Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για την Αντί

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Δημήτρης Βούρδας
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Χρήστος Γρηγορέας
Αλλεργιολόγος, Διοικητής 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας
Καλλιόπη Κόντου-Φίλη
Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού
Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών
Στέλιος Λουκίδης
Πνευμονολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Πνευμονολογίας, “Αττικόν” Νοσοκομείο Αθηνών
Μιχάλης Μακρής
Αλλεργιολόγος, Επιμελητής Α΄, Αλλεργιολογικής
Μονάδας Νοσοκομείου “Αττικόν”
Μανώλης Μανουσάκης
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής, Αλλεργιολογικού
Τμήματος Νοσοκομείου “Π. και Α. Κυριακού”
Νίκος Μήκος
Αλλεργιολόγος, Επιμελητής Α΄ Αλλεργιολογικού
Τμήματος Λαικού Νοσοκομείου Αθηνών
Δημήτρης Παπαϊωάννου
Αλλεργιολόγος, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Γιάννης Παρασκευόπουλος
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και
Κλινικής Ανοσολογίας
Κώστας Πεταλάς
Αλλεργιολόγος, Επιμελητής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Γιάννης Σιδηρόπουλος
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής, Αλλεργιολογικού
Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Κατερίνα Συρίγου
Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού
Τμήματος Νοσοκομείου “Σωτηρία”
Φώτης Ψαρρός
Αλλεργιολόγος, Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
ΗΜΕΡΙΔΑ
Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για
την Αντί-IgE θεραπεία (Omalizumab)
Αλλεργιολογικό Τμήμα
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
24 Μαρτίου 2012 (Σάββατο)
Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 21072 54 360, Fax: 210 72 54 363
e-mail: [email protected], http://www.vitacongress.gr
Υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας
και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)
Σάββατο 24 Μαρτίου 2012
Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για
την Αντί-IgE θεραπεία (Omalizumab)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής έχω τη μεγάλη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να
σας προσκαλέσω και να σας καλωσορίσω στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνουμε, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, στο
αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στις 24 Μαρτίου 2012, με θέμα την
χορήγηση της Αντί-IgE θεραπείας (Omalizumab) σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα αλλά
και με άλλα αλλεργικά νοσήματα.
Η στοχευμένη αναστολή δράσης της IgE, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
αλλεργική φλεγμονή, με τη χρήση ενός εξανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος
(Omalizumab), αποτελεί ένα σημαντικό και αποφασιστικό βήμα προόδου στη θεραπεία
του άσθματος. Το Omalizumab αποδεδειγμένα διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση και η
χορήγησή του, σε ασθενείς (παιδιά-εφήβους και ενήλικες) με σοβαρό αλλεργικό άσθμα, ως
«προσθήκη» στην καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
συμπτωμάτων, την ελάττωση των ασθματικών παροξυσμών, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και την ελάττωση της δόσης ή/και τη διακοπή των στεροειδών που απαιτούνται για
τον έλεγχο της νόσου.
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών τόσο για την αποτελεσματικότητα
του Omalizumab, όσο και για την ασφαλή χρήση του ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα. Σε μελλοντικές-προοπτικές μελέτες αναμένεται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της αντιφλεγμονώδους-αντιαλλεργικής δράσης
και της αποτελεσματικότητας της Αντί-IgE θεραπείας, εκτός από το αλλεργικό άσθμα, και
σε ασθενείς με άλλα IgE-διαμεσολαβούμενα αλλεργικά νοσήματα. Είναι ευνόητο ότι το
ενδεχόμενο αυτό θα ανοίξει νέους δρόμους και θα αυξήσει τις θεραπευτικές επιλογές που
διαθέτουμε σήμερα για την αντιμετώπιση της αλλεργικής νόσου.
Όλα τα παραπάνω θέματα που αφορούν τη χορήγηση της Αντί-IgE θεραπείας (Omalizumab)
θα αναπτυχθούν αναλυτικά στην Ημερίδα μας, με έμφαση την καθημερινή κλινική πράξη,
από εξαίρετους Συναδέλφους (Εισηγητές και Προεδρεία), τους οποίους ευχαριστούμε θερμά
για τη συμμετοχή τους. Επίσης ευχαριστούμε όλους εσάς που θα παρακολουθήσετε την
Ημερίδα και ελπίζουμε ότι μέσα από τις ομιλίες και το γόνιμο-εποικοδομητικό διάλογο που
θα ακολουθήσει θα εξασφαλίσουμε όλοι περισσότερες γνώσεις για την ορθή-κατάλληλη
εφαρμογή της Αντί-IgE θεραπείας προς όφελος των ασθενών μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Γρηγορέας
Αλλεργιολόγος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αλλεργιολογικό Τμήμα 251 ΓΝΑ
Χρήστος Γρηγορέας, Δημήτρης Βούρδας, Κων/νος Πεταλάς
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Π. Κανελλοπούλου (Λεωφ. Κατεχάκη) 3, Αθήνα
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ
09.30-10.00 Προσέλευση - Εγγραφές
προσφωνήσεις: Χ. Γρηγορέας - Γ. Παρασκευόπουλος
10.00-12.00 Προεδρείο: Δ. Παπαϊωάννου – Ι. Σιδηρόπουλος
Βαρύ – επίμονο – σοβαρό – ανθεκτικό στη θεραπεία άσθμα: πρόσφατες
γνώσεις, συστάσεις και η ανάγκη για θεραπεία
Σ. Λουκίδης
Ολική ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE): ο κυρίαρχος της αλλεργικής φλεγμονής
ως στόχος της θεραπείας
Κ. Πεταλάς
Αποτελεσματικότητα του omalizumab στο αλλεργικό άσθμα: οι αποδείξεις
υπάρχουν
Μ. Μανουσάκης
Οmalizumab: υπεράνω όλων η ασφάλεια
Δ. Βούρδας
12.00-12.30 Διάλειμμα – Καφές
12.30-14.30 Προεδρείο: Κ. Κόντου – Κ. Συρίγου
Η χρήση του Οmalizumab στην καθημερινή κλινική πράξη: διλήμματα
και επιλογές
Φ. Ψαρρός
Οmalizumab: λογική και κόστος
Μ. Μακρής
Οmalizumab στο μέτριο άσθμα: to be or not to be?
Ν. Μήκος
Το omalizumab πέρα από το άσθμα: ποιές προοπτικές ανοίγονται;
Γ. Παρασκευόπουλος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Θα διατεθούν οι
χώροι του νοσοκομείου για δωρεάν parking.