Στεγανωτικά & Πρόσμικτα Βιομηχανική Μεταλλευτική

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤ ΑΙ ΡΙ Α ΤΟΥ Ο ΜΙ ΛΟ Υ ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHN SO N
ELIFIX ELASTIC Β2
Ελαστικοποιητής αρμόστοκων
Περιγραφή: Πρόσμικτος ελαστικοποιητής τσιμεντοειδών αρμόστοκων.
Χρήση: Το ELIFIX ELASTIC B2 προστίθεται κατά την ανάδευση του υλικού αντικαθιστώντας μέρος του
νερού ανάμειξης. Προτείνεται κυρίως για τις αρμολογήσεις εύκαμπτων επιφανειών οι οποίες
προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και συστολοδιαστολές.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m²
Αραιώνεται σε αναλογία 1 μέρος ELIFIX ELASTIC: 1 μέρος νερό ή 1/2 μέρος νερό.
Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: Σε πλαστικά μπουκάλια του 1kg.
SEALER P 35
Βερνίκι εμποτισμού
Περιγραφή: Βερνίκι εμποτισμού για φυσικές πέτρες και μάρμαρα.
Χρήση: Χρησιμοποιείται για την προστασία των επιφανειών από τον παγετό και την ατμοσφαιρική
ρύπανση αναδεικνύοντας το φυσικό χρώμα των υλικών. Προτείνεται για τον εμποτισμό φυσικών λίθων,
εμφανών τοιχείων, κεραμιδιών κ.λπ. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: ~ 150 gr / m² ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Διαφανές
Συσκευασία: Μεταλλικό δοχείο του 1 kg και των 5 kg.
Η εταιρεία μας προμηθεύει ακόμα:
•
ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
•
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
•
ΚΟΛΛΕΣ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 5 & 25 kg.
Κατόπιν παραγγελίας διαθέτουμε επίσης:
ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ
ΕΤΟΙΜΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές
συμβουλές παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τους μηχανικούς της εταιρείας μας.
Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ν. Πλαστήρα 224, Αγ. Ανάργυροι 13562
Τηλ. 210 2618344, fax 210 2622449
www.ngiannakopoulos.gr, email: [email protected]