ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο φυσικός ζεόλιθος είναι ένα 100% οικολογικό φυσικό προϊόν µε τεράστια
ιοντοανταλλακτικη ικανότητα. Περιέχει -90% κλινοπτιλόλιθο που λόγω της δοµής
και της σύστασης του παρουσιάζει µοναδικές φυσικοχηµικές ιδιότητες έχοντας
πολλές εφαρµογές τόσο στην Γεωργία-Κτηνοτροφία –Αλιεία όσο και στην
Βιοµηχανία άλλα και για Ανθρώπινη χρήση (µείωση του ποσοστού τοξίνης στον
οργανισµό µε Ζεόλιθος Θράκης).
Ο Ζεόλιθος: α) Βελτιώνει την δοµή του εδάφους, β) Συγκρατεί την υγρασία σε
αµµώδη εδάφη, γ) Βελτιώνει τον αερισµό στα αργιλώδη εδάφη και τα φυτά
αναπτύσσουν καλό ριζικό σύστηµα, δ) Ενεργεί σαν αποθήκη αµµωνίας και
αυξάνει την ωφελιµότητα του αζώτου,
ε) Εµπλουτίζει το έδαφος µε K, Ca, Mg, Fe, Al (στοιχεία τα οποία περιέχονται στο ζεόλιθο)
Χρήση και δοσολογία εφαρµογής
Κήποι: άπλωµα περίπου 20-40 κιλών /100m2 .
καλλιέργειες / γεωργία : 100– 200 kg / το στρέµµα.
Βαριά και αµµώδη εδάφη: 300 – 500 Kg / το στρέµµα.
Σε κηπευτικά εφαρµόστε 2kgr./10m².
Σε διακοσµητικά φυτά (γλάστρες) εφαρµόστε ½ έως 2 χούφτες.
Κοµποστοποίηση: 30 κιλά/ m3 σε ποσότητα απορριµµάτων.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.naturam.gr/lib_files/PROIONTA/GEORGIA/zeolithos_georgia.pdf
Βελτιωτικό εδάφους
Ρυθµιστής PH (-6,5-7,5)
Συγκράτηση µεγάλων ποσοτήτων νερού
Υπόστρωµα ανθοκοµία-θερµοκήπια –φυτώρια
Υλικό επίπασης παραγόµενων προϊόντων
Ψεκασµός :Μυκητολογική και εντοµοκτόνο δράση
Αύξηση ανθεκτικότητας από χαµηλές θερµοκρασίες (παγετός)
Πρωίµηση παραγωγής
Υδροχαρείς καλλιέργειες –ορυζώνες
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.naturam.gr/lib_files/PROIONTA/KTINOTROFIA/zeolithos_ktinotrofia.pdf
Συµπλήρωµα ζωοτροφών
Μείωση εντερικών διαταραχών-διάρροιες
Αύξηση ωοτοκίας -γάλακτος
Αύξηση ζώντος βάρους
Μείωση χρόνου πάχυνσης
Υλικό επίπασης –µείωση δυσοσµίας χώρου (προσρόφηση οσµών, και αµµωνίας στο
περιβάλλον των ζώων και των πτηνών (στάβλοι, κλοβοί)
Καλύτερη υγεία ζώου
Καλύτερη ποιότητα –κρέατος
Εντοµοαποθητική δράση σε αποθηκευµένα προϊόντα – ζωοτοφές.
Μείωση θνησιµότητας.