Συμβεβλημένοι Ιατροί Δυτικού Τομέα Αθηνών της

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΤΟΣ 2009
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΚΡΕΜΟΣ
ΚΡΕΜΟΥ
ΚΤΩΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΣΙΝΗ
ΠΕΦΑΝΗ
ΣΑΜΟΪΛΗ
ΣΤΙΓΚΑΣ
ΧΑΪΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΠΙΝΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΨΑΡΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ
ΓΟΥΒΑΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
Ο∆ΟΣ
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ
ΚΩΝ-ΠΟΛΕΩΣ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΑΙΟΛΟΥ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ
∆ΗΜΟΣ
113 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
19 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
12 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
116 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
18 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
184 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
15 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
6 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
28 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
67 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
3 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
104 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
2 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
12 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
35 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ
114 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ
17 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ
256 ΑΙΓΑΛΕΩ
21 ΑΙΓΑΛΕΩ
1 ΑΙΓΑΛΕΩ
18 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΚ
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
13561
12351
12351
12351
12242
12242
12244
12242
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210-2626744
210-2634009
210-2611845
210-2632989
210-2630550
210-2610285
210-8329628
210-2627839
210-2628019
210-2624988
210-2628198
210-2628664
210-2635440
210-2625881
210-5699001
210-5692932
210-5614485
210-5986070
210-5980295
210-5980174
210-5981116
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ
ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΠΑΖΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΠΑΛΑΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΑΒΑΚΟΒΑ
ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΟΥ
∆Ε∆ΕΣ
∆ΡΙΒΑ
ΑΛΕΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΗΒΩΝ & ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΥ
ΑΝΕΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΙΑΜΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΑΝΑΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΓ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΚΑΚΑΒΑ
ΚΑΚΑΚΗ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ
ΚΡΟΚΙ∆ΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΑΖΟΣ
ΜΑΝΤΙ
ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΛΤΑ∆ΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΝΝΕΝΤΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΙΛΙΟΥ & ΨΑΡΡΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Α ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΣΙΑΣ
2
18
309
29
26
8
26
18
27
20
9
9
24
105
11
12
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΛΙΟΝ
ΙΛΙΟΝ
ΙΛΙΟΝ
ΙΛΙΟΝ
95 ΙΛΙΟΝ
52 ΙΛΙΟΝ
11 ΙΛΙΟΝ
101 ΙΛΙΟΝ
37 ΙΛΙΟΝ
74 ΙΛΙΟΝ
96 ΙΛΙΟΝ
70Α ΙΛΙΟΝ
63 ΙΛΙΟΝ
59 ΙΛΙΟΝ
57 ΙΛΙΟΝ
12241
12244
12244
12243
12242
12242
12242
12242
12242
12242
12244
12242
13121
13122
13122
13123
210-5984604
210-5909002
210-5698731
210-5907253
210-5315014
210-5313888
210-5989255
210-5902754
210-5989377
210-5981082
210-5985772
210-5310797
210-2693885
210-2692050
210-2617465
210-5061289
13122
13122
13122
13122
13122
13122
13122
13121
13122
13121
13122
210-2692504
210-2692828
210-2620193
210-2620893
210-2619720
210-2621798
210-2637370
210-2636890
210-5759183
210-2635803
210-5710895
210-2630723
49
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ
68 ΙΛΙΟΝ
13123 210-5018922
50
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
47
ΙΛΙΟΝ
13123 210-2634469
51
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΙΚΑΡΟΥ 42 &
Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ
75 ΙΛΙΟΝ
13122 210-2625105
52
ΤΖΑΝΤΖΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΙΛΙΟΝ
13121 210-5759183
ΘΕΚΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΥΣΗΙ∆ΟΣ
39
ΙΛΙΟΝ
6 ΙΛΙΟΝ
13122 210-2628034
13122 210-2638904
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
85
ΙΛΙΟΝ
13131 210-5023102
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
19
ΙΛΙΟΝ
13121 210-5761983
70Α
Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ 39 &
ΤΣΑΟΥΣΑΚΗ
54 ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
53
55
ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
56 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
57
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Ι∆ΟΜΕΝΕΩΣ 119 & ΘΗΒΩΝ
485
ΙΛΙΟΝ
13121 210-2616566
58
ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΝΤΟΥ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΠΕΤΣΑ
ΣΤΕΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΠΗΝΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Λ. ΦΥΛΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΙΑΜΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
111
97
ΙΛΙΟΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
13122
13451
13451
13451
13451
12134
210-2631115
210-2323350
210-2321003
210-2384869
210-2313109
210-5756984
137
9
21
6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136
12132
12134
12134
210-5757100
210-5759162
210-5755893
210-5737095
59
60
61
62
63
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ
65 ΑΜΠΟΥ - ΧΑΝΤΙΤΖΙ
66 ΒΕΝΕΤΗΣ
67 ΒΛΑΣΣΗΣ
64
68
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΧΜΕΝΤ - ΑΧΜΕΤ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΘΗΒΩΝ
ΨΑΡΡΩΝ
Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
ΑΙΜ ΒΕΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΜ ΒΕΑΚΗ
3
1
185
9
35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12132 210-5715571
11
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5778009
122
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5715721
ΒΟΥΝΑΤΣΗ
69 ΠΟΠΕΣΚΟΥ
70
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΘΗΒΩΝ & ΚΟΥΚΙ∆Η 5
71
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
24
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12133 210-5764790
72
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΗΛΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
97
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5712110
73
ΓΙΑΛΑΜΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΥ
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5759742
74
ΓΚΙΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
62
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5743031
75
ΓΡΑΨΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
32
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136 210-5775013
76
∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ
2
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5774084
77
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ
63
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5774965
78
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
110 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12135 210-5770443
79
∆ΡΟΥΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
∆ ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5734888
80
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
180 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5730798
81
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΓ.
ΤΡΙΑ∆ΟΣ
82
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΓΙΟΥ
83
ΚΙΤΣΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
84
ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΚΟΥΛΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
ΛΙΟΥΡΗ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ - ΝΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
85
86
87
88
89
90
91
92
ΟΡ.ΧΡ. ΕΝΩΣΕΩΣ &
∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΩΝ
∆. ΓΟΥΛΑ 2 &
ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ
ΚΑΛΑΜΩΝ
ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ
ΘΗΒΩΝ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ
ΡΟΥΣΒΕΛΤ
ΟΡ.ΧΡ. ΕΝΩΣΕΩΣ
2
8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5696446
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136 210-5757489
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5750566
14
72 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
201 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12133
12134
12134
12134
12134
12134
12133
12134
12134
210-5725365
210-5765677
210-5744410
210-5749978
210-5753900
210-5733084
210-5772901
210-5721741
210-5755507
ΜΑΤΣΑΣ
94 ΜΑΤΣΟΥΚΗ
95 ΜΟΡΜΟΡΗΣ
96 ΜΟΣΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΤΙΝΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
25
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5775072
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
99 ΠΑΓΩΝΗΣ
100 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘ. ΧΡ. ΕΝΩΣΕΩΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12135 210-5754530
12134 210-5750566
12134 210-5712948
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
102 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΘΗΒΩΝ
ΘΗΒΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
256 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136 210-5742622
12135 210-5747236
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12137 210-5764706
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ
59
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5725998
12131 210-5735455
39
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136 210-5757400
15
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12131 210-5782010
41
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12137 210-5060935
1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5719487
141 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12136 210-5713441
93
97
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
98
101
103
ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ
105 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
104
ΑΙΜ ΒΕΑΚΗ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΙΣΒΗΣ
ΠΕΛΟΠΙ∆Α
106
ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
107
ΤΣΙΡΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
ΥΠΕΡΕΙ∆ΟΥ 4 &
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΝΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ109 ΒΙΑΡΟΥ
108
ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ &
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
25 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
48 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
28
29
137Α
103
12134
12134
12132
12136
210-5773444
210-5747502
210-5738968
210-5753304
110
ΦΑΛΗ∆ΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
111
ΦΕΛΕΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12132 210-5743736
112
ΦΩΤΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12133 210-5780779
ΧΡΥΣΗΙ∆ΟΣ
113
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ
114
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
115
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
116
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
117
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ
3
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ
119 ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΓ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΛΕΙΣΣΑΣ
122 ΚΛΕΙΣΣΑΣ
123 ΚΟΤΣΙΡΑΣ
124 ΜΑΡΜΟΥΤΑ
ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
118
120
121
125
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Κ ΒΑΡΝΑΛΗ
126
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5724223
6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
12134 210-5763313
1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5027195
72 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5052449
1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5018967
154 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
83 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5055002
13231 210-5057462
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5056790
10
95 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
166 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
70 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
99 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231
13231
13231
13231
210-5026179
210-5022702
210-5018449
210-5063795
69
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5010180
77
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
13231 210-5018794
Ης
ΟΜΗΡΟΥ 3 & 25
ΜΑΡΤΙΟΥ
133
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ
ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
134
ΓΙΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΤ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
135
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ
127
128
129
130
131
132
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
ΚΑΣΣΟΥ
ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ
ΣΚΥΡΟΥ
154 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
166 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
70 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
10 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
15 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
33 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
13231
13231
13231
13231
13231
12462
12481
210-5057277
210-5014500
210-5018449
210-5020453
210-5061589
210-5321120
210-5816680
84
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5980485
4
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5820336
136
∆ΗΜΗΣΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
19 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12462 210-5812413
137
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΚΑΛΑΜΩΝ
27
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5813528
138
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΡ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
80 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5980306
139
ΜΕΓΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ & ΙΚΑΡΩΝ
59
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5321303
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙ∆Η
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΣΤΡ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
11 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
62 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12462 210-5810011
12461 210-5312555
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5814800
11 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5815617
ΝΤΟΥΣΚΑ
141 ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ
140
142
ΠΑΣΣΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
∆ΑΒΑΚΗ
143
ΠΡΕΝΤΖΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤ. ΦΑΒΙΕΡΟΥ
144
ΣΥΡΟΥΛΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΥΡ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
76 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5326330
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37
ΧΑΪ∆ΑΡΙ
82 ΧΑΪ∆ΑΡΙ
12461 210-5321900
12461 210-5908550
ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ
146 ΦΩΘΙΑ∆ΑΚΗΣ
145
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΣΤΡ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
5