Πινάκας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψήφιων που δεν

ΠΙΝΑΚΑΣ B2
με ελλιπή προσόντα
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
Α)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ
1. ΜουσικοπαιδαγωγικήΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) και ΙΙ (ΕΑΡΙΝΟ)
1
2
3
(Θ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ DR μουσικης παιδαγωγικής
ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ: M.A, DR μουσικής
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Dr Μουσικοπ/κής
(1,2) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και ξένη γλώσσα και με αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα
(3) Χωρίς αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και χωρίς ξένη γλώσσα (ζητείται στα απαραίτητα
πιστοποιητικά της προκήρυξης) και αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα
2. Προσχολική Παιδαγωγική (ΕΑΡΙΝΟ)
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΩ/ΝΑ:
(Θ)
MA ,DR προσχολικής εκπαίδευσης ΠΙ
Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
3. Μεθοδολογία Έρευνας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΩ/ΝΑ:
MA ,DR προσχολικής εκπαίδευσης ΠΙ
Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
4. Προσχολική Αγωγή και Η/Υ (ΕΑΡΙΝΟ) (Θ)
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΩ/ΝΑ:
MA ,DR Προσχολικής εκπαίδευσης ΠΙ
(Θ)
2
Β)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1.
1
2
3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μουσικοπαιδαγωγική
(Ε)
Ι
ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Ι
(ΕΑΡΙΝΟ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ DR μουσικης παιδαγωγικής
ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ: M.A, DR μουσικής
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Dr Μουσικοπ/κής
(1,2) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και ξένη γλώσσα και με αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα
(3) Χωρίς αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και χωρίς ξένη γλώσσα (ζητείται στα απαραίτητα
πιστοποιητικά της προκήρυξης) και αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα
2. Αισθητική Εικ. Αγωγή- Πρ. Ηλ. Ι (ΕΑΡΙΝΟ)
1
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
( Ε)
Λέκτωρ πλ. Τεχνών ΠΙ
(1)Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
3 . Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)- IΙ (ΕΑΡΙΝΟ)
1
2
3
4
5
6
7
Εργ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ.Α
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓ Μ.Α
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡ
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡ
ΜΠΙΣΤΙΟΛΗ ΜΑΡ
ΤΑΤΣΗ ΑΡ
(1,2 ) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών KAI συναφές Μ.Α
(3-7) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτική προϋπηρεσία
4. Κινητική Αγωγή Προσχ. Ηλ.
( Ε)
Δεν Συντάσσεται πίνακας. Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
5. Διαπολιτισμική Αγωγή
(ΕΑΡΙΝΟ)
(Ε)
Τα εργαστήρια διεξάγονται από μόνιμο μέλος ΕΠ. Σε περίπτωση υπολοίπου ωρών θα ισχύει ο πίνακας:
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓ Μ.Α Διαπολιτισμικής
ΚΑΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡ
ΜΠΙΣΤΙΟΛΗ ΜΑΡ
2
3
6
ΤΑΤΣΗ ΑΡ
(1,2) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο
(3-6) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτική προϋπηρεσία
Οι μη έχοντες αντίστοιχο τίτλο σπουδών παιδαγωγού προσχολικής ή βρεφ/μου ή ξένη γλώσσα
αποκλείονται
6. Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Ε)
Τα εργαστήρια διεξάγονται από μόνιμο μέλος ΕΠ. Σε περίπτωση υπολοίπου ωρών θα ισχύει ο πίνακας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ.
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓ
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ
ΜΠΙΣΤΙΟΛΗ ΜΑΡ
ΤΑΤΣΗ ΑΡΕΤ
ΠΑΠΑΓΑΝΝΗ ΒΑΣ
(1) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο
(2-9) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτική προϋπηρεσία
Οι μη έχοντες αντίστοιχο τίτλο σκούδων παιδαγωγού προσχολικής ή βρεφ/μου ή ξένη γλώσσα
αποκλείονται
3
4
ΤΟΜΕΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Βρεφονηπιοκομία Ι-VΙ
1
(ΧΕΙΜ-ΕΑΡΙΝΟ)
(Θ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΩ/ΝΑ:M.A ,DR προσχολικής εκπαίδευσης ΠΙ
2. Αισθ. Εικ. Αγωγ. Προσχ. Ηλ.Ηλικ. ΙΙ-Πηλοπλαστική (ΕΑΡΙΝΟ)
(Θ)
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διδακτορικό δίπλωμα Θα συνταχθεί πίνακας για εργαστηριακούς
συνεργάτες
3. Στοιχεία Οικονομικής –Καινοτομίας- Επιχειρ.
1
2
3
4
(Θ)
(ΕΑΡΙΝΟ )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Dr Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων-στρατηγικήεπιχειρηματικότητα
ΓΚΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Dr Διαπεριφερειακό εμπόριο και περιφερειακή οικονομική
ανάπτυξη
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ DR οικονομικών της εκπαίδευσης
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Dr Εφαρμοσμένης οικονομική και Χρηματοοικονομικής
4. Δεοντολογία επαγγέλματος.( (ΕΑΡΙΝΟ)
Θ)
Δεν Συντάσσεται πίνακας. Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
5. Οργάνωση και Διαχείριση Β/Σ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
Δεν Συντάσσεται πίνακας. Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
6. Κουκλοθέατρο
ΕΑΡΙΝΟ
(Θ)
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διδακτορικό δίπλωμα Θα συνταχθεί πίνακας για εργαστηριακούς
συνεργάτες
7. Θεατρικό Παιχνίδι
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
(Θ)
Δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διδακτορικό δίπλωμα Θα συνταχθεί πίνακας για εργαστηριακούς
συνεργάτες
4
5
Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Βρεφονηπιοκομία Ι-V (Θ/Ε)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΡΕΝΤΖΟΥ ΚΩ/ΝΑ: DR συναφές
2
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
3
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓ Μ.Α μη συναφές
5
ΝΟΥΣΙΑ ΑΛ Μ.Α μη συναφές
6
ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
7
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μ.Α μη συναφές
8
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΜΑΡ
9
ΜΠΙΣΤΙΟΛΗ ΜΑΡ
10
ΤΑΤΣΗ ΑΡΕΤΗ
11
ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΗ ΒΑΣ
12
ΠΑΠΠΑ ΑΙΚ
Μ.Α μη συναφές
13
ΣΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜ
14
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝ
15
ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
16
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ
17
ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛ
18
ΤΣΙΚΑ ΕΥΦΡ
19
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΙΡ Μ.Α μη συναφές
20
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑ
Για την κατάταξη συνεκτιμήθηκαν κατά σειρά : α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι, β)επαγγελματική και,
γ)διδακτική προϋπηρεσία και δ) Ξένη Γλώσσα ( ζητείται στην προκήρυξη στα απαιτούμενα
δικαιολογητικά)
2. Αισθ. Εικ. Αγωγ. Προσχ. Ηλ. ΙΙ-Πηλοπλαστική
1
(ΕΑΡΙΝΟ)
(Θ/Ε)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΩΤΑΚΗ ΙΡΙΣ Μ.Α. Καλών τεχνών-Γλυπτικής
(1) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο.
3. Κουκλοθέατρο
1
2
3
4
(ΕΑΡΙΝΟ)
( Θ/Ε)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ Μ.Α. . Παιχνιδιού-Θεραπ.παιχνιδιού
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓ
(1) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο.
(2-4) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών
4.
1
2
3
4
Θεατρικό Παιχνίδι
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ/Ε)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ Μ.Α. Σ. Παιχνιδιού-Θεραπ.παιχνιδιού
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΠΑΡ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑ ΕΥΑΓΓ
(1) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο.
(2-4) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών
5
6
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Αγωγή Υγείας (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
1
(Θ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ DR Παιδιατρικής
(1) Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
2. Εισαγωγή στην Ψυχολογία (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
Συντάχθηκε πίνακας με πλήρη προσόντα (Β1)
3. Νεογνολογία (ΕΑΡΙΝΟ)
1
2
( Θ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΡΟΥΓΙΑ ΑΙΚΑΤ Dr Παιδιατρικής
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔ Dr Παιδιατρικής
4. Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ ((ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ του τμήματος
5. Πρώτες Βοήθειες (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ )
( Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ του τμήματος
6. Γενική παιδιατρική (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ του τμήματος
7. Εργασιακές Σχέσεις (Θ)
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Dr Δημοσίου .Δικαίου
ΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Dr Δικαίου επικοινωνιών-πληρ/κής
Με αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
8. Αναπτυξιακή Παιδιατρική (ΕΑΡΙΝΟ)
(Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
9. Ψυχοπαθολογία (ΕΑΡΙΝΟ)
(Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
10. Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
Ανατίθεται σε μόνιμο μέλος ΕΠ
11. Ειδική Αγωγή (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
(Θ)
6
7
1
2
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Dr Ειδ.Αγωγής με Εξειδίκευση Ειδ.Αγωγής
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΒΑΣ
Dr Ειδ.Αγωγής
3
4
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ Dr Ειδ.Αγωγής
ΓΚΙΖΑ ΕΥΑΓΓ
Dr Φιλοσοφίας
(1-2-3)Με συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το προκηρυγμένο αντικείμενο
(4) Χωρίς συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το προκηρυγμένο αντικείμενο
Β)ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ (Γ΄ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
1
2
3
4
(Ε)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ
Μ.Α
ΜΠΡΟΥΜΟΥ ΓΕΑΡΑΣ
Μ.Α
ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ
Μ.Α
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛ
Μ.Α
( σε συνέχεια του πίνακα Β1 με πλήρη)
2. Συμβουλευτική Ψυχολογία (Z’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
1
2
3
4
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΡΟΥΜΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Π
(Ε)
Μ.Α
Μ.Α
Μ.Α
Μ.Α
( σε συνέχεια του πίνακα Β1 με πλήρη)
Τα μέλη της επιτροπής
1) Μάντζιου Στρατούλα
2) Βρυώνης Γεώργιος
3) Καραβίδας Κωνσταντίνος
7