Πατήστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26
8924
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1084
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝ∆ΡΟΥΣΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1267926 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1240328 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1414572 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290503 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
405167 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
405170 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1321862 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ
384241 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
350856 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1414320 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
239978 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1144097 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
533157 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
565157 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
381596 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1155942 ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
422229 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1114930 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
549932 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
548604 ΓΚΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414573 ΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1414345 ΓΡΙΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
405172 ∆ΑΜΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1123199 ∆Ε∆ΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1287879 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
270794 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
238969 ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
547278 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1280506 ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
355135 ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
370213 ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1414348 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1360246 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
252228 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1287881 ΚΑΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
465828 ΚΑΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
331126 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1389018 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1287880 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/12/90
17/08/90
06/03/01
05/09/90
01/01/73
01/01/73
20/08/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/01/59
01/01/62
02/07/02
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
01/01/60
23/03/82
01/01/77
29/12/82
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01/01/73
02/03/90
01/01/72
24/10/86
01/01/76
17/01/81
23/11/00
01/10/99
24/01/73
06/07/85
17/06/91
01/01/64
01/01/64
01/01/79
02/03/97
01/01/65
01/01/65
24/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
03/09/93
01/01/66
14/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
01/01/76
14/12/71
21/03/98
06/06/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1084
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝ∆ΡΟΥΣΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
558628 ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
492356 ΚΑΠΕΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
492355 ΚΑΠΟΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
312868 ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1213935 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
566645 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
330680 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1118995 ΚΛΟΥΦΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
566643 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
566644 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
533166 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1301137 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
375403 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
405171 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1188452 ΚΟΛΥΒΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
566150 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
546035 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1321855 ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
574637 ΚΟΣΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
287567 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1129330 ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1414322 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1401940 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414561 ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
508637 ΚΟΥΤΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1196161 ΚΡΕΜΥ∆ΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
458557 ΚΡΟΜΠΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
395756 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
173978 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1213936 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1415790 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
406441 ΛΑΖΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1297021 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414349 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
424820 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
436088 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1267930 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
497021 ΜΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
162327 ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
405173 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1303406 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/07/84
01/01/77
01/01/79
01/01/61
19/08/89
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
01/01/78
01/01/70
25/07/86
01/01/81
04/01/82
01/01/64
29/01/92
01/01/66
01/01/73
31/01/87
29/10/82
01/01/79
10/02/84
01/01/82
01/01/65
07/10/86
14/03/03
07/09/01
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29/09/00
01/01/72
24/11/89
01/01/75
01/01/75
01/01/59
27/04/90
02/08/98
31/08/74
13/12/91
12/08/03
01/01/57
01/01/64
21/08/89
01/01/79
01/01/62
01/01/75
31/05/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1084
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝ∆ΡΟΥΣΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
162328 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1189303 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
240089 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1212017 ΜΗΤΣΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
218680 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
203573 ΜΟΥΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315783 ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
574578 ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1142478 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1129333 ΜΠΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
331127 ΜΠΑΡΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1299326 ΜΠΑΡΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
315763 ΜΠΑΡΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
225421 ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
492354 ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
533159 ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1244135 ΜΠΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1318951 ΝΑΧΛΑ
ΛΟΥΚΑΣ
1414324 ΝΙΚΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1414559 ΝΙΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1213939 ΝΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
546032 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1323879 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1123083 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1303405 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
493040 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
331128 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1415819 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414560 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
279151 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
254492 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
270793 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
120686 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1243284 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1249603 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
430652 ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1196181 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1381520 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1243285 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1136273 ΣΙΩΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
255340 ΣΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
240090 ΣΚΟΛΕΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1222964 ΣΚΟΠΕΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΑΝΤ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/59
09/02/87
01/01/61
09/11/81
01/01/62
01/01/61
20/02/97
12/08/83
31/01/79
20/07/86
01/01/71
01/11/95
01/01/69
01/01/58
01/01/77
01/01/79
12/09/87
03/10/98
27/08/04
03/10/00
10/08/85
01/01/82
05/07/94
05/03/85
20/05/93
01/01/78
01/01/71
15/10/98
27/10/99
01/01/66
01/01/63
01/01/66
01/01/56
27/06/85
02/02/83
24/02/76
11/04/80
14/06/99
28/02/87
15/11/84
01/01/65
01/01/65
14/06/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1084
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝ∆ΡΟΥΣΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1359888 ΣΚΟΠΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1006229 ΣΚΟΠΕΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532525 ΣΟΛΩΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
270805 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
432150 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1328328 ΤΑΡΛΕΒ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
375404 ΤΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
264892 ΤΖΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1322519 ΤΙΣΜΑΝΑΡ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΝΤΙ
570709 ΤΟΣΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148272 ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1321861 ΦΛΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1243286 ΦΛΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
376724 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1242439 ΧΑΛΛΕΣΙ
ΑΡΙΑΝΙΤ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
1355248 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1414517 ΧΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
162334 ΧΟΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1375699 ΧΟΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1274282 ΧΟΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1345679 ΧΟΝΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
331343 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
145
ΣΥΝΟΛΟ:
145
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/04/86
16/06/83
25/01/83
01/01/66
01/01/75
15/08/92
01/01/69
01/01/62
24/03/80
01/01/81
13/11/90
17/11/92
18/11/86
01/01/66
27/09/75
12/10/99
26/05/00
01/01/60
05/06/96
09/12/92
04/05/94
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΩΣΙΚΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1119
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1368324 KACI
XHESILDO
ANDON
1412017 TAHIRI
ANDONIO
JANI
543539 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
466399 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
437031 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1258518 Α∆ΡΑΚΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1256944 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1319643 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
484735 ΑΛΕΡΤΑΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1289239 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1417614 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
339294 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1253014 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
546721 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1253016 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1418135 ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1294968 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
374784 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1319641 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1148999 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1407894 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1418397 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
464312 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
352245 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
546719 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΟΜΕΝΗΣ
1133779 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1252348 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
280752 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
546730 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
459977 ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1233398 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1383653 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
464319 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1364908 ΖΩΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
1384106 ΖΩΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
547097 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
548702 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387475 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ
1389170 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/07/92
17/04/94
01/01/81
01/01/79
01/01/75
31/03/91
15/01/91
12/02/97
01/01/80
10/05/91
01/03/95
01/01/72
29/11/94
01/01/81
17/06/92
01/10/04
12/11/97
01/01/69
01/02/99
10/07/89
30/10/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
11/07/04
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/76
01/01/72
06/05/83
30/04/84
08/04/92
01/01/68
01/01/83
01/01/75
04/09/92
08/07/01
01/01/77
20/03/98
04/01/02
01/01/83
01/01/81
20/10/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/06/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1119
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
463224 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1351242 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1407893 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
247259 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387473 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
339296 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132611 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1258611 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1253017 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
379388 ΚΑΝΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387477 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1131982 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1132613 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1256945 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1258522 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252349 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1252350 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1384050 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466401 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
441470 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1383698 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
550300 ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
476299 ΚΑΡΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337451 ΚΑΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1176688 ΚΑΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
340458 ΚΑΤΡΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1289240 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1132615 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1133398 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1255902 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1319704 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1384063 ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΦ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΑΣΙΜΙΡ
1258521 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
504075 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1311779 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
464315 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
437032 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1384307 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
381600 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚ
1334726 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1162123 ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
489947 ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/67
07/09/99
05/08/03
01/01/66
02/04/04
01/01/68
17/07/87
07/04/92
24/04/93
01/01/73
01/08/03
30/08/83
15/05/84
20/01/91
16/09/92
17/07/92
14/10/94
24/07/00
01/01/79
01/01/67
04/04/97
01/01/84
01/01/80
18/01/95
17/11/87
01/01/57
04/06/88
15/09/87
29/06/85
18/11/92
03/08/98
29/12/00
23/06/92
01/01/78
25/08/95
01/01/77
01/01/75
21/04/01
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/04/97
13/06/86
28/07/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1119
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1258612 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1133249 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1133272 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
549920 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1134299 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
339306 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384058 ΜΟΥΜΠΑΓΙΑΤΖΟΓΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Υ
550309 ΜΠΑΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319640 ΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384049 ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1384053 ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1134546 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
1387476 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387474 ΝΤΑΣΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1417615 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1337453 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
196666 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
500441 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1177199 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
410054 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1337452 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1317702 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1384045 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
548866 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132605 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1133395 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1153501 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
547098 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
472112 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
480701 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
1319639 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1191803 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133251 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319642 ΣΕΡΕΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1255072 ΣΕΡΕΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1383652 ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1340640 ΣΚΟΥΤΑΡΙ
ΓΚΕΟΡΓΚΕ
ΓΚΕΟΡΓΚΕ
1364735 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1313100 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1317701 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1011908 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/09/90
30/09/84
03/04/84
01/01/82
17/12/87
01/01/70
17/08/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/83
05/08/96
24/02/03
28/09/01
13/10/84
11/10/01
25/07/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/02/05
31/08/00
01/01/61
01/01/81
16/05/85
01/01/73
04/06/96
09/10/96
31/07/01
01/01/80
06/06/86
30/10/84
31/07/89
01/01/83
01/01/77
01/01/81
26/01/96
29/03/88
20/02/86
10/12/99
13/01/95
31/08/01
01/09/92
17/11/96
14/12/98
28/06/95
29/11/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΟΛ∆ΑΒΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1119
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1407895 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
385928 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1253020 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133273 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1132610 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1133397 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1317700 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1252347 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1255073 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
352644 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1317704 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1351241 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1383651 ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
548090 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΙΑ
548286 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΙΑΣ
1251151 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
500763 ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
399958 ΤΣΕΚΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1371438 ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1253019 ΤΣΩΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1317703 ΤΣΩΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1317705 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1134547 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1133568 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1343058 ΧΙΝΤΑ
ΣΚΕΛΚΙΜ
ΡΑΜΙΖ
1132608 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1133427 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466400 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
150
ΣΥΝΟΛΟ:
150
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/08/99
01/01/72
18/06/92
22/04/87
08/01/86
19/02/87
13/07/96
07/07/93
11/03/91
21/05/72
06/11/96
17/04/98
10/02/00
01/01/82
10/05/81
08/03/94
01/01/82
01/01/74
30/12/88
26/04/93
10/01/95
20/10/96
09/10/84
17/09/85
24/02/74
13/05/86
12/07/86
01/01/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1285
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1137059 MEHILLI
EMILIE
SPIRO
1367734 SIMBA
MARIAN DANIEL SABIAN
448755 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
412343 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
189469 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448753 ΑΛΕΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
478903 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1121237 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
412115 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
209085 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1234266 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
495869 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
584351 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1174747 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΣ
259089 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
582429 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1248592 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
377052 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1120676 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1133295 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1251860 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1394499 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
259088 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
259090 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
448985 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
495596 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
494808 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
525538 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1292082 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1292083 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1174793 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
575334 ∆ΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
412342 ∆ΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
350640 ∆ΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1382306 ∆ΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
387173 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293302 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
495074 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1153802 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
448751 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1201237 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/06/85
08/04/89
01/01/76
01/01/72
01/01/58
01/01/76
18/02/76
24/04/82
01/01/71
01/01/62
07/09/90
01/01/72
01/01/81
30/08/90
01/01/66
01/01/83
21/05/90
01/01/63
23/04/84
24/03/87
30/12/91
12/08/97
01/01/68
01/01/67
01/01/75
01/01/78
01/01/73
01/01/79
03/05/97
03/05/97
19/07/90
01/01/82
01/01/70
01/01/69
14/03/87
01/01/69
14/01/93
01/01/72
11/02/90
01/01/75
27/06/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ROMANIAN
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1285
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
478870 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1293298 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1293297 ∆ΡΙΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
478869 ∆ΡΙΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
304220 ∆ΡΙΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
209631 ∆ΡΙΜΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1176732 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
555121 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1174788 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
411079 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
478902 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
404971 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
174014 ΚΑΠΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
350639 ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
132490 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65002
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1115621 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
∆ΩΡΟΘΕΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ
1134462 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΣ
331341 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
483323 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1341607 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
336216 ΚΑΤΣΙΡΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
458443 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1332838 ΚΑΨΙΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1414850 ΚΟΚΚΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
174008 ΚΟΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
1248595 ΚΟΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
478871 ΚΟΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
356794 ΚΟΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
356795 ΚΟΡΜΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
492157 ΚΟΡΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
352958 ΚΟΤΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
412114 ΚΟΤΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
350638 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
530681 ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1323844 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
49920
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΟΣ
525702 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΘΩΝΑΣ
1293303 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1113789 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
291010 ΛΟΥΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/71
19/09/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
07/04/93
01/01/71
01/01/70
01/01/64
07/08/89
01/01/80
24/05/90
01/01/74
01/01/78
01/01/76
01/01/61
01/01/55
01/01/56
01/01/52
30/01/82
28/12/87
01/01/69
01/01/80
31/05/85
01/01/71
01/01/67
17/06/97
22/04/89
01/01/60
14/05/89
01/01/70
01/01/58
01/01/69
01/01/66
01/01/71
01/01/73
01/01/71
01/01/78
19/07/94
01/01/44
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/78
25/06/93
10/02/83
01/01/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1285
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
543825 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1174789 ΜΑ∆ΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1174795 ΜΑ∆ΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1248605 ΜΑΛΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293300 ΜΑΛΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1345297 ΜΙΧΑΙΛΟΒ
ΑΣΕΝ
ΡΟΥΜΕΝ
492158 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1188921 ΜΠΕΙΛΕΡΙ
ΦΑΤΙΟΝ
ΤΖΕΜΑΛ
209632 ΜΠΕΜΠΟΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
255800 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
194393 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1133276 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347076 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
473637 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
68616
ΝΙΤΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1327895 ΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1133288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
448752 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1341332 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
525534 ΠΑΠΑ∆ΑΜΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1133275 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1113788 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
1113858 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
168100 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
304221 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΟΣ
1174791 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
525555 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Υ
275235 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
65005
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
1115617 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
555122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1133277 ΠΗΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
422737 ΠΟΡΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
445020 ΡΑΛΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
291011 ΡΟΥΣΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
412341 ΡΟΥΦΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1293633 ΣΚΛΑΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
556787 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
259096 ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
567526 ΣΤΡΙΓΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1399452 ΤΑΓΑΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
1174744 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/03/79
21/10/90
06/09/89
21/02/91
14/05/92
08/09/75
01/01/73
21/02/87
01/01/62
14/06/66
01/01/63
28/04/86
28/03/70
01/01/70
01/01/53
07/06/93
09/08/85
01/01/67
03/11/84
01/01/67
03/03/86
09/09/72
08/11/84
01/01/59
01/01/68
10/09/92
01/01/69
01/01/63
01/01/50
14/04/83
01/01/80
16/08/85
01/01/73
01/01/75
01/01/66
01/01/57
26/10/91
01/01/81
01/01/64
14/01/85
15/05/98
13/11/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1285
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1293301 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1293299 ΤΖΑΝΕΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
1293304 ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
1251415 ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
132491 ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
378355 ΤΖΑΡΑΣ
ΟΘΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1330027 ΤΟΣΚΑ
ΝΕΛΣΟΝ
ΠΕΡΠΑΡΙΜ
1147266 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1248593 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
291012 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1331564 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
385472 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
353306 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
137
ΣΥΝΟΛΟ:
137
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/08/92
21/10/91
18/01/93
16/09/90
01/01/58
01/01/71
10/01/91
16/09/87
02/09/91
01/01/66
08/12/96
01/01/70
01/01/72
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1392881 BORISOV
BORISLAV
BISEROV
1416889 DODA
ERJON
VIKTOR
1369291 PICHIU
NECULAI-MIHAI NECULAI
1171990 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498507 ΑΙΒΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
229977 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1255768 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279220 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
532500 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1420982 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
446742 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
446743 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
547094 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
548817 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
479262 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
441793 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1133708 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1258519 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1351294 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1222259 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
200256 ΓΚΟΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
582755 ΓΛΙΑΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
464313 ΓΛΙΑΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1351264 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1133455 ΓΥΦΤΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351274 ΓΥΦΤΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
498309 ΓΥΦΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1171996 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351268 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1421031 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279543 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
1227047 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1233589 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
427529 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
498312 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1279221 ∆ΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421014 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
498311 ΚΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
433532 ΚΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319256 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421039 ΚΑΚΡΙ∆ΩΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351269 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1114735 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/10/92
07/03/92
25/04/90
27/07/89
27/02/81
01/01/65
02/11/92
19/10/93
01/01/82
08/11/02
01/01/76
01/01/75
01/01/81
01/01/80
01/01/78
01/01/75
15/04/86
18/06/95
28/10/98
12/08/88
04/04/65
01/01/83
01/01/76
13/10/00
28/09/87
26/01/96
01/01/82
25/08/86
04/05/96
20/07/04
05/02/93
02/03/89
25/07/94
01/01/77
01/01/80
29/12/93
19/11/04
12/06/81
30/08/76
17/06/97
16/01/03
28/07/97
20/03/75
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ROMANIAN
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1279219 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1421032 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1007504 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133256 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
548818 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
482311 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279218 ΚΑΤΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351275 ΚΑΨΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351263 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351272 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1280198 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1204097 ΚΟΥΡΚΑ
ΒΛΑΝΤΟΥΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
1222261 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
412785 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1255766 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
536600 ΛΑΛΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1133255 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1133702 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
532537 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1171469 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
582751 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1421083 ΛΙΤΣΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421033 ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421034 ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1299429 ΜΑΓΓΑΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421012 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1162119 ΜΑΘΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
498452 ΜΑΘΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
498313 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421043 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133587 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΣ
339293 ΜΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1333789 ΜΠΑΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
1351267 ΜΠΑΡΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1227055 ΜΠΑΡΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1279217 ΜΠΑΡΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
447543 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
421663 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1351292 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
531884 ΜΥΛΩΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1227043 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/07/96
27/10/02
31/03/84
02/08/87
01/01/80
13/11/80
24/01/94
03/02/98
07/06/96
11/09/98
15/02/93
24/06/89
13/09/88
01/01/74
28/11/93
15/10/79
18/09/87
13/12/86
01/01/80
13/04/88
01/01/82
04/05/04
08/09/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
08/09/04
18/03/94
24/01/04
09/06/88
01/01/81
03/07/81
19/07/03
23/03/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/68
01/05/93
18/04/99
15/08/89
17/12/95
01/01/76
01/06/76
21/03/97
01/01/82
05/12/90
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1171266 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1171459 ΠΑΓΚΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1222260 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1330620 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1137566 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154450 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1351273 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421035 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1421038 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1351310 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279212 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279215 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1299428 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
331120 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1279222 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1255767 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1256943 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1256942 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
527430 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
582757 ΠΛΑΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
498506 ΠΛΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1171463 ΠΟ∆ΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1279216 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
501691 ΡΑΛΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1351271 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
355727 ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133710 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
582749 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1174779 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
298233 ΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1399325 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
499407 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
498308 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421354 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1351270 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
531880 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1133254 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1227051 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1351262 ΣΥΚΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1351265 ΣΥΚΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
434680 ΣΥΡΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/08/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
18/11/89
16/06/90
22/05/90
28/02/88
18/10/85
28/12/98
21/06/04
26/01/04
23/02/97
19/03/93
12/05/95
03/04/93
01/01/69
14/07/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/11/92
16/06/93
04/03/94
01/01/78
12/11/83
01/01/81
10/04/89
03/07/92
10/12/79
09/08/00
01/01/69
18/01/85
01/01/83
17/03/88
01/01/67
22/09/01
01/01/80
01/01/80
18/01/02
12/02/98
01/01/82
13/01/86
04/09/89
23/09/99
02/04/97
01/01/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
263280 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1299430 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1133590 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1134962 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1133253 ΤΣΕΡΤΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1255765 ΤΣΕΡΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
531892 ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1351266 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351308 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351309 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351311 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1177075 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
279536 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1421036 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421037 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1007506 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1421042 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ
540490 ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1256946 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1227049 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
145
ΣΥΝΟΛΟ:
145
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/68
24/06/94
29/03/84
25/11/84
17/07/86
01/01/92
01/01/80
30/05/97
13/05/97
07/01/00
08/03/96
27/09/76
01/01/63
11/07/02
18/12/03
02/12/72
28/09/05
01/01/80
21/02/94
14/09/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1446
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1346899 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
262242 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1328919 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
572343 ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
395071 ΑΝΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
294576 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
297046 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
233920 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1271747 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ
1272368 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
403485 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
109552 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1176304 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1179104 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139255 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1179388 ΒΙΓΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
411679 ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1161227 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1139249 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1320743 ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1113743 ΓΙΑΝΝΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
211564 ΓΙΑΝΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1272366 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
336163 ΓΚΟΜΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
304458 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1372196 ΓΟΥΛΙΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
141336 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
422017 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
403487 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1346893 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
205305 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1122669 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1125797 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
138663 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1140172 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1216247 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1249175 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
376720 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
395073 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
403488 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΜΗΣ
1161552 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/09/94
01/01/65
23/09/98
01/01/59
01/01/72
01/01/62
01/01/69
01/01/63
13/07/91
30/03/92
01/01/74
01/01/54
16/01/89
15/07/91
29/01/87
11/08/87
01/01/62
27/03/90
11/02/87
28/07/91
20/02/85
01/01/63
27/03/93
22/01/71
01/01/69
22/04/88
01/01/56
01/01/72
01/01/76
14/10/94
01/01/68
20/10/83
28/07/82
01/01/59
06/05/88
14/06/92
11/03/90
01/01/68
01/01/70
01/01/75
08/09/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1446
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
582771 ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
403490 ΚΑΠΟΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
395072 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
201707 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1179497 ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139381 ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
395753 ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
1272371 ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
403491 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1139448 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
164207 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
457901 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΚΗΣ
1346895 ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
305035 ΚΛΕΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
572116 ΚΛΕΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
293677 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1252191 ΚΟΚΚΑΛΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
1139307 ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1139385 ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
451569 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
583648 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1126329 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
531169 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201248 ΚΡΕΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366278 ΛΑΧΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
147610 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ
147611 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
162509 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
328608 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1274143 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1396997 ΛΟΥΡΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1115027 ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
150599 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
210040 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
85270
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
447238 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
439310 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
251302 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
369086 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
387774 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
403492 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/83
01/01/76
01/01/73
01/01/60
02/12/88
08/10/87
01/01/60
21/02/90
01/01/75
04/01/88
01/01/58
01/01/77
19/01/95
01/01/69
01/01/79
01/01/69
23/01/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
05/01/86
14/10/87
01/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
04/04/71
01/01/77
21/01/88
08/05/98
01/01/60
01/01/59
01/01/62
01/01/67
03/02/90
13/10/87
09/05/68
01/01/58
01/01/62
01/01/53
01/01/77
01/01/76
01/01/59
01/01/71
01/01/72
01/01/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1446
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
564072 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
564075 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1139253 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1139306 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139715 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
582169 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1346894 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1280199 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1218568 ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1346898 ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1161556 ΜΗΛΙΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
267358 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
188202 ΜΠΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ
211566 ΜΠΑΚΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1176305 ΜΠΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1189307 ΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1155923 ΜΠΑΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
404471 ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1331563 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
403493 ΜΠΟΒΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
201015 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1346900 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1199689 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
83058
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
294023 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1346902 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1272369 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
572119 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1248335 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
404200 ΜΠΟΥΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
263556 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1129856 ΝΤΟΤΣΙ
ΦΛΑΜΟΥΡ
ΤΑΦΙΛ
457899 ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
337942 ΟΙΚΟΝΟΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1249176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣ
550835 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
254285 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1346901 ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
582165 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
582172 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΓΡΙΟΣ
374786 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1346896 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/82
01/01/81
28/07/86
26/01/86
26/01/86
01/01/77
03/03/94
21/07/82
17/03/91
01/12/94
13/01/91
01/01/67
01/01/60
01/01/63
28/02/87
05/05/84
13/01/88
01/01/73
22/05/98
01/01/74
01/01/63
29/05/94
14/06/91
01/01/53
01/01/62
22/02/94
20/12/92
01/01/77
12/03/89
01/01/72
01/01/59
22/08/71
01/01/76
01/01/64
06/11/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/81
01/01/62
01/02/96
01/01/80
01/01/80
01/01/70
20/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1446
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
216452 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1228347 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147820 ΡΑΠΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1147821 ΡΑΠΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498504 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
426888 ΣΑΡΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
115957 ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1139384 ΣΙΑΓΚΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1161225 ΣΙΑΓΚΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1161704 ΣΙΑΓΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
432354 ΣΤΟΥΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
83064
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176307 ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
1122774 ΣΤΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1346897 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176306 ΤΣΑΜΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1154880 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
552993 ΦΕΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1125644 ΦΙΛΛΙΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1216244 ΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
262240 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1248336 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
552994 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1009289 ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
563147 ΧΟΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
403486 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1161518 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
106043 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139258 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366204 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΝΤΖΑΡ
154
ΣΥΝΟΛΟ:
154
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/62
26/04/94
29/09/89
19/11/90
01/01/79
28/12/77
01/01/51
26/06/87
07/03/90
18/11/91
01/01/74
01/01/52
27/07/89
27/09/85
03/03/94
29/10/89
02/01/90
01/01/81
10/04/85
30/03/89
01/01/65
03/07/89
01/01/81
26/04/83
01/01/82
01/01/75
21/07/91
01/01/55
18/10/87
10/02/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1454
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Κ ΤΣΙΚΛ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1358883 CECALACEAN
PAUL
EMIL
1401641 HYSA
KEJDI
SERVET
1282108 SEFERASI
ALBERT
DHIMITER
1364437 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
538904 ΑΜΠΣΙ
ΗΛΙΑΣ
ΝΑΜΠΙΛ
1364445 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
397912 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364435 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΓΙΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1364436 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1004808 ΒΙ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1130815 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
570917 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
570918 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1250564 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
499479 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
153277 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1197228 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣΗΛΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1366070 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1141805 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1133826 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
499478 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319807 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1369288 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1177674 ∆ΟΥΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1178940 ∆ΟΥΝΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1149804 ΗΛΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
527427 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
389306 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1364442 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1364433 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1260694 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
551953 ΚΑΖΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1250549 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
283583 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1232378 ΚΑΛ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1364438 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1369289 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1364440 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154776 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1364432 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/04/83
05/11/96
08/12/90
14/01/99
01/01/78
11/03/98
01/01/71
13/07/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ROMANIAN
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/11/99
28/09/84
02/10/71
01/01/69
01/01/72
10/06/93
15/06/79
01/01/59
30/06/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/05/97
26/04/85
02/10/64
01/01/80
25/05/95
20/04/00
03/11/86
25/03/90
07/11/84
01/01/76
01/01/73
12/10/00
13/07/01
05/12/90
01/01/72
14/06/93
01/01/67
20/03/92
23/06/99
12/02/00
21/09/98
09/10/88
12/07/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1454
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Κ ΤΣΙΚΛ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1291387 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366040 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1401386 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1401388 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1132232 ΚΑΡΑΒΙΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1232382 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1154091 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1177367 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
582768 ΚΑΣΚΑΝΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1002158 ΚΑΣΚΑΝΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1115510 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1271121 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1286299 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1364446 ΚΛΑΡΙ∆ΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1369283 ΚΛΑΡΙ∆ΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176689 ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
314158 ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1364447 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1400197 ΚΟΤΣΟΒΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
464594 ΚΟΤΣΟΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
438027 ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1191487 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1400198 ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1401389 ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1152390 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1155730 ΚΟΥΤΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1369285 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
525513 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
534786 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319805 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1174342 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΟΣ
575082 ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
547764 ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1121527 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1323846 ΛΑΖΑΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
335818 ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1250561 ΛΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1292340 ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1008986 ΛΕΚΚΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154113 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΗΣ
291015 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/10/94
07/01/97
10/04/99
10/04/99
12/09/77
22/08/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/11/89
14/02/86
01/01/82
27/08/75
09/02/83
29/12/93
16/10/91
01/12/98
18/09/01
09/09/84
01/01/69
16/04/99
20/11/01
01/01/74
05/12/74
31/01/92
25/04/01
16/06/02
27/10/89
18/08/88
01/12/00
01/01/71
05/06/77
07/06/94
14/04/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
01/01/77
19/10/85
20/10/89
15/08/71
06/09/94
24/05/94
02/03/82
11/11/89
01/01/68
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1454
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Κ ΤΣΙΚΛ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1251000 ΛΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
499477 ΜΑΛΑΠΕΡ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1250558 ΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1262324 ΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1366018 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1233139 ΜΕΜΑ
ΑΡΜΑΝΤΟ
ΛΟΥΦΤΑΡ
1296041 ΜΙΛΕΝΟΦ-ΣΑΜΠΕΦ ΜΙΛΕΝ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
464058 ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
434679 ΜΙΣΥΡΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1364855 ΜΙΣΥΡΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1154778 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1154798 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
219229 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1250557 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228302 ΜΠΑΡ∆ΟΣΗ
ΣΟΚΟΛ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΣΚΙΜ
546838 ΜΠΑΣΤΑΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1259131 ΜΠΙΛΑΛΙ
ΦΙΛΝΤΙΟΝ
ΓΙΑΝΙ
1005431 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1251004 ΜΠΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1153917 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1232383 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
370665 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΙΜΩΝΑΣ
1232380 ΝΤΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
13648
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
202607 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1256246 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1232386 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
499480 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
499484 ΠΑΝΤΑΡΟΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1117395 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1232379 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
422449 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
555891 ΠΛΑΤΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
499486 ΠΟΛΛΑΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1002339 ΠΟΠΟΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
217869 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
499487 ΠΡΙΣΚΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1122784 ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1280086 ΣΑΛΙΑΙ
ΑΝΤΡΥ
ΦΕΡΜΑΝ
295445 ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154114 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319804 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
1319808 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/07/95
01/01/79
10/12/93
08/10/92
02/09/00
27/06/91
08/05/92
01/01/79
01/01/75
23/08/99
29/12/87
18/02/89
01/01/62
10/07/94
19/06/90
01/01/63
13/06/93
25/06/71
09/09/91
06/09/89
16/04/92
01/01/72
21/01/91
22/02/47
01/01/61
23/11/93
21/02/92
01/01/81
01/01/79
18/05/85
15/01/91
01/01/75
18/08/81
01/01/81
22/03/80
01/01/63
01/01/78
05/12/81
30/04/93
01/01/69
06/09/89
28/07/98
17/02/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1454
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ Κ ΤΣΙΚΛ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1295590 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
320930 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
128832 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1364434 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1291386 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
254755 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
422447 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
430650 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
499483 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1224302 ΤΡΙΠΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
438031 ΤΡΙΦΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1250547 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1228084 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1366770 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1401387 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
422451 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
1216275 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1179726 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1389530 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251003 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
582175 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1179623 ΤΣΙΤΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1250556 ΤΣΙΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1180635 ΤΣΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
331121 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
499488 ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1364439 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180576 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
152
ΣΥΝΟΛΟ:
152
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/05/96
01/01/67
01/01/54
11/12/02
10/10/94
01/01/64
01/01/75
08/04/74
01/01/79
17/10/82
01/01/72
09/04/93
01/04/91
06/05/00
19/06/03
01/01/68
15/10/90
21/08/86
03/11/87
25/03/95
01/01/84
30/09/87
09/07/93
13/05/90
01/01/71
01/01/80
30/04/01
01/01/58
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1530
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΩΡΙΕΥΣ ∆ΩΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1398434 BAKO
IRDI
ARIZ
1415224 GJATA
AMARILDO
KONGRES
1197057 LUGA
ALTIN
KAMER
1181312 SHYTI
KLEO
MIHAL
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/11/95
15/01/99
24/10/87
17/01/91
1182129 SHYTI
JENEO
MIHAL
25/08/89
1177069 TAIPI
562781 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡ
533686 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
1181323 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
575473 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
499884 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
417369 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
391197 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
329365 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
567522 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1156051 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1320832 ΒΕΣΕΛΗΣ
1181322 ΒΛΑΧΟΣ
1252100 ΒΟΓΚΑΣ
1415216 ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ
1312665 ΓΑΡ∆ΙΚΑΣ
1312663 ΓΑΡΙΝΗΣ
569914 ΓΑΡΙΝΗΣ
1133821 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1272376 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
1312903 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
1415217 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
1272374 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
274678 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1212007 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
1212008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
1117421 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
548779 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
1229885 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
1291795 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
574592 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ
1292058 ΓΚΙΝΗΣ
1231436 ΓΚΙΟΥΜΕΣ
1229886 ΓΚΟΤΣΗΣ
1229888 ΓΚΟΤΣΗΣ
ARDIAN
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ISMAIL
ΦΩΤΙΟΣ
20/02/78
01/01/79
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆ΑΜ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΗΛΙΑ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
01/01/81
23/11/91
01/01/85
01/01/80
24/10/75
01/10/74
01/01/69
11/08/84
11/08/88
08/08/94
25/01/92
18/05/95
23/09/02
06/10/98
13/03/96
04/01/85
16/12/87
20/10/96
27/07/98
03/07/00
25/10/95
01/01/66
14/01/87
05/05/87
19/07/85
29/08/82
05/09/92
30/10/97
01/01/84
15/10/96
29/05/93
26/10/93
17/05/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1530
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΩΡΙΕΥΣ ∆ΩΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
532457 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
499197 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
419615 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1181337 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1176734 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1320744 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1229887 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1127577 ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1257279 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1208073 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532422 ∆ΗΜΑΡΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1399241 ∆ΗΜΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1141496 ∆ΟΥΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
562963 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1332839 ΖΙΩΡΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1156791 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
484071 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
567525 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1257277 ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1272375 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
532440 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1181822 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1176647 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
569916 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1302233 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1153789 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
406582 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1244486 ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
569942 ΚΟΚΟΝΟΥΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1155502 ΚΟΚΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
500054 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
192519 ΚΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
227302 ΚΟΝΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312904 ΚΟΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1415219 ΚΟΣΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1312664 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΛΩΝ
1415127 ΚΟΥΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1233871 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
494508 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
531749 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
501352 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1292059 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1332832 ΛΙΟΓΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/82
01/01/80
01/01/71
08/08/92
18/02/88
02/10/96
14/06/94
13/05/74
05/10/95
19/07/91
01/01/83
14/01/99
17/04/73
01/01/83
27/04/99
18/02/88
01/01/79
01/01/84
05/04/93
10/05/96
01/01/82
02/06/91
14/08/88
01/01/84
10/07/86
22/07/88
12/12/74
02/06/94
01/01/85
22/04/89
01/01/80
14/05/65
06/11/66
03/07/97
11/02/01
15/09/98
16/06/00
16/06/90
01/01/81
01/01/81
01/01/78
08/01/92
22/08/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1530
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΩΡΙΕΥΣ ∆ΩΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
532436 ΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
541219 ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1155530 ΜΑΝΤΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
582359 ΜΑΝΤΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1185241 ΜΗΤΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1312661 ΜΠΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272377 ΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1292060 ΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1181324 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1200817 ΜΠΙΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1380272 ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1123925 ΝΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
532452 ΝΑΚΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1176648 ΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
499886 ΝΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1155728 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1341238 ΝΙΚΟΛΛΙ
ΑΡΜΕΛΙΝΤΟ
ΦΡΑΝ
1312660 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1415215 ΝΤΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
423724 ΝΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1419894 ΝΤΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
321974 ΝΤΡΕΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
525546 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1156280 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
409552 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1312662 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1419895 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1208307 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252099 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
549853 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
400401 ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332837 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΝΤΙ
486744 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
499198 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1156283 ΣΚΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1415218 ΣΟΥΛΙΟΣ-ΓΟΥΕΪ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
432651 ΣΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
483538 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1126962 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/83
01/01/80
21/12/89
01/01/86
11/07/92
31/12/97
15/12/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
01/01/96
08/03/92
30/11/87
27/03/00
13/06/87
01/01/82
02/07/89
01/01/78
28/09/89
25/07/95
21/07/97
03/08/00
02/10/74
16/12/02
01/01/69
01/01/77
15/04/90
12/07/75
21/02/98
19/07/01
15/09/93
22/04/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/81
01/01/69
10/11/96
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/74
01/01/80
19/10/87
30/01/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/74
01/01/79
14/10/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1530
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΩΡΙΕΥΣ ∆ΩΡΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1130216 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
1156790 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
1419896 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
1181319 ΤΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
567523 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569944 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1139053 ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1257278 ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1312905 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1184633 ΧΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1152620 ΧΟΥΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
133
ΣΥΝΟΛΟ:
133
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/09/87
02/09/89
13/11/01
13/12/91
01/01/84
01/01/85
19/12/86
23/09/92
29/05/98
04/02/90
15/07/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1546
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1314722 CENE
ANTONIOS
GAZMENT
1385101 IORDAN
CRISTIAN-IOAN IOAN
1412959 SHABANI
AGJELOS
XHIMI
1407183 VITALI FILHO MAURICIO
MAURICIO VITALI
1364070 ΑΒΡΑΜΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1197684 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1234484 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273152 ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΗΛΙΑΣ
ΤΖΙΑΚΟΜΟ
1255397 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1129324 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1181668 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1380079 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1381625 ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1207937 ΒΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1272584 ΓΑΒΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1381626 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1395668 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1319515 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364071 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145847 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1319523 ΓΟΥΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1396211 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1144522 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1230226 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1227050 ∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
546313 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1342044 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1255398 ∆ΗΜΙΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154873 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272233 ΕΛΧΟΣΑΡΥ
ΙΩΣΗΦ
ΜΑΧΜΟΥΤ
1133428 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
546311 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1273159 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1197747 ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ
ΦΑΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272826 ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1395671 ΚΑΚΑΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
1375372 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1154386 ΚΑΠΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1382486 ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272583 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1381623 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/09/93
29/03/78
21/02/00
28/01/88
02/04/97
28/07/93
02/03/92
14/03/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ROMANIA
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/08/92
30/08/85
18/03/89
10/01/96
28/01/01
13/07/91
25/12/95
22/04/00
28/07/01
26/07/99
28/10/97
18/06/86
11/11/96
21/06/01
20/10/89
10/01/91
28/06/91
20/11/83
16/02/94
26/09/94
09/01/89
29/03/94
12/01/87
24/09/82
29/06/93
29/01/93
26/02/95
13/09/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/06/97
28/12/89
12/10/99
23/08/94
05/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1546
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1154662 ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1296459 ΚΑΣΤΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319472 ΚΑΤΣΙΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1384611 ΚΑΥΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
1252101 ΚΟΛΟΚΟΥΒΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1181666 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1281237 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1305486 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1231774 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273329 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
532521 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1138440 ΚΟΥΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1143336 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1156279 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1398101 ΜΑ∆ΑΙ
ΑΣΛΑΝ
ΑΒΝΤΟΥΛ
1252354 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1183921 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1378083 ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣΦΡΙΞΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1228611 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1397619 ΜΕΤΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΙΜ
1133579 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1375370 ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1153342 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
488279 ΜΠΕΓΕΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1238621 ΜΠΙΖΙΜΗΣ
ΗΛΙΑΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1011591 ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1203300 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1296461 ΜΠΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1272579 ΜΩΡΑΚΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1375369 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1232268 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1231776 ΝΙΝΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351104 ΝΤΙΛΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1364073 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272229 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
395751 ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1185521 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272825 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1183934 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1378260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1378261 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/10/89
14/06/96
17/03/99
30/07/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/10/93
04/06/88
13/01/96
09/06/94
15/04/92
16/06/95
16/04/81
01/01/88
21/08/90
02/11/89
08/06/94
31/07/93
03/04/89
01/08/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/11/93
16/12/99
15/11/87
17/08/98
18/09/90
17/09/81
30/05/94
07/03/85
18/10/90
09/03/95
26/04/94
07/03/98
11/07/92
19/12/92
05/11/99
20/12/97
26/07/94
11/05/75
25/06/90
17/05/94
06/03/90
04/12/99
22/07/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1546
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1255396 ΠΙΕΡΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1395667 ΠΙΤΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1395664 ΠΛΑΤΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1231724 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272904 ΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1395679 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1395683 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1396212 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1395666 ΠΡΕΚΕΖΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1252351 ΡΟΥΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1395663 ΣΑΚΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΡΧΙΠΠΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ
1133433 ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1257193 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1364075 ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1380678 ΣΙΩΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1156277 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176122 ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1375373 ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1251551 ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1251552 ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1185897 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1234485 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1305779 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251554 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1256983 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1251001 ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1375371 ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1259309 ΤΑΧΜΑΖΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1363293 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
469801 ΤΖΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΙΑΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1272232
1183931
1153824
1154395
551232
501592
1138607
1228780
1364074
1246726
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΤΣΙΑΛΑΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ
ΤΣΩΤΣΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/04/91
23/01/01
04/08/98
06/02/95
28/01/95
03/07/01
05/11/04
22/07/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/06/03
22/11/93
20/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/07/85
22/11/93
02/08/01
21/06/04
10/04/88
23/07/92
12/05/98
28/04/92
19/01/92
16/03/90
15/04/92
28/11/95
30/04/93
13/06/92
07/01/95
07/02/98
02/11/92
26/06/98
06/07/68
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
(ΟΜΟΓΕΝΗΣ)
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/09/94
13/04/88
29/12/89
15/08/89
09/12/83
26/03/80
02/01/88
14/12/92
30/09/98
14/02/95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1546
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1378259 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1273153 ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1273645 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1272581 ΧΑΝΤΖΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1203304 ΧΑΝΤΖΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1132012 ΧΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1329026 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
499898 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
130
ΣΥΝΟΛΟ:
130
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/07/02
28/10/93
19/08/94
26/01/95
03/04/90
12/09/87
05/02/95
01/01/80
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1641
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1420965 GEORGOPOULOS
FRANCHI
APOSTOLOS
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/10/04
1149956
1393672
1395665
1138218
1196180
1222226
1421197
1324380
1393032
1174029
1174030
1232897
1319545
NIKOLAS
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
12/03/89
12/06/76
16/12/97
27/02/88
22/12/92
10/10/92
30/11/01
23/12/87
20/07/71
22/03/91
02/01/90
19/03/92
12/04/01
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΤΣΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29/09/97
19/09/92
01/01/76
23/07/94
13/02/04
01/01/76
01/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31/07/72
09/06/87
27/04/05
05/04/89
01/10/99
17/07/01
01/01/82
27/04/98
22/06/89
22/06/89
13/07/01
09/08/00
09/06/06
18/02/94
03/06/89
13/08/01
29/07/83
26/01/04
28/01/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1313951
1222229
403508
1311572
1387189
411494
1153836
1393036
1167943
1420847
1145720
1393680
1393685
532814
1319165
1143744
1143746
1418581
1418575
1420846
1228450
1402714
1355243
1251242
1387191
1312295
TORTSIO
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
DENIS
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΞΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΒΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΚΟΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΥΝΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1641
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1312296 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1394061 ∆ΟΥΛΑΜΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1195426 ∆ΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1387252 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387253 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1418576 ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293710 ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1306535 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1199189 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387377 ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1393031 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1418577 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1149357 ΚΑΛΑΜΟΥ∆ΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1011494 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1310434 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1133649 ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1418580 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1311985 ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1154341 ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421195 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1420848 ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1318186 ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1004842 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
461933 ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1387193 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1181551 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
529999 ΚΕΡΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1222224 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
536448 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1403940 ΚΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421166 ΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1002180 ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1156272 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΗΣ
1143791 ΚΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1151412 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1003722 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1319544 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
536447 ΛΑΓΟΥ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
424208 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1228090 ΛΟΓΓΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1145042 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1223162 ΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΣΗΦ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1387250 ΛΥΓΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/03/94
31/01/85
16/06/88
18/09/03
18/09/03
06/01/02
16/10/82
20/07/79
18/12/87
25/09/01
24/02/98
02/10/01
10/02/89
28/11/83
23/05/87
15/10/85
02/11/01
19/08/94
05/03/88
22/06/06
15/06/07
23/05/99
07/05/86
08/06/77
20/03/04
02/05/85
01/01/82
16/11/93
01/01/83
10/05/01
15/07/06
23/08/86
12/07/88
21/05/89
18/10/89
11/03/86
29/11/94
18/01/83
29/06/72
08/12/85
26/12/88
22/06/89
26/08/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1641
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
367184 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1142639 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1420849 ΜΑΛΙΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176006 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1298690 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1003555 ΜΑΝΘΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1373310 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1393035 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1198940 ΜΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
459676 ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1418583 ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1256941 ΜΕΛΤΙΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
1388024 ΜΗΛΙΤΣΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1291214 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1149165 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1222223 ΜΟΥΡΓΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1403939 ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
506524 ΜΠΑΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1249332 ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1318187 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414318 ΜΠΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
502555 ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1198956 ΜΠΕΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
569965 ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1418579 ΜΠΙΜΠΑ
ΟΕΡΤΗ
1387393 ΜΠΙΤΖΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1207694 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1203642 ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1152341 ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1184618 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
506523 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387251 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1393034 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1180058 ΝΤΑΝΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1304663 ΝΤΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1358637 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1261593 ΞΥ∆ΕΑΣ
ΚΝ/ΝΟΣ
1250066 ΞΥ∆ΕΑΣ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ
1387190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΜΑΡΙΑ
ΟΥ
1356109 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421198 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟΣ
Σ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΑΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/72
05/09/90
18/03/05
18/10/89
14/05/97
28/11/84
04/09/84
02/01/87
20/02/90
01/01/79
05/12/00
03/08/88
16/01/02
13/01/91
28/07/89
24/05/93
03/04/01
01/01/82
04/01/91
25/11/75
29/11/86
01/01/75
11/06/91
01/01/85
20/07/02
12/03/02
15/10/92
01/06/88
12/02/87
17/08/88
01/01/82
09/01/04
11/07/84
23/09/91
29/06/81
26/11/84
27/03/85
08/09/95
18/06/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12/02/88
02/06/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1641
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1148286 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1198958 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
1418582 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1393033 ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
202731 ΠΑΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319809 ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1240809 ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
547277 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1388023 ΠΙΚΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1280510 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
287201 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1224507 ΠΡΟΖΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1224510 ΠΡΟΖΥΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1387249 ΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
1279080 ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1234204 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1406366 ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1120540 ΣΙΨΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379877 ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315533 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1224512 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
426887 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1224505 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1332062 ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
255413 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
1387192 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
431796 ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1418574 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1347177 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1315427 ΤΣΙΛΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
547276 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1238243 ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1418960 ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΟΡΦΕΑΣ
370842 ΦΕΡΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1192570 ΦΕΣΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319162 ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1418578 ΧΑΪΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1388022 ΧΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1118840 ΧΑΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1418573 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/09/89
27/07/91
22/02/01
06/06/86
01/01/61
24/12/94
02/05/95
01/01/81
04/10/01
27/03/93
01/01/68
19/09/92
02/11/91
30/06/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
02/09/92
14/01/79
09/01/88
22/05/87
15/04/97
18/11/94
26/09/92
01/01/77
11/10/90
31/03/84
20/10/67
07/08/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
01/01/76
07/12/01
08/05/80
19/01/97
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
01/01/81
02/09/87
30/05/01
01/01/73
24/11/65
15/05/00
01/01/02
29/10/02
26/04/85
02/07/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1641
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1011923 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
459679 ΧΡΗΣΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
441654 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1421196 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1326130 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1133563 ΨΑΡΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
170
ΣΥΝΟΛΟ:
170
ΗΜ.ΓΕΝ.
31/08/86
01/01/77
22/05/77
11/05/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/06/86
21/12/84
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1702
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1371503 DELIU
GENCI
LEONIDHA
1371644 DELIU
KLEOMENIS
LEONIDHA
1387689 ISUFI
FATOS
BASHKIM
1417827 LIKOLLARI
ARLIND
ARTUR
1244140 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1137681 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
481571 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1227775 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1255761 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1255762 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1331684 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1365904 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1405077 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1364169 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1258523 ΒΕΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1368147 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1368148 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
328937 ΒΟΥΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155112 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1112234 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1112378 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
552987 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1011670 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1396662 ∆ΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154367 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1364176 ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1397404 ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1397405 ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1153855 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1112272 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1115576 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1115029 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1112267 ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1397187 ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1365903 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
441629 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
467893 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1404838 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1331884 ΚΑΠΟΓΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1411189 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1365902 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1385775 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/10/96
19/08/98
14/09/99
21/10/99
03/09/93
31/10/87
01/01/77
29/06/91
14/01/94
16/09/92
28/07/96
19/01/00
18/06/02
14/01/96
30/04/96
05/08/99
13/06/02
01/01/71
20/09/91
02/03/84
07/09/85
01/01/81
13/10/83
28/12/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/01/92
23/02/00
12/06/01
16/04/99
19/06/89
05/12/85
21/12/84
29/01/87
31/07/86
18/01/02
04/11/01
06/03/75
01/01/80
07/09/04
04/06/98
02/02/02
28/01/96
19/01/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1702
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1146151 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
563414 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1227771 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1368145 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1404842 ΚΑΡΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1272367 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1145149 ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1404840 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364182 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1364636 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1273909 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1380578 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1112265 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1176303 ΚΟΡΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1337822 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112232 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1126178 ΚΟΤΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1239391 ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1238530 ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1364173 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1339731 ΚΩΤΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396661 ΚΩΤΣΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1364181 ΛΑΓΑΝΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1364637 ΛΑΓΑΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1116818 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1138441 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1188583 ΛΥΜΠΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1201240 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1244141 ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1218567 ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1246733 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
1238533 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1348428 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1218570 ΜΠΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201175 ΜΠΑΡΑΙ
ΤΑΟΥΛΑΝΤ
ΥΛΛΙ
1364175 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1119297 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΑΝΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1127184 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1130122 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1383440 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466835 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1347762 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/08/89
01/01/83
29/01/93
26/09/97
02/09/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
15/09/93
27/12/88
30/09/04
11/07/03
07/05/03
27/10/91
13/03/98
14/04/84
09/12/87
05/01/98
23/01/86
16/06/87
04/08/95
09/05/95
28/06/00
18/07/84
06/08/99
23/01/01
06/02/98
21/01/87
29/03/88
19/08/84
02/02/88
22/12/89
12/09/89
21/01/92
02/08/95
20/12/96
01/10/92
01/02/88
02/08/01
10/01/86
09/10/87
31/10/87
09/10/04
09/11/76
03/03/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1702
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1201176 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1331881 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1239393 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1246734 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1244144 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΕΡΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1364180 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1365901 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
1400694 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1404841 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1404837 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155113 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1112235 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1383439 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1227773 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1227774 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΜΩΝΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1248150 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1146110 ΝΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
468353 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
501685 ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1126174 ΝΤΑΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1401942 ΞΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1404843 ΠΑΠΑ∆ΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
1255764 ΠΑΠΑ∆ΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1404839 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364635 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1127188 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1368144 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1364185 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1244142 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1364183 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1203249 ΡΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1331882 ΣΑΚΚΑΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
455521 ΣΑΚΚΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1146121 ΣΑΚΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1227778 ΣΑΚΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
467892 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1331883 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1413797 ΣΚΟΥΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
306314 ΣΠΑΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1160383 ΣΥΡΡΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1364170 ΣΥΡΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1331683 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/07/89
20/09/00
26/06/95
05/11/93
20/07/93
23/01/03
14/06/01
03/08/99
13/12/05
18/07/03
11/02/91
12/06/86
26/06/00
09/03/91
18/09/93
04/11/95
29/12/89
01/01/76
30/06/81
16/05/85
19/09/01
12/04/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/02/96
30/12/04
16/11/00
12/08/83
16/02/01
08/12/00
14/04/95
12/10/01
31/05/91
18/08/97
11/02/74
10/12/90
25/07/90
20/02/80
27/01/98
29/04/02
27/01/68
02/07/78
28/10/01
22/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1702
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΤΗΡ ΑΡΦΑΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1255763 ΤΣΕΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
443280 ΤΣΙΛΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1112238 ΦΕΣΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1239392 ΦΕΣΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1219946 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1364178 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
535814 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227772 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238511 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1333894 ΨΩΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1354665 ΨΩΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
137
ΣΥΝΟΛΟ:
137
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/03/95
01/01/78
08/05/85
08/06/94
06/10/94
28/10/99
01/01/77
12/08/91
18/03/95
27/03/98
28/11/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1809
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΘΩΝΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1232916 PASTERNAK
SIMON-JESSE
1405995 ROSE
SOL
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
REMIGIUS
SIMON
ΗΜ.ΓΕΝ.
31/03/92
22/05/99
550609
1386902
1335437
1332833
341583
1300274
1397399
464057
1114805
1319188
1233875
1233050
1386905
539928
1256327
1178700
432254
581514
536379
536381
1230446
1230447
355713
459215
1334227
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΛΤΙ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΤΩΡ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
01/01/81
26/03/04
29/05/96
02/04/01
05/03/71
19/03/97
27/01/04
01/01/76
16/12/85
12/07/95
16/03/94
11/06/90
01/07/03
01/01/80
18/05/92
27/02/89
01/01/75
01/01/84
01/01/83
01/01/82
21/12/92
04/02/94
01/01/72
01/01/77
19/04/96
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
21/09/90
17/09/85
18/01/87
18/06/97
01/01/61
01/01/59
28/05/90
09/07/94
01/01/66
21/12/96
02/03/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
05/02/04
ΕΛΛΑ∆Α
1180069
1259612
1145848
1299433
279142
211300
1183469
1299432
274675
1332834
1240169
ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΟΣΣΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΙΝΙ
∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΗΛΕΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣΣΑΚΡΙΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΖΙΚΑΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ
ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
1421359 ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1809
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΘΩΝΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1332048 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΡΑΦΑΗΛ
1337779 ΚΑΡΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1386904 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1114807 ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
499892 ΚΕΡΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
1336742 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1177282 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1385979 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1300275 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1390632 ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1306519 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1180636 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1246894 ΚΟΣΟΒΑ
ΡΟΜΠΕΡΤ
533867 ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354132 ΚΟΤΣΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1240164 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1176978 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1180756 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1332835 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1385980 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1230247 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
355133 ΚΟΤΣΟΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336833 ΚΟΤΣΟΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337370 ΚΟΥΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1316957 ΚΡΑΣΙΜΙΡΟΒ
ΜΑΡΙΝ
1276146 ΚΡΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1234448 ΚΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1317896
1174391
553826
584165
234722
1222001
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΛΙΓΓΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΣΣΑΡΗΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΜΑΝΓΚΕΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
464310 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
536384 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
477706 ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
1387314 ΜΙΣΚΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
581894 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
303138 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/02/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΙ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΒΑΝΟΒ
ΠΕΤΡΟΣ
15/12/99
25/10/02
06/06/84
18/10/80
11/09/00
02/09/88
04/10/01
02/09/96
30/12/85
17/08/94
21/10/90
16/09/82
06/01/82
13/04/00
18/02/94
08/01/90
25/08/89
28/12/99
04/06/04
21/11/91
01/01/70
02/10/00
07/10/96
26/07/96
09/12/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/02/86
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΙΛΦΡΙΝΤ
30/10/98
16/07/88
01/01/83
01/01/85
01/01/58
26/02/86
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
01/01/79
01/01/83
27/12/76
18/09/04
01/01/84
01/01/60
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1809
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΘΩΝΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
317337 ΜΙΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1183932 ΜΙΧΟΣΜΑΡΚΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
1369556 ΜΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1253307 ΜΟΥΡΑΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
550725 ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
355717 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1335810 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1334176 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΤΙΖΟΥΣΤ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
463280 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1131766 ΜΠΟΥΡ∆ΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1390633 ΝΑΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1332307 ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
292580 ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
471316 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1232389 ΝΙΟΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
412786 ΝΙΟΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1420991 ΝΤΟΚΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1420990 ΞΕΝΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1334484 ΞΕΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1177725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΗΛΙΑΣ
ΟΣ
1332050 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
582117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1167261 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
536386 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
536378 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1387315 ΠΑΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1186008 ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1183865 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1184396 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1299431 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
548417 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1186105 ΠΑΤΟΥΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1114798 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1232385 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
463135 ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
577496 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
582761 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
536377 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
508326 ΡΕΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/64
18/10/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
21/12/98
18/03/94
01/01/84
01/01/72
25/11/99
02/06/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
01/01/77
31/05/87
18/03/94
21/01/99
01/01/68
16/12/79
20/05/93
01/01/73
25/08/04
15/04/02
29/11/98
12/08/88
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α∆ΑΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
16/03/94
01/01/83
22/11/87
01/01/82
01/01/82
03/10/98
01/03/91
22/12/91
13/07/89
11/12/96
01/01/81
04/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20/10/85
31/12/93
01/01/77
09/03/85
01/01/84
01/01/83
01/01/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1809
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΘΩΝΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1232388 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
465404 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
464191 ΣΑΜΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1337298 ΣΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
557618 ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
289229 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
317336 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
463387 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
356614 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
464192 ΣΟΥΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1332049 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
356548 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1234863 ΤΖΕΜΑΛΗ
ΕΡΒΙΣ
420600 ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421358 ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1354312 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1354313 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1183924 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
350912 ΤΡΙΠΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1310433 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1318421 ΤΣΑΛΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
332587 ΤΣΑΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1385977 ΤΣΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1335432 ΤΣΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1240153 ΤΣΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1419576 ΤΣΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1217091 ΤΣΙΝΑΚΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
536388 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1233049 ΤΣΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1335430 ΤΣΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1183197 ΤΣΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1420989 ΤΣΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1335573 ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1386903 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1179643 ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1179644 ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
298745 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1240157 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1240174 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1240171 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1352943 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
444735 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370815 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΚΕΡΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/06/93
01/01/76
01/01/79
01/09/00
28/09/84
01/01/66
01/01/69
01/01/78
01/01/71
01/01/77
27/11/01
09/09/72
29/01/92
01/01/73
26/06/04
08/07/00
15/07/97
09/10/91
01/01/72
25/03/90
30/08/97
01/01/70
12/12/03
07/02/99
17/01/95
15/10/02
08/07/89
01/01/82
05/05/94
30/06/99
22/07/91
22/07/04
02/02/96
28/02/03
25/11/90
14/04/89
01/01/66
11/01/94
27/10/91
06/04/90
13/01/97
01/01/73
13/07/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1809
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΕΘΩΝΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
473804 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1387344 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
162
ΣΥΝΟΛΟ:
162
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/74
10/01/05
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
199
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1409240 CIRILLO
SIMONE-TEODOR
1407075 DIA
ALIOU
1409251 ODWONG
BORIS-OFADIM
1408474 PAVLOVIC
STEFAN
1227067 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154081 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1196179 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1298876 ΑΛΟΙΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1258291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1277460 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ
1196150 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1364069 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1228517 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1197217 ΒΑΡΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1272976 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1242444 ΒΕΖΥΡΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1225477 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1390979 ΒΛΑΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1195395 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1228835 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΘΩΜΑΣ
1403938 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1208426 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1281522 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1396740 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1191603 ΓΙΟΥΧΙΜΕΝΚΟ
ΓΙΟΥΡΙ
1196199 ∆ΗΜΑΚΑΚΟΣ
∆ΗΜΑΚΗΣ
1344984 ΕΛ ΓΑΖΑΟΥΙ
ΜΩΧΑΜΕΝΤ
ΣΑΑΜΠΑΝ
1185785 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1145669 ΘΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1381715 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1227361 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1245160 ΚΑΚΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1271741 ΚΑΚΑΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
546291 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1212016 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
581020 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1353306 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
1117366 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1258377 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1181672 ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
GIANFRANCO
MOUSSA
FELIX
GORAN
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/01/91
30/05/90
20/01/91
16/07/91
11/11/93
14/12/88
28/04/92
07/10/93
24/05/94
16/02/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11/08/89
20/03/97
18/12/92
12/07/90
08/07/96
18/12/93
07/02/90
30/01/02
26/11/90
19/01/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΑΝ
09/02/01
19/04/91
23/10/90
11/02/03
31/08/90
26/03/90
22/10/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΛΑΙ∆ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15/03/89
27/05/90
07/11/02
26/10/92
09/09/95
07/10/91
01/12/82
03/11/92
26/01/85
27/09/02
01/01/86
28/09/94
12/07/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
199
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1276221 ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1396738 ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
576948 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1218573 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1405678 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1203214 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1205525 ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1225298 ΚΟΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272378 ΚΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1273156 ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1234608 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1212019 ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1228834 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1199658 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΣ
1218575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1313101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1133580 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1390977 ΛΑΛΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1251548 ΛΕΒΕΝΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1241603 ΛΙΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212015 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1184428 ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319463 ΜΑΝΟ∆ΗΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1200650 ΜΑΡΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
1238854 ΜΑΤΖΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1196196 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190388 ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1207634 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1396736 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1301349 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1268378 ΜΙΚΟΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1339208 ΜΙΚΟΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1390983 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387392 ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣΣΑΒΒΑΣ
1216269 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1244485 ΜΠΑΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1310126 ΜΠΑΡΝΑΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1391023 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1127313 ΜΠΕΛΕΒΕΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1391015 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/05/94
09/02/03
20/10/85
20/01/93
02/05/04
08/07/92
06/04/92
09/06/93
31/05/96
16/06/95
27/01/95
03/08/90
09/02/93
20/09/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10/08/93
10/02/98
27/08/86
31/07/03
28/10/95
07/12/91
29/10/92
15/11/91
31/03/98
12/10/90
11/08/94
04/06/91
18/10/88
29/03/92
02/07/03
30/06/93
08/10/92
01/04/94
26/10/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29/09/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
07/10/91
05/08/94
30/04/93
29/01/01
07/10/87
10/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
199
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1294964 ΝΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1248333 ΝΤΑΝΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1200397 ΝΤΙΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1255414 Ο∆ΕΜΙΣΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1299806 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1299807 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1280795 ΠΑΛΑΜΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1280796 ΠΑΛΑΜΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1258454 ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1302927 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1162762 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1405676 ΠΑΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1270866 ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1418470 ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1196200 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1175899 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227065 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1381576 ΠΟΥΤΣΗΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
1147157 ΡΙΓΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1202148 ΣΑΪΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
574410 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1208347 ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1396733 ΣΚΟΥΡΤΣΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1282755 ΣΟΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1319464 ΣΠΑΝΟΣΑΓΓΕΛΟΣ-ΘΩΜΑΣ
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ
1279600 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1276704 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
1255770 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1391017 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1391018 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1244484 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1392252 ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273636 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1313267 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1001731 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1271742 ΤΣΑΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΥΛΟΣ
1191572 ΤΣΕΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
1242443 ΤΣΕΛΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/01/96
14/06/91
20/05/92
15/02/96
29/12/94
29/12/94
14/12/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/11/94
21/07/93
22/10/94
19/10/89
30/03/05
04/09/92
06/12/01
02/10/92
28/08/88
21/08/90
03/11/92
28/12/89
30/06/90
02/02/84
16/11/92
21/09/03
10/07/91
08/11/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10/05/92
17/01/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21/11/93
15/09/03
27/02/02
28/11/94
08/02/02
18/08/91
08/08/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
01/01/83
05/05/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23/08/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17/03/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
199
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1353054 ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1162802 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1145538 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1175898 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370430 ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1311255 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1245158 ΦΕΡΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
1302929 ΦΕΡΕΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
1270613 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1418086 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1155931 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417923 ΨΑΡΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273141 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1417829 ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ
132
ΣΥΝΟΛΟ:
132
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/01/02
27/01/88
01/08/87
04/11/91
24/05/99
06/07/94
26/05/93
17/03/00
26/07/92
27/07/02
19/06/89
28/12/01
07/04/94
17/12/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2288
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1405298 ALIKAJ
RONALDO
ARBEN
1405670 CAUSHAJ
ADRIATIK
BAZO
1405491 DUMANI
ARNOLT
FANOL
1263982 ΑΗ∆ΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1329509 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1329510 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1115517 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
414676 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1301183 ΑΛΙΚΑΪ
ΑΡΜΑΝΤ
ΑΡΜΠΕΝ
1317706 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366120 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1405490 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
497848 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
498301 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1222257 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1242859 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
464320 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1232722 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1138953 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1405726 ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1252193 ΒΟΥΡΝΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
561445 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1405415 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
457527 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
497846 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414600 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1139898 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1203435 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1337758 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1302002 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
480152 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227783 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1404024 ΓΚΟΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1405183 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1405241 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1405182 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
465449 ΓΚΟΥΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1160350 ΓΡΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1196279 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1222256 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/02/01
21/07/98
29/07/00
18/04/83
09/08/01
13/03/00
26/03/86
27/04/71
20/02/97
14/11/95
12/05/98
29/03/06
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/80
17/08/88
06/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/02/88
29/09/78
03/03/94
03/04/88
14/10/05
19/11/93
01/01/82
31/01/05
01/01/75
01/01/77
08/11/94
09/04/88
03/04/93
09/04/02
04/09/96
27/09/77
30/01/90
15/10/01
16/07/03
08/10/04
29/06/04
24/02/79
05/12/84
09/11/88
25/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2288
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1300935 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1300936 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
546306 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
548537 ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
498304 ∆ΗΜΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1302234 ∆ΗΜΑΡΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1299810 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329511 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1117891 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1250060 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1250312 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1232688 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
469036 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
553535 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1301492 ∆ΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1197387 ∆ΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1317707 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1134043 ΖΑΓΟΥΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1260737 ΖΑΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1113120 ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1198374 ΖΕΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1231669 ΖΗΤΟΥΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1329516 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1298375 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1123147 ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1118242 ΚΑΠΟΓΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
370013 ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1117903 ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1380573 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
534123 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
497849 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
580205 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1138602 ΚΟΥΠΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
457528 ΚΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
553059 ΚΟΥΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1404025 ΚΟΥΤΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
186284 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
369234 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1302235 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1196159 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337759 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1301032 ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1207593 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/10/97
23/09/95
10/06/83
08/07/82
01/01/79
07/07/83
10/10/95
07/02/99
08/06/81
15/03/94
01/01/89
20/08/92
16/06/78
28/05/82
19/06/96
28/09/91
10/10/95
18/07/87
06/11/91
19/04/83
04/09/88
21/07/83
28/06/00
01/05/88
18/06/85
12/04/87
01/03/66
19/07/79
31/08/99
12/07/76
01/01/78
01/01/84
28/07/87
01/01/76
08/04/75
10/04/02
08/07/64
31/03/68
25/05/83
12/12/90
07/05/00
24/02/94
06/05/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2288
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1145859 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΗΣ
1115512 ΜΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1337512 ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ
1222253 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1302001 ΜΠΑΛΤΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1300307 ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1302236 ΜΠΟΣΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙ∆ΗΣ
148854 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329508 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1370963 ΝΤΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1405242 ΝΤΟΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1335360 ΝΤΟΥΜΑΝΙ
ΧΕΝΡΙΚ
ΜΟΥΝΙΡ
1335365 ΝΤΟΥΜΑΝΙ
ΦΕΡΑΤ
ΜΟΥΝΙΡ
1227780 ΝΤΟΥΜΑΝΙ
ΑΡΜΠΕΝ
ΦΕΡΑΤ
1329513 ΝΤΟΥΦΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332000 ΝΤΟΥΦΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
388296 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1111968 ΠΑΛΙΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1318954 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329515 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
553444 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145714 ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1300932 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1238238 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΥΛΟΣ
556383 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1143353 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
411366 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1318952 ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1318953 ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
180188 ΠΕΤΡΟΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1300933 ΠΡΑΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1370964 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337760 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337761 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1311134 ΣΟΥΤΟΥΡΜΙΝΣΚΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΕΡΓΕΪ
1300305 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1300306 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1196247 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
367387 ΣΤΑΙΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1222255 ΣΥΡΙΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1202846 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/06/87
29/12/85
20/04/98
10/09/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
17/11/95
10/12/93
14/07/81
04/10/62
18/09/00
30/08/02
02/11/05
06/08/99
26/02/01
15/06/74
16/06/99
14/04/01
25/11/73
07/04/86
10/06/99
12/10/98
01/01/84
03/04/88
10/03/95
24/03/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/75
04/03/89
28/09/74
15/11/99
01/10/98
13/10/62
20/01/98
18/12/03
05/10/01
19/08/00
29/12/92
17/07/97
17/07/97
14/11/88
01/01/72
21/11/91
02/09/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2288
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1332085 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1332086 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370230 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1190382 ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1329512 ΤΣΕΤΣΕΝΕΚΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1196458 ΤΣΟΡΟΤΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
536450 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
579106 ΧΡΗΣΙΜΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1405181 ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1370962 ΧΩΡΕΜΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
135
ΣΥΝΟΛΟ:
135
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/06/01
23/08/99
22/02/00
27/01/86
19/06/99
24/11/89
31/08/83
13/07/69
21/09/04
10/06/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1418132 BRAHIMI
ERIND
DASHAMIR
1384721 DIOP
SCEIKH OUMAR SERIGNE MOCTAR
1414365 MALI
ANGJELLOS
GEZIM
1197134 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1396732 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1190866 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1294966 ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1416946 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1420909 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
564299 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1006643 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1201507 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1176980 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
492358 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
341721 ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1407025 ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΛΟΣ
1152320 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1226051 ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
1396726 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1396730 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138217 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1201539 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1118866 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336658 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΙΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1257137 ΓΙΑΖΝΤΑΝΙΣΙΝΑ
ΝΑΣΕΡ
ΖΟΝΟΥΖ
1251555 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1225297 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1256744 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1118961 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ
1384291 ΓΙΟΚΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1420910 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1400202 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1416576 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1201542 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364538 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1364541 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/11/99
01/12/86
03/02/98
23/02/92
09/08/04
14/08/93
29/09/94
12/03/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/09/02
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
15/04/84
23/09/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/09/89
01/01/76
24/05/72
04/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/03/88
26/06/91
27/08/01
01/04/04
26/05/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/05/92
02/10/85
13/10/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
19/05/92
16/06/89
04/01/92
08/07/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/11/00
10/09/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/12/97
09/08/00
13/03/93
17/04/97
22/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1119016 ∆ΑΓΚΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1145522 ∆ΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1384313 ∆ΗΜΙΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
371979 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗ
1323546 ∆ΟΥΒΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
328938 ΖΑΖΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
411386 ΖΕΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1272227 ΖΕΡΒΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1384299 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402209 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1243583 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1243584 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584343 ΘΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1329220 ΘΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
322945 ΘΕΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1396727 ΘΕΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1347135 ΘΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1176981 ΘΕΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1230543 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1266503 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1147024 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1272585 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
555541 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1201510 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1365247 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1129345 ΚΑΠΑΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1139679 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1380351 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1133762 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1279250 ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1331676 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1396977 ΚΑΤΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
347398 ΚΕΜΕΤΣΕΝΤΖΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1135445 ΚΕΡΜΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1385079 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
477540 ΚΟΜΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154398 ΚΟΝΤΟΚΡΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1139676 ΚΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1312715 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
536451 ΚΟΡ∆ΕΛΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1331220 ΚΟΤΣΙΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/07/85
08/03/86
27/01/00
07/02/72
23/04/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/71
01/01/73
02/12/94
05/03/00
11/02/99
03/01/91
12/07/93
18/05/83
21/06/95
01/01/70
15/12/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/04/97
06/08/91
25/06/91
26/11/90
26/08/86
13/04/93
01/01/83
09/01/89
27/11/01
21/12/84
04/09/87
14/01/98
24/07/85
28/09/92
27/12/94
18/06/04
09/08/72
29/12/87
27/02/98
31/05/77
06/08/88
18/06/86
25/08/98
01/01/83
22/10/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1228601 ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1201887 ΚΟΥΚΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1174534 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1113454 ΚΟΥΡΜΑΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1294254 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396725 ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1410977 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
584346 ΛΑΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
299339 ΛΑ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1227056 ΛΑΠΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
551936 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1333028 ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152328 ΜΑΚΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
572117 ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201883 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1361305 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1288335 ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1288338 ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1201504 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1201885 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1364543 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414849 ΜΑΥΡΟΚΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1113479 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1314653 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
504073 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1119317 ΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1226050 ΜΠΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1397076 ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347387 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1118957 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396723 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1385080 ΜΠΡΑΙΜΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1238509 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1312848 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1273154 ΝΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1271524 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1347385 ΝΤΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1384306 ΝΤΕΚΕΛΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384310 ΝΤΟΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1384311 ΝΤΟΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1251562 ΞΥΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
06/12/92
31/07/92
30/06/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/05/85
01/05/92
23/07/99
20/08/00
01/01/82
01/01/69
26/11/94
01/01/83
04/05/95
27/04/86
01/01/85
19/05/89
03/09/95
21/12/96
13/01/96
29/03/90
07/10/92
22/12/95
21/09/05
20/05/83
13/07/94
01/01/82
05/02/85
15/06/92
06/04/04
27/09/96
07/01/86
21/12/01
15/09/99
19/02/93
25/02/93
18/12/90
27/09/90
25/05/97
21/11/00
27/01/99
19/10/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/10/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
382504 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1227553 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
584347 ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
1272586 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
584349 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑ∆Ε
1391530 ΠΟΖΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
554362 ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1168688 ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
445795 ΠΟΤΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1282116 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1280799 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365246 ΣΙΨΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1398427 ΣΙΨΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1151709 ΣΚΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1250306 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1334487 ΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1113446 ΣΟΥΜΠΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1347764 ΣΠΑΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1174543 ΣΠΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133741 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1133742 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1384312 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1171100 ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1364539 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1407024 ΤΑΓΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414363 ΤΑΓΑΡΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
562226 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
565426 ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
1228077 ΤΣΕΝΕ
ΝΤΟΡΙΑΝΓΚΑΖΜΕΝΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1176818 ΤΣΕΡΕΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1364540 ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364542 ΤΣΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
572118 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1397077 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1119290 ΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1118960 ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1396975 ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584342 ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
442418 ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/73
23/10/92
01/01/84
20/11/90
01/01/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/01/88
01/01/83
08/02/85
01/01/78
09/10/82
21/03/95
03/12/95
19/10/97
03/12/91
02/12/93
12/12/84
09/04/85
21/06/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/12/87
30/07/85
21/06/86
25/07/00
23/12/85
14/11/96
09/12/96
14/10/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
17/08/84
19/11/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
13/10/87
11/05/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/05/97
01/01/84
21/11/03
11/06/86
05/02/87
21/07/98
01/01/85
01/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2292
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
584345 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1179152 ΧΟΓΚΕΛ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΦΡΕΝΤ
1294914 ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1396722 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
564300 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396979 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
163
ΣΥΝΟΛΟ:
163
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/83
18/10/88
15/02/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
08/10/01
25/08/82
30/06/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2322
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1400138 BAHA
KLANTHI
KASTRIOT
1317699 DINI
MIKEL
HAKI
1400730 GJONI
MARKELJAN
ARJAN
1291700 NTANOB
ΝΤΙΜΤΣΟ
ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ
1250310 VANGJELI
OLTION
VICTOR
415717 ΑΗ∆ΟΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1298687 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1375458 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1112599 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1356816 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1138603 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
543460 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273090 ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1121179 ΑΦΕΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1282487 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1113494 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1312953 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273638 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1198396 ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1146908 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1271744 ∆ΑΓ∆ΗΒΕΡΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238245 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1178289 ∆ΕΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1134049 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1139303 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1312954 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1346506 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1248846 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1251050 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
1250542 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
581504 ∆ΙΠΛΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
1238252 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1323845 ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1321415 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1273642 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1241621 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1224654 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1266504 ΘΕΩΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1153401 ΙΑΚΩΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1254561 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1277245 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1296040 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/08/97
28/09/93
01/07/97
06/11/70
10/04/90
01/01/72
01/10/96
01/03/87
11/11/83
16/07/80
16/12/86
08/02/82
16/07/94
17/09/85
18/10/83
18/07/84
19/01/92
14/02/94
21/04/88
26/06/87
10/10/87
25/10/89
07/01/88
10/01/85
03/02/72
28/09/93
03/03/94
05/07/90
17/12/91
12/03/93
01/01/86
27/03/93
26/01/81
30/06/92
30/12/92
14/08/87
03/04/92
04/01/84
10/01/90
25/02/87
14/08/91
21/08/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2322
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1302976 ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1247009 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
1282113 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1273639 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
528213 ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1161480 ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238247 ΚΙΑ∆ΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1113493 ΚΟΚΚΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1122671 ΚΟΜΙΝΑΚΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΙΜΟΣ
1238244 ΚΟΜΠΟΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1238248 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1298691 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1131976 ΚΟΥΡΜΑΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1115208 ΚΟΥΡΤΗ
ΝΙΚΟ
ΠΕΤΡΙΤ
1313954 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
484072 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1127618 ΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1276870 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1142641 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1201271 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1113482 ΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1273140 ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
560642 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273087 ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1302301 ΜΙΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1196197 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
421321 ΜΟΥΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
565427 ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1257729 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1258371 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1137129 ΜΠΑΜΠΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΣ
1315534 ΜΠΑΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
479772 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238251 ΜΠΙΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1277356 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1301594 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1340391 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1310859 ΝΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
508633 ΝΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
581503 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1250059 ΝΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/05/71
28/10/93
16/12/83
15/07/96
23/10/76
16/12/87
24/01/91
04/11/85
11/02/82
07/06/91
06/06/90
27/11/96
31/10/86
26/02/74
31/07/97
06/03/75
03/06/82
07/01/92
29/04/82
25/11/89
02/11/84
27/02/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/05/84
06/09/94
15/04/76
14/09/88
01/01/71
01/01/84
07/03/95
06/05/93
20/08/76
28/07/98
01/01/79
08/09/81
20/07/96
17/05/96
12/04/97
28/09/93
01/01/72
01/01/83
28/05/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2322
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
395748 ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112588 ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
350219 ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1304464 ΠΑΛΑΜΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
559898 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1232387 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1313102 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1166200 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1373166 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1302784 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1273643 ΠΑΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1170480 ΠΛΑΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
459980 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1302865 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
1304462 ΡΕΣΒΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1208305 ΣΑΜΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273144 ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1151365 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
306808 ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1134150 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1258184 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
403766 ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1408464 ΣΟΥΡΙΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1238608 ΣΠΑΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112629 ΣΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1185233 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1306212 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1150984 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
544734 ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
552992 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
387620 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1376193 ΤΖΑΝΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1287275 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
544350 ΤΣΙΓΑΡΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138223 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1419853 ΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
1115321 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΣ
1004528 ΧΑΣΑΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238606 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/75
14/08/83
28/06/69
24/02/80
01/01/83
02/08/91
02/10/97
29/09/91
25/03/81
29/11/82
15/11/92
16/08/87
01/01/75
16/10/87
12/02/85
19/07/91
07/05/96
23/04/90
01/01/70
05/01/85
13/02/92
01/01/75
21/06/81
15/06/92
06/06/85
31/12/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/10/83
03/11/90
28/04/81
01/01/78
01/01/67
24/10/89
19/11/83
01/01/71
02/01/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
27/09/85
ΕΛΛΑ∆Α
12/07/78
25/09/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2322
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
122
ΣΥΝΟΛΟ:
122
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2381
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1405872 GICA
SEBASTIANSORIN
OCTAVIAN
1405873 HOXHA
RIGAS
PELLUMB
1401030 ΑΓΑΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1401038 ΑΓΑΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1416007 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1405646 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
----------------1387299 ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1387306 ΑΡΓΥΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1285350 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238607 ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1390298 ΒΕΡΓΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405874 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1354695 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1392775 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1393012 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1370223 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1421287 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1143340 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
1396729 ∆ΑΜΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384039 ∆ΕΡ∆ΕΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1420983 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366051 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1402210 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1354696 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1387222 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1310753 ∆ΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1201230 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1292951 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405641 ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
1201209 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1391288 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1391289 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132697 ΚΑΝΑΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1381430 ΚΑΠΙΝΟ
ΘΩΜΑΣ
ΒΥΡΩΝ
1156281 ΚΑΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1391290 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1391291 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1381429 ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1418395 ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΟΥΑΡ∆Α∆Ο
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/12/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
18/09/03
23/09/98
23/09/98
20/01/99
04/09/02
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/11/01
04/06/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/10/95
07/11/88
24/06/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/04/05
19/04/96
05/06/03
05/06/03
07/06/00
27/04/06
17/06/87
03/10/05
16/05/99
12/07/05
14/01/02
29/08/00
25/09/97
12/01/02
05/07/99
27/10/92
15/11/94
11/03/05
29/10/93
12/08/01
13/12/02
01/04/86
27/01/97
06/08/90
26/02/03
08/12/04
20/10/95
10/11/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2381
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1418396 ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1382064 ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1390305 ΚΛΗΜΕΝΤΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1390306 ΚΛΗΜΕΝΤΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1201260 ΚΟΛΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1228254 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364061 ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1364066 ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1416350 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΩΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225293 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405645 ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
581501 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1361293 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1379302 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293467 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
1225484 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1162122 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
432900 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421289 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1379301 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1291059 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1370226 ΛΑΦΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405644 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1405643 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
462784 ΜΑΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΒΙΟ
1291056 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1416351 ΜΑΝΩΛΟΥ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1302854 ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1392776 ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1392777 ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1299664 ΜΑΤΑΣΑΝΙ
ΑΛΦΡΕΝΤ
ΠΑΪΤΙΜ
1387069 ΜΑΥΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1416013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1178374 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1416014 ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405642 ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1420984 ΜΠΑΜΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
1387068 ΜΠΑΜΠΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/01/05
06/08/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/10/02
03/10/02
28/09/88
03/04/91
11/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/03/98
ΕΛΛΑ∆Α
19/05/05
17/11/89
21/05/04
01/01/85
27/01/99
09/10/01
29/11/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/09/93
ΕΛΛΑ∆Α
19/02/88
01/01/77
23/05/06
01/06/99
31/12/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/03/00
04/03/03
21/08/03
01/01/75
21/03/95
02/12/04
07/06/96
18/02/05
24/08/03
24/06/94
21/06/02
06/05/03
21/11/92
26/06/02
13/08/05
11/12/06
29/04/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2381
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1292949 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1292950 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1379300 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1207774 ΜΠΙΡΛΗΣ
Α∆ΑΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1421288 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1228836 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
459411 ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1146322 ΝΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/01/92
27/09/94
11/10/02
08/05/91
08/11/06
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/05/94
26/09/74
16/09/84
1147027
1286450
1277949
446992
1390307
ΜΕΜΟ
ΑΖΜΠΙ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21/02/85
17/11/90
05/11/84
10/03/77
01/02/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
06/02/82
21/09/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
07/09/05
30/03/93
01/11/05
27/02/02
07/07/94
09/04/01
13/09/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
10/02/00
04/02/02
15/07/89
04/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18/04/01
01/01/80
15/07/03
24/01/75
16/01/00
10/06/95
07/11/81
07/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
11/06/92
11/08/96
13/12/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
551046
1298849
1405640
1251853
1416352
1416015
1251549
1379299
1405639
1370458
1370459
1225485
1391293
1368146
502251
1379298
462572
1384040
1302763
530579
1379297
1207932
1361299
1361302
ΝΤΕΡΤΖΙΑ
ΕΛΤΟΝ
ΝΤΟΚΟ
ΣΙΛΙΑΝ
ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΚΙΑ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΡΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2381
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1361300 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1420987 ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
1384018 ΤΡΑΦΑΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1391287 ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387199 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387200 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1420985 ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
1420986 ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1361301 ΤΣΑΝΓΚΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
1228833 ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1298848 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
555542 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1299571 ΧΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1420988 ΧΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
1151146 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
1249608 ΧΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1392778 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
131
ΣΥΝΟΛΟ:
131
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
27/04/00
09/11/06
22/05/98
11/07/01
20/07/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/02/01
03/04/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/03/03
08/08/03
02/02/94
07/01/93
01/01/81
30/12/94
16/02/06
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/05/88
25/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/06/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2570
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1386452 XHAFERRI
VIKTOR
GEZIM
371572 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1222221 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1216280 ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1175638 ΒΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1244143 ΒΕΡΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
405013 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
493989 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
527401 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
527426 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1120575 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1398330 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1372070 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145448 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1196486 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1178288 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1121138 ∆ΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
527414 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
533138 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
459684 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
439743 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
432907 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
302265 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139623 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1145580 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1413791 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
321361 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532467 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1330346 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1330347 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147382 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1377029 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
332136 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1414367 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1131745 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1347763 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
391167 ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
483325 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
565443 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
527410 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
429824 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1139627 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1178287 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/09/96
10/09/73
29/01/92
21/08/78
05/08/92
17/05/94
01/01/70
01/01/73
01/01/80
01/01/79
19/08/81
08/12/99
09/07/88
26/02/87
14/08/90
19/05/90
07/02/76
01/01/80
05/03/76
01/01/75
01/01/77
01/01/77
01/01/66
20/02/88
29/04/89
18/03/03
01/01/63
01/01/60
20/03/98
30/01/97
16/05/84
05/09/00
01/01/66
03/07/03
27/08/85
30/09/96
01/08/72
01/01/78
01/01/81
01/01/77
01/01/72
24/04/87
07/09/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2570
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1387030 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1386997 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1377012 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1387364 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
179723 ΚΟΤΣΟΜΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
455036 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1197685 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1139614 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1145579 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1406364 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
260944 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
468102 ΚΡΙΚΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
532472 ΚΡΙΚΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1257620 ΚΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1258777 ΚΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1311253 ΚΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
427646 ΚΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1413795 ΚΡΙΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
532488 ΚΡΙΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1330738 ΚΡΙΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
260946 ΚΡΙΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1260735 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΟΣ
417898 ΛΑΡΙΣΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1359329 ΛΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1226860 ΛΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
532461 ΛΥΓΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
179640 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1293867 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
527390 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥ
532482 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
527487 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
527476 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
527422 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
527418 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
527417 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1272032 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1145852 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1121346 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1131743 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1131747 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1359328 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/11/03
26/07/03
15/08/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/04/05
01/01/59
01/01/67
19/10/89
03/05/84
31/07/87
29/08/98
25/05/64
01/01/74
01/01/67
01/10/92
28/03/96
11/11/97
01/01/75
25/09/03
01/01/76
09/10/96
01/01/64
20/06/83
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/74
28/12/94
28/06/89
01/01/73
01/01/60
14/03/92
01/01/79
01/01/79
01/01/80
01/01/79
05/02/76
01/01/81
01/01/82
28/09/95
16/10/88
04/11/78
25/07/86
11/03/85
27/11/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2570
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1166196 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1413796 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1246113 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
564924 ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1413792 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
476027 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
562368 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
527440 ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
527478 ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
527485 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
199881 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
301488 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1139896 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145447 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1145435 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1202278 ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1202297 ΜΠΑΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1413793 ΜΠΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1377014 ΜΠΑΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
527429 ΜΠΑΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
532495 ΜΠΑΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
425752 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1131746 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1272031 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
578708 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1139690 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1226859 ΝΤΙ ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΤΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΖΩΝΗ
494169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
533180 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
393239 ΠΕΡΡΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
533040 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
426547 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1406361 ΠΟΥΛΕΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139629 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1202150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1202160 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1202276 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1202159 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
411356 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
499902 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
532514 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272030 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
270796 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/10/83
24/07/03
20/05/66
01/01/72
19/03/00
01/01/79
01/01/83
08/07/77
26/08/79
01/01/78
01/01/59
01/01/68
08/03/87
12/10/89
01/01/90
10/09/92
15/11/87
29/11/02
21/07/98
01/01/68
01/01/74
01/01/72
13/06/86
03/01/96
01/01/81
15/02/88
19/11/90
01/01/77
01/01/80
01/01/74
29/12/82
22/06/75
14/11/97
01/08/87
08/04/92
01/06/91
19/05/91
18/03/92
01/01/63
25/03/80
03/12/82
09/05/94
01/01/61
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2570
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1228094 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1268381 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1279682 ΡΗΓΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
565445 ΣΑΚΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
527480 ΣΑΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532476 ΣΑΚΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
406168 ΣΑΚΚΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145434 ΣΑΚΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1112678 ΣΑΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1202154 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1139620 ΣΙΑΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139692 ΣΙΑΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
402999 ΣΙΑΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1145850 ΣΙΑΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
446285 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1207631 ΣΜΥΡΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
435427 ΣΠΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
580651 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1202465 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1139622 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1145581 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1413794 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1414343 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1414344 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1415175 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1272033 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
544408 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
527405 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1394316 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1377015 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1415906 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1281660 ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1227053 ΣΥΡΙΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1416817 ΤΖΑΝΝΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
527397 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1155724 ΤΣΑΜΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1145477 ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1294323 ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
402996 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
353218 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1145382 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1178293 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/06/89
17/02/81
19/10/90
01/01/84
01/01/73
01/01/79
01/01/71
10/08/88
16/10/83
05/08/92
19/07/88
10/04/87
01/01/72
19/12/86
31/07/75
07/09/90
01/01/75
01/01/82
22/09/92
05/02/88
29/12/89
25/07/03
02/01/04
18/01/06
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/11/99
11/02/95
01/01/73
01/01/94
03/03/02
04/07/00
03/07/99
06/08/94
03/01/88
03/01/98
01/01/78
02/01/88
29/06/89
16/08/92
01/01/67
01/01/71
30/09/88
27/05/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2570
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
411358 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
432908 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1272036 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1415174 ΧΙΟΥΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1355257 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1359327 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
175
ΣΥΝΟΛΟ:
175
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/73
01/01/76
13/05/93
04/09/00
03/03/83
07/01/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
258
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
546310 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155992 ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
435545 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1328664 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1415590 ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421116 ΒΙΓΛΑΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
1421119 ΒΙΓΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
1421132 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1421153 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1141617 ΓΚΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1272164 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1315544 ∆ΑΥΪ∆
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1419006 ∆ΗΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1417825 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1417824 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1176267 ∆ΟΥΛΟΥΓΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176238 ∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1421607 ∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1181434 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417817 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
419476 ΖΑΡΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1419007 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1421606 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
550784 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1270221 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1293873 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1338465 ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1415591 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1296808 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139991 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1401938 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1256043 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1360589 ΚΑΡΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1226525 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
500253 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421128 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1419004 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΣ
1419005 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΟΣ
1421117 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/10/82
05/08/89
07/08/78
27/07/95
02/08/00
10/02/01
25/04/02
14/10/05
26/05/06
04/04/86
05/10/95
13/06/97
21/01/02
07/09/02
18/10/01
20/10/90
18/10/89
02/06/04
10/07/90
04/11/02
03/07/77
19/06/01
09/08/03
28/05/81
29/05/95
29/11/96
08/11/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/04/98
19/08/93
26/12/87
24/10/00
07/08/95
02/01/96
26/10/94
30/04/79
25/01/05
14/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/01/01
ΕΛΛΑ∆Α
18/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
258
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421150 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1414518 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1304465 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1421148 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1252352 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1421644 ΜΙΣΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1401939 ΜΟΥΓΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1417822 ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1421629 ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1421294 ΜΠΑΡΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1227052 ΜΠΟΥΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1117367 ΜΩΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421608 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1421115 ΝΤΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1417823 ΝΤΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1414519 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421118 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1419003 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1176270 ΞΥΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1338463 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1338963 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1226526 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1296807 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1293868 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1293872 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1338464 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421120 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΣ
1421130 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΣ
1246886 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1255399 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1176247 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1176268 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1421114 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1355246 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1344439 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1315543 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1317895 ΡΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1421127 ΡΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272167 ΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/05/06
03/03/99
17/10/92
20/10/05
16/05/94
23/10/03
26/04/00
01/01/02
01/10/05
07/07/06
16/09/94
30/04/86
21/01/02
17/05/06
22/05/02
18/06/99
23/03/02
30/07/01
03/02/88
30/06/00
30/06/00
04/11/92
12/04/94
12/08/95
17/02/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/04/00
29/09/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/03/05
ΕΛΛΑ∆Α
12/09/87
16/03/92
29/01/92
12/08/89
19/09/06
24/06/01
15/08/95
20/06/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/02/97
12/07/03
24/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
258
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1114940 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1421642 ΣΑΦΛΑΓΙΟΥΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1348989 ΣΟΥΡΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1421126 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1338461 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336417 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
1336412 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1182059 ΤΡΙΨΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΙΟΣ
1230299 ΤΡΙΨΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΟΣ
1421149 ΤΣΑΛ∆ΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1418006 ΤΣΙΛΙΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1272168 ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1176245 ΤΣΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1176249 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1338466 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1421125 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1355247 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1414599 ΧΑΡΛΕΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1417821 ΧΑΡΛΕΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1317893 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421129 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1324430 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1293871 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ
1153353 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
102
ΣΥΝΟΛΟ:
102
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/01/85
18/02/05
02/03/94
07/07/03
28/06/99
26/03/98
20/09/97
13/02/90
21/08/92
05/03/06
12/03/02
04/04/95
08/07/92
01/09/91
30/08/99
08/01/03
10/11/00
25/08/00
28/01/02
24/03/97
27/01/05
07/05/93
14/01/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/07/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2628
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1388037 LUTA
XHOIS
ILIRJAN
502250 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1280797 ΑΓΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
499905 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
561914 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
551047 ΑΛΕΞΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145860 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1119079 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1387438 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315536 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1388079 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
499906 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1313803 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1397182 ΒΟΣΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
1421095 ΒΟΥΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
471427 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1151497 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1253097 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1277739 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1280798 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1353308 ΓΚΑΙ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421089 ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1253098 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1312786 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370679 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147948 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353303 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112498 ∆ΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1315005 ∆ΗΜΗΤΡΕΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370660 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319521 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
499910 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
499903 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421300 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1313099 ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
561668 ΕΡΜΙ∆ΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1280496 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1370667 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1353103 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1202191 ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/06/97
01/01/79
15/07/95
01/01/81
01/01/83
01/01/82
30/10/86
23/08/86
23/09/03
28/07/96
11/05/00
01/01/81
09/07/98
01/08/95
08/09/06
08/01/77
14/12/89
10/03/91
29/01/90
15/07/95
04/06/01
17/06/03
28/03/90
08/01/84
05/03/99
11/05/87
18/03/03
27/10/84
05/01/86
04/08/00
07/08/97
01/01/79
01/01/80
22/05/06
25/06/99
01/01/81
07/07/95
22/11/03
05/12/99
04/02/84
1280495 ΙΣΣΑΡΗΣ
487647 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
01/03/94
01/01/77
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2628
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1353322 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1313794 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1161060 ΚΑΛΤΣΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
418100 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1414315 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384324 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1256491 ΚΑΝΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1118641 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1414847 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1388081 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421098 ΚΑΡΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1387439 ΚΑΡΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1370664 ΚΑΡΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1154388 ΚΑΡΟΥΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1292759 ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1292757 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1313798 ΚΙΣΚΗΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1355259 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319520 ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ
ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1253099 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1421096 ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1337797 ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1253100 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1282489 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
446985 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1280500 ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1370819 ΛΑ∆ΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1253101 ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
502342 ΛΑΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1113040 ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1313799 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1339327 ΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1197130 ΛΟΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1315535
553439
1353310
1236137
1333895
494507
1313797
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/09/01
11/11/96
15/02/90
04/10/74
07/04/03
22/08/99
14/07/92
24/10/86
30/12/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/08/02
16/02/04
27/01/04
27/09/99
12/03/88
17/07/95
14/12/94
21/10/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/10/87
29/04/96
23/10/90
10/06/05
07/04/95
03/06/93
04/05/92
01/01/77
29/01/93
18/09/02
29/02/92
01/01/79
17/07/85
30/09/99
15/07/84
30/01/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/05/97
01/01/84
26/07/02
11/07/87
29/08/98
17/07/76
02/11/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2628
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1313806 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1134261 ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1353059 ΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370816 ΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1134888 ΜΑΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1353057 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1112585 ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1246745 ΜΑΥΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1192033 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353314 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1119120 ΜΗΤΣΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
495180 ΜΙΝΤΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1353311 ΜΙΤΑΚΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1388080 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1185517 ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1280499 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312710 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1253103 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
499907 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315537 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
562581 ΜΠΙΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370818 ΜΠΙΛΑΝΤΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1280503 ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1265725 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212006 ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1292758 ΞΥ∆ΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
433527 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421099 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1370662 ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1197515 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1389633 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1254838 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1353062 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1280507 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1280508 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1324188 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
1353063 ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384352 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1292769 ΠΛΕΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
372067 ΠΟΛΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/10/00
30/01/84
15/07/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/04/00
28/12/86
07/03/99
13/02/84
15/03/91
28/08/80
16/10/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/10/85
01/01/78
05/11/01
28/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
19/08/90
20/09/91
21/03/98
27/07/90
01/01/79
19/05/98
01/01/83
02/08/00
13/09/95
07/03/94
07/02/79
19/07/95
03/09/74
12/01/05
30/10/00
17/12/81
12/04/90
26/09/91
19/05/99
30/06/96
10/01/95
24/10/89
24/06/00
11/10/95
07/07/95
01/01/70
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2628
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1118829 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1224660 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1276889 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1353313 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1384325 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1282490 ΠΡΙΦΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1280498 ΣΓΑΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1154698 ΣΙΨΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1230331 ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1313793 ΣΠΥΡΕΑΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1319029 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421097 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1339728 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1370817 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1280509 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1112492 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312717 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1353104 ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
1267945 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1421100 ΤΟΜΑΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319519 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353056 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
446286 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1216697 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1280794 ΤΣΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1254001 ΤΣΕΑΟΥΣ
ΑΛΕΚΣΑΝΤΡΟΥ- ΡΟΜΠΕΡΤ
ΡΟΜΠΕΡΤ
1421101 ΤΣΙΚΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1298877 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
499909 ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1377286 ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
561667 ΦΑΝΤΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1151137 ΦΛΟΡΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΕΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΙΑΝ
1232950 ΦΟΡΑ∆ΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1224657 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319258 ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ
ΒΑΪΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1112510 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
446846 ΧΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1421293 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370663 ΧΡΟΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/09/86
14/07/92
10/11/90
11/05/02
13/05/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/07/78
08/11/95
10/08/88
23/07/79
28/05/96
10/10/92
01/11/06
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/12/88
22/04/02
19/12/91
08/06/84
20/02/98
08/05/00
19/03/90
22/02/05
29/11/96
03/05/00
01/01/75
10/03/89
09/01/95
11/06/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
10/08/06
03/05/91
01/01/81
01/08/97
01/01/83
18/11/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/06/92
31/07/90
26/07/98
07/06/84
01/01/77
02/02/06
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/08/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2628
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
499908 ΨΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
162
ΣΥΝΟΛΟ:
162
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2629
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Π.Α.Ο.Κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1280598 DEMARKU
SEBASTJAN
ARDIAN
1385102 DINI
RUZHDI
ZYHDI
1286800 GOLEA
DANIEL
DUMITRU
1216691 VASILEV
TODOR
IVANOV
413362 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1352949 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1219945 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1315546 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
385922 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1273091 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273086 ΑΣΗΜΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
460103 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
225417 ΒΕΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
324895 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1352955 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1352957 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1352941 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
535307 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1387317 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387319 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1181862 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1177076 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1323454 ∆ΡΟΥΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1175919 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1138614 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1359754 ΖΕΠΠΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
369772 ΖΕΠΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1279399 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1387246 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1409542 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1148896 ΚΑΡΜΟΙΡΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1352951 ΚΑΡΟΥΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1177958 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387243 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1176278 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387318 ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1185900 ΚΟΒΑΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1160394 ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1352994 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
497027 ΚΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΛΕΙΟΣ
1352946 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1352948 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/07/95
10/08/79
20/01/78
21/03/88
01/01/76
07/02/02
18/07/89
08/01/94
14/08/68
23/09/95
05/12/95
01/01/71
01/01/63
23/04/70
29/12/01
11/11/99
03/04/00
01/01/80
21/08/00
22/10/04
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/01/77
19/01/91
17/12/83
03/12/92
19/09/83
23/01/81
01/01/73
21/01/93
20/08/01
13/09/85
13/05/88
03/10/00
19/09/88
24/03/04
12/10/89
30/09/04
02/02/89
22/12/75
19/09/02
01/01/78
07/03/00
01/03/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2629
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Π.Α.Ο.Κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1329831 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
458652 ΛΙΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387247 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293036 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1352939 ΛΩΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1352950 ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
564925 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
574604 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
541222 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1240129 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1303038 ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1412573 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1113084 ΜΠΑΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387248 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
449098 ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ
ΟΘΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238612 ΜΠΛΑΝΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387244 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273088 ΞΕΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1160370 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
574580 ΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
1176784 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
527419 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1246889 ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1381342 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1391531 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
309606 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
349141 ΠΕΡΡΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1256947 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
225412 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
574569 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
215570 ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1231523 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1258776 ΣΑΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1112665 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1283036 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1307307 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1203436 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387245 ΣΤΕΦΑΝΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1185879 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
237935 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
340455 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1311256 ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/12/93
01/01/75
11/06/04
23/02/93
24/09/00
09/08/99
01/01/69
01/01/83
31/03/81
29/12/82
28/10/65
06/11/80
02/11/83
15/12/04
03/07/78
24/04/90
05/12/03
28/12/94
03/03/78
03/01/84
30/04/90
15/10/75
14/11/93
29/05/97
12/05/93
30/09/69
01/01/72
13/08/93
01/01/63
23/08/81
01/01/65
29/06/92
02/02/93
13/12/83
08/09/85
17/01/85
25/05/90
17/12/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/03/90
01/01/65
01/01/70
14/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2629
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Π.Α.Ο.Κ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1176256 ΤΣΕΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1189830 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190105 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352940 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1147211 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1176255 ΤΣΟΥΣΗΣ
ΕΝΤΟΥΙΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1273085 ΦΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1258778 ΧΑΛΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
701925 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1273094 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1273095 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
95
ΣΥΝΟΛΟ:
95
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/03/88
15/08/93
11/03/91
09/07/99
13/11/85
06/11/88
20/04/95
01/04/81
01/05/77
30/04/95
11/05/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2793
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1333550 CANALIAJ
NIKO
1385145 CERRIKU
ENEA
1137992 JANUSHI
MARIO
1414386 MUHARREMI
RAJMOD
1414313 PAPA
KLAJDI
1414385 PAPA
IGLI
1400693 PAPAKRONI
EVANJELLOS
1420178 ZHULIYAN
IVANOV
1368698 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1355261 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1280476 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1179756 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
446837 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑ∆ΗΣ
1405630 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
433529 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1351951 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
500249 ΑΡΓΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
556721 ΑΡΙΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1226041 ΒΑΡΕΛΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1352320 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370674 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
564070 ΒΕΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1189864 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1369879 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1355265 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370673 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
347399 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1387478 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
1355264 ΓΙΟΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1296458 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387208 ΓΟΥΡΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354678 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176031 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1273640 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1368260 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1315531 ∆ΙΠΛΑΡΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1354687 ∆ΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1369878 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1387214 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1340392 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1200016 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1257738 ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΝΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
RESMI
SHAHIN
PIRO
MEHDI
ILIA
ILIA
THOMA
ZACHARIEV
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/05/94
20/04/97
02/09/84
23/07/01
18/01/01
27/12/02
05/01/97
12/09/00
28/09/98
13/04/99
30/05/92
20/03/91
01/01/76
07/07/03
01/01/75
20/06/98
17/12/80
11/08/84
13/08/90
20/02/97
24/09/02
01/01/82
25/03/91
16/05/02
02/11/00
13/08/03
01/01/72
10/06/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22/01/01
24/11/97
13/05/04
20/08/02
04/10/88
13/10/94
10/11/02
24/09/99
14/12/02
08/03/00
13/08/03
07/12/01
15/04/93
28/12/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ-
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2793
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
1388525
1374541
1155292
1387210
1387213
1379878
1385346
1387209
1369383
1328661
1367759
1405725
1340393
1369384
1368259
ΑΝ∆ΡΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
30/09/00
13/03/98
03/08/88
02/04/02
23/10/03
27/07/98
20/06/00
14/04/03
17/09/99
11/12/93
15/07/99
02/09/05
22/08/00
23/12/01
26/09/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26/09/99
03/12/99
13/05/94
13/10/03
22/04/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΑΥΡΟΣ
14/11/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
18/01/93
20/07/95
23/02/05
25/03/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18/10/05
20/10/00
18/10/98
04/05/01
10/03/99
05/10/94
28/11/86
20/04/95
15/08/02
08/02/05
27/02/80
13/10/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
09/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
1368261
1421518
1226057
1387212
1405715
1370676
1298997
1293465
1405629
1388526
1405324
1355266
1374539
1387211
1367758
1228832
1154878
1315068
1369877
1405525
467890
1405569
1370558
ΘΕΟ∆ΩΡΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΣ
ΚΑΦΟΥΣΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΗΣ
ΚΡΟΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΞΥΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΕΦΡΑΙΜΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2793
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1315532 ΜΠΑΖΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
403501 ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
581513 ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1370675 ΜΠΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
554357 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1382025 ΜΠΙΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1374540 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1370557 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1405323 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1382754 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1390030 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1310125 ΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319192 ΝΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1250311 ΞΥ∆ΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1348991 ΞΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293470 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1319660 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
446844 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1143751 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1273637 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1139743 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ
1224482 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1258196 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1352251 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1352252 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1334781 ΠΕΛΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1179496 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1207558 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1182286 ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
388943 ΠΛΑΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1390925 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1406365 ΠΡΕΚΕΖΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1276366 ΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1405325 ΣΟΦΡΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1379879 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΡΑΛΤΑ
1329215 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
447487 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1379876 ΣΤΡΙΜΕΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
451573 ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
497384 ΤΖΗΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/02/00
01/01/72
01/01/84
11/07/02
01/01/82
25/03/00
20/08/00
13/09/03
12/03/05
24/06/97
11/12/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
02/12/96
17/12/98
08/05/91
20/06/95
20/02/97
15/01/97
01/01/77
01/09/87
14/02/94
08/04/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΕΝΣΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
05/04/90
05/03/94
19/10/98
20/02/97
18/05/93
26/01/89
24/09/92
29/09/89
01/01/74
16/03/99
02/05/01
10/06/90
16/07/04
17/03/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
04/10/93
01/01/78
03/12/97
01/01/72
01/01/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2793
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1181119 ΤΖΙΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
447484 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1385347 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1385348 ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1397535 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370672 ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1405271 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1117372 ΤΣΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1148268 ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1178321 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1405716 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1405717 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1420108 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1278645 ΧΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387327 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1387328 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1340394 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Σ
137
ΣΥΝΟΛΟ:
137
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/02/89
01/01/77
14/07/99
20/04/98
03/08/99
14/06/00
13/04/05
20/11/85
11/03/88
06/03/90
23/10/02
12/10/04
25/10/00
11/02/93
10/04/00
28/08/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
02/08/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2821
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙ∆ΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1401159 BOGDANI
ROMEO
LULIS
1401157 CERRIKU
SELFO
VELIS
1146264 GEORGIEF
TICHOMIR
GENANTIEV
1402992 KOSTOV
YORDAN
STEFAN KOSTOV
STEFANOV
KOSTOV
1347055 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1284084 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336250 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
263276 ΑΛΑΦΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1272985 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1184619 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1152619 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1157216 ΑΛΕΠΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1279297 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
466244 ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
249744 ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
460347 ΒΕΛΜΑΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
481102 ΒΕΛΜΑΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
564884 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1296078 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
482831 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1152641 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354105 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
421055 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1272982 ΓΚΡΟΥΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354102 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336285 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1363468 ∆ΑΜΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1352613 ∆ΑΜΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
564886 ∆ΑΜΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1118901 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
314802 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1336575 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1278902 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
321517 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Σ
578630 ∆ΡΕΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
540979 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
548284 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1278373 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/07/96
24/08/95
29/07/83
20/04/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
27/12/96
15/05/92
19/11/97
01/01/63
01/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/07/78
19/06/89
28/11/89
16/10/92
01/01/78
25/11/65
01/01/76
19/07/78
01/01/83
16/02/91
01/01/78
31/10/88
17/05/02
01/01/76
24/04/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/01/02
09/04/97
09/03/95
06/03/91
01/01/74
15/06/81
01/01/69
19/12/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/02/94
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/69
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
01/01/68
01/01/83
04/12/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2821
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙ∆ΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1354106 ΖΕΡΒΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
412633 ΖΕΡΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336249 ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1203207 ΖΕΡΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
578635 ΖΩΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
467043 ΖΩΝΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
466240 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1203210 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1336244 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1190871 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
421057 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1153354 ΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
466250 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
412634 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
412635 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354103 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1354104 ΚΑΛΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
496233 ΚΑΠΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336289 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1153351 ΚΑΠΡΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272980 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1157594 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
407513 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Σ
466247 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
540978 ΚΑΡΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
548271 ΚΑΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1336283 ΚΑΤΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
564885 ΚΕΣΣΑΡΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336288 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
412631 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
412637 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1139561 ΚΟΡΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1153349 ΚΟΡΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
412636 ΚΟΣΜΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
412626 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
412627 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1202613 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
408459 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
393232 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1129322 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/02/01
04/07/75
11/06/99
03/03/90
01/01/84
01/01/78
01/01/79
13/12/91
04/08/99
20/07/92
01/01/75
14/08/90
01/01/77
01/01/74
01/01/75
02/01/03
30/05/99
01/01/74
01/02/99
27/12/89
03/12/93
17/08/89
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/81
01/01/81
09/07/98
01/01/83
19/03/00
01/01/76
01/01/73
19/01/88
27/04/90
01/01/75
01/01/75
01/01/75
18/06/91
01/01/73
01/01/73
10/06/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2821
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙ∆ΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
548777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1282107 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1329219 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1255420 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1225980 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
578631 ΜΑΛΙΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
548277 ΜΑΛΙΑΡΙΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
548273 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1310860 ΜΠΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
251043 ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
251469 ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1331682 ΜΠΕΓΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
287840 ΜΠΟΖΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
466251 ΜΠΟΖΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1153355 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273907 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
507846 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
411089 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
539835 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1273908 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1238603 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
459682 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ
1319543 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
466243 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
578636 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
424821 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1190376 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
564883 ΠΑΥΛΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1126695 ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1255419 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
467042 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1279296 ΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225981 ΠΟΥΛΑΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ
466246 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1203209 ΣΑΚΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1402993 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
564887 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1272986 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
578632 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1354101 ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/83
18/06/91
11/04/96
20/12/94
29/10/90
01/01/84
01/01/81
22/09/78
01/01/82
01/01/62
01/01/67
15/08/91
01/01/69
01/01/79
19/11/88
07/12/94
25/05/80
01/01/72
01/01/72
21/10/94
29/01/95
01/01/74
27/07/99
01/01/77
16/08/84
01/01/73
08/05/92
01/01/83
18/03/87
18/05/94
01/01/77
21/12/93
07/05/92
01/01/78
09/01/91
24/01/99
01/01/83
11/12/95
01/01/76
22/09/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2821
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙ∆ΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1202902 ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
287842 ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272981 ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
384569 ΣΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
540980 ΤΕΡΤΙΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1336290 ΤΖΑΝΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
421060 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΣ
463134 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
466249 ΤΣΙΒΕΡ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466242 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
482832 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
254751 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
254750 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
356262 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
337334 ΦΥΚΗΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1318185 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336549 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
381595 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
468104 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
482833 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1272983 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1273911 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1153352 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
1133605 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
533044 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225983 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1202545 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
412629 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
578633 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
580480 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
548281 ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
149
ΣΥΝΟΛΟ:
149
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/12/91
01/01/65
07/11/93
01/01/74
01/01/81
15/08/00
01/01/72
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/78
01/01/78
01/01/80
01/01/59
01/01/65
01/01/71
01/01/63
23/02/99
28/05/00
01/01/72
01/01/76
01/01/80
15/01/92
01/02/95
15/04/88
12/05/85
01/01/83
28/05/92
16/08/92
01/01/74
01/01/84
01/01/83
07/08/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2822
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΦΑΡΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1420107 GRANT
KYAIUS
PAUL
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/11/91
1385123
533232
1251566
1201233
1370627
1285351
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ
QAZIM
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14/02/96
01/01/79
18/08/93
11/10/89
06/04/01
12/01/96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
09/03/99
03/01/96
30/03/86
13/09/91
16/01/88
28/05/90
30/11/00
07/08/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
06/02/92
09/07/94
15/08/93
27/03/92
10/07/80
10/11/89
21/10/89
01/01/83
03/09/90
24/01/88
28/01/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
03/09/90
15/04/77
01/01/70
21/02/97
09/09/97
24/03/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1396478
1308470
MIDILI
RAMAZAN
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
ΑΦΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
Σ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΟΚΩΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΟΡΡΕΤΑ
ΓΙΩΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡ
29/03/03
18/10/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
580282
582759
ΚΟΤΣΗΣ
ΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
01/01/81
01/01/84
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/02/98
1364533
1347246
1118783
1205044
1138632
1149345
1397959
1150983
1228839
1326393
1207934
1298298
1182453
1178948
1182287
560333
1253012
1201231
1191617
1143812
437723
528798
1371012
1348260
1201235
1353431 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2822
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΦΑΡΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
464808 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1249881 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365161 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370559 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1364949 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364950 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
533202 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1242531 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1402413 ΚΥΒΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
1297019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1276542 ΚΩΣΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1347263 ΛΑΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1135270 ΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1202910 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319645 ΛΟΥΚΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1248979 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1272835 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1335798 ΜΑΛΑΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1177669 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1157019 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1157051 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1313105 ΜΑΝΤΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
338111 ΜΑΝΤΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1297024 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1319688 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1112952 ΜΑΡΚΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1397958 ΜΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1153341 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1297023 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1353143 ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
580782 ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
580784 ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
581199 ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
569241 ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1227545 ΜΠΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364078 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176676 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1154599 ΜΠΕΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1153340 ΜΠΕΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1365242 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
412897 ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1398428 ΜΠΟΖΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/71
17/12/91
03/02/02
09/03/00
25/05/98
29/06/01
01/01/81
05/10/91
07/05/01
04/08/94
23/09/90
01/12/96
19/05/87
23/04/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
02/06/98
15/07/92
13/04/94
29/07/96
03/11/88
26/03/90
08/01/91
28/06/99
01/01/70
26/08/96
23/11/98
02/11/85
05/03/00
28/05/90
23/02/97
14/10/98
01/01/84
01/01/84
01/01/84
17/12/83
12/08/89
13/10/98
10/07/87
31/10/89
23/11/90
20/06/01
03/09/75
29/11/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2822
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΦΑΡΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1402952 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
409277 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353141 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1313804 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251565 ΜΠΟΥΝΤΗΣ
ΡΙΚΑΡΝΤΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
580287 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353142 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1351022 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1370560 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1319644 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1245473 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351240 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154429 ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1348261 ΠΑΧΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1258903 ΠΑΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272829 ΠΕΤΡΟΥΛΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1347245 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1178949 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1368476 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
571895 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370626 ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1226384 ΡΟΥΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1226385 ΡΟΥΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1414601 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1367290 ΣΑΜΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1172521 ΣΑΝΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1272832 ΣΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272834 ΣΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226386 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1201981 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154393 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1391532 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1397178 ΤΑΛΛΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402414 ΤΑΛΛΑΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
422946 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝ.
1118803 ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1258843 ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1258844 ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1414394 ΦΑΛΗΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1171239 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1269956 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1297025 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/03/01
01/01/73
22/01/00
29/06/99
13/02/92
01/01/83
16/11/98
17/04/96
28/12/99
06/10/99
16/12/94
20/03/96
12/07/91
18/10/97
11/11/93
12/08/96
24/03/98
29/05/89
25/09/97
01/01/74
03/08/00
09/04/91
20/12/88
30/04/00
04/10/00
21/03/84
23/06/94
16/12/95
31/08/88
26/04/89
10/10/89
08/03/93
24/06/98
14/12/01
01/01/76
10/02/81
01/07/93
05/09/91
09/05/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
19/02/90
09/12/93
08/07/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2822
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΦΑΡΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
580284 ΦΟΥΝΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1351023 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1402525 ΦΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
480924 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1297026 ΧΑΝΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
581197 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
566628 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1384796 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1421471 ΨΑΡΡΕΑΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
130
ΣΥΝΟΛΟ:
130
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/83
14/03/97
01/07/00
17/04/80
13/12/94
01/01/83
30/01/85
10/11/99
08/03/05
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2960
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1365294 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1351212 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238855 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1352996 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1281340 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1354680 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
567066 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1354683 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1351213 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1310750 ΒΩΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1366188 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1117472 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
551940 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
551938 ΓΙΑΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387026 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
1387367 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1113054 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1310752 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
1316959 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1354332 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1419573 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
1145573 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1331879 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
552990 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
315475 ∆ΑΜΙΑΝΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1331878 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319607 ∆ΕΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
552989 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1150036 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1171271 ∆ΙΚΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1252358 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
334651 ∆ΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1386995 ∆ΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1311252 ∆ΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
446738 ∆ΟΥΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1150133 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1272234 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
552991 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351214 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1171496 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1238862 ΖΗΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/01/00
11/12/97
08/04/86
28/04/01
19/07/96
05/06/99
04/11/82
30/04/99
27/09/96
04/12/92
16/08/01
02/09/86
01/01/79
01/01/74
03/09/04
08/04/05
02/12/85
03/12/96
09/05/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/08/96
16/01/06
09/05/87
24/04/95
01/01/82
01/01/69
07/12/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/02/96
01/01/79
23/02/91
03/11/91
02/04/90
01/01/70
07/03/01
09/06/96
01/01/77
13/12/90
14/05/96
01/01/79
24/12/98
21/09/91
15/09/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2960
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
535304 ΙΣΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1146168 ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
551939 ΚΑΛΑΘΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1001025 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1113078 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152031 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
570710 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387101 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1387102 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1387103 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
404199 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1151868 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1387070 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
371147 ΚΟΣΜΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1114793 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1197606 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1197686 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336688 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1377013 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1112263 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1419505 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1402930 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣ
1203424 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1176388 ΚΟΥΤΙΒΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1197601 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1421362 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1273811 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
395075 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1146207 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1272786 ΛΑ∆ΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1387080 ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1421215 ΛΑΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
420594 ΛΑΛΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1331877 ΛΑΛΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421214 ΛΑΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
1224504 ΛΙΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1386994 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1171262 ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1272238 ΜΑΜΩΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/82
23/01/85
01/01/77
30/07/80
28/04/84
02/04/91
01/01/85
03/02/03
17/05/01
08/02/00
01/01/72
22/07/89
26/07/01
01/01/72
05/05/83
22/06/87
05/03/91
30/05/98
02/05/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/11/84
01/07/03
07/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/09/93
02/01/91
08/06/88
21/07/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/04/94
01/01/72
02/06/86
27/02/95
02/03/01
02/01/04
01/01/74
18/06/95
15/09/05
ΕΛΛΑ∆Α
25/02/91
24/06/01
17/12/89
24/10/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2960
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1174687 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1180056 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1421217 ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1113083 ΜΟΥΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
395074 ΜΟΥΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
281598 ΜΠΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
406442 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1260691 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1421365 ΜΠΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
1421363 ΜΠΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1134560 ΜΠΟΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1238239 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1172508 ΝΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1377034 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1271743 ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤ
1112677 ΞΕΛΥΣΣΑΚΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1357607 ΞΕΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273092 ΞΕΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1271915 ΠΑΓΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387323 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1419008 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
1351218 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1113550 ΠΑΝΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1172853 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Σ
1174031 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
Σ
1219943 ΠΕΡΡΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
219345 ΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
233510 ΠΙΤΣΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1242446 ΠΙΧΙΓΙΟΝΙ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
1351217 ΡΟΥΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1387324 ΡΟΥΠΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1387365 ΡΟΥΠΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1252356 ΡΟΥΠΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1252357 ΡΟΥΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365298 ΣΑΚΚΑΣ
ΗΛΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1421212 ΣΑΟΥΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
1421213 ΣΑΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1421216 ΣΑΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1419869 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1172855 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/05/86
31/07/87
28/08/06
21/11/86
01/01/73
01/01/69
01/01/74
21/11/91
22/05/03
11/04/01
12/08/87
08/06/89
11/06/87
22/11/02
17/06/93
28/06/85
17/10/01
23/12/93
19/05/93
27/05/04
01/08/01
27/12/95
27/02/86
20/02/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/12/88
ΕΛΛΑ∆Α
05/01/89
01/01/61
01/01/62
30/06/89
09/05/98
07/09/00
25/08/01
23/06/91
05/10/92
13/12/97
ΕΛΛΑ∆Α
27/01/05
28/08/06
11/08/03
27/03/01
10/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
2960
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1419506 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1113085 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1172857 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1272230 ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1366187 ΣΩΦΡΟΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1386996 ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1249607 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1172850 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1173462 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354684 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1310751 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
233668 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
551945 ΤΣΟΛΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387366 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1113104 ΧΑΛΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
569955 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154381 ΧΑΣΑΝΚΟΛΙ
ΑΝΓΚΛΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
238046 ΧΕΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354681 ΧΕΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1354682 ΧΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1113739 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351216 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
242081 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1296179 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
420596 ΨΑΡΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1354685 ΨΥΡΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1354686 ΨΥΡΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
147
ΣΥΝΟΛΟ:
147
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/10/03
01/06/86
21/04/88
14/11/94
05/08/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/11/03
21/01/93
26/09/89
29/04/88
10/04/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/03/96
01/01/66
01/01/78
29/03/01
ΕΛΛΑ∆Α
29/08/86
01/01/85
31/05/90
01/01/63
22/07/98
18/08/99
07/08/83
27/05/96
01/01/63
07/01/93
01/01/71
01/10/01
11/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3587
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1420371 HALILI
ELVIN
LAVDIM
1377965 ΑΒΡΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
495176 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
551951 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1420904 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1269016 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
432731 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1270318 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1153344 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1149352 ΓΚΟΛΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1341410 ΓΟΥΡΙ
ΡΟΛΑΝΤ
ΜΠΑΣΚΙΜ
1367570 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1360588 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1118571 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1241077 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1241078 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1364295 ∆ΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1368310 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1258687 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1249387 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1302714 ΚΑΚΚΑΒΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1226532 ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201202 ΚΑΝΑΒΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
495179 ΚΑΝΝΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1368263 ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370583 ΚΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1377964 ΚΑΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1145045 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1387188 ΚΟΥΡΑΦΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
391187 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
465029 ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1387185 ΚΡΕΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1368306 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1323181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΟΣ
1111649 ΛΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1367572 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1368262 ΛΕΧΑΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1368265 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1368268 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1368264 ΛΥΡΙΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1382026 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/06/02
09/08/02
07/02/81
21/08/82
19/05/91
17/07/85
01/01/76
23/06/93
12/08/90
17/10/88
09/11/84
19/10/99
21/02/85
19/04/87
15/02/92
31/08/93
29/06/99
20/03/98
08/03/96
13/07/94
20/09/95
25/05/88
10/08/90
01/01/81
01/10/99
07/04/02
26/08/99
10/11/90
13/10/04
01/01/75
12/05/79
02/08/04
16/11/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
03/09/86
03/09/00
05/11/98
16/12/00
09/10/02
13/09/01
21/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3587
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1382027 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370580 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1372560 ΜΑΝΩΛΟΥ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1405705 ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
410448 ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1405704 ΜΟΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ
1317710 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΙΑΣΩΝΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1402531 ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370581 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387184 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1391644 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1364288 ΜΠΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1405702 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1387186 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1367547 ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1370582 ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
455734 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
444356 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1391649 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
421908 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1405675 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1311542 ΠΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
546302 ΠΛΑΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
570913 ΠΛΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
547279 ΠΟΤΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
432744 ΠΟΤΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
497488 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352607 ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1370472 ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1402970 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1368307 ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1368308 ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1252189 ΣΙΨΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
1404568 ΣΟΚΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ
1181544 ΣΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1405706 ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1388229 ΤΑΦΑ
ΒΟΛΦΙ
ΚΑΣΤΡΙΟΤ
1405677 ΤΕΝΤΖΟΓΛΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1353067 ΤΕΝΤΖΟΓΛΙ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/01/98
02/09/02
19/04/01
05/02/05
16/12/69
06/06/01
22/05/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/06/01
12/02/01
28/09/04
17/06/90
28/12/97
17/03/04
06/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/08/01
25/04/03
01/01/79
30/06/78
30/11/90
01/01/73
22/07/04
19/04/94
01/01/82
01/01/79
27/10/82
01/01/76
01/01/75
20/03/01
05/11/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/07/00
25/10/99
01/08/02
30/03/95
29/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/04/90
29/08/02
22/07/97
14/05/04
06/06/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3587
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1333914 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1167829 ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1352988 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ∆ΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1227541 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1368269 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
1368309 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1155528 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1367575 ΧΟΕΓΚΕΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΦΡΕΝΤ
1401187 ΧΟΤΖΑ
ΣΙΝΤΙ
ΑΡΝΤΙΑΝ
1351869 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1156724 ΨΑΡΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
91
ΣΥΝΟΛΟ:
91
ΗΜ.ΓΕΝ.
06/02/97
06/07/90
26/07/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/02/90
15/11/00
05/04/00
26/10/89
19/06/02
08/07/99
09/12/97
25/11/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3637
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΝ∆ΡΙΝΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421407 KOKAJ
DEMIAN
ROLAND
1247414 KOTI
KOSTA
ILIA
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/10/97
15/08/89
1333353
1003581
424415
418101
477039
1322253
BASHKIM
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
01/02/94
15/11/80
01/01/70
31/03/74
01/01/78
11/10/94
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
06/10/82
16/08/82
29/11/90
29/11/90
01/01/74
17/07/91
23/04/88
01/01/62
11/11/71
08/04/82
24/04/02
19/10/81
01/01/71
01/01/68
01/01/58
01/01/48
01/01/75
01/01/76
13/08/83
29/02/84
01/01/68
29/02/80
01/01/76
01/01/71
11/03/87
18/04/00
01/02/83
01/01/68
16/04/88
01/01/67
26/08/87
02/01/77
01/01/75
1136871
1296234
1304659
1304660
401717
1241177
1155905
286914
1190803
1008030
1403656
539845
336210
315586
180574
55013
459409
574595
553834
1296233
278066
1003482
505514
321272
1190047
1371567
1126950
329371
1188950
280320
1241793
1003601
442880
PEQINI
ANDREA
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΛΑΧΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΛΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΟΥΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΟΥΛΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΡΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΡΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΘΕΡΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΡΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3637
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΝ∆ΡΙΝΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1003483 ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1344841 ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1392250 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1190637 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1288097 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1240812 ΚΑΤΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1246737 ΚΑΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
582769 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1371568 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1350697 ΚΛΗΜΑΤΣΟΥ∆ΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1406641 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
413584 ΚΟΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1371570 ΚΟΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1371571 ΚΟΝΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
532923 ΚΟΝΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1003575 ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1403657 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
230295 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
334121 ΚΟΥΤΟΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1154777 ΚΟΥΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
423731 ΛΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
280319 ΛΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1320074 ΛΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1371569 ΛΥΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1371638 ΛΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
216807 ΜΑΛΑΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1282109 ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448801 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1403655 ΜΗΛΙΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
556775 ΜΙΧΑΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
582827 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1311778 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1134177 ΜΟΥΦΤΑΡΑΙ
ΑΟΥΡΕΛ
ΝΟΥΡΙ
535241 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
382495 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
546641 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1188948 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
170465 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1403557 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1296235 ΝΤΕΝΙΣ
ΙΣΟΥΦΙ
ΜΟΥΧΑΡΕΜ
537044 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1256872 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1403654 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/04/81
18/04/91
10/08/98
21/08/81
23/03/93
22/11/90
13/03/89
01/01/85
12/01/98
20/12/95
21/08/97
01/01/73
31/03/98
13/02/03
01/01/79
21/08/80
12/08/02
01/01/61
01/01/69
17/06/88
01/01/73
01/01/64
12/09/95
23/07/98
23/07/98
31/01/67
25/10/84
17/10/78
24/04/03
14/09/76
11/01/81
25/11/91
18/06/75
01/01/78
11/05/73
11/02/79
09/01/87
01/01/60
15/11/99
04/10/91
27/10/77
09/02/91
18/07/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3637
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΝ∆ΡΙΝΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΣ
1246738 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΣ
1288096 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1294430 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
553440 ΠΑΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
296379 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1190669 ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1216277 ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
434704 ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
529478 ΡΑΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1241174 ΣΑΡΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
434706 ΣΙΑΜΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
287205 ΣΤΡΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1240815 ΤΖΙΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1190639 ΤΖΙΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
430541 ΤΖΙΦΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1371572 ΤΣΕΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
480436 ΤΣΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1241176 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
438025 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1190048 ΧΟΥΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1003821 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
105
ΣΥΝΟΛΟ:
105
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
20/01/89
ΕΛΛΑ∆Α
01/08/92
30/01/94
01/01/83
01/01/68
09/09/85
08/01/83
01/01/74
01/01/76
22/04/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/03/76
01/01/69
07/02/87
29/12/86
01/01/74
30/04/98
01/01/74
21/06/91
15/06/76
28/07/85
06/06/71
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3639
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1280087 SALIAJ
FLORIAN
FERMAN
471313 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
432902 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1129974 ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
584338 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1177726 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1003557 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
175329 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
439550 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
282028 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279300 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1175591 ΕΜΙΛΟΒ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒ
1165568 ΖΟΥΠΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
499485 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97600
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
584161 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584337 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1180067 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1180095 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1181041 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279305 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279308 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279310 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
279311 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
280476 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
485069 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1383271 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
343818 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
368286 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
368287 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
388909 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
368539 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1383272 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
485068 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
296376 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
1368963 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
411376 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
430540 ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
414409 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1171243 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
83313
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
584166 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
279302 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/08/95
01/01/80
01/01/64
01/12/85
01/01/85
05/02/85
12/05/68
01/01/58
01/01/76
01/01/62
01/01/59
07/01/85
28/02/86
01/01/81
01/01/52
01/01/85
01/01/81
05/10/86
10/10/89
25/11/87
01/01/54
01/01/62
01/01/55
01/01/59
01/01/68
01/01/78
27/02/97
01/01/71
01/01/70
01/01/67
01/01/71
01/01/66
31/07/96
01/01/76
01/01/67
30/09/97
01/01/73
01/01/74
01/01/70
12/11/85
01/01/51
01/01/85
01/01/56
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3639
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
280468 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
296375 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
280473 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
279307 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1181194 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1338901 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1246881 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
485071 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
369158 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
388910 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
379574 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1390136 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
550786 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1121132 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1157618 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
448348 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1312009 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1324789 ΚΑΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
412121 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
482981 ΛΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1305144 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
379859 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1246882 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
246372 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
279304 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
279299 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
501493 ΛΥΣΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΗ
584163 ΛΥΣΣΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΣ
411375 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
280469 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1338899 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1180068 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
583538 ΜΑΡ∆ΑΒΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
485070 ΜΕΝΥΧΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
342505 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1121130 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584159 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1002200 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1246740 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
386442 ΞΥ∆ΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
376721 ΠΟΥΛΕΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1419606 ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/65
01/01/66
01/01/68
01/01/43
14/04/87
27/10/76
18/08/87
16/10/77
01/01/69
01/01/72
01/01/66
18/03/98
25/04/82
09/01/84
10/04/87
01/01/76
15/07/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
07/11/91
01/01/70
01/01/81
25/04/80
01/01/72
12/03/83
01/01/59
01/01/57
01/01/54
01/01/80
01/01/83
01/01/73
01/01/59
17/11/92
20/04/90
01/01/71
01/01/79
01/01/66
07/09/82
01/01/86
03/11/75
05/05/91
09/01/72
15/01/69
12/05/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3639
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1180712 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
279303 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
280470 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
280471 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1198190 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1413798 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
584336 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
584340 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
411377 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
414408 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
414406 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312515 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1313265 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
379572 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
379860 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΟΣ
379857 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
485072 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1283035 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1272372 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1264986 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1264987 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
1256244 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
369156 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
369157 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
379573 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1414848 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
289988 ΧΡΟΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
312536 ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1312514 ΧΡΟΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
414407 ΧΡΟΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
584339 ΧΡΟΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
379858 ΧΡΟΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1383854 ΧΡΟΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
283589 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
119
ΣΥΝΟΛΟ:
119
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/01/88
01/01/49
01/01/68
01/01/67
23/02/87
23/11/98
01/01/83
01/01/83
01/01/72
01/01/75
01/01/74
26/11/94
06/04/95
01/01/65
01/01/73
01/01/73
08/04/77
21/08/92
13/02/94
01/08/91
25/08/89
05/05/93
01/01/69
01/01/62
01/01/62
05/03/98
01/01/67
01/01/67
23/02/95
01/01/73
01/01/86
01/01/72
08/04/98
01/01/61
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3652
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1333354 BEQARI
MARJO
THOMA
1416051 BEQARI
STAVROS
THOMA
1413558 HIMA
HIDAJET
SHKELQIM
1413559 OMERI
KONSTANDIN
MEZAN
1413560 SKEPI
KLEVIS
AFRIM
1238605 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226054 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ
1403310 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1130201 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
534352 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1414944 ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
528069 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
348665 ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
350635 ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1245162 ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1154030 ΒΑΡΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1268904 ΓΑΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
326249 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
552988 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
541685 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279136 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΟΘΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
199921 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1216696 ΓΚΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97697
∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1413557 ∆ΕΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1186627 ∆ΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1245161 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
489948 ∆ΙΠΛΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
544688 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
459680 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
476799 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
526603 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1003820 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1253010 ΚΑΛΟΤΙ
ΣΠΕΤΙΜ
ΑΝΤΡΕΑ
565038 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1129321 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
311528 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1111679 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
449954 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
498693 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
499406 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/11/94
23/08/97
07/05/99
30/09/99
05/06/98
02/05/87
12/05/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/11/94
01/06/82
01/01/79
19/11/94
01/01/79
01/01/69
01/01/68
11/09/86
12/07/90
10/01/92
01/01/70
01/01/81
06/06/83
01/01/67
01/01/60
14/05/90
01/01/49
31/03/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/09/88
30/10/89
01/01/77
01/01/83
03/03/78
01/01/79
01/01/78
21/05/82
18/01/89
01/01/81
25/08/84
01/01/68
23/10/85
01/01/75
01/01/77
01/01/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3652
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
279128 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1245165 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
336768 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
337518 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1376186 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1376230 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
391186 ΚΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
584353 ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
51395
ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1245163 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
580211 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1376225 ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
367941 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
385374 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
473803 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1294969 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
534376 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584356 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
420604 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1390029 ΛΑΒΑΣΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1321583 ΛΑΛΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
421058 ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
489949 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1010339 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1334761 ΜΑΝΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1191548 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
494807 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
279138 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1272978 ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1147179 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1192031 ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272717 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1112136 ΜΠΕΜΠΕΚΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
323480 ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
553442 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
411379 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
348666 ΜΠΟΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
393230 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
484070 ΝΤΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1250543 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
279139 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
562584 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/66
26/07/90
01/01/70
01/01/70
26/07/91
30/07/96
01/01/75
01/01/68
01/01/50
21/03/90
01/01/80
06/10/82
01/01/60
17/04/71
01/01/78
03/08/88
01/01/78
01/01/76
01/01/71
16/09/94
10/12/82
01/01/76
01/01/75
03/08/85
02/02/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
04/05/86
01/01/77
01/01/66
18/09/95
25/12/88
11/11/86
19/11/89
22/07/74
01/01/71
01/01/84
01/01/73
01/01/70
01/01/74
01/01/75
23/11/95
01/01/67
01/01/72
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3652
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΧΑΤΖΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
349557 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
225368 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
303548 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
528074 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
534371 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1245164 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1268383 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΣΩΖΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
163843 ΡΕΝΕΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
279132 ΡΕΝΕΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1174797 ΡΕΝΕΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1008150 ΡΕΝΕΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133453 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1157210 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1115555 ΣΜΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
431734 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
463666 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52588
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
279140 ΤΣΑΠΟΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1319531 ΤΣΑΠΟΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1279214 ΤΣΕΡΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
529258 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1296891 ΦΛΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
459408 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1188902 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1413227 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
543536 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
109
ΣΥΝΟΛΟ:
109
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/71
01/01/62
01/01/68
01/01/77
01/01/81
13/08/90
22/04/77
01/01/60
01/01/62
28/05/88
16/05/83
12/08/86
23/05/88
16/09/83
01/01/76
01/01/77
01/01/50
01/01/63
25/10/97
02/12/93
10/06/80
19/07/95
01/01/74
22/04/81
29/01/93
01/01/78
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
388
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1202899 VANGJELI
ANASTAS
NIKO
1419565 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1185234 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1328917 ΑΛΑΤΗΣ-ΛΕΟΥΣΗΣ ΜΑΧΜΟΥΝΤΤΖΑΜΑΛ ΑΛΝΤΙΝ
ΠΑΥΛΟΣ
1272948 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1328912 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1112692 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1402853 ΒΕΛΕΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1402888 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1402887 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
∆ΑΝΙΗΛ
1331567 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1205069 ΓΕΡΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1419173 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1419218 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1113122 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366205 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152091 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152090 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152931 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154291 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154613 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1402854 ΓΡΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1419620 ΓΡΙΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1419217 ΓΥΠΑΤΙ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
1402855 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1136477 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402885 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1402886 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
390315 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1419175 ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
562582 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1280224 ∆ΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1328918 ∆ΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1117390 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1117392 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΘΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1151774 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1151780 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1152076 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1153791 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1114298 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/05/89
09/04/02
29/07/89
17/03/98
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/11/90
11/03/99
24/12/86
26/03/00
30/08/01
16/07/00
23/11/97
28/09/91
29/09/01
29/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/09/85
23/05/97
21/08/89
24/11/89
09/09/91
17/04/89
31/01/88
23/09/99
15/04/02
10/07/00
25/05/01
29/12/87
06/11/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/04/99
17/01/75
25/10/02
01/01/83
28/09/95
17/09/99
25/08/85
25/08/85
11/06/91
21/02/90
05/11/87
02/06/90
31/10/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
388
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1402856 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1331566 ΘΑΝΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣΘΥΜΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1419177 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1134074 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1152339 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1328921 ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
1203900 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1152333 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1300931 ΚΑΡΑΠΕΤΥΑΝ
ΣΕΡΟΖ
ΣΕΡΟΜΠ
1115975 ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1332274 ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1134042 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152331 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1318950 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332275 ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1419567 ΚΟΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
487639 ΚΟΥΤΙΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152075 ΚΥΡΚΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1402857 ΚΥΡΚΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1129343 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328915 ΛΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1329024 ΛΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328916 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133834 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1113110 ΛΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1419566 ΜΑΚΡΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1143349 ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1402858 ΜΑΤΣΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1124856 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
562783 ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1152330 ΜΠΙΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1202893 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1252194 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1419229 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1402948 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1258252 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1251857 ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1200761 ΝΤΟΥΖΑ
ΓΙΟΥΛΙΑΝ
ΓΙΑΝΝΗ
1280504 ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1403148 ΞΙΑΡΧΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1222967 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/03/00
18/09/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/11/03
18/06/87
24/07/87
27/05/98
17/09/92
06/07/90
05/01/94
09/10/86
25/04/89
31/05/85
11/11/91
02/09/98
27/08/82
28/10/01
04/09/81
23/01/92
19/06/01
14/07/86
21/05/98
19/01/93
02/05/95
15/01/87
15/12/83
24/07/02
26/07/87
02/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/09/87
31/03/82
14/12/88
29/01/92
28/07/95
25/05/02
14/04/01
04/03/94
06/10/92
04/02/90
14/04/95
26/07/99
06/08/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
388
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1113118 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252192 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1233142 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1402949 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1402974 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1419180 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1419421 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1419399 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1273910 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1146637 ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1258686 ΡΕΚΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1113109 ΡΕΡΡΕΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1329514 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1202852 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1338469 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1328920 ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1402950 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402951 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1147433 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1203518 ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΘΩΜΑΣ
497953 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1419178 ΤΖΑΘΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1419174 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1328913 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1152088 ΤΣΙΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ -ΣΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
1419176 ΤΣΙΩΛΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1186833 ΤΣΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1419179 ΦΡΕΣΚΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1402953 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328914 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1137472 ΧΑΣΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
1203904 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1402954 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1272470 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
115
ΣΥΝΟΛΟ:
115
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/06/85
05/10/95
24/05/94
28/12/00
23/12/01
22/06/02
09/05/04
25/05/02
11/02/92
27/06/89
07/02/96
29/04/85
16/05/01
01/09/92
15/08/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/04/98
26/03/01
21/03/00
22/02/88
27/07/93
01/01/73
16/11/03
08/01/02
04/11/96
11/06/89
27/10/03
15/11/88
21/11/02
22/11/00
09/03/93
02/09/85
20/01/93
28/12/00
21/08/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3939
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΡΓΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1238604 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1353110 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1238638 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛ
1384851 ΒΕΛΜΑΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1238636 ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1227770 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1298689 ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1254560 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336683 ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1333898 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353052 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ
1353115 ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
303830 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1252008 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
486337 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1119110 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1227544 ∆ΟΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1310747 ∆ΟΥΒΙΚΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
370513 ∆ΡΥΜΟΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
459677 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352982 ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379240 ΘΟΥΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1307306 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1318184 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΣΗΦ
1226535 ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
376722 ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1370678 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
368416 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1238626 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
549599 ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
530575 ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1249601 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
304422 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
441685 ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
298752 ΚΟΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
349556 ΚΟΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
349888 ΚΟΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391712 ΚΟΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
486336 ΚΟΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/02/95
31/01/99
10/03/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
22/02/99
04/10/93
18/08/91
01/05/97
07/11/91
16/12/97
23/08/97
23/07/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11/03/98
01/01/63
30/09/93
26/06/77
08/08/85
04/06/90
03/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
01/01/70
01/01/79
12/01/99
23/04/96
10/06/92
21/10/96
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/05/91
01/01/71
01/07/99
10/02/73
08/09/93
01/01/83
28/05/79
01/12/92
04/04/68
23/02/76
01/01/70
01/01/71
01/01/71
01/01/74
01/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3939
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΡΓΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
332591 ΚΟΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1226855 ΚΟΤΣΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1226856 ΚΟΤΣΙΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1319687 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226854 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
399962 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
532260 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1242658 ΚΡΑΚΟΥΛΗ
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
1242657 ΚΡΑΚΟΥΛΛΙ
ΕΡΑΛΝΤ
1238628 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
532908 ΚΩΣΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238634 ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1238631 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532264 ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
553543 ΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1227768 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1238629 ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
562369 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
562370 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1119625 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
532413 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
583958 ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
565433 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1238637 ΜΟΥΡΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1319518 ΜΠΑΚΑΣ
ΙΑΣΩΝ
1238640 ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238630 ΜΠΕΝΤΙΧΑΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1319810 ΜΠΙΡΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1319532 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
376723 ΝΙΚΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1319516 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1336646 ΞΕΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
388754 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1319686 ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
299943 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
501875 ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238620 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1238633 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
549597 ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1119119 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
531049 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
532257 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391710 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝ
ΑΝΤΝΑΝΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/68
29/01/92
14/10/90
16/10/98
05/02/90
01/01/74
01/01/82
02/03/92
05/12/91
18/11/92
01/01/80
09/05/92
23/03/93
01/01/82
01/01/71
13/08/91
31/08/93
01/01/83
01/01/84
10/12/85
01/01/80
01/01/76
01/01/85
28/07/93
03/04/97
26/09/93
16/12/94
21/07/98
25/06/97
01/01/66
27/02/98
31/05/98
01/01/73
21/01/98
01/01/63
16/01/82
17/01/95
30/04/93
01/01/84
30/03/85
01/01/80
01/01/79
01/01/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3939
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΒΕΡΓΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
402100 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1226853 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1298854 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
536382 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
326738 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Σ
1152643 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
549602 ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
532239 ΠΙΚΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
532245 ΠΙΚΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1288336 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1227769 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336684 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421646 ΡΙΖΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336680 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1241491 ΣΙΜΑΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
1252007
1254942
1333901
1008270
1176494
1242445
532249
1226530
1298853
562367
536594
1300979
488742
1226534
483407
112
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΦΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ
ΤΣΟΥΝΑΪ
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΧΕΙΛΑΣ
ΧΕΙΛΑΣ
ΧΕΙΛΑΣ
ΧΟΧΟΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΟΡΓΚΕΣΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/72
02/01/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19/10/94
01/01/82
01/01/70
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΟΚΡΑΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΕΪΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
112
12/02/87
01/01/83
01/01/80
01/01/82
20/03/91
20/10/88
20/09/98
11/05/99
13/04/98
27/09/95
ΕΛΛΑ∆Α
06/05/94
04/03/92
15/09/99
01/04/86
08/10/87
16/01/94
01/01/82
20/12/88
30/07/94
01/01/83
01/01/72
26/10/94
01/01/75
08/02/90
08/08/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1405622 CANI
MARKELJAN
FERDINAD
1401630 HOXHOLLI
SANTIAGO
ARDIAN
1405865 KONTAGJINI
KRISTO
ROLAND
1299438 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387134 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1296073 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1368430 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1296071 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1296059 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1227534 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
463869 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
572342 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1299920 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
487636 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139632 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1203442 ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1387136 ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498687 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟ
1368427 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1387131 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1323935 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ
1203448 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
1323931 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387139 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387137 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
488278 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1296067 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1285836 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1295898 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1133569 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
549022 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1185237 ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387132 ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
470065 ΚΙΚΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1323934 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
317915 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
369857 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154442 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1387155 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1227533 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/01/98
15/08/97
05/09/96
26/05/94
14/08/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/09/95
19/07/97
24/03/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/10/94
02/12/93
12/02/76
01/01/81
28/01/94
01/01/78
03/03/88
03/08/91
30/11/01
13/06/80
16/12/97
10/08/01
02/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/01/88
27/09/99
28/08/02
29/07/03
01/01/68
12/02/96
25/01/91
19/05/93
27/03/86
01/01/81
24/09/86
28/10/01
01/01/74
27/02/99
01/01/68
01/01/71
15/03/88
07/09/02
08/12/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1227365 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
482590 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
572339 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498689 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1227537 ΚΡΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387152 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
352300 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
555248 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
482586 ΚΡΙΖΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
400938 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1184632 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1296061 ΚΥΡΚΟΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1228840 ΚΥΡΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΗΣ
1336663 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1336665 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1205415 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
446186 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1183017 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1387135 ΛΕΥΤΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1111774 ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1316725 ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154692 ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1182995 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133495 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1183922 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1199581 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1402927 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
1387133 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1299435 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1225097 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
1296070 ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1183623 ΜΠΙΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1182997 ΜΠΛΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1183923 ΜΠΛΑΝΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1183605 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1133493 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1301132 ΜΥΜΠΑΡΕΚΙ
ΧΩΤΖΑ
ΜΕΧΝΤΙ
1227535 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1299439 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
583542 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
441994 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1296077 ΣΑΡΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1299437 ΣΑΡΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/09/93
01/01/80
01/01/83
01/01/81
24/05/93
14/07/03
01/01/72
01/01/75
01/01/80
01/01/73
30/07/90
16/01/95
14/03/91
14/10/00
03/11/99
11/01/90
01/01/70
23/09/89
13/12/01
21/02/77
09/10/81
04/03/76
23/06/89
11/04/87
24/04/90
23/09/89
23/09/99
05/01/02
16/02/93
12/12/90
07/06/96
09/09/89
01/05/89
15/04/91
22/07/89
23/10/84
19/01/93
16/12/93
08/11/94
01/01/83
02/07/77
21/12/93
21/02/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3940
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1227366 ΣΑΡΕΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227536 ΣΙΨΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1323933 ΣΙΨΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
336442 ΣΙΨΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
498688 ΣΙΨΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1296075 ΣΚΟΡ∆ΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
460514 ΣΟΥΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1336672 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1183603 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1323932 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1182993 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1318702 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1296058 ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1387153 ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1403150 ΤΕΛΕΜΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371407 ΤΕΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1387154 ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1227368 ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1185240 ΤΟΜΑΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1227367 ΤΟΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227532 ΤΟΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133345 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387138 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1296060 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1318703 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
482588 ΤΣΙΡΟΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1402928 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
1402929 ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1296076 ΤΣΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1402996 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1387316 ΦΡΙΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1296074 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1368428 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336666 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1296068 ΧΑΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1227363 ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
477809 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1323936 ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
121
ΣΥΝΟΛΟ:
121
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/12/88
15/08/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
31/07/00
01/01/71
01/01/81
24/05/96
01/01/75
19/02/98
20/10/89
02/01/98
21/12/89
23/06/97
02/06/95
09/07/01
15/02/00
26/02/00
30/06/03
24/10/93
ΕΛΛΑ∆Α
10/07/90
10/09/91
19/05/93
11/08/87
02/02/00
06/02/97
25/10/94
01/01/80
24/07/01
24/07/01
23/02/96
08/09/99
10/07/01
30/03/93
26/04/99
04/01/01
03/09/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/08/92
13/10/77
06/04/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3941
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΛΙΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1147631 BARTHOSHI
ALEXANDER
BASKIM
1304827 TRANDAFIR
VALENTIN
PAULIKA
IONEL
451567 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1196176 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
497026 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1136869 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1136870 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
439198 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1303411 ΓΑΛΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
368537 ΓΚΑΙ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
558317 ΓΚΟΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1231703 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
439199 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
265614 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1238627 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1238852 ∆ΟΥΒΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1141623 ∆ΟΥΒΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
314882 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
412120 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
428358 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
386736 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1228083 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1154774 ΚΑΛ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
584167 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1011766 ΚΑΠΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
445803 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
525689 ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1410427 ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
445747 ΚΑΤΣΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1184476 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238853 ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
303542 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
303545 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
303552 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364441 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1369286 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1348830 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
412118 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
429258 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
526624 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225277 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1371933 ΚΟΥΦΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/04/85
22/01/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
01/01/77
12/01/89
05/08/81
29/03/85
10/11/82
01/01/74
04/01/92
01/01/70
01/01/74
16/02/95
09/01/71
01/01/64
23/12/93
23/03/89
30/06/85
01/01/70
01/01/74
01/01/76
01/01/73
28/06/91
30/08/87
01/01/84
02/05/85
01/01/74
23/08/76
13/11/82
01/01/78
16/03/86
30/07/86
25/11/66
01/01/70
01/01/57
21/08/99
20/02/99
23/08/95
01/01/70
01/01/69
01/01/75
16/11/89
05/04/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3941
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΛΙΑΣ ΠΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1130207 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
367944 ΛΕΚΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1190516 ΛΕΚΚΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1141614 ΛΕΚΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1348829 ΛΕΚΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
432743 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1011824 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
582116 ΛΙΓΓΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1238851 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1410428 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1189932 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1190515 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1305566 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
549925 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
526621 ΛΥΓΚΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
215853 ΛΥΓΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1141454 ΛΥΓΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1225487 ΛΥΚΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
495183 ΜΠΑΚΟΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238850 ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
418095 ΠΑΛΑΒΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1185609 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΣ
582114 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
429259 ΡΑΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
497853 ΡΑΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
423780 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1366656 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1142208 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1327100 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1302786 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1371932 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
303561 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
350207 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
1201238 ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1327133 ΤΑΦΑ
ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΛΟΥΛΖΙΜ
235618 ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
381132 ΤΣΕΛΙΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
415726 ΤΣΙΓΑΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319806 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
479255 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
82
ΣΥΝΟΛΟ:
82
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/04/85
01/01/67
01/06/88
30/08/86
12/11/95
01/01/75
25/06/84
01/01/82
26/02/91
16/09/98
12/08/86
10/08/86
20/07/92
01/01/80
01/01/78
01/01/58
09/11/82
20/03/89
01/01/80
10/03/89
22/03/75
14/05/77
01/01/82
09/04/76
01/01/79
01/01/68
08/03/99
31/03/79
28/12/94
21/12/93
03/10/97
01/01/67
01/01/67
26/10/84
01/09/92
01/01/62
01/01/69
15/02/75
17/11/95
26/02/76
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3942
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421824 ELEZI
AGRON
HEKURAN
1420179 JOLLA
KEVIN
TOMORR
1420370 KODRA
FRANCESKO
AGIM
1421771 NDOCI
ORESTIS
XHOVANI
1271891 SULA
ELIO
GEZIM
1383788 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1336647 ΑΜΠΕΝΤΙΝΙ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΑΝΤΡΕΑ
1336650 ΑΜΠΕΝΤΙΝΙ
ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΑΝΤΡΕΑ
1297910 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
443061 ΓΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1121180 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
488283 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1336656 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271869 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕ
1248988 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕ
1279949 ΓΙΑΧΟΛΑΡΙ
ΡΟΜΑΡΙΟ
ΓΙΟΣΙΦ
1115753 ΓΚΙΟΚΑ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/08/04
18/09/99
01/09/03
02/03/02
27/09/91
17/12/01
06/08/99
23/10/97
18/07/97
01/01/74
19/07/78
01/01/70
24/08/99
15/09/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/11/91
ΕΛΛΑ∆Α
28/09/95
20/11/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
557983 ΓΚΙΟΚΑΣ
1180358 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
1279393 ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
01/01/82
23/04/85
14/03/93
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΕΤΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/10/91
01/01/56
05/07/96
27/07/99
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
10/05/91
03/08/87
26/04/01
11/07/96
22/04/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΟΛ∆ΑΒΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
12/02/96
28/04/04
29/03/98
10/09/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24/06/97
17/01/85
18/02/73
10/03/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1271809
115616
1336652
1336667
ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑΣ
ΖΕΡΙΤΗΣ
ΙΝΤΡΙΖΙ
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
1234872
1160401
1354694
1273148
1272902
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΚΑΛΙΣΤΡΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
1273150
1371013
1315425
1279948
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ
1297911
1260699
1230904
1273962
ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΡ∆ΑΚΑΡΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΕΣΜΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΟΝ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΣΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ-
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3942
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ
1370772 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
453178 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1336655 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1336659 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1336808 ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1272906 ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1234867 ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332281 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1383789 ΚΟΛΟΒΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1334648 ΚΟΜΠΙΛΗΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1394048 ΚΟΥΛΟΛΙ
ΑΡΤΙΟΛ
ΣΑΦΕΤ
1279947 ΚΟΥΜΕ
ΚΙΜΕΤ
ΕΛΙΣΑΝ∆ΕΡ
1353048 ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1234868 ΚΡΙΚΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1234875 ΚΥΒΕΛΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1271897 ΚΥΒΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
343821 ΚΥΒΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1272898 ΛΑΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΙΑΣΩΝ
1234871 ΛΑΠΑΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1312902 ΛΟΥΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1401252 ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353050 ΜΑΚΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
302938 ΜΑΚΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1234869 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
434687 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
396984 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1353051 ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1248986 ΜΑΡΤΣΕΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
1273149 ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1315423 ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1336661 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1336664 ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1272900 ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1378988 ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1312901 ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1319882 ΜΕΤΣΟ
ΚΛΙΣΕΝ
ΙΖΕΤ
1248987 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΦΑΕΘΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ
1273146 ΜΟΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
12/03/01
29/07/75
13/04/98
31/08/99
31/01/98
31/08/95
24/09/90
12/09/87
22/12/00
17/11/99
11/11/95
23/10/93
18/01/01
19/03/89
02/06/88
05/05/79
01/01/68
19/04/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/12/90
26/05/95
23/03/85
13/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/65
17/03/89
07/08/75
01/01/70
19/06/99
20/04/91
24/09/94
01/04/98
07/06/99
24/01/98
12/08/96
09/11/96
01/01/96
09/05/98
08/02/92
02/05/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3942
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1353307 ΜΟΥΣΤΑΚΕΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1353105 ΜΠΑΖΙΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1273964 ΜΠΑΪΡΑΜΙ
ΑΟΥΡΕΛ
ΛΟΥΑΝ
1216253 ΜΠΑΚΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1297908 ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1383786 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1234873 ΜΠΑΣΟΥΚΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1230540 ΜΠΕΓΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1383787 ΜΠΙΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
396985 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272899 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΟΣ
1160868 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315421 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
532306 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1272905 ΞΥ∆ΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1230905 ΞΥ∆ΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1353106 ΟΟΥΝΤΕ-ΜΠΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΟΥΙΛΙΕΜ-ΤΖΟΣΕΦ
1160871 ΠΕΡ∆ΙΚΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1297912 ΠΕΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370470 ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1234870 ΠΙΤΣΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1279946 ΠΛΑΚΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΟΣ
1272907 ΠΟΝΗΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1315424 ΠΟΝΗΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1353049 ΠΟΝΗΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1315426 ΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1234874 ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1234877 ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370469 ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370471 ΠΟΥΛΗΜΕΝΕΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1315422 ΠΤΕΡΝΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1234866 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1230539 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΤΙΑΣ
1231434 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1324196 ΣΚΑΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
525709 ΣΚΟΡΠΙ∆ΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1113830 ΣΚΟΡΠΙ∆ΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353252 ΣΠΥΡΕΑΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/02/01
22/02/00
11/05/94
11/02/79
01/06/93
26/09/01
28/03/91
09/03/78
23/10/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/67
24/05/94
ΕΛΛΑ∆Α
24/09/85
15/12/97
01/01/81
10/12/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/12/86
19/06/00
28/04/83
17/01/97
04/09/02
11/09/89
22/01/97
07/12/94
08/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/09/00
02/02/98
24/06/89
20/04/92
25/01/99
27/12/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/12/98
15/02/90
09/08/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/09/88
01/05/82
01/01/80
26/09/77
01/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
3942
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΗΣ ΠΛΑΤΣΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1370911 ΣΠΥΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1319883 ΣΤΥΛΛΑ
ΕΟΥΣΕΜΠΙΟ
ΛΟΥΛΖΙΜ
1272901 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1273145 ΤΖΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/09/03
14/03/97
25/10/95
02/03/95
1272975 ΤΡΑΜΠΑΣ
06/03/93
1319897
1354693
1334647
1251338
701709
1370796
564511
1249879
1418468
1401251
1234876
1234982
1271811
1271812
1231433
1271810
1272903
1130158
1297909
1216282
557981
1271813
29/12/98
24/09/02
11/05/00
30/05/90
06/03/71
20/01/00
01/01/79
06/11/89
07/10/02
03/12/01
11/07/89
14/03/90
09/12/93
31/08/92
05/12/86
29/03/93
25/11/95
05/05/83
04/05/95
17/04/82
01/01/80
26/10/93
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/04/97
ΑΛΒΑΝΙΑ
1320075
141
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΑΝ
ΧΟΥΓΚΟ ΜΑΧΙΜ ΤΣΙ-ΚΟΥΟΝΓΚ
ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΟΥΡΟ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΦΑΣΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΦΡΑΓΓΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΚΑ
ΜΠΛΕΝΤΑΡ
ΚΙΑΜΙΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΟΧΟΣ
ΧΑΣΑΝΑΪ
ΝΙΚΟ
ΚΟΛ
ΧΙΟΥΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΙΟΥΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΙΟΥΡΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΙΟΥΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΙΟΥΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΟΝΤΖΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΟΝΤΖΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΝΤΖΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΥΣΑ
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ
ΧΑΣΑΝ
ΣΥΝΟΛΟ:
141
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4120
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΟΓΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1397204 KAROQE
KRISTJAN
ILIR
1336689 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
582860 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1118723 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1418472 ΑΡΩΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1391014 ΑΡΩΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1251408 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1183620 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
445852 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1118724 ΒΕΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1152615 ΒΕΡΓΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
397222 ΒΕΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1416330 ΒΛΑΧΟΣ
ΖΩΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1312348 ΒΡΕΤΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1139687 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1189315 ΓΑΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
244158 ΓΑΛΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1285427 ΓΑΛΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
565671 ΓΕΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1324990 ΓΕΛΑ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1155560 ΓΕΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1421256 ΓΕΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
565674 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
573566 ∆ΕΛΑΓΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
485066 ∆ΗΜΑΚΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1285426 ∆ΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1285428 ∆ΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΗΣ
367182 ∆ΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΣ
1001862 ∆ΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ ΜΑΡΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΣ
434726 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1266246 ΖΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
427729 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1154668 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1153825 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
530473 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1152609 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
458564 ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1421257 ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
428181 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/05/96
30/11/97
01/01/84
25/12/86
02/11/98
13/12/93
20/08/86
11/07/86
01/01/74
26/06/84
08/06/88
01/01/72
19/01/73
28/02/91
08/03/88
08/12/80
10/07/61
07/04/92
28/07/83
01/02/94
02/03/91
22/02/04
01/01/80
01/01/83
01/01/73
15/09/95
26/08/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/72
24/06/84
01/01/77
19/09/84
01/01/75
22/06/87
05/06/90
01/01/78
11/07/88
01/01/74
28/02/04
01/01/65
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4120
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΟΓΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1238507 ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1152628 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΑΝΟΣ
1153794 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΑΝΟΣ
1380350 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1231099 ΚΛΕΤΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1271870 ΚΟΚΑ
ΑΡΤΟΥΡ
ΣΑΪΜΙΡ
477637 ΚΟΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1418471 ΚΟΛΑΜΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
319652 ΚΟΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152630 ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1324992 ΚΟΣΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
421911 ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1118722 ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1421258 ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
403499 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1391013 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1324991 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
578303 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1318412 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
319096 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
537049 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
548778 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1297071 ΛΑΧΑΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
501150 ΛΑΧΑΝΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1336248 ΛΙΑΡΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
356259 ΛΙΟΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421239 ΛΙΟΠΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1421259 ΛΙΟΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1154445 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
319422 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1153853 ΜΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
260950 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
319100 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1421238 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1147156 ΜΑΡΤΟΒΙΤΣ
ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ
ΡΙΣΑΡΝΤ
545159 ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
565669 ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
499880 ΜΙΧΑΛΑΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1225095 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1421237 ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421240 ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421261 ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1313350 ΜΠΟΓΙΟ
ΕΡΙΝ
ΤΖΙΜΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/09/88
02/06/88
19/07/90
16/11/95
10/03/78
03/12/89
01/01/71
14/11/97
01/01/66
14/09/89
20/07/92
01/01/74
20/02/86
03/06/03
01/01/71
13/09/86
14/10/93
22/08/73
10/10/95
01/01/70
01/01/69
01/01/82
09/01/78
01/01/72
18/09/98
01/01/71
17/02/05
08/07/03
13/09/87
01/01/60
02/05/89
01/01/61
01/01/68
29/10/05
20/10/84
06/08/75
01/01/82
01/01/77
08/02/89
23/06/05
07/07/05
15/02/02
10/06/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4120
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΟΓΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
565675 ΜΠΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
323561 ΝΙΟΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421254 ΝΤΟΥΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154293 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
244030 ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1421255 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1176253 ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
434724 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1157022 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
477585 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1285429 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370797 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1347584 ΠΕΤΣΗ
ΒΑΣΙΛ
ΛΑΜΠΡΟ
354631 ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
1228837 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
485067 ΡΙΣΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1421253 ΡΙΣΒΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421236 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
442630 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
427336 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
427728 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1312349 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1390926 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
565670 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1118705 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
259846 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1137355 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1153854 ΤΕΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1421235 ΤΕΡΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1311254 ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
319424 ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1418473 ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1118704 ΤΣΑΛΤΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1118721 ΤΣΑΛΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1225096 ΤΣΕΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
367946 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
482594 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
507656 ΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1188449 ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/08/82
03/03/70
26/06/04
20/10/88
02/10/65
20/05/03
13/12/86
07/07/03
01/01/76
12/10/72
01/01/74
30/07/92
08/03/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/11/91
01/01/70
27/03/94
01/01/64
08/06/04
ΕΛΛΑ∆Α
01/02/06
01/01/76
01/01/73
01/01/74
30/07/93
14/01/97
01/01/81
18/02/86
01/01/59
02/04/85
01/07/89
03/01/05
24/03/94
01/01/66
23/07/97
10/06/85
02/06/84
04/09/89
01/01/64
01/01/80
01/01/75
08/07/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4120
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΛΟΓΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
532515 ΦΥΚΙΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421234 ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
442628 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
565672 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
565673 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
319414 ΨΥΡΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
319433 ΨΥΡΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
129
ΣΥΝΟΛΟ:
129
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/07/82
09/01/02
01/01/74
01/01/82
01/01/83
01/01/63
01/01/61
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4135
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΟ∆ΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1394503 ZIU
MATEO
SIMOW
1173157 ΑΒ∆ΕΛΕΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1313800 ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1169413 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
356791 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
465090 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
567611 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
544695 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
534155 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
583826 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1326123 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
321280 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
321282 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133819 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
322460 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
501799 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1205610 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
499883 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1244138 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1246731 ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
502152 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
321286 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290779 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
369687 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
477532 ΒΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1352379 ΒΟΥ∆ΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
170464 ΒΟΥΡΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1188015 ΒΡΑΧΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
448352 ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
434682 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
141584 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
262375 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
566152 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1318966 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΙΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
322077 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1133186 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
477533 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
226574 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1269450 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
501596 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1272373 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1138989 ∆ΑΒΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΗΣ
1346691 ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/03/94
07/12/86
16/02/96
22/08/86
01/01/69
01/01/75
01/01/80
01/01/77
01/01/76
01/01/83
07/12/94
01/01/63
01/01/67
29/08/86
01/01/66
01/01/77
17/04/92
01/01/78
28/11/78
11/04/90
01/01/81
01/01/65
31/07/91
24/10/70
01/01/67
13/07/93
01/01/59
12/01/85
01/01/78
01/01/73
01/01/48
22/02/67
01/01/73
02/08/85
01/01/65
12/04/84
01/01/67
01/01/58
04/11/88
01/01/76
09/10/84
06/10/87
01/07/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4135
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΟ∆ΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1304664 ∆ΑΦΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
463554 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1180160 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
1148891 ∆ΟΥΒΑΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
350441 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
415718 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1167569 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
340457 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
579961 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1260733 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
559897 ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
321273 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
321279 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1270670 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1326126 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1294963 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
534290 ΚΑΤΣΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
534295 ΚΑΤΣΙΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
567610 ΚΑΤΣΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
507162 ΚΑΨΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1329407 ΚΟΙΤΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
546281 ΚΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
321284 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
321289 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1267933 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1243431 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
182957 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1364077 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
203035 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1311873 ΚΟΥΡΕΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
321281 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
567686 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1363385 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
567612 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
335497 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
340296 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
531633 ΛΙΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
502156 ΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1113116 ΛΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1246732 ΜΑΘΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
296541 ΜΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1380666 ΜΑΛΛΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
584348 ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/05/89
01/01/71
06/01/88
30/12/87
01/01/63
01/01/62
10/07/86
01/01/67
01/01/85
16/09/79
01/01/83
01/01/64
01/01/66
16/09/88
03/07/83
29/07/90
01/01/77
01/01/75
01/01/81
01/01/80
04/07/92
01/01/81
01/01/64
01/01/61
15/03/72
21/07/81
01/01/56
24/01/97
01/01/63
04/06/91
01/01/59
01/01/83
03/10/92
01/01/78
01/01/68
01/01/60
04/03/81
05/03/81
27/01/85
19/03/91
01/01/62
04/12/91
01/01/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4135
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΟ∆ΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1417489 ΜΑΝΩΛΟΥ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417490 ΜΑΡΚΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1112600 ΜΑΡΚΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
566153 ΜΕΓΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1350602 ΜΕΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
566848 ΜΠΛΑΝΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
580475 ΜΠΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
321295 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
321979 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
322456 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
321287 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1416492 ΝΤΑΝΑΤΣΙ∆ΗΣ
ΝΤΕΜΗΣ
ΟΤΑΡΙ
1254839 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1195415 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
206503 ΞΥ∆ΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
279876 ΞΥΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133660 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
566151 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
322459 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
291566 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
321277 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
406348 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1189854 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
496502 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1360242 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1145517 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΣ
205357 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1125062 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1189838 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1321584 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1238250 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1293709 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1394800 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
325908 ΡΟΥΣΣΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1381757 ΣΑΜΣΟΝΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
412624 ΣΟΦΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225292 ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
485187 ΣΠΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1368155 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
432745 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
546283 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΡΑΤΙΟΣ
350442 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/10/93
29/09/91
29/11/84
01/01/67
08/01/91
01/01/72
15/04/61
01/01/62
01/01/63
01/01/61
01/01/61
06/03/90
31/10/88
20/06/72
01/01/64
01/01/67
06/03/86
01/01/76
01/01/59
01/01/60
01/01/63
13/07/71
11/08/88
01/01/73
03/03/92
06/04/88
01/01/68
21/01/75
17/07/71
26/01/83
15/09/88
13/06/74
17/05/93
11/01/65
21/12/92
01/01/75
30/08/90
01/01/78
17/01/91
04/03/76
17/11/81
01/01/67
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4135
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΙΟ∆ΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1167568 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1181728 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
583827 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1145706 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1417432 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1280880 ΤΕΝΕΝΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
498296 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
322942 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΟΣ
356793 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΣ
356792 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΣ
1306627 ΤΣΑΓΚΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
485188 ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1297504 ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
1321808 ΤΣΟΥΦΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1359037 ΤΣΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1115890 ΦΟΥΝΙΚΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1341824 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
307264 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
533698 ΧΙΟΥΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1363506 ΧΟΥΒΑ∆ΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
566154 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1269141 ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
150
ΣΥΝΟΛΟ:
150
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/03/84
27/04/90
01/01/82
05/10/88
08/11/86
20/03/94
01/01/81
01/01/68
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/69
01/01/67
06/08/80
01/01/72
22/04/86
22/06/92
10/09/87
10/09/85
29/11/93
24/02/64
01/01/79
12/07/92
01/01/74
05/06/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4158
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΑΒΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1392086 FETAHU
KLEVIS
1370974 GLIGA
ANDREI
1244802 MALIQI
HAKI
1230228 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΓΙΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
1267941 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1328707 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
484818 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1140329 ΒΡΑΧΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1190539 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
534978 ΓΑΛΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190157 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1312659 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
415078 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1402829 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/04/96
22/06/91
30/07/88
07/01/91
30/10/92
16/10/95
25/04/78
13/06/84
10/08/93
01/01/82
15/03/88
01/10/92
01/01/74
22/09/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ROMANIAN
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1409575 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
1384290 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
02/01/92
04/05/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/05/91
23/12/89
10/07/97
08/04/00
18/12/00
01/06/85
04/11/83
25/08/99
08/11/01
01/01/75
13/05/90
19/01/00
12/05/01
05/01/99
02/04/99
20/09/94
13/12/92
24/12/93
31/01/95
26/06/92
04/07/89
19/07/99
21/11/01
07/04/04
08/09/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1249878
1238615
1368151
1385703
1352945
1168696
1168699
1368152
1402828
403764
1238618
1402826
1402827
1368153
1328535
1329709
1262017
1267943
1267944
1267942
1156278
1367761
1385417
1385418
1262018
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΑΣ
∆ΗΜΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΠΛΑΡΙ∆Η
ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΚΑΡΛΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ARBEN
FANEL
FITIM
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4158
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΑΒΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1328537 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1328538 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
369770 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1345463 ΚΩΣΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1149162 ΛΙΤΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΙΕΡΓΚΙ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/07/00
15/09/94
04/05/73
17/07/95
22/12/90
579116 ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
1144776 ΛΩΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΟΣΗΣ
20/08/84
19/02/85
1351324
567793
1385415
1367549
1367912
1368150
1368149
1332002
1392613
1196529
569236
578867
1402822
1402830
1385416
485776
1329366
544915
1256743
434709
371981
1011415
1368697
1346263
1367913
1368475
1332003
1129325
1262016
1328539
1329711
1367548
1155107
81
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΜΕΛΙ∆ΩΝΕΑΣ
ΜΕΛΙ∆ΩΝΕΑΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ
ΜΗΤΣΕΑΣ
ΜΠΑΣΑΚΟΣ
ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΝΤΑΒΕΑΣ
ΝΤΑΒΕΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ
ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΟΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ
ΦΑΣΣΟΣ
ΦΕΤΑΧΟΥ
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΨΑΡΡΕΑΣ
ΨΑΡΡΕΑΣ
ΨΑΡΡΕΑΣ
ΨΑΡΡΕΑΣ
ΨΑΡΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΡΤΟΥΓΚΕΛ
ΑΡΜΠΕΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
81
05/12/96
17/04/85
28/04/01
23/07/99
06/11/97
17/06/99
11/09/97
05/10/90
11/01/86
12/12/90
01/01/82
12/01/83
12/03/01
04/02/03
21/01/01
01/01/78
02/02/94
01/01/81
21/04/93
01/01/72
15/01/72
08/09/83
26/02/97
05/09/95
02/12/97
09/06/98
20/07/93
15/02/86
19/05/91
13/08/93
19/07/94
12/03/98
26/03/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4210
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1275859 TSAKALI
ENRIK
PASKAL
1132972 ZAFIRI
DHIMITRI
ARISTIDHI
553438 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1133609 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
534270 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1157581 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
1202756 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΗΓΑΣ
1216252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1112128 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
553452 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
480918 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1225494 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1224497 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1114296 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1275860 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1114738 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1168568 ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1222960 ΒΕΒΕΣ
ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225288 ΒΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1157786 ΒΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112132 ΒΛΑΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
572337 ΒΛΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1274800 ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1225099 ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1174314 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
1243589 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
434719 ΓΑΛΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
373635 ΓΑΛΑΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
340100 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1343727 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
331122 ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1155723 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1132975 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
405406 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1330207 ΓΚΕΓΑΪ
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚ
ΦΡΟΚ
1383270 ΓΚΕΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1272241 ΓΚΕΪΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
566842 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1292948 ΓΚΟΓΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1365717 ΓΚΟΓΚΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1203137 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/06/87
20/10/87
01/01/78
02/06/87
01/01/78
20/03/91
21/06/88
30/11/88
01/02/83
01/01/79
01/01/80
27/08/88
07/12/91
01/01/78
10/09/93
29/03/83
08/11/85
17/06/90
17/09/93
20/10/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
04/02/84
01/01/80
16/09/95
20/03/92
07/05/86
01/04/87
01/01/75
22/05/73
01/01/65
16/05/96
01/01/68
03/05/88
09/10/86
20/06/74
17/12/93
29/07/97
05/07/93
08/02/82
29/07/93
25/01/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/11/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4210
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1324534 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
464593 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
579541 ∆ΡΕΚΟΛΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1330208 ΕΝΤΑΜΕΡΟ
ΖΕΝΕΛΙ
ΚΟΥΙΤΙΜ
1230981 ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/10/93
20/02/72
01/01/84
15/07/93
18/07/91
531089
500437
1174317
1011128
464356
1134493
1114737
1164965
1157797
534257
534265
580602
1274759
1234146
1224488
1164962
370078
1173711
1383269
1343728
1224500
1234144
1358155
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΗΝΙΟΣ
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΟΤΣΩΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
05/01/81
11/02/81
04/12/90
01/03/84
01/01/74
12/08/85
12/12/83
14/10/79
14/05/88
01/01/73
01/01/80
06/01/84
27/01/95
04/04/94
24/09/92
02/12/71
01/01/71
09/11/87
11/08/94
15/03/94
31/03/93
14/10/94
16/10/95
1157577
1139453
1274799
1327760
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΛΑΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΠΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11/04/91
07/10/85
18/09/95
16/01/94
1234149
1358153
1116007
1134519
354172
1234143
1278823
1003720
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΡΕΛΑΤΟΣ
ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΣΗΦ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α∆ΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
12/11/91
11/05/95
12/02/86
14/07/80
01/01/71
02/06/94
27/09/88
07/06/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4210
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
579542 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1112155 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
441997 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1133050 ΝΤΟΥΠΗΣ
ΣΤEΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/84
02/10/84
01/01/76
23/12/85
1166699
433535
1346553
1234141
1224483
1224489
1203056
1174311
1139450
1414393
1324533
1112143
544690
1203388
1234148
1157580
1230877
1250061
1145606
1145701
ΞΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΛΕΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΠΛΙΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΕΝΓΚΕΡΓΚΙ
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
28/12/80
01/01/72
07/06/96
11/10/94
31/07/91
10/05/90
04/10/91
19/04/87
04/05/85
01/09/86
23/09/75
09/12/83
01/01/80
18/06/88
27/06/94
11/05/90
05/08/91
16/02/91
14/03/86
14/03/86
1313328
1234142
1306214
579543
447708
1250062
1250064
467888
1224485
1224495
1234145
431732
1134496
466061
534248
1112138
463820
ΣΠΑΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ
ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΗΛΙΑΣ
23/08/95
01/05/94
02/06/78
01/01/83
01/01/75
09/01/90
11/07/91
08/07/78
12/09/91
17/06/93
31/10/94
03/02/77
01/10/86
05/06/78
03/07/80
28/09/84
01/01/75
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4210
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1134494 ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
300592 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΧΑΡ/ΜΠΟΣ
432513 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
263278 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ
1216251 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ
385423 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1137405 ΨΑΡΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
129
ΣΥΝΟΛΟ:
129
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/10/87
01/01/69
01/01/74
01/01/63
15/11/71
01/01/70
17/03/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
428
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1145539 ALBAN
GRECA
SALI
1416713 HOTI
ADRIAN
RAMIZ
1227787 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
570371 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
388459 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1315548 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1366623 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1140227 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1299270 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1366544 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1317006 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
349132 ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002245 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1402416 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1228584 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228585 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1181699 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1315587 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1319689 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1228594 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
473246 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1418777 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1418778 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1228587 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΟΣΗΣ
1228595 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
322881 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1414622 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1197941 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319866 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1228591 ΓΚΙΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1366539 ΓΚΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
353432 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ
1384041 ΓΩΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
388450 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
143700 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1181715 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
219343 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1303404 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1366543 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1258520 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
122909 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1181851 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/06/86
06/11/99
10/01/92
25/10/83
01/01/74
04/06/97
24/11/98
13/04/88
23/03/93
20/05/98
11/05/96
01/01/70
10/08/85
14/06/01
10/12/91
03/10/90
26/01/88
11/01/97
06/01/97
19/09/93
30/04/78
12/01/01
26/01/02
25/02/90
18/01/93
01/01/64
21/09/00
22/06/88
29/04/98
15/08/91
22/10/99
01/01/69
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/02/00
01/01/72
01/01/59
15/04/90
01/01/57
15/11/75
21/01/99
14/01/92
01/01/59
12/04/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
428
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1175451 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
1318062 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1419219 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
1419861 ΚΑΥΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1366541 ΚΑΦΙΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1145553 ΚΙΟΥΤΑΚ
ΑΝΤΡΕΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΠΟΓ∆ΑΝ
1227785 ΚΙΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1207667 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1384042 ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
447813 ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1004403 ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1290776 ΚΥΡΑΝΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1418779
1119352
1287979
582360
1418781
249093
1250438
1318967
1156042
1287978
1181988
308042
273777
1181750
1418780
1418783
1418782
320958
1227779
323474
1145815
1195375
180150
1402415
1366542
1315547
1145501
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΤΖΟΝ
ΤΖΕΪΜΣ(ΙΩΑΝΝΗ
)
ΛΕΦΤΕΡΟΒ
ΠΑΒΛΟ
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ
ΣΙΛΒΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΕΚΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΟΥΡ∆ΕΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/05/87
04/07/96
11/01/01
01/09/03
15/10/99
10/02/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
26/07/91
22/09/91
15/03/00
01/01/76
21/01/82
04/04/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
03/11/01
12/04/86
31/12/96
01/01/84
19/02/02
01/01/65
01/09/87
ΠΑΥΛΟ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29/04/97
23/06/88
01/04/97
18/04/87
01/01/67
01/01/66
01/12/89
16/05/01
25/10/02
14/03/00
01/01/68
12/10/91
01/01/71
27/08/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α∆ΑΜ
ΧΡΗΣΤΟΣ
13/09/91
01/01/60
01/12/01
18/09/99
27/02/97
01/10/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
428
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1181687 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1384075 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1366540 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1384043 ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1301484 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
349133 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
387771 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
466072 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1301486 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227789 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1414623 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
320957 ΣΥΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1366620 ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1164539 ΤΖΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
353430 ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1227790 ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1402623 ΤΣΟΡΟΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1319867 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1228592 ΦΙΤΣΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1414602 ΦΟΥΝΤΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1315551 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1402619 ΧΑΡΜΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1418776 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1228593 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1145702 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1384028 ΧΩΡΙΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
107
ΣΥΝΟΛΟ:
107
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/07/90
22/02/00
08/10/99
10/01/00
21/03/95
01/01/69
03/09/72
01/01/78
14/12/93
07/07/92
06/09/99
01/01/67
27/10/99
11/08/88
01/01/72
21/07/92
04/10/99
22/12/98
09/09/93
28/06/99
12/01/98
02/05/01
18/10/01
12/03/93
06/06/88
29/01/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4418
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1344158 HOLBAN
VIOREL-MARIUS VIOREL
1248666 MIHALI
JULIAN
PETRO
1241173 SEFERASI
REDINEL
DHIMITER
579113 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290286 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
1146113 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1201261 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
209603 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1117394 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1281234 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
367561 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226049 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1173461 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
547342 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421263 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1189837 ΓΛΥΚΕΡ∆ΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
269340 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
440326 ∆ΑΜΑΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙ
1191486 ∆ΕΜΕΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421272 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421273 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
201024 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1222231 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1191323 ∆ΟΥΡ∆ΟΥΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
574640 ∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1406073 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
547341 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
437502 ΖΕΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1196533 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1303734 ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
505512 ΚΑΚΟΛΕΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1140684 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1252344 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
198803 ΚΑΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1406078 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1290290 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
----------ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
412560 ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1002157 ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1146729 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1227040 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1152188 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/02/81
20/09/89
31/05/87
01/01/81
27/03/96
15/02/90
31/01/91
01/01/57
14/06/86
11/04/97
01/01/71
11/03/80
19/10/89
01/01/79
12/08/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/11/87
01/01/67
01/01/76
06/12/89
14/03/07
06/06/05
01/01/62
27/08/88
11/02/91
24/04/82
03/04/03
01/01/76
01/01/76
04/09/87
21/09/84
01/01/77
22/10/87
29/04/93
01/01/62
15/09/05
ΕΛΛΑ∆Α
10/08/97
01/01/74
30/05/75
19/04/89
23/03/90
04/04/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4418
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1349596 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1338460 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1324988 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1196561 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
505513 ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1166467 ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1406071 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1406077 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
367559 ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1189823 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1190095 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1190094 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
236574 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1257730 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1293471 ΚΟΥΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
249325 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
455037 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1291060 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
578707 ΛΙΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190369 ΛΙΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1224655 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1207775 ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352188 ΜΑΡΑΒΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
551329 ΜΑΤΣΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1228612 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
446287 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
577835 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
251425 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1190091 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1190806 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
374140 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1274329 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
1283462 ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364287 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
539618 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1196145 ΜΠΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272034 ΜΠΑΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1183910 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1140171 ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
175328 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
278845 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/01/97
26/02/94
13/03/88
19/06/91
01/01/77
30/06/84
23/11/99
15/10/03
01/01/71
25/02/91
30/04/92
22/04/92
01/01/65
07/09/95
30/11/93
01/01/64
01/01/75
29/09/97
01/01/77
26/01/93
22/09/90
27/03/92
29/09/84
01/01/78
04/12/92
01/01/75
10/06/75
01/01/58
13/06/91
13/04/90
01/01/66
08/07/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/05/97
05/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/83
07/06/84
21/07/96
25/08/87
23/01/84
01/01/59
01/01/66
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4418
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
580655 ΜΩΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1338897 ΝΙΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
426546 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
367560 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1303730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
1280585 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1406074 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1406075 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1113111 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1008017 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
547339 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1119943 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
547917 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1406069 ΣΑΚΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1406072 ΣΑΚΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
297626 ΣΑΚΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
542606 ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1191326 ΣΚΑΛΑΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
368954 ΣΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1191489 ΣΟΥΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1191494 ΣΟΥΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
104048 ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1011787 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
574597 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272035 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ
1285118 ΣΤΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1146727 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1005067 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1189834 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1406076 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
355722 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1126588 ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329216 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1190896 ΤΣΙΡΑΜΑΝΕΣ
ΜΑΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
1421306 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
574594 ΤΣΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
334011 ΦΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421305 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1406070 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1406079 ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1002155 ΦΑΤΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/84
01/05/93
01/01/75
01/01/71
24/03/84
27/08/92
05/01/02
14/04/06
25/01/86
08/10/72
01/01/81
15/09/80
01/01/79
15/09/00
14/08/02
01/01/66
25/06/83
23/02/92
01/01/71
05/06/91
05/06/91
01/01/55
14/05/85
01/01/74
06/10/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/02/92
06/10/88
13/01/77
24/08/92
30/09/00
01/01/61
04/04/81
16/11/95
01/11/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/11/04
01/01/75
01/01/69
27/12/04
02/12/01
20/09/05
24/11/71
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4418
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝ.
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
505777 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1190102 ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
215816 ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1257732 ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
422735 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1258610 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
412558 ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1303733 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
ΜΑΜΑΣ
482982 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
132
ΣΥΝΟΛΟ:
132
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/80
27/02/92
01/01/62
11/10/95
25/09/76
26/09/95
01/01/74
28/08/85
01/01/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4426
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1133815 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1113484 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ
1233140 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1293635 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1112936 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
1187175 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1145572 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145537 ΒΟΣΝΑΚΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1145545 ΒΟΣΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
502157 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
1112597 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
561669 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
560991 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1337021 ΓΙΑΡΝΟΤ
ΨΕΜΙΣΛΑΒ
ΙΡΕΝΕΟΥΣ
479880 ΓΚΕΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1372864 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1258904 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225479 ΖΗΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148890 ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1145947 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1226382 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1235168 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1155074 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1251655 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
502154 ΘΕΩΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1133566 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
395746 ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
446990 ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1271787 ΚΑΜΠΕΡΑΪ
ΑΡΜΠΕΝ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝ
1225478 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1313802 ΚΑΠΟΓΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1180163 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1313805 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ
1249880 ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
1146305 ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1199687 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1198817 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1202189 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228604 ΚΑΣΤΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1173925 ΚΟΛΟΒΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145912 ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/03/87
28/04/83
22/10/92
26/11/95
31/08/84
04/09/86
13/11/90
05/09/86
01/04/88
01/01/78
07/10/86
01/01/83
01/01/82
21/04/91
01/04/80
10/08/87
18/07/95
25/12/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/11/88
24/01/89
03/07/91
06/08/93
08/05/90
16/07/86
01/01/79
29/08/85
01/01/75
18/01/78
25/08/90
21/10/92
07/08/97
05/02/87
20/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/06/90
08/08/84
19/06/91
11/11/89
16/05/88
29/06/91
11/05/85
17/09/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΛΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4426
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1385791 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1339730 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
1145536 ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
1271522 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312712 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1112583 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1316958 ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1258917 ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
531846 ΛΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
446994 ΛΑΓΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1175868 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201545 ΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1232526 ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
446988 ΜΑΚΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
531625 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1302931 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1255401 ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1146043 ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
546275 ΜΕΤΑΞΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133653 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
565665 ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353312 ΜΟΥΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1225482 ΜΠΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312716 ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1291055 ΜΠΟΥΖΙ
ΑΝΤΡΙΑΤΗΚ
ΡΙΣΤΑΝ
502153 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1312711 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1420790 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1143095 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1318226 ΝΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/01/95
13/04/88
18/11/85
12/10/89
28/04/95
16/02/85
23/05/97
31/12/95
01/01/80
01/01/78
03/10/86
24/12/80
13/09/93
11/11/77
01/01/80
09/07/86
22/06/91
11/06/85
01/01/81
13/11/87
01/01/83
16/01/01
09/07/89
11/07/97
18/02/82
01/01/81
12/10/98
18/02/00
06/11/88
09/12/96
1280501
1333903
1312713
1148959
1290778
1144574
1337795
1420789
533703
434728
1348653
1353058
25/03/94
02/01/99
29/12/97
25/10/90
11/03/95
02/07/86
22/02/94
09/12/00
01/01/81
01/01/75
17/07/94
25/11/98
ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4426
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1232527 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1317007 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271523 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1180137 ΡΙΦΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1148899 ΣΑΠΑΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1249086 ΣΙΨΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
480617 ΣΚΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1313796 ΣΚΟΥΦΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112586 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1206337 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1379108 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1379109 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1154035 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1235167 ΣΠΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
531626 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1420489 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1225481 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1226383 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1173931 ΤΡΙΜΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
412112 ΤΣΙΓΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
425209 ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1379113 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
446989 ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
464061 ΧΙΟΥΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
412113 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1282144 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
584358 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1401941 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1155712 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1228778 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1232528 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1313795 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1145540 ΨΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1379093 ΨΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1379744 ΨΥΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
118
ΣΥΝΟΛΟ:
118
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
15/10/93
13/04/95
19/08/92
28/11/86
16/10/87
25/04/88
01/01/77
18/12/96
06/12/84
22/08/89
21/06/01
06/07/99
26/07/89
17/10/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
24/05/00
13/03/91
18/08/92
28/10/89
01/01/74
01/01/74
09/03/99
20/01/77
01/01/79
01/01/75
14/04/81
01/05/85
16/08/93
15/01/88
11/07/91
20/12/93
13/07/98
30/11/85
09/02/97
23/12/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4443
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1269398 GALA
FESTIM
NURI
1140476 KRISTO
HOXHA
SEFEDIM
1273160 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
1190680 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
419613 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
504679 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1198943 ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
402319 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
369072 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
458562 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1123119 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΦ
ΓΚΑΛΕΝ
ΙΒΑΝΟΦ
369080 ΓΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1213938 ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1306211 ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337757 ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
408206 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
574276 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
218080 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1252019 ΖΟΜΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕΤΡΟΣ
1132492 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1256191 ΚΑΛΕΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
1246114 ΚΑΛΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1358638 ΚΑΜΟΥΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
465895 ΚΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
376462 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
411082 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
228496 ΚΕΡΑΝΟΥ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1143334 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1118878 ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
539999 ΚΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
434684 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1190189 ΚΟΥΤΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
464448 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1321407 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1326111 ΚΩΤΣΙΟ
ΚΛΕΒΙΣ
ΠΥΡΡΟ
526612 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1248332 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
405015 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1167067 ΜΕΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
146736 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1149348 ΜΟΣΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1282909 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/05/83
05/05/71
19/01/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
07/06/87
07/03/73
01/01/75
13/06/92
01/01/65
01/01/67
01/01/77
20/12/78
01/01/65
21/11/79
08/10/90
11/02/87
01/01/72
01/01/75
01/01/62
08/03/90
30/11/82
26/11/90
30/09/89
11/10/96
02/07/74
09/05/73
01/01/72
29/07/65
16/06/88
03/11/86
01/01/78
01/01/74
05/01/80
01/01/79
11/11/93
20/06/87
01/10/77
04/09/92
01/01/65
02/11/85
01/01/58
18/12/90
30/08/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4443
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1180413 ΜΠΑΡΑΪ
ΙΛΙΡ
ΛΕΦΤΕΡ
453183 ΜΠΕΜΠΟΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1255402 ΜΠΟΓΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
179641 ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
455395 ΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
315954 ΝΙΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1327761 ΝΤΑΚΑ
ΑΡΜΑΝΤ
ΤΣΕΒΝΤΕΤ
1132409 ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
418652 ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
564302 ΞΥ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
477590 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1299982 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
412345 ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
214053 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1174540 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
369079 ΣΓΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
411085 ΣΙΨΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
458565 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
542064 ΣΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
539996 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1281552 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
369085 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
411677 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
411678 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112666 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
453182 ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
369070 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
403504 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
488748 ΤΖΑΦΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1117810 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1191484 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1322520 ΤΟΝΤΟΡΟΒ
ΙΒΑΝ
ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ
1356817
411086
583531
298491
1143324
369073
80
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΤΡΙΠΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
80
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/03/81
01/01/74
07/01/88
01/01/57
01/01/77
01/01/69
09/01/88
02/09/84
01/01/73
01/01/71
01/01/77
16/02/92
07/05/76
01/01/61
27/08/89
01/01/67
01/01/73
01/01/76
01/01/80
01/01/82
10/08/91
01/01/70
01/01/74
01/01/75
24/11/85
01/01/73
01/01/65
01/01/74
01/01/79
13/11/85
09/10/89
09/05/91
14/03/85
01/01/74
01/01/76
04/07/67
11/12/90
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4673
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1348051 ANGELOV
TIHOMIR
ANGEL
1301182 KAMERI
EMANOUEL
FRAN
1348052 YORDANOV
IVAN
1228252 Α∆ΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
198564 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
415000 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
548524 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1196245 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
1196278 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1174695 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1174696 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198989 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
421905 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
368318 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1345770 ΒΑΣΙΛΕΒ
ΤΟΝΤΟΡ
ΤΟΝΤΟΡ
1337913 ΒΕΡΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
469541 ΒΕΡΓΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
548533 ΒΕΡΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1174694 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1317709 ΒΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145741 ΒΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1203906 ΓΑΛΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
549093 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
1133823 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
497852 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
544577 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1320613 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1115397 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1240820 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1196452 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1346252 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ
ΓΚΕΟΡΓΚΙ
ΚΡΑΣΙΜΙΡ
1295589 ΓΚΙΑΤΑ
ΕΛΣΟΝ
ΜΠΑΓΙΡΑΜ
1337911 ΓΚΡΟΓΚΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣΑ∆ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1003878 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
497851 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1300937 ∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133645 ∆ΗΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
411363 ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1337916 ∆ΗΜΙΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1203902 ∆ΗΜΙΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1115623 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1315564 ∆ΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/07/84
27/02/95
10/03/80
17/01/91
01/01/46
01/01/68
01/01/82
09/10/87
18/08/91
27/07/86
15/11/86
18/03/89
11/11/73
01/01/71
25/10/90
03/05/85
01/01/77
01/01/82
21/12/87
05/02/94
08/12/86
26/06/88
01/01/81
07/02/86
01/01/81
30/10/83
29/01/87
14/08/84
26/09/79
24/02/89
05/07/91
16/11/90
12/11/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
14/02/84
01/01/81
03/09/96
16/05/85
01/01/72
18/09/96
26/11/90
19/02/83
25/09/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4673
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1337912 ∆ΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1147444 ΖΑΓΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1198820 ΖΑΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1337915 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1123275 ΘΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/03/99
04/08/89
10/01/89
23/03/98
24/06/75
1317711
1319166
1152301
402330
172023
548539
415080
1196460
1203704
1315563
548540
406578
581030
1228344
502676
1202582
1228345
1133491
1145694
412562
406586
172027
1219951
1115398
1115467
548541
1202849
567528
465527
1115404
551937
1133575
421488
1115519
1317708
1337914
439557
30/09/92
25/03/94
16/02/89
01/01/75
01/01/59
01/01/82
01/01/71
27/07/89
05/02/91
27/12/90
01/01/82
01/01/72
31/01/84
22/01/91
01/01/79
14/08/77
16/07/90
22/09/85
01/11/87
01/01/61
01/01/73
01/01/60
13/02/91
26/07/83
04/03/86
01/01/82
23/08/88
01/01/84
21/05/75
11/12/84
24/11/83
28/01/86
01/01/71
28/07/83
29/03/94
14/02/95
01/01/75
ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ
ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΚΑΡΝΑΚΗΣ
ΚΑΡΝΑΚΗΣ
ΚΟΠΟ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ
ΚΡΟΥΣΑ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΜΠΡΟΥΚΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΚΑΣ
ΜΑΚΚΑΣ
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΜΠΙΝΙΟΣ
ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΡ∆ΕΚΑΣ
ΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΜΙΡ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΕΧΑΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΗΣ-ΜΟΡΙΤΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΝΤΙΚ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΕΜΙΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4673
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ∆ΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1124246 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
529409 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
369055 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
547995 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
548536 ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1115466 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1222254 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
411367 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
217557 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1203905 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
417370 ΤΣΑΛΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
569940 ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
411368 ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1203524 ΤΣΙΟΜΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498305 ΤΣΟΡΟΤΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1115361 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1145728 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
1112394 ΤΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1145752 ΦΟΥΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
432512 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1219950 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
105
ΣΥΝΟΛΟ:
105
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/02/72
01/01/80
01/01/71
01/01/72
01/01/81
26/11/83
26/04/94
01/01/75
01/01/63
09/04/90
10/08/74
01/01/85
01/01/76
31/03/89
01/01/78
12/08/85
13/04/87
12/07/80
23/11/87
01/01/75
22/06/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4784
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1358881 IVANOV
IVAN
DIAN IVANOV
ANKOV
1348050 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
548083 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
554361 ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
197341 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1181709 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1265350 ΑΡΑΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
458440 ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
466542 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1118942 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1294773 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
369334 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1366564 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
442009 ΒΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
557208 ΒΟΡΙΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466070 ΓΑΒΡΙΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
286573 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
198868 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
128971 ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1176694 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
431741 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1299268 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
557202 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
432417 ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
431205 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
442010 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152324 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1119463 ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
431200 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
463761 ΓΙΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1227796 ΓΚΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1345161 ΓΚΡΕΤΣΑ
ΙΛΙΡ
ΣΑΛΙ
1280656 ΓΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
525460 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
525462 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
578312 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
431745 ∆ΑΛΙΑΝΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΤΡΥΦΩΝ
1145704 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1363786 ΖΑΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/05/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
BULGARIAN
17/03/94
01/01/80
01/01/81
01/01/62
07/09/90
18/01/75
14/02/74
01/01/78
12/03/85
20/05/93
01/01/70
27/07/97
01/01/77
01/01/82
01/01/76
01/01/66
01/01/63
01/01/59
25/10/88
01/01/61
11/08/93
01/01/82
01/01/74
01/01/75
19/06/76
31/08/87
25/02/85
01/01/74
01/01/74
15/04/91
11/02/83
21/02/95
01/01/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/83
02/10/75
05/12/86
19/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4784
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1301514 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1294322 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
247636 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
431203 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
466063 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1118935 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
530684 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1366565 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
557149 ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
461156 ΚΑΥΚΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1249010 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1282796 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
207080 ΚΕΝΤΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1355268 ΚΙΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
431742 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1228078 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
450997 ΚΟΝΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
1352995 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
466062 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1319530 ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
532469 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1119077 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
466541 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1227791 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
466064 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1299266 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1299267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
578305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
532473 ΚΩΤΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1299323 ΛΑΓΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1294321 ΛΑΓΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
431207 ΛΑΤΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1119069 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1145703 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
489523 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290775 ΛΥΡΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466071 ΜΑΝΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
439132 ΜΗΤΡΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1318056 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155181 ΜΠΑΙΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1299269 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1203405 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/10/94
22/06/94
01/01/64
01/01/75
01/01/79
31/01/85
01/01/81
20/03/98
01/01/84
01/01/67
24/05/92
31/12/87
01/01/65
26/06/96
01/01/61
25/06/92
20/12/77
01/06/95
01/01/79
01/10/96
01/01/81
22/01/87
01/01/79
23/04/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
03/08/93
03/08/93
01/01/83
15/06/81
05/04/89
16/08/94
01/01/75
06/09/86
16/11/87
12/08/78
15/12/90
01/01/78
01/01/75
03/05/95
30/12/89
01/07/94
13/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4784
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
532454 ΜΠΟΥΡ∆ΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
466067 ΝΙΑΝΙΟΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1116996 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1227782 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1227786 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228589 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
570373 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1118940 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
441999 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
266816 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆ΑΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
431208 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1228590 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
463760 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1181823 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
467326 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
439133 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
442007 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σ
431206 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1160368 ΠΕΦΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
466065 ΠΡΟΝΟΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1301481 ΠΡΟΝΟΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
432416 ΣΑΜΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
578317 ΣΑΜΠΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
466068 ΣΑΜΠΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
554360 ΣΑΜΠΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
431204 ΣΑΠΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1363785 ΣΙΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1249012 ΣΙΚΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
476845 ΣΙΚΑΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
473245 ΣΚΑΛΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
431980 ΣΚΑΛΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
431209 ΣΚΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
466074 ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
432415 ΣΟΥΡΕΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1242526 ΣΟΥΡΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155179 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
308041 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1324817 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1301513 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1139934 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
466069 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1294521 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/80
01/01/76
26/11/85
08/04/91
21/10/92
04/10/93
01/01/83
13/08/86
20/07/76
01/01/66
01/01/71
07/01/93
01/01/76
19/11/89
24/03/75
01/01/74
01/01/75
01/01/75
14/06/84
01/01/79
15/08/94
01/01/76
01/01/82
01/01/76
01/01/81
01/01/74
06/09/96
25/06/92
01/01/77
01/01/75
01/01/73
01/01/75
01/01/78
01/01/74
02/12/86
24/04/89
01/01/69
19/09/94
17/08/94
06/10/87
01/01/78
13/09/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4784
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1118937 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
543258 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
578309 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1003900 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003626 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1260703 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1001865 ΣΥΛΛΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176729 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1301488 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1371931 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1318059 ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1176670 ΤΖΟΡΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
458442 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1301515 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1318061 ΤΣΑΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1363784 ΤΣΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1181712 ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1181685 ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
195787 ΤΣΑΦΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1301517 ΤΣΑΦΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1305561 ΤΣΑΦΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
431743 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1319868 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1315550 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1119066 ΧΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
188307 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1227788 ΧΑΤΖΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
208353 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1318060 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΜΕΝ
152
ΣΥΝΟΛΟ:
152
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/08/85
01/01/72
01/01/83
03/11/84
07/02/83
17/11/85
04/04/84
16/06/88
13/10/94
02/11/87
04/11/96
13/08/88
01/01/66
02/10/94
13/11/95
26/11/97
18/09/89
10/10/90
01/01/60
23/02/94
26/09/89
01/01/67
11/09/97
15/01/96
03/02/86
01/01/52
24/04/92
01/01/60
16/07/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4824
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1344164 DOBINCIUC
ILIE
ILIE
1176495 GAGI (ΤΣΑΤΣΙ) VILSON
VASIL
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/07/88
28/09/83
1311133 SERAJ
1345162 UGLEA
ALFRED
IOAN
23/12/93
23/08/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
336165
1319170
1153040
392676
525464
1152338
1401311
1173720
1273161
532311
1160791
1374183
1307308
1315549
1389028
1152335
567064
1337020
533164
1280964
488280
1174684
572338
1203098
1152340
1203055
1329009
1359410
445681
1216272
1320643
548520
1152344
1115912
1273165
1390856
432649
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΝΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΑΝΑΣΗ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
01/01/71
11/04/97
19/10/88
01/01/75
01/01/78
31/05/88
22/07/96
31/05/88
24/02/95
01/01/81
11/04/74
25/01/97
25/05/79
24/03/97
19/10/97
22/10/88
01/01/80
30/09/95
01/01/78
20/07/91
01/01/77
26/05/88
01/01/75
17/09/93
28/08/88
15/07/92
03/11/95
28/03/97
01/01/76
01/08/89
05/06/91
30/07/80
20/02/88
12/03/81
17/09/92
16/10/96
01/01/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
BENARDO
DUMITRUCIPRIAN
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΜΕΤΑΙ
ΛΑΒΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΘΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΪ
ΛΕΑΡΤ
ΓΚΟΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΝΝΑΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΟΜΗ
ΚΕΛΤΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑ∆ΟΥΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4824
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1126027 ΜΑΤΑΥΤΣΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319022 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
536393 ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1152336 ΜΠΟΙΛΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1364639 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
1273164 ΝΤΟΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1152343 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
534278 ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
1278030 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1351439 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1157242 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1212035 ΠΛΕΣΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
554065 ΠΛΕΣΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1196536 ΠΛΕΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225291 ΡΟΥΣΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
1243591 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1225284 ΣΙΕΝΓΚΕΡΓΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/05/84
05/07/97
06/11/78
15/06/88
03/03/97
09/08/90
08/04/87
01/01/78
09/12/94
19/07/97
02/05/89
26/07/75
13/03/79
14/06/92
23/07/91
11/07/89
15/06/89
1292798
1196453
1225287
1152287
399616
1356111
1168899
09/12/94
13/03/88
12/04/94
14/04/88
01/01/75
02/01/76
22/12/82
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΦΑΛΤΟΣ
ΤΡΙΠΟ∆ΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΓΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
VANGEL
460232 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1136934 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
67
ΣΥΝΟΛΟ:
67
01/01/71
09/11/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ/Ο
ΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4864
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1331136 DIMITROV
NIKOLA
1177888 FINAJ
CLAUDIO
1185701 ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΙΣ
1415003 ΑΒΤΖΗ
ΑΡΜΠΕΡ
1387202 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1390593 ΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421232 ΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1232898 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1277084 ΑΛΜΠΡΑΧΙΜΙ
ΤΖΟΥΛΙΟ
1181908 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1337297 ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣΘΕΟΦΙΛΟΣ
1228082 ΒΑΪΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1401356 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1278302 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1402991 ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1300302 ΒΡΕΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1387441 ΒΡΕΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1401354 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1202574 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1262201 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1353068 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319923 ΓΚΕΛΚΕΡΓΙΑ
ΕΛΒΙΣ
1280573 ΓΚΙΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1346516 ΓΚΙΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1202536 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΦΑΕΘΩΝ-ΗΛΙΑΣ
1191104 ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
1246725 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
391200 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1341236 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1415001 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1415002 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1415448 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421290 ∆ΙΓΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1387201 ∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1293037 ∆ΟΥΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1370748 ∆ΡΟΥΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1299271 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1185782 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1223523 ΙΝΤΡΙΖΙ
ΤΑΟΥΛΑΝΤ
1387203 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1387206 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1370908 ΚΑΜΠΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
MARINOV
NICOLA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΜΠΕΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΤΜΙΡ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/04/94
03/04/88
06/02/92
12/06/01
27/04/01
04/08/03
30/08/05
26/12/93
20/03/93
08/05/92
18/02/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΙΜΗΛΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΑΖΜΕΝΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
09/07/91
16/09/03
22/07/96
24/12/01
01/10/97
23/12/03
15/11/03
08/10/93
01/01/83
28/01/00
04/02/99
17/05/95
27/01/98
31/10/92
21/05/92
06/10/95
16/11/74
06/10/99
29/01/01
03/08/05
01/01/02
09/10/04
10/01/03
09/09/94
11/10/01
29/08/95
17/02/88
01/03/88
27/08/01
23/06/03
30/10/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4864
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1370909 ΚΑΜΠΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1415449 ΚΑΝΑΝΑΪ
ΡΟΝΑΛΝΤΟ
1293420 ΚΑΠΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1300304 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370910 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1345298 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387204 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337296 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1341237 ΚΟΚΟΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352608 ΚΟΚΟΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175654 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1336359 ΚΟΜΙΝΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
1336360 ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1203037 ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1401384 ΚΟΡΜΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1345049 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1305784 ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1331558 ΚΟΥΚΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1319466 ΚΟΥΚΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
565542 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1252342 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1339900 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1249604 ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
532531 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1278304 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1294207 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1295587 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1151815 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1149354 ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272162 ΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1300303 ΛΙΓΚΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1272161 ΛΙΟΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1319685 ΛΙΟΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣ
1280419 ΛΟΥΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΑΦΑΗΛ
468734 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1319747 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319465 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402989 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228080 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336725 ΜΑΝΟΥΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/10/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΠΕΣΝΙΚ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/09/01
12/06/95
08/12/95
09/07/01
16/09/96
09/10/02
20/01/95
07/03/00
22/10/02
02/05/88
20/04/01
23/09/99
15/02/92
29/10/01
16/06/99
04/06/92
15/11/99
03/08/96
12/01/84
09/11/93
10/01/00
01/01/95
26/06/82
12/09/96
07/11/97
29/12/93
19/04/90
02/10/90
12/11/94
12/05/97
16/09/95
01/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11/07/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
26/04/80
15/08/94
19/12/97
19/06/00
12/03/93
14/09/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4864
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1273646 ΜΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1331559 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1310759 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1254963 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1372559 ΜΕΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1372562 ΜΕΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1301031 ΜΗΤΣΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1331560 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1331561 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353064 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1421201 ΜΗΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1278303 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1280420 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1319468 ΜΟΥΡΟΥΦΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1305142 ΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387207 ΜΠΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1153800 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1353299 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1341967 ΜΠΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1403099 ΜΠΙΡΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ
1251560 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1345048 ΜΠΟΜΠΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1273084 ΜΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370907 ΝΕΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1184425 ΝΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1401355 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΡΑΦΑΗΛ
1232900 ΝΤΑΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1157735 ΝΤΟΥΚΑ
ΕΝΕΑ
1320076 ΞΥΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1319684 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1251558 ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1402990 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1390594 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1336469 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1209313 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1365245 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1232899 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
1252343 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1118923 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/10/93
02/01/00
02/09/99
25/12/87
17/02/98
17/09/00
25/08/95
10/07/00
22/08/98
11/01/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
03/06/05
23/12/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
17/01/92
23/11/99
05/09/89
25/02/04
30/05/90
02/11/00
25/05/00
17/02/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10/12/93
27/01/98
30/03/93
15/12/00
25/09/90
15/07/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
23/10/92
04/06/85
05/02/99
18/03/99
25/01/95
12/05/03
17/05/02
22/07/99
13/08/85
18/02/99
28/08/92
18/05/93
05/06/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4864
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1252360 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1251561 ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
552235 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1249854 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1370745 ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΡΗΓΑΣ
1175620 ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1346342 ΠΑΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
406397 ΠΕΤΡΟΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1319467 ΠΛΑΓΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1353150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1203312 ΠΡΙΤΖΗΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1411639 ΡΑΠΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1333183 ΣΑΜΠΑΤΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1333181 ΣΑΜΠΑΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1387205 ΣΙΓΑΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
421059 ΣΟΦΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319470 ΣΠΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1273083 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1147230 ΣΠΥΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1318510 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1345677 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1345678 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154598 ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1370045 ΤΖΙΝΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1335357 ΤΖΟΥΒΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1335355 ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1318183 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΣ
1252340 ΤΣΑΛΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1377649 ΤΣΑΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
418650 ΤΣΙΓΑΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1355260 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1203117 ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1280916 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
349883 ΦΥΚΟΥΡΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1401357 ΦΥΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1252346 ΧΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1353066 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1319469 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353102 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/01/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26/04/95
08/04/76
23/10/89
24/09/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
17/07/92
18/09/98
19/09/74
30/01/99
26/11/02
15/03/91
26/10/99
01/08/98
09/12/99
23/09/02
11/08/76
12/09/97
08/12/94
02/02/87
15/08/94
02/10/96
11/05/98
08/12/89
06/07/00
28/04/99
13/04/98
17/11/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
02/12/95
31/08/93
22/02/77
01/01/99
21/07/93
03/09/95
08/03/72
02/12/05
11/03/95
28/08/01
03/09/93
07/06/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4864
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
160
ΣΥΝΟΛΟ:
160
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4889
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΕΣΙ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1231439 STRATULAT
VIOREL-SORIN
391722 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
502344 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1313818 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
463558 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1185769 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1240537 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
543920 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
551944 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
502544 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
463553 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
534168 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1228596 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1228599 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
420597 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
321275 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
278271 ΒΑΛΤΑΣΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
507167 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1113065 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
549934 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
340298 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
470070 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
465091 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
574574 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
574576 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1180757 ΓΙΑΤΡΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1325871 ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1284075 ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1317940 ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225093 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1112680 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1352004 ∆ΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΣ
1142113 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
469544 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
466060 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
566304 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133923 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1185781 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
463552 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
463556 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1322861 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
1147630 ΚΑΚΚΑΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
VASILE
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/04/76
01/01/71
01/01/75
29/09/93
01/01/75
27/09/83
24/08/89
01/01/77
14/07/84
01/01/76
01/01/62
01/01/73
06/11/88
06/04/87
01/01/72
01/01/67
01/01/68
01/01/77
22/07/86
01/01/77
01/01/71
01/01/78
01/01/76
01/01/82
02/05/82
21/04/88
25/05/94
27/05/87
22/09/96
28/12/88
25/11/83
09/11/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
09/06/83
01/01/78
01/01/59
01/01/81
08/01/85
06/01/89
01/01/65
01/01/73
02/09/94
06/07/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4889
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΕΣΙ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
469073 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1228243 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1178943 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
558508 ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1251553 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
484268 ΚΑΤΣΙΠΟ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
377698 ΚΑΦΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
467330 ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
484267 ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1313819 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1292085 ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
427364 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
543918 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1186127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΣ
544694 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
547243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1199686 ΚΩΤΣΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/78
04/10/87
19/04/89
01/01/74
30/04/92
01/01/76
20/04/72
01/01/74
01/01/76
11/03/83
05/07/81
11/01/78
01/01/77
15/12/86
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
01/01/62
01/01/81
10/01/89
1287719
1246895
1113251
463557
322187
1289338
1399412
470066
547340
1121370
1184980
469072
1139678
501809
1228841
532565
546637
1296052
1228598
507168
1125109
1263978
484223
1322518
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒΝΤΟΥΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
09/07/86
30/12/86
18/03/84
01/01/61
01/01/69
31/01/91
19/07/82
16/12/75
01/01/79
24/12/83
28/07/87
01/01/61
17/10/86
01/01/73
26/09/89
01/01/60
15/09/81
26/08/90
11/11/87
01/01/81
11/06/84
12/10/84
01/01/69
10/01/92
ΛΑΛΑΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ
ΛΩΛΟΣ
ΛΩΛΟΣ
ΜΑ∆ΑΙ
ΜΑΛΑΒΕΤΣΗΣ
ΜΑΝ∆ΕΛΟΣ
ΜΑΝ∆ΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΝΤΡΙΤ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
4889
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΜΑΝΕΣΙ ΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
507169 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ
501810 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1154345 ΠΑΡΑΣΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1185944 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1178942 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
535296 ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
539156 ΠΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
532527 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
543921 ΣΟΥΡΙΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
274247 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
546844 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1361292 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΣ
1228234 ΤΣΑΧΑΝΣΑΧΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1228239 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1295032 ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
469074 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
469075 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
484222 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
559522 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
533692 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
501808 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
502547 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
525107 ΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
549936 ΦΛΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
467329 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
443530 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
501811 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1185878 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
530647 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
108935 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
502548 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
502546 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
471653 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1263977 ΨΑΡΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
117
ΣΥΝΟΛΟ:
117
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/77
01/01/78
05/01/89
29/07/76
19/03/88
01/01/83
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/07/80
01/01/78
01/01/79
01/01/64
01/01/80
29/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
15/05/90
15/11/84
27/10/87
01/01/78
01/01/50
01/01/68
01/01/81
08/07/81
01/01/77
01/01/80
01/01/66
01/01/77
01/01/73
01/01/78
01/01/76
04/05/73
01/01/82
01/01/56
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/68
21/09/80
24/06/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5012
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1143347 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
201566 ΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1257608 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1257622 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
465028 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
533033 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1394603 ΑΛΑΓΑΣ
ΡΑΦΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
149337 ΑΛΑΓΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
207171 ΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
446993 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1287474 ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
1287475 ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1302300 ΑΝΑΖΙΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
437722 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
497023 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1338531 ΑΝΤΡΟΝΙΚ
ΦΛΟΡΙΝΕΛ
ΑΝΤΟΝ
1133644 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1304463 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
501883 ΒΑΓΓΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1247014 ΒΑΡΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1247563 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
331129 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
565424 ΒΛΑΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1306626 ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
504072 ΒΡΑΧΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
569969 ΓΑΒΡΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
543284 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1222219 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡ
263281 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1199660 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1333902 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
191013 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
89129
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
432736 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1247015 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
271174 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
1139150 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
549272 ∆ΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1287473 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
179604 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1117707 ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/07/85
01/01/63
13/06/94
16/06/95
01/01/80
01/01/83
11/10/95
01/01/52
27/03/67
01/01/76
13/08/55
04/10/86
03/09/74
01/01/78
01/01/77
24/10/89
01/09/87
30/11/82
01/01/81
21/09/87
30/04/87
01/07/61
01/01/84
03/09/93
01/01/77
01/01/85
01/01/63
09/11/51
24/09/67
05/07/91
15/11/99
01/01/57
01/01/52
01/01/48
05/03/80
01/01/68
28/02/79
01/01/84
26/01/88
01/01/60
16/12/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5012
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
556254 ΖΑΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1273331 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
528240 ΖΕΜΠΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1287472 ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
1287476 ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
391188 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
544687 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
193811 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45321
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
541683 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
528234 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
102625 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
214844 ΚΑΡΑΦΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
501877 ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1247012 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1149347 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
195062 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1243432 ΚΑΡΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
560135 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1328662 ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
293819 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1145577 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1147174 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
279879 ΚΕΡΑΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1177804 ΚΟΛΙΤΣΙ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
502045 ΚΟΝΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
504071 ΚΟΡ∆ΕΛΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
497022 ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΩΝΑ
538908 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1286232 ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΟΘΩΝ
434685 ΚΟΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1216268 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1140833 ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1247010 ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1247011 ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1248845 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
464063 ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1309092 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
134474 ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
471309 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
332595 ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1150589 ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/84
06/10/87
01/01/82
17/07/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
12/02/78
01/01/75
01/01/77
01/01/63
09/12/49
01/01/83
01/01/82
01/01/54
28/02/65
01/01/81
23/02/77
18/11/62
01/01/63
19/11/92
01/01/84
11/10/95
01/01/55
22/03/47
23/03/47
01/01/69
12/10/87
01/01/82
01/01/69
01/01/78
01/01/83
14/11/81
01/01/73
09/10/90
06/08/57
04/10/89
07/05/88
06/07/89
01/01/79
02/03/91
01/01/53
01/01/80
01/01/56
25/03/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5012
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
551943 ΛΙΓΓΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1256940 ΛΟΥΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1312516 ΛΥΚΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
194303 ΜΑΝΘΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
528233 ΜΑΝΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448349 ΜΑΟΥΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
71779
ΜΑΣΤΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
323171 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1282103 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
543283 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1338530 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
536449 ΜΟΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
95879
ΜΠΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004733 ΜΠΕΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
333583 ΜΠΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
554358 ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1148284 ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
86488
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1004730 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
569951 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
253732 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
290916 ΝΙΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
172356 ΞΥΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1231172 ΞΥΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
172357 ΞΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
566626 ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΟΣ
1264982 ΠΑΝΑΓΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
484442 ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569953 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
501880 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΣ
453184 ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
131037 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
493250 ΠΕΤΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
86103
ΠΛΑΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
145144 ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1249599 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
492957 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
501882 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
501878 ΠΡΑΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569962 ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟ
1247013 ΣΑΡΕΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/84
12/08/91
29/11/86
01/01/55
01/01/82
01/01/78
01/01/52
01/01/69
22/09/85
01/01/82
28/03/94
01/01/83
01/01/46
26/08/86
01/01/66
01/01/74
24/04/75
11/04/53
30/04/86
01/01/84
01/01/58
09/01/67
01/01/60
02/04/92
24/06/62
01/01/85
19/11/80
01/01/79
01/01/85
28/09/81
01/01/77
01/01/57
01/01/75
01/01/54
01/01/55
05/07/91
01/01/81
01/01/78
01/01/81
01/01/84
25/09/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5012
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
532510 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
185685 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1252098 ΣΙΨΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
179740 ΣΚΑΛΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
179758 ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1180407 ΣΚΟΡΠΙ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
528236 ΣΜΕΡΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
411676 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
565425 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1175623 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1148357 ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1258175 ΤΖΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004732 ΤΖΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1298116 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148285 ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
142934 ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
320950 ΦΙΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
576450 ΦΙΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
528997 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
418094 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
560632 ΧΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
492956 ΧΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1251563 ΧΟΓΚΕΛ
ΒΙΚΤΩΡ
ΑΛΦΡΕΝΤ
131039 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
546846 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145544 ΧΡΥΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
150
ΣΥΝΟΛΟ:
150
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/82
01/01/61
21/02/94
01/01/59
01/01/57
23/07/85
01/01/80
01/01/76
01/01/82
28/03/92
07/04/52
30/03/92
27/08/86
18/06/89
22/02/91
01/01/54
01/01/66
01/01/46
01/01/73
01/01/74
01/01/81
01/01/79
04/12/95
01/01/58
01/01/79
29/05/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5073
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1227059 GROSANU
MIHAI-MARIUS
1145052 ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1315540 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1138952 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1203423 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226527 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1300455 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1132688 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132725 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
580652 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1302299 ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1303731 ΒΑΣΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1145051 ΒΙ∆ΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176273 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1145039 ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
549927 ΓΑΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1150590 ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
579108 ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
533375 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
308049 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1246728 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
216363 ΓΙΟΥΡΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1191485 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ
Σ
502556 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
1264599 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302950 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1339529 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
249484 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
501814 ∆ΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1148083 ∆ΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1148080 ∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
574636 ∆ΟΥΡΟΥΜΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1356110 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1306534 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1146201 ΖΕΡΒΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1280844 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
130802 ΚΑΛΑΜΟΥ∆ΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
367755 ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1228092 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1203401 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1203425 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
447486 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
NIKOLAC
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/11/77
04/12/87
21/02/97
24/10/81
01/04/86
02/02/94
17/04/95
26/08/85
21/08/86
01/01/79
22/04/83
26/08/86
30/09/88
17/11/87
13/05/85
01/01/78
19/02/83
16/04/81
17/07/80
01/01/68
10/09/88
12/07/64
25/08/70
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞ/ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
01/01/72
24/07/91
22/05/89
15/08/88
01/01/65
01/01/78
01/09/87
07/06/86
01/01/83
16/02/94
13/12/85
30/03/80
12/11/93
01/01/59
01/01/71
30/10/92
12/01/89
03/01/91
01/01/77
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5073
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
563937 ΚΑΣΤΟΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251412 ΚΑΤΣΙΒΑΡ∆ΕΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1191966 ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1176259 ΚΑΨΑΛΟΠΟ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1399587 ΚΕΡΑΜΥ∆ΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1201543 ΚΟΪΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1179115 ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1212026 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
1231773 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
1145048 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
340831 ΚΟΣΜΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1321408 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ
545056 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1147538 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
391718 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1004866 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
426018 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
501812 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1324471 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΕΛΗΩΡ
574643 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1335753 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
545570 ΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133787 ΛΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1177412 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176284 ΛΟΥΚΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
389390 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
430129 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
501823 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
220772 ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1128988 ΜΑΥΡΑΕΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1324472 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1331013 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
501821 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
574625 ΜΙΣΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1358640 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293880 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1203400 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1299351 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
501593 ΜΠΑΚΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/80
08/12/94
23/10/92
22/02/90
07/03/86
20/12/83
24/10/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
07/07/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/05/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
02/11/86
01/01/69
03/07/92
01/01/78
01/02/85
01/01/73
01/02/85
01/01/72
01/01/74
11/12/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
09/03/83
17/12/82
18/06/81
03/03/87
26/11/88
28/09/90
19/02/73
01/01/73
01/01/70
04/09/61
09/06/73
28/10/86
03/04/91
01/01/72
01/01/83
22/01/72
17/07/93
27/08/87
08/09/93
01/01/68
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5073
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1176468 ΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1212024 ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1186636 ΜΠΕΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1251413 ΜΠΟΛΕΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1226523 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1008033 ΝΙΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
527421 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1376410 ΞΥΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1143875 ΞΥΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1253580 ΞΥΦΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
434702 ΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1246255 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1203408 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1251414 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1213937 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1182288 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1303728 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
471322 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Σ
538281 ΠΑΥΛΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
565858 ΠΑΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133574 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
434703 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
452866 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
569941 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1212031 ΠΟΛΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1324229 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1409573 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1113069 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1177064 ΡΟΥΣΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
567613 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1272165 ΣΕΡΜΕΤΖΙ∆ΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1252020 ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1186128 ΣΥΚΙΩΤΗΣ
ΙΑΣΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣ
1186844 ΣΦΟΝ∆ΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
501818 ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
356308 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
560335 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1176276 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145049 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
244512 ΦΛΑΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/09/87
26/01/85
19/03/85
16/03/94
21/04/92
31/08/80
01/01/72
11/06/96
27/09/83
15/01/90
24/07/76
21/06/83
03/03/93
25/08/94
19/02/90
03/08/89
15/10/91
05/07/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
01/08/83
27/12/84
18/08/87
30/04/73
01/01/74
01/01/80
16/08/86
07/09/88
27/08/98
12/08/75
08/02/91
01/01/81
01/04/94
19/11/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16/01/88
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
17/09/82
01/01/70
05/07/72
01/01/75
02/01/90
23/10/87
01/01/61
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5073
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1323180 ΦΩΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1258290 ΧΑΪΝΤΑΡΟΒ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΡΚΑΣΤΙ
1145150 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1245167 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΣ
1176260 ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1228091 ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1147539 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
128
ΣΥΝΟΛΟ:
128
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/10/87
15/10/89
30/04/88
18/11/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤ
ΑΝ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/12/90
17/02/93
11/04/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5127
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1273330 SKAPIN
METEOUS
SANDRO-LUIZ
320959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
533129 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1263980 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1225296 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1177962 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1263981 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1175859 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1167015 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
533117 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1336687 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1419674 ΒΕΡΓΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
581506 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448038 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1001472 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
534081 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
533377 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1281238 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336686 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
534100 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1313104 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175935 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1225295 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1201454 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1112470 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
533154 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1319683 ∆ΟΥΒΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
1281235 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1281236 ∆ΡΟΥΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1379473 ΕΥΓΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1176528 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1175895 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
1112617 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1112618 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1282115 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1129379 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1379474 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1379475 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1172043 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1397446 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1397622 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1397621 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/09/95
20/10/68
01/01/71
19/07/92
18/11/89
08/02/83
16/06/93
16/03/88
20/04/85
01/01/64
17/05/98
09/07/01
01/01/85
01/01/79
21/05/75
01/01/79
04/09/82
26/05/95
16/09/98
01/01/65
30/05/97
24/04/87
22/11/89
31/05/89
19/04/82
01/01/79
30/06/99
23/12/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
23/12/95
10/05/96
19/02/90
29/09/88
24/03/84
13/05/85
16/06/90
29/08/86
06/11/97
01/10/98
13/01/87
29/12/99
22/09/00
24/05/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5127
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1142940 ΘΡΑΒΑΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1175865 ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1159821 ΚΑΝΤΕΡΕΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1281239 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΗΡΑΚΛΗΣ
1295507 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
534096 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1397445 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175894 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1175897 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1138920 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1177940 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175893 ΚΑΤΡΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
539838 ΚΑΤΡΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1329218 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1244137 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1231678 ΚΛΟΝΤΙΑΝ
ΤΣΑΝΗΣ
ΦΙΛΟΤΑ
263292 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175862 ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1197224 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
566075 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1175860 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1177959 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1142640 ΚΟΥΡΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
533112 ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1175866 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
539841 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1419493 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
1353200 ΛΕΚΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1117457 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1121157 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1334763 ΜΑΝΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
533145 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1334759 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1353117 ΜΕΓΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1175867 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1414597 ΜΗΤΣΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1192703 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
1181554 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
1181556 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/12/86
28/03/91
07/06/85
13/09/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/09/89
01/01/67
31/08/98
15/01/91
25/06/90
22/11/83
26/09/90
24/10/88
01/01/82
06/01/00
24/08/89
17/01/85
01/01/66
22/10/88
06/10/92
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/82
20/01/88
04/05/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/07/88
01/01/76
04/10/89
01/01/82
01/06/01
18/12/00
23/07/82
04/08/84
14/04/98
01/01/72
04/05/95
31/08/98
08/07/87
16/06/99
07/10/84
ΕΛΛΑ∆Α
13/01/89
12/07/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΟΜΟΓΕΝΗΣΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5127
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1197129 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1129604 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1197227 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
415716 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1197061 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1364059 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1379472 ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1226528 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1397782 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1137077 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
534086 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
533103 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
533108 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
533142 ΠΑΡΟΥΤΣΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
534343 ΠΑΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1197232 ΠΑΧΤΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1175864 ΠΑΧΤΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
156453 ΠΕΤΡΙΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1163388 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
553226 ΠΟΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
534111 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1254559 ΠΟΥΛΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
1270837 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΣ
1298567 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1225294 ΡΟΥΜΑΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1189860 ΡΟΥΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1286751 ΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336550 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1351950 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1414598 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1397623 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1379476 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
393233 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
189658 ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
539840 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
539843 ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1177939 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
533150 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1298566 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1338475 ΦΑΣΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1207637 ΦΙΛΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1153392 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/09/86
20/05/85
05/05/88
01/01/72
28/04/87
17/06/97
15/09/97
15/12/89
05/11/98
01/01/86
01/01/81
01/01/72
01/01/77
01/01/65
01/01/72
29/06/93
29/10/91
01/01/59
29/03/89
01/01/81
01/01/76
16/09/93
10/05/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/05/95
22/06/89
19/10/84
11/06/92
05/06/97
15/03/96
18/06/98
11/11/00
08/02/97
09/07/75
01/01/61
01/01/81
01/01/83
29/03/88
01/01/65
13/05/95
05/01/00
10/06/89
28/08/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5127
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1397181 ΦΡΕΣΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1363787 ΦΡΕΣΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1355253 ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154427 ΧΑΣΑΝΚΟΛΙ
ΓΚΛΟΝΤΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1363788 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1338472 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1397179 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
287568 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1129348 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1151403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ
547274 ΨΥΡΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1184938 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
135
ΣΥΝΟΛΟ:
135
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/09/98
23/07/96
27/12/00
18/07/87
19/06/97
16/04/98
20/02/98
01/01/66
11/02/86
27/11/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/83
05/10/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5163
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1396646 BARO
RRAPO
ARDIAN
1294830 COLESNIENKO
EDUERD
NILAE
1191557 FUNDEANU
ALEXANDRU
STEFAN
CONSTANTIN
1361729 NISTOR
ALEX
DANIEL
1352071 ROMANOVICI
IVAN
IURII
1364132 SOKOL
QYPI
ANDREA
471319 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
543535 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
543002 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1208241 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1368272 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1383699 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1384013 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1148904 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1119136 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
549689 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1328906 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
543009 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1148971 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1380572 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1294203 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1177863 ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
1235392
1345295
1328910
544052
1225504
569921
1225501
1346514
377817
544048
550740
1148520
542990
1364130
1148969
1364537
1233401
ΒΕΡΓΗΣ
ΒΛΑΧΑ∆ΑΜΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΠΡΕΒΕΖ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ
ΓΚΟΝΗΣ
ΓΚΟΝΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΓΡΙ∆ΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/05/98
11/02/90
17/09/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
22/08/89
13/12/88
30/01/87
01/01/80
01/01/76
01/01/66
02/04/92
26/10/98
25/12/82
27/06/99
16/06/89
30/10/85
01/01/66
23/10/96
01/01/70
21/02/90
09/07/98
ROMANIA
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
14/07/92
08/08/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23/11/82
05/10/75
02/06/96
01/01/70
26/04/92
11/07/84
14/09/89
12/01/98
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
01/01/70
01/01/71
01/01/82
25/02/86
01/01/66
13/04/88
01/05/87
25/09/99
11/03/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5163
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1345296 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
401784 ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1117934 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1328905 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
405010 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1208240 ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1007943 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
332585 ΖΟΜΠΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1302754 ΖΟΜΠΟΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1373530 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
549840 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
548287 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
532327 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1251150 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1005862 ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1233395 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1363038 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
376353 ΚΑΠΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
249483 ΚΑΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225489 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
325830 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
428793 ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1118944 ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225490 ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1208250 ΚΑΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
461154 ΚΑΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225492 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1233403 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΚΙΩΝ
1256326 ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
545492 ΚΟΡΟΒΙΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
542993 ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1233392 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1328909 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
543528 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
462780 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1384016 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
569917 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1364535 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1208234 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1225491 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1130879 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1149524 ΛΑΠΠΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
11/05/87
09/07/73
04/03/86
12/09/96
01/01/73
08/04/92
13/08/80
01/01/67
25/04/92
21/12/72
01/01/77
01/01/82
01/01/81
29/06/94
03/06/68
07/12/93
06/05/99
01/01/68
16/01/67
17/02/90
30/09/67
01/01/76
24/02/87
27/02/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
25/03/90
01/01/67
21/10/88
03/03/93
22/12/91
01/01/71
01/01/76
05/03/94
08/10/96
01/01/76
01/01/78
15/09/99
01/01/85
05/10/95
19/09/92
25/10/90
12/07/87
20/09/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5163
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1225497 ΛΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225505 ΛΙΤΣΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1225498 ΛΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225499 ΛΙΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1350325 ΛΙΤΣΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
569922 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
197883 ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1148903 ΜΑΓΚΑΝΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1227060 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1225493 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1350324 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1233393 ΜΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1302757 ΜΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
569926 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1334727 ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1111647 ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
290914 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
487038 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1372072 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟ
1225496 ΜΙΓΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
405009 ΜΙΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
542983 ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1233402 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΑ∆ΑΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225502 ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1404183 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
289902 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1005839 ΟΡΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1127533 ΟΥΝΤΡΙΣΤΕ
ΚΟΡΝΕΛΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΑΝΟΥΕΛ
544051 ΠΑΓΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1255836 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1373531 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
543006 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
532333 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
542986 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
476301 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
545491 ΠΑΡΙΣΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
549916 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1130882 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
582859 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1225503 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/11/92
19/02/94
12/12/91
06/05/93
26/05/95
01/01/84
01/01/64
26/04/89
27/06/89
27/06/89
26/09/96
05/09/77
05/09/77
01/01/84
09/05/96
14/11/81
01/01/68
01/01/81
25/10/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/09/75
01/01/74
01/01/75
03/08/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/11/85
28/09/96
01/01/68
26/08/83
18/01/75
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
01/01/77
13/03/91
21/11/93
01/01/73
01/01/81
01/01/73
01/01/80
01/01/69
01/01/55
24/06/87
01/01/83
31/01/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5163
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΑΕ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
462778 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1363034 ΣΕΡΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
1363035 ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1346511 ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1401699 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1401700 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
542989 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
542991 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
504076 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1225495 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1005841 ΤΕΜΠΟΝΕΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1275861 ΤΕΜΠΟΝΕΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1377496 ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1149000 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1258487 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1350322 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΣ
542998 ΤΡΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1302753 ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1350323 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1233397 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225500 ΤΣΑΟΥΣΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
542996 ΤΣΕΚΕΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
544046 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1208238 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1208306 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1188019 ΤΣΟΡΩΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1363039 ΤΣΟΡΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1338462 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
543534 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
558511 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
471314 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
471317 ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
549691 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΣ
549837 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
532366 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1381028 ΧΡΥΣΙΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
548089 ΨΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
158
ΣΥΝΟΛΟ:
158
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/04/70
07/02/99
24/02/98
07/07/96
05/06/99
05/06/99
01/01/76
01/01/74
01/01/67
29/06/85
19/05/55
10/06/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/07/95
30/08/90
08/09/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/01/96
01/01/73
11/06/83
15/06/96
17/08/93
13/07/92
01/01/71
01/01/71
25/04/94
02/09/91
22/06/91
27/01/97
03/08/74
01/01/72
01/01/84
01/01/80
01/01/78
01/01/64
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/73
09/03/81
06/01/97
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5244
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1416894 BEQAJ
DORJAN
AHMET
1416759 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1249884 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1407675 ΒΕΡΑΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1406572 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1222220 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
566222 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1398720 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1185823 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1407362 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1249885 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1413151 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΟΣ
1406573 ΚΟΤΙΖΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
369773 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
566220 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1122796 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1287882 ΚΟΥΡΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
567616 ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1176645 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1410978 ΜΑ∆ΑΪ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΒΝΤΟΥΛ
1145050 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1266499 ΜΠΕΚΙΑΪ
ΕΡΙΤΑΝ
ΑΜΕΤ
1413150 ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1286750 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1407363 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1407364 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
281123 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
434708 ΞΥΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1225092 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
566221 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1207749 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1207740 ΤΣΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
549929 ΤΣΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
390316 ΦΛΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1177853 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1407365 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
439320 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
37
ΣΥΝΟΛΟ:
37
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/07/95
08/01/98
20/09/87
13/07/98
25/02/90
21/07/92
01/01/80
05/10/98
06/07/87
23/06/94
07/11/87
10/02/97
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/02/97
ΕΛΛΑ∆Α
21/06/72
01/01/82
13/05/83
24/10/91
01/01/80
26/04/91
24/09/97
08/11/87
30/04/91
28/12/95
11/09/92
10/05/91
06/03/98
01/01/67
01/01/77
17/09/92
01/01/80
29/08/90
05/05/90
01/01/80
20/09/74
15/11/87
03/04/89
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5302
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΕΛΛΑ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1348894 BUGA
PETRU
1362058 IORDACHESCU
RAZVANCONSTANTIN
1287277 REXHAJ
JULIAN
1267939 TINTESAN
IOAN-VASILE
1212004 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1228263 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
427566 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1243585 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1243586 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1270316 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1273162 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
429822 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1114913 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1216273 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1222263 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1160365 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
583139 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
583143 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
555119 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
555120 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1118990 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
583144 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
583145 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
584355 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1114723 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1114858 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1114924 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1251855 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1227048 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
379577 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1222961 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1243588 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1344159 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΣ
1173929 ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
583147 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
583148 ∆ΑΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
572336 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
237297 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
1309338 ΖΑΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1114720 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1267940 ΚΑΝΝΑΒΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
MIHAI
CONTANTIN
ΗΜ.ΓΕΝ.
29/06/80
08/04/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ROMANIA
ALEX
DUMITRU
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27/07/84
10/09/77
14/06/84
02/05/94
01/01/71
09/08/91
09/08/92
28/02/91
30/07/90
01/01/73
02/01/76
11/08/88
14/08/89
19/05/87
01/01/63
01/01/83
01/01/74
01/01/72
17/03/86
01/01/76
01/01/82
01/01/79
25/11/80
06/02/82
08/05/83
14/12/93
25/02/92
01/01/62
05/04/85
01/05/80
29/01/90
ΑΛΒΑΝΙΑ
ROYMANIKH
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
02/08/87
01/01/79
01/01/76
20/04/81
01/01/61
21/03/86
03/07/80
09/09/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5302
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΕΛΛΑ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1114734 ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212012 ΚΑΡΑΜΠΕΣΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
188962 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
501948 ΚΑΤΣΙΡΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
482516 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
492357 ΚΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1306213 ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
500248 ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1332051 ΛΑΝΟ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/06/82
11/12/83
01/01/61
01/01/73
01/01/76
01/01/77
18/04/79
11/08/78
16/12/94
1344161
1160418
583141
583142
467978
1344165
ΛΥ∆ΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΝΤΙΝ
13/09/91
06/05/80
01/01/83
01/01/77
01/01/74
18/02/87
467322
1323251
1344168
1202730
1248667
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΜΠΟΙΚΟΥ
ΜΠΟΥΓΚΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΑΒΕΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΥΣΛΙΜ
ΜΙΧΑΙ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΟΣ
01/01/76
28/02/86
03/08/81
31/12/91
26/08/77
583539
1344169
1160359
1160423
1234150
1114722
583140
583756
386581
1243590
1225286
ΝΤΕΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΥΓΚΛΕΑ
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
01/01/62
18/05/88
11/11/61
06/03/86
15/10/94
02/01/74
01/01/76
01/01/75
11/04/73
29/09/75
28/08/89
1212005
500440
1307169
434716
1234264
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ
ΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
08/10/68
01/01/81
14/06/75
01/01/73
23/07/91
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
03/10/80
25/09/83
01/01/74
1160360 ΠΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
1323254 ΠΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
399617 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΥΣΚΑΤΑΛΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΜΠΕΡ
ΙΟΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5302
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΣΕΛΛΑ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1165317 ΣΙΑΦΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1346692 ΣΙΓΕΡΗ
ΣΤΕΡΓΙΟ
1203057 ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
437030 ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1263332 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1323252 ΣΟΥΠΟΥΛΗ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1243587
1128867
1165325
1160861
583146
583537
1168565
1173721
1202711
1160857
1114719
97
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΑΝΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
23/09/58
28/09/93
19/08/93
02/01/72
12/04/75
10/07/64
ΣΟΥΡΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΟΡΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
97
14/02/87
24/07/76
20/12/82
29/09/78
01/01/60
01/01/69
05/10/72
05/09/89
15/08/93
23/06/82
26/01/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5365
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΗΜΑΚ. ΕΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
308048 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1119718 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1116727 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
579835 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
579836 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1138987 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1167207 ΒΑΡΕΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
386964 ΒΑΡΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
348786 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1312374 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1115977 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
168102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1117918 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1117890 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1117898 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
391973 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1112509 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1176537 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1310756 ∆ΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1320834 ∆ΡΟΣΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1360243 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
130805 ΚΑΓΚΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
432897 ΚΑΚΟΤΥΛΗΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1118663 ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
283591 ΚΟΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
156442 ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
314660 ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1134149 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1167143 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1115973 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΣ
429977 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1119682 ΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
542337 ΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1118826 ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
232061 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1167147 ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1167206 ΜΑΥΡΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1117902 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
187484 ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
412555 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1117889 ΝΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1119955 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/67
13/02/73
07/08/82
01/01/82
01/01/82
24/10/79
04/12/89
01/01/72
01/01/70
02/11/94
04/05/85
01/01/59
14/06/80
21/04/82
05/08/78
01/01/72
31/12/84
28/09/88
14/04/95
17/06/80
08/01/79
01/01/60
01/01/77
11/05/80
01/01/68
01/01/59
01/01/67
21/12/87
15/05/91
16/10/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01/01/75
29/12/81
01/01/82
21/10/83
01/01/62
08/07/89
13/04/88
24/10/80
01/01/64
01/01/75
28/07/67
15/03/81
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5365
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
∆ΗΜΑΚ. ΕΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
483324 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1226531 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
443795 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
548082 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
279645 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1360672 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
371975 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
306807 ΠΙΚΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1117894 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1362166 ΣΠΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
535291 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1360920 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176687 ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
260948
403765
1117895
1176426
1176539
1359035
529629
1145742
1307497
1359034
65
ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΦΙΛΙΑΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΧΑΠΠΑΣ
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/06/80
19/05/88
01/01/75
01/01/82
01/01/68
10/11/81
01/01/71
01/01/66
04/03/80
03/02/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΚΗΣ
01/01/83
07/05/93
31/03/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
65
01/01/67
01/01/74
22/12/81
14/07/87
10/02/92
01/01/86
01/01/77
13/08/85
09/11/86
05/02/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5378
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1398372 BOBOCI
KRISTIAN
KUITIM
1383966 META
ERJON
PELLUMB
565899 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1315539 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1393765 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
1287184 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
566305 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
507645 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1176281 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1187156 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139863 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
574630 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1336414 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1293875 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
439319 ΒΟΛΛΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1140057 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1246118 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
565914 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
565916 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1321859 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1293877 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1140060 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
565902 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1317892 ΓΚΟΥΖΟΥΝΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
1365476 ∆ΑΒΕΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
430247 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1231675 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1315541 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
449889 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1140058 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
565928 ΖΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1250058 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1231672 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1330621 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1380602 ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1302924 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1393764 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
104034 ΚΑΡΜΟΙΡΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1336415 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1246890 ΚΑΡΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1402000 ΚΑΦΙΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1413873 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/07/98
01/06/95
01/01/75
17/01/98
22/08/98
04/02/77
06/03/82
01/01/70
10/10/89
28/05/87
28/07/85
01/01/81
13/09/98
18/10/96
01/01/66
18/09/84
13/11/90
28/11/80
01/01/78
27/02/92
05/12/96
15/08/79
01/01/69
27/03/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
21/08/97
17/10/74
12/12/77
17/05/97
01/01/77
20/07/83
01/01/82
28/05/95
26/01/87
11/09/95
22/08/98
18/06/90
01/09/98
01/01/56
25/02/98
18/04/78
30/06/97
17/01/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5378
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΣ
496828 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1232267 ΚΟΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1315545 ΚΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1230223 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
415723 ΚΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1297432 ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΛΟΣ
1140087 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΣ
1233750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1240535 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1296809 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1375080 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273093 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1230906 ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
565934 ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1240538 ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1330564 ΜΠΟΥΣΗ
ΕΝΤΟΥΑΡΤ
ΝΙΚΟΛΑΣ
1332046 ΜΠΡΑΖΝΤΙ
ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΦΛΑΜΟΥΡ
1335099 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1376959 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1315542 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1003584 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1192131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139858 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
402314 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1293878 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1381343 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1393038 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υ
544210 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υ
367752 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1335098 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139847 ΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1287185 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
1294876 ΣΙΝΑΝΑΪ
ΝΤΙΛΑΒΕΡ
ΝΙΣΑΤ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
1140059 ΣΠΑΝΟΣ
1139842 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1344170 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1139854 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1140296 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
28/06/79
09/11/83
20/09/97
01/08/79
26/05/73
30/04/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/06/51
ΕΛΛΑ∆Α
25/09/87
30/09/88
14/08/96
18/08/95
22/08/96
27/04/75
01/01/68
04/07/79
20/07/93
22/07/92
10/11/97
30/01/95
26/09/97
09/12/81
12/09/87
11/09/82
01/01/65
16/07/96
27/10/99
28/06/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/69
21/02/72
28/09/98
17/11/71
13/12/83
22/08/59
16/02/77
01/11/69
22/09/95
25/11/75
02/03/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5378
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1246117 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
565922 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1229889 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1246115 ΣΤΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
239322 ΤΑΠΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1332047 ΤΙΜΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΕ
ΒΑΛΕΡΙΑΝ
1145523 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1134118 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1246119 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1140415 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1302303 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1344171 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212762 ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1139840 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139852 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1225984 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ
1272984 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ
1246891 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
98
ΣΥΝΟΛΟ:
98
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/05/86
01/01/78
02/08/83
24/04/86
01/01/66
21/10/91
06/09/85
29/11/85
23/09/89
10/07/85
03/04/93
26/02/99
01/01/63
06/09/85
12/10/84
27/10/92
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
15/12/94
ΕΛΛΑ∆Α
28/07/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΟΛ∆ΑΒΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5492
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1334290 ARMEAN
DARIUS RAMON MARIUS
1202280 DURAJ
LULZIM
DIMO
1184934 KOSTERINI
ISMAIL
ALI
1333892 TODERICA
GIGEL-IONUT
GHEORGHE
1391791 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
1143342 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1146783 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1250308 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1370954 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370959 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1143350 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
448353 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1180515 ΑΟΥΤΕΡΙ
ΕΝΤΟΑΛΝΤΟ
ΑΛΝΤΟ
1146030 ΑΣΑΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1355256 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
432732 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
371969 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1247790 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1331905 ΒΕΚΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1273143 ΒΕΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
579438 ΒΟΥΤΕΛΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1324191 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1145666 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1250067 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1374056 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1212010 ΓΡΙΒΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1234607 ΓΥΦΤΑΚΗΣΜΑΡΚΟΣ-ΑΡΙΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ
1146784 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1227547 ∆ΑΓΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1180642 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1178945 ∆ΙΚΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
545494 ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
391170 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
427290 ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1175372 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1190868 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1273635 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
451584 ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/01/97
31/07/90
26/03/90
09/10/85
30/09/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
30/03/90
10/09/90
02/11/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/10/03
ΕΛΛΑ∆Α
14/08/03
07/01/90
16/03/79
23/05/88
28/07/89
01/01/00
01/01/76
21/07/73
14/08/92
27/06/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/09/94
01/01/69
12/04/92
16/04/87
29/06/95
ΕΛΛΑ∆Α
08/04/97
04/09/92
20/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
07/02/91
20/10/91
19/04/90
02/09/85
13/02/78
01/01/72
01/01/74
15/06/88
31/01/90
18/05/94
01/01/69
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5492
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1402533 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
391174 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
347126 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370968 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1143330 ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1111632 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1118956 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1250963 ΚΑΠΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1351921 ΚΑΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370897 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1175772 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
430252 ΚΑΡΓΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1131975 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
569672 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1356881 ΚΑΣΤΟΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΣΩΝ
1207968 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1180028 ΚΑΤΣΙΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1285352 ΚΕΝΤΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1191793 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1147950 ΚΟΜΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1139635 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1355255 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1146115 ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
428794 ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238617 ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
569967 ΚΟΥΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1231438 ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1314592 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1252355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1226046 ΛΙΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1302782 ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1000112 ΜΑΚΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΩΤΗΣ
1353304 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1155950 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1212014 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370670 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1280477 ΜΑΝΣΟΥ∆ΗΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1370953 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1185467 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
12/12/01
13/10/74
01/01/72
16/05/03
16/08/90
10/05/85
06/08/86
05/09/95
17/01/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
19/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
08/07/92
01/01/74
16/11/87
01/01/85
26/04/00
ΕΛΛΑ∆Α
10/03/89
03/06/92
15/07/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
23/03/92
11/05/85
19/06/86
24/01/03
25/07/90
01/01/75
10/07/94
21/06/85
25/04/92
19/11/89
04/09/95
15/12/93
21/11/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/04/72
30/12/02
26/07/91
15/02/94
03/11/99
07/01/93
06/09/03
19/02/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5492
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΟΣ
1370956 ΜΕΓΓΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1174940 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
463343 ΜΟΥΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
562961 ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1407592 ΜΠΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
391195 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290292 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1351952 ΜΠΟΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1355254 ΜΠΟΣΙΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1285346 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1351298 ΜΠΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
435430 ΝΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370671 ΝΤΥΜΕΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
580208 ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
340456 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1162150 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1293869 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1143327 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1145055 ΠΑΠΑ∆ΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1402532 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1148267 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1133058 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1133184 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1258087 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1155318 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1143335 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1370957 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1134532 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1299985 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176386 ΠΙΕΡΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
545202 ΡΗΓΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
1156602 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1228256 ΣΑΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133530 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370955 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1332306 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1258086 ΣΑΡΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319602 ΣΓΑΝΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1143328 ΣΟΥΜΠΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1212011 ΣΠΥΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1180514 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
09/07/03
20/11/91
01/01/75
01/01/81
12/11/84
01/01/75
06/01/97
26/09/96
20/05/99
29/07/96
18/01/96
01/01/77
29/01/01
01/01/83
31/12/72
16/07/85
27/11/96
09/06/89
10/12/90
29/09/99
17/06/89
30/07/85
30/09/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/04/96
20/04/92
06/09/88
27/05/02
24/07/84
27/03/94
12/03/88
01/01/83
18/05/89
17/08/91
12/07/85
24/02/03
03/11/00
21/05/95
03/02/97
15/01/89
01/12/90
05/10/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5492
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1370669 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1285345 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1273142 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1282105 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1405673 ΤΑΛΛΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
478045 ΤΕΝΕΝΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
459678 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1117422 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1285347 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΛΟΣ
1319605 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΛΟΣ
1252339 ΤΣΑΚΑΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1279040 ΤΣΙΑΜΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1226047 ΤΣΩΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
447545 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1212013 ΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
282279 ΦΛΕΣΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1418398 ΧΑΙΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
442881 ΧΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
581018 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370967 ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1145238 ΧΟΧΩΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1180641 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
388758 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
1319603 ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
142
ΣΥΝΟΛΟ:
142
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/09/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
15/05/96
26/11/96
28/11/84
28/02/03
01/01/77
16/04/79
11/10/85
02/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/09/97
ΕΛΛΑ∆Α
31/07/95
27/09/84
24/05/93
20/07/77
10/04/88
01/01/66
20/03/03
01/01/73
01/01/85
03/02/03
30/08/91
07/01/89
22/10/73
12/07/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421720 ACRISTINEI
ANDREI
COSTICA
1395372 PETRITAJ
KLEVIS
ADRIATIK
1421277 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1370767 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272973 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1292968 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1370805 ΑΛΕΞΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370807 ΑΛΕΞΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΙΟΣ
1346903 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1370806 ΑΝΤΕΜΑΪ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕΡΠΑΡΙΜ
1353116 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
378747 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1300977 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421282 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1387341 ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1352947 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1352942 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1336682 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝ
1370681 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
553441 ΓΚΟΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1353112 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353113 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1300148 ΓΚΟΥΡΙ
ΛΕΝΤΙΑΝ
ΜΠΑΣΚΙΜ
1387335 ΓΚΡΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1293468 ∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370776 ∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421231 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421295 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154096 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1261019 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370810 ∆ΟΥΛΑΜΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387411 ΖΑΪΜΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370771 ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1253130 ΗΡΑΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370826 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353108 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387342 ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1370830 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293725 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1336648 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/02/03
02/11/93
03/05/05
25/08/01
12/06/96
18/05/96
08/04/02
25/08/03
17/07/96
22/07/00
22/09/00
03/10/73
16/11/96
24/09/05
14/02/05
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/06/02
15/02/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
30/05/98
ΕΛΛΑ∆Α
04/11/99
23/04/83
22/03/99
16/08/00
13/03/89
10/04/04
20/08/96
22/06/00
04/07/06
09/08/06
09/10/87
23/05/96
09/08/02
24/04/04
18/02/01
23/12/87
27/03/01
02/03/99
25/07/03
24/09/02
13/11/87
03/11/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1352956 ΚΑΝΙΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370741 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
1421276 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387340 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370742 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
1293712 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370827 ΚΑΣΙ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370828 ΚΑΣΙ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387322 ΚΑΤΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1313103 ΚΕΡΑΝΟΥ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421229 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387422 ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1387421 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1370898 ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1387338 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370766 ΚΟΥΡΜΟΥΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1353111 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1227062 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1370765 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
455908 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1370829 ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ-ΗΛΙΑΣ
1370804 ΚΩΣΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421285 ΚΩΣΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
1370773 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1336361 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1387321 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1298685 ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1299665 ΛΙΚΑΪ
ΚΛΑΪΝΤΙ
1370774 ΜΑΚΡΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1370811 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1370809 ΜΑΝΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370802 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1370803 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1252353 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1256982 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1386739 ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154844 ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387343 ΜΕΛΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1336645 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370768 ΜΙΜΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/10/01
06/11/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28/12/05
20/09/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
27/08/00
11/11/96
27/10/01
01/11/03
11/04/03
02/07/98
08/06/05
30/01/04
01/10/03
06/01/01
20/09/03
22/10/00
02/04/00
04/01/91
25/05/02
01/01/79
15/02/02
16/04/03
08/11/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ
05/07/01
11/11/99
05/07/01
01/07/96
04/09/94
31/07/01
15/01/02
13/02/01
27/04/00
27/04/00
15/04/93
28/09/91
06/11/99
20/02/87
19/04/02
09/12/97
08/02/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1387386 ΜΟΥΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251564 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1370677 ΜΠΑΚΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
1353107 ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370824 ΜΠΕΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421283 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272370 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1370958 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
560629 ΝΙΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370775 ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1370682 ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1370683 ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1370770 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353109 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387325 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ
ΑΙΑΣ
1370764 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370801 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1387339 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1353114 ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1421296 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ
1387337 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
1370896 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1370899 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
565540 ΠΑΥΛΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1352938 ΠΑΥΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1352997 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387423 ΠΛΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΟΣ
1298684 ΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1174708 ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421279 ΡΙΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421281 ΣΑΚΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353053 ΣΑΜΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1421280 ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421284 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1370680 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421286 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1253105 ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387336 ΤΣΑΠΟΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336681 ΤΣΙΓΑΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/08/04
18/07/95
12/07/01
06/11/00
02/09/99
09/02/06
14/08/91
07/03/02
01/01/84
17/09/01
25/01/99
25/01/99
28/06/02
19/10/00
10/07/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
02/05/02
28/03/02
11/08/04
10/03/00
29/09/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
18/02/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13/01/03
06/10/00
01/01/84
01/08/01
06/12/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
21/07/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
17/07/97
26/03/88
23/06/05
17/06/06
27/05/02
16/03/05
17/02/06
10/03/00
27/10/05
05/03/92
17/07/04
27/07/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421278 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1387385 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1370808 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1370975 ΤΣΙΧΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1370894 ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1421230 ΧΑΪ∆ΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΥΛΑΣ
1387320 ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1360980 ΧΟΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1387326 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1384298 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1175934 ΨΑΡΡΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1207900 ΨΑΡΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
131
ΣΥΝΟΛΟ:
147
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/05/05
06/09/04
26/07/01
28/02/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/03/03
25/08/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/11/02
01/01/97
25/01/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/01/99
ΕΛΛΑ∆Α
19/01/92
ΕΛΛΑ∆Α
06/12/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜ(5Χ5
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1198187 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1175869 ΓΥΦΤΑΚΗΣ-ΜΠΕΚ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣLARS-MICHAEL
ΜΙΧΑΗΛ
1207595 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1182452 ΘΑΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175870 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
418804 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1185683 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1179706 ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΣΣΥΒΑΣ
1175933 ΜΑΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1152306 ΜΛΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176009 ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1175871 ΞΕΝΙΟΣ
ΖΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1176579 ΣΚΑΛΑΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198183 ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1207838 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1198189 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16
ΣΥΝΟΛΟ:
147
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/01/89
23/05/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
18/05/90
16/12/72
15/12/89
01/01/61
25/12/65
15/12/88
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/01/92
27/11/89
07/09/92
24/05/88
14/05/92
25/01/90
29/03/93
12/11/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΕΥΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1288242 BARUTI
ENTEO
1335730 BUSHI
GJOVALIN
1389050 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
1225091 ΑΓΓΟΥΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1228240 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1139848 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
501594 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1139870 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
279158 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1260688 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1260690 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1147629 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
1242530 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
455907 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
1366566 ΑΡΓΙΑΝΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
PANAJOT
GION
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1123010 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1176262 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1334175 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
455905 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
565932 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1323542 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1216245 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
1216248 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1176252 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1271749 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1321409 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
279153 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1219948 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1278906 ∆ΡΑΓΚΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
449886 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
228084 ΘΕΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
295477 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
497277 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1185768 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
528583 ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1170682 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
1315069 ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
317558 ΚΑΣΤΑΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1139855 ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1260689 ΚΑΣΤΑΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1302298 ΚΑΥΚΑΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1129332 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/07/91
05/08/94
02/01/83
23/04/90
15/02/83
10/01/83
01/01/67
20/03/86
01/01/58
31/12/90
11/11/90
20/07/86
14/01/87
08/12/75
10/10/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/09/85
19/12/89
17/05/94
01/01/74
01/01/80
20/09/95
10/07/87
24/04/88
21/03/88
05/06/90
05/01/94
01/01/66
05/07/85
30/08/92
29/04/75
01/01/62
01/01/64
01/01/69
14/01/86
01/01/81
17/11/82
02/08/90
01/01/58
12/11/83
21/06/87
24/07/85
16/07/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΕΥΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1271746 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1140070 ΚΟΥΛΕΤΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
455910 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1127457 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
316679 ΚΟΥΤΙΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1189692 ΚΟΥΤΡΑΣ
∆ΗΜΟ
1313575 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1323541 ΚΡΟΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
577581 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
1117396 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
270800 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1305143 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1336419 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
455909 ΛΑ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
412116 ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1139851 ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
528588 ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1263643 ΛΙΑΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
292155 ΛΟΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
563565 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1246120 ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
348461 ΜΑΝΟΛΩΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
340584 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
422453 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1201561 ΜΑΡ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
528580 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
1246888 ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1324338 ΜΟΥΣΤΑ
ΜΙΣΙΡ
1360748 ΜΟΥΤΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
551952 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1255400 ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1228235 ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1342012 ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
487638 ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1219947 ΜΠΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1413799 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
498451 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1150488 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1150836 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
434696 ΜΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
382186 ΝΤΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΨΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΤΣΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/06/90
15/04/82
01/01/74
01/09/69
01/01/70
05/09/84
25/07/92
25/12/93
01/01/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13/12/84
17/03/66
05/07/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΙΡ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16/05/98
01/01/74
01/01/72
16/06/85
01/01/80
16/04/76
10/03/69
01/01/73
11/10/87
01/01/69
01/01/68
01/01/74
17/03/89
01/01/82
10/07/76
03/03/92
16/06/82
16/12/78
23/01/91
23/04/87
31/07/96
17/11/77
28/07/90
31/03/97
01/01/73
10/03/87
30/04/85
01/01/76
08/12/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΕΥΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
367757 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
501595 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
533373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271745 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
308038 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1299327 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
412782 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1230332 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1323544 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
334546 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1321857 ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
348462 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
354632 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1344173 ΡΟΥΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
422455 ΡΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1323543 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1140293 ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
451570 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
391720 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
172359 ΣΜΥΡΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1011583 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1350701 ΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1188853 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
528584 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
528586 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
449882 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1139869 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
427431 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
384571 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1139867 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1199591 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1199655 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1115574 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1216246 ΤΡΑΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1219949 ΤΡΑΚΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣΒΑΛΑΝΤΙΟΣ
1253013 ΤΣΕΡΠΕΣ
ΗΛΙΑΣ
1166862 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1342013 ΦΑΡΜΑΚΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1177796 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
547280 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
562784 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
279150 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΩ∆ΟΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/08/71
01/01/67
01/01/79
12/07/91
01/01/65
16/10/92
01/01/74
18/06/81
12/08/93
01/01/68
24/03/95
01/01/71
01/01/68
19/02/94
01/01/72
26/09/93
06/06/77
01/01/77
15/10/75
01/01/61
29/12/84
05/02/88
02/04/75
01/01/80
01/01/80
30/03/78
15/01/86
01/01/73
01/01/69
22/11/86
28/06/89
16/08/91
30/08/84
21/05/88
14/03/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10/11/78
05/01/80
24/01/83
11/12/91
01/01/83
01/01/83
01/01/61
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
560
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΕΥΑΙΚΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Σ
1139843 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ
1139846 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σ
1203427 ΨΑΡΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1273327 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
129
ΣΥΝΟΛΟ:
129
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
24/01/83
ΕΛΛΑ∆Α
26/01/84
ΕΛΛΑ∆Α
25/06/93
12/02/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
561
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1218734 KOSIELNIAK
NORBERTROBERT-CHRISTOF
VOITSEH
1137158 KOSTRENI
ALTER
ALI
1402526 LIKOLLARI
ARTUR
ARDIT
525531 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1250648 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
280668 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
534286 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
418096 ΑΛΕΞΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
439556 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
172339 ΑΞΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
376463 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
376465 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
97641
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1154117 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
331697 ΒΑΣΙΛΟΒΙΤΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
368955 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1418131 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1216695 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1325870 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
543526 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
271819 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1196464 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1224503 ΓΚΕΛΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1225299 ∆ΗΜΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
150254 ∆ΗΜΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1198193 ∆ΗΜΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1366657 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1254101 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1112231 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1367735 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
290157 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
1189641 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ
1133518 ΚΑΚΟΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
442633 ΚΑΛΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1129241 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1252345 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1133825 ΚΑΝΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1154118 ΚΑΠΟΓΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
334981 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/03/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
20/01/85
21/07/96
01/01/77
08/10/90
01/01/65
01/01/77
01/01/72
01/01/74
01/01/61
01/01/68
01/01/71
01/01/56
01/11/91
01/01/67
01/01/64
11/04/95
17/07/85
26/09/88
01/01/79
01/01/66
18/12/91
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
01/07/85
19/03/93
01/01/57
01/05/88
20/03/93
03/05/92
21/06/83
11/04/97
01/01/67
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/10/88
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/86
01/01/76
22/10/87
03/07/82
12/07/85
25/10/88
01/01/69
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
561
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1241178 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1248421 ΚΕΝΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
07/02/87
24/08/87
1130874
1203488
1218571
1005938
268995
531163
1201178
1199688
268996
1005024
1326108
1126218
1250649
1227061
138372
1224501
1198377
1225300
1331880
1227543
487035
1292767
1238532
297271
164674
1139261
1198194
525527
235400
1331688
1112376
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΥΡΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
06/06/86
25/06/92
15/10/91
05/06/85
01/01/65
22/11/76
06/03/89
03/12/92
01/05/63
14/01/86
31/08/89
14/07/87
26/10/93
02/04/89
01/01/59
12/07/83
28/09/89
10/09/93
22/01/96
09/01/92
18/08/79
20/10/95
24/06/95
01/01/63
01/01/60
30/04/87
12/05/90
01/01/80
01/01/63
29/08/97
15/01/83
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
08/09/83
01/01/77
12/01/89
31/10/88
24/02/90
18/06/90
25/11/88
01/01/62
1004863
492955
1146114
1190923
1225301
1225302
1199584
406271
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΡΕΠΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΤΣΙΟ
ΚΛΟΝΤΙΑΝ
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΣΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΛΙΜΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
561
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
159602 ΞΥΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
376714 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1246727 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1131732 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
1131740 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
468735 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1216256 ΠΑΠΠΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1188560 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
104046 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
421937 ΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗ
442271 ΠΛΑΚΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1282491 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1174537 ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
349890 ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
475934 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1202543 ΡΑΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΛΙΜ
1199666 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
98198
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
1289034 ΡΩΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1175857 ΣΑΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
316432 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
475933 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
234130 ΣΙΝΑΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΛΟΠΙ∆Α
528290 ΣΙΤΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
396987 ΣΚΑΡΜΟΥΝΤΖΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253927 ΣΚΛΗΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1331562 ΣΟΥΛΙΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1238240 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
254835 ΣΤΑΘΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1203252 ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1191875 ΣΤΕΦΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1247522 ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1207458 ΤΑΜΠΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1238242 ΤΑΜΠΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1134650 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1137685 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1203515 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1224502 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1179597 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
431218 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1167161 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1005871 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/56
01/01/61
20/05/85
24/04/79
24/04/79
08/06/77
06/05/83
07/01/73
01/01/55
01/01/76
01/01/74
30/09/80
09/12/90
01/01/71
18/04/78
25/04/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
04/07/89
01/01/54
08/12/82
31/01/90
01/01/67
11/07/78
01/01/65
24/02/82
01/01/72
03/07/74
08/11/97
09/10/79
01/01/67
04/06/89
14/11/87
05/08/92
06/06/89
31/10/85
09/05/85
08/08/87
25/11/91
22/05/93
12/09/87
01/01/75
21/09/87
15/03/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
561
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1295588 ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
349891 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1262372 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
431216 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
254836 ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1271854 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
172900 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
355712 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1228307 ΤΟΜΟΒ
ΑΤΑΝΑΣ
ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡΟΒ
12315
ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
270799 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
376464 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
543523 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
351885 ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
156287 ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1125181 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
349410 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
102499 ΦΛΕΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
272095 ΧΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1377648 ΧΑΡΧΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1292084 ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
458558 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
144
ΣΥΝΟΛΟ:
144
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/03/66
01/01/71
16/09/78
17/04/75
01/01/66
15/10/93
01/01/58
01/01/63
28/07/88
01/01/45
01/01/68
01/01/73
01/01/78
01/01/69
01/01/57
03/03/75
01/01/59
01/01/54
01/01/65
28/08/83
24/11/82
01/01/71
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5688
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1273963 GENTH
THIMO NIKOLAS IOAKIM ANDOLF
OLIVIE
PETRO
1232901 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1396483 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
580015 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1260734 ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1201540 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1396520 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ
1148327 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1114306 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1396485 ΒΟΡΒΙΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1230538 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1276393 ΓΙΕΓΑΖΑΡΙΑΝ
ΒΑΡΝΤΑΝ
ΖΟΡΑ
1178946 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
215553 ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1167235 ∆ΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ.
1398026 ∆ΙΑΣΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1142157 ∆ΟΥΡ∆ΟΥΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
371970 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1234454 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
468169 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1260736 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1327040 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1396479 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1421251 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
472846 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
502549 ΚΕΦΑΛΑΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1232908 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
367963 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1421249 ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1232906 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1228089 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1352359 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1185685 ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
448982 ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1232052 ΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1242532 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1421252 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272830 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
403507 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
10/11/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
30/11/89
31/07/99
01/01/84
15/03/80
28/08/89
12/04/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/10/91
01/09/83
08/11/04
30/09/83
01/01/88
06/02/88
01/01/61
10/02/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΡΜΕΝΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/07/04
27/03/82
01/01/71
29/11/71
01/01/76
15/10/89
03/01/90
25/11/03
08/10/05
01/01/75
01/01/79
20/10/67
02/01/68
01/01/05
23/09/87
16/07/83
29/05/70
04/06/73
01/01/74
12/09/83
26/11/89
14/01/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/09/92
01/01/73
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5688
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1275880 ΜΕΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
558506 ΜΟΥΛΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1421142 ΜΟΥΡΓΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1176032 ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1345461 ΜΠΑΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
237882 ΜΠΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
353535 ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
340913 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1232053 ΜΠΕΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1305488 ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
467694 ΜΠΙΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
580286 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
439004 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1232055 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1246121 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
∆ΗΜΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1227546 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1320831 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1282128 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1225276 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΑΚΗΣ
1358882 ΠΑΠΟΥΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1232903 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1232907 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1421250 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1226052 ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
534855 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1270400 ΡΟΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1232054 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1272833 ΣΙΚΑΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1421140 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133188 ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
578026 ΣΟΚΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1152617 ΣΠΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
548081 ΤΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1397618 ΤΖΟΥΛΟΥΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
293679 ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1352614 ΤΣΑΜΠΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
326735 ΦΛΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1232904 ΦΟΥΝΙΝΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1352253 ΦΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1232905 ΧΕΡΣΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
79
ΣΥΝΟΛΟ:
79
ΗΜ.ΓΕΝ.
21/06/89
04/07/77
08/08/06
02/12/89
08/01/96
20/01/63
30/09/55
25/12/61
24/07/88
30/06/83
16/10/77
01/01/84
20/08/70
20/01/82
15/10/83
15/06/88
29/04/91
16/03/74
12/07/82
21/10/91
15/12/86
12/11/90
03/02/05
15/10/89
01/01/70
01/09/89
17/05/85
03/03/95
16/05/06
16/05/85
01/01/74
07/11/89
13/01/82
06/04/04
26/03/60
06/10/51
01/01/71
18/09/86
18/09/64
02/01/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5780
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1280800 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1357009 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1409529 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1274144 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1233739 ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1188584 ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1146078 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1212003 ΒΑΛΙΑΝ
Α∆ΡΙΑΝΟΣΡΑΟΥΛ-ΟΣΚΑΡ
ΡΑΟΥΛ
1267925 ΒΑΡΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1281426 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
437865 ΒΕΝΥΧΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1246116 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1346341 ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1260732 ΒΡΕΤΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1230542 ΓΑΛΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1256069 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145380 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1277083 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1213940 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΛΙΑΝ
1161460 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1178372 ∆ΑΒΙΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1145516 ∆ΑΦΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1411641 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1293038 ∆ΟΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1288337 ∆ΟΥΒΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
367187 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
508635 ∆ΡΟΥΓΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1175647 ∆ΡΟΥΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
541614 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1338561 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1377650 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1411640 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1256071 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1253106 ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1151706 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1167828 ΚΑΣΚΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1246885 ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1202575 ΚΟΜΗΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1409530 ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
06/08/94
31/05/95
09/09/91
04/07/95
11/11/93
22/07/91
17/08/88
25/09/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/03/86
12/01/94
23/09/74
16/10/84
09/02/84
01/08/88
14/05/91
02/11/95
28/11/85
14/06/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/04/88
ΕΛΛΑ∆Α
07/09/91
01/11/87
22/05/88
23/01/94
10/06/93
01/06/93
01/01/70
01/01/76
16/05/88
01/01/68
28/07/88
29/07/90
06/04/92
07/01/92
03/10/90
25/06/89
17/03/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/04/90
14/07/89
05/10/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5780
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1312373 ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1185680 ΚΡΑΣΙΜΗΡΟΒΠΛΑΜΕΝ
ΚΡΑΣΙΜΗΡ-ΠΕΝΕΒ
ΖΕΛΕΖΤΣΕΒ
1282127 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1130797 ΛΑ∆ΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1272163 ΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1197221 ΛΟΥΓΚΑ
ΑΡΝΤΙΤ
ΚΑΜΕΡ
1146931 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1302761 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
549856 ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1277738 ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1332061 ΜΑΝΩΛΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1303409 ΜΑΡΤΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1153345 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1201453 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
498307 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1225480 ΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1201306 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
489945 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1175639 ΜΟΣΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1152203 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1151816 ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272827 ΜΠΙΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1273960 ΝΙΚΗΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1299325 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1266104 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
569235 ΠΑΡΑΓΓΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
545863 ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
569229 ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
569240 ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1205108 ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1146077 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1313808 ΠΙΣΣΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175863 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1294206 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1334072 ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1118570 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
499891 ΣΠΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
1185679 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112398 ΣΤΙΒΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1146069 ΤΕΝΕΝΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1146932 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/11/95
03/04/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
27/01/84
01/08/85
12/11/94
06/10/91
18/05/88
16/03/82
05/05/82
10/10/83
22/11/83
12/08/84
29/08/90
18/06/93
29/10/67
14/02/90
27/06/92
01/01/73
11/04/90
10/09/90
20/12/88
14/08/87
08/05/95
07/04/76
13/01/90
21/04/83
01/01/77
13/11/84
20/10/83
06/08/89
25/10/88
13/01/88
13/11/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/03/95
02/08/95
25/01/86
01/01/78
28/11/91
02/12/83
05/05/86
12/09/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5780
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1119082 ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1138604 ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1365243 ΤΣΕΛΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1303729 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
555562 ΤΣΟΥΜΠΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1233662 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1197050 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1415450 ΧΑΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1260692 ΧΑΡΙΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1279141 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1252341 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1232902 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1149358 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1007240 ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
94
ΣΥΝΟΛΟ:
94
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/07/85
02/06/87
04/08/93
05/05/84
01/01/75
24/04/91
09/08/89
25/06/84
01/02/84
16/07/92
19/10/95
03/03/92
08/04/89
23/05/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5791
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1417616 BEGA
BLEDAR
1402931 CEKANI
JOAN
1416823 MJESHTRI
RONALD
1417894 TOSKA
ALFRED
1396482 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1303037 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1365908 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1365911 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1262481 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
420603 ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1148569 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
395166 ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1421137 ΒΟΡΒΙΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1419302 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΞΕΡΞΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1370737 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1115888 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
1291225 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1265737 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1366054 ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1366056 ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1351215 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1282148 ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1119151 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1197598 ΓΚΟΥΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1197683 ΓΚΟΥΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387371 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1185236 ∆ΙΑΣΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
460102 ∆ΙΚΑΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1269010 ∆ΟΥΡ∆ΟΥΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1150038 ∆ΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1166989 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1222234 ΘΕΩΝΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1283299 ΘΕΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1366275 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1394089 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
283597 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1403556 ΚΑΡΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
555116 ΚΑΡΝΕΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1362750 ΚΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
1371271 ΚΑΤΣΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1396476 ΚΟΚΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
SELMAN
NESTI
URAN
MERSIN
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/01/02
18/04/99
07/04/98
01/12/97
23/10/98
04/08/79
05/08/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24/06/02
03/07/87
03/06/72
04/04/84
19/08/72
01/12/06
14/08/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
01/01/00
22/05/84
05/03/70
15/12/90
16/09/98
03/08/97
09/09/97
09/12/88
11/07/85
26/06/93
02/11/89
10/11/03
04/02/72
01/01/77
15/12/87
19/08/89
24/04/86
28/11/89
14/05/81
17/08/01
23/06/83
01/01/67
24/05/01
01/01/79
17/03/75
27/12/00
11/05/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5791
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
268174 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
467891 ΚΟΤΤΑΡΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1370735 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1271100 ΚΟΥΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
443793 ΚΩΛΕΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
460101 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1266501 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1305145 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1367330 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
283593 ΛΙΑΠΠΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1257731 ΛΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1143161 ΛΙΒΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1421292 ΛΟΥΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1125160 ΛΟΥΤΑ
ΙΛΙΡΓΙΑΝ
376090 ΛΥΓΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1270224 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1146062 ΜΑΝ∆ΑΛΩΖΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1289032 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1258294 ΜΑΡΓΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1377651 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1421291 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΕΥΦΡΑΙΜ
1368480 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365905 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1421138 ΜΗΤΣΕΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1189833 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370733 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1396481 ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
582167 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312547 ΜΠΑΡΜΠΑ∆ΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1214777 ΜΠΙΖΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1154119 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1364079 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1387372 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1145543 ΝΑΤΣΗΣ
ΖΗΣΟΣ
1273644 ΝΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1283297 ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421139 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
1172852 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ
1160878 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΚΙ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/05/66
30/12/79
22/03/02
16/08/84
01/01/74
01/01/67
29/11/77
20/07/92
01/12/00
02/05/68
30/01/95
10/01/68
22/03/05
22/04/71
12/08/73
29/07/80
10/07/86
05/07/69
30/03/96
16/10/91
28/06/05
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
28/06/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
09/01/86
23/08/05
06/08/89
20/05/02
23/07/99
04/05/84
19/12/83
29/12/82
11/09/90
14/12/98
30/07/04
15/12/74
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
08/03/94
04/01/72
27/03/06
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
27/05/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11/01/74
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5791
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1413061 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1150040 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1282572 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ
1417440 ΡΙΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1289553 ΡΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗΣ
1184915 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1196146 ΣΑΡ∆ΕΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1240128 ΣΓΑΝΤΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
345693 ΣΙΩΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1207757 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1365912 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1365913 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1163153 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
380459 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1403171 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1262498 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
499897 ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
424072 ΣΩΦΡΟΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1370478 ΤΖΩΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1397620 ΤΟΦΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
1253104 ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1332280 ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
1190368 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1190804 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1274797 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1265739 ΤΣΟΛΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1387369 ΤΣΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1421262 ΦΑΒΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1396484 ΦΙΤΣΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1387443 ΧΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1417425 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
111
ΣΥΝΟΛΟ:
111
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/09/81
22/05/88
03/01/96
05/09/02
19/04/88
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/07/85
31/07/78
22/10/86
01/01/69
23/02/94
14/10/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/10/99
10/04/77
28/12/72
20/03/01
01/11/83
18/10/80
27/10/69
17/03/99
28/03/00
07/02/90
05/06/90
30/07/91
10/10/91
26/07/87
18/02/91
18/10/04
04/07/05
24/07/99
17/02/03
09/01/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5873
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1327934 BICAKU
KLODJAN
LUTO
1402620 KASAJ
OREST
NURI
1326117 SALIAJ
SHAGAN
NIKO
1288504 ΑΓΓΕΛΙΝΟΦ
ΖΙΦΚΟ
ΤΣΦΕΤΚΟΦ
1312122 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1351953 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
548517 ΒΑΒΟΥΛΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1312952 ΒΑΣΙΛΟΒΙΤΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1385023 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1388575 ΒΕΛΜΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1228831 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΙΟΣ
ΤΖΟΡΝΤΑΝΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1171273 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1385604 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1153350 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1335097 ΓΚΑΛΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
1310758 ΓΚΟΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
342030 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1142651 ∆ΑΜΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1381717 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
1185235 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
560745 ΕΚΜΕΤΖΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
532818 ΕΚΜΕΤΖΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1201190 ΚΑΛΠΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1299434 ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1389051 ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1253011 ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1385362 ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1201192 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
581505 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1310754 ΚΡΟΥΣΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1226058 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
225406 ΛΑΠΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1355258 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1333897 ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1310755 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1310757 ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
Α∆ΑΜ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1129331 ΜΠΑΚΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1289554 ΜΠΕΝΤΟ
ΕΝΕΑ
ΦΑΤΟΣ
1232159 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1176979 ΞΥΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
565446 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
24/08/94
18/01/97
07/10/90
20/02/91
19/03/93
10/09/96
01/01/82
08/07/93
19/10/00
27/06/97
03/06/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/10/91
24/04/00
19/11/88
15/04/97
05/12/95
14/06/72
06/05/89
11/10/96
11/04/92
01/01/83
02/04/82
19/10/90
25/09/93
25/10/90
09/05/92
14/10/99
05/01/90
14/04/84
03/07/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
08/12/92
03/01/65
10/10/94
30/04/00
23/12/95
02/09/99
06/11/86
02/05/90
04/08/92
02/03/91
01/01/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5873
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
501686 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1282551 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σ
567714 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
1002442 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1112260 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1112630 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1384047 ΠΛΑΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1385361 ΠΛΑΤΑΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
1202561 ΠΟΛΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
584341 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1365299 ΠΡΟΖΥΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1282492 ΠΡΩΤΟΝΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1282112 ΡΕΒΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
504741 ΣΑΚΚΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1384046 ΣΠΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1244139 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1149342 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
447709 ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1381716 ΤΣΑΛΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1180161 ΤΣΙΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1254037 ΤΣΙΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1129582 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1385605 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
528239 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
65
ΣΥΝΟΛΟ:
65
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/03/80
26/06/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/01/82
12/09/83
18/10/85
05/03/85
20/06/00
19/12/98
11/10/91
01/01/85
08/10/96
30/07/90
23/04/89
01/01/80
17/04/98
19/03/78
25/05/89
01/01/79
01/11/99
16/06/87
25/06/93
17/12/83
16/11/00
01/01/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5927
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1400639 BREGU
NDRICIM
VICTOR
1303408 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1302662 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1290287 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1155929 ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
1282110 ΑΝΑΖΙΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
425689 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1290291 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1323453 ΓΚΟΥΖΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
394867 ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1133782 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1302304 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1307168 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1282111 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1257136 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1305677 ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΘΩΝ
1303727 ΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1329106 ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1310748 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1311571 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1290288 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1290289 ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1302364 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1329350 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1303726 ΚΟΦΙΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1328663 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
1153343 ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1004683 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1114308 ΜΟΥΡΟΥΦΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1207662 ΜΠΑΡΑΪ
ΑΝΕΣΤ
ΥΛΛΙ
1154383 ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1197848 ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1112233 ΜΠΟΥΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΙΜΑΣ
391169 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1280896 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
567609 ΝΙΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1328536 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1330093 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
462570 ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1280881 ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/02/97
01/10/93
22/03/93
16/08/95
23/04/88
22/09/86
01/01/74
28/06/93
14/11/66
11/08/71
11/05/87
30/01/85
15/07/98
01/09/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/03/96
02/12/93
14/07/85
13/04/96
06/07/93
08/12/84
21/04/93
05/03/92
18/03/84
03/01/96
28/04/85
01/07/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/07/89
28/04/86
13/02/85
01/12/90
06/09/88
03/12/85
14/04/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/71
11/04/97
01/01/81
01/08/95
08/07/93
09/06/74
17/08/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5927
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
406570 ΡΟΥΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
268175 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
556778 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1118835 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
560332 ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1310009 ΣΚΟΥΠΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1303725 ΣΠΥΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1251859 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
348046 ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1330092 ΤΣΕΡΠΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
132504 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1298117 ΦΡΑΓΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1302661 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
584357 ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1302363 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
55
ΣΥΝΟΛΟ:
55
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/11/73
05/11/68
01/01/82
18/01/85
12/02/81
21/08/92
11/12/76
12/07/95
01/01/69
17/02/97
01/01/58
22/08/90
08/06/92
09/02/83
06/06/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5977
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1340946 COJOCARU
IONUTION-MIRTSEA
CONSTANTIN
1224658 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1348302 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1203903 ΑΛΕΒΙΖΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1179605 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
581502 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
391193 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1362387 ΒΑΓΓΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1257790 ΒΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332279 ΒΑΝΓΓΕΛΙ
ΕΡΝΕΣΤ
ΝΙΚΟ
1273641 ΒΑΡΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
465777 ΒΟΥΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1188925 ΓΑΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
326400 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1145091 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155108 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1345294 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
558931 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1112520 ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1310749 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
482490 ∆ΟΥΒΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1119590 ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
437500 ΖΕΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
418648 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
480925 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1155898 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1002342 ΚΑΟΥΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1171268 ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1377963 ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
404198 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
544578 ΚΟΚΟΝΟΥΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
403502 ΚΟΣΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1252361 ΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1326906 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
436090 ΚΟΥΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
532243 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
425490 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1272237 ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1171338 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
490447 ΛΙΑΒΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
1115895 ΛΟΤΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
04/06/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
27/01/92
14/12/95
29/06/92
25/03/90
01/01/85
01/01/75
15/05/92
08/09/90
14/06/91
27/04/92
01/01/79
17/01/92
22/03/69
28/12/86
03/03/90
22/10/92
01/01/82
14/03/86
27/09/79
15/03/79
23/04/87
01/01/78
01/01/75
01/01/78
11/01/89
02/03/79
15/04/92
23/08/88
01/01/71
01/01/83
01/01/75
28/12/95
31/01/92
01/01/77
01/01/81
01/01/74
15/11/96
22/02/91
01/01/80
08/12/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5977
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1249024 ΛΟΥΛΑΪ
ΣΑΪΜΙΡ
ΠΕΤΡΙΤ
1147173 ΛΥΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1345293 ΛΥΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1234063 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1112650 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251559 ΜΑΝΟΥΣΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1272831 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1297022 ΜΑΡΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
486338 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
540492 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
533223 ΜΗΤΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1196178 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
533198 ΜΠΑΖΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
494506 ΜΠΕΛΑΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
569230 ΜΠΕΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1180125 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
458651 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
560743 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
569231 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
480923 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1174781 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1228249 ΝΑΣΕΛΗΣ
ΑΙΝΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/05/90
11/10/85
19/01/94
31/05/91
25/03/85
23/02/93
14/05/94
24/01/93
01/01/78
01/01/72
01/01/80
20/03/92
01/01/75
23/03/80
01/01/84
04/11/86
01/01/76
01/01/78
01/01/84
01/01/80
29/10/87
11/11/89
1113121
1250544
1240127
1145668
574584
1332278
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΟΝ
01/01/85
09/10/95
23/10/86
10/05/90
01/01/83
11/12/93
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/05/95
07/11/93
12/04/73
30/01/88
18/06/87
27/04/80
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
01/01/83
01/01/83
13/02/93
11/11/86
27/01/86
01/01/79
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1293469
1332277
391165
1139794
1329551
480928
569232
580012
1251854
1178366
1362749
480922
ΝΙΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΚΟΝΝΟΡ
ΛΩΡΕΝΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Σ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5977
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1224659 ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1004882 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
530864 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1133042 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
532518 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1332276 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1154097 ΤΣΟΡΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
538689 ΤΣΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1361304 ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
430245 ΧΑΡΙΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1272572 ΧΑΣΑΝΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΟΣ
323601 ΧΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
422018 ΧΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
458435 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
95
ΣΥΝΟΛΟ:
95
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/01/92
19/10/83
01/01/82
13/04/86
01/01/81
05/11/93
21/08/89
17/09/82
25/11/96
01/01/76
24/06/94
27/06/71
01/01/76
01/01/79
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
5988
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1311447 AGASTRA
SAJMIR
BARDHYL
1117892 ΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
560737 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1145054 ΒΕΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
464059 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
527199 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1166202 ΓΡΙΒΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1176817 ∆ΑΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176425 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1235166 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1326905 ∆ΟΥΛΟΥΓΕΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1136588 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1324815 ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
1227781 ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1249389 ΚΑΡΓΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1119054 ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1239740 ΚΡΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1288098 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
451574 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1248153 ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΑΪ
ΝΤΟΡΙΑΝ
ΛΕΦΤΕΡ
1302785 ΝΑΣΤΑΣ
ΕΛΒΙΣ
ΠΑΣΚΑΛ
1246883 ΝΤΟΧΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1310449 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1359198 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1154397 ΣΑΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1119589 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1224266 ΣΤΑΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1266500 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1372069 ΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1173948 ΤΣΒΕΤΑΝΟΒ
ΤΣΒΕΤΑΝ
∆ΙΜΙΤΡΟΒ
389389 ΤΣΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
560132 ΨΥΡΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
32
ΣΥΝΟΛΟ:
32
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/08/91
06/01/81
01/01/83
21/01/87
01/01/79
01/01/80
16/02/90
19/04/87
23/05/91
07/06/87
09/02/92
25/09/81
04/11/82
10/02/83
21/12/88
10/01/86
21/11/71
09/07/88
14/04/79
01/10/86
24/10/82
21/04/89
15/11/84
18/12/96
04/05/88
29/08/86
29/09/92
30/12/90
18/03/80
10/05/70
01/01/73
09/11/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6030
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ∆ΑΝΑΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1419099 BARDHOSHI
JORGO
1410474 ILIAZI
ALGER
1410467 MEMA
NIKOLAS
1337895 MEMA
ΦΡΑΝΚΟ
1403771 MEMA
MURAT
1405560 MEMA
ANDREA
382494 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1333911 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1354669 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366196 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1337803 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1385477 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370224 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421368 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1400196 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1337802 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1387437 ΑΡΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1421348 ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1370769 ΒΡΕΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421367 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1386447 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1382487 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1382488 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΡΙΝΟΣ
305257 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1337806 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1354666 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370585 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1353065 ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣ
1368254 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1387345 ΓΚΙΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1354668 ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1354671 ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1354673 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1272582 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1402843 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1368258 ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
352428 ∆Ε∆ΕΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1368255 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370228 ∆ΟΛΑΠΤΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1387071 ∆ΟΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
BUJAR
ALFRED
ILIR
ΘΩΜΑ
SHUIAP
SHUIAP
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
08/02/01
07/04/02
14/09/01
14/08/97
23/06/96
23/05/04
01/01/72
18/12/99
11/06/99
14/09/00
04/10/98
17/10/04
20/06/00
11/01/03
18/04/01
17/11/99
31/10/03
27/11/06
15/11/02
28/09/04
13/09/02
17/04/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
05/01/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
08/10/69
18/01/99
26/09/00
14/04/00
14/05/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
11/07/97
04/10/03
28/10/00
13/04/02
02/06/01
21/03/95
15/12/02
31/12/03
27/09/72
10/11/03
17/03/04
22/03/05
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6030
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ∆ΑΝΑΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
215564 ΖΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1333908 ΖΥΓΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387072 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟ∆ΩΡΟ
1387073 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421351 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1333899 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1377287 ΚΑΚΟΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370584 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1370227 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1403770 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1366162 ΚΑΡΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366353 ΚΑΤΣΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1399609 ΚΑΤΣΙΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1366015 ΚΛΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1354674 ΚΛΑ∆ΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
1334019 ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370624 ΚΟΛΙΤΣΙ∆ΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1370625 ΚΟΛΙΤΣΙ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1337804 ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΓΕΛΟΣ
1354691 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1403339 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353309 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1370225 ΚΟΥΦΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1387118 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1366197 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366354 ΚΩΣΤΑΣ-ΞΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
367961 ΚΩΣΤΑΣ-ΞΥΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1354679 ΛΑΜΠΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ
1387075 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1337805 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1337808 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353199 ΛΕΚΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1354675 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1333896 ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1366030 ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1368257 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353305 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/64
10/11/97
03/08/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
15/07/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
08/06/04
21/10/98
25/10/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/07/02
20/08/01
25/03/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/09/03
20/04/99
13/04/00
18/07/03
06/02/01
23/04/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
08/05/01
03/06/02
29/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
02/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13/07/00
13/09/01
22/06/02
18/11/00
29/02/00
03/08/00
29/03/65
10/09/01
05/12/03
28/06/99
27/06/97
07/07/98
16/07/02
25/11/98
13/08/03
07/04/03
19/08/02
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6030
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ∆ΑΝΑΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1386993 ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354670 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1333920 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1381127 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402845 ΜΑΣΤΟΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1354676 ΜΙΧΑΛΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1378899 ΜΙΧΑΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1377292 ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1353148 ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1370268 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1333922 ΜΠΟΥΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1354677 ΜΠΟΥΝΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1354692 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1353146 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353149 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
323422 ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1387074 ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1337801 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1370666 ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1333893 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1354672 ΞΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
1366195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1401245 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1402844 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1404844 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
1354667 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402846 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1421350 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1235171 ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1353145 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1353144 ΡΟΜΠΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1337809 ΣΑΚΚΑΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1421349 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1333917 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1368256 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1353147 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
449488 ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1337810 ΤΣΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1366161 ΤΥΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1386644 ΦΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1403769 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
25/08/03
22/01/03
25/08/99
07/12/97
07/08/04
14/08/01
07/09/65
28/11/68
16/09/99
04/03/00
09/11/97
10/07/01
20/04/02
24/04/00
22/11/00
27/02/70
21/03/05
22/10/97
22/06/02
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
09/09/97
07/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
02/07/01
25/04/05
24/02/03
19/08/04
23/07/00
28/10/05
23/08/04
23/04/78
25/11/00
26/06/00
19/07/99
13/05/05
17/01/99
25/06/03
14/09/00
01/01/66
23/09/98
10/09/99
19/05/04
28/11/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6030
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ∆ΑΝΑΟΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1337807 ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1405526 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
1386643 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1366055 ΧΡΟΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1366013 ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΡΟΓΙΑΝ
1366014 ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΡΟΓΙΑΝ
225416 ΨΩΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
125
ΣΥΝΟΛΟ:
125
ΗΜ.ΓΕΝ.
09/09/99
14/08/03
13/12/03
25/06/02
22/10/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/06/02
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/63
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΕ∆ΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1381720 GEORGIEV
STOYAN
GEORCI STEFANOV
1405807 TODERICA
FLORIN
GHEORGHE
1317522 Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1307498 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
246441 ΑΛΕΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ
1270223 ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1361303 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1222227 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
583536 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
458235 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1307499 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1279251 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
529254 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
348787 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
500316 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1202569 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1232917 ΓΙΟΥΤΖΗΝ
ΑΓΚΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
1338467 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
387773 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
382499 ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1343729 ΚΑΚΟΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
499482 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
540773 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1368271 ΚΑΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
98231
ΚΕΛΑΡΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1011679 ΚΛΑΓΓΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1184978 ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
465250 ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
242399 ΚΟΥΤΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1232721 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1320833 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1198941 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1290285 ΛΑ∆ΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1375082 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1212018 ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1155729 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1147029 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
431212 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
236576 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
432746 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/01/93
11/04/94
27/01/86
01/06/88
17/01/62
04/07/84
11/09/90
18/11/93
01/01/84
01/01/70
24/11/84
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
BOULGARIA
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/09/94
01/01/80
28/12/72
01/01/81
03/09/93
23/06/91
13/12/87
12/10/73
26/09/73
09/01/89
01/01/81
01/01/81
21/09/98
01/01/54
10/05/85
15/01/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/77
01/01/64
03/06/93
14/03/85
13/04/92
09/03/81
25/11/94
31/01/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/06/88
01/09/82
17/04/73
01/01/62
01/01/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6051
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΕ∆ΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
389552 ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
178251 ΜΙΣΕΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1227046 ΜΙΣΕΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
484443 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1367288 ΜΙΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1249600 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
104041 ΜΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
417372 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1180675 ΜΠΑΛΑΦΕΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
583532 ΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1152313 ΜΠΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1218574 ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1250305 ΜΠΟΣΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
296041 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1190922 ΝΙΚΗΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
394041 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1201457 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
332589 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
219355 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
530650 ΠΑΧΤΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1119291 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1367766 ΠΕΡΡΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1359511 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
580283 ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
446795 ΠΟΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1320669 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1251556 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1228838 ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
425688 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
323478 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
304423 ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
411090 ΣΚΟΡΠΙ∆ΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
435429 ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1307500 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1238639 ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1241490 ΤΣΑΒΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1354036
405012
1372755
1112587
80
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΒΒΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
80
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/73
25/03/61
25/05/90
01/01/81
01/04/86
17/07/92
27/04/57
01/01/74
05/12/84
04/12/83
26/12/89
02/10/91
11/04/89
01/01/68
20/11/76
01/01/68
01/07/92
01/01/70
18/03/62
24/09/81
25/09/86
29/08/92
03/06/88
01/01/82
01/01/77
23/05/89
12/06/90
19/01/94
13/11/74
01/01/71
25/09/68
01/01/73
01/01/77
24/08/83
23/01/94
05/02/93
22/11/97
20/10/70
15/07/82
16/05/85
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6091
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Π.Σ. ΑΡΙΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1388188 PLAKU
MARILDO
SHPETIM
1384029 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1366052 ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1377262 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1364072 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1365907 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1370731 ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1387370 ΒΛΑΣΣΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1366279 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1296455 ΓΑΒΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1370743 ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1365166 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
1258232 ΓΕΡΙΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
1370734 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370740 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1294967 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΙΟΣ
ΑΑΡΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΙΜΗΛΙΑΝΟΣ
1319471 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1350589 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1403172 ΓΚΙΖΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
1416016 ∆ΑΡΣΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1296453 ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1375294 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1388038 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1370886 ΖΕΡΒΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1360590 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1367551 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1417113 ΘΕΟ∆ΩΡΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ
1395661 ΚΑΚΑΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1370739 ΚΑΠΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370736 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
369614 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
1415963 ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1368481 ΚΑΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1296456 ΚΑΤΣΙΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
552444 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1362388 ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ
1367550 ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1370732 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/02/96
01/10/98
03/03/97
11/10/88
05/06/96
12/01/97
26/04/02
20/04/03
03/02/97
14/03/97
08/02/02
28/08/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/08/95
16/09/03
02/09/02
20/07/97
27/11/97
25/10/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/06/00
ΕΛΛΑ∆Α
14/06/94
23/07/96
24/03/97
26/09/03
12/06/02
08/06/95
05/07/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/10/94
06/03/97
28/07/03
05/05/03
09/04/73
22/05/98
07/08/98
13/06/95
01/01/80
31/07/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/01/00
22/02/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6091
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Α.Π.Σ. ΑΡΙΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1366277 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1272580 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319604 ΜΑΡΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1419304 ΜΕΤΣΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ
1264990 ΜΙΚΟΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1380078 ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1365914 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1368477 ΜΠΟΥΓΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
1366276 ΜΠΟΥΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1366053 ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1416165 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1401937 ΝΟΒΑΚΟΒΙΚ
ΑΛΕΞΗΣ-ΑΡΗΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝΜΠΕΡΝΑΡΝΤ
1319524 ΝΤΙΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
1395662 ΝΤΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319606 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1365906 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
1172215 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
1370727 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402412 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1388039 ΠΟΝΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1396477 ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ
1238241 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1419303 ΣΤΡΑΤΗ
ΑΛΕΞΗ
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
1250065 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1381030 ΣΩΦΡΟΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
584352 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1272231 ΦΟΙΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
369069 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
66
ΣΥΝΟΛΟ:
66
ΗΜ.ΓΕΝ.
19/01/99
18/03/96
23/02/98
27/09/96
10/07/95
02/04/97
27/09/98
11/02/99
21/09/01
05/02/96
11/03/91
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
14/11/97
ΕΛΛΑ∆Α
10/04/96
14/03/97
20/03/97
19/05/99
28/09/91
26/11/02
01/06/00
09/07/04
17/02/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/02/80
21/12/95
26/10/95
05/06/97
01/01/82
10/06/96
22/12/69
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6099
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421427 ALIMEMA
VALENTINO
ARJAN
1421426 ALIMEMA
ALEKSANDROS
ARJAN
1405687 GUMAJ
KELVIN
ELIDON
1387922 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1386504 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
508632 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1398431 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1147914 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1361294 ΒΟΒΟΛΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1361298 ΒΟΒΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1361297 ΒΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1380599 ΒΟΜΠΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175369 ΒΡΕΤΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1370531 ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1370044 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1175948 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1338476 ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1354690 ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1145718 ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1352989 ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1352991 ΓΚΙΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1181435 ΓΟΥ∆ΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1337796 ΓΥΦΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1337798 ΓΥΦΤΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1348429 ∆ΗΜΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1283777 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1353035 ∆ΟΥΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1297020 ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1393454 ΖΩΝΤΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1380843 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1403483 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1133552 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1367333 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1353047 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1370229 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1369414 ΚΑΠΟΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1249087 ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1354689 ΚΑΡΥ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
444358 ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/12/02
30/08/06
09/03/03
02/07/98
01/06/98
01/01/80
18/06/00
27/07/83
05/05/97
30/12/98
16/05/03
27/01/00
12/08/90
29/11/00
14/03/00
02/05/89
29/08/99
25/10/01
02/07/87
06/03/00
26/05/99
20/03/91
10/08/99
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
10/08/99
ΕΛΛΑ∆Α
02/09/98
ΕΛΛΑ∆Α
31/03/88
15/10/00
21/09/94
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/09/01
23/06/98
07/12/01
21/10/87
13/12/99
12/04/02
09/09/03
25/07/03
08/12/90
28/02/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6099
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
411091 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1336784 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1370730 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1366274 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1352985 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1384048 ΚΟΡ∆ΕΛΑΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
384570 ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1226042 ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1249606 ΚΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1372754 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΥΡΙΑΝΘΗΣ
1355245 ΚΟΨΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1184617 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΣ
1352987 ΛΕΓΓΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1355244 ΛΕΓΓΙΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
411373 ΛΕΓΚΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1370375 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1319748 ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1400157 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1387924 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1403653 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1353036 ΜΕΛΙΣΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1154903 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΣ
1372826 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
1355242 ΜΠΑΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1380600 ΜΠΙΖΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1380601 ΜΠΙΖΙΜΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1000743 ΜΠΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1368154 ΜΠΙΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1367336 ΜΠΟΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1406642 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1352983 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1352984 ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1352986 ΝΙΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1395319 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1274002 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1349575 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1369415 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/05/73
06/03/99
21/10/02
18/12/03
26/07/00
19/11/02
03/01/73
19/05/90
27/12/92
23/04/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/03/00
06/11/89
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
21/08/99
28/08/03
18/06/71
25/02/03
08/12/99
12/03/03
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
05/07/01
24/05/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
26/07/01
16/05/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/05/80
ΕΛΛΑ∆Α
12/10/97
22/12/02
30/10/00
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
12/03/84
26/03/99
29/06/99
27/10/88
29/06/02
27/06/02
31/01/01
03/02/03
20/10/93
19/11/91
12/07/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6099
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Σ
1398432 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
1347551 ΠΑΦΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1367331 ΠΑΧΤΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1367329 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1403126 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1395321 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1354688 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1319255 ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1324989 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1353037 ΡΕΜΠΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
481895 ΡΩΜΑΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1352993 ΣΙΨΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1302783 ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1352990 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1353055 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1371405 ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1319749 ΣΠΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1331845 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1312714 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1355263 ΣΩΦΡΟΝΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1352992 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1380842 ΤΖΙΝΕΡΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1255120 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1351932 ΤΣΑΚΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
172912 ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1386859 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΛΕΩΤΥΧΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1245156 ΦΕΡΕΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
1370460 ΦΕΡΡΑΙ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΝΤΜΟΝΤ
1352944 ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1197059 ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
106
ΣΥΝΟΛΟ:
106
ΗΜ.ΓΕΝ.
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
09/10/02
ΕΛΛΑ∆Α
03/11/92
14/08/00
30/08/01
07/08/83
23/07/97
06/03/97
30/06/97
01/06/84
26/05/02
16/11/75
08/07/00
08/11/92
22/05/99
15/02/02
22/03/00
06/07/99
19/09/99
17/02/97
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/07/01
14/08/00
09/02/02
24/11/82
08/04/97
01/01/59
11/06/00
19/09/91
28/11/99
08/07/01
20/06/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6111
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1385776 SHABANI
ORGERT
DEMIR
1375567 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
209204 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1299569 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1251550 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1296072 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΟΥΛΟΣ
1133349 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α∆ΑΜ
ΟΥΛΟΣ
1185238 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1227538 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1359391 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1117371 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1199760 ΒΕΡΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΩΜΑΣ
1203407 ΒΕΡΓΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1129341 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
1226414 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1138665 ΓΚΑΒΕΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1227362 ΓΚΕΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
1375571
1133361
1002667
1359393
1119266
1359392
1152637
1395350
1413926
1360591
1227531
1133475
1228829
∆ΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΚΟΥΚΟΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΡ∆ΟΥΚΟΥΤΑΣ
1136037 ΜΠΟΚΟΛΟΣ
1360923 ΜΠΟΚΟΛΟΣ
1119094 ΝΙΚΟΛΗΣ
1413931 ΟΡΦΑΝΟΣ
1375566
473801
1133476
1359510
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΣΙΩΠΗΡΟΣ
ΣΚΟΘΟΣ
ΣΚΟΘΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
15/07/90
14/04/89
09/11/65
14/06/97
22/10/93
09/10/94
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/12/85
ΕΛΛΑ∆Α
20/12/90
14/12/93
15/02/94
27/11/83
21/08/88
04/04/90
30/06/85
08/08/83
06/12/86
25/10/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
26/12/82
11/04/85
04/12/82
15/09/86
06/12/86
19/12/90
17/07/89
04/10/98
01/07/99
01/05/84
24/08/93
02/10/87
31/03/93
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗ
14/11/83
20/05/91
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝ/ΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
09/04/86
23/07/98
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
05/04/94
11/09/75
06/07/85
21/06/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6111
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1172010 ΣΟΥΛΑΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΙ
1413925 ΣΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1133474 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1133477 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1006321 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1228828 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1183610 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1360921 ΤΟΛΑ
ΕΡΒΙΣ
ΓΙΑΝΝΗ
ΗΜ.ΓΕΝ.
05/07/82
01/01/99
28/06/84
20/12/85
13/11/82
17/03/93
15/12/88
08/10/88
1360922 ΤΟΛΑ
15/04/91
1299436
1362846
1363358
1359394
1133343
1413927
53
∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
53
01/03/94
18/01/83
20/09/86
22/09/75
26/07/85
30/06/86
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6148
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ∆ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1408974 DERVISHI
HERJON
LIRIM
1411188 DERVISHI
AMARILDO
LIRIM
1376201 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ
1378082 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ
1377165 ΓΑΙΤΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1376199 ΓΑΛΑΖΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
560334 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1383120 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1350601 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1378080 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
500252 ∆ΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
535816 ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
547409 ΖΕΡΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1391790 ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
583540 ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
220762 ΚΑΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1227540 ΚΑΥΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
336871 ΚΑΥΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1279213 ΚΑΥΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
550254 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1275863 ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
560967 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1133606 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
258591 ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1420541 ΜΑΡΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΣ
1408467 ΜΑΡΚΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΙΜΟΣ
1302517 ΜΑΡΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1001643 ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1312538 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
465439 ΠΑΜΟΥΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1378081 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
398812 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175896 ΣΑΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1352321 ΣΙΚΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1197062 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1391788 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1391789 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1355755 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
431217 ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
475935 ΤΣΙΛΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1288696 ΤΣΟΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1132878 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
03/03/98
15/08/95
01/10/95
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
02/07/94
05/10/82
06/07/88
05/02/83
04/08/93
24/10/95
18/06/92
31/07/80
23/02/78
28/09/83
27/06/98
01/01/84
01/01/61
16/12/87
01/01/70
01/09/94
01/01/84
26/08/91
01/01/82
26/08/86
01/01/66
02/03/96
15/11/99
13/07/92
20/06/76
26/01/93
01/01/78
23/02/94
13/02/76
27/10/91
20/02/96
21/04/87
28/08/97
15/07/99
16/01/92
30/10/76
17/04/80
26/02/94
26/03/85
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6148
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ∆ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1400601 ΦΕΣΣΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1376203 ΦΡΑΓΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1376198 ΧΡΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
560994 ΧΡΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
560979 ΨΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1132749 ΨΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
528118 ΨΩΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1420013 ΨΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
50
ΣΥΝΟΛΟ:
50
ΗΜ.ΓΕΝ.
16/12/93
27/02/59
02/11/88
07/08/75
26/02/82
05/06/85
01/01/79
01/03/00
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6160
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1259779 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1129347 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1260777 ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1272836 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
1113742 ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1111187 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1376189 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
539997 ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1136099 ∆ΑΣΚΑΡΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
464447 ∆ΡΟΓΓΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148265 ∆ΡΟΥΓΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
369776 ΚΑΛΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1156722 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319257 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1330742 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1319517 ΚΟΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
532254 ΚΟΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1323545 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1252160 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1260778 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΣ
488750 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1334574 ΛΕΝΤΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
527195 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
412346 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
458563 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1216698 ΜΑΤΖΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1364076 ΜΕΤΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1112664 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1150211 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
464062 ΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
463759 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1118867 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σ
1132836 ΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
488749 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
465827 ΣΑΜΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1262496 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
551941 ΣΑΡΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1112590 ΣΙΑΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
418653 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
488747 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
17/12/86
03/12/85
17/07/91
16/11/90
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
05/01/85
19/12/84
03/03/93
01/01/82
17/11/87
01/02/79
28/04/89
03/11/72
21/04/88
07/05/96
21/08/97
18/03/97
01/01/82
12/01/81
12/05/94
13/11/90
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
01/01/79
17/02/97
22/04/80
03/05/74
14/07/77
02/02/87
10/02/94
13/07/85
05/06/89
12/08/78
01/01/79
01/06/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΗΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29/11/87
23/07/77
28/06/78
22/05/84
25/06/84
13/12/83
01/01/73
01/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6160
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1329217 ΣΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1420571 ΣΚΟΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
560966 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1166992 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1273151 ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
528228 ΤΣΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46
ΣΥΝΟΛΟ:
46
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/09/97
25/07/99
01/01/83
12/03/81
10/05/75
29/07/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6275
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚΛΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1257276 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1345047 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1234147 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1316722 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1249435 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
432650 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
532427 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7
ΣΥΝΟΛΟ:
7
ΗΜ.ΓΕΝ.
22/01/94
14/02/83
16/02/94
27/07/86
09/12/90
01/01/75
01/01/82
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6285
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1154289 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154612 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1408943 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1247415 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
542514 ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251856 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1185232 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1203901 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1412018 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1146253 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1246112 ∆Ε∆ΟΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1152932 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1233966 ΖΑΓΟΥΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
473289 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1381029 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1151790 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1152149 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1113106 ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1413342 ΚΑΡΟΥΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1113105 ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1152308 ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1147431 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1143743 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
578880 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
1134047 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1328922 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
467696 ΝΙΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1366203 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1195863 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
533783 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
352960 ΠΕΡ∆ΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
1203709 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1257003 ΡΑΝΤΟΜΙΡΟΒ
ΡΑΝΤΟΜΙΡ
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ
1331565 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
562782 ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
469035 ΤΖΑΝΑ∆ΑΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1258221 ΤΣΑΜΠΡΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
1152074 ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
38
ΣΥΝΟΛΟ:
38
ΗΜ.ΓΕΝ.
18/10/89
13/05/88
27/04/88
07/07/78
01/01/80
04/11/94
18/06/88
25/01/93
31/01/96
25/09/89
24/09/86
28/09/91
09/12/86
01/01/77
27/07/98
15/02/92
15/02/92
13/09/85
14/08/95
15/06/84
06/06/91
26/05/88
09/10/90
20/09/75
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/08/85
08/08/97
10/04/77
09/02/96
09/08/84
01/01/72
01/01/71
04/05/92
13/03/92
13/08/96
15/10/80
01/01/79
05/11/94
06/12/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
6290
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1345308 DHIAMANDI
ODISEA
MIHAL
1176493 ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1336651 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
323172 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1359036 ΑΝΤΩΝΕΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
549954 ΒΡΕΤΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1149965 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
279875 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
499904 ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
541533 ΚΑΣΤΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
508638 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
384870 ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
412561 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1138605 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1147158 ΜΑΛΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1334911 ΜΟΥΡΑΤΙ
ΕΡΑΛΝΤ
ΝΤΙΛΑΒΕΡ
187485 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
432886 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
492958 ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1312303 ΠΑΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
429974 ΠΡΑΤΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
406106 ΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1000027 ΣΑΧΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1397186 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
533162 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
464450 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
534358 ΤΟΜΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
423718 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
ΣΥΝΟΛΟ:
28
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/01/92
04/09/89
19/05/98
01/01/69
30/01/77
26/03/75
04/10/88
22/04/69
01/01/81
01/01/79
01/01/79
26/03/72
31/08/70
14/02/88
14/12/87
15/08/95
01/01/63
01/01/77
01/01/81
16/09/94
01/01/75
30/01/73
06/09/78
10/05/99
01/01/80
06/03/79
16/03/79
01/01/74
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
811
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1385441 BARDHOSHI
EDUART
BASHKIM
1287717 BRESHANAJ
EMILJO
PETRO
1137161 MAHMUTAJ
SHKELQIM
SEFIT
1255537 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1154095 ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
499490 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1190924 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
422739 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1174468 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1289033 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
352489 ΒΕΛΜΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1264205 ΒΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
405730 ΒΙΣΒΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
467079 ΒΙΣΒΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1197133 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1174239 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1174312 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
420598 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1155903 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1190925 ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1111201 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Σ
277963 ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1282911 ∆ΕΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1390132 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
546836 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
444305 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1176491 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1186815 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1174241 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1174307 ∆ΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175611 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1185372 ∆ΟΥΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1266502 ∆ΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1212009 ∆ΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1250545 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1218961 ΕΜΙΛΟΒ
ΜΙΤΚΟ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒ
415724 ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
446832 ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
175645 ΖΑΓΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1232381 ΖΕΥΓΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
526616 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/06/87
25/02/91
26/10/78
26/07/75
05/09/88
01/01/80
31/08/80
01/01/74
20/11/72
17/04/70
17/11/72
15/11/78
01/01/73
10/10/75
20/12/78
20/10/57
09/07/72
17/10/74
23/01/88
08/04/76
24/04/81
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/03/64
26/01/78
25/06/97
01/01/72
01/01/76
01/01/75
22/05/85
13/05/79
27/08/82
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
13/03/87
26/04/86
11/08/85
28/08/84
14/10/94
31/05/87
14/01/71
01/01/77
01/08/62
27/11/92
01/01/78
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
811
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1234201 ΖΟΜΠΟΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1174235 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1175589 ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
484073 ΙΛΜΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1174467 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ
1177802 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
1357606 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΓΙΑΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1225567 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1188919 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1250548 ΚΑΛ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1174237 ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1292736 ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1291388 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1154794 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1155902 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1250559 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
328468 ΚΑΡΑΚΑΙ∆ΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
370301 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1388532 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1393763 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1384027 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1154513 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1166213 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1362404 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
411763 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
438029 ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
474266 ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
382183 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1177515 ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
1262110 ΚΑΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1001958 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1310435 ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1386603 ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
438030 ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1272987 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1286231 ΚΟΤΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
565667 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
466406 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
473806 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1126217 ΚΟΤΣΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
464595 ΚΟΤΣΟΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΜ.ΓΕΝ.
13/12/74
02/04/86
16/02/74
05/06/80
01/02/76
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
27/10/67
17/03/96
23/02/90
02/01/73
07/08/93
30/10/72
01/04/94
30/07/89
08/11/88
08/01/87
23/07/93
01/01/69
01/01/72
25/04/77
27/06/83
28/06/84
08/08/89
25/08/83
31/03/89
01/01/73
01/01/72
02/02/74
01/01/72
04/07/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
24/03/78
12/09/61
18/06/83
26/09/95
01/01/75
03/03/90
07/07/86
01/01/82
01/01/76
01/01/76
09/08/76
01/01/76
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
811
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
321580 ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
538905 ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1350648 ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1190391 ΚΟΥΦΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
474054 ΚΡΕΚΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1198186 ΚΡΙΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1178947 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1179769 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1281341 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
369904 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
411372 ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
429978 ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
296538 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1174469 ΛΕΚΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1186622 ΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
500982 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1271521 ΜΑΛΕΣΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1303946 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1389531 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
542067 ΜΑΣΑΡΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1272469 ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
1197231 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1250555 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1365900 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1174231 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1199191 ΜΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
564067 ΜΠΛΑΝΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1174515 ΜΠΟΝΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
576034 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1185295 ΜΠΟΥΝΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΙΛΟΣ
1251005 ΜΠΟΥΝΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΕΙΛΟΣ
1253581 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1273096 ΝΙΚΟ
ΒΑΣΙΛ
ΧΡΙΣΤΟ
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/66
01/01/72
07/09/98
30/07/86
01/01/74
28/03/78
26/06/73
06/04/85
10/07/81
01/01/67
01/01/73
23/06/74
21/10/67
11/10/79
22/03/88
01/01/79
16/03/84
14/08/75
30/05/82
04/06/81
07/06/83
27/12/87
10/06/89
29/09/84
12/03/70
14/02/78
01/01/82
23/08/88
01/01/79
04/05/88
17/03/92
02/09/80
27/10/76
1303945
1133074
464318
1186814
1255769
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
21/01/77
17/09/82
11/02/78
19/05/79
27/07/91
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
01/01/78
01/01/63
18/10/83
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΥ∆ΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σ
499491 ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
218559 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1270939 ΠΙΣΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
811
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1281030 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
499489 ΠΟΠΟΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1174310 ΠΟΠΟΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1177364 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1216274 ΠΟΥΡΓΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1174512 ΠΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
376467 ΡΑΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1410919 ΡΕΤΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
488287 ΡΟΜΠΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
379579 ΡΟΜΠΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
414158 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
291016 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1330868 ΣΑΡΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1154512 ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
1292342 ΣΑΡΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1242659 ΣΑΡΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1175572 ΣΚΙΑ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1275858 ΣΠΑΘΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
435428 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
479373 ΤΖΟΥΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
471312 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
242274 ΤΟΜΑΡΑΣ
Α∆ΑΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1174309 ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1155900 ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1174514 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
331950 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
427472 ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
350205 ΤΣΕΡΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1385449 ΤΣΕΡΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
298047 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
166432 ΤΣΙΦΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
448906 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
544579 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1291389 ΦΟΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
535233 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1250546 ΧΑΡΑΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1356108 ΧΙΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1175574 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1183862 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1174233 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1152612 ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1372125 ΨΥΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
26/03/92
01/01/81
24/06/82
21/09/87
25/02/79
25/07/76
22/12/66
21/02/98
01/01/77
01/01/70
03/10/72
01/01/66
21/02/81
16/04/89
24/05/94
12/09/92
08/12/79
27/08/82
27/04/72
28/02/76
01/01/78
01/01/63
30/07/81
15/12/87
04/03/88
06/08/69
01/01/76
01/01/66
06/06/92
01/01/69
01/01/60
01/01/76
29/06/81
15/10/89
02/09/78
31/08/93
18/09/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
17/06/68
26/01/89
26/11/70
19/12/87
29/07/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
811
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΑΠΣ ΠΥΛΟΥ Ο ΝΕΣΤΩΡ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
442767 ΨΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
166
ΣΥΝΟΛΟ:
166
ΗΜ.ΓΕΝ.
01/01/75
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
826
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1352866 DIOP
SIDY
BADARA
1320650 MARACINE
OETAVIAN
MARIN
MIHAITA
1235529 MITROV
ILJO
KOLO
1315252 SHTREPI
ANDI
PETRAQ
1368656 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1319023 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1010855 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
573247 ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
1311131 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1315565 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1319027 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1401250 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402670 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1418664 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1366158 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1368657 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1366159 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1152288 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
1346554 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1202914 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1368273 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1319021 ΑΡΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1278301 ΑΡΙ∆ΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΑΩΝ
1202918 ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1157573 ΓΑΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1124987 ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1414512 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
570372 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1226055 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1421087 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1132567 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1227550 ΓΙΟΡΓΚΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΛΑ
∆ΙΟΝΗΣ
1255755
1366547
1367681
1421088
1268509
1402672
1402675
1174685
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ
∆ΑΛΑΒΟΥΡΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/08/87
09/04/87
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
12/06/83
21/05/82
02/10/99
29/04/99
16/09/84
10/04/83
07/02/96
25/01/95
21/06/96
09/06/01
10/08/02
02/09/00
10/09/98
15/07/98
22/09/99
31/05/88
18/04/95
26/01/89
11/07/99
18/08/00
27/10/96
F.Y.R.O.M.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
15/01/92
15/05/89
10/06/83
03/08/00
05/10/83
01/08/91
20/05/03
14/06/85
25/09/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
29/01/95
21/03/99
03/02/99
12/01/03
27/01/92
22/09/02
16/07/01
18/09/90
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
826
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421084 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1366568 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1319533 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΑΣ
1412718 ΖΑΦΕΙΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1227552 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1402671 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1370479 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1388017 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1388018 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1273163 ΚΑΖΑΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1401246 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1202580 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1202581 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1388019 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1366157 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1203391 ΚΙΖΗΛΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1336492 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1421086 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1319682 ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1402677 ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1319360 ΚΥΡΚΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΡΕΝΤΙ
1319025 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1402906 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1319534 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1366567 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1366621 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1412721 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1414511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1418665 ΛΑΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1419621 ΛΑΓΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1319922 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1366569 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1368655 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1319024 ΛΕΚΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
246421 ΛΕΚΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΙΑΣ
1367680 ΛΙΒΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
535809 ΛΥ∆ΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1202929 ΛΥΡΙΤΖΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
30/11/01
18/05/99
06/07/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
20/10/87
11/12/90
15/06/02
21/09/00
13/09/00
13/09/00
14/12/96
19/04/00
24/04/91
11/01/94
28/10/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
28/05/99
30/06/89
14/01/97
20/06/03
24/10/96
18/11/00
08/05/97
15/08/98
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/01/02
ΕΛΛΑ∆Α
19/01/97
20/11/99
02/07/99
05/11/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
11/12/01
20/12/01
30/03/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
22/03/96
25/09/00
17/11/98
08/01/98
01/01/64
06/02/99
01/01/80
22/06/93
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
826
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1388020 ΜΑΚΡΟΚΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1202922 ΜΑΝ∆ΡΑΠΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
1369824 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1384017 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1203404 ΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1366538 ΜΑΤΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1412719 ΜΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
401920 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1203101 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1402676 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1366160 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1366156 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1388021 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1225303 ΜΠΕΛΙ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
14/04/00
04/03/93
08/07/98
09/11/00
05/06/89
24/10/95
02/03/04
08/10/72
13/10/89
03/07/00
01/02/99
01/06/00
18/04/01
02/05/90
487634 ΜΠΙΖΟΣ
1293634 ΜΠΟΥΡΑΣ
1418662 ΜΠΡΑΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
18/06/79
15/07/94
22/12/03
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1227549
1351468
1166805
1003665
1227551
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΝ
14/09/93
17/10/96
23/01/84
16/02/85
04/02/92
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
19/03/99
11/11/96
13/02/02
17/08/99
13/11/83
10/12/02
24/05/04
04/01/02
06/11/02
20/01/00
08/11/00
30/03/01
08/08/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
09/09/99
ΕΛΛΑ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20/04/98
01/11/88
29/06/87
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
1370548
1310432
1401248
1319026
567680
1418663
1419622
1402673
1401249
1319168
1351467
1408465
1412720
1402674
1319020
1222959
1203202
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΤΟΥΤΣΑ
ΑΛΕΞ/∆ΡΟΣΒΑΛΕΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΣΙΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
826
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΟ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1319019 ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1258292 ΣΙΓΕΡΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΙΣΤΙΡ
1279685 ΣΟΥΠΟΥΛΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1202760
1370648
581829
1119340
1226387
1227548
1408466
1402696
1402715
1401247
1270315
1319028
1421085
1416428
1319608
135
ΣΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΤΣΟΛΑΡΙ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΧΟΥΝΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΙΛΟΓΑΛΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
135
ΗΜ.ΓΕΝ.
27/09/96
10/05/93
25/10/95
13/03/89
16/09/00
01/01/82
31/01/87
18/11/89
27/08/89
17/02/02
28/02/02
12/05/04
21/09/00
13/01/96
15/01/99
02/08/02
03/06/99
25/03/96
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΚΗΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
982
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1389856 BOLUN
PETRU
ANDREI
1294831 KOLESNICENKO
VANTIM
NIKOLAE
1420815 Α∆ΡΑΚΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1346507 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1417848 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1368801 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1118954 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1148895 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
478145 ΑΝΑΓΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1420810 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251148 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1346509 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1258484 ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1256194 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1257909 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1258486 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1202842 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1149526 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1176685 ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1396342 ΒΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1363036 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1363037 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1372071 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1417847 ΒΕΛΗΣΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1401639 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1118050 ΒΕΛΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176686 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1402622 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
482382 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1188587 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1150443 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
578124 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1208236 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1154608 ΓΚΙΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1233400 ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1197844 ΓΚΟΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1119848 ΓΚΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1197842 ΓΚΟΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1228085 ΓΚΟΝΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1225488 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1417849 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1329351 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1418673 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/11/95
14/03/93
21/09/04
11/04/97
07/08/03
17/04/03
30/10/86
05/04/88
01/01/78
02/06/06
04/10/91
13/12/95
07/10/94
11/04/91
06/06/92
20/05/93
23/01/87
18/05/89
13/06/91
24/10/98
19/06/98
07/10/96
22/04/96
10/12/03
06/11/02
07/01/87
22/01/87
21/04/03
01/01/81
19/01/91
23/12/88
14/06/82
24/10/89
28/10/89
24/06/94
09/04/92
08/05/86
29/07/88
12/02/90
26/02/88
01/06/01
30/03/96
02/08/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
ΜΟΛ∆ΑΒΙΚΗ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
982
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1418674 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1363033 ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1421301 ∆ΟΥΡΓΟΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1228086 ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1420814 ΖΟΜΠΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
459978 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1257908 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
584400 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1139836 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
558513 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1402847 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1396343 ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1328908 ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1417846 ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1420771 ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1329352 ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1311670 ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1334728 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1249602 ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1251147 ΚΟΥΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1420811 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1118955 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Σ
1418676 ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
525120 ΛΑΚΡΙΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1294204 ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1401638 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1402621 ΛΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1380505 ΛΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
550306 ΛΙΤΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΓΡΙΟΣ
1364536 ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1375081 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1183459 ΜΑΚΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1420816 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1401943 ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1421303 ΜΕΝΕΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1119021 ΜΕΝΤΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1258485 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1256325 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΙΑΣ
1253925 ΜΙΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1384014 ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
20/09/02
02/02/02
27/11/05
27/03/90
14/10/05
01/01/76
12/03/93
19/11/84
26/01/88
01/01/84
17/08/01
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/03/01
27/05/96
29/10/03
28/02/06
01/07/97
20/04/94
20/02/96
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
16/07/90
27/01/92
06/04/05
25/10/86
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
02/01/04
02/07/76
09/03/92
01/10/01
15/05/04
29/03/99
01/01/83
27/03/95
06/03/97
30/01/91
01/12/05
02/10/02
18/02/04
12/07/86
31/01/93
24/08/91
16/04/92
15/01/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
982
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1140229 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1420770 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1233391 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1421721 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1251342 ΝΤΗΖΝΤΑΡΙ
ΑΝΤΙ
ΜΠΟΥΪΑΡ
1233396 ΝΤΟΥΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1294205 ΝΤΡΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1421302 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1148965 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1130888 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1328907 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1294201 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΣ
548086 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
548862 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1384015 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1384012 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
550298 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1257907 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1139857 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
1119313 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
471318 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1188848 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
1251149 ΠΟΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1246884 ΠΟΤΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΖΙΚΟΣ
1401640 ΠΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
550507 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
550508 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1228087 ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1328911 ΣΑΜΕΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1294202 ΣΑΜΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1176684 ΣΕΡΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1420772 ΣΕΡΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1346510 ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1225283 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1357823 ΣΠΙΡΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1420813 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1133396 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
482258 ΣΩΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
447811 ΣΩΚΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1176888 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1418672 ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ.ΓΕΝ.
02/03/88
23/08/05
25/11/91
24/06/06
07/03/90
21/02/94
30/12/93
27/02/06
28/02/89
14/09/87
27/02/95
02/09/95
01/01/82
01/01/81
25/02/01
25/02/00
01/01/83
17/02/92
05/03/88
18/08/86
01/01/78
13/11/91
25/12/89
24/08/89
16/06/02
01/01/83
01/01/83
16/05/92
24/12/97
08/02/93
17/03/89
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
06/08/06
25/09/97
16/05/91
27/01/95
22/10/04
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
09/10/85
24/11/80
21/12/78
15/04/88
02/03/01
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗΣ:
26
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
982
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΑΡ.∆ΕΛ. ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1421722 ΤΖΑΝΕΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
471315 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
476298 ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1251152 ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1346513 ΤΡΑΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1346515 ΤΡΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1346512 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΣ
1363032 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1380503 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1418675 ΤΣΕΚΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1420812 ΤΣΙΤΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1150440 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1364534 ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1248147 ΤΣΩΛΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1225280 ΦΛΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
550302 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1380504 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1148910 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
461157 ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
547001 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1176683 ΨΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
569239 ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
146
ΣΥΝΟΛΟ:
146
ΗΜ.ΓΕΝ.
28/02/06
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑ∆Α
01/01/79
01/01/80
28/12/90
02/10/98
24/08/95
26/07/95
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
03/10/96
11/03/98
11/01/02
07/07/04
28/01/91
05/09/96
18/08/89
20/01/89
01/01/83
08/12/99
31/10/90
01/01/76
01/01/82
24/05/88
01/01/84
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΑ∆Α