ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
Ομιλος “ ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING”
Επένδυση στην καινοτομία
Ο Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING’ είναι ο κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος της
Ελλάδας και αναπτύσσει δυναμική δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Με πλήθος φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία και υπό
αδειοδότηση, συνεχίζει δυναμικά και επενδύει σε μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας,
θεσπίζοντας ένα νέο μοντέλο συμμετοχικής εκμετάλλευσης.
Αυτή την περίοδο, ο Όμιλος πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη συμμετοχική ηλιοθερμική/
φωτοβολταϊκή επένδυση στην Αττική. Πρόκειται για ένα έργο ισχύος 100 MW, το οποίο
καταλαμβάνει έκταση 2.055 στρεμμάτων, καθιστώντας το το τρίτο σε μέγεθος ηλιοθερμικό
έργο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Σε αντίθεση με μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία
δεν άντεξαν στον χρόνο, το έργο αυτό αποτελεί καινοτομική πρωτοβουλία και υλοποιείται με
το νέο σύστημα συμμετοχών, που έχει εκπονήσει ο Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP
INVESTING’, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή, πρακτική, που εναρμονίζεται πλήρως με τις
νέες παγκοσμιοποιημένες πλέον αγορές.
Οι εναλλακτικές βιοκαλλιέργειες αποτελούν ένα ακόμη τομέα, στον οποίο ο Όμιλος επιθυμεί
να θέσει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα. Ο τομέας αυτός, δυναμικός και καινοτόμος,
αξιοποιεί πλήθος αναξιοποίητων και εύφορων εκτάσεων της πατρίδας μας και μπορεί να
οδηγήσει σε μια πραγματική κοσμογονία, παράγοντας προϊόντα ανεκτίμητης αξίας και
ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης.
Στο
πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, αναπτύσσουμε ένα νέο γιγαντιαίο έργο
βιοκαλλιεργειών, δημιουργώντας το μεγαλύτερο «αγρόκτημα» εναλλακτικής βιοκαλλιέργειας
ροδιάς σε έκταση 10.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Βοιωτίας. Η έκταση αυτή θα
καλλιεργηθεί με την καινοτόμο μέθοδο συμμετοχής – συνεκμετάλλευσης – συμπαραγωγής και
με εξασφαλισμένες εξαγωγές της παραγωγής σε Βόρεια Ευρώπη, Καναδά και Η.Π.Α.
Επενδύοντας στην έρευνα τεχνολογικών εξελίξεων με ρηξικέλευθες μεθόδους, δημιουργείται
καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας ροδιού, προσφέροντας
έτσι στην
παγκόσμια αγορά του «κόκκινου χρυσού» μια σειρά από 475 διαφορετικά προϊόντα υψηλής
προστιθεμένης αξίας (φρέσκα ρόδια, φυσικό χυμό, τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά, καλλυντικά
κ.α.)
Τα μεταλλεία της Κύμης (πρώην μεταλλεία Σκαλιστήρη), τα οποία πρόσφατα περιήλθαν
στον ‘Ομιλο ‘‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING’, αποτελούν άλλο ένα αποφασιστικό βήμα
για την περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς διεισδύει δυναμικά και στον τομέα των μεταλλευτικών
δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάδειξη
και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας.
O Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING’, θα συνεχίσει να επενδύει στην πράσινη
επιχειρηματικότητα, στα νέα επενδυτικά μοντέλα πρωτογενούς παραγωγής και στη
μεταλλευτική ανάπτυξη, κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες,
που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας, αλλά και δίνοντας έμπρακτα την απόδειξη για την
υλοποίηση του οράματος της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας μας.
Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο
Ο Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING’, με δυναμική δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελλάδας και τοποθετεί
την συμμετοχή στο επίκεντρο.
Έτσι, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εισάγει νέα καινοτόμα μοντέλα συμμετοχής, με στόχο
την υλοποίηση μεγάλων έργων στρατηγικής σημασίας, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις νέες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τόσο της χώρας μας, όσο και της παγκόσμιας αγοράς.
Πρότυπος Αγρόκηπος εναλλακτικών Βιολογικών
Καλλιεργειών Ελλάδος
Με όραμα την ανάπτυξη, την καινοτομία και την συμμετοχή στην κερδοφορία,
ο Όμιλος αναπτύσσεται στον τομέα των ‘Νέων Εναλλακτικών Καλλιεργειών’
σε κατάλληλες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στην καλλιέργεια αρωματικών &
φαρμακευτικών φυτών, όπως Αλόη, ιπποφαές, στέβια, ρόδια, τρούφα, μύρτιλο,
κλπ.
Ο Όμιλος για το βέλτιστο σχεδιασμό και ανάπτυξη της επένδυσης σκοπεύει να
συνεργαστεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και φορείς της Ευρωπαικής Ένωσης.
Επιχειρηματικό Πλάνο
Ο όμιλος με την αξιοποίηση έκτασης 5.500 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου,
γνωστή με το τοπωνύμιο «Αντίπολη», έχει θέσει ως άμεσο στόχο την επίτευξη ολοκληρωμένου
επενδυτικού σχεδίου, μέσω επιδότησης, από τον Αναπτυξιακό νόμο. Το προτεινόμενο επιχειρηματικό
σχέδιο, αφορά τον πρωτογενή τομέα (βιολογικές καλλιέργειες), όσο και τον δευτερογενή, με την
σχεδίαση, τυποποίηση, συσκευασία, συντήρηση γεωργικών προϊόντων, καθώς επίσης και την εμπορία
και διανομή των παραγόμενων προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στο παραπάνω πλαίσιο, εντάσσεται και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, με
στόχο την μετατροπή τους σε πρότυπης μορφής καταλύματα, για τις ανάγκες των επισκεπτών στο εν
λόγω πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα. Προβλέπεται επίσης, η ίδρυση θεματικού πάρκου,
το οποίο θα αποτελέσει οργανωμένη μορφή τουρισμού, με στόχο την διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος. Τέλος, προβλέπονται εγκαταστάσεις συνεδριακού κέντρου, με απώτερο σκοπό την φιλοξενία
συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων υψηλού επιπέδου.
Contractual Participatory Biofarming
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Contractual Participatory Biofarming (Συμβολαιακές Συμμετοχικές
Βιοκαλλιέργειες) αποτελεί εγγυημένη ανάπτυξη μακροχρόνιας κερδοφορίας μέσω επιχορηγήσεων/
επιδοτήσεων, που στην συγκεκριμένη περιφέρεια, ανέρχεται στο 35%.
Ο Όμιλος για το βέλτιστο σχεδιασμό και ανάπτυξη της επένδυσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, το Γεωπονικό
Ένωσης.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και φορείς της Ευρωπαικής
Πλαίσιο Εφαρμογής Επένδυσης
●
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εναλλακτικών καλλιεργειών προωθούνται οι παρακάτω ενέργειες:
i.
Καλλιέργεια ροδιών σε έκταση 4.000 στρεμμάτων
ii.
Εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιών
iii.
Καλλιέργεια ελιών 400 στρεμμάτων με 5.500 δέντρα μέγιστης παραγωγής
iv.
Καλλιέργεια μανιταριών 100 στρεμμάτων
v.
vi.
vii.
Καλλιέργεια φραγκόσυκων στις όχθες του ποταμού & εκτροφή και παραγωγή 5.000 σμηνών
μελισσών
Εκτροφή 2.000 αιγοπροβάτων
Εκσυγρχρονισμός και επέκταση πρότυπων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων, οι
οποίες θα αποτελέσουν οργανωμένη μορφή έρευνας και τουρισμού.
Γεωγραφική Απεικόνιση έκτασης
Η διαδρομή προς το πάρκο Αντίπολης
Διαμόρφωση επένδυσης
●
Μετά από εξειδικευμένο επιχειρηματικό πλάνο για κάθε ενότητα και εμπεριστατωμένη μελέτη από
έμπειρο προσωπικό, το σύνολο της επένδυσης θα διαμορφωθεί ως εξής:
5.500 στρέμματα
4000 στρ.
Ροδιών
Εργοστάσιο
ροδιών
400 στρ.
Ελιές καλαμών
100 στρ.
Μανιτάρια
Ζωϊκό
Κεφάλαιο
Φραγκόσυκα
& Εκτροφή
μελισσών
Τουριστική
μονάδα
Στρεμματική απεικόνιση ανά επένδυση
Αξιοποίηση έκτασης
Ροδιές
Εργοστάσιο ροδιάς
Ελιές
Μανιτάρια
Τυποποίηση
προϊόντων
Τουριστική
εγκατάσταση
Φραγκόσυκα
&Εκτροφή Μελισσών
Ζωϊκό κεφάλαιο
Αξιοποίηση έκτασης σε
στρέμματα
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Αξιοποίηση έκτασης
σε στρέμματα
Ελιές
Μέσα στην έκταση, υπάρχουν ήδη 400 στρέμματα με ελιές ποικιλίας καλαμών, οι οποίες θα
αξιοποιηθούν περαιτέρω με το παρόν επενδυτικό έργο. Συγκεκριμένα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία
συλλογής τυποποποίησης και συσκευασίας με σκοπό την εξαγωγή τους στις Η.Π.Α. Επιπρόσθετα, για τις
ανάγκες εξαγωγής, ο Όμιλος θα συλλέγει καρπό ελιάς και από άλλους παραγωγούς της περιοχής, ώστε να
επιτυγχάνει τον κατάλληλο όγκο ελιάς για εξαγωγή.
συγκομιδή
Τυποποίηση &
συσκευασία
Ροδιές
Επιπλέον, ο Όμιλος, στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργιας και γενικότερα στην ανάπτυξη
πρωτογενούς τομέα, θα προχωρήσει στην φύτευση 270.000 δενδρυλίων ροδιών σε έκταση 4.000 περίπου
στρεμμάτων. Από την καλλιέργεια της ροδιάς θα προκύψουν, όχι μόνο ο βασικός καρπός, αλλά και όλα
τα υποπροϊόντα, τα οποία θα αξιοποιηθούν εμπορικά. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί είναι:
Υποπροϊόντα ροδιάς
Φρέσκοι σπόροι για νωπή κατανάλωση
Χυμός
Υποπροϊόντα χυμού
Διάφορα τζέλ, μαρμελάδες, λικέρ, σιρόπια, μείγματα με άλλους χυμούς φρούτων (σχεδόν όλων) και
βοτάνων (τσαγιού κλπ.)
Φλοιός ροδιού
Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές (π.χ. ζωοτροφές, φαρμακευτική και διατροφική χρήση).
Εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιού
Επιπρόσθετα, σε έκταση 100 περίπου στρεμμάτων, θα κατασκευαστεί εργοστάσιο επεξεργασίας
ροδιών με όλες τις διαδικασίες χυμοποίησης, εξαγωγής υποπροϊόντων, τυποποίησης και συσκευασίας.
Παρακάτω, φαίνεται η γραμμή παραγωγής με όλη τη διαδικασία επεξεργασίας ροδιών. Το
εργοστάσιο θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει μια δυναμικότητα επεξεργασίας ροδιών
ποσότητας περίπου 35.000 στρεμμάτων.
Μανιτάρια
Σε έκταση 100 στρεμμάτων, ο Όμιλος θα προβεί στη φύτευση και ανάπτυξη μανιταριών πλευρώτους
και στρογγυλών τύπου πόρτο-μπέλο, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση τους στην τοπική και όχι
μόνο αγορά. Ο Όμιλος θα φροντίσει να γίνει η καλλιέργεια τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, ώστε το
τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές και ποσοτικές ανάγκες του καταναλωτή.
Θα προβούμε στην δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, με σκοπό, εκτός από την καλλιέργεια τους,
να πραγματοποιηθεί αποθήκευση και συντήρηση των εμπορευμάτων, καθώς και προμήθεια
απαραίτητου εξοπλισμού, για την τυποποίηση και διανομή στις αγορές.
Ζωϊκό κεφάλαιο

●
Επιπλεόν, ο ‘Ομιλος θα προχωρήσει όχι μόνο σε καλλιέργειες, αλλά και στην ανάπτυξη ζωϊκού
κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργία μονάδας αιγοπροβάτων δυναμικότητας 2.000 ζώων
ειδικής ράτσας υψηλής γαλακτοκομίας, η οποία θα αναπτύχθεί βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Από την κτηνοτροφική μονάδα θα προκύψουν έσοδα, τόσο απο την εμπορία κρέατος, όσο και από
τα ζωϊκά υποπροϊόντα, τα οποία μπορούν να διατεθούν για βιομάζα και λιπάσματα. Η
παραπάνω εκμετάλλευση θα προωθηθεί όσον αφορά την εμπορία κρέατος στην εγχώρια αγορά και
όσον αφορά τα υποπροϊόντα στην παγκόσμια αγορά.
Κοπριά – υποπροϊόντα
ζωϊκού κεφαλαίου
Παραγωγή
Λιπάσματος
Εμπόριο
Κρέατος
Φραγκόσυκα & Εκτροφή μελισσών
●
●
Στο παραπάνω επενδυτικό πλαίσιο, ο Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP INVESTING’ θα προβεί άμεσα
στην καλλιέργεια φραγκόσυκων, αφού αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εναλλακτική
καλλιέργεια και μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Τα οικονομικά οφέλη, που προκύπτουν,
έχουν αυξητική πορεία, με δεδομένο ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Η
εκμετάλλευσή τους προσφέρει σημαντικά προϊόντα, όπως τρόφιμα, τσάι, γλυκά του κουταλιού, ρακί
κλπ., ενώ παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών ασθενειών.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται η εκτροφή 5.000 σμηνών μελισσών. Η μελισσοκομία μπορεί να
αποτελέσει μια σημαντική πηγή εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψιν ότι από πλευράς
κλιματολογικών συνθηκών η Ελλάδα ευνοεί ιδιαίτερα την μελισσοκομία, ενώ και από πλευράς
καταλληλότητας χλωρίδας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.
Εγκαταστάσεις Ζωϊκού Κεφαλαίου
Για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του ζωϊκού κεφαλαίου (γαλακτοκομικά, κοπριά, εμπορία κρέατος) θα
δημιουργηθούν εγκαταστάσεις όπως:
●
Σιλό αποθήκευσης κοπριάς από τα ζώα και βιομάζας από τις καλλιέργειες.
●
Σύγχρονο τυροκομείο
●
Σύγχρονα σφαγεία
●
Σιλό αποθήκευσης τροφής ζώων
●
Εγκατάσταση ψυγείων
Τουριστική αξιοποίηση
Μέσα στην έκταση των 5.500 στρεμμάτων, υπάρχουν ήδη ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία θα
εκσυγχρονιστούν – επεκταθούν, για να αποτελέσουν ένα πρότυπο κέντρο έρευνας και τουρισμού. Με τις
παραπάνω ενέργειες, θα επιτευχθεί αφενός μεν μια νέα μορφή εναλλακτικού-αγροτικού τουρισμού και
αφετέρου ένα κέντρο πληροφόρησης και έρευνας. Γενικότερα, ο 'Ομιλος έχει σαν όραμα την ανάπτυξη της
εν λόγω έκτασης ως ένα πρωτοπόρο θεματικό κέντρο, που θα βασίζεται στη καλλιέργεια, στον τουρισμό
αλλά και στην εκπαίδευση.
Πρότυπο Ερευνητικό κέντρο
Στο πλαίσιο της ευρύτερης αξιοποίησης της εν λόγω έκτασης, ο Όμιλος ‘ΜΠΙΜΠΑΣ GROUP
INVESTING’ προχωρά στην μελέτη και αξιοποίηση νέων καλλιεργειών για περαιτέρω ανάπτυξη και
έρευνα. Συγκεκριμένα, καλλιέργεια μύρτιλου, στέβιας, φραγκοσυκιάς, ιπποφαούς, κράνα, σπαραγγιών,
τρούφας, aloe vera, λαγοκέρασου, παυλώνιας, σμέουρα, σαμπούκος, goji berry, αβοκάντο κλπ. Οι
παραπάνω καλλιέργειες, θα αποτελέσουν την αφορμή για την ίδρυση ενός πρότυπου κέντρου Έρευνας
και Καινοτομίας, προκειμένου να παρακολουθούνται και να αναλύονται με την χρήση υπερσύγχρονης
τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, το νέο Ερευνητικό κέντρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ΄΄εργαστήριο της
φύσης’’, καθώς συγκεντρώνει πολλές παραμέτρους που ερευνώνται απο την διεθνή επιστημονική
κοινότητα. Οι τεχνολογίες του νέου ερευνητικού κέντρου, αναμένεται να αξιοποιηθούν, όχι μόνο για την
προώθηση των σχεδίων της εταιρείας, αλλά και από άλλους συγγενείς κλάδους, όπως αυτοί της
μεταποίησης και της διανομής.
Κεντρική ιδέα επένδυσης
Αναμενόμενο Κόστος
Επένδυσης:
20.000.000 ευρώ.
Ρόδια
Εργοστάσιο ροδιών
5.500 στρ.
Ελιές
Μανιτάρια
Ζωϊκό Κεφάλαιο
Τουρισμός
Φραγκόσυκα
Εκτροφή μελισσών
Χρονοδιάγραμμα επένδυσης
Πανοραμική θέα έκτασης Αντίπολης
Ενδεικτικές εικόνες του κτήματος Αντίπολης σήμερα
Επίλογος
Ο Όμιλός μας πιστεύει ακράδαντα ότι, μέσα από ισχυρές επενδύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την
Ενέργεια, τη Γεωργία και τον Τουρισμό, μπορεί η χώρα μας να βγεί απο την οικονομική κρίση, η οποία
έχει αντίκτυπο τόσο σε προσωπικο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, με την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου, η χώρα μας πιστεύουμε ότι μπορεί να ξαναγίνει ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες
χώρες της Ε.Ε και όχι μόνο.
Επιπρόσθετα, στόχος και όραμα του Ομίλου είναι το προτεινόμενο έργο, να γίνει ένα πρότυπο θεματικό
πάρκο, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη του τόπου αλλά και στην εκπαίδευση των νέων
ανθρώπων και γενικότερα στην επαγγελματική ανάταση της τοπικής κοινωνίας.