εδώ - κεδδυ χιου

Χίος, 25 Σεπτεμβρίου 2012.
Αρ. Πρωτ.: 281
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1ης & 2ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Οινοπίωνος 1,
821 00 ΧΙΟΣ
Πληροφορίες : Γ. Β. Καψάλης,
Στ. Βούλγαρης
Τηλέφωνο
: 22710-40295,
22710-81803
Fax
: 22710-44233
E-mail
: [email protected]
[email protected]
ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία
Χίου
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Περ/κή Δ/νση
Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης
Β. Αιγαίου
Ελ. Βενιζέλου 26
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Θέμα 1ο: «Διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.».
Προκειμένου να υπάρξει ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων μάθησης και
συμπεριφοράς των μαθητών και αρμονική συνεργασία μεταξύ Ειδικής και Γενικής
Αγωγής, υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διαδικασία παραπομπής μαθητή στο
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:
Α. Προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της
τάξης. Ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού. Ενημέρωση του εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης (όπου υπάρχει) για συνδρομή μέσα στην ίδια την τάξη.
Β. Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, συντάσσεται Περιγραφική Παιδαγωγική
Έκθεση (Π.Π.Ε.) από το δάσκαλο της τάξης και το δάσκαλο του Τ.Ε. και ενημερώνεται ο Σχολικός Σύμβουλος της οικείας Περιφέρειας.
Γ. Ο Σχολικός Σύμβουλος αφού συνεργαστεί με το δάσκαλο της τάξης και το δάσκαλο του Τ.Ε. προτείνει, όπου είναι εφικτό, ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) που θα εφαρμόσει ο δάσκαλος της τάξης.
Δ. Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή του Β.Π.Π. το πρόβλημα εξακολουθεί να
παραμένει, τότε ο Σχολικός Σύμβουλος σε συνεργασία με το Σύμβουλο Ειδικής
Αγωγής εισηγείται την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Ε. Ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ζητήσει ο ίδιος με αίτησή του προς το
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την παραπομπή του παιδιού του και ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της
Σχολικής Μονάδας να επισυνάψει και να αποστείλει στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. την αίτηση,
την Π.Π.Ε. και το Β.Π.Π. για να δρομολογηθεί η διαδικασία της διάγνωσης και
αξιολόγησης.
Θέμα 2ο: «Συγκρότηση - Επικαιροποίηση Μητρώου Επιμορφωτών.»
Στην προσπάθεια ενημέρωσης των γονέων του νησιού μας έχει συγκροτηθεί και
λειτουργεί από τις αρχές του 2011 μητρώο επιμορφωτών γονέων. Το μητρώο
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Χίου και με
πρωτοβουλία του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων τίθεται υπόψη του
Συλλόγου Γονέων του κάθε Δημοτικού Σχολείου. Στη συνέχεια ο κάθε Σύλλογος
επιλέγει τα θέματα και τους επιμορφωτές που τους ενδιαφέρουν και αφού έρθουν
σε επικοινωνία μαζί τους, οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις στις οποίες
συμμετέχουν τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων. Η μέχρι
σήμερα εμπειρία μας από τη λειτουργία του μητρώου είναι πολύ θετική και δείχνει
ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους γονείς των μαθητών μας για να
ενημερωθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνικοσυναισθηματική
και νοητική ανάπτυξη των παιδιών.
Επειδή ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι με
σημαντικές γνώσεις και εμπειρία, απευθύνουμε νέα πρόσκληση σε κάθε
συνάδελφο που επιθυμεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή, να ενταχθεί στο
μητρώο επιμορφωτών που τώρα επικαιροποιείται. Στο μητρώο εντάσσονται ως
εισηγητές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αλλά και ειδικοί
διαφόρων επιστημονικών κλάδων που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες του
δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα.
Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να το δηλώσουν, έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012, στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων 1ης & 2ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Δ.Ε. Χίου στα τηλέφωνα 22710-40295 ή 22710-81803 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected] ή [email protected] καθορίζοντας
και το επιμορφωτικό αντικείμενο στο οποίο έχουν εξειδίκευση ή εμπειρία.
Επιπροσθέτως, καλό θα είναι κάθε Σχολείο σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να αποστείλει στο Σχολικό Σύμβουλο την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενδοσχολική επιμόρφωση καθορίζοντας τη θεματική και το χρόνο που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί, για τον
καλύτερο δυνατό προγραμματισμό της επιμορφωτικής δραστηριότητας.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Γεώργιος Β. Καψάλης
Σταμάτιος Ν. Βούλγαρης