Το Ι.Ι.Ε.Κ. “ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ”, αναγγέλλει την πρόσληψη

Το Ι.Ι.Ε.Κ. “ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ”, αναγγέλλει την πρόσληψη εκπαιδευτών
με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
χειμερινού εξαμήνου για το Ακαδημαϊκο έτος 2014-2015.
Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορεί να καταθέσει
αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, αίτηση και βιογραφικό σημείωμα για την
ειδικότητα που ενδιαφέρεται.
Μετά την αξιολόγηση οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στους πίνακες
επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2014-2015.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ως εκπαιδευτές να καταθέσουν στη γραμματεία
την αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα για τις ειδικότητες που
αναφέρονται παρακάτω στα γραφεία του ΙΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, Ηρώων
Πολυτεχνείου 211, Λάρισα, (Έναντι πλατεία ΑΤΑ).
Υποβολή αιτήσεων: από 23/06/2014 έως 25/07/2014
.α/α
1
Βοηθός Εργοθεραπείας
Ειδικότητα/ Μαθήματα
Ανατομία
Φυσιολογία
Στοιχεία Νοσολογίας
Ορθοπεδική
Ψυχολογία
Εργοθεραπεία
Παιδιατρική
Νευρολογία
Γηριατρική
2
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
Ψυχολογία
Παιδαγωγική
Υγιεινή-Μικροβιολογία
Παιδιατρική
Βρεφονηπιοκομία
Λογοτεχνία
Διαιτητική
Θεατρικό Παιχνίδι- Θέατρο Σκιών
Εικαστικές Τέχνες
Ειδική Αγωγή
1
3
Βοηθός Νοσηλευτικής
Νοσηλευτική
Ανατομία
Φυσιολογία
Υγιεινή - Μικροβιολογία
Χειρουργική
Παθολογία
Γυναικολογία
Αιμοδοσία
Αποστείρωση
Επείγοντα Περιστατικά
Ορθοπεδική
4
Βοηθός Νοσηλευτικής –Μαιευτικής
Νοσηλευτική
Πρώτες Βοήθειες
Ανατομία
Φυσιολογία
Υγιεινή –Μικροβιολογία
Φαρμακολογία
Χειρουργική
Παθολογία
Διαιτητική
Ψυχιατρική
Νευρολογία
Γυναικολογία
Μαιευτική
5
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
Λογιστική
Δίκαιο
Οικονομικά Μαθηματικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Marketing
Οικονομική Επιχειρήσεων
Συστήματα Υγείας
Νοσήματα
Ανθρώπου
και
αντιμετώπιση
Δημόσια Υγιεινή- Επιδημιολογία
Κοινωνική Πολιτική
Διοίκηση Προσωπικού
2
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας
Διαχείριση
αποθεμάτων
–
Προμήθειες στις Υπηρεσίες Υγείας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
6
7
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
Αγγλικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Οργάνωση τουριστικού γραφείου
Βασικές Αρχές Τουρισμού
Τουριστική Γεωγραφία –Ταξιδιωτικοί
Οδηγοί
Διεθνείς σχέσεις μεταφορών
Αεροπορικοί
ναύλοιέκδοση
εισιτηρίων – συστήματα κρατήσεων
Τουριστικό Μarketing
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς
τουριστικών υπηρεσιών &
εναλλακτικές μορφές του τουρισμου
Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
Βασικές Αρχές Λογιστικής
Αερομεταφορές, Αεροπορική
Εταιρεία, Αεροδρόμιο, Υπηρεσίες
Διαχείριση Εισερχομένου Τουρισμού
–Εξερχομένου Τουρισμού,
οργανωμένο ταξίδι (πακέτο)
Επαγγελματικός Τουρισμός
Ταξιδιωτικές τυπικότητες
Συστήματα Τουριστικού Γραφείου
Βοηθός Αρτοποιού –Ζαχαροπλάστη
Άρχες Οικονομικής
Γαλλικά
Τεχνικές Εγκαταστάσεις- Εξοπλισμός
Έλεγχος Εμπορευμάτων
Πρώτες Ύλες και προϊόντα
αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής
Ζαχαροπλαστική τέχνη
Αρτοποιητική Τέχνη
Υγιεινή και Ασφάλεια
Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης
3
της Ποιότητας (HACCP)
Διαιτητική
Αρχές Νομοθεσίας ΤροφίμωνΕπαγγέλματος
Αγγλικά
8
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Γαλλικά
Αρχές Οικονομικής
Τέχνη Μαγειρικής
Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής
Τεχνικές Εγκαταστάσεις- Εξοπλισμός
Ελεγχος Εμπορευμάτων
Οργάνωση & Λειτουργία
Εστιατορίου
Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
Οινολογία
Υγιεινή και Ασφάλεια
Σύνθεση Μενού
Τεμαχισμός Κρεάτων
Τροφογνωσία- εδεσματολόγιο
Αγγλικά
Διακοσμητική παρασκευασμάτων
9
Προπονητής Αθλημάτων
Ανατομία
Φυσιολογία
Στοιχεία Ορθοπεδικής
Αθλημα Εξειδίκευσης
Προπονητική
Αθλητική Ψυχολογία
Αθλητική Παιδαγωγική
Βιομηχανική αθλητικών κινήσεων
Κινητική μάθηση
Εργοφυσιολογία
Αθληιατρική
Πρώτες Βοήθειες, Περίδεση
Αθλητική διαιτολογία
Εργομετρία
Οργάνωση και Διοίκηση του
Αθλητισμού
Φυσικοθεραπεία
10
Ζωγραφική
Γραμμικό σχέδιο
4
Ελεύθερο σχέδιο
Χρωματολογία
Οπτική αντίληψη
Ιστορία τέχνης
Τεχνική ζωγραφικής
Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
Μετά την επιλογή των εκπαιδευτών και για την υπογραφή σύμβασης, οι εκπαιδευτές
πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα ώστε να
συμπληρωθεί ο φάκελος τους και είναι:
Βασικός Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό
Επικυρωμένο Αντίγραφο του Πτυχίου
όπως αναφέρονται στο σχετικό πίνακα.
Επικυρωμένο Αντίγραφο του
Μεταπτυχιακού
Διδακτορικό
Επικυρωμένο Αντίγραφο του
Διδακτορικού
Άλλες Σπουδές
Πιστοποιητικό απόδειξης των Σπουδών
Χειρισμού Η/Υ
Τίτλοι Σπουδών Ξένων Γλωσσών
Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες
Τεχνολογίες) - Πιστοποίηση ΑΣΕΠ
Διδακτική Εμπειρία
Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά
αποδεικνύουν την Διδακτική εμπειρία
Επαγγελματική Εμπειρία
Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά
αποδεικνύουν την Επαγγελματική
εμπειρία
Οικογενειακή Κατάσταση
Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης
Εργασιακή Κατάσταση
Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά
αποδεικνύουν την Εργασιακή
Κατάσταση (Άνεργος, Ιδιωτικός
Υπάλληλος, Δημόσιος Υπάλληλος, Ελ.
Επαγγελματίας, κ.λπ.)
Γνώσεις Ξένων Γλωσσών -
Με όσα επικυρωμένα δικαιολογητικά
αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια
Κοινωνικά Κριτήρια
(Πολυτεκνία, Τριτεκνία, ΑΜΕΑ κ.λπ.)
Τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων εκπαιδευτικών θα συνοδέυονται υποχρεωτικά με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 «περι γνησιότητας των προσκομισθέντων
δικαιολογητικών»
5