Ο κήπος πάει σχολείο!!!

Παράρτημα 2.
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
X
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία 07/11/2013
Αριθ. Πρωτ. 8/07-11-2013
Σχ. Έτος: 2013 -2014
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ. 2831023425
ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :ΡΕΘΥΜΝΟΥ
FAX 2831023425
Email: [email protected]
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 22
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 220
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΕ: 02
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
Ο ΚΗΠΟΣ ΠΑΕΙ…..ΣΧΟΛΕΙΟ!!!
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
1
ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:
Αρ. Πράξης
Ημερομηνία
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Χ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΠΕ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
-
02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
-
02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
-
ΝΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΝΑΙ
ΚΠΕ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
1. ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
2. ΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΙ
ΚΠΕ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΟΧΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 25
ΝΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ: 6 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 19
ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:
ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:
X
Συνάντηση ομάδας:
ΗΜΕΡΑ:
ΩΡΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΕΜΠΤΗ
2.00 – 4.00
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)
2
ΚΠΕ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
•
Μελέτη του περιβάλλοντος σχολικού χώρου και ανίχνευση των δυνατοτήτων αισθητικής του
αναβάθμισης μέσω της χρήσης καλλωπιστικών φυτών, αρωματικών και βοτάνων (δημιουργία
ανθόκηπου – βοτανόκηπου).
•
Αναζήτηση πρωτότυπων και δημιουργικών τρόπων ενσωμάτωσης των φυτών που θα
επιλεγούν, αρχικά στον εξωτερικό χώρο του σχολείου και εν συνεχεία και στον εσωτερικό.
•
Αναζήτηση πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των επιλεχθέντων φυτών.
•
Αξιοποίηση ορισμένων παραμέτρων του προγράμματος που εκπονήθηκε από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανάπλαση των κήπων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην
Κωνσταντινούπολη.
Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
 ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ:
 Να καταγράψουν οι μαθητές τις απόψεις τους, με βάση την εμπειρία τους, σχετικά
με τις έννοιες : σχολικός κήπος, καλλιέργεια φυτών, σπορά, πότισμα, περιποίηση
φυτών, εργαλεία
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με ορισμένα είδη καλλωπιστικών, αρωματικών
φυτών και βοτάνων, ενδημικών και μη
 Να αντιληφθούν τη σημασία της διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας του τόπου
 Να αναζητήσουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιότητές τους
 Να μελετήσουν τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου τους και να ανακαλύψουν
τρόπους αισθητικής αναβάθμισής του
 Να ανακαλύψουν την οικολογική και παιδαγωγική αξία του σχολικού κήπου
 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Ανάπτυξη φιλικής στάσης και διάθεσης προς το περιβάλλον μέσω του
σχολικού κήπου - διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών,
ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Κατανόηση της σημασίας του αστικού πρασίνου

Καλλιέργεια αισθήματος ατομικής και συλλογικής ευθύνης

Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ισοτιμίας μέσα στην ομάδα

Καλλιέργεια φαντασίας, πρωτοτυπίας και δημιουργικότητας
 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ
 Κινητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιακών δράσεων.
 Ικανότητα να θέτουν στόχους για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στο
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και να δραστηριοποιούνται για την πραγμάτωσή
τους μέσα από δράσεις που σχεδιάζουν οι ίδιοι
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
• Συγκρότηση ομάδας
• Επιλογή του θέματος
• Επιλογή πλαισίου δράσης
• Χωρισμός σε υποομάδες
• Προγραμματισμός δράσης / χρονοδιάγραμμα
• Αναζήτηση στοιχείων μέσα από τη βιβλιογραφία/ διαδίκτυο
• Αναζήτηση πληροφοριών από γεωπόνους / αγρότες για την επιλογή των φυτών, τη
διαδικασία και τον τρόπο φυτέματος –περιποίησης αυτών που θα επιλεγούν για τον
3
χώρο του σχολείου
• Αλληλοενημέρωση των ομάδων / αξιολόγηση του έργου τους
• Παρουσίαση του προγράμματος
• Έκδοση εντύπου
• Μέθοδος project
• Μελέτη πεδίου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
•
Γεωπόνοι και αγρότες της περιοχής μας
•
Δήμος Ρεθύμνου για παρεμβάσεις (υπηρεσία πρασίνου)
•
Διευθύντρια του σχολείου και σύλλογος καθηγητών
•
Γονείς
Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ:
Άσκηση των μαθητών στη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση του σχετικού υλικού
που έχει αντληθεί από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και από ανάλογες
συνομιλίες – συνεντεύξεις
ΙΣΤΟΡΙΑ
Μελέτη της χλωρίδας του τόπου μας (τοπική ιστορία) αλλά και γενικότερα της ελληνικής
χλωρίδας
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δημιουργία εντύπου σχετικού με αρωματικά φυτά, βότανα, καλλωπιστικά
Φωτογράφιση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο και από έντυπη βιβλιογραφία
4
Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
ΜΗΝΑΣ 1ος
• Διερεύνηση του θέματος : παρατηρούμε τον διαθέσιμο χώρο και «οραματιζόμαστε» πώς θα τον
αναπλάσουμε και τι θα φυτέψουμε. Ποια σημεία μας αρέσουν και θέλουμε να αναδειχτούν ; Ποια
θέλουμε να αλλάξουμε ; (προτάσεις -παρεμβάσεις)
• Φωτογραφική αποτύπωση των χώρων της σχολικής αυλής και των εσωτερικών χώρων όπου μπορούν
να γίνουν παρεμβάσεις. Επισκέπτεται τον χώρο κάποιος γεωπόνος ή /και αγρότης και μας καθοδηγεί
για το πού και τι ενδείκνυται να φυτέψουμε , σύμφωνα με το μικροκλίμα του χώρου
• Βάσει των οδηγιών τους φτιάχνουμε έναν ενδεικτικό κατάλογο με βότανα / αρωματικά
/καλλωπιστικά που θα θέλαμε και μπορούμε να φυτέψουμε.
4ος ΜΗΝΑΣ
Συγκρότηση υποομάδων : καθεμιά αναλαμβάνει να ασχοληθεί με ορισμένο είδος φυτών (π.χ.
ομάδα βοτάνων, ομάδα καλλωπιστικών..)
• Οι μαθητές αναζητούν εικόνες και πληροφορίες σε σχετικά βιβλία και στο διαδίκτυο για τα
φυτά αυτά, τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητές τους (δημιουργούν θεματικές ενότητες
φυτών : τόπος προέλευσης, τρόπος χρήσης κλπ.)
• Επισκεπτόμαστε άλλα σχολεία της περιοχής που έχουν πραγματοποιήσει τέτοιου είδους
παρεμβάσεις στο σχολικό χώρο
• Βλέπουμε σχετικά βίντεο με κήπους που έχουν δημιουργήσει άλλα σχολεία και παίρνουμε
ιδέες
• Προμηθευόμαστε σπόρους, χώμα, χαλίκια
• Φτιάχνουμε παρτέρια με παλέτες
• Δημιουργούμε πρωτότυπες «γλάστρες» με ποικίλα υλικά (π.χ. ρόδες, τσιμεντόλιθους, μπουκάλια..)
• Τοποθετούμε πινακίδες που θα υποδεικνύουν το όνομα κάθε φυτού
• Επιχειρούμε να ενσωματώσουμε και κάποια φυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρόσφατη
ανάπλαση των κήπων της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην Κων/πολη
• Μεριμνούμε για τον τρόπο ποτίσματος (συλλογή βρόχινου νερού ; αυλάκια ; ανάποδο μπουκάλι με
καπάκι και τρύπα ;…)
• Παρακολουθούμε την ανάπτυξη των φυτών και φροντίζουμε για τον καθαρισμό τους (π.χ. ξερά
κλαδιά, παραφυάδες, παγωμένοι βλαστοί..), με τη βοήθεια και κάποιου ειδικού
• Οι μαθητές συλλέγουν φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την εξέλιξη των φυτών
• Τηρούν ημερολόγιο και βάσεις δεδομένων για τις καλλιέργειές τους
• Φτιάχνουν φυτολόγιο ή κολλάζ με αποξηραμένα φύλλα, βλαστούς ή ρίζες
5ος ΜΗΝΑΣ
3ος ΜΗΝΑΣ
2ος ΜΗΝΑΣ
•
• Συνεχίζονται οι δραστηριότητες του προηγούμενου μήνα
• Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές φτιάχνουν ένα λεύκωμα φωτογραφιών που
απεικονίζει όλα τα στάδια της εργασίας που εκπονήθηκε, εμπλουτισμένο και με το πληροφοριακό
υλικό που έχουν συλλέξει για το κάθε φυτό. Όλο το παραπάνω υλικό θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο
σχετικής εκδήλωσης, προς μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, καθώς και προς τοπικούς
φορείς.
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων : 2
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και
1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.
2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΣΑ
ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ :
Α1
1.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2.ΒΡΟΥΙΑΚ ΙΖΑΜΠΕΛΑ
3.ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
4.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
5.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
6.ΖΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7.ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8.ΖΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9.ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΓΑΠΗ
11.ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
12.ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14.ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΑ
15.ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16.ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
17.ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Α2
18. ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19. ΚΟΣΤΑ ΚΡΗΤΗ
20. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
22. ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
23. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
24. ΜΠΑΝΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΤΩ
6