/01/81
01/01/70
10/06/93
19/06/72
01/01/78
18/08/93
01/01/80
04/07/06
05/05/89
26/06/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2789
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ∆ΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1321670 ABAZI
ALFRED
BRAXIM
1346474 ALLKJA
SEBASTIAN
NAZIF
1346107 TAFA
KLOBJAN
RAMAZAN
1194815 ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1325400 ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
1174032 ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1118352 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1125356 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1231251 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1343753 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
387984 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1371037 ΒΑΒΕΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1350783 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1329406 ΒΑΣΙΑΡΗ
ΕΡΛΙΝΤ
ΛΕΟΝΑΡΝΤ
1211118 ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1242787 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1247172 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1250856 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1355801 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1339359 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1371038 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1371040 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΚΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1371043 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1321713 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1325395 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
554560 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1396650 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1282681 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1261611 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1261612 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1275949 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1325559 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1254629 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194812 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1197754 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1198195 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1354806 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336461 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1325399 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1275979 ΓΚΟΥΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/08/76
18/04/91
24/10/85
04/09/72
26/02/98
07/10/73
26/03/84
11/03/85
18/09/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/02/90
01/01/74
21/08/00
21/09/96
ΕΛΛΑ∆Α
20/09/91
17/04/89
26/11/86
24/11/86
14/05/79
01/02/96
25/02/98
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/09/02
13/07/02
24/01/02
01/11/93
29/05/98
18/02/80
12/02/97
24/05/86
20/06/93
09/01/93
18/09/94
26/06/98
03/06/93
30/10/90
03/04/92
01/05/87
18/03/93
28/12/98
22/10/98
20/06/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2789
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ∆ΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1177229 ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1364268 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1411206 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1411203 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1245204 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
1254630 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ-ΣΤΕΦΕΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
1314662 ΚΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1325394 ΚΑΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1326164 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1313395 ΚΑΝΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1260960 ΚΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1011728 ΚΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
1200136 ΚΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
369690 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1276004 ΚΑΝΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
574225 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1194816 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198089 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1203796 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302596 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1211115 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1325558 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1411201 ΚΟΤΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
1411202 ΚΟΤΙΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1313397 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
325856 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1211113 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
1355802 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1198057 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1341807 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1004104 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1321715 ΚΟΥΝΑ∆ΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1211112 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1245200 ΚΟΥΡΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1350782 ΚΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1194845 ΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1194848 ΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
581634 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1325398 ΛΙΟΓΚΑΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/09/84
05/08/96
07/09/00
06/09/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/03/94
11/12/94
20/04/95
29/11/99
12/07/96
12/09/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/12/81
16/09/84
24/06/84
01/01/72
13/11/96
01/01/81
24/10/89
25/03/84
08/01/93
08/05/82
12/04/87
09/05/97
22/06/04
27/07/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/01/96
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/67
29/03/91
21/12/96
07/05/84
28/01/97
10/09/82
15/09/73
03/10/73
01/03/94
28/12/97
31/01/88
03/05/86
01/01/85
04/09/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2789
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ∆ΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1336462 ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336527 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1254627 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
1203773 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1204036 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1003910 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
460222 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1321717 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1411208 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1275983 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΦΙΛΙΠ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1382477 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1325560 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1275987 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1275985 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1313396 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1245203 ΠΑΝ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1273032 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
∆ΟΝΑΤΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1194817 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1380396 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ
1326162 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1326163 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1245202 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1231702 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1211108 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211109 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1197802 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1203070 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
399650 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1198208 ΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1325561 ΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1321756 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1325393 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1314995 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1313398 ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1315036 ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1384841 ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
399651 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1350642 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1325397 ΤΣΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/12/99
29/09/99
28/12/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/04/96
11/01/93
19/11/85
13/05/73
05/12/94
12/09/03
24/04/96
19/06/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/03/98
26/07/96
04/07/91
07/02/96
29/06/92
15/06/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/01/91
04/05/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/11/97
11/04/96
29/11/84
08/09/82
21/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/09/89
26/01/79
07/03/79
01/01/71
03/02/81
15/09/98
09/07/81
06/11/94
24/01/97
04/10/96
04/02/93
14/04/97
01/01/74
28/10/97
27/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2789
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ∆ΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
1251996 ΤΣΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1411205 ΦΕΡΑ∆ΟΥΡΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1245206 ΦΛΩΡΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253902 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1261613 ΦΩΤΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1371039 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΡΩΣΣΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371041 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1371042 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1325396 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1326379 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1411207 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1211107 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1221067 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1197755 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
450394 ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
133
ΣΥΝΟΛΟ:
133
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
18/06/88
02/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/01/89
02/03/90
10/09/93
16/07/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/10/02
20/03/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
08/06/97
19/02/01
08/01/89
25/07/84
12/10/90
26/06/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2790
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1406637 SHALLVARI
GLIGOR
1414276 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1414277 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
494577 ΒΑΡΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1287152 ΒΛΑΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1215317 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1215571 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1341269 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1382476 ∆ΡΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
1274246 ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1177494 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1215572 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1215578 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1253893 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1254995 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1227760 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΟΓΓΕΡΗΣ
1365031 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1365032 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
546620 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
558766 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
267982 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1314965 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
1375687 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1274248 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1347406 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1195695 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
385618 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1293902 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1295501 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
563951 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1241010 ΚΟΥΡΤΖΑΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253894 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1253896 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
435470 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1316221 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
350211 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
530571 ΛΑΟΠΟ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
464666 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1195237 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
NIKOLL
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΡΩΜΑΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/01/96
01/08/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
14/10/02
05/08/78
28/12/90
14/02/89
01/03/88
07/07/78
22/01/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11/11/93
23/02/90
13/09/75
27/11/83
27/08/90
12/07/92
06/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19/05/00
12/06/96
01/01/78
01/01/80
01/01/68
25/08/95
18/11/00
01/12/93
15/03/96
23/08/88
01/01/73
05/08/94
15/11/93
01/01/82
10/12/88
10/09/92
20/02/92
01/01/75
15/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/01/72
01/01/79
13/08/74
02/06/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2790
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1347404 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
379598 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
563950 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
580042 ΜΙΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1293903 ΜΙΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1295499 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1293904 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
418675 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274251 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
1000791 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1000792 ΜΙΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1112726 ΜΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004368 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
496761 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
496762 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
496765 ΜΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
496764 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1364978 ΜΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365035 ΜΙΑΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1365034 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1364979 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
435469 ΜΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
474512 ΜΙΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253899 ΜΙΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1253900 ΜΙΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
1215734 ΜΙΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1218561 ΜΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1176504 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1330660 ΜΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1330661 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1330663 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1122097 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138644 ΜΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
546622 ΜΙΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295551 ΜΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1314966 ΜΙΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1314967 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1295553 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΣΑΑΚ
1307558 ΜΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1375686 ΜΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/04/98
01/01/72
01/01/81
01/01/83
05/09/94
16/09/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
07/02/93
05/06/73
06/11/92
16/06/83
03/06/83
09/10/84
23/06/77
01/01/78
01/01/77
01/01/79
01/01/79
29/06/99
28/06/99
28/06/99
19/04/99
01/01/72
01/01/75
25/02/90
22/10/92
31/05/91
24/04/87
10/04/84
30/07/98
23/10/97
22/06/98
13/09/83
13/03/85
01/01/80
23/01/95
10/02/96
23/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/06/94
19/06/91
31/12/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2790
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1375689 ΜΙΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1379254 ΜΙΑΡΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
264928 ΜΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
291154 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1215736 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1223856 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
457548 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
483530 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1274249 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1381629 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
333124 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
167602 ΜΥΑΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
164444 ΜΥΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000288 ΝΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1271333 ΝΑΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1274250 ΝΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1375684 ΝΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
471659 ΝΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1253892 ΝΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
474286 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
421084 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
537532 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1117350 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
494284 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
293098 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
1377935 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1347403 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1367275 ΠΛΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1414427 ΡΑΝΤΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1381794 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
1295554 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1330664 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1175985 ΤΣΕΒΑΝΕ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1330662 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1253901 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1227008 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1215735 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1321795 ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1253897 ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
118
ΣΥΝΟΛΟ:
118
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/01/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
31/05/01
18/05/68
01/01/68
04/06/90
08/09/88
01/01/76
01/01/79
06/04/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/11/01
01/01/67
01/01/57
01/01/61
05/06/83
20/11/90
09/02/93
21/02/00
01/01/71
18/08/92
01/01/76
01/01/74
01/01/78
15/12/84
01/01/75
11/11/68
17/09/98
04/05/98
25/09/89
16/07/02
30/03/99
01/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
22/01/97
17/11/87
16/04/98
11/10/91
21/02/88
09/01/90
20/10/74
19/05/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1400277 BARDHI
GLODIAN
ARBEN
1400279 BARDHI
ERION
ARBEN
1417383 BARDHI
ALEKSANDER
ISLAM
1342128 BARRY
THOMASJOHN JOSEPH
WILLIAM
315125 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
456113 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
292978 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
201772 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
244629 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
478864 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
229862 ΒΕ∆ΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
325290 ΒΕ∆ΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
460368 ΒΕ∆ΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
472635 ΒΕ∆ΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138502 ΒΕ∆ΟΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
200113 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1289496 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
346187 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
274145 ΓΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1138422 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1349536 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1138420 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1355741 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
426583 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1212976 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
265551 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
551075 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1325605 ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
342361 ∆ΡΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1296812 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ
ΙΑΣΑΑΚ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1295295 ΖΑΚ
ΜΑΡΙΟΥΣ
ΡΙΣΑΡΝΤ
1253397 ΘΑΝΑΣΗ
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΛΑΖΟΣ
231732
169105
229865
1325604
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΜΠΟΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
1250854
1362866
1152754
315977
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΛΑ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/12/97
02/02/00
19/10/97
09/08/90
01/01/70
01/01/75
01/01/67
01/01/63
01/01/66
01/01/77
01/01/63
01/01/67
01/01/75
01/01/75
14/10/87
01/01/63
16/06/91
01/01/70
01/01/66
06/07/87
02/07/98
28/06/87
08/01/96
01/01/73
08/01/89
01/01/67
01/01/82
13/05/97
08/04/71
16/08/97
11/01/83
28/05/88
∆ΑΝΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/66
01/01/59
01/01/57
31/10/97
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12/12/91
05/06/96
06/07/88
01/01/67
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
395817 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
494573 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138418 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1316943 ΚΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΜΗΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
159234 ΚΟΥ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152383 ΚΟΥ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
472176 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1138424 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1153051 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
579128 ΚΟΥΤΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
112174 ΚΟΥΤΣΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ
249687 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1271088 ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1362870 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1163953 ΜΑΚΓΚΑΒΕΡΝ
ΠΗΤΕΡ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΩΛ-ΤΣΑΡΛΣ
1153049 ΜΑΛΑΧΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1362872 ΜΑΛΑΧΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
456114 ΜΑΛΑΧΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
428362 ΜΑΛΑΧΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
340461 ΜΑΛΑΧΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
489545 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
433183 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1331859 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
258385 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1125069 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1151653 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1193998 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1151578 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1117207 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1138421 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1339120 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
468109 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
237762 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1364889 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1222448 ΜΟΥΣΑΡΑΙ
ΝΤΟΡΙΑΝ
ΑΝΤΡΕΑΣ
1362871 ΜΠΑΝΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΩΜΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
264428 ΜΠΑΝΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1325603 ΜΠΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
551074 ΜΠΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/07/73
01/01/76
10/06/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
26/03/91
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/60
02/01/90
06/07/76
11/09/87
11/08/89
01/01/82
01/01/57
01/01/63
09/04/91
04/03/99
19/10/86
24/06/88
14/04/98
01/01/74
01/01/75
01/01/71
01/01/79
01/01/73
29/03/98
01/01/67
20/03/82
15/03/90
21/12/88
20/11/89
17/07/86
14/12/86
21/09/95
01/01/77
01/01/59
27/08/01
15/03/91
31/07/96
01/01/68
02/09/97
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
375455 ΜΠΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1362865 ΜΠΟΥΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
229876 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
349725 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1152525 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΝΙΗΛ
325291 ΝΟΒΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1325607 ΝΤΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1218553 ΠΑΟΥΛΙΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1218554 ΠΑΟΥΛΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1327703 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
231907 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
323330 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
332642 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
489542 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1304402 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1152891 ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1362868 ΠΕΠΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228074 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
269425 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
395816 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
436128 ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
505098 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1151081 ΡΙΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
436126 ΡΙΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1362869 ΡΙΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138412 ΡΙΖΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
308577 ΡΙΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ
1314658 ΡΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
551073 ΡΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1362873 ΡΙΖΟΣ-ΜΑΛΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
253337 ΡΟΥΒΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1362867 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
457546 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1314464 ΤΕΙΛΟΡ
ΤΖΟΖΕΦΠΗΤΕΡ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
1413290 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1295994 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1323724 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
308579 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
231733 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
551072 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/10/72
15/05/98
01/01/63
01/01/72
06/06/86
01/01/70
29/06/98
04/10/91
14/09/94
28/05/97
01/01/63
01/01/70
01/01/70
01/01/78
06/08/89
28/01/89
29/05/99
29/08/79
01/01/67
01/01/56
01/01/74
01/01/79
07/07/88
01/01/72
05/07/98
15/04/86
01/01/68
21/07/95
01/01/81
28/07/99
01/01/62
11/02/98
01/01/72
15/12/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
26/05/02
27/04/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/03/94
01/01/68
01/01/65
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΥΜΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
332641 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
472634 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1362874 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1364896 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1138419 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1138423 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
375454 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152060 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
489541 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
489543 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1266612 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1207946 ΨΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1413295 ΨΑΡΡΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
132
ΣΥΝΟΛΟ:
132
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/76
01/03/00
22/05/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
31/10/85
08/01/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/02/73
30/04/85
01/01/79
01/01/76
03/02/95
11/12/91
27/12/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3207
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1004223 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1245584 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
298029 ΑΡΑΒΑΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
427208 ΑΣΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
339841 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
472493 ΒΛΑΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
293242 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
492889 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
348056 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
250708 ΓΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
445754 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
348157 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
488768 ∆ΟΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
458450 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1407038 ∆ΟΥΒΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
271442 ΖΕΡΜΠΙΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
562898 ΖΟΥΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
412209 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
494381 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
548981 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1244146 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1413298 ΚΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1171342 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1274498 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
497606 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1327325 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
488312 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1286049 ΚΑΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
558492 ΚΟΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
455548 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
331367 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1360008 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
413004 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
418112 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
270874 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
537043 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1199706 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
567993 ΛΑΖΑΡΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1407037 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
329402 ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1355681 ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1243501 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/06/83
05/10/93
01/01/68
01/01/76
01/01/70
01/01/74
01/01/67
12/02/80
01/01/71
01/01/61
01/01/72
01/01/69
01/01/66
01/01/75
30/01/87
01/01/66
01/01/72
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
01/01/73
10/02/79
23/09/81
21/08/78
14/10/99
09/03/82
25/06/92
01/01/78
16/02/96
01/01/75
25/06/90
09/04/83
01/01/72
01/01/69
20/03/96
01/01/74
01/01/73
01/01/68
01/01/79
17/04/93
12/05/82
13/03/92
01/01/71
23/05/89
22/04/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3207
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟ
1304152 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
177416 ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1407212 ΜΕΜΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
194035 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1159734 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
152599 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
475846 ΜΟΣΚΑΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
395525 ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
251374 ΜΠΟΥΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
540689 ΜΠΟΥΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1276071 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
270875 ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1241046 ΜΥΣΤΡΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
572567 ΝΙΚΟΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1160096 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΑΡΗΣ
1327157 ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
391233 ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1188816 ΠΑΠΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
17/05/82
01/01/62
18/03/90
01/01/60
29/11/84
01/01/59
01/01/69
20/03/71
01/01/65
06/12/80
16/04/92
01/01/68
18/03/93
01/01/81
22/02/83
15/08/93
01/01/73
05/03/85
ΕΛΛΑ∆Α
436131 ΠΙΣΣΙΑΝΗΣ
475090 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
1276463 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/71
01/01/76
18/08/89
14/11/84
28/11/80
24/03/83
13/02/82
01/01/72
07/09/91
01/01/71
09/06/87
01/01/69
11/11/92
01/01/81
08/01/94
21/02/95
01/01/73
22/03/85
06/06/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1306370 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
320682 ΧΑΛΚΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΡΟΛΑΝ∆ΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/12/92
01/01/69
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1137074 ΡΕΒΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
555144 ΡΕΒΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1121963 ΡΩΜΑΝΤΖΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1165169 ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
415750 ΣΙΜΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1179136 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
397932 ΣΚΟΡ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1125668 ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
329957 ΣΟΥΕΡΕΦ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1300420 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
557101 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1309006 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1295375 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
496442 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1005819 ΤΣΙΜΙΝΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
1407036 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3207
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1407039 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
435498 ΧΡΗΣΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
282314 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
399983 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
400458 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
86
ΣΥΝΟΛΟ:
86
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/06/94
01/01/72
01/01/69
01/01/66
01/01/66
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.∆ΕΚΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1331858 BOWMAN
RYAN GEORGE
TONY
1229393 HOXHA
ENDRIJ
FEJZI
1342140 ΑΓΙΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1256064 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1239727 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1250150 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1227655 ΑΣΠΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
313652 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1344586 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002017 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1321566 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
356173 ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1302969 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
481004 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
580974 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
372769 ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
435479 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1197946 ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
154883 ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151041 ΓΡΑΙΚΟΣ
ΣΙΜΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
282439 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
139698 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ
1321574 ΓΡΙΜΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
548297 ΓΡΙΜΜΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
262321 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1144435 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
199922 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
480038 ΖΕΡΒΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002169 ΖΩΧΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
269440 ΖΩΧΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
85769
ΖΩΧΙΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
554615 ΖΩΧΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
527872 ΖΩΧΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
435478 ΖΩΧΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
474284 ΖΩΧΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
204093 ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1266691 ΘΩΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
1365056 ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1287189 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211127 ΚΑΛΛΟΥΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/11/93
02/06/92
25/07/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
18/10/93
01/10/87
29/12/94
27/03/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/69
20/02/91
ΕΛΛΑ∆Α
18/08/82
04/02/95
16/01/73
06/10/82
10/09/80
08/08/82
29/11/73
01/01/77
23/10/90
01/01/59
24/10/89
01/01/67
01/01/56
19/12/75
01/01/80
01/01/60
26/06/84
01/01/63
05/09/76
20/03/83
01/01/67
01/01/53
01/01/73
01/01/81
01/01/75
01/01/78
29/12/65
25/09/85
04/05/94
08/02/94
23/08/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.∆ΕΚΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1282680 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
527897 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΝΟΣ
571067 ΚΑΝΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
571064 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
391237 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
474093 ΚΟΜΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1123877 ΚΟΝΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
263447 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1293257 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
1163017 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1194329 ΚΟΥΤΣΟΥΚΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗ
486358
412999
1231248
1215320
1175975
1240443
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ
ΛΙΝΑΡΑΣ
ΛΟΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
1248820
579429
573013
1364931
379896
491885
326747
262327
455042
1161205
267578
1286569
1111313
1168825
1224127
ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΜΠΟΧΤΗΣ
ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ
ΠΑΝ∆ΗΣ
ΠΑΝ∆ΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ
ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
377056
1302968
570732
1203823
1195737
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ
397933
ΠΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/04/83
01/12/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/71
01/01/73
01/01/71
01/01/77
22/10/83
01/01/68
01/09/89
26/08/86
12/01/65
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
07/10/80
17/11/73
16/11/84
29/04/89
08/07/78
22/10/85
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28/04/88
01/01/68
09/04/81
05/05/97
01/01/57
01/01/72
01/01/71
01/01/57
01/01/73
12/08/85
01/01/63
26/05/79
23/10/73
01/02/92
05/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/01/73
15/11/83
27/01/82
10/07/88
17/05/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.∆ΕΚΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
490795 ΠΟΥΛΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
280378 ΠΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
235336 ΠΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1211128 ΠΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1216383 ΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1176034 ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1127739 ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
470242 ΡΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1199564 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
326746 ΡΙΓΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1118863 ΡΟΥΤΣΙ
ΑΛΜΕΡΤ
ΜΠΙΝΤΟ
502694 ΣΙΑΦΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
309673 ΣΚΕΥΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1290401 ΣΟΥΕΡΕΦ
ΠΕΤΡΟΣΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1150713 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
465355 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1111861 ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
276099 ΤΖΙΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1011438 ΤΣΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1263862 ΤΣΑΛΑ
ΑΛΜΠΕΡΤ
ΡΟΥΣΤΕΜ
1169245 ΤΣΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1160507 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
261016 ΦΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
480502 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
476211 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212201 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1001996 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1122160 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
106
ΣΥΝΟΛΟ:
106
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/61
01/01/63
28/05/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
07/03/89
14/12/75
04/03/85
01/01/69
23/11/82
01/01/67
18/03/70
01/01/78
01/01/60
13/09/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/05/90
15/04/76
07/01/77
01/01/68
27/01/83
22/06/88
13/06/83
18/04/84
01/01/68
07/05/73
15/02/80
30/04/83
09/06/83
27/03/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3451
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1205136 HEKTOR
CANI
FASLI
1306956 LLESHI
ERALD
PIETER
1402755 NDOJ
MARKELJAN
NDVE
556813 ΑΓΑΘΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1297385 ΑΓΑΘΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
286591 ΑΓΑΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1135593 ΑΓΑΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1337112 ΑΓΑΘΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1211563 ΑΓΑΘΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239737 ΑΓΑΘΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
447714 ΑΓΑΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
449050 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
421338 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
428288 ΑΓΑΘΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1357855 ΑΓΑΘΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1349052 ΑΓΑΘΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138769 ΑΓΑΘΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1151245 ΑΓΑΘΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1277098 ΑΓΑΘΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1277100 ΑΓΑΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1277103 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1288492 ΑΓΑΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1292321 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1283123 ΑΓΑΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273034 ΑΓΑΘΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211566 ΑΛΕΞΑΚΗΣ -ΝΙΝΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
429021 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353020 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1341673 ΑΣΠΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1341674 ΑΣΠΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1375823 ΒΙ∆ΙΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1332347 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1341675 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1288494 ΓΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1136373 ΓΟΥΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138536 ΓΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1416929 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1286683 ∆ΕΣΥΛΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1416924 ∆ΟΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/05/89
07/09/90
19/08/97
01/01/81
07/10/91
01/01/68
09/05/81
10/01/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
27/08/80
24/08/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
27/02/72
01/01/74
01/01/75
09/02/94
25/02/97
19/08/84
24/03/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/09/84
21/01/95
01/05/95
29/11/92
03/07/84
29/11/92
27/03/81
05/10/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/06/75
11/04/01
19/03/01
30/04/97
08/06/91
26/12/92
04/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/03/94
28/04/84
09/06/87
05/04/01
12/04/89
24/11/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3451
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1406471 ∆ΟΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
1337041 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337052 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
573009 ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1396011 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1333118 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΣΑΑΚ
1303969 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315407 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΗΣ
1153057 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1416925 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
355251 ΚΩΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1306518 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
286013 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
1296428 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1348569 ΛΟΥΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
1341676 ΜΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΩΤΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1151503 ΜΑΖΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1288493 ΜΑΖΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1416927 ΜΑΖΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337038 ΜΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
421078 ΜΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1283117 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
404975 ΜΗΤΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1343403 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1347747 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1347753 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337100 ΜΙΧΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1299785 ΜΙΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1310771 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1311142 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354711 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
477810 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
492974 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1416926 ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟ∆ΕΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
431008 ΜΠΟΖΗΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
447713 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/06/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
06/08/99
25/09/00
01/01/68
30/05/89
10/07/94
14/07/83
06/08/79
10/12/91
28/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/04/72
22/06/84
01/01/68
27/09/91
23/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/10/01
ΕΛΛΑ∆Α
14/06/89
05/08/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/01/04
25/01/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/76
01/08/93
01/01/73
15/11/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/03/96
28/08/96
19/12/99
04/12/90
18/01/92
05/02/92
22/01/01
25/11/78
28/12/78
10/08/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/74
01/01/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3451
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1211541 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1211564 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1239739 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337039 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1337040 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1136253 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138497 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
554037 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
556821 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
379200 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1277101 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1283125 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
584329 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1211562 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
428289 ΝΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1134046 ΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138511 ΝΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
263451 ΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
263466 ΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1288491 ΝΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1140754 ΝΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1151243 ΝΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151588 ΝΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1151592 ΝΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1000698 ΝΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004964 ΝΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
532392 ΞΕΝΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
545176 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337113 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ-ΤΖΙΕΦ ΙΩΑΝΝΗΣ
421340 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1241013 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1341476 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1348570 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
569947 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1353599 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
465185 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321822 ΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1151504 ΠΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
1169607 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/09/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
16/12/90
29/06/98
20/04/00
24/07/85
29/01/87
01/01/73
01/01/80
01/01/72
04/04/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/09/91
01/01/83
16/03/88
01/01/76
12/07/83
25/01/85
01/01/64
01/01/61
31/05/94
02/06/88
25/09/88
24/02/89
06/03/86
12/10/81
08/09/81
01/01/77
10/02/78
16/06/01
01/01/76
21/09/84
19/05/93
23/08/80
01/01/79
15/11/01
01/01/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/11/84
01/07/89
04/07/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3451
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1337093 ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
545178 ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175978 ΣΕΡΓΙΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138512 ΣΕΧΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1334301 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
442882 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1417185 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1417186 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1283126 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1292517 ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΗΙΛΣ ΖΒΕΝ
ΝΤΙΡΚ ΕΝΤΓΚΑΡ
1305571 ΧΑΙ∆ΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1416928 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212980 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
332650 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
128
ΣΥΝΟΛΟ:
128
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/10/98
01/01/79
28/06/85
02/11/85
26/01/92
01/01/74
25/07/99
19/02/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
17/12/83
07/04/72
26/06/92
16/08/03
14/08/73
01/01/70
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3478
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1397858 KOCI
KRISTOLDO
1218219 ΑΝΝΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
227210 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1378609 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1380056 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1380059 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1347325 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1155911 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1168499 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212977 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1227668 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227748 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
420640 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
461303 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1378273 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
280019 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
308974 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
310306 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1188711 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
346481 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1005287 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
342267 ΓΚΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
415764 ΓΚΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1160441 ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
321451 ΖΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
420639 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1250855 ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
1251668 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1365036 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1188261 ΙΣΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1380058 ΙΣΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1327206 ΙΣΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
415763 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
383398 ΙΣΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
426028 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1378610 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
264436 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
291184 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
215793 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
557205 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
569440 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1000834 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
426029 ΚΗΤΤΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
KOSTA
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/06/94
18/11/86
01/01/64
08/10/99
01/10/98
26/06/00
27/06/96
07/03/87
31/03/88
05/07/89
27/10/89
27/10/90
01/01/74
01/01/73
24/10/97
01/01/66
01/01/67
01/01/67
25/04/89
01/01/71
13/05/82
15/11/70
01/01/74
07/10/84
01/01/70
01/01/76
06/04/82
20/01/92
30/11/97
11/01/90
02/01/00
25/08/97
01/01/76
30/09/73
01/01/76
27/07/01
01/01/62
01/01/67
01/01/59
01/01/80
01/01/82
14/03/84
01/01/76
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3478
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
574218 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1355743 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315780 ΚΟΠΑΤΣΕ
ΑΛΕΞΗΣ
70356
ΚΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
264437 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
308973 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
291183 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
273405 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ
271439 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
273404 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1378262 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
538531 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
555159 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
420636 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
426027 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
420638 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
470852 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251670 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΒΙΚΤΟΡΑΣ
1138647 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
346615 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1000798 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1011518 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000532 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1000953 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1002805 ΛΕΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
490274 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
346614 ΛΕΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138643 ΛΕΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227666 ΛΕΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1227751 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227755 ΛΕΣΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
477382 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
426034 ΛΕΣΣΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1365033 ΛΕΣΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
538234 ΛΕΣΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
538609 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1399301 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1378263 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
264438 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
311247 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
271845 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
270811 ΛΕΣΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
268616 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΣΗΦ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΣΚΕΝΤΕΡ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/04/81
09/08/92
04/09/79
01/01/53
01/01/63
01/01/69
01/01/68
01/01/62
01/01/55
01/01/57
27/09/00
01/01/82
01/01/81
01/01/77
01/01/73
01/01/76
17/03/78
20/07/91
05/01/87
01/01/68
29/08/83
14/09/81
11/12/85
13/04/85
10/02/84
01/01/78
01/01/64
09/06/87
18/03/94
21/02/90
25/07/90
01/01/75
01/01/76
19/11/97
01/01/81
06/01/81
25/11/99
16/06/01
01/01/56
01/01/62
01/01/61
01/01/63
01/01/66
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3478
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
264439 ΛΕΣΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
151131 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
219569 ΛΕΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
268290 ΜΑΚΡΟΖΩΝΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1183609 ΜΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
346887 ΜΕΞΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1190731 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1162143 ΜΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΑΡΙΛΑΟΣ
271846 ΜΗΝΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1299702 ΜΗΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
444451 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
554558 ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1194334 ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
123321 ΜΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1378277 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
391213 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1206740 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1164295 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ
1227667 ΝΤΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
420637 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
426032 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
426031 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
475224 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
264440 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
172191 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
475223 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
264441 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1378348 ΡΕΒΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1227669 ΡΕΤΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1229450 ΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
502758
1000587
1000827
1001443
1001139
379413
391212
346479
562375
426033
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/63
01/01/58
01/01/54
01/01/58
19/11/88
01/01/69
15/09/88
22/07/76
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
01/01/59
17/06/96
01/01/77
01/01/80
06/11/81
01/01/57
09/09/01
01/01/60
25/01/92
30/09/85
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
21/08/91
01/01/74
01/01/74
01/01/76
01/01/79
01/01/65
01/01/57
01/01/65
01/01/65
28/09/01
07/10/94
19/02/90
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/06/81
20/09/82
26/12/83
22/07/84
05/09/84
01/01/69
01/01/67
27/06/72
01/01/81
01/01/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3478
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1155332 ΣΤΟΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1188399 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1188400 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1378275 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1313872 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1313873 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1313876 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
264442 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
555160 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1378276 ΦΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
136
ΣΥΝΟΛΟ:
136
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/03/89
20/05/79
07/08/87
10/03/98
23/03/95
24/09/95
17/12/93
01/01/62
01/01/81
18/12/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3479
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1401064 PAPA
ARMANDO
SOTIR
DHMITRI
1140755 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152599 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138919 ΑΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1373048 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
1373046 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1321793 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
1321794 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
1227632 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
568017 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
433304 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152806 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
405762 ΑΡΓΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1194457 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
443469 ΑΡΩΝΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1413300 ΒΑΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
554382 ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1413299 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1413303 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1412986 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1312574 ∆ΑΦΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1151648 ∆ΑΦΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1160466 ∆ΗΜΕΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
477213 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1222435 ΖΗΣΗ
ΘΩΜΑ
ΤΣΑΒΟ
567973 ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΕΝΟΣ
1302601 ΘΕΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004758 ΙΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
551267 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΙΑΣΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1410383 ΚΑΠΟΥΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1138915 ΚΑΠΟΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1332542 ΚΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1410389 ΚΟΣΜΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1410391 ΚΟΣΜΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1412327 ΚΟΣΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
1373045 ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1373447 ΚΟΣΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1274497 ΚΟΣΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/10/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
04/12/84
21/07/88
04/05/87
11/11/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/06/93
05/03/90
07/01/86
06/05/87
01/01/81
19/12/76
21/11/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/05/73
31/12/84
14/10/75
29/07/03
28/09/79
14/08/02
02/03/02
13/01/01
13/06/96
20/05/89
25/01/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
19/10/88
11/01/84
20/10/89
02/06/84
01/01/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/08/99
ΕΛΛΑ∆Α
26/04/85
23/08/91
09/08/00
07/05/98
06/10/00
24/08/90
09/06/95
19/04/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3479
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1276106 ΚΟΤΣΑΙ
ΕΡΑΛΝΤΟ
ΠΥΡΡΟ
1410385 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1410388 ΚΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251048 ΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1410362 ΛΑΜΠΙΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
564578 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414029 ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1379945 ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1137633 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1215731 ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
527855 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1309095 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1410387 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1414731 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414506 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1410390 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1410384 ΝΤΑΝΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
1138911 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
491889 ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΑΛΚΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1319473 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139058 ΠΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1243864 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1404834 ΡΕΒΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΣ
1122585 ΡΕΤΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1413302 ΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ
1138917 ΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1414507 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ
1383257 ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1383103 ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1137803 ΤΑΜΠΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1373446 ΤΑΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1410381 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1410392 ΦΩΤΟ∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
71
ΣΥΝΟΛΟ:
71
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/11/87
04/09/01
23/06/00
22/06/82
18/11/98
01/01/80
10/11/02
09/04/89
25/06/85
06/11/69
01/01/78
22/10/90
11/02/00
31/10/03
09/05/05
20/07/00
25/02/98
02/09/86
12/10/79
08/09/94
11/08/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/06/82
17/04/01
25/08/83
23/06/00
22/07/85
15/10/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/07/97
ΕΛΛΑ∆Α
11/03/89
01/09/85
20/04/95
13/11/00
24/07/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3482
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421297 DACI
AUREL
BUJAR
1415552 ΑΝΘΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
263434 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1319845 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1328215 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1395818 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251310 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1213111 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1365280 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353597 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
334403 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1347284 ΒΑΓΕΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1377752 ΒΡΑΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1253168 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
292438 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1411459 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1417200 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417201 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
532982 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1364361 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1397465 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1319830 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1258681 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1239647 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1118907 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1253167 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
477383 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1239832 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1379305 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1004723 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364245 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1364243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1275952 ΛΕΖΟ
ΕΝΚΕΛΕΝΤ
ΑΓΚΟΟΝ
287880 ΛΕΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1251314 ΛΕΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1255466 ΛΕΚΚΑΣ
ΚΙΜΩΝ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1411209 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/04/99
25/01/02
01/01/57
18/10/96
10/05/96
25/01/02
22/08/90
18/08/87
05/09/99
08/10/95
01/01/69
10/09/96
11/02/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/01/90
01/01/68
09/08/02
ΕΛΛΑ∆Α
12/02/99
23/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
18/03/01
17/12/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/10/98
01/07/92
12/10/83
11/01/87
30/11/94
01/01/78
20/05/89
02/06/99
09/04/84
27/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/05/99
19/03/91
01/01/63
20/04/93
02/01/91
21/09/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3482
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1419773 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1379253 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΚΛΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364363 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1188796 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1347280 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟ
1347408 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347281 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1347283 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
1347282 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1347741 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1353021 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
191444 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
263438 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
351902 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
356806 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1151506 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
569283 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
391977 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
391978 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
393502 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
392532 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
392529 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
392534 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273395 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1275953 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1275954 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
1275955 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1005816 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1012134 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1007892 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1006117 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1006121 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
499914 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
499915 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
499916 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
499917 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1363516 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1363525 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1363544 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1365277 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/02/02
05/07/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/05/01
20/05/84
26/05/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/09/97
08/12/98
30/04/96
24/02/95
19/06/97
09/08/95
01/01/61
01/01/66
01/01/70
01/01/68
27/05/88
01/01/82
01/01/75
01/01/73
01/01/74
01/01/74
01/01/73
01/01/74
28/09/95
23/10/92
13/10/91
19/06/91
26/01/86
22/07/82
21/04/85
08/12/85
05/12/85
01/01/79
08/04/79
01/01/78
01/01/72
23/04/00
24/03/00
18/08/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3482
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1363546 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1364244 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364242 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1363545 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1363527 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1363526 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
464073 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
472491 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
436129 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
438047 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
443982 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
443981 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1247195 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1253169 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253166 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1251899 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1251322 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1251316 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251315 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251311 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1251307 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239634 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1239636 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1213112 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1213114 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1330134 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1336268 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370441 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟ
1328214 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΣ
1328616 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328217 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
263429 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
270869 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
270469 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
308970 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
270871 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
272723 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
270872 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
283685 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/07/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
09/07/96
25/08/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/05/99
ΕΛΛΑ∆Α
23/04/99
26/06/98
01/01/77
01/01/72
01/01/76
01/01/74
01/01/73
10/03/76
06/02/89
31/01/93
15/06/90
13/01/93
23/08/94
12/08/94
03/08/92
26/03/93
11/02/94
02/06/83
03/06/88
16/08/88
16/06/88
25/06/97
10/09/99
30/12/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/02/95
22/10/97
05/01/96
01/01/59
01/01/65
01/01/63
01/01/70
01/01/67
01/01/64
01/01/67
01/01/63
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3482
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
25837
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1394990 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1397464 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
546320 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
322841 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
529583 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
532096 ΜΠΑΓΛΑΝΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1277097 ΜΠΑΜΠΟΤΣΙ
ΒΙΤΣΕΣΚΟ
ΓΙΑΤΣΕ
1419772 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1402551 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1411423 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1415551 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1347958 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1149836 ΜΠΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1001814 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1218815 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1251312 ΠΕΡΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡ∆ΩΝ
1255465 ΠΕΡΡΟΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1417110 ΠΕΡΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
1402553 ΠΕΡΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
329411 ΠΕΡΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
477384 ΠΕΡΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
500673 ΠΕΡΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
324321 ΠΕΡΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
569693 ΠΕΡΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1339362 ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ
571659 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1313260 ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ
ΝΤΑΝΙΕΛΑΝΤΟΝΥ-ΕΙΡΟΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1328617 ΣΑΝΤΙ
ΜΙΡΓΕΝ
ΑΓΙΜ
1395819 ΣΕΛΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΟΡΕΣΤΗΣ
1328216 ΣΩΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1251309 ΣΩΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
443980 ΣΩΚΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1120665 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1213113 ΤΣΙΑΠΡΑΖΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1417111 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1417112 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293258 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/49
10/06/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
01/01/68
01/01/80
01/01/56
13/03/91
10/12/01
04/11/99
05/11/01
16/01/99
21/06/97
24/06/90
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/02/84
13/06/87
24/11/93
16/03/88
12/09/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/03/02
01/01/70
01/01/77
01/01/75
01/01/70
01/01/81
03/01/89
25/07/83
02/03/96
ΕΛΛΑ∆Α
26/09/94
03/04/02
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
22/09/95
17/04/92
01/01/75
27/10/71
14/05/72
07/08/99
24/10/02
20/09/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3482
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
154
ΣΥΝΟΛΟ:
154
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3711
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1326160 FARRUKU
URIM
AQIF
1328587 LALA
INDRIT
KARAFIL
1246636 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1257640 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1294468 ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004159 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1254631 ΒΛΑΣΕΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1257639 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227626 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1137525 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314973 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
265347 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
294591 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
283696 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
540696 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1004164 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
216913 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
568016 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΒΥΡΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
584327 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΟΜΗΡΟΣ
285381 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
332644 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
291583 ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
478177 ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1117206 ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
310309 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
267985 ΖΕΡΒΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1154305 ΖΕΡΒΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
540915 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
415758 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1413429 ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
283691 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1126199 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1231331 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1283128 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΖΕΙΜΣ
369552 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1400902 ΚΑΝΑΝΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΛΙΡΙΜ
305360 ΚΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1149754 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1227665 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1309097 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1309098 ΚΑΡΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/02/90
13/11/93
06/07/89
29/03/90
13/02/92
29/01/84
06/08/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/01/90
04/10/93
06/09/87
13/01/97
01/01/64
01/01/64
01/01/69
01/01/81
13/07/83
01/01/63
03/12/82
01/01/85
01/01/65
01/01/70
01/01/66
01/01/79
19/12/85
01/01/67
01/01/59
01/04/90
01/01/81
01/01/73
26/01/98
01/01/61
28/09/85
22/08/80
11/08/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/09/72
05/08/98
01/01/70
19/11/89
11/03/89
27/12/91
27/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3711
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
377524 ΚΑΣΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
570702 ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
437335 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1327608 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
283700 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
540694 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
540697 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1127134 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1126202 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
194788 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1316225 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1316432 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΒΥΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314969 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1152939 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
582984 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1275957 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1324814 ΛΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1321719 ΛΕΣΣΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
332643 ΛΕΣΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138764 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
575364 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1128016 ΛΥΚΟΚΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1250478 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
215395 ΜΑΡΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
216914 ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1247418 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1247422 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000865 ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1146657 ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1255838 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1247819 ΜΙΚΑΛΕΦ
ΠΑΤΡΙΚ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138763 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1127209 ΜΠΙΝΕΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1128820 ΜΠΙΝΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1408025 ΜΠΟΥΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
283697 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1309096 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1315651 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1314972 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
544703 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1137501 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/64
01/01/76
11/12/74
26/09/92
01/01/66
01/01/81
01/01/80
11/12/85
28/12/85
01/01/60
26/01/95
13/02/95
08/02/97
14/11/91
01/01/83
23/12/93
04/06/93
11/12/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/70
14/04/86
01/01/75
06/12/85
28/11/92
01/01/64
01/01/64
14/12/90
28/02/92
19/09/77
29/05/85
20/12/94
18/03/87
14/11/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/06/83
23/07/85
16/11/71
01/01/68
07/04/93
23/01/95
12/01/95
01/01/81
14/02/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3711
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1138438 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1247419 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
348803 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
408474 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
505096 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
325227 ΝΤΟΚΟΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1226734 ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΑ
ΡΑΜΑΝΤΑΝ
ΖΥΓΟΥΡ
458243 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
294590 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
1247420 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
1154251 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1183602 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1314970 ΠΕΛΑΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554375 ΠΕΤΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
527160 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1315653 ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
425354 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1150476 ΠΥΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
557670 ΡΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
422974 ΡΟΥΒΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
406360 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1146891 ΣΑΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΚΟΡΗ
1254410 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1247421 ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1309851 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΟΛΤΗ
ΦΩΤΟΣ
1169753
1168844
1141869
353805
1227820
1276462
283692
160013
231220
1383386
185878
1327706
1316224
297018
310310
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΤΖΙΕΛΗΛΙ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΤΖΩΡΑΣ
ΤΖΩΡΑΣ
ΤΖΩΡΑΣ
ΤΟΜΑΝΗ
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΤΟΥΣΑ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΤΝΑΝΤ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΛΑΙΝΤΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΜΑΝΤΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡΤΟΥΡ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/01/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
26/08/94
01/01/69
01/01/74
01/01/72
02/09/70
06/04/86
01/01/77
01/01/68
10/07/93
27/09/88
15/07/92
05/11/97
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/80
01/12/80
26/07/96
01/01/75
12/06/88
01/01/78
01/01/72
01/01/74
12/01/86
08/08/94
25/09/91
30/07/90
02/11/90
09/08/87
01/09/88
26/01/67
16/09/90
09/03/89
01/01/68
01/01/59
01/01/61
15/02/95
01/01/61
10/03/93
14/09/96
01/01/67
01/01/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΑΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3711
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
275126 ΦΑΙΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554376 ΦΑΙΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
377525 ΦΑΙΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1245758 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1314971 ΦΙΛΙΠΠΟΥ
∆ΑΝΙΕΛΛΑΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ
1383945 ΧΗΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
128
ΣΥΝΟΛΟ:
128
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/67
01/01/77
01/01/72
18/07/89
30/11/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
04/02/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3712
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1280004 COLI
FLAMOUR
DAUT
431534 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251305 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
556822 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
198456 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004684 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
490454 ΒΛΑΣΕΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
392533 ΒΛΑΣΕΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
405438 ΒΛΑΣΕΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
423830 ΒΛΑΣΕΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1163110 ΒΛΑΧΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1005815 ΒΛΑΧΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
456048 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
478176 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
399646 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1363024 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1240447 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1366256 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1305569 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1287418 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΜΑΣ
464902 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1124890 ∆ΕΚΑΝ∆ΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
540180 ΖΙΑΒΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
351901 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1121920 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1364265 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
302076 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
558494 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319826 ΚΑΤΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1319829 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004573 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1199466 ΚΟΒΑΤΣΙ
ΑΛΤΙΝ
ΝΕΖΙΡ
1324713 ΚΟΝΟΜΗ
ΡΕΝΑΛΝΤ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
1003002 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
413223 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
426293 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1363028 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1240446 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1324710 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1308488 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
263452 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/11/93
29/07/76
16/12/94
30/07/82
01/01/60
09/08/86
01/01/78
01/01/73
01/01/74
01/01/74
08/11/76
12/03/84
01/01/72
01/01/75
01/01/71
29/08/97
22/08/90
16/04/98
02/05/82
01/08/90
01/01/76
28/11/81
23/07/81
01/01/70
17/05/79
22/01/98
01/01/69
01/01/81
18/11/99
01/09/97
10/04/81
29/04/81
10/12/86
27/05/80
01/01/73
01/01/74
20/12/96
19/08/87
27/03/93
28/02/91
01/01/59
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3712
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1194505 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004475 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
490456 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1245210 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1004572 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
413226 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
1276469 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
313959 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1266600 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
287875 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
295138 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1310034 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
1004375 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
387800 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1189432 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
287879 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554574 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
554576 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1245212 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1363030 ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
537297 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364652 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
275928 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
399645 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
537063 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
494576 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1239833 ΜΕΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1241014 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1363026 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364358 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1363029 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
462139 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΤΩΡΑΣ
1124909 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
287874 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
291393 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1378253 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
401926 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569282 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1191719 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1363031 ΜΠΑΖΑΛΕΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΥΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/04/79
07/07/84
01/01/80
04/03/89
19/01/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/75
31/12/90
01/01/64
25/10/90
01/01/65
01/01/63
28/05/93
20/10/82
01/01/73
24/05/89
01/01/69
01/01/82
01/01/79
09/08/86
27/11/98
26/02/75
19/10/98
01/01/67
21/04/74
29/04/77
19/08/79
02/08/89
17/12/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/10/98
10/05/96
11/06/97
01/01/77
01/04/81
01/01/66
01/01/69
27/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/72
01/01/80
16/11/80
13/11/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3712
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1190705 ΜΠΑΛΤΣΙΟ
ΜΑΡΙΝΓΛΕΝ
ΠΕΤΡΗΤ
413220 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1228071 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
550476 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1275951 ΜΠΑΤΣΟ
ΡΑΜΑΝ
ΠΕΤΡΙΤ
1217523 ΝΙΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
473254 ΠΑΓΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366252 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΣΑΒΒΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1363025 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1005925 ΠΑΡΤΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
253370 ΠΕΚΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1284296 ΠΕΥΤΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1320122 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
194284 ΠΡΕΣΠΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
424991 ΠΡΕΣΠΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
475845 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
582652 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
408636 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
351903 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΟΙΖΙΟ
1253372 ΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1240445 ΣΕΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
458246 ΣΕΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΚΩΒΟΣ
474858 ΣΕΛΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
424832 ΣΕΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1363148 ΣΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
289916 ΣΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
330441 ΣΕΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
372770 ΣΕΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
382521 ΣΕΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
346189 ΣΕΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1266602 ΣΕΛΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
490455 ΣΕΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1328204 ΣΚΕΜΠΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1004682 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1153868 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1331012 ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1363027 ΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
541880 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
562899 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1313259 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
437733 ΨΥΛΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/02/87
01/01/74
14/12/92
01/01/82
11/09/91
20/04/84
01/01/76
04/12/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
29/12/97
04/06/82
01/01/59
20/04/85
10/06/96
01/01/63
01/01/74
30/09/78
01/01/83
01/01/74
01/01/72
30/07/78
31/05/90
01/01/77
01/01/76
01/01/75
08/10/97
01/01/68
01/01/64
01/01/72
01/01/73
01/01/72
31/03/75
01/01/77
04/01/93
03/05/85
27/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/08/93
29/06/95
01/01/78
01/01/80
12/02/97
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3712
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΡΟΥΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
122
ΣΥΝΟΛΟ:
122
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3713
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1231330 ALIAS
BESMIR
TOMOR
1332348 LAGJI
SERENO
VALTER
1403349 STAGA
ALTIN
JETNOR
1354799 ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1199255 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1352333 ΑΡΕΤΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1416121 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
1354484 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1377204 ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
421077 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1337092 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1113170 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1354798 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
1336693 ΒΗΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1336721 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336696 ΒΛΑΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1390368 ΒΟΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ∆ΟΝΗΣ
1335830 ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1343402 ΒΡΕΤΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1336266 ΓΟΥΛΝΤΕΡΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ
1199471 ∆ΑΦΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
376193 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1314786 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1327611 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1327612 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319620 ∆ΟΥΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1414028 ΖΕΚΥΡΓΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1337122 ΖΩΧΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1295135 ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1275110 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1120806 ΚΑΝΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
583911 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1336691 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354656 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1275070 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
1319691 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/02/87
01/01/93
24/10/97
03/02/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
18/06/87
12/08/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/02
09/03/98
28/08/76
01/01/75
07/09/96
12/09/85
13/07/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/08/98
21/06/97
22/07/98
02/07/97
08/09/97
29/09/89
27/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/10/85
ΕΛΛΑ∆Α
14/03/73
03/03/95
09/05/97
09/05/97
18/03/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/09/98
ΕΛΛΑ∆Α
07/09/00
24/03/92
27/01/93
02/06/83
16/08/84
28/04/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/08/97
ΕΛΛΑ∆Α
30/06/92
15/05/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3713
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1379235 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1314701 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336698 ΚΑΥΚΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1319618 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1295290 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354658 ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
566958 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
444448 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1336783 ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
1319621 ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1307559 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1335577 ΛΩΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1199710 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1215068 ΜΑΜΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1003993 ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1275514 ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1367092 ΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1314664 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1002088 ΜΕΧΙΛΗΣ
ΛΑΕΡΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1367590 ΜΟΛ∆ΟΒΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1275065 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337024 ΜΠΑΡΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1379304 ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1416923 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1140651 ΜΠΟΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1223352 ΜΠΡΕΓΑΣΙ
ΑΛΝΤΟ
ΦΕΤΙ
1394151 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
423827 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147228 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1006889 ΠΑΡΛΑΠΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1003864 ΠΑΣΑΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1354751 ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1359178 ΠΙΤΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1207898 ΠΟΛΥΖΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364641 ΡΑΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1336697 ΡΙΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1305568 ΡΙΣΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315872 ΡΟΥΒΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1319619 ΡΟΥΒΑΣ
ΦΟΙΒΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/08/97
21/02/97
17/09/99
08/04/96
25/08/94
15/10/97
16/09/81
03/11/78
27/08/99
21/06/96
24/06/87
07/02/94
27/02/85
04/04/85
28/09/83
04/12/93
08/03/94
29/08/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/05/83
08/02/75
23/01/93
12/08/98
23/12/96
05/04/00
16/04/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/04/87
22/12/98
25/03/73
08/08/88
30/11/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/10/82
28/07/99
29/11/89
19/02/91
12/07/96
29/07/98
14/01/90
21/11/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3713
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1337114 ΣΑΛΑΣΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354800 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1280064 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336325 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
578712 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1415554 ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1262844 ΣΟΥΕΡΕΦ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1415553 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1298179 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1306250 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1415555 ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1294680 ΤΖΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1381860 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1197763 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1354802 ΤΥΠΑΛ∆ΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1335829 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1336781 ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336339 ΧΑΙΓΚΕΡ
ΦΑΜΠΙΑΝΑΛΕΞΙΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1379303 ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1317680 ΧΑΜΙΤΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΧΡΙ
1182419 ΧΛΙΑΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
96
ΣΥΝΟΛΟ:
96
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/11/00
01/09/98
15/02/93
01/10/98
03/12/83
20/03/02
07/05/92
18/02/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/95
14/12/87
19/10/01
30/11/94
28/03/98
31/12/89
01/12/99
05/03/97
04/06/99
09/04/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/08/97
04/11/93
04/08/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3723
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΣΤΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1345664 LACI
EDUART
SADIK
1323489 VOKA
ADRIATIK
ASLLAN
1321591 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
538243 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1005870 ΑΝΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1005867 ΑΝΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
311922 ΒΛΑΧΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1254104 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
293973 ΓΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
225519 ∆ΑΝΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
492505 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1339380 ∆ΟΣΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
415201 ΖΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
507408 ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
507409 ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
504691 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1005868 ΚΛΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
436771 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
435474 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
290583 ΚΟΥ∆ΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
537055 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1231704 ΚΥΡΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1194428 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
478865 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
387801 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
277119 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
250843 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
413215 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΝΙΚΟΛΑ
1193545 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
329397 ΝΙΚΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1240457 ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1321589 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004423 ΠΕΡΟΥΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
367759 ΠΕΤΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
137228 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
231603 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
188818 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
203844 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
199547 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/07/89
06/11/93
10/03/73
01/01/78
22/12/73
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
24/08/78
01/01/60
07/09/90
01/01/70
01/01/63
01/01/61
15/07/79
01/01/75
05/02/78
ΕΛΛΑ∆Α
18/12/78
01/01/77
09/01/71
01/01/75
01/01/74
01/01/64
01/01/80
16/07/89
21/08/86
29/09/77
01/01/55
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/58
01/01/58
01/01/74
24/10/89
01/01/70
04/07/90
16/11/83
18/03/84
01/01/66
01/01/55
01/01/58
01/01/54
01/01/62
07/06/63
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3723
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΣΤΡΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
253371 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
287893 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
314166 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
312565 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
314165 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
368103 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
277118 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1194430 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198105 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΤΑΝΙΕΛΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1197214 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1194451 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194450 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1194433 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1275116 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
490921 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
219566 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
479963 ΣΑΚΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
531530 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1227007 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1339379 ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
540181 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
480327 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1275115 ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1195828 ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1198345 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1321588 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
540185 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
436765 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
437732 ΨΑΡΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1339378 ΨΥΧΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
69
ΣΥΝΟΛΟ:
69
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/56
01/01/67
01/01/65
01/01/60
01/01/64
01/01/69
01/01/63
26/06/87
05/01/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
10/02/89
27/11/85
18/04/89
18/07/84
07/03/90
01/01/76
01/01/58
01/01/76
01/01/79
03/01/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/10/71
01/01/82
01/01/75
12/06/75
06/11/89
23/10/83
04/10/78
22/05/81
01/01/71
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/76
16/03/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3792
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΕΝΤΑΤΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1228311 ΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1295142 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
580978 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1254105 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1297390 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1338139 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1338141 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295148 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1288932 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1288933 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1336841 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1164258 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
162108 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1152948 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1120849 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138760 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227628 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1226783 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1127016 ΚΑΡ∆ΑΜΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1254070 ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336787 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1139056 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1297200 ΚΟΦΟΥΖΙ
ΜΠΕΣΝΙΚ
1125238 ΛΕΙΣΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
448382 ΛΕΙΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1337095 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1330606 ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1151621 ΛΟΥΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1151257 ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
327299 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
438848 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1248811 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1254071 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1251998 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1214892 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151950 ΝΤΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
469593 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ
460995 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
469592 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
460999 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
460996 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1295132 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/10/93
10/08/94
01/01/84
19/02/95
03/12/94
30/05/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΡΑΣΙΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΑΜΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
05/07/99
04/08/95
22/09/89
29/07/91
20/03/98
01/12/83
01/01/63
09/07/84
02/02/83
14/01/85
18/01/91
29/09/92
21/10/84
30/09/95
08/12/99
05/10/86
06/02/83
15/06/84
15/10/71
21/04/00
08/06/93
04/11/88
07/11/90
01/01/71
01/01/74
18/01/91
03/05/94
06/10/91
26/07/72
08/01/87
01/01/78
01/01/77
01/01/79
01/01/76
01/01/77
10/04/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3792
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΕΝΤΑΤΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1138360 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΗΜΩΝ
1138402 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
420630 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ
317118 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1226785 ΠΑΧΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1226784 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1303562 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227836 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1336789 ΠΗΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
369097 ΡΑΛΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227629 ΡΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
502759 ΣΙΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1343429 ΣΚΕΝΝΤΑΙ
ΓΚΛΕΝ
ΑΛΜΠΕΡΤ
246564 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
331482 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
469591 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΗΜΩΝ
1338140 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1121938 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138361 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1151421 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391249 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
543296 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1121776 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΛΕΗΜΩΝ
1125129 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138480 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1163037 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1226787 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251997 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
400800 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151584 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
506547 ΣΟΥΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
582649 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227517 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
246569 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1245209 ΤΡΙΨΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
77
ΣΥΝΟΛΟ:
77
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/06/86
14/04/86
01/01/74
25/12/69
10/12/92
29/05/91
27/10/74
23/08/93
23/06/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/69
24/06/91
12/09/78
19/04/90
01/01/63
01/01/71
01/01/77
10/03/99
10/12/83
07/05/86
08/09/87
13/03/72
01/01/79
05/03/85
10/06/84
12/11/87
13/04/85
17/08/90
28/06/93
01/01/72
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
17/01/91
01/01/79
01/01/83
20/05/91
01/01/65
31/12/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3943
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕΤΟΣ)
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1242981 DRIZI
ARGON
SULEJMAN
1367152 LOKA
AFRIM
RAKIP
1378069 RAKO
AKI
PETRAQ
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/01/77
01/02/82
11/12/84
1408258
1377753
1260976
1347904
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΦΑΝΟΣ
22/07/97
02/02/00
18/07/73
21/05/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19/08/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
13/07/01
01/01/83
19/10/96
13/03/97
14/08/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/08/86
05/09/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
14/09/97
15/07/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
18/10/94
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΓΚΙΜΠ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
26/09/78
22/01/67
09/01/94
22/01/90
14/05/91
10/01/76
07/02/81
01/01/69
30/07/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27/12/82
13/03/98
14/03/73
07/05/75
11/09/87
16/03/90
23/08/92
17/02/88
25/06/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΑΝΘΗΣ
ΑΝΘΗΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
1417233 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1378454 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
582134 ΑΣΠΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1369648 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1380238 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1319770 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1321582 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1384769 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΝΤΑΝΙΕΛ
1384913 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1268706 ΒΑΣΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1384782 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
1212821 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
244622 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1273387 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1264539 ΓΙΑΝΤΣΙΩΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1279883 ΓΚΑΛΕΜΠ
ΓΚΑΜΑΛ-ΣΑΡΙΦ
1284292 ΓΚΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
556823 ΓΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
295837 ΓΡΑΨΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1275960 ΓΡΑΨΑΣ
ΠΑΡΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1130172 ∆ΑΝΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1345665 ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1269173 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
473251 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1138437 ∆ΟΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1260990 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1261440 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1124684 ΚΑΝΑΝΗ
ΑΡΙΟΛ
1330833 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3943
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕΤΟΣ)
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
415751 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1345666 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
334808 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1377751 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1137359 ΚΟΛΥΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΡΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
1227830 ΚΟΛΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1327872 ΚΟΜΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1363512 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1261960 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1260974 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1275961 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΟΣ
417398 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1384770 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1395820 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΜΙΣΤΙ
1365388 ΚΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1384781 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1378456 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1260984 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1260983 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1260965 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1151579 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
1366829 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1379944 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276816 ΛΑΓΚΟΣ
ΚΑΡΛ-ΧΕΝΡΥΚΑΙ
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
1171339 ΛΑΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1161834 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1282743 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟ
1289497 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1260957 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1001115 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1417231 ΜΑΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1417232 ΜΑΖΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1157612 ΜΑΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
465918 ΜΑΜΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1260954 ΜΑΝΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1364359 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Σ
551067 ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1395284 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/04/73
25/12/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/03/70
09/01/00
22/01/87
25/11/87
06/01/65
21/10/98
10/02/88
13/07/91
14/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/01/74
14/03/01
13/01/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/10/99
09/03/01
25/02/98
19/03/93
20/11/93
02/11/90
09/02/82
17/02/99
11/09/01
21/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
06/12/89
25/05/89
01/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/10/96
03/03/92
07/03/77
30/07/99
02/03/93
19/02/87
01/01/77
24/08/92
25/08/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
23/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3943
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕΤΟΣ)
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1364379 ΜΕΦΣΟΥΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
1246534 ΜΙΚΛΙ
ΜΑΚΣΙΜ
ΓΚΑΝΙ
1275967 ΜΙΚΛΙ
ΣΠΡΕΣΙΜ
ΓΚΑΝΙ
271096 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1282747 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1291322 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1223092 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1163257 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1273383 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1293259 ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1275959 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1271091 ΜΥΛΩΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1230492 ΝΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
550462 ΝΟΒΑΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
489544 ΝΟΒΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1260982 ΝΤΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293309 ΝΤΕΝΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1296427 ΝΤΟΤΣΙ
ΕΜΑΝΤΟ
ΝΑΙΜ
1415318 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364366 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1330834 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1003680 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302599 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1131679 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΡΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΑΡΤΟΥΡΟ
1379233 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1261443 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
375200 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1161411 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
415752 ΡΕΓΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1260992 ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΗΣ
325302 ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1395298 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1378455 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1415319 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1361895 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1268703 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/06/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
12/03/87
07/01/94
10/01/66
08/07/96
22/11/84
03/01/81
02/11/83
16/06/95
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/03/95
22/03/82
06/06/79
30/03/85
01/02/79
01/01/77
29/04/92
23/09/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/10/95
19/04/02
22/09/99
19/04/97
03/12/85
02/01/84
20/03/85
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/09/01
31/12/92
01/01/73
11/08/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/10/73
27/05/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/68
07/05/00
ΕΛΛΑ∆Α
06/08/00
24/03/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/07/87
24/07/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3943
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΕΤΟΣ)
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1268704 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1280701 ΡΩΜΑΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1345667 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1297389 ΣΕΖΕΡ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1347903 ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1261441 ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΕΙΣΟΣ
1218810 ΤΖΗΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314968 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1377750 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239646 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1268705 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1282745 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1282748 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1261444 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1274253 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1260987 ΤΣΙΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
575923 ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1378457 ΤΣΟΥΚΗΣ
ΚΡΙΣΤΟΦ
ΓΙΟΧΕΝ
1261913 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1268691 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1268700 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
1271089 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1282744 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1283093 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1364364 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212826 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1225445 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1364380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366828 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
139
ΣΥΝΟΛΟ:
139
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/06/92
25/07/93
22/11/98
30/08/89
07/09/97
18/01/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/08/83
06/08/93
05/02/99
23/08/88
19/09/93
08/03/96
09/04/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/03/79
ΕΛΛΑ∆Α
17/02/95
14/04/92
01/01/83
25/11/98
06/06/91
27/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/01/95
27/09/93
13/05/96
30/03/96
09/02/01
24/03/92
17/10/87
14/01/98
19/01/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3965
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
194036 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
527066 ΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
263444 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
1253153 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
312145 ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
234392 ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
352745 ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1140088 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004455 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
490270 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
507861 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
229872 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
108838 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
230421 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
231908 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
312146 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
312150 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
312155 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1407436 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1360002 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1273386 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1212979 ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
13/08/1989
1212828 ΓΑΛΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1410376 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1312668 ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡ∆Η
ΡΕΝΙΛΝΤ
ΚΕΜΑΛ
1295780 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1194453 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
507864 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
435465 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
435467 ∆ΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1407746 ∆ΡΟΣΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
348800 ∆ΡΟΣΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1138774 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
427453 ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
222787 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569285 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
473256 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1361894 ΚΑΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1269396 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1132899 ΚΕΦΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1011359 ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/61
01/01/66
01/01/68
11/05/90
01/01/62
01/01/61
01/01/65
05/03/87
17/03/83
29/10/79
01/01/78
01/01/54
01/01/49
01/01/58
01/01/61
01/01/57
01/01/59
01/01/61
18/08/06
25/09/95
21/08/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
13/08/89
04/04/89
31/08/90
03/01/89
01/12/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/11/84
01/01/73
01/01/74
03/09/76
11/03/05
01/01/72
14/03/87
08/10/74
01/01/65
01/01/78
01/01/75
29/04/92
02/05/90
24/04/74
03/12/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3965
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
229870 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1007690 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
418118 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
418119 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1360003 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
568010 ΚΟΡΜΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
505097 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
554572 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
548546 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
550730 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
317804 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
334486 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1407084 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1407437 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1313008 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
435466 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
419623 ΚΡΑΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1140053 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1269395 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1355833 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1324361 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
317806 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
334400 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
557444 ΚΥΡΙΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
317803 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
229863 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1185947 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚ
229864 ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1407082 ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1376382 ΛΕΣΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
119652 ΛΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑ
1376381 ΛΟΥΜΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
474095 ΜΑΖΗΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1194460 ΜΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
263450 ΜΑΚΡΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
419622 ΜΑΚΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
312144 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
581307 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1004377 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/59
01/03/75
22/11/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/75
09/02/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/08/83
23/06/80
25/05/79
01/01/71
18/05/82
01/01/69
01/01/71
12/01/01
27/06/05
03/11/93
01/01/75
01/01/72
09/02/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/05/91
30/10/95
12/01/95
01/01/67
01/01/65
01/01/81
01/01/67
01/01/63
12/02/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/60
11/01/02
02/03/87
01/01/55
16/01/86
01/01/75
29/06/87
01/01/65
01/01/74
01/01/66
01/01/81
22/02/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3965
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΛΑΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
507863 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1275114 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1266648 ΜΙΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1304985 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1251313 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1239635 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1406638 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
413216 ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΑΚΩΒΟΣ
1001100 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1379903 ΜΠΕΛΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
343906 ΜΠΙΑΓΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1230832 ΜΠΛΑΘΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΚΩΒ
436768 ΜΠΟΥΝΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1407023 ΜΠΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
458244 ΠΕΛΑΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1407022 ΠΙΣΣΙΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1295136 ΠΙΣΣΙΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1195826 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
377523 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
419360 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
550729 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1238678 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
343904 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1275956 ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1332349 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227656 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
430487 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
270873 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1407083 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
480156 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
490269 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
377527 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271090 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1151371 ΨΑΡΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
320729 ΨΑΡΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
115
ΣΥΝΟΛΟ:
115
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/78
15/05/89
24/03/88
01/08/79
27/04/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
16/08/83
20/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/76
22/04/80
20/10/93
01/01/64
08/08/64
18/09/76
09/08/03
01/01/77
11/07/03
31/05/95
03/06/87
01/01/71
01/01/72
01/01/82
14/06/84
01/01/66
05/01/91
14/01/86
30/10/87
01/01/74
01/01/68
18/06/01
01/01/77
01/01/76
01/01/72
03/11/95
12/01/87
01/01/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4045
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1385411 BARRY
FRANKLIN
JOHN
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/11/95
1402251
271673
1335828
1379312
1379313
1152773
1347279
416840
1278103
1256066
1364886
RONDO
ΑΤΣΟΠΑΡ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΨΑΣ
ODHISEA
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
11/11/97
01/01/64
18/04/97
28/09/01
23/05/03
19/04/85
10/04/98
01/01/74
21/02/94
23/05/94
21/02/96
1297669
1336420
1138425
1295992
1117227
1280638
1117297
1339049
1314783
1315654
1315655
1169105
1117299
1157045
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
∆ΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ
∆ΟΥΚΑΚΗΣ
∆ΟΥΚΑΚΗΣ
∆ΟΥΜΑΡΑΠΗΣ
ΖΑΓΟΥΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΝΤΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΟΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
22/11/95
30/01/97
25/03/85
22/03/93
19/04/82
08/03/95
18/11/86
25/06/97
07/01/97
29/11/98
16/09/97
18/12/84
26/03/86
02/03/87
1381378
1253891
1339874
1150634
1295502
1311229
ΚΟΚΑΣ
ΚΟΛΕΤΣΙ
ΚΟΛΙΟΛΙΟΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΕΛΙΝΤΟΝ
ΣΑΛΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
08/07/03
20/09/79
16/03/95
22/05/91
09/12/96
26/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΙΟ
ΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
08/02/85
15/05/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
28/08/89
19/10/91
11/08/92
28/06/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1011426 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
1347760 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
1151629
1227762
1227763
1230773
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ
SOTIR
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΡΥΒΙΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΚΑΣΜΙΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΦΟΙΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΜΙΝΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4045
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1245754 ΚΡΕΜΥ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1379309 ΚΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379311 ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1315658 ΛΑΓΓΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1339875 ΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/05/88
04/10/00
16/10/01
16/08/97
21/11/94
1321567
1151262
1347748
1337188
ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
1336140
1381377
1152941
1339789
1117296
1314881
1262849
ΜΑΓΚΩΝΗΣ
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΜΕΣΙΝΗΣ
1347278 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
1339774 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29/07/95
31/05/90
19/03/97
06/03/98
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
25/06/98
09/04/03
11/09/87
01/06/95
07/06/85
02/06/97
06/09/89
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
13/09/97
16/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/05/98
03/11/95
20/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
26/05/97
04/01/00
05/04/99
01/04/97
30/06/90
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΙΟΥΑΡΤ
ΣΤΙΟΥΑΡΤ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/01/82
18/07/95
26/06/94
26/11/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
23/03/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
03/04/92
05/08/90
07/03/95
02/01/98
15/01/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1315660
1364885
1315661
1315662
1287332
ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΧΑΡΙ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
547678
1339941
1339973
1151624
ΜΠΡΑΓΚΑΣ
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΤ
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΤ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΑΞ ΣΑΜΟΥΕΛ
ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΕΙΜΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347275 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
1319617 ΜΠΑΜΙΟΓΛΟΥ
1347752 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
1258263 ΝΙΚΑΣ
1227764
1152896
1275112
1336791
1227766
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΝΤΑΙΚΟΣ
ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΕΑΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4045
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1227767 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ
1117298 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΗΣ
179846 ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
292814 ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1315663 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1368426 ΠΙΕΡΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1314963 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
445864 ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
423831 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1379310 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
310639 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1002113 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151492 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347277 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
416841 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
416842 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151501 ΣΑΡΑΚΑΚΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
421082 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
426401 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
423834 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1294070 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1315656 ΣΕΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1003853 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1384073 ΣΥΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
423836 ΣΥΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1299704 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
423838 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
433086 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
445862 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227765 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152947 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
1157016 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
410903 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
561296 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1169102 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
445861 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1380080 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1153901 ΦΙΛΙΠΣ
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ- ΝΤΕΗΒΙΝΤ-ΤΖΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛ
1117300 ΦΙΛΙΠΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΤΕΙΒΙΝΤ
1295552 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/07/93
06/12/85
01/01/63
01/01/69
18/01/99
01/08/97
26/08/97
01/01/78
01/01/74
19/01/01
01/01/64
12/03/79
04/03/88
28/02/97
01/01/75
01/01/73
17/06/87
01/01/73
01/01/76
01/01/74
01/08/94
23/03/94
19/11/80
19/11/99
01/01/73
14/09/96
01/01/75
01/01/73
01/01/77
31/08/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/09/90
ΕΛΛΑ∆Α
13/03/88
01/01/74
01/01/82
16/08/79
01/01/78
07/01/00
15/11/88
ΕΛΛΑ∆Α
10/05/85
01/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4045
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1339974 ΧΑΙΜΟΥΣ
ΓΟΥΕΙΝ ΣΤΗΒΕΝ ΚΕΒΙΝ
1278131 ΧΑΣΑΝΗ
ΕΝΤΙΣΟΝ
ΙΣΜΑΗΛ
116
ΣΥΝΟΛΟ:
116
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/09/80
13/03/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4046
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ 1996 ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1198469 ΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1202920 ΑΛΕΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
287174 ΑΛΕΞΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1311146 ΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
1151548 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
1345668 ΒΕΡΝΑΡ∆ΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1179378 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
583633 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
577211 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
569935 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569925 ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
575362 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
584323 ΓΡΑΨΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟ
1339977 ∆ΑΦΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
567994 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
584328 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
584324 ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
319835 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
584326 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
410068 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
568011 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151762 ΚΟΜΙΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1002952 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1150255 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1257002 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
544588 ΚΟΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321568 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
568008 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
567997 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
437399 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1227834 ΛΑΝΗΣ
ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1339976
572552
1311145
1211524
547146
1152601
ΛΟΥΜΠΟΣ
ΜΑΝΑΤΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
ΠΗΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
575918 ΠΟΥΛΗΣ
1197218 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/04/81
18/04/72
01/01/67
28/11/82
23/05/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/05/86
ΕΛΛΑ∆Α
13/05/85
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/83
01/01/82
01/01/83
01/01/80
18/06/80
01/01/83
07/11/83
01/01/80
01/01/84
02/02/84
01/01/68
01/01/84
01/01/71
01/01/82
04/04/86
27/08/86
15/04/89
24/05/90
01/01/81
05/08/83
01/01/83
01/01/82
09/07/74
03/01/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13/07/82
01/01/84
08/04/78
18/01/87
01/01/80
15/12/82
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
01/01/84
03/09/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4046
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΚΥΡΑ 1996 ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
580972 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1292319 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
283704 ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
569938 ΣΜΠΗΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1194953 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1188230 ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
567987 ΤΖΑΤΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
269126 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
218793 ΤΡΟΥΠΤΣΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
568015 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
222310 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
50
ΣΥΝΟΛΟ:
50
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/82
25/09/92
01/01/65
01/01/81
04/11/85
17/11/80
01/01/83
01/01/68
01/01/64
01/01/83
01/01/63
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1199244 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1211739 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
472245 ΓΚΟΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1005853 ΓΚΟΥΣΙΑΛΗΣ
ΒΛΑΣΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/09/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
18/09/76
ΕΛΛΑ∆Α
20/08/77
28/01/81
1228682
1114111
574223
464900
449631
1162893
550745
1295504
393505
409916
539085
431579
431578
395137
1323300
580979
1003992
474096
473841
1283112
1215956
1238689
∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΚΑΝΤΑΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΑΤΕΧΗΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΛΙΤΣΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΚΩΣΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΜΑΝΑΤΟΣ
ΜΑΝΕΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
422748
489187
415762
1149935
576535
507210
1302600
1341066
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ
ΝΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
1340818
1293307
1155331
1293308
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΡΕΝΤΖΙΟΣ
ΣΟΥΕΡΕΦ
ΣΩΜΗΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΑΣΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΡΙΟΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΥΛΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19/12/88
13/07/84
01/01/83
01/01/77
01/01/77
05/10/75
01/01/80
06/04/74
30/06/73
01/01/76
01/01/79
01/01/74
28/06/76
06/12/71
24/02/89
11/01/84
24/09/82
22/08/75
15/07/74
26/07/89
20/12/84
18/06/90
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΟΙΣΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑ
04/10/71
05/11/77
25/04/76
13/05/91
19/09/79
27/09/77
28/11/75
10/11/82
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23/06/82
15/12/91
29/08/89
22/01/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4047
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
419361 ΤΑΝΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194542 ΤΟΥΒΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1355685 ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
417183 ΧΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1126955 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
43
ΣΥΝΟΛΟ:
43
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/06/73
01/07/79
17/04/88
01/01/74
20/09/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4048
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΚΕΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1330140 BARRY
WILLIAM
JOHN
1252308 BOLLANO
EDUARD
VANGJEL
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/08/92
05/08/78
1269439
1276919
1405546
1389309
1341672
1240460
1276918
410215
1274243
GOLI
KEVANI
LACI
LOKA
MAITLAND
MERA
SEHAJ
ΑΓΑΣ
ΑΓΑΣ
DAUT
HONDO
SADIK
SHERIF
LLOYD
ISMAIL
SOTIR
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23/03/89
27/07/91
05/04/95
14/03/95
03/07/82
15/08/80
11/10/93
01/01/73
08/11/94
1388996
328622
286296
1215323
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
10/08/88
01/01/68
01/01/65
29/12/88
ΕΛΛΑ∆Α
1169750
1226781
1234729
315968
537345
1213108
457107
1329334
290721
252774
249972
1403674
ΑΝΘΗΣ
ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
554231
353316
1346259
1355737
82734
410216
1248322
315976
317125
328621
537069
1296813
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΛΕΥΘΕ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
25/06/86
24/06/89
07/10/93
01/01/66
06/09/81
21/06/88
01/01/76
21/01/90
01/01/66
01/01/64
01/01/65
12/09/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ARDIT
ERLIS
ERIDIAN
LUMTURI
ROBERT-CURTIS
MIKEL
ENEO
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆Ω
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/04/83
01/01/71
07/03/83
18/09/93
01/01/47
01/01/73
05/12/86
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΑΣ
∆ΙΒΡΙΩΤΗΣ
ΕΡΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΕΡΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΕΡΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
01/01/70
01/01/70
01/01/71
01/01/78
16/09/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4048
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΚΕΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1262826 ΕΡΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
426582 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
408196 ΚΑΜΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
410217 ΚΑΣΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
191440 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
328619 ΚΟΛΟΝΙΑΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1212830 ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ
1285192 ΚΟΝΤΙΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1193546 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
64686
ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
464986 ΚΟΥ∆ΑΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
287601 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
565002 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321392 ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΤΖΕΙΜΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛ
1145220 ΛΑΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
348682 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
354186 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63434
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132035 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
488769 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138439 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
335827 ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1004379 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
1138921 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1401569 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1319828 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1157614 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
414049 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
340855 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
497429 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
315979 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1212204 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1239733 ΜΠΑΝΟΣ
ΤΖΟΝΑΘΑΝΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
537065 ΜΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
537066 ΜΠΑΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
505791 ΜΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
554600 ΜΠΕΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1328206 ΜΠΗΜΠΑ
ΦΑΤΙΟΝ
ΓΚΗΝ
315967 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΤΩΡ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/12/77
01/01/75
11/08/74
01/01/72
30/08/61
01/01/61
21/04/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
12/10/91
14/02/90
01/01/53
01/01/77
01/01/67
05/04/83
16/08/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/04/78
02/12/72
01/01/68
01/01/50
24/05/86
28/05/73
12/12/87
29/12/71
27/10/84
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
13/10/86
17/07/79
16/12/96
10/07/83
01/01/71
01/01/71
01/01/78
01/01/70
19/08/88
05/07/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
01/01/80
01/01/77
01/01/81
27/01/89
01/01/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4048
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΚΕΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
476409 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
291573 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
348684 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
567985 ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
348801 ΝΤΙΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1230762 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
239982 ΠΑΠΑΓΓΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
315971 ΠΑΠΑΓΚΟΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1336421 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
308578 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
314497 ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
348683 ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
315978 ΡΙΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
332639 ΣΑΙΤΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
336228 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1323725 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1346344 ΣΓΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
469264 ΣΠΙΓΓΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
436127 ΣΠΙΓΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
400444 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
376192 ΣΥΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
387469 ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
331821 ΤΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
497430 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓ
315969 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
315980 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554225 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
324331 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
317121 ΧΕΙΡ∆ΑΡΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
469265 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1212817 ΨΑΡΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
507407 ΨΑΡΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
376191 ΨΑΡΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
111
ΣΥΝΟΛΟ:
111
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/78
01/01/67
01/01/72
01/01/80
01/01/63
21/03/88
01/01/65
01/01/66
10/05/95
01/01/66
01/01/69
01/01/72
01/01/66
01/01/68
01/01/69
26/05/94
15/09/93
01/01/77
01/01/74
01/01/69
01/01/69
01/01/72
01/01/64
01/01/77
01/01/66
01/01/68
01/01/82
01/01/69
01/01/68
01/01/76
04/01/85
23/08/79
01/01/72
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4049
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
244614 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
496382 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
324651 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
311404 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
349919 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
324316 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
226617 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
345327 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
324653 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
421669 ΓΕΛΑΤΣΩΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
421668 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
162109 ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55263
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
537050 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΕΩΓΙΟΣ
421666 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝ
483331 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1138407 ΜΠΑΤΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
322541 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
289042 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
291034 ΡΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
314370 ΡΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
483333 ΡΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
324656 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
529352 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
543934 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
548868 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
255341 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
314373 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
164117 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1138409 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1138500 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1138514 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
421667 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
435463 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
483332 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
507208 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
345329 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
381659 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
575366 ΣΠΑΤΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
1138501 ΣΠΑΤΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
40
ΣΥΝΟΛΟ:
40
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/66
01/01/75
01/01/67
01/01/69
01/01/71
01/01/71
01/01/62
01/01/69
01/01/67
01/01/74
01/01/73
01/01/62
01/01/51
01/01/71
01/01/76
01/01/77
15/01/88
01/01/64
01/01/61
01/01/62
01/01/66
01/01/71
01/01/63
01/01/76
01/01/79
01/01/82
01/01/63
01/01/59
01/01/59
09/05/84
11/11/85
09/01/86
01/01/66
01/01/74
01/01/77
01/01/78
01/01/70
01/01/67
01/01/72
18/06/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4050
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΞΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1399614 KUQJA
MARENGLEN
ILIA
435496 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1213138 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
570678 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
423073 ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1371278 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΟΝΑΤΟΣ
404974 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
495908 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1387846 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1227627 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1213137 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1371275 ΑΡΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1151843 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1122787 ΒΑΓΕΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227635 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
1227636 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
1372686 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1356430 ΒΕΝΕΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1371346 ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1387852 ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1371352 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371701 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1227516 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1122792 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1123205 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1371552 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1177228 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
444944 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1123118 ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1008757 ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
485261 ΓΚΟΓΚΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1349806 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1356431 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1227652 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1371350 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1371716 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
553649 ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1271406 ΕΛΜΑΖΑΙ
ΕΡΓΚΕΣΤ
ΑΓΚΙΜ
1125104 ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1125126 ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1332351 ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/02/96
01/01/67
12/10/87
01/01/79
01/01/71
10/09/01
01/01/70
01/01/78
16/02/04
21/05/91
11/05/87
01/06/00
26/11/89
25/10/85
19/11/92
19/11/92
05/04/93
03/06/95
14/03/03
11/12/04
20/03/99
15/04/99
30/11/93
30/03/84
04/11/84
13/12/01
24/04/86
27/03/76
12/01/86
16/12/85
01/01/79
16/08/86
23/02/96
03/09/92
08/07/99
04/10/03
01/01/78
14/08/88
27/05/86
24/04/85
18/07/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4050
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΞΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1227515 ΚΕΙΚΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1371698 ΚΕΙΚΙ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
1387844 ΚΙΤΣΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΧΑΡΙΣΗΣ
491047 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
568140 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1271156 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1138288 ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1227634 ΚΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
1227662 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΙΜΙΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1122648 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1371550 ΛΑΓΓΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1233054 ΛΑΤΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
576784 ΛΙΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
568141 ΜΑΚΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
508163 ΜΑΚΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1122644 ΜΑΚΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1371279 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1371551 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1371351 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1371280 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1349859 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
397007 ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
411693 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
563416 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1262840 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1122642 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1122789 ΜΠΟΓ∆ΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371347 ΜΠΟΙΚΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
334996 ΜΠΟΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271157 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387845 ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1227814 ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1229213 ΠΕΤΣΑΛΗΣ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΙΚΛ
1371554 ΠΕΤΣΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1375012 ΡΟΥΣΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371274 ΡΟΥΣΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1371348 ΡΟΥΣΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1371700 ΡΟΥΣΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1382252 ΡΟΥΣΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/10/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
05/04/04
28/03/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
01/01/80
05/11/87
27/04/87
25/07/89
04/11/91
19/07/86
02/02/00
30/09/92
22/10/84
15/02/80
01/01/78
06/01/85
10/01/01
27/12/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
11/09/00
03/11/95
16/01/75
01/01/73
01/01/80
11/08/88
31/03/84
19/07/85
18/09/01
01/01/71
04/06/88
12/07/99
18/04/89
21/07/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/12/00
19/11/97
17/09/01
10/04/99
22/08/02
30/11/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4050
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΞΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1382253 ΡΟΥΣΙΑ∆ΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1374126 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227633 ΣΑΜΑΡΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
1324701 ΣΕΛΑΜ ΕΜΙΝΑΙ
ΛΟΡΕΝΤΣ
ΑΛΙ
1177231 ΣΠΑΘΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1120938 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
578313 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227660 ΤΕΣΣΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1227659 ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1355493 ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1349805 ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1374125 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1183342 ΤΣΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227657 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
94
ΣΥΝΟΛΟ:
94
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/04/98
04/11/83
22/01/92
24/10/92
11/09/87
22/09/84
01/01/84
25/05/90
23/10/92
14/05/93
13/08/80
27/11/88
19/03/88
04/11/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1306668 ERVIN
BUCI
BESIM
1385267 KADA
SALI
AJET
1324529 KUKELI
MOJSI
XHELAL
1340091 RAE
GORDON
ADAM
1195827 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
376473 ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
313084 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
479709 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
177978 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1313739 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
313073 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
570738 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
477980 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
159819 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251304 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
474283 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479723 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1011541 ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1273400 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1150676 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1215325 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1215733 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1329948 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1303831 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1115591 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
194038 ∆ΕΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004236 ΖΗΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1365383 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1212833 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1218120 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1163732 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
94140
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
313076 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1005844 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1273389 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ
1273397 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
479724 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
479725 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
457106 ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
347140 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
347139 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/04/84
20/01/95
24/10/85
03/05/58
18/02/85
22/07/71
26/10/68
13/02/79
01/01/54
23/09/82
01/01/59
01/01/79
28/09/75
01/01/53
19/10/93
19/06/77
01/01/74
03/08/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/11/94
18/07/84
25/03/80
28/12/80
20/06/85
17/11/88
03/09/85
01/01/61
07/12/84
30/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/06/85
28/12/91
14/06/86
01/01/54
01/01/60
22/10/81
30/05/95
27/03/91
18/01/74
01/01/74
06/05/77
01/01/53
01/01/59
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1002548 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004206 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1011539 ΚΟΚΙΝΟΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273390 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
313065 ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
554234 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364654 ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150769 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1273392 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1150348 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΑΣΩΝ
1199260 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1227671 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1163717 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1169606 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
329410 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
313069 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1346361 ΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1268702 ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
479728 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
549958 ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1153251 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1359179 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
479727 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1261445 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479712 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1150834 ΜΑΚΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1364653 ΜΑΚΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212200 ΜΑΚΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1169303 ΜΑΚΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
532840 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1264497 ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
324323 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
1163722 ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
311542 ΜΙΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ
1273398 ΜΙΓΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1273399 ΜΙΓΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1266633 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1266636 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1005837 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1011508 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479707 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479719 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
479722 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΛΑΥ∆ΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/12/83
30/03/79
13/02/84
12/10/94
01/01/59
01/01/81
23/03/97
27/05/83
18/04/92
21/10/83
21/06/86
09/09/87
14/05/87
17/08/87
01/01/60
01/01/58
09/02/95
05/12/94
21/04/76
02/06/82
03/08/85
19/12/70
01/01/76
18/10/93
01/01/77
05/03/86
26/04/96
22/07/79
28/05/86
21/09/78
11/12/90
01/01/62
10/07/86
01/01/66
01/04/92
09/02/96
21/11/89
04/06/89
27/07/85
06/03/76
01/01/74
01/01/75
01/01/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1140309 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1194404 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
571876 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1279004 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
411093 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
314663 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
322842 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
536424 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1127537 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211751 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1213110 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1215324 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1231705 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1251317 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1251320 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1251323 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
434762 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1004207 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273391 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1151556 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1299472 ΜΠΕΙΛΙ
ΤΖΟ-ΜΑΙΚΛ
ΣΤΕΦΕΝ -ΤΖΟ
1004429 ΜΠΙΣΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1115587 ΜΠΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
324324 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273396 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1137067 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
327563 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
455106 ΡΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190997 ΡΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1011405 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273382 ΣΩΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩ
1263866 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1260962 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1260991 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1269088 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
437332 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1240458 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554599 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1273393 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1149807 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1150447 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/05/86
14/07/71
01/01/82
25/09/92
01/01/74
01/01/61
30/01/69
01/01/78
07/11/73
25/03/85
11/04/88
10/05/81
03/04/86
27/11/90
11/07/94
23/08/90
22/06/73
27/04/82
21/09/94
20/11/85
11/11/92
29/05/82
16/03/83
01/01/68
07/02/92
26/08/85
01/01/58
09/11/74
08/02/85
20/03/85
02/07/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/04/89
01/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/11/91
10/03/95
18/08/73
20/04/89
01/01/78
11/03/94
22/05/85
14/12/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΛΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1293637 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
126
ΣΥΝΟΛΟ:
126
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/04/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4061
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
400429 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
397010 ΒΑΡΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
251627 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
400428 ΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
410069 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
394058 ∆ΗΜΗΣΙΑΝΟΣ
ΕΚΤΩΡ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
394059 ∆ΗΜΗΣΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
410064 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
410067 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
372765 ΚΕΝΤΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
397009 ΚΟΛΛΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
410065 ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΝΩΣΤΟΘΕΑ
400945 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
474285 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
291027 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
81224
ΜΠΑΝΤΖΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
400455 ΝΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
397008 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
400456 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
19
ΣΥΝΟΛΟ:
19
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/71
01/01/63
01/01/70
01/01/71
01/01/76
01/01/74
01/01/69
01/01/71
01/01/69
01/01/67
01/01/72
01/01/55
01/01/75
01/01/63
01/01/53
01/01/67
01/01/57
01/01/62
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4081
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΑΚΩΝΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
332086 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
347466 ΖΗΝΙΑΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
231216 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
473847 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
311400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
286593 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
316777 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
442892 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
491042 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
464668 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
473845 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
464669 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
464667 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
316790 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
491043 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15
ΣΥΝΟΛΟ:
15
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/72
01/01/61
01/01/59
01/01/63
01/01/63
01/01/61
01/01/72
01/01/76
01/01/77
01/01/74
01/01/74
01/01/73
01/01/67
01/01/67
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1186086 IBRAHIMI
ERBLANT
NAIL
1325401 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
459258 ΑΓΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
258144 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
475382 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1258722 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
490790 ΑΝΘΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1227754 ΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
351900 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1195869 ΑΡΜΑΤΣΙ
ΛΑΕΡΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
507412 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
389441 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
1321798 ΒΕΡΝΑΡ∆ΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
378021
1310077
584043
208426
1300079
480155
1353324
273903
375459
244599
265779
332055
452315
461159
1275066
ΒΙΤΣΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΑΟΥΤΣΗΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ
ΚΑΡΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΩΜΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1372710
400802
406291
265778
546442
195662
209898
244612
1336472
153247
250116
ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ
ΓΟΥΛΙΕΡΜΗΣ
ΓΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥΛΑΣ
∆ΡΟΣΟΣ
ΕΛΟΥΛ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/01/87
28/05/90
01/01/66
11/06/67
01/01/64
04/11/90
01/01/76
26/09/91
01/01/68
03/06/86
20/01/74
01/01/70
06/08/82
26/07/96
01/01/70
01/01/73
01/01/64
17/12/80
01/01/63
01/01/62
01/01/63
17/03/99
01/01/60
01/01/64
01/01/64
16/10/92
01/01/81
01/01/63
03/09/96
01/01/72
05/04/93
01/01/64
01/01/69
01/01/65
01/01/66
14/11/69
11/08/74
01/01/75
01/08/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
507406 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
1182076 ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
529850 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
367206 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1298884 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
234428 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1208339 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
375456 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ
1347516 ΚΑΤΕΧΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
444943 ΚΑΤΕΧΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1005813 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
234423 ΚΑΨΟΚΑΒΑ∆ΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1324702 ΚΟΚΟ∆ΗΜΑ
ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΒΛΑ∆ΗΜΙΡΟΣ
567990 ΚΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1340756 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΕΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
499708 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
351899 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
393504 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
242010 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1258916 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
440878 ΚΡΥΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
559158 ΛΑΓΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321931 ΛΑΖΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
432081 ΛΑΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
375457 ΛΙΒΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
331370 ΛΙΒΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1159929 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
351295 ΜΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1263273 ΜΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1337136 ΜΑΥΡΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1250857 ΜΑΥΡΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1298065 ΜΕΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1145347 ΜΕΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1322475 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
1253155 ΜΙΧΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
403537 ΜΟΣΚΑΤ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1217289 ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΚΑΡ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
244597 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
228617 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
351898 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1349051 ΜΠΑΤΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
463489 ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/09/78
28/06/90
01/01/67
01/01/64
29/11/96
01/01/63
27/05/89
01/01/66
20/06/95
01/01/73
24/07/76
01/01/64
23/07/89
01/01/82
29/10/87
01/01/80
01/01/68
01/01/72
01/01/63
02/12/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/04/78
01/01/71
15/09/93
01/01/74
01/01/71
01/01/60
05/06/82
01/01/68
11/03/90
03/03/95
28/03/91
05/11/93
08/08/88
17/01/92
09/07/90
01/01/65
19/04/89
01/01/63
01/01/54
01/01/69
15/02/93
01/01/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1240440 ΜΠΟΥΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
487072 ΜΠΟΥΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
491895 ΜΠΟΥΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1001887 ΜΠΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
476937 ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1336712 ΜΠΡΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16650
ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
400801 ΜΩΚΙΑΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
203150 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1115607 ΝΤΑΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
457551 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
478355 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
328170 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
441282 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
262060 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
508546 ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
154630 ΠΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
417389 ΠΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
254018 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1197029 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
1139488 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1379902 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
557669 ΡΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
490272 ΡΕΤΖΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
525543 ΡΙΓΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
391222 ΡΙΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
558035 ΡΟΥΣΠΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
375458 ΡΩΜΑΝΤΖΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1253890 ΡΩΣΣΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315693 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1336710 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1204108 ΣΙΟΥΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΣ
1285399 ΣΚΕΜΠΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1194613 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180517 ΣΚΛΗΡΗΣ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
328166 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
263423 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
378020 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
255591 ΣΠΟΖΙΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
276097 ΣΤΟΓΙΑΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/04/81
31/07/79
01/01/76
08/07/82
01/01/74
08/08/97
01/01/50
01/01/60
01/01/63
17/02/85
01/01/75
01/01/77
01/01/63
01/01/68
01/01/68
01/01/73
01/01/58
01/01/63
01/01/66
09/12/87
07/04/88
17/04/87
19/02/77
01/01/67
01/01/79
01/01/75
01/01/71
01/01/69
28/08/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/03/95
13/03/97
29/06/88
19/05/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
20/07/90
01/01/55
01/01/61
01/01/65
01/01/69
01/01/64
01/01/68
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4082
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
472496 ΣΤΟΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1011377 ΣΦΗΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
375199 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
400453 ΤΡΙΧΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
417390 ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
379597 ΤΣΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1001088 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
375825 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1160382 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1227859 ΤΣΟΥΤΡΑΣ
ΚΡΕΣΝΙΚ
ΜΕΝΤΑΤ
449181 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
429965 ΦΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1227761 ΦΛΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
351296 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1297670 ΦΩΤΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
417392 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1365385 ΧΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138
ΣΥΝΟΛΟ:
138
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/59
16/03/85
01/01/66
01/01/70
01/01/73
01/01/70
11/05/77
01/01/64
29/11/83
15/08/89
01/01/77
08/02/76
13/05/87
01/01/69
28/05/88
01/01/72
19/10/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4123
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΒΙΤΑΛΑ∆
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1354659 ΒΑΡΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1354704 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364368 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
422973 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239642 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1239718 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211119 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1211530 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1211527 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1211535 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΣ
1212191 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1212193 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212196 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1215315 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1218811 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
1217292 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1215314 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
1212195 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1212192 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1212190 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1211538 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211533 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211528 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1178909 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
149120 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
319268 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
401146 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353795 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1275225 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1275226 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1215316 ΒΕΤΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1211542 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
441279 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1131002 ΒΛΑΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554617 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
554618 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1373042 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1239644 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274234 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274496 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
315246 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/08/00
01/09/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/01/97
08/02/75
08/02/91
21/01/89
17/12/91
16/10/81
13/07/81
21/07/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/03/89
26/10/86
22/08/90
29/11/86
19/03/78
13/12/81
21/05/86
11/01/89
14/12/88
04/11/89
14/12/78
29/09/81
19/09/83
27/12/83
23/04/57
25/02/70
26/02/74
17/03/00
20/10/95
13/06/95
27/01/89
03/05/80
10/02/76
27/06/82
25/01/78
03/05/82
05/12/89
11/06/90
21/09/93
25/07/93
07/10/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4123
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΒΙΤΑΛΑ∆
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1341750 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225748 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1215737 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1222442 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1211537 ΖΕΡΒΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1383104 ΖΕΡΒΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353811 ΚΑΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353806 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1274495 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
456112 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1354660 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1354707 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1295547 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ -ΣΝΑΡΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1342127 ΛΑΜΑ
ΑΡΜΠΕΝ
ΝΤΥΛΑΒΕΡ
1223990 ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1274241 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1353818 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1279102 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1215745 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1212194 ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
526156 ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1225746 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1353788 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
425903 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
1304582 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211550 ΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1161215 ΡΕΒΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1211531 ΡΗΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1322152 ΡΗΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1322153 ΡΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354705 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1349615 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1353783 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
1303563 ΣΜΟΙΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1306958 ΧΑΚΡΑΜΑ
ΜΠΟΥΓΙΑΡ
ΡΑΠΟΥΣ
1303564 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
555154 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
427528 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
439002 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
80
ΣΥΝΟΛΟ:
80
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/09/83
26/02/91
19/01/90
06/12/88
19/03/74
02/09/01
11/02/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/10/01
13/10/95
01/01/71
09/10/01
21/10/00
01/05/96
15/05/79
23/08/93
03/11/92
01/12/99
12/08/89
22/04/93
14/02/86
01/01/74
26/10/93
18/10/01
01/01/75
19/11/85
14/11/72
25/04/86
27/06/85
02/03/94
02/03/94
22/09/00
29/03/72
22/04/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/94
10/04/80
28/10/69
09/06/79
01/01/71
26/11/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4124
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
321107 ΑΓΙΟΥΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
433184 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
342149 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
422747 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1212982 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
319839 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
380593 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
387470 ΑΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
371241 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
380590 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
342518 ΒΑΚΤΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
424986 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1183360 ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
370723 ΒΛΑΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
472123 ΒΡΑΝΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1137910 ΓΑΛΙΦΑΚΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1334093 ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
400438 ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
371243 ΓΚΟΓΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
353315 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
391215 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
400437 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
403881 ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
486360 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
319843 ΕΡΙΤΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
400439 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜ
380592 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
263445 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57259
ΚΑΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
424988 ΚΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
555550 ΚΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
319826 ΚΑΠΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
545063 ΚΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΡΙΟΣ
371240 ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
583632 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
427207 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1183917 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
440876 ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1301454 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΙΣ
319829 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
387468 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/70
01/01/77
01/01/72
01/01/77
29/11/86
01/01/68
01/01/73
01/01/73
01/01/71
01/01/73
01/01/59
01/01/77
01/10/75
01/01/72
01/01/75
19/12/86
03/08/94
01/01/72
01/01/71
01/01/72
01/01/74
01/01/74
05/09/74
01/01/81
01/01/68
01/01/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/73
01/01/67
01/01/53
01/01/76
01/01/78
01/01/69
01/01/70
01/01/73
01/01/81
01/01/77
03/07/84
01/01/76
21/10/88
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/70
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4124
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
328169 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
323692 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
427205 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
435497 ΚΡΕΜΟΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
391769 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
440879 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348474 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
400448 ΛΑΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1197027 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1218814 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
319834 ΜΑΖΗΣ
ΡΑΝΤΟΒΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
251146 ΜΑΜΑΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
424990 ΜΑΝΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
348475 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
391768 ΜΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
486357 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
319840 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
319847 ΜΙΣΘΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
433185 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
370722 ΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194495 ΜΠΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
404385 ΜΠΕΡΓΚΙΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
1195380 ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
444452 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
490457 ΜΥΡΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
319845 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
486365 ΝΕΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
534233 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
409918 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1190700 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
389999 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
480553 ΠΑΤΣΙΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
532936 ΠΙΕΡΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
319831 ΠΙΚΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
433186 ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
340792 ΡΙΓΑΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
323431 ΡΙΓΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
391221 ΡΟΥΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
390000 ΣΑΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
424985 ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
389998 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/69
01/01/71
01/01/75
01/01/70
01/01/75
01/01/78
01/01/69
01/01/73
11/06/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
13/05/87
01/01/68
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/65
01/01/77
01/01/69
01/01/76
01/01/76
01/01/68
01/01/68
01/01/77
01/01/73
23/04/87
01/01/71
17/11/83
01/01/77
01/01/77
01/01/69
01/01/79
12/02/77
01/01/76
17/04/87
01/01/72
01/01/77
01/01/80
01/01/67
01/01/75
01/01/69
01/01/62
01/01/75
01/01/72
01/01/76
01/01/72
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4124
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
572569 ΣΕΒΑ
ΦΛΩΡΕΝΣ
ΛΟΥΚΑ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/10/80
319842
1111220
370721
391214
1191766
412990
1190196
ΣΙΒΕΡΑΣ
ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΛΗΡΗΣ
ΣΚΛΗΡΗΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΣΤΙΝΗΣ
01/01/69
06/05/81
01/01/72
01/01/75
07/03/87
01/01/74
14/01/85
219014
450649
391217
1141773
319203
185881
390001
380591
486366
391219
100
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΤΖΟΥΜΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΣΙΜΗΝΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΦΟΥΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
100
01/01/65
01/01/73
01/01/75
20/02/72
01/01/68
01/01/62
01/01/72
01/01/72
01/01/80
01/01/72
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4141
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΛΩΜΑΤΙΑΝΩΝ ΠΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1414142 KREKU
ARTUR
ARQILE
1409664 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1409665 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
246570 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1133559 ΑΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
367879 ΓΕΛΕΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1287342 ΓΕΛΕΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1287340 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
399990 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
321450 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
321452 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
169706 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
402766 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1202754 ΓΚΙΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1266273 ΓΚΙΝΗΣ
ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1199711 ΓΚΙΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΗ
218201 ΓΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
437737 ΓΟΥΡ∆ΟΥΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
1123268 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1202509 ΓΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
383939 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1117487 ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
437867 ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
457109 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
323427 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1412987 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1412989 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
372221 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1006912 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
476737 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1269394 ΚΟΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1220282 ΚΟΡΕΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΝΤΗ
271853
340462
1276416
290719
557238
1412988
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΡΗΣ
ΛΑΒΡΑΝΟΣ
349727
ΛΕΣΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/11/71
17/09/98
02/09/99
01/01/63
18/05/84
01/01/73
04/07/79
23/05/92
01/01/67
01/01/70
01/01/68
01/01/60
01/01/73
15/11/92
17/07/91
06/09/76
01/01/59
25/05/73
12/05/85
10/01/91
01/01/71
02/11/85
01/01/76
02/02/77
01/01/65
02/07/86
25/04/76
01/01/67
05/12/81
01/01/76
03/04/87
07/05/87
01/01/65
01/01/65
29/10/87
01/01/67
01/01/80
18/11/91
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4141
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΛΩΜΑΤΙΑΝΩΝ ΠΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1287341 ΜΑΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1328562 ΜΑΖΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1409516 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
411698 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
421675 ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1203067 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1117355 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1409663 ΜΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
288240 ΜΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
218597 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
321456 ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1409029 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1409030 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1409031 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1417109 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1409353 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1409032 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
420628 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
420629 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1152836 ΜΠΟΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
420627 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
1276588 ΜΠΟΤΣΗΣ
ΤΑΣΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
346778 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1266270 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
1409033 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1421054 ΠΑΛΗΚΥΡΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖ
1266181 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
463490 ΠΕΡΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1339376 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1194864 ΡΕΓΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
1122584 ΡΕΤΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
341113 ΣΑΚΑ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
399991 ΣΑΚΑ∆ΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
351488 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
367696 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1339377 ΤΑΝΟΥΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
NDREKO
1326652 ΤΖΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
401740 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
77
ΣΥΝΟΛΟ:
77
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/12/88
31/03/95
01/03/88
01/01/73
01/01/72
28/08/87
09/10/85
24/04/80
01/01/67
01/01/63
01/01/66
08/03/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/08/86
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/83
17/05/71
20/03/87
09/01/82
14/10/73
22/06/76
21/08/88
01/01/73
02/04/91
01/01/72
07/02/89
13/02/93
22/10/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/05/90
01/01/73
21/08/90
09/06/79
02/12/84
01/01/67
01/01/70
01/01/69
01/01/72
31/01/89
20/01/95
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4159
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
563038 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
574082 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
574081 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
368572 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
368573 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
290361 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
290502 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
327556 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
325288 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
308582 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
215953 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
308580 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
308581 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
238459 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
85678
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
325276 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
325277 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
325279 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
325281 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
325286 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
336673 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
336672 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
325283 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
325280 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
325278 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
554616 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
554621 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
555795 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
555794 ΒΛΑΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
458248 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
464610 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
464609 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
464613 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
464612 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
169179 ∆ΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
400446 ΚΑΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
406294 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
456325 ΚΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
464614 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
460221 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
575480 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
429765 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩ
435486 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/75
01/01/77
01/01/77
01/01/66
01/01/58
01/01/63
01/01/66
01/01/64
01/01/64
01/01/66
01/01/62
01/01/57
01/01/59
01/01/59
01/01/53
01/01/67
01/01/71
01/01/58
01/01/67
01/01/63
01/01/65
01/01/65
01/01/69
01/01/58
01/01/71
01/01/73
01/01/81
01/01/80
01/01/80
01/01/77
01/01/74
01/01/76
01/01/74
01/01/77
01/01/61
01/01/71
01/01/73
01/01/72
01/01/74
01/01/73
01/01/77
01/01/76
01/01/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4159
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
406292 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
399647 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
559157 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
464611 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47
ΣΥΝΟΛΟ:
47
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/73
01/01/74
01/01/70
01/01/76
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4160
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΡΜΗΣ ∆ΡΟΣΑΤΟ ΚΕΡΚΥΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1139950 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
340553 ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
191437 ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
345326 ΚΑΜΟΝΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
584331 ΚΛΙΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1005497 ΚΟΜΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
407296 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95812
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
329412 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
349726 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1003836 ΛΙΤΣΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
321442 ΛΩΜΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
191443 ΛΩΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
319844 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ
271438 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
408207 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
324325 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
311920 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
470083 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
322468 ΡΟΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
568014 ΣΚΡΕΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138467 ΤΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
444584 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
375107 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1139291 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
25
ΣΥΝΟΛΟ:
25
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/02/85
01/01/65
01/01/60
01/01/70
01/01/83
03/01/85
01/01/72
01/01/53
01/01/65
01/01/70
19/11/82
01/01/59
01/01/61
01/01/69
01/01/66
01/01/70
01/01/62
01/01/58
01/01/75
01/01/69
01/01/82
01/01/59
01/01/74
01/01/70
08/06/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4161
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΙΝΑΡΑ∆ΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1395839 CANI
ARMANDO
ARDI
1212186 KOGI
VASIL
JORGIL
1137745 MERTZANJ
SAIMIR
PETRAQ
1296137 PASHKAJ
ILIR
JANI
1390447 ZEFI
DANIEL
PETRIT
415756 ΑΓΑΘΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
554610 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
554611 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
572683 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
296853 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211745 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211749 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212187 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211830 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
445264 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1337102 ΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1166197 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000451 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1003192 ΒΑΡΟΤΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1000768 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1295145 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
1121464 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211742 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
1211750 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1213139 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1211831 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211829 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211748 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
540690 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1003193 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1266604 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
491436 ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1150845 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391248 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1138552 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1179156 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
570733 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
338991 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
223396 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/11/97
26/05/78
26/11/85
03/12/92
26/06/94
01/01/73
01/01/66
01/01/72
24/11/81
01/01/66
20/11/93
16/03/92
26/01/76
18/08/89
15/04/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
27/02/98
24/04/90
06/09/85
07/11/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/09/83
20/08/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/07/83
14/12/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/08/92
23/03/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/09/81
23/04/89
10/03/90
02/02/82
14/12/78
12/05/89
28/08/79
23/11/88
01/01/71
30/04/86
27/06/89
29/08/81
01/01/68
01/01/55
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4161
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΙΝΑΡΑ∆ΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1007950 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1155915 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1337094 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1211747 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212983 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1213140 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1225399 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226733 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1253889 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1365770 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1377169 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
541741 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
554604 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
329416 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1254624 ∆ΑΛΙΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138914 ∆ΗΜΕΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
465413 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1213142 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
554603 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152884 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
338989 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
563539 ΖΑΧΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΤΑΥΡΟΣ
572551 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1306369 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1314700 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
345032 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1123050 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
328174 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
572680 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1111877 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1137728 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1115307 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1162601 ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
546946 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΣ
1225401 ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1125662 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
421345 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1254103 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΟΘΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
538242 ΚΟΤΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1169736 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1276046 ΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/09/77
07/08/88
28/05/96
31/01/90
08/12/78
28/07/92
23/07/91
10/05/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/03/94
26/11/87
25/07/95
01/01/80
01/01/74
01/01/63
13/09/88
24/07/85
14/09/76
23/08/88
01/01/77
25/01/90
01/01/70
14/09/81
01/01/82
06/08/93
07/11/97
01/01/71
11/03/85
21/11/70
01/01/80
09/06/78
23/03/86
14/07/86
17/11/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
11/03/91
03/02/87
01/01/74
26/04/94
01/01/78
23/07/78
21/06/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4161
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΙΝΑΡΑ∆ΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1212185 ΚΟΥΤΣΗ
ΣΤΙΛΓΙΑΝΟ
ΓΚΕΖΙΜ
1006815 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1000759 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
422235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
568019 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1126841 ΛΕΙΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1211832 ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1138364 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1375963 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
554608 ΜΑΡΑΓΚΩΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1155913 ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211746 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
460369 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1377170 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
487073 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1152883 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1127276 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
538981 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
502757 ΜΠΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1178868 ΜΠΕΚΙΡΙ
ΝΤΕΝΙΣ
ΡΙΤΒΑΝ
1240449 ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1321930 ΜΠΟΥΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1135714 ΜΠΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1275064 ΜΠΟΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1005892 ΜΠΡΕΓΚΟΒΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ILIA
1253887 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1226786 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1138499 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩ.
1178766 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
139669 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1150216 ΠΑΓΚΑΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1125225 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1225374 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
ΘΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
334140 ΠΑΚΤΙΤΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
335624 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
338990 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΣΥΠΑΤΡΟΣ
329955 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
420632 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
577471 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/12/83
01/04/82
27/08/84
28/06/75
04/02/81
30/05/84
17/08/86
05/08/86
06/07/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
03/04/87
03/03/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/02/75
05/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
17/01/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/12/81
30/11/73
01/01/78
27/05/88
31/01/79
22/05/92
01/12/85
30/10/94
30/04/84
19/07/88
10/06/90
09/06/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/02/88
01/01/59
12/11/91
16/11/84
28/03/91
01/01/69
27/06/69
01/01/69
01/01/71
01/01/74
03/06/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4161
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΙΝΑΡΑ∆ΩΝ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
497246 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
572682 ΠΗΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
575194 ΠΗΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1191734 ΠΗΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1123108 ΠΗΓΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
540692 ΠΗΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
554606 ΠΗΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
486363 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
541726 ΠΥΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
472495 ΡΑΠΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
572681 ΣΑΚΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211744 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1123878 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
1223144 ΣΕΝΤΕΛΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1229451 ΣΚΕΥΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
226903 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1000536 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1000757 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
501824 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155508 ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226782 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤ
1151546 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
385104 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000447 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
390468 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
568018 ΣΩΤΑΙ
ΑΝΤΜΑΝΤ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1201717
1270075
1211741
1121642
1224156
1225400
1365771
181062
1252311
154
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΤΣΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΕΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
154
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/01/81
01/01/80
01/01/80
30/01/79
22/10/83
01/01/81
01/01/74
14/06/80
01/01/79
01/01/76
01/01/79
28/07/93
26/11/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/01/88
16/02/90
01/01/64
19/02/83
30/03/84
24/10/78
21/03/90
26/07/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/03/91
01/01/70
01/02/83
06/02/76
10/08/84
ΕΛΛΑ∆Α
19/04/92
29/01/91
01/01/88
14/04/84
29/02/84
12/03/89
29/01/92
01/01/61
28/06/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4162
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΓΑΡ∆ΕΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
456870 ΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
265346 ΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
116003 ΑΝΘΗΣ
ΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
325641 ΑΝΘΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
329399 ΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
223838 ΑΝΘΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
398855 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
291176 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
162944 ΖΑΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
554566 ΖΕΡΒΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
104653 ΖΕΡΒΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
549211 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
238186 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
497607 ΚΟΝΤΟΣ
ΙΣΑΑΚ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1011776 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
325643 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
147990 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348681 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
507411 ΚΟΥΤΑΓΙΑΡ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1137496 ΚΟΥΤΑΓΙΑΡ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
537519 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
101199 ΚΡΟΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
68026
ΛΕΙΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
286592 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
158211 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
286589 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
549212 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
325645 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
326288 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
328385 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479028 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙ
490793 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙ
271093 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
286015 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
391250 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
573276 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
409126 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
338115 ΜΕΣΑΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
426581 ΜΕΣΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
334997 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
251536 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
322082 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/57
01/01/49
01/01/54
01/01/66
01/01/68
01/01/57
01/01/52
01/01/67
01/01/51
01/01/79
01/01/53
01/01/80
01/01/64
01/01/68
01/06/83
01/01/51
01/01/52
01/01/64
01/01/72
24/06/72
01/01/63
01/01/54
01/01/50
01/01/55
01/01/57
01/01/61
01/01/82
01/01/62
01/01/61
01/01/59
01/01/77
01/01/75
01/01/66
01/01/66
01/01/65
01/01/71
01/01/64
01/01/64
01/01/74
01/01/68
01/01/63
01/01/60
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4162
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΓΑΡ∆ΕΛΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
326287 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
457550 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
325857 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
338116 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
374794 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
398856 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
403134 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
481196 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1124088 ΜΠΑΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
472494 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
329403 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
573274 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
434761 ΡΑΥΜΟΝ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
314898 ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
263472 ΣΑΜΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
472492 ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
135025 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
159233 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
325859 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
325216 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
473260 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
329401 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
494574 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
494575 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
421079 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
367402 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΙΚΤΩΡ
347896 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
566677 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
70
ΣΥΝΟΛΟ:
70
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/67
01/01/67
01/01/65
01/01/69
01/01/65
01/01/61
01/01/58
01/01/75
05/04/72
01/01/60
01/01/71
01/01/81
01/01/72
01/01/66
01/01/60
01/01/66
01/01/54
01/01/52
01/01/66
01/01/67
01/01/72
01/01/69
01/01/72
01/01/76
01/01/60
01/01/61
01/01/69
01/01/80
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4185
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΣ ΜΑ.-ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1371582 ΑΓΑΘΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
1337120 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371583 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1322155 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336724 ΑΤΣΟΠΑΡ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1311144 ΑΥΘΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1359782 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1351008 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΑΡΗΣ-ΣΠΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1371333 ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1381859 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1337121 ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1371435 ΒΟΡΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337119 ΒΟΡΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
444942 ΓΑΡΥΦΑΛΙ∆ΗΣ
ΧΑΝΡΥ ΜΑΡΤΙΝ ΙΩΣΗΦ
1334092 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371616 ΓΚΟΓΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΟΛΕ
1371426 ∆ΑΛΙΕΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
1223353 ∆ΑΦΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
574091 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1354483 ∆ΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1337125 ∆ΟΥΚΑΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1371427 ΖΕΡΒΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1277006 ΖΕΡΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1380109 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1334091 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336257 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336699 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354796 ΚΟΛΥΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1007721 ΚΟΣΚΙΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371615 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1382065 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1336338 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1336481 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336722 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336340 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
204562 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/11/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
28/10/00
03/02/01
27/05/72
08/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/11/82
06/05/83
20/03/85
19/06/01
20/02/98
07/10/97
22/02/02
10/06/00
01/01/73
21/12/96
02/03/01
11/04/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/03/89
04/10/79
29/09/98
14/09/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/03/01
ΕΛΛΑ∆Α
01/08/95
12/08/98
31/05/81
25/04/98
12/02/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/07/01
02/01/81
20/09/00
23/11/98
15/06/98
25/06/99
20/07/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/04/98
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/64
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4185
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΣ ΜΑ.-ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1336733 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1337118 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1336820 ΜΑΡΟΛΛΑΣ
ΒΙΛΛΥΚΟΡΑΝΤΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1336729 ΜΕΛΙ∆ΟΝΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336732 ΜΕΛΙ∆ΟΝΙΩΤΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
537040 ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1336852 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1218564 ΜΠΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΗΣ
412992 ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1321749 ΝΑΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1125652 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1192504 ΠΑΝΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1336709 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
583636 ΠΑΡΛΑΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336541 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ΚΡΙΤΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336542 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1234728 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1323016 ΠΕΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1175513 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1354795 ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336326 ΡΑΡΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371555 ΡΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
83027
ΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
1329585 ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
122522 ΡΩΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΜΩΝ
1151247 ΣΑΟΥΛΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1381857 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1325407 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1337123 ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
305390 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1339118 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
1356010 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1371433 ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
383350 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1336260 ΣΩΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1276076 ΣΩΜΗΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1371715 ΤΕΡΙΚΙΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1354089 ΤΖΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1337124 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/06/97
17/11/00
28/08/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/05/96
15/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/12/80
18/04/99
31/05/90
01/01/72
19/03/71
23/12/86
27/05/77
14/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/02/80
17/03/99
04/10/00
09/07/93
04/11/93
04/05/88
12/01/01
11/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/12/01
07/09/55
23/05/84
01/01/53
03/10/86
05/06/98
21/12/83
17/11/00
01/01/60
26/10/94
15/12/94
23/03/01
01/11/69
25/09/98
21/01/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/04/01
05/03/99
02/01/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4185
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΣ ΜΑ.-ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1266607 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1322154 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1337126 ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
551063 ΤΣΩΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
1343404 ΦΑΙΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1125382 ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1254997 ΦΙΛΟΚΑΛΗΣ
∆ΗΝΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1337023 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1336269 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1336272 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1371556 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
86
ΣΥΝΟΛΟ:
86
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/01/95
22/12/90
26/01/00
01/01/84
22/02/94
06/08/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/10/91
07/07/97
13/01/99
13/01/99
15/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4186
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
466257 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1274507 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
548432 ΑΜΠΕΤΙΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
548127 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
249908 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1253162 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
226613 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1138766 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1138767 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1228466 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314994 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
531351 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
556289 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1313875 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
421342 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
421913 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
264429 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
575363 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1000800 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
392542 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1003550 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1228210 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
555138 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
556818 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1266642 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1274504 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1211525 ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1266615 ∆ΑΦΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1266645 ∆ΕΛΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1125987 ∆ΕΛΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1139061 ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1274502 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
548430 ΚΑΡΝΕΖΗΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
457108 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
354646 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
392539 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1276105 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1203942 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
507866 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1221071 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/78
15/02/94
01/01/82
01/01/83
01/01/67
20/10/92
16/06/64
05/10/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
06/07/87
10/10/93
22/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/07/78
09/05/80
09/06/95
01/01/70
23/10/75
01/01/61
01/01/84
26/12/85
01/01/70
29/06/82
16/08/91
01/01/80
01/01/81
16/12/91
24/04/93
06/11/85
17/04/91
11/10/91
05/11/84
28/04/86
26/08/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/84
01/01/75
01/01/68
01/01/70
20/03/87
08/11/90
19/05/79
18/01/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4186
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΤΟΣ ΚΟΥΣΠΑ∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1272116 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1321570 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139082 ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΗΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1151645 ΛΕΙΒΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1002807 ΛΕΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1227753 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1227758 ΛΕΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1125936 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1254993 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΙΝ
ΜΕΡΤΙΚΟΣ
430147 ΜΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1359910 ΜΙΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1295550 ΜΙΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152906 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1231141 ΜΠΑΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΣΟ
1164183 ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΛΒΙΣ
ΘΩΜΑΣ
1169396 ΜΠΟΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1228211 ΝΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1253903 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1220259 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
395173 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1253374 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1137968 ΠΑΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
392540 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
486361 ΡΩΣΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
577887 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
1251669 ΣΟΥΛΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1138784 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1212199 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1381630 ΣΤΟΥΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1223854 ΤΑΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
567618 ΤΟΥΡΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1295548 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
72
ΣΥΝΟΛΟ:
72
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/11/89
29/12/93
14/05/86
10/04/89
19/08/85
19/08/91
14/07/89
19/06/83
29/08/90
23/12/68
13/10/87
28/04/95
20/09/90
29/01/89
22/02/87
09/04/88
17/12/93
29/05/93
12/04/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/74
22/09/93
28/02/85
01/01/63
11/07/80
03/11/80
03/07/90
02/03/87
18/12/85
30/04/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/01/89
27/11/79
11/03/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4201
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΒΒΑΛΟΥΡΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1215321 LLESHI
ALFRED
1322150 ΑΡΑΘΥΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
437734 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
437731 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1122231 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/02/79
04/09/93
01/01/77
01/01/73
25/11/85
348053
191438
1213107
287892
540924
318297
328962
328964
290584
1122077
1122224
330140
554228
1212822
1193542
375826
1122096
287884
1121555
1127536
1193541
1004296
1276063
563737
328959
1212825
01/01/65
01/01/63
26/11/88
01/01/65
01/01/79
01/01/70
01/01/70
01/01/68
01/01/68
30/11/84
24/09/86
01/01/64
18/08/82
06/06/82
17/06/87
01/01/73
21/09/85
01/01/68
02/06/74
07/10/82
19/12/91
14/06/82
12/06/91
01/01/81
01/01/71
04/05/85
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΖΕΛΙΟΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΕΤΣΗΣ
ΠΕΤΤΑΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
229861 ΣΑΙΤΑΣ
1276062 ΣΤΕΦΑΝΗΣ
554224
271843
427454
36
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
KAMBER
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
36
01/01/61
27/12/91
01/01/82
01/01/66
11/04/75
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4207
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΒΒΑ∆Α∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
342146 ΑΓΙΟΥΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150278 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1169243 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1215732 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
194787 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1000752 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133364 ΒΛΑΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1269508 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1321572 ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΚΤΩΡΑΣ
537304 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
350679 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
421337 ∆ΕΚΑΝ∆ΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1151553 ∆ΕΛΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1150254 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1169269 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
381661 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
315935 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1260955 ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1005760 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1212203 ΚΟΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
569284 ΚΟΛΥΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
308077 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1150693 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212823 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
129322 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
537357 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1138498 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
314375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
376189 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1005789 ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
131936 ΛΑΖΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
570737 ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
329725 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1218124 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
437333 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
328977 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
274537 ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1001204 ΜΑΚΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1262824 ΜΑΚΡΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1312703 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1005790 ΜΗΡΤΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
31/12/71
25/02/86
23/01/86
01/06/88
01/01/61
02/09/77
21/10/73
03/03/75
06/07/89
01/01/70
01/01/70
01/01/73
23/09/69
25/07/85
10/02/87
01/01/72
01/01/67
17/11/89
12/09/75
06/10/81
01/01/81
01/01/69
22/06/84
29/02/88
01/01/55
01/01/72
21/02/88
01/01/68
01/01/72
10/04/78
01/01/56
01/01/79
01/01/53
01/04/89
01/01/72
01/01/53
01/01/65
11/12/80
16/11/89
04/07/83
02/04/75
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4207
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΒΒΑ∆Α∆ΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1190994 ΜΗΤΣΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
392535 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273381 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
277117 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
328981 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1151580 ΜΠΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
1001259 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1005762 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1135713 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1167647 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1167700 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
208482 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1212824 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
169107 ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1183628 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1169755 ΡΑ∆ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1150236 ΡΑ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
436770 ΤΖΩΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1150123 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1150771 ΤΡΙΒΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1261608 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
479716 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1167701 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1303170 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
275929 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479713 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1261959 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1268707 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
562796 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479715 ΦΑΚΙΩΛΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1005771 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
316104 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
431009 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
74
ΣΥΝΟΛΟ:
74
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/02/72
01/01/66
19/04/90
01/01/65
01/01/61
13/09/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
11/03/82
22/04/80
02/12/85
01/08/86
30/03/88
01/01/62
24/04/78
01/01/59
08/11/88
24/04/83
24/03/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/05/73
15/04/86
26/06/87
04/09/81
01/01/79
21/03/89
24/11/80
01/01/67
29/10/77
25/03/91
03/08/94
01/01/80
01/01/78
04/02/84
01/01/69
20/10/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4208
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆ΩΝ ΚΕΡΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1296421 DRIZI
ADMIR
ALEXANDER
330713 ΑΡΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1241952 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1183630 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1330603 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
573735 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1282746 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1293260 ΑΡΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
426292 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
537061 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
331364 ΒΡΑΝΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1270685 ΓΚΟΥΡΑΜΠΑΡ∆Ι
ΚΛΕΡΝΤΙ
ΚΕΜΑΛ
1111874 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1004426 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
345331 ∆ΑΦΝΕΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
561951 ∆ΕΚΑΝ∆ΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
508025 ∆ΕΚΑΝ∆ΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
426294 ∆ΕΚΑΝ∆ΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1276986 ∆ΕΛΙΩΝΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1266690 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
453221 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211560 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1311783 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1409666 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
249279 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1263288 ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
94247
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1227646 ΚΟΚΙΝΟΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1124108 ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
463390 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
423829 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1263693 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1263694 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
573734 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
575365 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
402767 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
409919 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1287940 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1150350 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΑΝΟΥΗΛ
435476 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
457113 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/08/94
01/01/60
05/03/77
01/09/88
20/11/72
03/01/76
21/08/95
07/11/95
01/01/74
01/01/78
01/01/66
28/01/87
04/06/70
27/07/83
01/01/68
06/04/77
23/11/78
09/06/75
23/01/92
26/11/81
01/01/74
30/10/86
01/11/77
30/10/86
02/01/62
01/01/81
01/01/54
10/04/90
05/07/78
01/01/75
01/01/73
16/01/82
08/05/77
01/01/79
01/01/79
01/01/73
14/05/74
28/12/93
20/06/84
01/01/73
27/10/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4208
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆ΩΝ ΚΕΡΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
473255 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1312466 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
537060 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1382479 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1384076 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
543930 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1194435 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1324149 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1324150 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
465356 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
413222 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194608 ΚΟΥΦΑ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1260969 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
458247 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
482185 ΛΑΣΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
536419 ΛΟΙΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1261446 ΜΑΚΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1261447 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1286390 ΜΑΡΣΤΟΝ
ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ
WILLIAM
1293310 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
490763 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
336223 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1225373 ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1211556 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1284293 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
569692 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
500672 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
442017 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1151559 ΜΠΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
562111 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1314788 ΝΤΡΙΖΙ
ΡΟΜΠΕΡΤ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1279003 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251321 ΠΕΡΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
473839 ΡΙΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225750 ΣΙΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1303824 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1254409 ΧΑΓΙΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1355733 ΧΑΓΙΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1261614 ΧΑΓΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
508026 ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/77
17/02/84
27/05/77
27/08/97
18/08/88
01/01/78
06/04/85
18/03/78
07/04/76
01/01/75
01/01/75
12/08/81
10/09/92
30/10/76
01/01/67
26/11/80
22/07/87
26/01/86
26/09/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
19/10/95
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/73
23/03/70
31/01/83
04/08/85
08/05/96
28/12/83
23/02/78
01/01/74
13/07/84
10/08/84
11/08/92
12/10/94
28/09/92
01/01/71
07/02/88
28/03/82
17/11/90
15/07/96
13/07/84
12/02/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4208
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΛΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆ΩΝ ΚΕΡΚ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1353782 ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1314789 ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
479711 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
84
ΣΥΝΟΛΟ:
84
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/08/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/02/94
13/11/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4209
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1226317 NANO
MIKEL
VANGZEL
497247 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
494285 ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
247282 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
351299 ΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
400435 ΒΕΡΓΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
138584 ΒΡΑ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
472125 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
271674 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
554378 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
489547 ΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1239723 ΓΚΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1212834 ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
247281 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1316222 ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
555137 ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1319432 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
372760 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
555136 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1326908 ΚΑΣΚΑΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
576834 ΚΑΤΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1306252 ΚΙΤ
ΙΓΟΡ
ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ
188806 ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
178856 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1124067 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1189482 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003757 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
473129 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1331630 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1334114 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1160198 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1317879 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
332649 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
246559 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
315769 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1316429 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
569686 ΝΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
263964 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
417391 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
170870 ΠΑΡΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/09/79
01/01/76
01/01/77
01/01/67
01/01/70
24/04/72
01/01/60
01/01/77
01/01/65
01/01/81
01/01/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/04/81
ΕΛΛΑ∆Α
05/10/80
01/01/66
18/04/93
01/01/75
ΕΛΛΑ∆Α
04/12/92
01/01/68
01/01/78
08/07/86
01/01/82
28/05/88
01/01/62
01/01/60
15/09/84
25/03/87
21/06/84
01/01/76
18/08/93
21/07/93
16/07/87
24/11/93
27/05/70
01/01/63
01/01/66
12/09/94
21/06/72
01/01/67
01/01/72
01/01/59
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4209
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
459260 ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1330665 ΠΕΡ∆ΙΚΟΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1190702 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1195968 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1003818 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
222822 ΠΕΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
436132 ΠΗΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1334116 ΠΙΤΣΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
178866 ΠΙΤΣΙΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
399587 ΡΑΠΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
346478 ΡΙΓΑΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1317679 ΡΙΓΑΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
469691 ΡΙΓΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
450749 ΡΙΖΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
352664 ΡΟΥΜΠΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1239725 ΣΕΡΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1306251 ΣΕΧΙ
ΝΤΟΡΙΑΝ
ΛΟΥΑΝ
369686 ΣΟΥΛΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148723 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
1120784 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1160508 ΣΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1204096 ΣΩΜΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
410618 ΣΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
573875 ΣΩΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1117263 ΤΣΙΜΙΝΟΣ
ΡΟΟΥΑΝ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
346473 ΧΑΒΑΛΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
316099 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
323426 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
68
ΣΥΝΟΛΟ:
68
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/73
13/03/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
17/11/79
30/01/82
04/02/84
01/01/66
01/01/74
03/08/93
01/01/61
01/01/66
01/01/68
04/10/95
01/01/76
01/01/78
01/01/70
11/05/90
13/10/84
01/01/71
26/08/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/01/84
17/07/85
13/08/87
01/01/74
01/01/83
02/02/86
01/01/71
01/01/70
01/01/71
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4445
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1403348 DODAJ
NIKO
1352604 MURATI
GENCI
1412984 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1363513 ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
1364235 ΑΣΓΚΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1364237 ΑΣΓΚΙΝΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ
1374018 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
575914 ΒΕΙΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1283146 ΒΡΑΚΑΣ
1395307 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
1379308 ΓΕΩΡΓΙΝΕΖΗΣ
1150716 ΓΚΟΓΚΑΣ
1153869 ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
1227001
1215730
1220240
442427
1296810
1218556
1266606
487811
1138065
550475
375108
1203770
ΕΡΜΙΡ-ΤΖΙΝΙ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΤΟΣ
ΘΥΜΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΖΗΣ
ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΟΛΙΟΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
1363548
1218559
423837
1303961
1379307
1412983
537346
386972
1208205
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΛΟΥΒΡΗΣ
ΜΑΡΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
1226316
540291
554230
1303970
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΡΜΙΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΛ.ΣΩΜ.
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
GJET
SAFET
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/08/96
16/04/86
25/06/01
12/11/99
27/05/97
29/06/00
01/10/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
23/08/83
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/02/83
24/04/00
27/12/98
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
25/03/88
18/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΖΑΚΟ
ΑΛΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15/11/93
02/09/89
13/07/92
01/01/76
24/08/96
11/11/93
29/03/95
28/07/77
13/07/87
01/01/82
01/01/73
31/07/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤ
ΡΟΜΠΕΡΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25/02/98
21/07/92
02/10/76
16/02/90
20/10/97
13/08/03
01/01/83
01/01/73
25/09/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12/04/90
01/01/80
01/01/81
05/05/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4445
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
421182 ΜΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
436767 ΜΠΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1215386 ΜΠΑΝΟΥΣΙΑΙ
ΜΑΡΤΙΡ
1375270 ΜΠΕΝ
ΤΟΜΑΣ-ΤΖΩΝ
340854
1153282
1212849
238789
575906
1185949
527000
1314659
1138062
1218560
472124
1364371
1314657
1325608
1327713
147305
1114160
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΝΤΑΚΟΥΡ
ΠΑΚΟΣ
ΠΑΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ
ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ
ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
317124 ΠΡΙΦΤΗΣ
528410 ΠΡΙΦΤΗΣ
1364378 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
1307859 ΡΟΜΠΕΡΤΓΚΟΥΝΤΜΑΝ
1325602 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
1364369 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
537079 ΣΓΟΥΡΟΣ
1215384 ΣΙΝΑ
1363514 ΣΙΤΟΣ
1363515 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
554227 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
1394999 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
1412985 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
386969 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
1349535 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
158769 ΤΣΙΡΩΝΗΣ
1364374 ΤΣΙΩΛΗΣ
548423
ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΚΤΩΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΡΜΑΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΟΣΕΚΤΩΡΑΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΑΘΛ.ΣΩΜ.
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΣΤΡΙΩΤ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΝΤΕΙΒΙΝΤ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/74
01/01/75
10/03/89
29/09/01
01/01/65
03/08/89
23/01/89
01/01/62
01/01/80
18/04/89
01/01/78
11/06/96
07/06/87
15/11/91
01/01/75
22/11/00
21/03/95
16/03/98
01/08/97
01/01/59
25/10/86
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/71
06/09/79
19/11/98
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
03/01/91
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
01/01/81
09/09/97
23/04/99
01/01/79
20/08/88
23/09/99
20/03/99
01/01/84
21/04/99
26/05/03
01/01/73
27/10/98
10/02/60
06/09/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4445
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1150102 ΦΑΡΑΖΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1222447 ΦΕΣΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
1191773 ΦΙΛΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
235947
310622
1364976
537077
529586
85
ΑΘΛ.ΣΩΜ.
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ∆ΟΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΕΙΡ∆ΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΤΙΝ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΩΡΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
85
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/02/89
26/01/91
21/07/75
01/01/61
28/07/70
31/12/99
01/01/81
06/09/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ.ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1377754 MEGOVERN
CONSTANTINOS PAUL CHARLES
1375824 ΑΓΑΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
473835 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
377057 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1380778 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1395457 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396430 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1362875 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1339783 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1213132 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
1245770 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1272932 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1344870 ΒΑΒΑΚΑΣ
ΦΡΑΓΓΙΣΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
375817 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1175986 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1297386 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
171927 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1241520 ΒΕΚΒΕΡΤ
ΚΡΙΣΤΟΦ
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ
ΜΑΤΤΙΑΣ
446140 ΒΕΡΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1175882 ΒΙ∆ΙΝΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1261607 ΒΙ∆ΙΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1172498 ΓΕΩΛ∆ΑΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΛΙΠΟΣ
228690 ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1375387 ΓΚΑΝΤΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
535852 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
527863 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
532918 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1409352 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1160799 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
449180 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150023 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΙΟΣ
1198585 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1355870 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1355872 ∆ΟΥΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
400430 ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
400431 ΖΩΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1332945 ΖΩΤΟΣ
ΛΕΥΤΣΕΝΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/08/89
16/08/83
01/01/72
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
BRITISH
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/73
26/04/93
17/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/09/02
09/11/93
05/05/94
11/12/88
08/05/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/04/90
03/06/88
01/01/66
26/03/88
30/01/93
01/01/59
19/03/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/10/75
29/10/85
03/04/88
29/04/84
01/01/63
25/10/92
01/01/66
08/01/77
01/01/77
13/08/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/01/86
01/01/75
14/08/88
ΕΛΛΑ∆Α
25/07/84
19/04/94
22/05/92
01/01/65
01/01/72
15/11/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ.ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1124686 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
130331 ΚΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1261958 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1272933 ΚΑΥΚΑΛΙ∆ΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣΛΟΡΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1402550 ΚΟΛΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
1416243 ΚΟΛΥΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1124747 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
473834 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
435464 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1126844 ΚΟΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1129166 ΚΟΝΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1171580 ΚΟΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1297388 ΚΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1111862 ΚΟΝΤΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΑΝΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
244615 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1358136 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1245213 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1412990 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1367933 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1295372 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
543877 ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
583638 ΚΟΥΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1283041 ΛΑΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
556663 ΛΑΤΣΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
473837 ΛΕΠΕΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1375385 ΛΙΤΣΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
375827 ΜΑΜΩΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1375386 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Σ
1251676 ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
530133 ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1246532 ΜΕΞΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1162662 ΜΕΞΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1339787 ΜΕΞΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1392271 ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
527859 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
547729 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
473836 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
251347 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
315767 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/10/81
01/01/53
13/01/85
19/02/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
25/01/96
01/08/90
01/04/82
01/01/64
01/01/68
21/08/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/02/82
03/03/88
06/02/91
14/08/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/63
04/08/83
20/02/90
24/11/95
24/02/95
20/11/95
01/01/78
01/10/83
09/09/82
01/01/81
01/01/74
16/05/84
01/01/62
03/04/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/12/83
01/01/60
20/10/83
13/12/72
03/04/94
ΕΛΛΑ∆Α
21/02/95
01/01/78
01/01/81
01/01/72
01/01/57
01/01/59
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ.ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1227630 ΜΟΣΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
473832 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1123049 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1307560 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΤΖΕΦΡΥ
490271 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
311928 ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1314787 ΜΟΥΤΖΙΛΛΟ
ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ
ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ
1122809 ΜΟΥΤΣΙΚ
ΣΑΖΑΝ
ΑΜΠΕΝΤΙΝΗ
1166943 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΦΑΤΙΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
263242 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1339785 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
400433 ΜΠΙΖΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1409349 ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
417388 ΜΠΡΑΤΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1383884 ΜΥΛΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
331480 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
375815 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
203163 ΝΑΚΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ
1122986 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
253632 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
544792 ΠΑΙΖΑΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
507413 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
376763 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
400432 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1261957 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1263692 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
375814 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
375819 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1115476 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1204487 ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1123536 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
1228679 ΡΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
311926
315963
1002535
1248817
1124737
1175813
1355869
1137909
1175836
ΡΕΒΥΘΗΣ
ΡΕΒΥΘΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΑΓΙΑΣ
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
06/03/90
01/01/75
10/05/82
13/05/91
01/01/74
01/01/65
05/08/96
10/02/74
03/04/80
21/03/66
29/07/94
01/01/64
01/08/93
25/12/73
16/09/77
01/01/69
01/01/71
01/01/60
14/07/75
01/01/64
01/01/79
01/01/62
01/01/51
01/01/72
16/02/90
05/04/89
01/01/72
01/01/72
28/11/82
17/11/89
28/10/82
04/01/86
01/01/59
01/01/60
24/06/83
28/12/87
24/09/81
24/05/83
26/04/81
08/06/81
17/11/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4447
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ.ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
375813 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
442601 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1409351 ΤΣΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
450750 ΤΣΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
491439 ΤΣΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
400436 ΧΟΤΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1238688 ΧΟΤΖΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1329952 ΧΟΦΜΑΝ
ΤΟΜΑΣ
ΤΟΜΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
1239631 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1248814 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1367934 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
400434 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΧΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
375812 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
375818 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
313269 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1011406 ΧΥΤΗΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
569689 ΧΥΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
134
ΣΥΝΟΛΟ:
134
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/58
01/12/72
08/04/93
13/09/76
04/06/79
01/01/68
01/02/88
13/06/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
24/07/89
04/02/87
15/11/96
01/01/72
01/01/59
01/01/65
01/01/63
14/04/81
01/01/71
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4590
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΛΥΚΟΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1324524 BALLARD
DARREN
1341898 CHADWICK
LOUIS
1240318 HISMO
LENDI
550875 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1355998 ΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1238679 ΑΣΒΕΣΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
1124202 ΑΣΠΡΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
327560 ΒΑΡΕΛΗΣ
1238684 ΒΛΑΧΟΣ
1243384 ΒΟΙΤΣΕΣΚΟΥ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
DAVID
NICKOLAS
HASAN
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/07/71
09/05/81
31/03/84
01/01/80
27/04/83
20/09/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
27/03/82
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/71
04/02/90
10/04/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
26/11/90
26/11/90
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΓΕΩΡΓΕ
1250482 ΒΟΙΤΣΕΣΚΟΥ
ΙΩΑΝ-ΜΙΧΑΗΛ
1250480 ΒΟΙΤΣΕΣΚΟΥ
ΑΝΤΡΕΝΓΑΒΡΙΕΛ
1242788 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
556294 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190439 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1001967 ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
537042 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1239732 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1001907 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1115854 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
421914 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
528266 ΓΡΕΚΟΥΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
310633 ΓΡΙΒΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
421081 ΓΡΙΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
423832 ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
547768 ∆ΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
348930 ΖΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1239730 ΖΗΝΙΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1312704 ΖΙΣΣΗΣ
ΦΛΟΡΙΑΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
07/02/81
25/03/81
08/07/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΟ
22/05/76
01/01/80
13/01/91
27/11/82
16/04/79
01/01/77
01/01/77
24/10/63
01/01/67
15/01/75
21/06/72
01/01/51
12/09/72
23/01/90
ΕΛΛΑ∆Α
1271085
423835
1116540
576036
1331631
1152894
119927
73621
425509
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
02/02/85
26/04/75
04/03/81
01/01/78
31/08/87
04/12/88
01/01/54
01/01/53
01/01/74
ΖΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑ∆ΕΣ
ΚΑΜΝΗΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΚΑΡΝΤΑΣΙ
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΕΝΤΙΑΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4590
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΛΥΚΟΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1238686 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
339935 ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1238683 ΚΑΤΣΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176567 ΚΙΤΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/08/93
01/01/70
20/02/84
28/10/84
574222
544250
494982
291585
528311
1239630
1227663
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
01/01/83
01/01/81
01/01/77
01/01/67
01/01/80
01/10/77
18/10/90
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
18/10/90
16/08/96
13/01/79
01/01/83
17/07/86
09/02/93
26/03/95
23/08/68
01/01/83
03/05/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΟΣ
25/10/84
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΚΕΝΤΕΡ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ-ΜΕΡΚΟΥΡΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11/03/94
01/01/77
19/07/72
01/01/69
28/03/87
28/06/80
01/02/95
09/09/98
22/09/72
07/08/88
18/08/82
04/06/81
01/01/82
09/01/55
19/10/83
17/05/77
08/02/80
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1239736
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΙΚΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΚΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΤΣΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΛΙΤΣΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΥΝΑΡ
ΛΙΤΣΗΣ
ΝΤΙΜΙΤΕΡ
1273388
546947
370724
283695
1151632
1298046
1271087
1347276
1130394
1238681
1129730
1124955
574224
122055
1238682
1238685
1241012
ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΝΑΤΟΣ
ΜΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΑΥΡΩΝΑΣ
ΜΕΡΚΑΖ
ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΜΗΛΟ
ΜΗΤΣΟΣ
ΜΙΤΣΟΥΛΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
1227664
1315657
1282682
578711
1114159
1375268
1339791
1416704
574227
1282739
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΟΜΙΝΗΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4590
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΛΥΚΟΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
416190 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1278101 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
478288 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
446006 ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336327 ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
408250 ΜΠΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
408251 ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
575928 ΜΠΛΕΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
421080 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
559722 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
543090 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1134933 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1152946 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1117204 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1239724 ΝΤΑΛΑΝΑΙ
ΑΛΜΠΑΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΙΤ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/07/74
08/06/92
01/01/76
22/09/75
17/12/98
29/09/74
01/01/76
01/01/84
01/01/75
01/01/82
01/01/79
11/03/85
28/01/88
22/07/82
24/10/85
1198066 ΝΤΑΛΙΑΝΑΙ
ΦΕΣΤΙΜ
ΠΕΤΡΙΤ
22/11/79
1197835 ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
04/06/85
1321802
321447
184145
1003223
1322567
556295
555162
1221072
1151346
1151496
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ
ΠΕΡΡΟΣ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ
ΠΟΥΛΗΜΑΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
22/05/83
01/01/54
01/01/54
09/12/79
14/09/73
16/03/81
01/01/81
04/03/89
21/08/87
26/05/89
537513
1223088
1125659
416839
423839
1238680
ΣΑΡΛΗΣ
ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ
ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΩΤΗΣ
ΤΑΝΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙ∆ΩΝ∆ΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
01/01/80
12/06/90
22/12/83
19/05/73
18/07/74
07/01/90
1238687
1271086
1011572
1011720
1241011
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΣΑΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
05/11/75
19/03/78
17/11/80
24/05/78
29/09/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4590
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΛΥΚΟΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
300860 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1389046 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1389048 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1153289 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1151490 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1163913 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
537046 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1245214 ΦΙΛΛΙΠΣ
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ
ΝΤΕΙΒΙΝΤ
1123648 ΦΛΟΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
574228 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
544702 ΧΑΣΑΠΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
154328 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
127
ΣΥΝΟΛΟ:
127
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/69
17/11/89
11/07/88
06/06/90
01/01/90
20/08/76
01/01/80
15/11/88
11/06/84
01/01/84
01/01/80
01/01/60
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4593
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1391607 MARAJ
SENID
SERJAN
1371003 MARAJ
FLORJAN
SERJAN
1228069 SADA
ERVIS
MAHMUT
1228070 SADA
RIGERS
MAHMUT
1341752 SADA
PERPARIM
HAREDIN
231971 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276414 ΒΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1160471 ΒΑΡΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1256597 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1197759 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
160805 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
264430 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
346613 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
332856 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
280020 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
353720 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
374156 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391227 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
391229 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΚΤΩΡΑΣ
391225 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391224 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
391230 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
391232 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
391247 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1141836 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
570705 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
390247 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
492073 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1251900 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
421672 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
437730 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
472745 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1168233 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1168235 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1189906 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
176476 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1336263 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
546353 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
392538 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
264432 ΒΛΑΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
561707 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/10/98
14/09/95
25/05/90
25/05/90
31/03/70
01/01/65
22/10/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/04/78
ΕΛΛΑ∆Α
21/06/91
02/06/87
01/01/63
01/01/65
30/10/71
01/01/70
01/01/67
01/01/62
01/01/70
01/01/69
01/01/72
01/01/72
01/01/70
01/01/72
01/01/70
01/01/71
17/07/86
01/01/82
01/01/72
01/01/76
23/12/92
01/01/68
01/01/73
01/01/73
01/02/86
21/11/86
03/08/87
01/01/55
18/04/94
01/01/72
01/01/67
01/01/64
01/01/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4593
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1339975 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
481249 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1339972 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
534219 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
325274 ΓΚΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
437728 ΓΚΟΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1230834 ∆ΗΜΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
392537 ∆ΟΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
583276 ΖΕΡΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
583277 ΖΕΡΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
473259 ΙΣΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
342266 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
389762 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1151650 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
427456 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1117348 ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
200763 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1198115 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1169743 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΩΝ
1178767 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1213363 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΑΤΒΙ
1295549 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1117354 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
421343 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1266278 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΑΝΩΡ
1125080 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1347742 ΚΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1211111 ΚΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1002809 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198077 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
384607 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1172897 ΚΥΡΙΟ
ΜΙΧΑΛΗΣΦΩΤΟ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1213136 ΚΥΡΙΟ
ΑΛΜΕΡΤ-ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟ
410451 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1322476 ΛΕΣΙ
ΑΡΜΑΝΤΟ
ΦΛΑΜΟΥΡ
1359551 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1317815 ΜΑΡΚΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
1315198 ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
491045 ΜΕΞΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
383498 ΜΗΝΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/12/94
01/01/69
25/01/79
01/01/80
01/01/71
01/01/76
21/08/76
01/01/62
01/05/80
01/01/82
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/07/70
10/05/74
18/05/88
01/01/69
25/06/86
01/01/61
17/04/86
10/12/84
08/05/83
18/09/86
21/04/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/04/85
01/01/71
27/05/89
23/03/85
09/08/95
25/06/86
31/05/85
04/08/86
05/08/73
06/11/80
ΕΛΛΑ∆Α
02/08/87
01/01/72
29/09/91
27/01/86
04/05/93
19/10/96
01/01/76
01/01/72
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4593
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
271195 ΜΗΝΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1187576 ΜΗΝΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
559160 ΜΗΝΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
560428 ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1188795 ΜΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ
1202354 ΜΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1274247 ΜΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
272037 ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
498383 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1115580 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1194851 ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391976 ΜΠΟΥΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
392541 ΜΠΟΥΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1169306 ΜΠΟΥΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1187579 ΜΠΟΥΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
474290 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1251667 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1330604 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1368008 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1178795 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1405322 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
560425 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
310307 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΜΑΝ∆ΟΣ
1330605 ΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
321445 ΡΕΤΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
444945 ΡΙΖΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1194551 ΡΩΣΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1246757 ΣΟΦΙΤΗΣ
ΕΛΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
426030
288244
326890
215053
1276708
114
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΤΖΩΡΑΣ
ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΙΤΣΕΣ
ΤΣΟΥΚΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
114
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/03/68
24/05/85
10/05/81
01/01/82
23/01/85
18/10/91
06/12/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/08/68
01/04/78
07/08/82
25/06/85
01/01/72
01/01/66
16/01/85
04/03/87
01/01/77
12/11/91
21/11/90
26/10/86
26/02/85
03/08/77
01/01/81
01/01/63
05/09/83
01/01/67
19/01/75
30/11/89
24/05/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/69
01/01/70
01/01/62
24/07/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4601
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1396480 CAMI
MIHAL
KOSTANDIN
1412517 KOTE
DHIONIS
LEFTER
1378068 MELLO
ALEKO
JORGO
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/08/93
17/12/98
24/06/91
1231098
1381566
1421628
1357128
1138279
1207945
1253172
1281328
MOCO
RRAPUSHI
SLAVOV
ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΘΗΣ
ΑΡΜΑΓΟΣ
MICO
JORGO
PETROV
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ
08/10/87
31/03/96
12/11/95
28/09/94
07/08/86
04/07/91
23/02/93
28/01/91
1140655
563581
532990
382145
1208206
1208039
1189126
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΒΕΛΛΑΣ
ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΑΙΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΟΛΕ
ΑΝΑΣΤΑΣ
ΓΕΑΡΣΙΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13/03/88
01/01/84
01/01/82
20/03/72
17/05/90
31/08/92
03/07/92
ΕΛΛΑ∆Α
16/06/93
01/01/66
03/01/91
ΕΛΛΑ∆Α
18/05/94
09/06/97
12/09/89
09/12/91
16/03/90
15/11/89
18/07/00
15/12/95
11/06/72
03/07/85
01/01/82
15/05/76
25/09/90
01/01/59
06/01/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΗΛΙΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
07/09/99
01/01/84
27/05/92
ΕΛΛΑ∆Α
JORGO
JANI
STANISLAV
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥΚΡΕΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1366830 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
252872 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
1276045 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1281330
1336837
1189839
1253173
1227747
1150104
1396420
1359183
1004003
1116565
533861
1321747
1151039
136327
1152937
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΙΤΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΚΟΡΟ
∆ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΥΛΑΣ
∆ΟΥΚΑΣ
1393715 ΖΑΝΟΣ
551265 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
1312658 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4601
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΟΣ
580975 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1309850 ΚΑΣΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ
1314880 ΚΑΣΦΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
1293306 ΚΑΤΕΧΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
579271 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
243979 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1189129 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1239726 ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
1276104 ΚΕΖΗΣ-ΚΕΖΙ
ΛΕΝΤΙΟ
ΥΛΛΙ
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/82
06/06/90
07/04/90
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
08/02/82
01/01/84
01/01/65
14/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
26/12/84
ΕΛΛΑ∆Α
08/06/91
ΕΛΛΑ∆Α
KOZMA
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟ
28/11/89
21/07/89
13/05/94
19/11/88
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13/12/97
12/04/90
28/03/70
27/01/63
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
07/04/85
27/09/82
04/03/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΙΛΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
23/01/76
31/12/88
01/01/83
29/01/98
01/05/74
30/10/92
25/05/92
05/12/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
06/12/00
24/05/88
1207944 ΜΙΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
11/12/90
1191553 ΜΟΤΣΗΣ
1126988 ΜΟΤΣΗΣ
1153895 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ
30/01/90
31/10/73
04/04/90
1339119
1149912
1367173
1152811
ΚΕΣΚΟΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΚΟΛΥΤΑΣ
ΚΟΥΜΕ
1377205
1292922
302169
177415
ΚΟΥΡΟ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΟΥΦΑΛΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
1245765 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
1245767 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
1144995 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
1373044
1150790
533018
1395443
1339781
1256027
1189786
1189132
ΛΟΚΟΣΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ
ΜΕΛΛΟ
ΜΕΛΛΟΣ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ
ΜΕΤΑΛΗΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ
1413525 ΜΙΛΑΚΗΣ
1144443 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΡΑΝΤΟΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣΤΖΕΙΜΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4601
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1140654 ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1340135 ΜΠΑΣΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
DHMITRAO
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/04/87
07/07/90
1190937 ΜΠΕΛΕΡΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
12/12/85
1395448
495680
391234
319838
1150978
1254998
560707
1151849
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
20/11/98
01/01/81
01/01/71
01/01/67
29/09/91
16/12/90
23/09/77
05/04/86
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25/11/93
1202317 ΝΙΑΚΑΣ
1004004 ΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ
20/01/79
01/05/74
1225991 ΝΙΚΟΛΑΣ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19/02/87
1344584
1394088
1359549
1373449
567810
1399877
370998
1140647
1150855
1254996
567811
541207
1153010
534241
1402705
1140657
533025
1202319
ΝΙΚΟΛΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΙΝΑΣ
ΠΟΥΛΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΡΟΥΒΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΣΚΟΡ∆ΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
26/09/93
10/09/99
15/01/95
13/03/85
01/01/82
07/04/00
01/01/73
06/04/87
15/05/89
14/12/91
01/01/83
11/05/81
08/12/86
01/01/82
20/08/91
03/10/86
01/01/82
16/05/89
1314666
1311228
1156385
1138641
ΣΜΠΗΤΑΣ
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΡΟΜΠΕΡΤ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24/06/82
25/06/91
21/03/87
13/01/88
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΜΠΛΙΘΟΚΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΠΟΓ∆ΟΣ
ΜΠΟΛΑΝΟ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ
1233878 ΜΠΟΥΝΤΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4601
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1144439 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΓΙΟΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
1393716 ΤΖΕΛΟ
ΑΙΝΕΙΑΣ
ΙΡΦΑΝ
1183606 ΤΖΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙΡΦΑΝ
ELSID
569286 ΤΖΗΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1399879 ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
551065 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
1132341 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1189784 ΤΣΕΦΛΙΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
396788 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1189111 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ
1279618 ΤΣΙΤΣΕΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1279619 ΤΣΙΤΣΕΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1189836 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396649 ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154409 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1154108 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΙΝΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1129111 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1198192 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1393717 ΧΥΤΗΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
129
ΣΥΝΟΛΟ:
129
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/09/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
18/07/98
01/01/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
01/01/81
11/07/97
01/01/83
ΕΛΛΑ∆Α
31/01/86
12/11/88
01/01/74
01/10/84
30/09/95
31/12/93
21/06/91
17/04/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/03/92
01/02/88
04/06/82
06/07/78
22/09/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4602
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1338244 JORDANIDISZ
MANOLISZ
ARISZTOTELESZ
1227542 ΑΓΑΘΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1127153 ΑΓΑΘΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1282740 ΑΓΑΘΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347761 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
399654 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
399985 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
399656 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1302571 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
1198789 ΑΝΘΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1401812 ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1138780 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1151761 ΑΡΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1150820 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1194509 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1194512 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1331857 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1332350 ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
1347957 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1252579 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1200511 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212981 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1416688 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1224125 ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1004859 ΓΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
399657 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1137724 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1150712 ∆ΑΦΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
316791 ΖΗΝΙΑΤΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΘΩΜΑ
1138782 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1347755 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293906 ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
1151910 ΚΑΝΤΑΡΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1152808 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
530527 ΚΑΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1321751 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1151391 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1151859 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391775 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302569 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ
1367591 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/08/86
29/06/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
17/09/85
07/05/84
29/03/96
08/03/74
01/01/72
17/01/74
17/06/78
07/05/84
03/11/88
11/03/85
12/09/87
16/01/92
27/02/88
24/05/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/11/87
16/07/85
19/02/96
08/02/94
15/02/81
14/07/87
03/01/95
17/05/89
26/12/83
01/01/74
21/03/86
09/01/92
01/01/68
08/05/85
29/05/95
26/05/91
31/08/87
27/03/86
26/02/80
27/06/94
27/09/90
02/12/86
01/01/68
03/06/92
22/09/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4602
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
333261 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1400568 ΚΟΛΛΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
1218130 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1283119 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
391246 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
399655 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
399986 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
539860 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1138762 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1151768 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
427206 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
443305 ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1150785 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1151771 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1347750 ΜΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
531645 ΜΑΝ∆ΗΛΑΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1389208 ΜΑΝ∆ΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1416689 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1282749 ΜΙΑΜΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1303169 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1163230 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1341474 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1341897 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1351948 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
556661 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1384078 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1300632 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
400324 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1277104 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1268721 ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1136376 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1268543 ΝΑΟΥΜ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΑΟΥΜΗΣ
1277099 ΝΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1277102 ΝΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1283124 ΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1135582 ΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
386041 ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
399660 ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
534130 ΡΟΥΣΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1268544 ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/63
24/09/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
04/09/89
10/06/91
01/01/75
01/01/72
01/01/75
01/01/79
10/07/87
25/10/88
30/08/75
01/01/76
21/07/89
11/10/85
27/10/98
01/01/78
21/11/87
15/10/91
25/02/91
26/07/84
02/08/77
28/08/92
17/10/94
10/08/94
09/08/81
20/08/91
24/11/87
01/01/70
12/01/96
28/08/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/06/83
26/04/90
02/11/95
25/09/95
10/08/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/03/85
23/09/73
01/01/74
01/01/80
06/06/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4602
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
447715 ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
347897 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1293905 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
504095 ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
1341671 ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1143677 ΤΡΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1144820 ΤΣΙΑΛΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
330143 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
342147 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1341475 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
337408 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
92
ΣΥΝΟΛΟ:
92
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/76
01/01/71
19/01/90
04/02/68
07/09/94
02/10/83
31/10/75
01/01/69
01/01/72
02/11/92
01/01/69
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5305
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΡΦΕΑΣ ΦΙΓΑΡΕΤΟΥ ΑΓΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1113785 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1201476 ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
583910 ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1169246 ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1186083 ΒΕΡΜΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1124949 ΒΕΤΣΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1125663 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1233591 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
1202924 ΓΕΡΓΟΠΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1154284 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1002237 ΓΙΟΒΑΡΘΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1140650 ΓΚΑΣΙΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1152874 ΓΚΑΣΙΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1189112 ΓΚΙΝΗΣ
ΝΤΑΝΙΕΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1197765 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1283042 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
1179860 ∆Ε∆Ε
ΑΝΤΟΝ
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
1113784 ΕΛΟΥΛ
1157556 ΖΕΡΒΑΣ
583635
583639
1116472
1232119
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ
ΚΙΑΤΙΠΗΣ
ΚΟΒΑΤΣΗΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ
1138285
1134176
1137357
1258682
1258915
1137624
ΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΛΑΝΗ
ΜΑΡΑΤΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΜΕΣΗΣΜΕΡΗΣ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
1112725
1251302
1251303
1149660
1226780
1234983
1274252
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ
ΜΠΟΥΖΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ
1149977 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
418121 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/10/79
05/06/91
01/01/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/78
19/08/89
29/10/85
26/02/80
08/03/92
23/06/88
07/04/87
06/07/81
21/04/88
18/05/90
12/04/91
12/05/88
11/05/70
26/02/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
08/09/83
19/02/90
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
01/01/82
01/01/83
21/05/78
23/07/90
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΙΕΡΟ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΙΣΩ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15/11/86
17/12/64
10/03/86
19/02/91
06/11/91
25/12/83
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27/02/83
06/01/91
26/03/90
20/04/90
19/10/90
03/05/94
11/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17/06/88
01/01/72
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5305
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΡΦΕΑΣ ΦΙΓΑΡΕΤΟΥ ΑΓΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1160448 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1147329 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138772 ΠΑΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1114157 ΠΑΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1179861 ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
583634 ΠΑΡΙΤΖΙΝΟ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΖΙΟΒΑΝΙ
1149662 ΠΑΤΕΛΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1149567 ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1140649 ΠΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1129113 ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1140648 ΣΙΑΚΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1011635 ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1001692 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1001968 ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1137639 ΣΤΑΝΙΣΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΟΥΛ-ΑΝ∆ΡΙΑΝΚΩΣΤ
1256596 ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1292518 ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1125695 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1149644 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1157161 ΤΣΑΚΑΣ
ΘΩΜΑΣΟ∆ΥΣΣΕΥΣ
ΝΤΑΓΚΛΑΣΧΑΡΝΤ
1147164 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΟΝΑΘΑΝΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
59
ΣΥΝΟΛΟ:
59
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/06/77
06/10/88
21/09/85
18/04/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/09/88
01/01/79
15/12/89
05/08/88
26/11/87
18/03/82
27/04/88
28/04/81
19/04/85
09/04/84
19/07/85
ΕΛΛΑ∆Α
05/03/91
14/04/89
06/10/81
31/10/89
18/08/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/03/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5308
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΥΜΝ.ΕΝΩΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1336411 RAPAI
MINELA
PANAJOT
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/04/91
1218551
1295995
1327704
1262822
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
03/06/93
17/09/97
10/11/97
24/06/91
1223992
455926
1406356
1296811
1138405
531270
1407031
546738
1239641
375462
315972
1138081
1218562
1407042
1274244
1261953
1194912
1407041
1321754
1185950
1138513
1218549
1304403
1314964
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΟΝΤΕΤΣΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
∆ΕΝ∆ΙΑΣ
∆ΕΝ∆ΙΑΣ
∆ΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΗΣ
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΟΝΤΙΝΗΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΚΤΩΡ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/09/92
05/06/77
09/02/88
19/01/96
05/11/87
20/08/80
26/07/83
01/01/81
29/09/88
20/10/64
01/01/70
27/04/86
23/02/92
10/04/97
11/12/95
21/08/79
20/08/83
07/07/85
17/02/77
18/05/91
12/06/87
30/06/93
21/02/92
01/03/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1185940
1226994
1296814
1227392
1295991
1218552
1274242
1271336
1274245
1150449
1249179
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΚΩΤΣΗΣ
ΛΑΜΕ
ΜΑΛΑΧΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΕΡΟ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
08/05/89
08/07/92
05/06/95
03/06/81
20/04/95
02/09/94
05/05/95
15/03/87
07/03/95
29/06/86
20/11/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΕΟΡΓΚ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΝΤΙΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5308
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΥΜΝ.ΕΝΩΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1218550 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1276042 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1300807 ΜΠΑΓΛΑΝΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1212827 ΜΠΑΜΠΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1327705 ΜΠΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1314328 ΜΠΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139057 ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
411696 ΜΠΟΥΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
375465 ΜΠΟΥΝΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1270897 ΠΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1199712 ΠΑΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΖΙΣΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/11/91
15/03/94
03/08/95
08/05/92
15/07/96
06/12/92
23/01/85
01/01/72
01/01/69
16/06/85
03/06/86
1114696
1325562
1407912
1197838
1295993
1258683
422236
1197922
1150792
ΠΑΠΑΓΚΟΓΚΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
ΠΑΡΓΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15/02/82
05/12/97
06/11/85
15/08/84
15/06/96
22/10/91
01/01/66
31/03/76
15/10/90
554226
554233
382148
1212831
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
01/01/71
01/01/83
01/01/73
23/08/88
1212860
1138063
382151
1185942
474857
1329950
1218548
1325606
554229
1150218
1407040
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΡΑ∆ΟΣ
ΡΑ∆ΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01/07/88
22/11/86
01/01/73
22/02/89
15/03/76
03/09/97
19/11/93
09/09/97
01/01/82
15/05/89
25/10/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1407910
537074
1314661
1003857
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΣΤΙΕΦΝΗ
ΣΥΡΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝ
ΙΩΑΚΕΙΜ
30/01/75
01/01/80
01/06/95
05/03/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5308
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΥΜΝ.ΕΝΩΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1185948 ΣΧΙΖΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
554232 ΣΧΙΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1347905 ΤΡΟΥΣΑΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1114161 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1223986 ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1250858 ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1149955 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1314660 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1297978 ΦΕΤΑΧΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ
ΡΙΝΤΒΑΝ
1138783 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1334372 ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
90
ΣΥΝΟΛΟ:
90
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/04/89
15/06/83
26/10/98
22/04/85
11/05/92
18/02/94
05/08/88
03/05/96
15/05/93
01/02/85
22/04/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5533
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΟΡΙΣΣΩΝ <ΦΑΙΑΞ>
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
378307 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1138759 ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
1418098 ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1268940 ΚΑΣΙΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
1417107 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
457547 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
1416310 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1286137 ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
573272 ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1407747 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1416933 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1416934 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1416932 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1407909 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1416122 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1416930 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1416123 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
537527 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
537535 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1418096 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1418097 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1418100 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1419611 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
533057 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΜΑΤΘΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
421085 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
447712 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
474292 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
474287 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1266276 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1344437 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1348275 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1344587 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1206189 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1125782 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟ
1134162 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1365029 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1315196 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1315201 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1315205 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/10/73
03/08/87
20/12/01
02/03/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/11/02
ΕΛΛΑ∆Α
03/03/76
29/03/00
11/07/80
08/05/84
03/09/99
05/10/00
10/06/03
22/08/02
23/09/82
01/03/05
09/03/01
25/05/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
19/03/79
11/12/03
20/11/01
19/05/03
27/09/05
01/01/79
26/01/73
01/01/76
17/07/77
01/01/75
21/08/92
03/10/91
12/06/98
10/05/91
17/06/85
26/10/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/03/83
14/03/97
17/01/94
13/11/96
28/08/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5533
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΟΡΙΣΣΩΝ <ΦΑΙΑΞ>
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1117351 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1150366 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
41
ΣΥΝΟΛΟ:
41
ΗΜ.ΓΕΝ.
31/01/84
26/06/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5598
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΑΦΡΑΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1199469 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
478290 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
323694 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194806 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
402452 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1283101 ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1245757 ΑΡΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1419610 ΒΑΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1003678 ΒΑΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1190864 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1199186 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227641 ΒΙΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
505519 ΒΙΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1194802 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1199171 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
529889 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
370725 ΓΑΡΝΑΒΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1321752 ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1199249 ΓΙΑΝΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1264535 ΓΚΕΡ∆ΟΥΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1401473 ΓΚΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1194804 ΓΚΙΟΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1199200 ΓΚΙΟΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1251674 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1199468 ΖΕΡΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1199161 ΖΩΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1199188 ΖΩΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1199175 ΖΩΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1345662 ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1203772 ΚΑΝΑΤΣΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194808 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
556826 ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1261954 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
565600 ΚΑΤΣΙΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1194862 ΚΛΟΥ∆ΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1402549 ΚΟΛΟΙ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΗΣΟΣ
421344 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1199170 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΕΛΙΣΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1199179 ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1345663 ΚΟΥΦΑ∆ΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1238690 ΚΟΥΦΑ∆ΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/11/76
01/01/75
03/06/70
26/02/87
01/01/72
25/05/81
09/03/84
04/09/87
17/05/85
19/11/84
25/12/93
04/11/90
12/11/76
06/04/88
20/05/88
01/01/78
01/01/72
17/11/86
27/08/77
15/09/89
17/10/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
13/02/74
02/12/89
19/06/90
09/05/82
24/09/90
07/11/87
20/04/93
03/07/73
28/02/89
01/05/81
01/01/77
20/11/88
01/01/84
22/05/79
19/10/94
01/01/71
08/01/92
08/01/92
23/10/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/02/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5598
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΑΦΡΑΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1261956 ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1313457 ΛΑΒΡΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
567998 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
526992 ΛΟΥΒΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1242377 ΜΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1350025 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
551974 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1283106 ΜΗΝΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1194809 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1199202 ΜΟΥΛΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1294269 ΜΟΥΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1344582 ΜΟΥΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
570726 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1151353 ΜΠΑΡΖΟΥΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
505792 ΜΠΑΣΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1231140 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1346056 ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1206737 ΜΠΟΛΑΝΟ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΒΑΒΙ
478486
1196044
1199158
1199169
1240439
1242380
ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ
ΝΙΝΟΣ
ΝΙΝΟΣ
ΝΙΝΟΣ
ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
1324148
546948
1194911
1204087
1194807
1322149
1364266
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΗΓΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΡΕΒΥΘΗΣ
1153283 ΡΙΓΓΑΣ
1153865 ΡΙΓΓΑΣ
1138403 ΡΙΓΓΑΣ
1190197 ΡΙΓΓΑΣ
1199243 ΡΙΓΓΑΣ
1199241 ΡΙΓΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
06/11/89
20/02/77
01/01/81
09/09/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/02/76
21/04/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/80
18/08/81
10/01/86
11/12/90
29/12/89
11/09/95
13/02/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/12/89
01/01/79
04/03/92
07/10/94
10/07/83
26/01/78
05/02/86
08/01/90
11/07/91
13/10/76
21/08/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/07/91
22/12/79
06/11/78
30/06/88
06/03/86
02/01/92
18/03/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/06/86
21/05/91
07/08/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/03/84
29/12/89
09/06/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5598
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΑΦΡΑΣ Ο ΑΤΡΟΜΗΤ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1199180 ΡΙΓΓΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1199156 ΡΙΓΓΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1199155 ΡΙΓΓΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239632 ΡΙΓΓΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1261955 ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1251675 ΣΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1003832 ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1288083 ΧΟΤΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
86
ΣΥΝΟΛΟ:
86
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/09/88
03/07/91
11/10/93
09/04/95
21/09/77
03/12/90
15/02/86
11/12/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5959
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΑΒΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1245207 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328205 ΑΠΕΡΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1326919 ΑΣΠΙΩΤΗ
ΤΖΕΣΙΚΑ
1326911 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1256598 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1341805 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1341809 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1275986 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364977 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1214870 ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
556292 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1194843 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1358791 ΒΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1211551 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1223094 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1177254 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
382748 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
406293 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1126158 ΒΛΑΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1194797 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
545230 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
553557 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
554620 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
537301 ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1341804 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1212198 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1211116 ΕΞΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΥΝΥΣΙΟΣ
1221070 ΕΞΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1275982 ΖΕΡΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1245205 ΖΕΡΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1349053 ΚΑΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1191926 ΚΑΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1326912 ΚΑΝΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
32045
ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1212189 ΚΑΝΤΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1212197 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
345322 ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
432346 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1169066 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
1276470 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΙΜΠΕΡ
1349054 ΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/08/92
14/06/96
23/09/94
04/03/98
16/11/82
02/06/98
15/02/79
21/11/96
16/06/00
23/08/88
01/01/82
24/08/84
24/06/86
04/12/84
05/01/87
18/03/85
01/01/73
02/10/74
05/05/86
26/10/89
15/12/78
22/05/75
02/09/82
03/10/76
26/05/76
07/04/87
05/10/87
29/10/92
18/10/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
16/12/92
05/05/93
25/06/83
02/09/97
01/01/43
30/04/89
04/09/88
01/01/71
01/01/76
12/09/72
08/10/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11/12/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5959
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΚΑΒΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1370134 ΚΟΥΡΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1197806 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1197929 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ
∆ΑΝΙΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1326913 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ
ΠΕΤΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1327161 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1326915 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1326917 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1239643 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1253898 ΜΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1138667 ΜΠΡΑΤΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1254069 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1198850 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1327158 ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
1169688 ΝΑΤΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1004195 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1314997 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1326922 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1327160 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1000068 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1341808 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252042 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1254408 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
465094 ΠΑΝ∆ΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1341751 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1327159 ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1228309 ΣΑΝΤΑ
ΧΡΗΣΤΟ
ΗΛΙΑ
1228310 ΣΑΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΗΛΙΑ
1261610 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1341810 ΤΣΟΥΚΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252045 ΧΑΝ∆ΡΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
71
ΣΥΝΟΛΟ:
71
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/07/99
08/07/86
27/03/89
12/05/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/05/98
03/02/96
18/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/08/86
07/07/91
04/09/85
09/01/93
19/02/92
02/05/94
16/02/89
12/09/84
01/03/96
20/12/97
25/10/95
07/08/75
20/09/78
24/12/94
12/03/88
01/01/71
30/03/81
04/09/95
06/09/91
31/01/90
04/08/95
26/05/93
28/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
17
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6090
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Γ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1364111 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1363547 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347758 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1347754 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΓΙΟΖΕΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1354801 ΜΙΧΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1347959 ΜΥΡΙΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6
ΣΥΝΟΛΟ:
6
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/10/98
27/01/99
09/05/97
04/06/98
21/12/96
11/07/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α