Βιογραφικό Σημείωμα - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Διαμαντοπούλου Παναγιώτα
Δρ. Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, MSc-PhD., Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
μετεκπαιδευθείσα στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ Αγγλίας στην Τεχνολογία των Τροφίμων (ΜSc) και στη
Βουδαπέστη Ουγγαρίας με έμφαση στη Μικροβιολογία. Διδάκτορας στο Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης
Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ, με θέμα διατριβής μελέτες
βιοσύνθεσης πολυσακχαριτών και λιπιδίων κατά την καλλιέργεια μακρομυκήτων. Η δεκαπενταετής
επαγγελματική εμπειρία της περιλαμβάνει πλούσιο ερευνητικό έργο με αντικείμενο τα εδώδιμα και
φαρμακευτικά μανιτάρια που αφορά στην αξιοποίηση γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων-αποβλήτων με
την καλλιέργεια εδώδιμων και φαρμακευτικών μανιταριών για παραγωγή μεταβολικών προϊόντων
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως ένζυμα, πολυσακχαρίτες, λιπίδια. Συγκεκριμένα αναφέρεται: στη
μελέτη της φυσιολογίας, της αύξησης και του μεταβολισμού εδωδίμων ανώτερων μυκήτων μέσω της
καλλιέργειάς τους σε υγρά συνθετικά θρεπτικά μέσα, στον προσδιορισμό μεταβολικών προϊόντων των υπό
εξέταση μυκήτων σε καλλιέργειας υγρής και στερεής κατάστασης, όπως πολυσακχαριτών, ενζύμων και
λιπιδίων, στην ενδελεχή μελέτη των λιπιδίων διαφόρων ειδών εδωδίμων και φαρμακευτικών μανιταριών,
στην αξιοποίηση ποικίλων γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων (π.χ. άχυρα σιτηρών,
καλάμια, φασόλια, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού και αραβοσίτου, απόβλητη γλυκερόλη, κ.α.) μέσω
της ζύμωσής τους (solid-state and submerged fermentation) από εδώδιμους μύκητες προς παραγωγή
βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας (π.χ. πολυσακχαρίτες, λιπίδια, εδώδιμη βιομάζα),
στην παραγωγή σε εναλλακτικά υποστρώματα, νέων για τη χώρα μας ειδών μανιταριών (Lentinula edodes,
Pleurotus eryngii, Volvariella volvacea, Agrocybe aegerita, Auricularia auricula, κ.α.) που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για εισαγωγή στην επιχειρηματική καλλιέργεια, στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
μανιταριών (‘σπόρου’ μανιταριών) και τη συγκριτική αξιολόγηση των φυσιολογικών-καλλιεργητικών
χαρακτήρων των διαφόρων ειδών, στη μελέτη της φυσιολογίας, της αύξησης και του μεταβολισμού
ανώτερων και κατώτερων μυκήτων και ζυμών κατά την αύξηση τους σε υγρά συνθετικά θρεπτικά μέσα, στην
αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών μέσω της παραγωγής μικροβιακών λιπιδίων και λοιπών μεταβολικών
προϊόντων (π.χ. κιτρικό οξύ, μαννιτόλη, οξαλικό οξύ) και ενζύμων από τους παραπάνω
μικροοργανισμούς.Έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία (εκπαίδευση φοιτητών, εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου
‘Καλλιέργεια Μανιταριών’ που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών). Συμμετοχή σε 9
ερευνητικά προγράμματα. Συγγραφέας σε πλέον των 80 δημοσιεύσεων: 19 άρθρα σε περιοδικά του SCI, 2
μονογραφίες, βιβλία και κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, 3 διατριβές, >50 άρθρα σε πρακτικά
διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει εθνική και διεθνή αναγνώριση δεδομένου ότι είναι αξιολογητής
εργασιών σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχουν γίνει πάνω από
150 αναφορές του δημοσιευμένου ερευνητικού της έργου στο Science Citation Index (SCI).
ΣΣΥ
ΥΝ
ΝΤ
ΤΟ
ΟΜ
ΜΟ
ΟΒ
ΒΙΙΟ
ΟΓΓΡΡΑ
ΑΦ
ΦΙΙΚ
ΚΟ
Ο ΣΣΗ
ΗΜ
ΜΕ
ΕΙΙΩ
ΩΜ
ΜΑ
Α
Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα:
Διαμαντοπούλου Παναγιώτα
Γεωπόνος, Επιστήμονας Τροφίμων
Ημερομηνία γέννησης: 25 Οκτωβρίου 1971
Οικογενειακή κατάσταση:
έγγαμη με δύο παιδιά
Διεύθυνση κατοικίας: Φιλαδελφείας 14, 171 21 Ν. Σμύρνη Αττικής
Τηλέφωνο κατοικίας: 210 9357282
Χώρος εργασίας:
Ελληνικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ) - πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Ινστιτούτο Τεχν. Γεωργικών Προϊόντων (Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π.)
Eργαστήριο Εδώδιμων Μυκήτων
Διεύθυνση εργασίας: Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλέφωνο εργασίας: 210 2845940
Fax εργασίας:
210 2840740
Ε-mail 1 (εργασίας):
[email protected]
Ε-mail 2 (προσωπικό): [email protected]
Βασικές σπουδές
1989
1991-1996
Αποφοίτηση από το Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού.
Βαθμός απολυτηρίου: 18,6 (άριστα).
Φοίτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα ‘Γεωργικών Βιομηχανιών’
(Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων). Απόκτηση πτυχίου στις 26/09/96 με βαθμό επτά
(7,00).
Μεταπτυχιακές σπουδές
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων του
2009-2012
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. (επιβλέπων καθηγητής Καθ. κ.
Μ. Κωμαΐτης) με θέμα ‘Κινητικές μελέτες βιοσύνθεσης πολυσακχαριτών και λιπιδίων κατά την
καλλιέργεια μακρομυκήτων’. Απόκτηση διπλώματος διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών
(pH.D.) στις 20/07/12.
1996-1997
Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο του Bristol (Αγγλία) στο τμήμα ‘Ζωικής Παραγωγής’. Απόκτηση
διπλώματος μεταπτυχιακής εξειδίκευσης (Master of Science) στην ‘Επιστήμη και Τεχνολογία
Τροφίμων Ζωικής προέλευσης’ στις 22/10/97.
Ξένες γλώσσες
- Αγγλικά: Γνώση άριστη (Απόκτηση του διπλώματος Certificate of Proficiency in English, του Πανεπιστημίου
MICHIGAN στις 02/03/96). Μεγάλη ευχέρεια χρησιμοποίησης της γλώσσας τόσο προφορικά, όσο και γραπτά,
λόγω των απαιτήσεων της φύσης της παρούσας θέσης εργασίας μου.
Γαλλικά: Γνώση άριστη (Απόκτηση του διπλώματος Diplôme d’ Études Françaises, SORBONNE II στην
εξεταστική περίοδο του Μαΐου 1993).
Πληροφορική
Άριστη γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων, πινάκων και στατιστικών πακέτων (Word,
Excel, PowerPoint, Stat graphics) σε PC και Macintosh.
Άριστη γνώση και χρήση internet.
Θέση στο Ι.ΤΕ.ΓΕ.Π./ΕΛ.ΓΟ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Από 18/08/2003Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας (ΠΕ 1– Γεωπόνος)
(ΦΕΚ 226/18-11-2003)
Αντικείμενα ενασχόλησης
Α. Ερευνητικό έργο σχετιζόμενο με τη βιοτεχνολογία των εδωδίμων και φαρμακευτικών μυκήτων (μανιταριών). Το
έργο αυτό αναφέρεται:
 στη μελέτη της φυσιολογίας, της αύξησης και του μεταβολισμού εδωδίμων ανώτερων μυκήτων μέσω της
καλλιέργειάς τους σε υγρά συνθετικά θρεπτικά μέσα.
 στον προσδιορισμό μεταβολικών προϊόντων των υπό εξέταση μυκήτων σε καλλιέργειας υγρής και στερεής
κατάστασης, όπως πολυσακχαριτών, ενζύμων και λιπιδίων.
 στην ενδελεχή μελέτη των λιπιδίων διαφόρων ειδών εδωδίμων και φαρμακευτικών μανιταριών.
 στην αξιοποίηση ποικίλων γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων (π.χ. άχυρα σιτηρών, καλάμια,
φασόλια, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού και αραβοσίτου, απόβλητη γλυκερόλη, κ.α.) μέσω της ζύμωσής
τους (solid-state and submerged fermentation) από εδώδιμους μύκητες προς παραγωγή βιοτεχνολογικών
προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας (π.χ. πολυσακχαρίτες, λιπίδια, εδώδιμη βιομάζα).
 στην παραγωγή σε εναλλακτικά υποστρώματα, νέων για τη χώρα μας ειδών μανιταριών (Lentinula edodes,
Pleurotus eryngii, Volvariella volvacea, Agrocybe aegerita, Auricularia auricula, κ.α.) που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για εισαγωγή στην επιχειρηματική καλλιέργεια.
 στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού μανιταριών (‘σπόρου’ μανιταριών) και τη συγκριτική αξιολόγηση των
φυσιολογικών-καλλιεργητικών χαρακτήρων των διαφόρων ειδών
Β. Ερευνητικό έργο σχετιζόμενο με τη βιοτεχνολογία μυκήτων (εκτός εδωδίμων μανιταριών) και ζυμών. Το έργο αυτό
αναφέρεται:
 στη μελέτη της φυσιολογίας, της αύξησης και του μεταβολισμού ανώτερων και κατώτερων μυκήτων και ζυμών
κατά την αύξηση τους σε υγρά συνθετικά θρεπτικά μέσα.

στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών μέσω της παραγωγής μικροβιακών λιπιδίων και λοιπών
μεταβολικών προϊόντων (π.χ. κιτρικό οξύ, μαννιτόλη, οξαλικό οξύ) και ενζύμων από τους παραπάνω
μικροοργανισμούς.
Γ.
Παρακολούθηση Πτυχιακών Μελετών και Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Τ.Ε.Ι..
Δ.
Συμμετοχή στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στα πλαίσια των μαθημάτων ‘Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων’, ‘Διαχείριση Αποβλήτων
Βιομηχανιών τροφίμων’ (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) και ‘Βιοτεχνολογία Μικροοργανισμών’
(Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας).
Ε.
Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου ‘Καλλιέργεια Μανιταριών’ που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γεωπονικών
Επιστημών.
Επαγγελματική εξέλιξη
Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα εδώδιμα και φαρμακευτικά μανιτάρια:
2003-σήμερα
(18/08-σήμερα)
διεξαγωγή πειραμάτων, επεξεργασία αποτελεσμάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών σε
θέματα σχετιζόμενα με τη καλλιέργεια, τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση εδώδιμων
μανιταριών, καθώς και βιοτεχνολογικές εφαρμογές με χρήση μακρομυκήτων (τεχνολογία
ζυμώσεων γεωργικών υπολειμμάτων για παραγωγή μεταβολικών προϊόντων). Ερευνητικό
έργο σχετιζόμενο με τη βιοτεχνολογία μυκήτων (εκτός εδωδίμων μανιταριών) και ζυμών.
1999-2000
(01/02/99-31/07/00)
Υπεύθυνη του Τμήματος Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου της μονάδας παραγωγής
μανιταριών της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε., Εύβοια.
1998
(15/01/98-15/05/98)
Εργαζόμενη στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του ομίλου Σ/Μ Αφοί Βερόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.,
Μάνδρα Αττικής (χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις).
1995
(01/07/95-30/08/95)
Εργαζόμενη στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας παραγωγής αλλαντικών και
προϊόντων κρέατος ΒΕΚΚΑ Α.Ε., Κόρινθος (χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις).
Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα: Συμμετοχή σε 10 ερευνητικά προγράμματα (ανταγωνιστικά εθνικά και
ευρωπαϊκά).
Διεθνείς αναγνωρίσεις
Αναφορές (Citations) σε επιστημονικές εργασίες: 120 αναφορές σε εργασίες περιοδικών του
2002-σήμερα
Science Citation Index (SCI), 18 αναφορές σε εργασίες εκτός SCI και 10 αναφορές σε βιβλία,
πατέντες, άρθρα κ.λ.π..
Κριτής της εργασίας CARBOLD-13-00049R1- στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό
2013
Carbohydrate Polymers (περιλαμβάνεται στο SCI).
Κριτής των εργασιών JEMA-D-10-0159 και JEMA-D-06-00615 στο διεθνές επιστημονικό
2006, 2010
περιοδικό Journal of Environmental Management (περιλαμβάνεται στο SCI).
Χαρακτηριστικές Επιστημονικές εργασίες
Α. Διατριβές
1. Διαμαντοπούλου, Π. (2012). ‘Κινητικές μελέτες βιοσύνθεσης πολυσακχαριτών και λιπιδίων κατά την
καλλιέργεια μακρομυκήτων’. Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γ.Π.Α..
2. Diamantopoulou, P. (1996). ‘The ecology of yeasts in a sausage-making facility’. Master Thesis, Food
Microbiology Laboratory, Department of Food Animal Science, University of Bristol.
3. Διαμαντοπούλου, Π. (1995). ‘Χαρακτηρισμός και μελέτη βιοχημικών ιδιοτήτων γαλακτικών βακτηρίων
κρέατος’. Πτυχιακή μελέτη, Γ.Π.Α., Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων.
B. Κεφάλαια βιβλίων (Book chapters) με κριτές
1. Philippoussis, A. & Diamantopoulou, P. (2012). Exploitation of the biotechnological potential of agroindustrial by-products through mushroom cultivation. In M. Petre M. & Berovic (eds), Mushroom
Biotechnology and Bioengineering, University of Pitesti, Bucuresti: CD Press, pp. 161-184.
Γ. Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με κρίση)
1. Diamantopoulou, P., Papanikolaou, S., Katsarou, E., Komaitis, M., Aggelis, G. & Philippoussis, A. (2012).
Mushroom polysaccharides and lipids synthesized in liquid agitated and static cultures. Part II: Study of
Volvariella volvacea. Applied Biochemistry and Biotechnology 167: 1890-1906.
2. Diamantopoulou, P., Papanikolaou, S., Kapoti, M., Komaitis, M., Aggelis, G. & Philippoussis, A. (2012).
Mushroom polysaccharides and lipids synthesized in liquid agitated and static cultures. Part I: Screening
various mushroom species. Applied Biochemistry and Biotechnology 167: 536-551.
3. Philippoussis, A., Diamantopoulou, P., Papadopoulou, K., Lahttar, H., Roussos, S., Parissopoulos, G. &
Papanikolaou, S. (2011). Biomass, laccase and endoglucanase production by Lentinula edodes solid state
fermentation of reed grass, been stalks and wheat straw residues. World Journal of Microbiology and
Biotechnology 27 (2): 285-297.
4. Papanikolaou, S., Dimou, A., Fakas, S., Diamantopoulou, P., Philippoussis, A., Galiotou-Panayotou, M. &
Aggelis, G. (2011). Biotechnological conversion of waste cooking olive oil into lipid-rich biomass using
Aspergillus and Penicillium strains. Journal of Applied Microbiology 110 (5): 1138-1150.
5. Papanikolaou, S., Diamantopoulou, P., Chatzifragkou, A., Philippoussis, A. & Aggelis, G. (2010). Suitability
of low cost substrates for lipid production by fungus Thamnidium elegans. Energy and Fuels 24: 4078-4086.
6. André, A., Diamantopoulou, P., Philippoussis, A., Sarris, D., Komaitis, M. & Papanikolaou, S. (2010).
Biotechnological conversions of bio-diesel derived waste glycerol into added-value compounds by higher fungi:
production of biomass, single cell oil and oxalic acid. Industrial Crops and Products 31: 407-416.
7. André A., Chatzifragkou, A., Diamantopoulou, P., Sarris, D., Philippoussis, A., Galliotou-Panayiotou, M,
Komaitis, M. & Papanikolaou, S. (2009). Biotechnological conversions of bio-diesel-derived crude glycerol by
Yarrowia lipolytica strains. Engineering in Life Sciences 9 (6): 468-478.
8. Philippoussis, A., Diamantopoulou, P. & Israilides, C. (2007). Productivity of agricultural residues used for the
cultivation of the medicinal fungus Lentinula edodes. International Biodeterioration and Biodegradation 59
(3): 216-219.
9. Manolopoulou, H., Philippoussis, A., Lambrinos, G. & Diamantopoulou, P. (2007). Evaluation of productivity
and post-harvest quality during storage of five Agaricus bisporus strains. Journal of Food Quality 30: 646-663.
10. Chrysayi-Tokousbalides, M., Kastanias, M.A., Philippoussis Α. & Diamantopoulou, P. (2007). Selective
fungitoxicity of famoxadone, tebuconazole and trifloxystrobin between Verticillium fungicola and Agaricus
bisporus. Crop Protection 26 (4): 469-475.
11. Diamantopoulou, P., Philippoussis, Α., Kastanias, M.A., Flouri, F. & Chrysayi-Tokousbalides, M. (2006).
Effect of famoxadone, tebuconazole and trifloxystrobin on Agaricus bisporus productivity and quality. Scientia
Horticulturae 109: 190-195.
12. Chrysayi-Tokousbalides, M., Kastanias, M.A., Philippoussis, Α., Coward, S. & Diamantopoulou, P. (2006).
Residue evaluation of famoxadone and trifloxystrobin in cultivated mushrooms. Journal of Environmental
Science and Health, part B- Pesticides, Food Contaminants and Agricultural Wastes 41(5): 571-583.
13. Kastanias, M.A. Chrysayi-Tokousbalides, M., Coward, S., Philippoussis, Α. & Diamantopoulou, P. (2006).
Residue evaluation of the azole fungicides prochloraz and tebuconazole in the white mushroom Agaricus
bisporus. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 77: 149-154.
14. Philippoussis, A., Diamantopoulou, P. & Zervakis G. (2003). Correlation of the properties of several
lignocellulosic substrates to the crop performance of the shiitake mushroom Lentinula edodes. World Journal of
Microbiology and Biotechnology 19: 551-557.
15. Vekiari, S.A., Philippoussis, A., Vitiniotis, S. & Diamantopoulou, P. (2002). Evaluation of different
mushroom strains on the basis of water content, protein concentration and tyrosinase activity. Acta
Horticulturae 579: 107-122.
16. Diamantopoulou, P. & Philippoussis, A. (2001). Production attributes of Agaricus bisporus white and offwhite strains and the effect of CaCl2 irrigation on productivity and quality. Scientia Horticulturae 91 (3-4): 379391.
17. Philippoussis, A., Diamantopoulou, P. & Zervakis G. (2001). Calcium chloride irrigation influence on yield,
calcium content, quality and shelf-life of the white mushroom Agaricus bisporus. Journal of the Science of
Food and Agriculture 81 (15): 1447-1454.
18. Philippoussis, A., Zervakis, G. & Diamantopoulou, P. (2001). Bioconversion of lignocellulosic wastes through
the cultivation of the edible mushrooms Agrocybe aegerita, Volvariella volvacea and Pleurotus spp. World
Journal of Microbiology and Biotechnology 17 (2): 191-200.
19. Zervakis, G., Philippoussis, Α., Ioannidou, S. & Diamantopoulou, P. (2001). Mycelium growth kinetics and
optimal temperature conditions for the cultivation of edible mushroom species on lignocellulosic substrates.
Folia Microbiologica 46 (3): 231-234.
Δ. Σε Εθνικά Επιστημονικά Περιοδικά (με κρίση)
1. Μανωλοπούλου, Ε., Λαμπρινός, Γ., Διαμαντοπούλου, Π. & Φιλιππούσης, Α. (2005). Μεταβολή της αναπνοής
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών πέντε στελεχών καλλιεργούμενου μανιταριού Agaricus bisporus. Γεωργική
Έρευνα 28: 57-68.