ΟΜΙΛΟΣ A 1 4 5 8 M Ν Η Π Θ 1 1 ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 4 ΚΟΥΚΑ

KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ A
1
4
5
8
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
1
4
5
8
3
4
2
4
3
4
ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
3-1
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
0-3
0-3
ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
0-3
0-3
ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1-3
3
2
1
5
2
3-0
3-0
3
3
0
6
1
3-0
3
1
2
4
3
3
0
3
3
4
0-3
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2
M
Ν
Η
Π
Θ
3-0
3-0
2-3
3
2
1
5
1
3-0
3-1
3
2
1
5
3
1-3
3
0
3
3
4
3
2
1
5
2
0-3
0-3
4
7 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3-2
1-3
3-1
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
1
(3;3;3)
(3;2;2)
(-3;-6;4;-4)
(6;6;4)
(6;3;7)
(2;1;4)
7
0-3
ΟΜΙΛΟΣ Γ
0
0
3
0
0
0
6
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
3 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6 ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3
3
1
3
3
3
3
1
2
3
3
4
2
4
3
4
3-0
ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΜΙΛΟΣ B
1
2
1
3
2
1
3-0
2
3
4
3
3
3
1
3
2
0
1
0
3
0
3
M
Ν
(6;8;4)
(9;-9;3;7)
(2;9;9)
(6;-0;-7;-12)
(9;8;8)
(10;-9;-9;7;-3)
Η
Π
ΗΜΕΡ.
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
1
11:00
2
11:20
1
11:20
2
11:40
1
11:40
2
ΗΜΕΡ.
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
3
11:00
4
11:20
3
11:20
4
11:40
3
11:40
4
ΗΜΕΡ.
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
5
10:00
6
10:20
5
10:20
6
10:40
5
10:40
6
ΗΜΕΡ.
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
7
10:00
8
10:20
7
10:20
8
10:40
7
10:40
8
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΟΜΙΛΟΣ Δ
1
2
3
4
M
Ν
Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΙΑΣΤΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-4
1ο Σετ 2ο Σετ 3ο Σετ 4ο Σετ 5ο Σετ Αποτ.
Α1 Β2 ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
11 3
11 7
11 7
3-0
Β1 Α2 ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠ.
11 4
11 4
11 2
3-0
ΧΙΑΣΤΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-8
Α3 Β4 ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣ.
ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
α
α
Β3 Α4 ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3 11
3 11
6 11
0-3
6 11
11 7
11 5 13 11
31
11 13 11 8
11 7 13 11
31
3-0
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2
Α
Χ
ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4
Α
Χ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠ.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-6
Α
Χ
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣ.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3 11
3 11
α
α
5
03
11
Α
Χ
ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓ.
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ
2 ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
4 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6 ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7 ΠΟΛΥΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8 ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΦΙΛΙΠΠΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
30
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18-39
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ A
1
20
21
32
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
1
20
21
32
3
4
2
4
3
4
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ B
1
2
3
2 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
22 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Γ
1
2
3
0-3
0-3
3-0
0-3
0-3
2
0-3
1
0-3
3 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
4
2 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
4
3 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
4
ΟΜΙΛΟΣ Δ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤ.
ΦΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ
CHANG
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤ.
ΦΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤ.
CHANG
ΦΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤ.
3
3
0
6
1
0-3
3-0
3
1
2
4
2
0-3
3
1
2
4
4
3
1
2
4
3
3-0
99
0
0
0
3
3
0
3,2,2
4,3,5
4,3,6
3,6,7
7,12,7
3,7,8
M
Ν
Η
Π
3-0
2
2
0
4
0-3
2
0
2
2
2
1
1
3
3-0
2
3
3-0
3-0
99
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
1
10:00
2
10:20
1
10:20
2
10:40
1
10:40
2
Θ
3
0 (6,2,2)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
3
3
0 (6,6,6)
23/2/2013 10:20
3
0
3
(8,2,12)
23/2/2013 10:40
3
M
Ν
Η
Π
Θ
2
2
0
4
1
2
0
2
2
3
3
0 (1;3;0)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
5
3
0 (3;3;5)
23/2/2013 10:20
5
3
0 (4;8;4)
23/2/2013 10:40
5
M
Ν
Η
Π
Θ
2
1
1
3
2
2
2
0
4
1
0
3 (-9;-4;-7)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
7
3
0 (7;7;4)
23/2/2013 10:20
7
0
3 (-3;-7;-10)
23/2/2013 10:40
7
3-0
0-3
2
3
3-0
0-3
0-3
3-0
3
3
3
0
0
3
3-0
ΖΡΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
bay
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
bay
ΖΡΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
bay
1
ΗΜΕΡ.
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
23/2/2013
22
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
bay
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
0-3
1
2
1
3
2
1
3-0
19
0-3
ΖΡΑΦΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
99 bay
3-0
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
4
1
2
3
3-0
99
0-3
3-0
CHANG
bay
ΦΑΝΟΣ ΘΑΝΟΣ
bay
CHANG
bay
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-39
23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ Ε
1
2
3
99
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
ΖΗΣΙΜΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
99 bay
3
4
2
4
3
4
ΖΗΣΙΜΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Ζ
1
2
3
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΛΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ Η
1
2
3
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ Θ
1
2
3
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΩΡΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΩΡΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3-2
2-3
0-3
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
2
1
0
1
2
3
2
2
3
0-3
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
bay
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
bay
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
bay
1
0
(6;3;4)
3
2
(-9;7;6;-8;4)
23/2/2013 10:20
1
3
0
(6;5;5)
23/2/2013 10:40
1
M
Ν
Η
Π
Θ
2
3
3-0
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
2
1
0
1
2
3
2
2
3
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
bay
ΛΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
bay
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
bay
3
0
(3;5;4)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
3
3
0
(3,7,12)
23/2/2013 10:20
3
3
0
(6;3;8)
23/2/2013 10:40
3
M
Ν
Η
Π
Θ
2
2
0
4
1
1-3
2
0
2
2
3
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
bay
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
bay
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
bay
3
0
(3;7;6)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
5
3
0
(5;8;6)
23/2/2013 10:20
5
3
1
(6;4;-9;2)
23/2/2013 10:40
5
M
Ν
Η
Π
Θ
2
1
1
3
2
1-3
2
0
2
2
3
ΖΩΡΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
bay
ΖΩΡΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
3
2
(10;-8;9;-10;7)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 11:00
7
2
3
(5;-7;5;-5;-4)
23/2/2013 11:20
7
3
1
(-5;7;8;7)
23/2/2013 11:40
7
0-3
0-3
1
0-3
0-3
1
3-2
2-3
99
3
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
23/2/2013 10:00
1
0-3
2
3
3-0
3-0
99
3-1
2
3
2-3
3-2
99
3-1
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 18-39
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ Ι
9
12
30
99 M Ν Η
Π
Θ
1
9 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
0-3
3-0
2
1
1
3
2
2 12 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3-0
3-0
2
2
0
4
1
3 30 ΓΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
0-3
0-3
2
0
2
2
3
4 99 bay
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
ΚΛΗΡΩΣΗ
1
3 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
3
0 (4;6;4)
11:00
1
bay
2
4 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1
2 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
0
3 (-5;-9;-6)
11:20
1
bay
3
4 ΓΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
2
3 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3
0 (1;5;3)
11:40
1
1
4 ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ bay
1
2
3
ΟΜΙΛΟΣ Κ
10 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
11 ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
29 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4
31 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ Λ
10
11
29
M
Ν
Η
Π
Θ
3-1
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
1
1
3
2
2
0
2
2
3
1-3
0-3
31
0-3
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
bay
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
bay
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
bay
1
2
3
4
3
0 (6;4;8)
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
3
3
1 (-9;7;9;4)
11:20
3
3
0 (6;2;8)
11:40
3
M
Ν
Η
Π
Θ
1
2
3
4
ΚΛΗΡΩΣΗ
1
2
1
3
2
1
1ο ΣΕΤ 2ο ΣΕΤ 3ο ΣΕΤ 4ο ΣΕΤ
5ο ΣΕΤ
3
4
2
4
3
4
ΟΜΙΛΟΣ Μ
1
2
3
4
M
Ν
Η
Π
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
5
10:00
6
10:20
5
10:20
6
10:40
5
10:40
6
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
7
10:00
8
10:20
7
10:20
8
10:40
7
10:40
8
Θ
1
2
3
4
ΚΛΗΡΩΣΗ
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
1ο ΣΕΤ 2ο ΣΕΤ 3ο ΣΕΤ 4ο ΣΕΤ
5ο ΣΕΤ
KOZA SPORTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
3-1 (6,6,-13,9)
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3-2 (5,6,-8,-8,5)
CHANG
3-1 (5,3,-11,2)
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3-0 (5,6,4)
CHANG
3-0 (3,7,2)
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
CHANG
CHANG
3-0 (4,6,6)
CHANG
3-0 (3,10,5)
ΖΗΣΙΜΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3-0 (4,2,8)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3-0 (10,5,9)
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
12
ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
13
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
14
ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
3-0 (6,6,5)
ΛΙΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 18-39
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
3-0 (4,6,4)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3-0 (10,10,6)
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3-0 (7,7,4)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15
16
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3-0 (4,6,2)
KOZA SPORTS
1
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 18-39
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2
3
ΝΙΝΗΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ
α.α
4
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
3-0 (4,6,5)
5
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
6
7
ΣΑΛΒΑΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
3-2 (-9,8,-6,5,7)
8
ΦΑΝΟΣ
3-0 (3,9,6)
9
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
10
11
ΦΑΝΟΣ
ΦΑΝΟΣ
3-0 (3,7,8)
12
ΦΑΝΟΣ
3-0 (3,4,2)
13
ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ
14
15
ΖΩΡΖΟΣ
16
ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΣ
α.α.
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ A
1
99
17
99
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
1
99
17
99
3
4
2
4
3
4
KRUCZYNSKI ALEKSANDER
bay
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
1
1
0
2
1
1
0
1
1
2
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 10:00
1
3-0 (5,2,4)
bay
bay
KRUCZYNSKI ALEKSANDER bay
24/2/2013 10:20
1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ bay
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
KRUCZYNSKI ALEKSANDER bay
24/2/2013 10:40
1
1
2
3
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
18 ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4
99 bay
3
4
2
4
3
4
0-3
KRUCZYNSKI ALEKSANDER ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ B
1
2
1
3
2
1
3-0
2
Ν
Η
Π
Θ
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
1
1
3
2
2
0
2
2
3
18
3-0
0-3
0-3
M
15
99
0-3
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ bay
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
bay
ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ bay
ΟΜΙΛΟΣ Γ
1
2
3
3 ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
14 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΚΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ Δ
1
2
3
4 ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
13 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
99 bay
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
3
14
19
3-1
3-0
1-3
0-3
99
0 (4;1;2)
3
0 (8;7;4)
24/2/2013 10:20
2
3
0 (0;2;8)
24/2/2013 10:40
2
M
Ν
Η
Π
Θ
2
2
0
4
1
2
0
2
2
3
3-0
0-3
ΚΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
bay
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
bay
ΚΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
bay
4
3
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 10:00
2
13
99
99
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 10:00
3
3-0 4,6,3
3-1
4 -5
3-0 3,9,7
M
Ν
Η
3-0
Π
24/2/2013 10:20
3
24/2/2013 10:40
3
Θ
1
0-3
bay
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ bay
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
bay
bay
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ bay
bay
ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
9,5
2
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
10:00
4
ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
3
0 (2;2;2)
10:20
4
10:40
4
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ Ε
5
27
21
99
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
5
27
21
99
3
4
2
4
3
4
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
bay
3-0
0-3
0-3
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
2
1
0
1
2
3
2
2
3
0-3
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ bay
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
bay
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
bay
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Ζ
1
2
3
6 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
11 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
6
0-3
0-3
99
24/2/2013 11:20
1
3
0
(4;4;4)
24/2/2013 11:40
1
M
Ν
Η
Π
Θ
2
0
4
1
0-3
2
2
0
1
2
1
2
3
3
2
3
0
(5;7;2)
3
0
(1;7;1)
0
3
(-9;-1;-5)
3-0
10
23
26
M
Ν
Η
Π
Θ
3-2
3-0
3-0
3
3
0
6
1
3-0
3-0
0-3
3
3
2
0
1
3
5
3
2
4
3
1
2
4
3
3
3
3
0
3
3
0
0
2
3
0
0
0-3
4
26 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
0-3
0-3
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
1
2
3
99 bay
9 ΣΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
3-0
4
25 ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
0-3
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
bay
ΣΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
bay
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
bay
(8;11;7)
2
2-3
0-3
3-0
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
99
0
3-0
7 ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΝΕΡΣΕΣ
10 ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
23 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Θ
3
3-0
1
2
3
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΝΕΡΣΕΣ
ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΝΕΡΣΕΣ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΝΕΡΣΕΣ
(2;6;1)
22
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ bay
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
bay
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7
0
11
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Η
3
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 11:00
1
9
(3;0;5)
(8;5;9)
(6;4;-8;-9;2)
(-8;-6;-5)
(4;3;6)
(1;4;1)
24
25
M
Ν
Η
Π
Θ
0-3
3-0
3-0
2
1
2
1
0
3
4
2
1
2
0
2
2
3
0-3
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3
0
(4;6;3)
3
0
0
3
(3;5;4)
(-5;-9;-6)
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
2
11:00
11:20
2
11:20
11:40
2
11:40
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
3
11:00
4
11:20
3
11:20
4
11:40
3
11:40
4
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
11:00
5
11:00
6
11:20
5
11:20
6
11:40
5
11:40
6
KOZA SPORTS
1
2
KRUCZYNSKI ALEKS
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 40-49
KRUCZYNSKI ALEKS
3-0 (2,2,6)
KRUCZYNSKI ALEKS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΝΕΡΣΕΣ
ΓΛΑΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3-1 (-9,6,5,8)
ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3-0 (6,8,6)
KRUCZYNSKI ALEKS
3-0 (6,9,4)
ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΞΑΡΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
3-0 (11,4,2)
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3-2 (-4,-9,9,7,5)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
16
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3-1 (6,-6,1,7)
ΣΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15
KRUCZYNSKI ALEKS
3-0 0,7,5)
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
12
14
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3-1 (6,6,-10,5)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3-0 (5,6,5)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3-0 (5,5,11)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3-1 4,-12,3,4)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3-0 (4,7,11)
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3-0 (1,2,4)
KOZA SPORTS
1
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3
4
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3-0 (0,5,8)
5
6
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
7
8
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3-2 (4,-10,-7,9,6)
9
10
11
12
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13
14
15
16
KOZA SPORTS
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59+
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΟΜΙΛΟΣ A
1
8
9
16
M Ν Η
Π
Θ
1
2
3
4
1
2
1
3
2
1
1
8
9
16
3
4
2
4
3
4
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ B
3-0
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
2
2 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
99 bay
10 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
0-3
4
13 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
1-3
3
4
2
4
3
4
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
bay
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
bay
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ Γ
3-0
3
3
0
6
1
3-0
3-0
3
2
1
5
2
3-0
3
1
2
4
3
3
0
3
3
4
0-3
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΡΙΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
2
3
1
2
1
3
2
1
3-0
99
13
M
Ν
Η
Π
Θ
3-0
3-1
2
2
0
4
1
3-0
2
1
1
3
2
2
0
2
2
3
0-3
3
0 (6;4;6)
bay
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
3
0 (4;6;8)
24/2/2013 12:20
4
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
3
1 (8;-8;10;9)
24/2/2013 12:40
4
3
1-3
4
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
0-3
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
99
11
14
M
Ν
Η
Π
Θ
3-1
3-0
2
2
0
4
1
3-0
2
1
1
3
2
2
0
2
2
3
3
1 (8;-9;7;9)
ΗΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 12:00
5
3
0 (5;3;4)
24/2/2013 12:20
6
3
0 (2;6;3)
24/2/2013 12:40
6
M
Ν
Η
Π
Θ
0-3
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
bay
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
bay
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
bay
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12 ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4
99 bay
1
2
1
3
2
1
3
4
2
4
3
4
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
(2;2;3)
(9;5;6)
(4;9;6)
(10;2;4)
(6;2;4)
(2;6;2)
10
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
3 ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
99 bay
11 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
2
3
0
0
0
0
0
0
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
12:00
1
12:00
2
12:20
1
12:20
2
12:40
1
12:40
2
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 12:00
3
1
2
3
ΟΜΙΛΟΣ Δ
3
3
3
3
3
3
ΗΜΕΡ.
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
24/2/2013
4
5
12
3-1
3-0
2
2
0
4
1
3-1
1-3
99
2
1
1
3
2
1-3
2
0
2
2
3
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
bay
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
bay
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
bay
3
0 (5;7;9)
ΗΜΕΡ.
ΩΡΑ ΤΡΑΠ
24/2/2013 12:00
7
3
1 (-12;8;7;9)
24/2/2013 12:20
7
3
1 (10;5;-11;7)
24/2/2013 12:40
7
0-3
KOZA SPORTS
1
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-59
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3-0 (2,2,5)
3
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
4
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3-1 (9,7,-9,10)
5
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3-0 (0,6,7)
7
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3-1 (-4,9,1,4)
9
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3-1 (5,-10,3,3)
11
ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
12
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
3-2 (-6,8,10,-6,7)
13
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
14
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
3-1 (-9,6,4,6)
15
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
16
KOZA SPORTS
1
1ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3
4
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3-0 (0,5,8)
5
6
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
7
8
ΚΑΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3-2 (4,-10,-7,9,6)
9
10
11
12
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13
14
15
16