close

Enter

Log in using OpenID

20ο Tεύχος - Ένωση Ελλήνων Οινολόγων

embedDownload
Σαντoρίvη. Το VΗσί. Μοναδικό στον κόσμο.
Η πλέον σύγχρονη τεχνολογία του φελλού
στην υπηρεσία της αρχαιότερης παράδοσης
Σαντoρίvη Μπουτάρη. Το κρασί. Μοναδικό στον κόσμο.
ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΑ:Μοnacο Giovanni
Δαβακη-8194 00 ΚΟΡΩΠI-ΑTlΊΚΗΣΤηλ.-Φάζ:01-6622065Ρ.Ο.ΒΟΧ204
ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩ ΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 1991
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ·Μ ΙΑ ΜΕΓΑΑΗ ΧΡΟΝΙΑ
ζύμωση επιτρέπει τον έλεγχο αστάθμητων παραγόντων
είναι σταθ.ερή, κανονική και ολοκληρωμένη,
σχηματισμό αφρού.
που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του οίνου.
Η Gist Brocades, ο πρώτος παραγωγός στον κόσμο
ζυμομυκήτων, ανέπτυξε σε συνεργασία με οινολογικά
εργαστήρια, ξηρές ενεργές ζύμες προσαρμοσμένες σε
κάθε τύπο
κρασιού.
Έτσι
ο οινοποιός έχει τη
δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα τη στρυφνή διαδικασία
της ζύμωσης. Αυτή θα ξεκινήσει πιο γρήγορα και θα
τική έκφραση των κρασιών χωρίς να αλλοιώνουν την
ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών τους, την οποία
αντιθέτως ενισχύουν.
. Ετσι οι επιλεγμένοι και δοκιμασμένοι ζυμομύκητες
μας, σας βοηθούν να κάνετε αυτή τη χρονιά μια
μεγάλη χρονιά.
Η
χρησιμοποίηση
επιλεγμένων
ζυμομυκήτων
στη
Οι επιλεγμένοι ζυμομύκητες
με ελάχιστο
βελτιώνουν την αρωμα­
FERMMN: TillΚOΙ 2YMOMYΚffIΈΣ ΠΑ ΤΗΝ ΔIAΠiPHΣH ΤΩΝ XAPAΚlΉPIΠIΚΩN 1ΉΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ. FERMlCHAMP, zγMOMYΚVTEΣ ΠΑ ΑΠΟ2ΥΜΩΣΕ!Σ, ΑΝΑ2ΥΜΩΣΕ!Σ ΚΑΙ
FERMIRαJGE: ΕΠιΛΕΓΜΕΝΟI 2YMOMYΚffIΈΣ ΠΑ 1ΉN ΑΡΩΜΑ11ΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ Ε!'ΥθΡΟΥ OINOY. FERMMN CRYO: ΕΠ!ΛΕΓΜΕΝΟΙ 2YMOMYΚffIΈΣ ΠΑ ΤΗ 2ΥΜα/Ή
RAR1DASE cχ
προϊΟΝΤΑ ΤΗΣ
qist-broeades
ΒΡ
ΤΗΛ:
239, 594721 SECLIN Cedex, France
(33)20909320. FΑΧ: 20322466 ΤLX: 820645F
Αντιπρόσωποι και αποκλειστικαί διανομείc νια όλη την Ελλάδα:
.7; ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ
5 - ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
8001724-8001746-8001702
222776 - GAF GR - FAX: 8000830
ΤΗΛ:
ΤΙΧ:
Κάθε χρονιά μια μεγάλη χρονιά
ΠΑΡΑΓΩιΉ ΑΦΡΟΔΩΝ ΟΙΝΩΝ.
FERMIBLANC ΑΒΟΜ: ΕΠιΛΕΓΜΕΝΟΙ 2YMOMYΚVTEΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΡΟΜΑηΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ~OY OINOY.
Η GIST BROCADES ΠAPAΓEJ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ OINOAOnΚA ENZVMA. RARlDASE ΕΧ COΙOR ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩιΉ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
ΣΕ ΕΑΕΓΧΟΜΕΝΗ θΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
ΠΑ 1ΉN ΑΠΟΠΜΣΠΩΣΗ
,-·0·'........
- - - . . , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ
Ο ΌΙΝΟΛΟΓΟΣ .
«Ενημερωτικό Δελτiο της 'Ενωσης Ελλήνων Οινολόγων»
ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
ΤΗΛ,
10552 ΑΘΗΝΑ
26
5236155 '
ΤΕΥΧΟΣ 200 ΜΗΝΑΣ ΜΑίΌΣ 1991 ΕΤΟΣ 80
-ΓΡΑΜΜΑ­
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Σύντομα δύο εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν
όπου το κρασί, στη μία τουλάχιστον, έχει τον κυ­
ρίαρχο ρόλο. πρόκειται για την Ελληνική
ΔΕΤΡΟΠ (Θεσσαλονίκη) και για την Γαλλική
RDMICDN
WINEFILTER
Οριζόντιαδιήθηση YIq διαύγασ!1 και α,"Ο­
στείρωση κρασιών μοuστοu σε ενασταδιο
VINITECH (BORDEAUX).
Η χρονική σύμπτωση μας οδηγεί αναπόφευ­
κτα σε συγκρίσεις με διαπιστώσεις που δεν ικα­
νοποιούν και τον πιο καλόπιστο. Ολοι γνωρίζε­
ται και τις δύο εκθέσεις, αλλά και γενικότερα,
από άλλες εκδηλώσεις, πόσο σημαντικό για την
επιτυχία τους είναι να υπάρχουν παράλληλες εκ­
δηλώσει όπως συνέδρια, ομιλίες, διαγωνισμοί
κρασιών κλπ.
Θα σταθούμε σ' αυτό το τελευταίο γιατί σί­
γουρα μετά την λήξη της VINITECH πάλι κάποια
ελληνικά κρασιά θα επιστρέψΟυν με βραβεία από
τον διαγωνισμό που γίνεται παράλληλα με την
έκθεση.
ΙΥΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤιον
Γ, Βογιατζής
Α, Τσακίρης
Γ, Βέκιος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕκτνΠΟΣΗΣ
"GRAFIKA" ΝΙΚ
ΤΗΛ,
ΓργΠΑΡΗΣ Λ. ΣΥΓΓρογ
110
9228000, FΑΧ 9223826
ΜΟΝΤΑΖ: ΑΙΚ ΓΡΥΠΑΡΗ
ΦΩΤΟΣΥΝθΕΣΗ: Κ ΦΡΟΝΙΣΤΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ: ΤΡΑΣΤ ΕΠΕ
ΔIAΦHMIΣ~
Για τις διαφημιατικές σας καταχωρήαεις
Κάθε χρόνο πλήθος εκθέσεων και διαγωνι­
σμών γίνονται σ' όλες τις χώρες που παράγουν
σταν ΟIΝΟΛΟΓΟ,
ΓργΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ Λ Συγγραύ 11 Ο, ΤΗΛ 9228,000,
ΠΕρlεχΟΜΕΝΑ
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ""Ψ"""""""
, ΥΠΕΙΝΗ ΤΩΝ OINOnOIElQN ,
"
.. ,
"
6
,""........................ 8
,
Η ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΛΗΝΟΙ ΤΗΣ ΚVΠPOY..............
30
,.. 35
ΔΕΛΤιΟ τνΠΟΥ
,
"
17
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓογΝ
,....
" .. 37
Η ΚΕΟΣΟΕ ΣΤΟΝ τνπο
,
,
, .. "
37
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ τογ ΟIΝΟΛΟΓΟΥ......................"
35
ΠΡΟΚΥΜΙΔΟΝΗ ......."","""""'"'''''''''''''''''''' , ,,, , ,,
, ,' 36
ΔΙΑΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΙ
, , ,
, 34
νι Ν ITECH 91 ,
,
,', ,'
, 36
ΦΙΑΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
,...
,,, 22
ΕΝΑ' ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ., ".."
," .......,
36
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΥΜΕΣ ΟIΝΟΠΟIΙΑΣ "
"
,
14
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ """""""""""",,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,, ,
" 38
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ", ..
,
,
,,,
κρασί και πάντα οι Ελληνες παραγωγοί αναγκά­
ζονται, μην έχοντας άλλη επιλογή, να συμμετά­
σχουν σ'αυτές προκειμένου να αποκτήσουν την
διάκριση που θα βοηθήσει εμπορικά το προ'ίόν
τους,
Η απουσία αντίστοιχης ελληνικής διοργάνω­
σης θέτει ερωτήματα στους αρμόδιους.
- Γιατί το Υπ.Γεωργίας δεν προχώρησε στην
αναγνώριση οργανισμών, επαγγελματικών ενώ-
σεων ή όποιο άλλο όργανο αυτ() κρίνει ικανό,
όπως ορίζει η οδηγία της ΕΟΚ, προκειμένου να
υπάρχει επίσημα φορέας απονομής διακρίσεων;
- Γιατί οι επαγγελματίες δεν ζήτησαν, απ' ότι
γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο από το ΥΠόυργείο και
καταqεύyoυν στις άλλες χ<1φ;;
- Γιατί το Υπ. Γεωργίας δεν αναγνώρισε την
Ενωση Ελλήνων Οινολόγων, όταν αυτή το ζήτη­
σε, αλλά απάντ,ησε αρνητικά με ελαφρά τη καρ­
δία επιχειρήματα;
ΔΙΟΙΚΗΠΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΝ ΟIΝΟΛΟΓΟΝ
Α, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΜΟΥ· ΠΡΟΕΔΡΟΣ .
Β, ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ - ΑΝΤιΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ
- ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
- ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ, ΚΟΣΣΙΕΡΗΣ - ΤΑΜΙΑΣ
Γ. ΒΕΚΙΟΣ - ΕΦΟΡΟΣ
Ι. ΔΡΙΤΣΑΣ - ΜΕΛΟΣ
Α, ΤΣΑΚΙΡΗΣ
6
Δεν θα oκεq&w οι αλλοδαποί ότι μόνοι μας
δεν αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας αυτή την ικα­
νότητα; Εμείς πάντως οι Ελληνες Οινολόγοι δεν
το δεχόμαστε!!!
'
Είναι πιστεύουμε καιρός να ασχοληθούμε σο­
βαρά μ' αυτή την πτυχή των εκθέσεων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
• Άμεση χρήση γισ παραγωγή καθαραύ
και αποστειρωμένου κρασιού
•
•
Διατήρηση ποιότητας κρασιού
Ανοχή οε πίεση και στα δύο άκρα
•
Μηδενισμός κόστους ΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
κοιΦΙΛΤΡΩΝ
•
•
• Εύκολο καθάρισμο
• Άμεση μεταφορά για
πολλαπλές χρή­
σεις,
Χαμηλό κόστος λειτουργίας
Μειωμένη παρακολούθηση κατά την
λειτουργία
ΑΠΟΚΛΕIΣΤιΚΟΣ ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. Α.Ε.Β.Ε
[lΩ Ι LFORM4~
ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ
& ΡΕΑΣ 14
118 53 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3466550 - 3424314 - FAX, 3479791
Κ. ΠΕΤΡ ΑΛΩΝΑ Τ,Κ,
TELEX.224519
- - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Εξοπλιστείτε για το
1992 ...
ΟΙ προοπτικές που δημιουργεί η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς θέτει συγχρόνως σε όλους μος σο­
βαρές απαιτήσεις για την έγκαιρη αύξηση της παραγωγικότητας, μπροστά στον επερχόμενο σΚ,ληρό
ανταγωνισμό - ερευνητικό και βιομηχανικό. Εάν έχετε βάλει σαν στόχο να αντιμετωπίσετε την προκλη­
ση του 1992 ενεργά με την βελτίωση της ποιότητας και ανταγω'νιστικότητας, η εταιρε,ία μας, με την
25ετή πείρα της, μπορεί να σας εφοδιάσει με τις κατάλληλες συσκευές.
ΗΥΓΙΕΙΝΗ
ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
ρΗ·ΜΕΤΡΑ
-IONTOMETPAORION
Ταχεio μtτρηση ΡΗ καιιόνΤωΥ Π.χ. νατρίου, καλίου, σο6εστίou,
χλωρ!ου. φθoρloυ, 6ρωμίου, διoξειδioυ
1. Αιι.εταλδείιδη
2. Μεθανόλη
. Ακετόνη
. ΙσΟΠΡοπυλική αλκοόλη
5. ΟΙεlκός αιθυλεσ1έρας
6. nροπαvόλη -1
7. Βουτανόλη -2
8. Ισοβοuτυλική αλκοόλη
9. Βοuτανόλη -1
11
10. Ενεργός lσοαμυλlκή αλΚΩ' η
11. Ανενεργός ιοοαμυλlκή αλ όλη
(μέρος 20)
Α.ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Προβλήματα διάβρωσης.
δlάβρωσn οι χάλυβες πρέπει να έχουν χαμπλή περιεΚΗ­
Μπχανική διάβρωσπ μπαρεί να γίνει με χτύππμα ή με
κόωτα σε άνθρακα
«0,03%)
Πιάνια. Η διάβρωσπ από αμυχές οδπγεί σε τοπικές κα­
τραχύτπτας των επιφανειών ή ακάμπ και τπν καταστρο­
ταστροφές τπς επιφάνειας οφήνοντας τπν υπόλοιππ
φή των επικαλύψεων.
ανέπαφπ. Είναι π πεpίπτωσn του περιβάλλοντος που πε­
Χπμική διάβρωσπ μπορεί να γίνει με τπ χρήσn ακα­
5
ή σταθεΡοποιπτές όπως το
βίαιο τρίψιμο. Εχει σαν απατέλεσμα τπν αύξπσπ τπς
100 όνθρaιιoς.
10
, ι" Il:' ,ι
9
Τυ!1lκή ανόλυση κρασιού με αέριο
γΓΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΡΕΑΚΙΝ ΕιΜΕΑ
χρωματογρόφο
Αυτόιιατηανάλυση μεθανόλης, προσθέτων, πρωτείνών,κλπ.
PERKIN·ElMEA 8500.
ριέχει χλώριο παρουσία οξειδωΗκών, όπως π θαλάσσια
Qιrφ."I.,.,~
\IIK\JIItII4llI12
Itt\li,..l; J..
υγροσία, ομίχλπ αλλά επίσnς και των προϊόντων καθα­
~:"~,:~ιωlι!·2~;.,,~~~r.II~tί~
Η πλεκτροχπμική διάβρωσπ μπορεί να προσβάλλει
ρισμού που περιέχουν χλωριούχα ποράγωγο και χλώρια.
ι'"
Ης ανοξείδωτες επιφάνειες εξ αιτίας φαινομένων γαλβα­
Προφύλαξπ μπορεί να επιτευχθεί με χρπσιμoπoίπσn των
τάλλπλων προϊάντων καθαρισμού και aπoλύμανσπς.
νισμού. Το ρόλο ταυ οναγωγικού παίΖουν μικροτεμάχια
κατάλλπλων τύπων ανοξείδωτου και διατπρώντος Ης
χαλκού, κοσσίΤεΡου, μολύβδου. Οι γαλβανισμένες με
επιφάνειες τελείως καθαρές.
ψευδάργυρο επιφάνειες προστατεύουν το σίδπρο γιοτί ο
Η διάβρωσπ σππλαίου δπμιουργείται σε Ζώνες επι­
Kάθnσnς τρυγικών αλάτων. Εχουμε φαινόμενα πλεκτρό­
λuσnς εξ αιτίας τπς διαφορός αερισμού. Τα μέρπ το κα­
λύτερο αεΡΙΖόμενα γίνονται κάθοδοι χόρπ στπν επίδρο­
σn του οξυγάνου. Τα μέρπ που είναι λιγότερο αεΡΙΖόμε­
να, δπλαδή στις Ζώνες εΠΙKάθnσnς των τρυγικών αλά­
ψευδάργυρος είναι πιο αναγωγικός aπό το σίδπρο. Ο
μαλακός χάλυβας και ο χυτοσίδπρος κατοστρέφονται με
χπμlκό τρόπο από οξείδωσπ, δπλαδή προσβολή από
χλώριο και τα παράγωγα του, αραιωμένα οξέα, οργονικά
και ανόργανα
Ορισμένα πλασΗκά προσβάλλονται από διαλύτες
των, γίνονται άνοδοι. Η διόβρωσn γαλβα~ισμoύ είναι
όπως οι αλκοόλες. Το γυαλί είναι πραΚΗκό χπμικώς
aπατέλεσμα τπς επαφής δύο μετάλλων με διαφαρεΗκές
aπρόσβλπτo. Το καουτσούκ επιρρεάΖεται aπό τους διο­
ιδιότπτες οπότε παρουσιάζονται φαινόμενα πλεκτρόλυ­
λύτες, το ιώδιο κοι το χλώριο.
σnς. Δημιουργείται aπό τπν επαφή ως ανοξείδωτπς επι­
Το ανοξείδωτο προσβάλλεται όταν έχουμε χαρογμα­
φανείας με σίδπρο π μπρούντζΟ. ΙδιαίτεΡΠ προσοχή
ηές του εξωτερικού ΠΡOσταΤΕUHΚOύ στρώματος από
aπαιτείται ώστε κατά τπ διόρκεια εγKατάστασnς ή εργα­
σκλπρότερο αντικείμενα, aπό ομοιόμορφπ διάβρωσπ σε
σιών να aπoφεύγεται π εναπόθεσn μεταλλικής σκόνπς.
όξινο περιβάλλον, από ενδοκοκκώδπ διάβρωσπ που
ΔρασΗκός καθαρισμός γίνεται με πλύOJμο του ανοξεί­
προσβάλλει ορισμένους χάλυβες καταστρέφοντος τους
δωτου με νιτρικό οξύ
κρυστάλλους του κρόμματος. Ευνοείται aπό περιβάλλον
στο μισό, εφόσον το ανοξείδωτο περιέχει από
όξινο και οξειδωΗκό. Για ν' aπoφύγoυν τέτοιου είδους
χλωριούχα
52%
It:jj:l~
: 41214
ΙΙΙΧ
5
I'ΔιιρoΙ'~ α~θvλεaτέαιι.;
1.
2. I(αιιpuλI.Mόc αl.ΘVλεστ~
3. 1<J;lnρι.~ αι.θuλεστέαιι.;
4. ια..ιοι.~ α~ ΘVλεστέιnc
Φαl.νι,W),1.θαΙ.όλη
5.
3
•
ι.
IJ:Jl
Ιαι
-
0'_
-
--
-3OD
Finnigan-MAT
-;οα
.~:
ι
._c~
,"
ΦAΣMATQΦΩTOMETPO
2η ηαΡάΥωγος φόσματος
UV-VIS κρασιών
PERKIN ELMER
Μψη χαΡακτηΡΙΙΙ'Ηκών φaσμότων
UV-VIS κoaσιών.
~
ι
ι J·i8ιιiίi
_ .-..
_":,,,..:ι:-..ι...-...ι...a;=~
~ ~!..!-
..!.
~
...
~.
13:ΖΙ
21:U
~
Trap Detector
__
..
Ι~
21:11
'I\πu.)(ή CJ\άλuση wιxιαι.w Υl.α α~θuλεστέoε:, με
(110)
διαλυμέναυ στο τέτορτο ή
12 %
-'H',.
nr" •3':U
1!..
!
,,,
--
~
.-
.:..
~
••
""...-
"
~
'00
:
... &
'"
,~
,~
.~
c,,_
,
c",?,",
Ι!
,,'
""
,~
•
~
'00
-.
-':-
,m
SNIF ΝΜΑ βΑυΚΕΑ
Ιαοτοπικη ανό~υση αυθενΊ\κότ/τας κρασιών.
Ένα επιτελείο από ειδικευμένους χημικούς είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας.
8
Μ ΔΡ Κ.Ι.ΒΑΜΒΑΚΑΣ Α.Ε.
ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ
1,154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
·6478973, ΟΙ ·6723405
214290 - FAX: 01-6478978
ΤΗΛΕΦ.: ΟΙ
ΤΙΧ:
Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
----------------------- Ο
Ιδιότητες των προϊόντων καθαρισμού
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
διοόχα προΙάντα, προΙόντα που μποροόν να προκαλέ­
σουν αμυχές. Γενικά στη χρησιμοποίηση των πλαστικών
και απολύμανσης.
χρειάΖεται ιδιαίτερη προσοχπ γιατί γρατσουνίΖονται
Τόσο τα προΙόντο καθαρισμοό όσο και απολόμαν­
πολό εόκολα.
Για το ξόλο σαν προΙάντα καθαρισμοό και απολό­
σης πρέπει να έχουν την ικανότητα διαβροχπς και δι­
είσδυσης, αηοχωρισμοό, αφρισμοό και μεγόλο πεδίο
μανσης μποροόν να χρησιμοποιηθοόν Ο θειώδης
εφαρμογών. Ακόμη δεν πρέπει να μεταδίδουν γεόσεις
δρίτης, αλκάλια, υπερμαγγανικό κάλιο σε όξινο ηερι­
και οσμές, δεν πρέπει να είναι τοξικό για τον χρπστη,
βάλλον. Δεν μποροόν να χρησιμοποιηθοόνισχυρά οξέα
aw-
να αφαιροόνται εόκολα με ξέπλυμα, να βιοαποικοδο­
ενώσεις του τεταρτοταγοός αμμωνίου γιατί ξεπλαίνεταί
μοόνταl και να είναι οικονομικά
δόσκολα και χλωριοόχα.
Το καουτοοόκ έχει γενικά το μειονέκτημα να γίνεται
Τα προΙόντα καθαρισμοό πρέπει να έχουν ικανότητα
διόλυσης, δημιουργίας γαλακτώματος, ιδιότητες αφομοίc
πορώδες. Μποροόν να χρησιμοποιηθοόν αλκαλικά
ωσης, κροκείδωσης και διασπορός.
πρόίόντα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χλωριοόχα, ασθεvn
Τα ηροΙόντα απολόμανσης πρέπει να έχουν μεγάλο
φόσμα αποτελεσμαηκότηταςκαι δεν πρέπει να εμφανί­
οξέα. Δεν μποροόν να χρησιμουοιηθοόν ενώσεις του
τεταρτοταγοός αμμωνίου.
()
Ζουν φαινόμενα εξοικείωσης.
Εwοείται όη όλα τα προΙόντα που χρησιμοποιοό­
χαλκός, ορείχαλκος και μπροόντΖος πρέπει να
αποφεόγουμε να έρχονται σε επαφπ με άλλα μέταλλα
γιατί μποροόν να αποτελέσουν σημεία διάβρωσης.
νταl πρέπει να είναι σόμφωνα με τη νομοθεσία.
Μποροόν να χρησιμοποιηθοόν αλκάλια όχι άμως αλο­
Επιλογή προϊόντων καθαρισμού και
γόνα και υποΧλωριώδες νάτριο.
απολύμανσης σε σχέση με την φύση των
επιφανειών.
Για το σίδηρο και τον γαλβανισμένο σίδηρο μπο­
ροόν να χρησιμοποιηθοόν τασιενεργά όχι όμως οξει­
n οξέα.
δωηκά
aμμωνίου, χλωριοόχα πaρόγωγα σε αλκαλικό περιβάλ­
Εκλογή των προιοντων καθαρισμού και
απολύμανσης με 'βάση το είδος ρύπου.
λον, φωσφορικό οξό, νιτρικό οξό. Δεν μποροόν νο
Οταν οι ρόποι προέρχονται από το γλεόκος
χρπσιμοποιπθοόν προΙόντα χλωριοόχα σε όξινο περι­
n το
κρασί είναι δηλαδπ οργανlκιΊς φόσης άπως χρωσηκές,
προκαλέσουν απόξεση.
μικροοργανισμοί, σάκχαρα μποροόμε να χρησιμοποιπ­
n
φορμοφαινόλες μποροόν να χρησιμοποιπθοόν προΙόντα
σουμε πρόίόντα οξειδωηκά, τασιενεργά, χλωριοόχα αλ­
καλικά
n οξέα.
Οταν είναι σόνθετα όπως οργανοανόργανα Π.Χ τρυ­
Δεν μποροόν να χρησιμοποιηθοόν υψηλές πιέσεις, αλ­
γικά άλατα τότε πρέπει να χρησιμοηοιηθοόν ισχυρά αλ­
κοόλη, υψηλές θερμοκρασίες και βόσεις για ορισμένες
καλικά Οταν είναι ξένα προς τη σόσταση του γλεύκους
αλκαλικά, χλωριοόχα, τεταρτοταγοός αμμωνίου
ρητίνες.
Για ης δεξαμενές από μπετόν με επικάλυψπ τρυγι­
κών μnoρoόν να χρησιμοποιηθοόν βόσεις, βόσεις χλω­
n του
θούν αλκαλικά, τασιενεργά, ισχυρά αλκαλικά εφόσον
βέβαια το εππρέπει η επιφάνεια.
Οταν είναι ανόργανα όπως χώμα, ανθρακικό ασβέ­
ριοόχες. Δεν μποροόν να χρησιμοποιπθοόll οξέα, διο­
ξείδιο του θείου, ενώσεις Ίου τεταρτοταγοός αμμωνίου
σηο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκαλικά, οξέα.
έπεlδιl ξεπλαίνεται δόσκολα, υψηλές πιέσεις.
Για ης δεξαμενές από μπετόν επενδυμένες με επο­
ξυρρητίνες ισ1<όουν τα ίδια με αυτές από χάλυβα και
επενδυμένες με εποξυρρητίνες.
Για ης δεξαμενές από μπετάν και επενδυμένες με
κρασιού όπως γράσα μπορούν να χρησιμοποιη­
Για υπολείματα από κάλλες, εηκέπες μπορούν να
χρησιμοηοιηθοόν αλκαλικά σε συνδιασμό με τασιενερ­
γά
Για τη σKόvπ πρέπει να λαμβάνεται προσοχπ ώστε ο
αέρας που κυκλοφορεί να είναι φιλτραρισμένος.
εσωτερικιΊ επικάλυψη γυαλιοό μποροόν να χρησιμοποι­
Τα υπολείματα των καθαριστικών και aπολυμαντικών
ηθοόν βάσεις και βάσεις Χλωριοόχες. Δεν μποροόν να
μποροόν να απομακρυνθούν με τη χρπση πόσιμου νερού.
χρησιμοποιηθοόν οξέα και προΙάντα χρησιμοποiοόμενα
εν θερμώ καθώς και υψηλές πιέσεις.
Για τα ηλασηκά υλικά μποροόν να χρησιμοποοιη­
10
Τεχνικές χρήσης προϊόντων καθαρισμού
και απολύμανσης.
θοόν αλκαλικά και ισχυρά αλκαλικά δεν μποροόν να
Ενα πρόίόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εμβάπηση,
χρησιμοποιηθοόν αλκοόλες, υψηλές θερμοκρασίες, ιω-
διαβραxn, κυκλοφορία, ραντισμά, βούρτσισμα, νεφέλω-
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
σημεία δυσπρόσητα. Ακόμη και αν είναι ανοξείδωτες
της τεχνlκπς είναι συνάρτηση του υλικού προς καθαρι­
κινδυνεύουν να σκουριάσουν άταν βρεθοόν σε επαφπ
σμό.
με άλλο μέταλλο. Το βάρος των μηxαvπμάτων δημιουρ­
Η εμβάπηση, διαβροχπ ταιριάζει στα μικρά αντικεί­
μενα άπως για παράδειγμα ης φιάλες. Να σημειωθεί άη
η εμβάπηση, διαβροχπ μπορεί να ενισχυθεί με τη χρπ­
ση υπερΠχων.
Η κυκλοφορία ταιριάΖει στα κλειστά κυκλώματα
όπως για παράδειγμα σε σωληνώσεις και πρέπει να γί­
νεται με φορά αντίθετη από αυτπ της κανονικπς λει­
τουργίας.
Ο ραντισμάς ταιριάζει σε μεγάλες επιφάνειες όπως
αυτές των δεξαμενών, τοίχους, πατώματα. Σημανηκό
ράλο παίζει ο χράνος επαφΠς.
Νεάτερες τεχνικές επιτρέπουν τη δημιουργία αφρού
με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου επαφΠς.
Μπορουν επίσπς να χρησιμοποιηθούν μηχανικά
μέσα. Το πιό απλό είναι ένα ακροφόσιο με στένωση και
ειδικc μηχανπματα δημιουργίας υψηλών πιέσεων σε
υγρά σε κανονικιΊ θερμοκρασία, σε αυξημεvn και σε
ατμό.
Το βοΥρτοισμα είναι υποβοηθηηκό άλλων μεθόδων.
καθαρισμό χώρων ανοιχτών η κλειστών αντίστοιχα. Να
σημειωθεί όη το ξέπλυμα με νερά είiιαl πιο αηοτελε­
σμαηκό από τον ατμό.
βόλλον, υδροχλωρικό οξό, προΙόντα που μποροόν να
Γ ια τον χόλυβα επενδόμενο με εποξυρρητίνες
μα, καπνισμό. Η εKλOyιl τάσο του προΙόντος όσο και
Το νεφέλωμα και ο καπνισμάς χρησιμοποιείται για
Για τον ανοξείδωτο. χόλυβα μποροόν να χρπσιμο­
ποιηθοόν ισχυρό αλκαλικό, ενώσεις του τεταρτοταγοός
-----------------------
Ακόμη το ξέπλυμα των ενώσεων του τεταρτοταγούς
αμμωνίου πρέηει να ελέγχεται με ένα κατάλληλο αντί­
στοιχο αντιδραστηριο.
Καθορισμός επί τόπου γίνεται με ένα σύστημα μόνι­
μα εγκατεστημένο. Περιλαμβάνει ένα δοχείο αποθπκευ­
σnς του πραΙόντος, ένα δοχείο απOθιlKευσης του νερού
ξεπλόματος, σύσιημα προετοιμασίας του προΙόντος,
αντλίες απoστoλιlς και επιστροφΠς. Προσφέρει μεγάλη
γεί λακούβες στις οποίες λιμνάζουν νερά με αποτέλε­
σμα να ανaπτύσoνται μούΧλες.
Η πορεία του νεροό σε αυλάκια πρέπει να είναι ει
δυνατάν σόντομη ώστε να μειώνεται η υγρασία του χώ­
ρου που με τη σειρά της οδηγεί σε εμφάνιση μούΧλας
στο δάπεδο και στους τοίχους.
Η χρπση μηxαvπμάτων δημιουργίας πιέσεως η θερ­
μοό νερού προϋποθέτει την πρόβλεψη εγκατάστασης
παροχπς νερού και ηλεκτρισμού.
Το δίκτυο μεταφοράς κρασιού πρέπει να είναι το
δυνατόν απλούστερο. Ενα αυτάματο δίκτυο διανομπς
πρέπει να περιλαμβάνει αυτόματες βάνες, τμπματα απά
γυαλί ώστε να είναι δυνατπ η οπηκιΊ παρακολούθπση,
αυτοματοποιημένο καθαρισμό ενώ πρέπει να αποφεύγο­
ντΟI τα ελασηκά τμπματα που μπορούν να προκαλέσουν
διαρροές.
Το έδαφος πρέπει να διαθέτει αντlOλισθnηKιΊ κάλυ­
ψπ, να πλένεται εύκολα, να έχει ης σωστές κλίσεις. Τα
εδάφη που δέχονται βαριά οχπματα πρέπει να είναι κα­
τάλληλο για το σκοπά αυτά.
Οι aπoxετεύσεις πρέπει να είναι σκεπασμένες και οι
είσοδοι τους δεν πρέπει να είναι σκεπασμένες με δι­
κτυωτό γιατί επιτρέπει το ανέβοσμα δυσάρεστων οσμών.
Επιπλέον αν είναι λεπτό βρωμίΖει εύκολα ενώ όταν εί­
ναι αραιά δεν συγκρατεί τίποτε.
Οι υπόγειες υποδοχές υγρών πρέπει να αποφεύγο­
νται Γι αυτό πρέπει να
αποφεύγουμε την υηόγεια το­
ποθέτησπ μηxαvπμάτων υποδοχπς σταφυλιών που επί
πλέον για καθαρά οlνολαγlκαύς λόγους πρέπει να είναι
στο έδαφος
n υπερυψωμένα.
Οι τοίχοι πρέπει να είναι επενδεδυμέναl με βαφές
αποτελεσμαηκότητα, μικρό κόστος λεπουργίας για κα­
που εμποδίΖουν την ανάπτυξη μούχλας
θαρισμό δεξαμενών, πθμών, εμφιαλωτηρίων. Η μείωση
ρα με ηλακίδια τοίχου.
του κόστους οφείλεται στο όη εππρέπεl τη μικρότερη
χρησιμοποίηση προσωπικού καλύτερη δοσολογία και
n ακόμη καλύτε­
Η διανομπ του νερού πρέπει να αποφεύγεται να γί­
νεται με ελασηκοός σωλιlνες απλωμένους στο έδαφος.
επανάκτηση, εξοlκονίμηση νερού χάρη στην επαναχρη­
Παράλληλα πρέπει να υπάρχει δίκτυο διανομπς Ζεστού
σιμοποίηση του νερού ξεπλόματος. Τέλος έχουμε ομοι­
νερού.
ομορφία εργασίας και καλύτερο έλεγχο.
Υγιεινή χώρων και εγκαταστάσεων του οι­
νοηοιείου.
Η αίθουσα εμφιάλωσης πρέηει να τροφοδοτείται με
διηθημένο αέρα. Ιδιαίτερη φροντίδα ηρέηει να ηαίρνου­
με για ης οινολογικές ουσίες κοι τους φελλούς όσον
αφορά την αποθπκευση τους.
Η ηεριόδος του τρύγου απαπεί αυξημέvπ καθαριό­
Οσον αφορά την υγιειvn των χώρων του οινοηοιεί­
τητα. Τα ηλασηκά κιβώηα μεταφοράς σταφυλιών και οι
ου πρέπει να αποφεύγονται ορισμένα κατασκευασηκά
καράτσες ηρέηεl να ηλένονταl καθημερινά με ηίεση και
λάθη των εγκαταστάσεων.
βούρτσισμα ακόμη να απολυμαίνονται με θείωση
Οι πλατφόρμες πάνω σης οποίες εγκαθιστούμε μη­
χαvnματα δεν πρέπει να είναι σταθερές γιατί δημιουρ­
γούν πρoβλιlματα στον καθαρισμό κάνοντας ορισμένα
δρίτη
aw-
0,2%.
Οι αντλίες σταφυλοηολτού με
mv
ευκαιρία της βρα­
δυvnς διακοηπς των εργασιών ηρέηει να αποσυναρμο-
'11
------------------------
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
λογούντοl ώσιε νο πλένοντΟ! κοι νο οφοιρούντΟ! όλο
ΙΟ στερεά υπολείμαιο που δεν φεύγουν με aπλή πίεσπ
άδεlOσμα ιου κροσlOύ ΙΟ βαρέλι απαlΙεί ειδική φρονιί­
δα ΔlΟβροχή με άφθονο νερό υπό πίεσπ, ανIlσπψία με
απαlΙούν οκόμη μεγολύιερη φρονιίδα με εμβύθινση
ιου νερού. Οι σποσιήρες ο οποραγισιήρος και ΙΟ πιε­
θείωδη ανυδρίιη που συνήθως γίνειοι με κάψψο σιερε­
μέσα σε ένο aπoλυμoνηKό διάλυμα ακόμη κο! βούρισl­
σIl\ΡIO είναι δύσκολα σιον κοθορισμό γι ουιό πρέπει
νο καθορίΖονιοl καθπμερινό ώσιε νο αποτρέπετοl η
συσσώρευσπ υπολεψάιων και η δημlOυργία εσIlών μό­
λυνσης. Η χρήσπ νερού με πίεση είνΟ! aπαρoίIηIη. Σε
περίοδο μακράς δlOκοηής λεnoυργίας πρέπει νο γίνειΟ!
aπoσυναρμoλόγησπκο! συνιήρηση ιων οντλιών.
Το γλεύκος κοιά ιη διάρκεlO ιου τρύγου μολύνει
όχι μόνο ΙΟ μηχονήμαιο οινοποίησης αλλά κο! όλους
ιους χώρους ιου οινοποιείου μέσω ιης άμεσης επαφής,
ιου αέρα που μειοφέρεl μazί με ιη σκόνη πολυάριθμους
ού θείου, στράγγισμα με ΙΟ άνΟ!γμα προς ΙΟ κάιω γlO
σμα. Μειά ΙΟ ξέπλυμο πρέπει να στραγγίΖουν. Ακόμη
πένιε μέρες, νέα ανησηψίο με θείωση αwδρίιη, σφρά­
γlOμα. Η χρήση ιου θειώδη ανυδρίm πρέπει να γίνειΟ!
κάθε
3
Οι εόκομπιες σωληνώσεις και γραμμές μειοφοράς
είναι απαραίιηιος ο περlOδlκός KOθaρlOμός ιών μειαλ­
λlκών συνδέσμων σιο άκρο ιους.
μήνες και ο χώρος aπoθήKευσπς ιου πρέπεΙ νο
Οι γραμμές μειοφοράς σιοφυλιών ή σιεμφύλων
κινήσει Οι λάκοι και υποδοχείς πρέπει να πλένονιοl
νοχρησψοποίηση πρέπει νο γεμίΖεΙ με νερό ώσιε ΙΟ
κο! νο aπολυμαίνονται περlOδlκά δεδομένου οη aπOIε­
ξύλο να ελευθερώνει ΙΟ H2S04 και ΙΟ ΗcοόΗ που
λούν εσιίες μόλυνσης και συνήθως έχουν δυσκολία
ενδεχομένως να έχει σχημαησθεί απο ολλοίωση ιου
πρόσβασπς.
Οι δεξαμενές aπό μπετόν χωρίς επένδυση πρέπει να
κρασlOύ και που έχει απορροφήσει ΙΟ ξύλο.
επαλείβονιΟ! αφού πρώιο aπαλλαγούν aπό ης τρυγίες,
αφού aπομακρύνουμε ΙΟ τρυγικά άλαιο με ανθρακούχο
με ένα διάλυμα 15 με 20 % τρυγικό οξύ περνώνιος 2·με
νερό
3
10%
,να aποστειρώσουμε με ατμό ΚΟ! να προσθέ­
δlOδοχικά στρώμαιο κο! αφήνονιος να σιεγνώσει
μειά από κάθε επάλειψη.
Η αποσιείρωσπ μπορεί να γίνει με χπμlκά μέσα.
ΥυαλlOύ ή κεραμικά απαlΙούν διαρκή έλεγχο ιων συν­
δέσμων. Οι δεξαμενές από μπετόν καλυμένες με εποξυ­
σπς με νερό αππλλαγμένο
σιους πόρους ιου ξύλου.
ρηιίνες είνΟ! όπως κο! ΙΟ πλακίδια ανθεκηκά σιο διαλύ­
ΕφαρμόΖειΟ! με καλά αποιελέσμαιο σιο εργοσιάσlO
από μικροοργανισμούς.
Οι σωληνώσεις και ΟΙ γραμμές μειοφοράς aπό ανο­
μαιο πλυσίμοιος και ΙΟ προϊόντα απολύμανσης. Απα­
γαλακιος και σης Ζυθοποιίες ΚΟ! πρέπει να αρχίσει να
ξείδωιο χάλυβα πρέπει μετά από κάθε χρήση να ηλένο­
ραίιηιπ προϋπόθεση κοθαριόιπιος οποιασδήποτε δεξα­
εφαρμόΖειΟ! ΚΟ! σIlς οινοπOlίες. Το πλύσψο και π aπo­
νιοι με νερό υπό πίεσπ. Μειά από μακρόχρονη δlΟκοπή
μενής είναι η αφαίρεσπ ιων τρυγικών αλάιων γlOιί γί­
λύμανσπ πρέπει να γίνειοι μετα ΙΟ ιέλος ιης καθπμερι­
ιης λεnoυργίας είναι οπαροίιηιη η χρησψοποίησπ aπo­
νονιΟ! εσιίες ανάπτυξπς μικροοργανισμών. Η απομά­
λυμανIlκού και μετά άφθονο ξέπλυμα
κρυνσπ ιους πρέπει να γίνειοι με χημική μέθοδο μlΟ
νής εργασίας ενώ η aπoστείρωση πριν ιην έναρξη ιης
καθημερινής εργασίας.
Οι ιοπωηκές καθαρίΖουν εξαιρεIlκά δυσκολα Απο­
ιελούν, δεδομένου όη λερώνοντΟ! με κρασί πολύ εύκο­
λα, εξαιρεIlκό υπόστρωμα ανάπτυξης μlκροοργανlOμών.
Γ 10 ιην απολύμανσπ ιους χρησψοποιείιοι κάψψο, αλ­
γίας χονδρού στρώμαιος π πio οικονομικ" μέθοδος εί­
κοόλη, μπάνlO εμβύθινσης χωρίς όμως να επιτρέπουν
νΟ! aπoμάKρυνσή ιους με φλάγα. Η τρυγία λειώνει, ρέει
ιην ολοκληρωIlκή αηοσιείρωση ιου μηχανήμαιος.
ιης μπορεί να φέρει ιο κρασί σε επαφή με ΙΟ Χάλυβα
και.να τον εμπλουιίσει με σίδηρο.
Οπως κο! σης ισψενιένιες δεξαμενές έισι ΚΟ! σης
μειαλλικές πρέπει να aπoμακρ(,νOνIOΙ με σχολασηκό­
ιηιο ΙΟ φυγlκά άλαια.
Σης μονωμένες δεξαμενές πρέπει να αποφεύγουμε
Το προσωπικό του οινοποιείου πρέΠΕΙ να είναι εκ­
ιην επαφή ιου κρασlOύ με ΙΟ μονωηκό υλικό φελΙΖόλ ή
πΟ!δευμένο όσον οφορά ιην υγιεινή χάρη σιην εξOl­
πολυουρεθάνη γlOιί μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη μι­
κίωσπ κο! κΟ!νοποίηση με ΙΟ αποιελέσμοιο ιων μlκρο­
κροοργανισμών.
Οι μεφπιές σιάθμης είναι διαρκής πηγή προβλημά­
ιων γlO ιην καθαριόιηιο και καλό είνΟ! να aπoφεύγo­
νιοι Σε περίπιωσπ χρησψοποίησής τους πρέπει να
ειών. Το
αποσυναρμολογούνιοι κο! να πλένονταΙ. Οι σωληνώ­
παλιά βαρέλlΟ ιδίως όιον δεν έχουν συντηρηθεί σωστά
σεις μειοφοράς αδρανών αερίων πρέπει να ελέγχονιοl
δίνουν άσχημες οσμές κο! πολλές προκαλούν ιην ού­
περlOδlκά με ειδικό σπρέϊ γlO ιην σιεγανόιηιά ιους.
ξησπ ιπς πιηIlκής οξύιηιος ιου κρασιού. Μειά aπό κάθε
Επίσπς
6
50 - 90 min. Το νερό πρέπει να έχει οδηγηθεί σε ΡΗ
κο\πά σιο 2,8 με προσθήκη κιτρικού οξέως και περιε­
κηκόιηιο σε θειώδη αwδρίιη 10 9/h!. Μπορεί επίσπς
να χρπσψοποιπθεί νερό 900 C.
παθογόνOl μlκροοργανlOμοί έχουν εγκαιοσιοθεί βαθειά
νών η επίχρισπ πρέπει να ελέγχειοι γιαιί η καιοστροφ"
γεVlκά όχι παλιόιερα ιων
Η αποσιείρωση μπορεί επίσπς να γίνει με ανακυ­
κλοφορία Ζεστού νερού θερμοκρασίας 65 με 750 C για
ρουμε ΙΟ βαρέλι σιην αρχική ιου καιάσιοση γlΟιί οι
Σης Χαλύβδινες δεξαμενές με επένδυσπ εποξυρπη­
KOI
aπoφεύγoυμε ιπν αναρόφισπ αέρα aπό ΙΟ ΠερΙβάλλον.
ΑπαlΙεί ιπν ιέλεια απομάκρυνσπ ιου νερού aπoσIείρω­
και συλλέγειοι
πιο κΟ!νούργlΟ
ψύξπ απαlΙείιοι κλείσψο όλων ιων εξόδων ώσιε να
Οι δεξαμενές από μπειόν καλυμένο με πλακίδια
πιωσπ επανηλλημένων εναποθέσεων δπλαδή δπμlOυρ­
Το ξύλινα βαρέλlΟ πρέπει νο είνΟ! όσο ΙΟ δυναιόν
30-60
Ο ατμός πρέπει να είνΟ! δIΠθημένoς και καιά ιπν
ξης βακιηρίων είνΟ! ηροκιικά αδύναιον να επαναφέ­
δεξαμενή και ρίπιετΟ! με πίεση σιο ιοιχώμαια Σε περί­
oπoτελ~σμαIlKόIηIO ιου.
Το γεμlOιικό ιης εμφιαλωIlκής πρέπει να αποστει­
ιου ξύλου κο! κίνδυνος διαρροώQ. Πριν aπό κάθε επα­
ενός αλκαλικού διαλύματος που ετοψάΖετΟ! σε μικρή
βlOλογlκών μετρήσεων ώστε να μπορεί νο βελIlώνεl ιην
γανόιηια
min.
φορά ΙΟ χρόνο. ΓίνετΟ! με ρανησμό και ανακύκλωση
σημείο του οινοποιείου.
Οι ελασIlκοί σύνδεσμοι σιεγανόιητος πρέηει να
αλλάΖουν περιοδικά ανεξάριπιο αν εξασφαλίΖουν mε­
ρώνειοι πριν κο! μειά ιη χρήση ιου με οιμό γlO
σουμε θειώδη ονυδρίιη. Σε περίπιωσπ σοβαρής ανάπιυ­
επάνω ιου μlO πΟ!κιλομορφία μlκροοργονισμών σε κάθε
ανοξείδωιο Χάλυβα
πρέπει να πλένονιΟ! με νερό υπό πίεση και τρίψψο εν
είνΟ! ορκειά υγρός ώστε νο aπoφεύγεIO! η στρέβλωση
Σε περίπιωση μικρής ανάπτυξης βακιηρίων πρέπει
μικροοργανισμούς KOI ιου προσωπικού που μειοφέρεl
Οι κρουνοί και οι σύνδεσμοι καλό είναι προκεψέ­
νου να πειύχουμε υψπλό βαθμό υγιεινής να είνΟ! aπo
πρέπει να ελέγχειΟ! π εηισφοφή υγρών σης
σωληνώσεις.
Αποτελεσματικότητα των προϊόντων κα­
θαρισμού και της απολύμανσης στο οινο­
ποιείο.
Η αηοιελεσμαIlκόιηιο ιου πλυσίμαιος μπορεί να
ελεγΧθεί έμμεσα με φυσικοχπμικές μεφήσεις όπως ιην
μέτρησπ ιου ιόξου επαφής ιου διαλύμαιος ιου aπoρυ­
πανηκού σιο υπόστρωμα, ιάσεις ενδοεπιφανειακές, ικα­
νόιηιο αφρισμού, ικανόιηιο γαλακιομαιοποίησπς ή άμ­
μεσα με εκιίμησπ ιων υπολοψάιων ιων ρύπων που μέ­
νουν μειά από καθαρισμό με μεθόδους οπηκές, μικρο­
βιολογικές ή ραδιολογικές.
Η aπoτελεσμαIlKόIηIO ιης aπoλύμανσπς γίνειΟ! με
προσδlOρισμό ιης aπαραίIηIης συγκέντρωσης σε aπo­
λυμανIlκό ώσιε να καιοστρέψουμε ένα γνωσιό αριθμό
κυιιάρων σε ορισμΈνο χρονικό διοσιημα ΓίνειΟ! ακόμη
με μέφησπ ιου ποσοστού καιοστροφής ιων μικροορ­
γανισμών aπό ΙΟ aπολυμαντικό δι6λυμα μετά aπό κα­
θορισμένο χρόνο δράσπς.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΖΥΜΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΕ ΞΕΡΗ - ΕΝΕΡΓΟ
ΜΟΡΦΗ
-----,---------------------- Ο
Ξήρανση μέσα σε
5.
tunnel
με χρήση μέτριας
θερμοκρασίαςκοι μερικού κενού, έως ότου εηιτευ­
χθεί στερεό υηόΛεlμμα 95 -9Ί
6.
του
%.
Συσκευασία σε αεροστεγή πακέτα (σuνήθως
0,5 Kg)
μέσα σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου.
Η επιΛογή των στεΛεχών γίνεται σε ερευνητικά
κέντρα με βάση ορισμένα κριτήρια:
- Ρυθμός πoΛΛaπΛασιασμoύ.
- Απόδοση στην μετατραπή σακχάρων σε αίικοόΛη.
Δυνατότητα για πΛήρη Ζύμωση των σακχάρων
-
του γΛεύκους.
-
Αντοχή σε φυσικούς παράγοντες η.χ. Θερμο­
κρασία
- Αντοχή σε χημικούς παράγοντες π. χ. 502,
Η χρήση επιΛεγμένων κΛώνων οινοΛογικών Ζυ­
μομυκήτων επlΚειρήθπKε γιο πρώτη φορά aπό τον
Pasteur πριν aπό ένο περίπου αιώνα ΚυκΛοφοραύ­
σαν για το σκοπό αυτό υγρές προκαλΛιέργειες Ζυ­
μών που έηρεnε όμως να χρησlμOηOΙηθαύνγρήγο­
ρα
Στη διάρκεια της τεΛευταίας δεκαετίας σημειώ­
θηκε στον τομέα αυτό μια σημαντική .πρόοδος με
την παραγωγή των' επιΛεγμένων στεΛεχών
αίικοόΛη κλπ.
Η διαδικασία ΠCΙΡΑγωγής τους περιΛαμβάνει τα
ακόΛουθα στάδια:
οσμών.
1. ΕπιΛογή του στεΛέχους (κΛώνου) - απομό­
νωση καθαρών πΛηθυσμών.
2. ΚαΛΛιέργειο - ποΛΛαπΛασιασμός κάτω από
μης, κ, λ π.
3. Διαχωρισμός των Ζομομυκήτων με φυγοκέ­
ντρηση και φίΛτρο κενού.
που παίρνει τη μορφή φειδέ διαμέτρου Λίγων δεκά­
των του χιΛιοστού.
4. Συμπίεση της παραγόμενης "πάστας" και πέ­
Ι ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΖΧΜΩΝ
Ζ
Ζ
α
Ν
w
ο
Σ
~
Ι
-
Επίδραση στον αρωματικό χαρακτήρα του
γΛεύκους.
-
Δυνατότητα διοτήρησης σε ξηρή μορφή με
αναΛΛοίωτες τις ιδιότητες του αρχικού στεΛέχους.
Πλεονεκτήματα από τπν χρήσπ επι­
λεγμένων Ζυμών.
Είναι γνωστό ότι κατά την έναρξη της αΛκοοΛι­
κής Ζύμωσης υπάρχει στο γΛεύκος ένας μικτός
πΛηθυσμός από μικροοργανισμούς, ποΛΛοί από
ΖΥΜΩΤΗΡΑΣ
r--Q~~ ΦΥΓΟΚΕΝτρικοε
χους για τα οποία επlΛέγπσαν.
~
Ορισμένοι φυσιοΛογικοί παράγοντες όηως ο
ρες (αυστηρά αερόβια Ζύμωση).
Ζυμομύκητες αυτοί, χάρις στις σύγχρονες μεθό­
διατηρώντας στο ακέραιο, ακόμη και μετά aπό με­
γάίlo χρονικό διάστημα aποθήκευσης (1 - 2 έτη) τπ
βιοσιμότητά τους και τα χαρακτηριστικά του στελέ­
-
σχηματισμός αφρού, ο ρυθμός αυTόΛίJσης της Ζύ­
δους ΠCΙΡΑγωγής τους, μπορούν μετά aπό μια σύ­
ησης να Ζυμώσουν ένα σακχαρούχο υπόστρωμα,
Ποραγωγή αμινοξέων και άίιΛων αΖωτούχων
απόΛυτα εΛεγχόμενες συνθήκες μέσα σε Ζυμωτή­
ρασμα (διοχέτευση) μέσω ενός διάτρπτου δίσκου,
- επανενεργοποί­
-
ενώσεων.
5accharomyces Cerevisiae ~αl 5accharomyces
Oviformis (Bayanus) ,σε ξηρή ενεργό μορφή. Οι
ντομη διαδικασία επαννδάτωσης
- Παραγωγή Η25 και άΛΛων ανεηιθύμητων
ΔΙΑΧΩΡΙΕΤΗΡΑΕ
ΦΙλΤΡΑ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΕΕΤΗΡΕΕ
τους οποίους είναι ανεπιθύμητοι, δεδομένου ότι:
-
εκτρέπουν την πορεία της αΛκοοΛικής Ζύμω­
σης δημιουργώντας παραπροϊόντα (π.χ. οξικό οξύ,
AKεTαίlδείiδη κ'λπ).
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
-
~
ανταγωνίΖονται τις ευγενείς Ζύμες σε θρεητικά
ΣUσταΤΙKά και παράγοντες αύξησης, με aπoτέΛεσμα
§
ποΛΛές φορές τη διακοηή της Ζύμωσης Λίγο πριν
aπό την οΛοκίιήρωσή της.
""
'"
β
. ΧΡΟΝΟΣ
ΞΗΡΗ
ΖΎΜΗ
-
ΑΠΟΕΗΡΑΝΣΗ
δημιουργούν TCΙΡΑχώδεις Ζυμώσεις που έχουν
σαν συνέηεια aπότoμες μεταβοΛές της θερμοκρα­
σίας και σχηματισμό αφρού.
.
ΕΝΔΟΓΕΝΝΗΣ ΖΥΜΗ
WC)
0\
ΙΙ!>
l!"'"
α: φοι:κι 1ΦOOOWJ"ιής.
~ φόο] λο,.,.eμοο\ς
0,,'1<'<.
Υ. φόαι στoo.μ6τητaς.
~ ,.;ση
_.
-
.:'.
είναι υπεύθυνοι γιο γνωστές ασθένειες του οί­
νου (ηίκρανση, εκτραπή, πάχυνση, κλπ.).
Τις περισσότερες βέβαια φορές καθώς εξεΛίσσε­
ται η Ζύμωση επικρατούν οι επιθυμητοί Ζυμομύκη­
ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ'
τες, κυρίως ίιόγω της αντοχής τους στην αΛκοόΛη
ΣΥΣκεΥΑΣΙΑ
, f'
.ι
και το 502' Το θέμα όμως είναι σε ποιο στάδιο θα
., , , " ,
'ftI,--+
οΛοκΛηρωθεί π πίlήρης επικράτηση, ποιος ο όγκος
των παρaπρoϊόνTωνκαι κατά πόσο τα εναπομείνα-
14
ΟΙΝ ΟΛΟΓΟΣ
ντα θρεπτικά ΣUσταΤΙKά του γΛεύκους είνOl επαρκή
για
mv
οΛοκίιήρωση της Ζύμωσης.
Με την χρήση επιΛεγμένων κΛώνων Ζυμομυκή­
των γlO εμβοΛιοσμό του γΛεύκους πριν από την
έναρξη της Ζύμωσης, οι "Λογαριασμοί' μεταξύ' των
μlκραοργανισμώνξεκαθαρίζονται πολύ πιο γρήγο­
ρα, αφού π επικράτησή τους πάνω σ' όΛη τη φυσική
χΛωρίδα του γΛεύκους είναι σίγουρη aπ'
mv αρχή
mς αίικοοΛικής Ζύμωσης.
Οι επιΛεγμένοι Ζυμομύκητες καίιΛιεργούνταικά­
τω aπό αυστηρά αερόβιες συνθήκες και έτσι διοθέ­
τουν μεγάΛα αποθέματα σε παράγοντες αύξησης,
όπως εργοστερόΛες, αμινοξέα Κ.Λ.Π. Ετσι έχουν
την δυνατότητα να ποΛΛαπΛασιασθούν χωρίς να
εξαντίlήσoυν απότομα τα θρεπτικά ΣUσταΤΙKά του
γΛεύκους. ΑΛΛωστε οι Ζυμομήκητες αυτοί έχουν
παραίlηφθεί στο τέΛος της φάσης της Λογαριθμικής
αύξησης (βλ σχ.
γενεών
2) και χρειάζονται μικρό αριθμό
- σuVΉθως 4 - για να φθάσουν στο μέγι­
στο, την στιγμή κατά την οποία οι ενδογενείς Ζύ­
μες χρειάΖονται οκτώ. Συγχρόνως, π φάση προ­
σαρμογής τους
(Iag time)
είναι ασήμαντη. Ετσι χά­
ρις στον υψηίlό αρχικό πΛηθυσμό και τον γρήγορο
σχηματισμό αΛκοόΛης η επικράτηση των επιΛεγμέ­
νων στεΛεχών είναι σίγουρη, χωρίς να είΥαι aπα­
ραίτητη η απομάκρυνση των ενδογενών Ζυμών γιο
να γίνει η Ζύμωση με καθαρές καΛΛιέργειες. Υπάρ­
χουν επίσης και επιΛεγμένα στεΛέχη με τον Λεγό­
μενο χαρακτήρα
killer.
Αυτό σημαίνει ότι παράγουν
μεταβοΛίτες που είναι τοξικοί για τις περισσότερες
ιθαγενείς Ζύμες και τις οδηγούν στον θάνατο.
ΠοΛυάριθμες δοκιμές έχουν δείξει ότι νια ίσους
αριθμούς από ενδογενείς Ζύμες και καθαρές καίι­
Λιέργεlες (επιΛεγμένα στελέχη), ο ποΛΛαπΛασlO­
σμός μέχρι το
maximum. απαιτεί
συχνά τον ίδιο
χρόνο. Ομως ενώ οι επιΛεγμένες Ζύμες έχουν μιο
σuνεxή φάση αύξησης, οι ενδαγενείς είνOl ακόμη
am
φάση επιΛογής και στπ σuνέχειo ακοΛουθεί μια
πολύ σύντομη και έντονη φάση ποΛΛαπΛασιασμού
συνεπώς η ίδια ενέργεια εκλύεται σε μικρότερο
χρόνο και η θερμοκρασία του γΛεύκους φθάνει
υψπίlότερα. Τέτοιες απότομες αυξήσεις της θερμο­
κρασίας μπορούν να επιφέρουν διακοπή της Ζύμω­
σπς. Με την χρήση των επιΛεγμένων στεΛεχών
εξασφαίlίZεTαι οτι η ίδια Ζύμωση εξεΛίσσεται κανο­
νlκώτερα χωρίς ουσιαστική φάση προσαρμογής και
διαρκεί γιο μεγαίlύTερO χρονικό διάστημα Ετσι η
αύξηση της θερμοκρασίας είναι μικρότερη και ο
σχηματισμός αφρού μειωμένος.
Οι επιΛεγμένοι κΛώνοι
5accharomyces Bayanus
που κυκΛοφορούν στο εμπόριο αντέχουν σε υψη-
15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
λές συγκενφώσεις αλκοόλης και ηαρέχουν την
δυνατότηιο αVIlj1ετώπlσηςδύσκολων περιπτώσεων
απΟΖύμωσης γλευκών ή και γλευκών οια οποία
η Ζύμωση έχει σιοματήσει. Με τη χρήση ιους απο­
φεύγΟνΙαι όλοι οι κίνδυνοι ανάnrυξης οξικών βα­
κτηρίων και δημιουργίας πτηπκής οξύτητας, γεγο­
νός ηου συμβαίνει συχνά όταν προσπαθούμε να
ξεκινήσουμε μια σιοματημένη Ζύμωση με ένιονο
αερισμό, εμβολιασμό από άλλη Ζυμούμενη δεξαμε­
νή,
Κ.λ.η.
Ακόμη,
οι
Saccharomyces Bayanus
επιλεγμένοι κλώνοι
είναι κατάλληλοι και χρη­
σιμοποιούνιοι ευρέως για αναΖυμώσεlς και παρα­
γωγή αφρωδών οίνων.
Σ' όλες ιις περιπτώσεις χρήσης των ξηρών
-
ενεργών Ζυμών ηροηγείται η δlOδlκασία mς επαvυ­
δάτωσης
ενεργοποίησης που είναι σε γενικές
-
γράμμες η ακόλουθη:
(a)
Στελέχη
μης ανά ΗΙ γλεύκους, έτσι ώστε με βάση την πυ­
κνότητα πληθυσμού να έχουμε περίπου 5χΙ06 Ζώ­
νιο KUHOβαIml, αριθμός ηου είναι περίηου
7 φορές
μεγαλύτερος από ιον αριθμό των ενδογενών Ζυ­
μών.
επικράτηση Ζυμών με μικρή ανιοχή οιην αλ-
κοόλη.
Οι περιπτώσεις αυτές XαρaKτηpίZOνIαl σαν δύ­
σκολες, γlOτί ΙΟ ηοσοστό της αλκοόλης είναι ήδη
αρκετά υψηλό και ικανό να προκαλέσει ιον θάναιο
σε μεγάλο μέρος ιου πληθυσμού της Ζύμης. Για ΙΟ
λόγο αυτό, εφ' όσον θέλουμε να εηανακινήσουμε
μια Ζύμωση με απ' ευθείας εμβολlOσμό, πρέπει να
αυξήσουμε σημανIlκά ιις δόσεις ώστε να έχουμε
- 5
φορές μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων ανά
gr
lΟχ
ξηρή Ζύμη
lit
1/2 χ
νερό
30 - 350 C
Ζάχαρη
χ
gr
ή
χ
9χ
gr
Ζύμης
gr
γλεύκους
νερού
350 C
Το μίγμα αναδεύεται Ζωηρά και αφήνειοι για
30'.
Στη συνέχεια εμβολιάζεται ΙΟ γλεύκος με την εηα­
vυδατωμένη Ζύμη, φΡΟνΙίΖΟνΙας για την ομοlOγενή
διάλυση της στη μάζα ιου γλεύκους.
(β) Στελέχη
2
ml
γλεύκους. Συγχρόνως κρίνετοι αηαραίτητη η εφαρ­
μογή των ακόλουθων κανόνων:
-
θείωση σε επίπεδα
2 - 3 gr/I
(όχι αηαραίτητη).
ψήξη, εφόσον η θερμοκρασία είναι υψηλή.
εμβολlOσμός με
40 - 60 gr/HI
Ζύμης (μετά από
Γιο την παραγωγή αφρωδών οίνων συνίοιαιοι η
χρήση
Ζύμης ανά ΗΙ οίνου βάσεως και
30 - 35 gr
προτείνειοι η ακόλουθη διαδικασία: (για
Saccharomyces Bayanus.
Η διαδικασία της επανυδάτωσης της Ζύμης είναι
όμοια και ανά1)ογα με την ηερίπτωση χρήσης ακο­
λουθείιοι ένας από τους εηόμενους δρόμους:
Προληππκή χρήση οιο μέσον της Ζύμωσης.
Συνίοιαται γενικά ο απ' ευθείας εμβολιασμός με
επαvυδατωμένη Ζύμη όταν η πυκνότητα του γλεύ­
κους είναι περίοου 1.040 , σε δόσεις περίηου 10
gr/H!.
2. Επανεκίνηση διακοηείσας Ζύμωσης και ανα­
Ζύμωση για ηαραγωγή αφρωδών οίνων. Διακοηή
της Ζύμωσης λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της
μπορεί να οφείλεται σε:
100
ΗΙ
αφρώδους οίνου)
α) επανυδάτωση της Ζύμης
1,5 Kg Ζάχαρη + 20 lit.
για 20'.
3 - 3,5 Kg
χλlOρό νερό
β) επανυδατωμένη Ζύμη
χ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ελλειψη θρεππκών συοιαIlκών.
επαvυδάτωση).
Saccharomyces Cerevisiae.
ΧρησιμοποιούνΙαι γεVlκά 10 - 25 gr ξηρής Ζύ­
1.
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
+ 40 lit.
+
Ζύμη
+
ανάδευση
ΧλlOρό νερό
+
8 Kg Ζάχαρη + 15 lit. οίνος βάσεως + 5 gr θειαμί­
νης + lKg φωσφορικό αμμώνιο + Ζύμωση για 24
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ
Ο ΚρηIlκός Οίνος Μπουτάρη είναι ένα ακόμη
εξαιρεIlκό λευκό κρασί Μπουτάρη, μια νέα γεύση'
στην ελληνική ηραγί.ιaIlKότητα.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ
Το άρωμά ταυ,
ένΙονο και σύνθειο, θυμίΖει ανθισμένους ΠΟΡΙΟ­
καλαιώνες και η γεύση ιου είναι απαλή, γεμάτη,
δροσερή, με τέλεια ισορροπία και επίγευση αρω­
μαIlκή. Είναι απαύγασμα της ομορφιάς της γης
της Μεγαλονήσου
και της γνώσης και ιδιαίτερης
φΡΟνΙίδας της εταιρίας Μηουτάρη.
BOUTARI
Ο αμπελώνας της Κρήτης, ένας aπό ιους αρ­
χαιότερους οιην ιοιορία της ανθρωπότητας,
1990
είναι
'Ρ
db
....w.ιυι.
ηροικισμένος από ιον πλούιο της κρηIlκής φύσης.
ΜιΙ.
Κλίμα μαλακό, θάλασσα, δυνατός ήλιος, γη με
L....."., 6; Τ* A-L,_
lUk -ιιι ~ H ~
II,ΙιlOi.
....... '.....
ΚΡ
~~
Ι2.ιΙ8
SI)
ιδανικές προϋποθέσεις γlO την καλλιέργεια της
γηγενούς ποικιλίας σταφυλlOύ "Βηλάνα", γη-πρό­
κληση γlO ιους οινολόγους,
γη-καρπερή ηου δί­
νει Ζωή σιον ΚρηIlκό Οίνο Μπουτάρη.
Η σκληρή δουλειά των οινολόγων της ειοιρίας
λύτερων αμπελιών και η αξιοποίηση των δυναιο­
ιήτων τους, και ειδικά της ποικιλίας "Βηλάνa",
συνέβαλαν στη γέννηση ιου ΚρηIlκού Οίνου
Μηουτόρη: ενός τοηικού οίνου υψηλής πσιότηιος,
Μπουτάρη στα κρηπκά αμπέλlO και οιις ποικιλίες
που αποτελεί το απόσταγμα της γενναιοδωρίας
ιους, η εμπειρία, η προσεγμένη επιλογή των κα-
της φύσης και της ανθρώηινης έμπνευσης.
ώρες.
γ) ΙΟ ηροηγούμενομίγμα προοιίθειοι σε
οίνου βάσεως
+
100 Η!
απαιτούμενη ηοσότητα Ζάχαρης.
Για εξαιρεIlκά δύσκολες περιπτώσεις εηανεκκίνη­
σης της Ζύμωσης, ή
Ζύμωσης αφρωδών οίνων σε
χαμηλές θερμοκρασίες, επειδή η εηιτυΧία με αη'
CAVINO
"SYMPOSSIO DEMI SEC"
'Ενα κρασί που ξεχωρίζει
Η Εταιρία
CAVINO
Α.Ε. γνωστή για ης δρασmριό­
τπτές της στο χώρο των εξαγωγών, δπμιούργησε γι' αυ­
ευθείας εμβολιασμό είναι αμφίβολη, προτείνειοι να
ιούς που ξέρουν να εκιιμούν ΙΟ καλό κρασί ΙΟ
ακολουθηθεί η δlOδικασία εγκλιμαIlσμού της Ζύ­
SYMPOSIO DEMI-SEC.
μης στην αλκq,όλη:
-
παίρνουμε το
10 %
περίπου της ποσότητας
που θέλουμε να αναΖυμώσουμε.
-
εμβολιάΖουμε με ηοσότητα Ζύμης που ανIl­
στοιχεί οιον συνολικό όγκο (αφού προηγηθεί επα­
vυδάτωση, όπως οιις προηγούμενες περιητώσεις).
Ενα ξεχωριστό κρασί με λεπτό φίνο άρωμα πλούσιο
και εξαίσια FRUITE γεύσn.
BOUQUET
Φηαγμένο από πς πιο εκλεκτές ποικιλίες σταφυλιών
που καλλιεργοUVJαι στους ορεινούς αμπελώνες τπς Κε­
ντρικής
και Βόρειας ΠελoπoVVΉσoυ.
Σε ιδιαίτερα προσεγμένπ φιάλπ και με Kαλαίσθnτπ
ότρν έχει καιοναλωθεί ΙΟ μισό ηερίπου από ΙΟ
επκέπα που μας μεταφέρει στους παλιούς εκείνους Κα/­
διαθέσιμο σάκχαρο αναμιγνύεται με την κυρίως
ρούς που στα γνωστά ΣΥΜΠΟΣΙΑ, άνθρωποι μ~ σπά­
-
Vιες αρετές και μια κοόπα θείο κρασί στο χέρι, φιίtoσo­
παρτίδα.
φούσαν 'και έβαΖαν τα θεμέλια του πολιπσμοό μας.
ΠAΠAΓEΩPΓlOY Θ.
ΓεωπόνοΙ.>- Οινολόγου
Το
SYMPOSIO DEMI-SEC
με τπν άριστπ ποιότητά
του και την ξεχωριστή του εμφάVlσn είναι βέβαιο όη θα
κατακτήσει επάξια μιο από πς πρώτες θέσεις στην προ­
τίμηση των καταναλωτών.
- αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από
350C.
1.
"
--------------~-------- Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ
- - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - . : - - - - - Ο ΟΙΝ ΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΟΥΣΑ RESERVE
CHATEAU CAMBAS '
Ενα νέο κρασί πλυν όμως παλαιωμένο και υψπλι\ς
ποιότπτας, το ΝΑΟΥΣΑ
του Οινοπαιητικοι)
Συνεταιρισμοι)
παρουσιόστηκε την·
Τετάρτη
12
RESERVE
ΝΑΟΥΣΑΣ "VAENI",
Ενα νέο προϊόν βρίσκεται πλέον στην αγορά, Είναι
το νέο λευκό κρασί σπ.ΑΠ, της Εταιρίας ΑΠ Κα­
μπάς Α.Ε, Οι αμπελώνες της περlOχι\ς ΚάνΤΖα γέννησαν
Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στην οίθου­
το
σα της ΚΑΒΑΣ
CAVANA (Koυvτoυριώτπ 11).
Το ΝΑΟΥΣΑ RESERVE (σπ.ΑΠ) ι\ επιλεγμένος
εσοδείας '84 είναι το ηρώτο ΝΑΟΥΣΑ επιλογι\ς που
CHATEAU CAMBAS ,
Κρασί που παράγεται από
αυστηρά επιλεγμένο σταφuλια ποικιλίας Σαββατιανό,
που καλλιεργοuνταl στους ιδιόκτπτους αμπελώνες,
Η ιδιαίτερη μέθοδος οlνοποίπσης σε ελεγχόμενη
παρουσιάστηκε και κυκλοφορεί στην Ελλάδα Οινοποl­
θερμοκρασία και η ωρίμανσι\ του στις υπόγειες κάβες
ι\θηκε από επιλεγμένα σταφuλια της ευγενοuς ποικιλίας
ΚΑΜΠΑ, δίνουν σ' αυτό το κρασί μοναδικι\ προσωπι­
Ξινόμαυρο, ωρίμασε επί Μο χρόνια σε Γαλλικά δρuϊνα
κότπτα Οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συVΘι\Kες
βαρέλια και ένα χρόνο σε φιάλη στις υηόγειες κάβες
του οινοποιείου. Η περιορισμένη ποσοτητα των
της ΚόντΖας διαμορφώνουν ιδανικά τα ιδιαίτερα χαρα­
30.000
κτπριστικό του
αριθμημένων φιαλών προσδίδει σ' αυτό το κρασί συλ­
λεκτικι\ αξία.
Το ΝΑΟΥΣΑ
RESERVE
CHAΤΕΑυ CAMBAS,
Ξηρι\ φρουτώδπ
γεuσπ, διαυγές χρώμα, λεπτό ευγενικό άρωμα
Απολαuστε το αργά όπως κάθε πολι!τιμη γεuσπ,
διακρίνεται από τα εξι\ς χα­
ρακτπριστικό:
-
Χρώμα κόκκινο με κεραμέρυθρες ανταuγειες
ΠλοuσlO όρωμα παλαίωσπς
στρογΥυλλι\ lσσοροππμένη
-
(BOUQUET) -
-
Γεuσπ
Επίγευση μακρά δίνει τπ
διάθεση της επανάληψης
Είναι ένα κρασί απαιτι\σεων, ικανός πρεσβευτι\ς της
Ελληνικι\ς οινοπαραγωΥι\ς στις ξένες αγορές.
Το ΝΑΟΥΣΑ
RESERVE
Η ΣΟΣΤΗ ΠΑΛΑΙΟΣΗ ΣΤΟ ΣΟΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ
είναι ιδανικό για να συνο­
δεuσει τα κόκκινα κρέατα, το Kυvι1γι και τα λευκά τυριά
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τπν Πέμπτη
δεξιώθηκε
σης από
28 Μαρτίου η εταιρία Β.Κουρτάκης Α.Ε.
1.500 καλεσμένους με την ευκαιρία βράβευ­
την EURO - BEST των κρασιών ΚΟΥΡΟΣ
στην αίθουσα Τερψιχόρη του Ξεν. Χίλτον,
Το βραβείο αφοροuσε την εμφάνιση που περιλαμβά­
•
•
Δρύινα Γαλλικά βαρέλια
Μεταχειρισμένα Γαλλικά
βαρέλια από
CHATEAUX
• Δρύινα βαρέλια από Ουίσκι
• Πλήρες συνεργείο επισκευών
• Κατασκευές καινουργών
βαρελιών
νει εnκέπα επιμήκη, σπειρωτn που αγκαλιάΖει περίτεχνο
την φιόλπ,
Η εκδι\λωσπ περιλάμβανε ομιλία του κου Β,Κουρτά­
κη και προβολι\ οπτικοακουστικοι) θεάματος του lστορl­
KOU
δημιρυργίας του KpαalOU,
Το ΚΟΥΡΟΣ είχε και το
1989
βραβευθεί για την
ποιότητά του, Να θυμίσουμε οτι το λευκό ΚΟΥΡΟΣ εί­
ναι σπ.ΑΠ, Πάτρας και το ερυθρό σΠΑ,Π Νεμέας.
1.
«ΑΘΗΝΑϊΚΗ ΒΑΡΕΛοποlϊΑ»
ι. ΤΣΕΛΕΠΟΣ
ΤΗΛ:
• Π.
ΛΑΝΤιΔΗΣ
8030319 - 6527876
19
Ασυνεχή πνευματικά πιεστήρια σταφύλων
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤιΚΩΝ
ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
•
•
.
.
Αuτοματη λειτουργια καΤΩ την τροφοδοσια (συνεχης τροφοδοσια - ασυνε·
•
•
Καμμία ανάγκη λιπάνσεως και μηχανικής συντηρήσεως.
Χειρισμός χωρίς προβλήματα (λειτουργία με πλήρη αυτοματισμό και χειρι­
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ·
56209)
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛον τον ΚΟΣΜον ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ οη ΜΕ
ΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ:
• Μεγάλη απόδοση μούστου και άριστη ποιότητα.
• Ελάχιστα αιωρούμενα στοιχεία θολώματος και σχεδόν ανύπαρκτη ταννίνη.
• Μεγάλη ωριαία ικανότητα επεξεργασίας σταφυλών.
•
Το ίδιο μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οινοποιητής.
Εύκολη προσέγγιση στο πιεστήριο χόρη στις γραμμές ασφαλείας (δεν
απαιτούνται κιγκλιδώματα).
•
•
σμό με το χέρι).
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
(αυξ. αριθμός
Oικ~νoμία πρoσωπι~oύ και ρεύματος κινήσεως.
χής πίεση).
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Δ. Γερμανιας
•
•
•
WILIMES
Josef Wilmes
Καθαρός μοίιστας που παράγεται αμέσως χωρίς την παρέμβαση άλλου μη­
Όλες οι φάσεις κατά την λειτουργία εμφαίνονται στον πίνακα χειρισμού.
Γρήγορη αποστρόγγιση χάρη στις μεγάλες επιφάνειες φιλτραρίσματος και
στα τάμπουρα του πιεστηρίου.
χανήματος.
•
•
Προστασία του μούστου από οξειδώσεις.
Δυνατότητα επεξεργασίας οποιασδήποτε ποσότητας στaφυλών ακόμη κα"
σε σταφuλοπιεστήριο μεγάλης χωρητικότητας.
1
~ Διινα~ότητα ε~εξεργασίας σταφuλσπολτού χωρίς βόστρuχες.
ΕΙΔΙΚΩΤΕΡ'Α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
MOD.
ΤΡ
WILLMES
• Τύμπανο πιεστηρίου απολύτως κλειστό, κατά την πίεση το τύμπανο είναι
· σταματημένο. Η περιστροφή για αναμόχλευση είναι διαρκείας 2 πρώτων
λεπτwv (6 στρόφές). Έτσι έχουμε επεξεργασία απουσία αέρος, οπότε ο
κίνδυνος οξείδώσεως είναι ελαττωμένος και εξοικονομείται 502'
• Δυνατότητα επεξεργασίας με σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας σταφυλο­
" ~λτoύ σε κλειΌίό κ.ύκλωμα.
• Λειτουργία δι' αέρος .και όχι με νερό.
• Αντισταθμικό σύστημα πιέσεως.
• Δυνατότητα ρυθμίσεως τόυ προγράμματος για κάθε ποικιλία σταφυλών.
Η
WILMES
συνεχώς προηγείται.
Η πείρα
40
Volume
ΟΙ
drum
ΤΡ10
ΤΡ12
ΤΡ15
ΤΡ2Ο
ΤΡ25
ΤΡ32
5.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
32.000
10.000
20.000
24.000
30.000
40.000
50.000
64.000
ΤΡ5
Standard models
Ι:
Loading eapacity βl
grape mash υρ 10 kg
•
About20·30% more capacity with axialloading
Weight kg:
2.800
4.800
6.000
6.200
8000
9.000
10.000
Tolal power ίηρυΙ
at 50 cycles-without
air compressor-kw
4.8
7.2
8.7
8.7
15
15
24.5
5.56
5.87
6.40
2.10
2.40
2.75
6.19
6.72
2.10
2.64
6.47
7.49
2.38
7.89
8.91
2.38
2.70
3.05
8.54
9.66
190
2.78
3.15
Dimensions m.
Champagne models
CH 4.000 kg - 2 doors
CH 8.000 kg . 2 doors
CH 12.000 kg - 2 doors
Ι1
Ι2
Β1
4.00
4.43
1.80
6:05
2.10
2.25
2.44
82 2.00
Η
2.33
ετών δεν αντιγράφεται
Ί
J
ι
rY'-
t
,
•
1.. 1
..
•
ι
1{
"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
.
~
...
........
••• •
•
ι
-•
•
."":
)
ΑΜΕΡΕΛ Α.Ε.
ΤΗΛ.
•
•
~.
ΒΛΑΧΑΚΗ 1 (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
2.70
3.05
2.85
••
ι
\
187)
6855871/72,rAX:6855872
11525ΑΘΗΝΑ
ES
WIHMES
WIHMES
WILIMES
WILIMES
WILIMES
WILIMES
WILIMES
WILIMES
WILIMES
-------------------~--- Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
άλλες και να ξεχωρίΖει απ' αυτές.
Από τον κανόνα αυτόν δεν ξέφυγε ο οίνος, π εμφό­
ας δούμε με άλλο μάτι τη φιάλη
νιση διαφέρει από προϊόν οε προϊόν ακόμα και αν αυτά
ανήκουν στον ίδιο παραγωγό. Σαν αντίλογο πρέπει να
παραδεχθούμε ό" π χρπσιμοποίπση μιας κοινής εμφά­
ΦΙΑΛΗΚΑΙ
νισης για όλα τα προϊόντα κρύβει ίσως ων κίνδυνο να
eEωpneouv ωυλάχιστον ίδια Η
auyxuan
αυτή είναι πι­
θανή από ωυς καlOναλωτές που δεν είναι μυπμένοι Οι
οίνοι όμως διαφέρουν μεωξι) τους σε τέωιο βαθμό και
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
αρμονία γευσηκών χαρακτήρων των οίνων και φόρμας της φιάλης.
σας μεlOφέρω μια φράση ωυ καθπγπωι) μαυ
Peynaud " από
Emile
την άλλη πλεψά. ο oίWς ως προς την
γεύση είναι το πια ποικίλο προων. Δίvoυμε το όvoμα
oίWς σε ποτά που yεwτικά έχουν πολύ μικρή συΥΥέ­
vεια. Η επίδραση των κλιματολογικών ιJ1MJιpιών, η
ποικιλία της αμπέλου, ο τρύγος ανάλογα με το βαθμό
ωριμότητας, οι τεχνικές οιvoποίηαης και ΣΥVΤΉΡηαης
επέτρεψαν την δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού τύ­
πων οίvwv"
Και για τπν επιλογή τπς εξωτερικής εμφάνισπς ,όπου
Γενικά
" Ο οίνος είναι αηοκλειστlκά ω ποτό που προέρχε­
Γ.ΒΕΚΙΟΣ
κυρίαρχο σωιχείο είναι η εηκέ!!α λίγα θα ποUμε. Σαν
Ας δοuμε λίγο την ισωρία της. Υπάρχαυν αναφορές
ΟIΝΟΛΟΓΟΣ
μικρή παρένθεση να αναφέρω την διαφορά στη θεμαω­
για υάλινα δοχεία αηό την εποχή των αρχαίων Αιγυ­
λογία της αλλά κοι στην εlκασηκή της σuλληψη οτην
πτίων. Η χρησιμοποίησή ωυς όμως περιορίστηκε στην
Ελλάδα και στην Γαλλία Ενώ η παρουσία ωυ αμπελιοι)
φuλαξη των αρωμάτων των φαραώ. Τόσο για την απο­
και ωυ οίνου είνοι παλαιότερη στη χώρα μας η χαμη­
θήκευση όσο και μεωφορά των οίνων για μεγάλο διά­
Για να γίνει αυτό καlOνοητό θα χρειαστεί να δοuμε
lοι από την αλκοολική Ζuμωσn ολική ή μερική των φρέ­
κάποια στοιχεία σχεηκά με την ισlOρία της φιάλης κοι
σκων σταφυλών ή ωυ χυμοι) φρέσκων σlOφυλών. Ο
κάποια στοιχεία οργανοληπηκοι) ελέγχου.
κτηθείς αλκοολικός ωυ τίτλος δεν είναι δυνατόν να εί­
ναι μικρότερος των
Ιστορία της φιάλης
8,5 % νοl ".
Αν ω βλέμα μας τρέξει στην προθήκπ ενός σύγχρο­
" Ο οίνος είναι ένα υδροαλκοολικό διάλυμα οξέων,
νου
φαινολικών σuστOIlKών και πιπιικών ενώσεων".
"
Ποτό που προέρχεlOι από την Ζuμωσn ωυ χυμοι)
super market
διαπιστώνει την πληθώρα των προσυ­
σκευασιών για 10 διαφορε!!κά ολλά κοι 10 ομοειδή
KU!!Q-
προϊόντα ΧΡησιμοποιούμεσυχνότερο ιον όρο συσκευ­
ρα των Ζυμών, σε μερικές περmτώσεις και 10 KU!!oρα
ασία γιο αυτό θα ανατρέξω στην οδηγία της ΕΟΚ
των γαλακηκών βακιηρίων ".
19/12/74 για
των κυ!!άρων ωυ στοφυλιοι) που "ΡOKoλOUV 10
ων ορισμό της λέξης προσυσκευασία
χπμικός και ένας βιολόγος σε μια κοινή συνάντηση να
ΠρσσυσΚευασία, κατά την ΈWoια της παρούσας
οδηγίας, είναι το σύvoλo ενός ΠΡOίOVΤoς και της ατο­
δώσουν ων αρισμό ωυ οίνου τ' αποτέλεσμα θα ήιαν
μικής συoκεwσίας εντός της οποίας
αυτό που διαβάσατε.
σκευασμένο.
Σίγουρο αν είχαν προσπαθήσει ένας νομικός, ένας
θυμίΖει λίγο την Βαβυλωνία όπου
όλοι μιλάνε την ίδια γλώσα αλλά δεν είνοι δυνατόν να
auVEvoneouv.
είναι πρoσv_
ωυς χρόνους της ρωμο,κής αυωκραωρίας.
μέχρι
Πρόκειιαι
ελληνικών οίνων. Προσπάθεια για σύνδεση με την μυ­
για ογκώδη και ΔUσχρησlO δοχεία που έχουν μικτό βά­
θολογία κοι την ισωρία Προσπάθεια για σύνδεση με
ρος περί 10
μια
απόβαρο περί 10
KOuhIOUpa
που είχαμε ΚΟΙ όμως κάπου χάθηκε.
90
κιλά χωρηηκότητα
45
ως
70
λίτρο και
25.
Αντίθετα στην Γαλλία όηου ο καlOναλωτής είναι πιο
ενημερωμένος η λlιότηlO διακρίνει την παραυσίαση των
Παράδειγμα διαστάσεων Rωμο,κών αμφορέων
οίνων. Αυτό που μετράει είνοι ω περιεχόμενο και όχι η
ύψος
εμφάνιση.
διάμετρος
65 ση
53.5 ως 48.5 ση
βόΡος μικτό 98.2 68.8 87.857 83.924 Kg
απόβαρο
28.4 22.85 28.5 23.124 Kg
καθαρά 69.8 45.95 59.375 60.8 Μ.ο. 58.98
Όμως για την φιάλη ω κατ' εξοχήν στοιχείο της
συσκευασίας που ουνδέεωι με μεγάλο μέρος της ιστο­
ρίας ωυ οίνου η επιλογή της δεν είναι τυχαία και
OUTE
72.5
ως
κοιλιάς
πρέπει να είναι.
σωστοί γιατί αντιμετωηίΖουν ων οίνο από την δική του
κάη άλλο τότε ξεχωρίΖει από ωυς υπόλοιπους οδήγη­
ο κάθε ένας οπηκή γωνία Ο οίνος όμως είνοι κάη
σαν στπν δημιουργία αυωι) ωυ μεγάλου αριθμού συ­
auνBEIO και σαν τέωιο πρέπει να ω αντιμετωπίΖει ο
σκευασιών.
Είνοι επίσης διαπιστωμένο όη ο καlOναλωτής, από
πάντα κοι ακόμα περισότερρο σήμερα , ανazητά 10 επώ­
ενός οίνου η επιλαγή της φιόλης πρέπει να λαμβόνει
wμα προϊόντα άρα κάθε πορογωγός έχει συμφέρον η
υπ' όψη της και 10 γευσηκά χαρακτηριστικό ωυ οίνου.
συσκευασία ωυ να διακρί\(εωι
EUKOha
ανάμεσα σης
Ι;-οιι
22
οι αμφορείς-δοχεία
Η ανάγκη για κάθε παρογωγό να πορουσιάσει 10
ωυ καωναλωτή στπν αυωκολακεία όη αν αγοράζει
Πιστεuω όη για ιπν πορουσίαση στον καlOναλωτή
στημα χρησιμοποιήθηκαν
καωπτρίΖεlOι αηό ης φολκλορικές συσκευασίες των
προϊόντα ωυ σαν διαφορεηκά γνωρίΖοντας τη ροπή
Οι ορισμοί που δίνουν, αν ΚΟΙ διαφορεηκοί είνοι
οινολόγος.
λοι) επιπέδου οινοπαιδεία ωυ έλληνα καlOναλωτή ανη­
1719
1739
1741
1753
1#80
1753
,sn
23
Τώρα και σrη χώρα μας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
TMCI
Padoνan
Τεχνολογία διήθησης
γλεύκους, χυμών κ.λπ.
~mα
~Padoνan
S.p.A.
οίνου,
Φωτ. Ι. ΦiλΤp::l κενού ΤΑΥιΟ '{JQ γλεύκη, xuμoίις ΙΙ:.λn.
Περιστροφικό φίλτρο κενού, μοντ. ΤΑΥ·
LΟ (φωτογ.
1)
Πλήρης μονάδα συνεχούς διήθησης με
κενά, ημίρευστων προίόντων, γλεύκους
Κ.λπ.
Μεγάλη ποικιλία μοντέλων που περιλαμ·
βάνουν:
- διάταξη επίστρωσης (PRECOA Τ)
- διάταξη εξαγωγής με ζέστρο, και εμφύσηση αέρα.
- διάταξη εξαγωγής τύπου ταινίας.
- διάταξη εξαγωγής τύπου τυμπάνου.
Επιφάνειες διήθησης: 0,5 - 60 Μ2
Διάταξη συνεχούς σταθεροποίησης κρα· από τεθέντα πρότυπα. Κατασκευάζεται
σε 4 μοντέλα:
σιών, μοντ. KRIST ALSTOP (φωτ.2).
μέχρι 1500 λίτρα/ώρα· COMPACT /
Πλήρως αυτόματο σύστημα συνεχούς ψύ·
ψυκτικό εντός κρυσταλωτή
ξης - διήθησης οίνων, με ενσωματωμένο
PLC, αυτόματο έλεγχο σταθεροποίησης -
μέχρι
2500 λίτρα/ώρα· COMPACT /
με την μέθοδο της αγωγιμάτητας, και αυ·
ψυ κτικό εντάς κρυσταλωτή
τόματη επιστροφή στον κρυσταλ/ωτή, μέ·
σω BY·PASS, σε περίπτωση απόκλεισης
- μέχρι 5000 λίτρα την ώρα
- μέχρι 10000 λίτρα την ώρα
Πρόγραμμα παραγωγής:
Φίλτρα γης διατόμων (πιέσεως) με οριζό·
ντιους δίσκσυς.
Φίλτρα γης διατόμων με κάθετες πλάκες.
Περιστρεφόμενα φίλτρα κενού.
Φίλτρα πλακών.
Φιλτρόπρεσσες, πλάκες, Κ.λπ.
Φίλτρα μεμβράνης.
Ψυκτικό ξυστικού σώματος.
Παστεριωτήρες τύπου τσύνελ.
Παστεριωτήρες πιλακών.
Εναλλάκτες θερμότητας.
Φωτ.2.
Διάταξη σuνεxoύς
Συγκρατήματα συνεχσύς σταθεραποίησης
σrαθεροποinσnς
κρασιών.
Κεντρικές μσνάδες ψύξεως.
lφασΙΟύ
ΚRιSΤALSTΌP
Συνεχόμενα σταφυλοπιεστήρια με ιμάντα.
Συγκρστήματα συμπύκνωσης γλεύκσυς,
χυμών.
Πεδία δραστηριοτήτων
Διήθηση ποτών, χυμών και χημικών πραίό·
ντων.
Η εταιρία .. Α. ΣΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ. σΕ. εγκατέστησε στην
Ριτσώνα Αυλίδας (Χαλκίδας) πρότυπη μσνάδα
που θα προσφέρει πρώτη ύλη προηγμένης τεχνολογίας
Ψύξη, παστερίωση, συμπύκνωση.
Πλήρεις εγκαταστάσεις χυμών κοι ποτών.
ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΛΕΥΚΟΣ
•
•
για αύξηση σακχαρικού τίτλου χαμηλοβάθμων γλευκών
για την παραγωγή vins de Liquer και ημίγλυκων οίνων
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: «Α. ΣΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ"
G.E.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΛ. 0221/27360, 20250, 83850· FAX: 0221/86188
4·34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ προΊ'ΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΓΕΠ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
eeCCANiCA
Χαλκοκονδίιλη 19, ΑΘΗΝΑ
ΕΠΕ
10432
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΩ 5230.717/8,9
FAX.5233.702 ΤΕΙΕΧ: 219714
-----------------------
Το ίδιο κοι για άλλα προϊόντα όπως ω λάδι ο ππ­
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΌφετηρία αυτή, κάθε περιοχή θέλοντας ν' αποκτή­
λός ήιον ω κατ' εξοχήν υλικό για τπν καιοσκευή των
σει δική της ταυτότητα δημιουργεί το "μοντέλο" της.
δοχείων. Τον Μεσαίωνα άρχισαν να χρπσιμοποιούνται
Champenoise, Bordelaise, Rouennaise,
ΙΟ ξύλινα βαρέλια.
εμφανίΖονται από ης αρχές ωυ 190υ αιώνα, αλλά που
Είναι πράγμαπ περίεργο γιατί δεν αξιοποιήθηκε ω
γυαλί τόσους αιώνες.'Ισως π υψπλή τεχνολογία που
νίη
du Rhone
συναντάμε ακόμα στους ημοκαταλόγους των αρχών
ταυ 200υ αιώνα.
απαιωύσε για τπν εποχή και ω υψπλό κόστος καιο­
Πολλές απ' αυτές έχουν σήμερα εξαφανισθεί, συνε­
σκευής να είναι δύο από ωυς παρόγοντες που καθυ­
χίζουν να υπάρχουν όμως ορισμένες μεγάλες κατηγο­
στέρπσαν τπν χρησιμοποίησή ωυ σιον βαθμό και
C!tn
μορφή που ω γνωρίΖουμε σήμερα.
Αν θυμηθούμε επίσης όη η χρησιμοποίηση
φελλού από ων γάλλο μοναχό
Dom
ρίες
Bourguignonne, AIsacienne, BordeIaise
Champeπoise. (εικόνα 3)
ωυ
Peτignon μετά ΙΟ
μέσσ ωυ 160υ αίωνσ στην Καμπανία επέτρεψε να πα­
------------------------0
παράγει τους γνωστούς αφρώδεις οίνους που δάνεισαν
μεγαλύτερη παλαίωσπ στη φιάλη.
Οι νέοι ερυθροί οίνοι έχουν ένα μέρος των χρωστl­
το όνομά τους σε πάραπολλούς Gλλoυς πριν γίνει κα­
κ';'ν τους σε κολλοϊδή μορφή. Με αυτή την μορφή είναι
τοχύρωση του ονόματος. Η τεχνική που ακολουθούν
ευδιάλυτες στην συνήθη θερμοκρασία, αδιaλυωΠOΙOύ­
στην περιοχή
νται όμως σε χαμηλή θερμοκρασία και ο οίνος θολώνει
ποιούν τρείς ποικιλίες σταφυλιών, οι δύο απ' αυτές εί­
γνωστή. Σαν πρώτη ύλη' χρησφο­
tival
Οι χρωσπκές αυτές είναι μέρος ωυ IΖήμαως των νέων
ναι ερυθρές (Ρίηο!
οίνων μετά τον πρώω χειμώνα στη δεξαμενή ή ω φυ­
Chardonnay).
σιολογικό ίΖημα των παλαιών οίνων στη φιάλη. Η χρη­
σοχή ώστε ο χυμός να είναι λευκός και για ων λόγο
σιμοποίησπ των διαυγασηκών υλικών όπως είναι η αλ­
αυτό χρησιμοποιούν ειδικά πιεστήρια. Αφού η Ζύμωση
βουμίνη, ο μπεντονίτης και η Ζελατίνη
ολοκληρωθεί όπως σε μια κλασσική οινοποίηση ακο­
ης χρωσηκές αυτές προσφέροντας
συμπαρασύρει
προστασία στον
Ρίηο!
Noir,
Meunier,
Ρίηο!
Στην γλευκοποίηση δίνεται ιδιαίτερη προ­
λουθεί το στάδιο της δεύτερης Ζύμωσης στη φιάλη.
Για
οίνο. Η σταθεροποίησπ ωυ χρώμαως με την ψύξη δί­
να δημιουργηθεί ω ανθρακικό προσθέτουν Ζύμες, θρε­
νει επίσπς παρεμφερεί αποτελέσματα.
πηκά συσταηκά και Ζάχαρη στη φιάλη
Για ωυς οίνους
πς τοποθετούν
παλαίωσης πρόκειται για προσωρινή λύση μια και το
ίσως βρούμε μιαν
όμως ηλαγίως ώστε το ίΖημα να συγκεντρωθεί στο λαι­
ίΖημα σχηματίΖεται λόγω μετατόπισπς της διαλελυμένης
άλλη αιτία ηου καθυστέρησε η εμφιάλωση. ΜέΧβl τότε
μό και πς περιστρέφουν για όσο χρόνο είναι αναγκαίο.
μορφής προς αδιάλυτη. Θα μπορούσαμε να παρουσιά­
ω κλείσιμο των φιαλών γινόιον με ξύλινα πώμαιο πε­
σουμε
ραχθεί ο αφρώδης οίνος
Champagne
rnv
μεταβολή αυτή σαν μια χημική αντίδρασπ
ριβλημένα με πανί βουτηγμένο σω λάδι
Μονο σης αρχές ωυ 180υ αιώνα με την ανάπτυξη
διαλυτές
της βιομηχανίας στη δυηκή Ευρώπη η φιάλη αποκτά την
οίνους ειδικά για ων μη ενημερωμένο καταναλωτή.
δηλαδή συντήρησπ, παλαίωση και μεταφορά ωυ οίνου.
Εικόνα
Οφείλουμε στους άγγλους υαλουργούς στο τέλος
ωυ 170υ αιώνα την εξέλιξη της φόρμας της φιάλης.
Λίγο πριν από ω
1700,
ένας νέος τύπος φιάλης εμφα­
νίΖεται, αυτή από μαύρο γυαλί. Πιο χοντρή, άρα πιο βα­
ριά και πιο ανθεκηκή, ανηκαθιστά την καράφα (φλά­
μένη ιπά για μεγαλύτερη προστασία.
Στην αρχή η νέα φιάλη έχει την φόρμα ιου
" κρεμυ­
διού
", προοδευπκά μακραίνει (εικόνα 1). Ενδεlκπκή εί­
ναι αλλαγή της φιάλης των οίνων PORTo. Μέσα σ'
έναν αιώνα αλλάΖει σπμαντικά και αποκτά την φόρμα με
τηγν οποία την γνωρίΖουμε σήμερα.
Η εξέλιξη συνεχί­
Ζεται και από το κρεμύδι φτάνουμε σ' αυτή' της
Bourgogne
(εικόνα
2).
ΤΟ ίΖημα των χρωσηκών δεν πρέπει να περάσει στο
3
Η περιεκηκότητα των φιαλών παρουσιάΖει διακυ­
μάνσεις που συχνά είναι σημανηκές όταν αλλάΖουμε
περιοχή
Αλσατία
Αν20ύ
ΒουΡΥουνδία
Ελλάς
Η.Π.Α.
Κομπανία
Μπο.ι:ωλέ
Mπoρvτώ
Πορτό
Ρή....ο.ς
Χερές
0.36
0.72
0.375 0.75
0.375 0.75 1.50
0.35
0.46
0.50 0.68 0.70 1.50
0.3786 0.7272 1.50
1.60 3.20 4.80
0.181 0.375 0.75
6.40 9.60
12.80
0.375 0.50
0.75
0.375 0.75
1.50 2.50 3.00 5.00 6.00
2.27 3.030.7575 1.50
0.35 0.70
0.37860.7575
σουν rαυτόΤΩΤO κοι μέσα απ' αυτή να τονίσουν την ιδι­
αιτερότητα των οίνων ταυς το μοναδικό κίνητρο για την
διαμόρφωση των διαφορεηκών φιαλών; Για ν' απαντή­
σουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να ανατρέξουμε και
στην οινολογία.
Ας δούμε π συμβαίνει με την περιοχή του Μπορντώ.
Οπως γνωρίΖεται η περιοχή αυτή στη NOηaδυΠKή Γαλ­
(65%
ερυθροί και
λευκου. Είναι η μεγαλύτερη αμπελουργική Ζώνη
της Γαλλίας και ειδικά στα
V.Q.P.R.D.
βοηθά το ίΖημα να συγκεντρώνεται
Θεωρούνται από
ΙΟ καλύτερα και για τα ερυθρά αυτά που επιδέχονται την
-
Θα μπορούσε
λη τύπου
h δεύτερη Ζύμωση να γινόταν σε φιά­
Bordeaux; Οχι απαντόμε απερίφραστα γιαιί θα
ήταν προβλημαηκή η αηομάκρυνση του ΙΖήματος που
δημιουργείται από ης Ζύμες. Στην περίπτωση αυτή 0'1
ηαραγωγοί της Καμπανίας υιοθέτησαν την γνωστή φιά­
λη ηου διευκολύνει, σε συνδυασμό με την επικλινή
θέση και την περιστροφή, την συγκέντρωση του ΙΖήμα­
τος στο λαιμό της.
Για έναν ακόμα λόγο η φιάλη
να είναι έτσι κατασκευασμένη.
6).
ποθετηθεί όρθια μετά την παλαίωση και πριν το σερβί­
Είναι άραγε η επιθυμία των περιοχών να αποκτή­
35%
Bordelaise
σωυς ώμους της (εικόνα
ρισμα
Χωρητικότητα φιαλών οε λίψα
λία παρόγεl κυρίως ερυθρούς οίνους
φιάλη
βοηθά στην συΥκέντρωση του ΙΖήματος όταν αυτη το­
Πίνα_σς
Περιοχή
ποτήρι κατά ω σερβίρισμα. Η ειδική φόρμα που έχει η
Επίσης ω ανασήκωμα στον πυθμένα των φιαλών
Ο.πίνακας δίνει μιαν εικόνα.
σκα) που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε και που λόγω
της ελαφράς καιοσκευής της είχε εηένδυσή από πλεγ­
αδιάλυτες
)
Το ίΖημα είναι ενοχληηκό στους εμφιαλωμένους
λειωυργlκότηιο με την οποία την γνωρίΖουμε σήμερα,
,.
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
μην ξεχνάμε όη η οινολογία δεν είχε τόrε λύ­
σει τα προβλήματα τη~ σταθεροποίησπς
Εικόνα
-
Champenoise
πρέπει
Οι γωνιώδης φιάλες
αντέχουν λιγότερο στην εσωτερική πίεση που αναπτύ­
σεται από την δεύτερη Ζύμωση (εικόνα
Δημιουργείται
AIsace
7).
ίσως η απορία γιατί οχι η φιάλη
στη θέση της
Champenoise ;
έτσι στη με-
6
.... 000
11:
2.
τάγγιση του οίνου με σιφώνl παραλαμβάνουμε τη μεγα­
λύτερη δυνατή ποσότητα καθαρού προϊόντος.'Οσο για
τον λαιμό της φιάλης, μακραίνει μέχρι ένα ύψος ώστε
να αφήνει πολύ μικρή επιφάνεια οίνου σ' επαφή με τον
αέρα.
Έτσι η φιάλη τύπου
Bordeaux
καλύψει μιαν οινολογική ανάγκη.
Αν εξετάσουμε τώρα την περίπτωση των αφρωδών
κρασιών θα δούμε όη η Καμπανία έχει υιοθετήσει την
φιάλη που φέρνει τ' όνομά της και διαφέρει από την
προηγούμενη.
Champagne
όπως είναι στα γαλλικά
•
οι
00000
απόκτησε την φόρμα
με την οποία την γνωρίΖουμε ακόμα και σήμερα για να
Η Καμπανία ή
8.S
Εικόνα
7
Πράγμαη σαν φόρμα είναι χωρίς γωνίες άρα αντο­
χής και δεν εμηοδίΖει την συγκέντρωση του ΙΖήματος
κοντά στο φελλό. Θα ήιον λοιηόν δυνατόν να υιοθετη­
θή η φιάλη
Alsace ( ή
αλλοιώς
flute
όπως είναι γνωστή
).
Το μεγάλο όμως μήκος της θα απαιtΟύC)ε μεγαλύτερο
χρόνο για την συγκέντρωση του ΙΖήματος στο λαιμό
της φιάλης.
'7
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ
Γιατί όμως η Αλσατία υιοθέτησε ιαν .τύπα αυτό; Αν
και δεν έχω στοιχεία που να δικαιολογούν όll καθαρό
οινολογικοί λόγοι oδηγnσαν ιαυς Αλσατούς η απόφα­
σn αυτή σίγουρα δεν ήιαν λανθασμένη αν κρίνουμε με
αισθηllκά και γευσιικά κριιήρια. Στη συνέχεια όμως θα
δούμε με περισότερα σιαιχεία ια γιατί.
Είναι λοιπόν φανερό όιι η διαμόρφωσn της φιόλης
φόρμα, μέγεθος,περιεκιικότητα
-
-
καθορίστηκε από ορι­
σμένες οινολογικές ανάγκες διαφορεllκές για κάθε πε­
ριοχή.
Είναι ενδιαφέρουσα όμως και η ηιο κάτω διαπίστω­
σn και ίσως όχι ιυχαία η σύμηTωσn που θα δούμε. Αν
σια χάρτη (εικόνα
8)
ηαρατηρήσουμε την" γεωγροφία
"
της φιάλης, και εδώ θα περιοριστώ στην Γαλλία όπου η
" ιυποποιηση
, ,"
,
αν μηορουμε
να
,
χρησιμοποιησουμε
ιαν
όρο; με την εμφιάλωσn άρχισε πολύ ηαλιά και στη συ­
νέχεια αποτέλεσε ηρόιυηο για μίμησn, τότε θα διαπιστώ­
σουμε όll όσο πιο βόρεια πηγαiνoυμε τόσο οι φιάλες
αποκτούν ύψος Κα/ οι καμηύλες γiνOVΙαl πιο" γλυκές
Αηό τον
".
Ν Ο Τ Ο
Bordeaux, Chateauπeuf -du -Pape,
Cbtes -du- RhOne Bourgogne,
Loire Champagne Aisace,
προςια
ΒΟΡΡΑ
ρόγovιες μειαξύ των οηοίων η φύσn τΌυ πρoϊόvιoς, ια
είδος της συσκευασίας ...
Πιστεύω όll η ηροσωπικότηια κάθε κρασιού ανα­
χνουν λεπτότηια, έλειψη όγκου αλλά παρουσία
Στη συνέχεια θα δούμε αν αυτό είναι αλήθεια.
ύψους.' Αλλωστε ια αρώματα σαν πτηιικά δεν καταλαμ­
Γευστικοί χαρακτήρες
Αν και συνήθως π παραγωγή ιαυς γίνειαι από την αδυ­
την μία πλευρό, υηάρχουν οξέα, σάκχαρα, άλατα, φαι­
ναμία των ερυθρών ποικιλιών να δώσουν ερυθρούς οί­
νολικά συσταllκά που το καθένα έχει τη δικιά ιαυ γεύ­
νους. Για ια λόγο αυτό οι αρωμαllκοί ιαυς χαρακτήρες
ση. Οι διαφορειικές αυτές γεύσεις ηροστίθενταl και
Θα
V1σχύοvιαι, ή αvιιθέTως αλληλOKάλύπιαvιαι και συχνά
μαιί δίνουν έναν νέο χαρακτήρα. Οι οσμές αυτές συν­
δέονται μ' ενιυπωσιοκό αριθμό ενώσεων με ελάχιστη
συγKέvιρωσn mς τάξης των χιλιοστών ιαυ γραμμαρίου
ή ακόμα λιγότερο. Λόγω της μικρής αυτής συγκέvιρω­
σnς και ιαυ εvιυηωσιακoύ ιους αριθμού μέχρις στιγμής
για λίγα απ' αυτά έχει ερμηνευθεί η σχέσn τους με ια
άρωμα ιαυ οίνου. Και όμως είναι ια συσιαllκά που ηαί­
Ζουν ια ηιο καθοριστικό ρόλο στην ιυηlκότητα και στα
κριτήρια ποιότητος. Είναι αυτά κυρίως ηου δίνουν στον
οίνο την προσωπικότητα του.
Το ερυθρά κρασιά είναι συνήθως "γεμάτα"
, "στέρεα ",
υψηλές.
Για παράδειγμα οι γλυκείς οίνοι ιαυ
ριοχή ιαυ
Bordeaux
Bordeaux
(πε­
bOTdeaux
και θα συμ­
Βέβαια η περιοχή
και π υιoθέTπσn της ίδιας φιάλης είναι
Πρόκειιαι για ιαν λευκό Μοσχάια Σάμου
.
ιαυς καλύτερους νίπ
de
Lίquer. Εχουν υψηλή περιεκιι­
κότπια σε σάκχαρο πράγμα που ια κάνει πλούσια στο
στόμα Τα αρώματά ιους ειδικά στο Μοσχάια είνOl βα­
ριά και σίγουρο οι δομικοί χαρακιήρες υπερτερούν.
Η συμφωνία της φόρμας και ιαυ περιεχομένου ίσως
είναι πιο σnμαvιΙKoί από τους γευστικούς. Από τα ερυ­
θρό σταφύλια έχουν κληρονομίσει μόνο ια χρώμα ιαυς.
Είναι δροσερό και ια αρώματά ιαυς ανθώδη.
να μην πετύχει την συμφωνία σας όμως ας δούμε με πε­
ρισσότερη προσοχή τη φιάλπ κόποι που για κάποιους
κρότπσαν ίσως μερικά χρόνια αξίΖουν σεβασμού.
ΔανείΖομαι από την ''Εγκυκλοπαίδεια των οίνων και
ποτών" την πιο κάτω περιγραφή: Όπως αυιαί της κοιλό­
δας ιαυ Λίγnρα έισι και οι οίνοι ιαυ Απίου είναι" δρο­
σεροί " και " ελαφρύς" . Σημειώστε όιι ερυθρωπαί οί­
νοι d' Anjou εμφιαλώνovιαl σέ φιάλη flute .
Βιβλιογραφία
Οι μυθιστοριογρόφοl για να περιγρόψουν ή ακόμα
να ιανίσουν ια ψυχικό κόσμο των πρωιαγωVlστών ιαυς
PRAηQUES ου
χρπσιμοποιούν την εξωτερική εμφάνισπ τους .. Είνοι
γνωστή η ιαύτπση ιου χovιρoύ με ιαν καλοκάγαθο χα­
ροκτήρα Η στεγνή και αυστηρή όψπ με τπν σοβαρότηια
και τπν άκαμπτπ συμπεριφορά Εύκολα θα μπορούσαμε
Ι.
2
J-M
Ε.
RIBOULEΓ.
C. ALEGOEf
BOUCHAGE ΟΒ
PEYNAUD
1 Μ PΌMMIER
4. A.UCfl!NE
ΟΒ ALCOOl5.
ου V!J
VERRE ετ BOOCIIAGE.
fNCYQ.OPE.OIE ΟΒ VINS &
5. LE GRAND UVRE
ου
VIN.
6. Μ CHAPTΑΙ Ι ΑΒΒΕ ROZIER
ΊRAΠE
THEORIQUE ετ PRATIQUE SUR ΙΑ CULruRE ΟΕ
LA
VIGNE.AVEC Ι' A.RT ΟΕ fΆIRΕ ΙΕ νlΝ.
που μπορούμε να προβάλουμε ή και να ιονίσουμε με
νιαι στπν εKχύλισn ή αλλοιώς σε "δομικά" στοιχεία
τπν ανάλoγn φιάλη που είνα/ οιι η εξωτερική εμφόνισn
00 εξaαιn).iζει υψrγJ.ς πωλiμu;."
9. 0δrr>W ΠΙ; ΕΟΚ ΠΙ; 19/12/74..
που εμπλουτίΖουν το κροσί με γευστικά κυρίως χαρα­
για ιαυς μυθιστοριογρόφους.
Office Inlemational De La Vigne
Μια χονφή, βαριό, Kovιή φιάλη πρέπει να περιέχει
ASPECf
νΙΝΙ.
LE GOUΓ
ποίι\σω έναν όρο της φυσικής "με χαμηλά KέvιρO βά­
κτπρισllκά συμμετέχουν όμως και στην διαμόρφωση
Sauterne
γνωστη για ιαυς περίφπμους οί­
ρους". Πρόκειιαι φυσικά για χαρακτήρες που οφείλο­
μένο ηου πατάει καλά σια πόδια ιαυ. Για να χρησιμο­
προσωπικό-
τηια) συνδυάΖονιαl καλύτερα με φιάλες λεπτές κατ
να βρούμε πολλά άλλα παραδείγματα.
Γιατί λοιπόν να μην συμβαίνει για ιαυς οίνους και
ιις φιάλες κάιι αvιίστoιχo; Για μας οι εσωτερικοί χαρα­
κτήρες των οίνων είναι τα γευστικά ιαυ χαρακτηριστικά
"σφογγυλά" έχουν όγκο, σκελετό και γενικά χαρακτη­
pίzovιαl με επίθετα ηου σnμαίνoυν κάll ια γεροφιιαγ­
(
κοι για τον ερυθρό Μαυροδάφνη Παφών. Δύο από
που γίνovιαι ανιιληητές λίγοτερο ή περισότερο εύκολα
λέξουμε για την παρουσίασή ιαυ;
ενώ οίνοι όπου υπερτερούν οι αρωμαιικοί
Bordolaise.
σκελετό (charpaπte) ιαυ οίνου.
τρόπο οι ηοικίλες αυτές οσμές πρoσιίθεvιαι, αλληλοε­
χαρα­
γλυκείς οίνους έχουν υιοθετήοεl σωστά τπν φιάλη
των γραμμαρίων ή λιγότερο. Αποτελούν λοιπόν ιον
θορίΖει ια είδος ιαυ οίνου ποιόν φιάλη ηρέπει να επι­
( δομικούς)
κτήρες vιύνovιαι καλύτερο με φιόλες που έχουν όγκο
Σε δύο περιοχές τπς παφίδας μας που παρόγουν
της τάξης
δυσάρεστη όσμή διαφορειικής ένιασης. Με ιο ίδιο
baujolais
αναμενόμενη.
συσιαιικό, που είναι ίσως μια εικοσάδα, είναι αρκειά
ιαυς οργανοληηιικούς χαρακτήρες ιαυ οίνου; Προκα­
ή
Και για να πάμε ακόμα πιο μακρυά ια συμπεράσμαια
αυτό, οίνοι με πλούσιους γευσιικούς
ιαυ
συνθέτουν έισl μιά δομή. Τα σnμαvιΙKα αυτά γευστικά
θράκων, των ενώσεων ιαυ θείου και έχουν ευχάριστη ή
bordeaux
alscace.
Sauteιne βρίσκειαι στην ευρύτερη αμπελουργική Ζώνη
μα, έναν όγκο, λιγότερο ή ηερισσότερο αρμονικό και
Ποιά είναι όμως η σχέσn της φόρμας της φιάλης με
ενώ τα λευκά με την τύπου
φωνήσειαl όll ιαιρlάΖουν απόλυτα.
διαφαρεllκών γεύσεων. Επιηλέον σμίγουν σε μιά φόρ­
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πτηllκές ουσίες,
Είναι νομίΖω τέλεια ιαιριασμένα γευσιικά ια ερυθρό
κρασιά με την Kovιή φιάλη τύπου
εμφιαλώνονιαl σε λευκή φιάλη
ένα είδος αλγεβρικού αθροίσμαιος αυτών των τόσο
γνωστά Κα/ συμμετέχουν με περιεκιικότητες
στενή φιάλη ένα λεπτό, δροσερό vιελΙKάια οίνο.
νους αποτέλεσμα της ευγενούς σήψπς των σιαφυλιών)
μπορούσαμε να φανιασιαύμε την γεύσn ιαυ οίνου σαν
ρων, των αλδεϋδών, των τερπενίων, των υδρογοναν­
BORDEAUX
;
Τα ΡΟΖέ βρίσκονται ανάμεσα σιις δύο κατπγορίες.
είναι συνδεδεμένοι με την χημική ιαυ σύστασn. Αηό
ηαραγωγή των λευκών οίνων και λιγότερο των εpuepώl'.
BOURGOGNE
βάνουν ια ανώτερο στρώμαια
Οι χαρακτήρες ιαυ οίνου, και οι καλοί και οι κακοΙ
γένειες των αλκοολών, των πτηllκών οξέων, των εστέ­
σκευασία για ένα προϊόν εξαρτάται από διάφορους πα-
"ξηρούς
είναι μ' άλλα λόγια χρωμαιισμένα με σιαιχεία που δεί­
ηράξη χωρίς συνείδηση oδήγnσε σε τέλειο ιαίριασμα.
στο ηοτήρι και στο στόμα. Ανήκουν στις χημικές οικο­
καλύτερη δυνατή συ­
",
Τα λευκά ξπρά κρασιά είναι συνήθως "δροσερά" ,
Ι'φρουιώδη" , ''ανθώδη'' , "λεπτό" ,"αιθέριο", "νευρικά':
την επιλογή της δικής της φιάλης κι άν ακόμα ήταν μια
Γνωρίζουμε βεβαια όιι οι κλιμαιαλογlκές συνθήκες
"η
που θυμίΖει" ώριμα φρούια
καρπούς", λουλούδια, φρούια με βαρειά αρώματα.
δυκνύειαl με την κατάλληλη φιάλη. Κόθε περιοχή με
ευνοούν, όσο απομακρυνόμαστε από την Μεσόγειο την
Από μαρκειινlκής πλευρός
T\JU bouquet
".
αναδύονιαι ή συγKρoύovιαl και εξoυδεTερώνovιαι.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ
LES
ΕΑυΧ·ΟΕ·νιΕ.
ESΡRΠ·DΕ-νlΝ.
VINAlGRES ΙΙΜΡΙΒ ετ COMPOSES:
7. Ε. PEYNAUD
CONNAISSA.NCE ετ
ΊRA νAIL ου VIN.
8. ΚARΙ DULINGER 'Ή διαχάJμφη στη 0IXJ><ε\JQ.
10. Code lnlemaIional des
Praιiques
Oenologiques.
Ει Ου Υίη.
ένα βαρύ, πλούσιο οίνο. Avιίθεια μια λεπτή, μακρυά,
28
29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ο μονοδlκός λπνός με ακέραιο μπχονισμό που διο­
τπρείτω σήμερα στπν Κύπρο είνοl ο λπνός mς Λόνιος
Η
τπς επαρχίος Λεμεσού. Αποτελεί κυβερvnIlκή περιουσίο
κω επιδιορθώνειοι anό ΙΟ Τμήμο Αρχαιοτήτων.
Ενο ιδιαίτερο οξιόλογο σύμπλεγμα δύο παρακείμε­
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
νων λπνών διαmρείιοι στο Όμοδος, ΙΟ ooμανIlKόTεΡO
anό ΙΟ κρασσχώρια mς επαρχίας Λεμεσού. Ο ένος από
ιους δύο, που αποτελεί KlJβεpvnIlKn περιουσία, ήιον ο
πρώτος που επlδloρθώθnKε(1980-
1984)
με δoπQvn του
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
lδρύμοτος Γεωργίου και Θέλμας ΠαρασκευαΊδn κω mς
ΛΗΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
πο ιου λπνού τπς Λάνιος, και είναι επισκέψιμος (εll<.
κυπριακής κυβέρνπσπς.
Εγινε πλήρπς ονακαιοσκευή
ιου μπχανισμού ιου πιεστπρίου, σύμφωνα με ΙΟ πρόω­
1).
ΠρόκεlΙω γιο ένα ορθογώνιο λιθόκιιστο οικοδόμπ­
μα διαστάσεων
5,50
χ
13,00
μ. Καλύπτειοι από
"δώμα"(επinεδπ οροφή), με τέσσερις "νεύκες"(εγκάρ­
σιες δοκούς) που στπρίΖΟνΙαl σε στύλους. Σης νεύκες
παιούν ΙΟ "βολIΤΖια"(δοκάρlα), που μαΖί με κλαδιά κω
χώμο συμπλπρώνουν τπν κατασκευή τπς επίπεδπς στέ­
Το σιοφύλl, σε ποικιλία παραλλαγών, ήιον και εξα­
Μ61Ό τρίτπ
KOI
τόννους.
ΙΟ έκοβαν από ΙΟ αμπέλι ιον Ιονουάριο. Τα έδενον με
κλιματσίδες, 200 - 300 φυτά μαΖί, και ΙΟ έβαΖαν μέσα
Η εξαγωγή κρασιού και άλλων οινικών προϊόνΙων κατά
σιο χώμα για να βγάλουν ρίΖες ως τπν πμέρα που θα ΙΟ
ιον ίδιο χρόνο απέφερε στπν Κύπρο
φύτευαν. Το Μ6ιο, τπς πμέρα τπς "φυδκιάς" (φυτέμα­
κολουθεί να είναι από ΙΟ βασικά προϊόνιο τπς Κύπρου.
Το
1985 π
παραγωγή ιου έφιοσε ιους
210.000
18
εκαιομμύρια
KιJπριαKές λίρες. Σ τπν περιοχή που περιλαμβάνει τα
ιος), καλούσαν
ονομαστά Κρασοχώρια και ης φυτεμένες με αμπέλια
ναν ΙΟ ΡΙΖωμένα φυτά, νερό και ης "σκάλες"(φυτευτή­
εκτάσεις γύρω από τπν Λεμεσό, τπν Πάφο και τους
ρια) και ξεκινούσαν για ΙΟ χωράφι όπου είχαν ήδπ μπει
πρόποδες ταυ Τροόδαυς, π αμπελουργίο υπήρξε,από ΙΟ
ΙΟ ooμάδlα που καθόΡΙΖαν τπν απόσIOσn των νέων φυ­
παλιά χρόνια ως σήμερα, π κυριότερπ ασχολία των κα­
τών μειοξύ ιους. Παλαιότερα έδειχναν ης θέσεις των
ιοίκων. Τεκμήριο οι αναλπμμαηκοί ιοίχοl των αμπελιών,
νέων φυτών με βέργες ΟΙ πεπειραμένοι ιου χωριού, οι
"οι δαμές", που, ΧIlσμένοι σε απανωτές σειρές, δίνουν
"δείκτες", ενώ αργότερα καθορίΖονιον με γύψο και
ιον ιδιαίτερο χαρακτήρα ιους στο ιοπΙο.
σχοινιά Η πμέρο τπς "φυδκιάς" συνοδευόιον anό με­
20 - 30
χωριανούς για βοήθεια, έπαιρ­
και π βlOμΠXανoπoίπoo τπς παραγωγής έχουν αλλάξει
γάλπ δlασκέδαoo και μπόλικο κρασί. Το δεύτερο χρόνο
"κεφάλωναν", κλάδευαν ΙΟ φυτό που άρΧΙΖε στο μειοξύ
να κάνει σταφύλια, για να δώσουν ΙΟ κατάλλπλο σχήμα
ης συνθήκες Ζωής των ομπελουργών, ο παραδοσιακός
στπν κορυφή ιου. Η συνεχής φΡΟνΙίδα των αμπελιών
τρόπος καλλιέργειας των αμπελιών και παραγωγής κρα­
ήθελε "άνθρωπο καμπούρπ", κατό τπν κυπριακή έκφρα­
σιού διατπρείιοι ακόμπ σε ορισμένα χωριά, ενώ αλλού
00.
εξακολουθεί να Ζει ως έVIΟvn ανάμvnοο των ανθρώπων
Μετά ιον τρύγο, π μεταφορό των σιοφυλιών στις
anοθήκες γινόιον με Ζώα μέσα στα κοφίνια Υστερα ΙΟ
Πορά ΙΟ γεγονός όη ο εκσυγχρονισμός ιου τρόπου
καλλιέργειας, μειοφορός και δlόθεooς των προϊόνΙων
τπς περοσμέvnς γενιάς, που αφιέρωσαν τπ Ζωή ιους
τπς παραδοσιοκής Ζωής στπν κυπριακή ύπαιθρο κοl
άλεθαν με αλεστήρια, που χρπσιμοποlούνΙαι ακόμπ για
μικρές ποσότπτες, και ΙΟ άφπναν σε μεγάλα πιθόρια για
Ζύμωση. Το "γύψωμα" (προσθήκπ γύψου) ήιον απαραί­
συνδέειοl με ειδική ορολογία στπ γλώσσα, με έθιμα,
τπιο για να φύγουν ΙΟ οξέα και γιο να γίνει ΙΟ κρασί
δοξασίες, τραγούδια, παραδόσεις και παροιμίες.
αστραφτερό, κοθώς και ΙΟ ανακάτεμα με ΙΟ "σπιλαστή­
στπν αμπελοκαλλιέργεια
Η αμπελοκαλλιέργεια
αποτελεί μιο πολύIlμπ πωχή
Η καλλιέργεια ιου αμπελιού άρχΙΖε ιον Ιανουάριο,
Ζεύαν ΙΟ βόδια και όργωναν με ΙΟ άροτρο. Το Μάρηο
καλλιεργούσαν ΙΟ χωράφι για δεύτερπ φορά και το
γnς. Αξιόλογο μορφολογικό στοιχείο αποτελεί π οξυ­
τελευιοία Τα φυτά ΙΟ "έβγαΖον", δπλαδή
ρl"(ξύλινο ραβδί με τρεις προεξοΧές στο άκρο), μέχρι
"νο κότσεl ο χόχλος ιους". Ακολουθούσε ΙΟ "κούλια­
σμα"(στρόγγισμα) και έπεlΙα χώρΙΖαν ΙΟ κρασί από ΙΟ
κόρυφπ καμάρα τπς εισόδου με ανάγλυφο διάκοσμο,
παρόμοιο με ης εισόδους ιου μοναστπριού ιου Τιμίου
Σιουρού σιο ίδιο χωριό. Το δωμάηο φωτίΖειοl ομυδρά
από τρία ανοίγμαιο σιο πάνω μέρος ιου ιοίχου τπς
πρόσοψπς. Σιο αναιολlκό τμήμο ιου χώρου υπάρχει
"Ζίβανα"(τσίπουρα) με μιο κοφίνα που ιοποθειούσαν
"σέντε"(πατάρl) για αποθήκευσπ. Σιο πίσω μέρος (δυη-
σιο πιθάρι ΕβΡαΖαν στπ συνέχεlο ΙΟ στπμένα Ζίβανα
στο ΚαΖάνι, έναν ειδικό χάλκινο απασιοκτήρα, για τπν
παρασκευή τπς "Ζιβανίας"(ρακη. Αξιοποιούσον ΙΟ μού­
-
σιο για να φηάξουν και διάφορα άλλο προϊόνΙα, όπως
ο "παλουΖές"(μουσταλευρlά), ο "σουΤΖούκος"(σουΙΖού­
κια) και τα "κιοφτέρκα"(κομμάηα αποξπραμέvnς μου­
σταλευριός) .
Για ΙΟ στίψιμο των σταφυλιών στπν Κύπρο χρπσι­
μοποιούσαν δύο βαοτκούς τύπους παιπτπριών: α) πατπ­
~
;Ξ:
τήρια με'ειδικό, ενΙυπωσιακό σε διαστάσεις, ξύλινο μπ­
χανισμό, που στεγάΖΟνΙαν σε αVΕξάρTΠIO κτίσματα, για
μεγάλες πασόmτες οινοποιήσιμων σταφυλιών και β) μι­
κρά πατπτήρια εγκατεστπμένα σε κάποια γωνία σιο
ισόγειο {ου σnΙTloύ.
.1
Ελάχιστα από τα μεγάλα πατπτήρια σώΖονται
,
,
π
ο
λεlΙουργία ιους έχει σταματήσει μάλιστα ενΙελώς κατά
ης τελευιοίες δεκαετίες. Τα πατπτήρια
ι2
αυτά είναι και
σήμερα γνωστά στπν κυπριακή ύπαιθρο με τπν αρχαία
ιους ονομασία "λπνοί".
Ο εlδl~ός Κλάδος Νεώτεραυ Πολιησμού ιου Τμή­
μαιος Αρχαιοτήτων έχει ενιοπίσει ιους σωΖόμενους
λπνούς, έχει κπρύξει ιους πιο αξιόλογους σε "αρχαία
μvnμεία" και τώρα προχωρεί στπν αποκατάσιοσή ιους
ως μουσειακά δείγμαιο τπς προβιομπχανlκής τεχνολο­
ι.....
'.11 "
Εικ 1.
Το «οδράχτι .. του "ιεστηρίου
γίας.
30
31
------------------------
Ο
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
-----------------------
ελΙσσόμενος στπν ελlκοειδΙ; υποδοχΙ; του μουκλού,
χωριού Φικάρδου, σώιεταl ένο μεταγενέσιερο μικρό
γωνlοκό nlεornpιo.
Αρχίιεl έτσι π συμπίεσπ των σταφυλιών στο τιυάθι Με
τπν onελευθέρωση ιου ογκόλιθου onό 10 έδοφος, το
Γιο 10 πάιπμα μικρών ποσοιnιων σlOφυλιών χρπσι­
μοποιnταl ο &ύιερος ιύπος ποιπιπριού (εlκ. 4). Ειδικές
βιΊρας ιου τροβά προς τα κάιω 10 μουκλό κοι π συμπίε­
εγκοιοmάσεις σώιονιοl σε όλο σχεδόν 10 σπί!lο του
ση φιόνει
μέγlmο. Η περισφοφΙ; συνεχizεταl έτσι,
Φικάρδου,όπως κοι σε άλλο χωριά όπου π ομπελοκαλ­
ώστε ο ογκόλιθος νο πορομείνεl οlωρούμενος ΚΟΙ ο
λlέργειο οποιελεί ιπν βοσlκΙ; οσχολίο των κοlOίκων,
μουκλός νο εξακολουθεί να ασκεί πίεση
σlOφύλιο
ΣτεγάΖεlOι συviiθως σιπ γωνιά κάποιαυ χώρου ιου ισο­
μέχρις ότου σφογγίσει όλος ο χυμός, το "μουσιάρl".
γείου, κάιω από οριιόν!lο αροφΙ; με άνοιγμο για το ρί­
ξιμο onό αυιΙ; ιων σταφυλιών mo τΖυάθιΤο άνοιγμο
mo
mo
mo
"ποδόσιπν"(πιθάρl), μισοχωμένο στο δάπεδο, οπ'
ουιό λέγεται "λούρος" κοl συviiθως είνοl ένα ονοικιό
όπου μεlOφέρειοl σε μεγάλα πιθάριο γιο νο γίνει π ιύ­
κά) έχει διαμορφωθεί 10 υπερυψωμένο κοι πλακοσφω­
μένο "ιιυάθl"(πιθανόν από ιπν αρχαία λέξπ κυάθιον),
όπου γίνειαl 10 πάιπμα των mαφυλιών. Το nlεornPIo
λειτουργεί ως μοχλός β' είδους (εικ.
2). Αποιελείταl
πυθμένα πιθάρι, ενσωμοιωμένο mo δώμα Από
ουιό ρίχνουν το οπλωμένο στο δώμο mοφύλιο mov
πλακοmρωμένο χώρο onό κάιω γιο 10 πρώτο πάιπμα
mov
μωση. Η onοπίεση ιων mαφυλιών γίνεlOl περιmρέφο­
Ε/κ
,
2
Το πιεστήρια με το "μουκλό" σε τομή .
ΟΛΟΓΟΣ
ονεβαίνεl ανυψώναντας ταυτόχρονο τον ογκόλιθο.
Αυτό ρέει μέσα οπό φύπα σlO κάιω μέρος ιου ιιυοθιού
..... ..
Ο ΟΙ
νιος ovrimρoφo το αδράχιι
Παρόμαιος μπχανισμός υπnρχε αρχικά και σlO πα­
Σιπ συνέχεΙQ σιίβανταl μέσα σε βαρέλιο κοθώς γυρί­
δοκαριών εισχωρεί σιπν "ριιομουλκιά", σε μια υποδοχΙ;
ρακείμενο πανομοιόωπο λπνό, που κπρύχθπκε επίσπς
ιουν με το "λlβέρl"(ξύλlνο n σιδερένιο σιέλεχος) τπ
στον τοίχο πίσω από 10 ιιυάθι Μέσα στο άλλο άκρο
"αρχαίο μνημείο", αλλά onοιελεί ιδlω!lκΙ; περιουσίο κοι
ιου πάνω δοκαριού, σε ελΙKOεlδii unoδoxn, περlmρέφε­
χρπσιμοποιείταl οκόμπ οπό ιον ιδιοκιnιπ του γιο ιπν
βίδα που διοπερνά το μουκλό. Το σ!lμμένο σταφύλια
σφώνονιοι πάλι στο τιυάθl, γιο νο χωππθούν με ιπ
ταl 10 "αΔΡΆΧ!l", ένας κάθειος κοχλίας, με έναν ογκό­
πορογωγΙ; κροσιού
"μοτσούκο". Η διοδlκοσίο ουιΙ; εποναλομβάνεταl έως
λιθο σιερεωμένο onό κάτω (εlκ.
mo
3). Καιά ιπν λειτουργία
KOI
ιιβανίας. Το κιίσμα διαιπρεί
εσωιερlκό 10 xαρoκtnρo ιου, κοι
mo
χώρο όπου
onά ένα μακρύ δοκάρι onό ορθαγωνισμένο κορμό πεύ­
του λπνού ο ογκόλιθος onοιελεί τπν δύναμπ του μο­
ήταν παλιά '[ο ποτητήρι έχουν εκτεθεί τα σχεIlκά με
κου, ΙΟ "μουκλό", που στην πραγματικότητα είναι δύο
χλού, τα σταφύλια ιπν ονιίσlOση κοι π ριιομουλκιά το
αμπελοκαλλιέργεια εργαλεία
δοκάρια lοποθειπμένα με φόπο ώσιε το .ένα να καλύ­
υπομόχλιο.
όlOυ βγει όλος ο μούmος που συλλέγεται
mo
μισο­
θομμένο σlO δάπεδο πιθάρι, γιο νο μειοφερθεί mo με­
mv
γάλο πιθάριο για ιπ ιύμωσπ.
Στα κυρίως Κρασοχώρια παλιόιερα
σότεροι λπνοί σε λειτουργίο.
AviiKav
περισ­
Αξίιει να σπμειωθεί ό!l, ενώ οι μεγάλοι λπνοί απο­
σε αρκετούς συ­
ιελούν πλέον μουσεlοκά καιάλοιπα μιας ξεπεροσμένης
unnpxav
πτει το μεγαλύτερο μέρας ιους άλλου. (Το δεύιερο δο­
Το στοφύλιο απλώνονται στο τιυάθι κοι σκεπάΖο­
κάρι αυξάνει 10 βάρος ιου συστnμαlOς). Συνδέονιαl με
νιοι με σονίδια παυ πάνω τους τοποθετούνιοι τα "μερ­
κακά"(φάβες), μια πιο χονιρΙ; onό πάνω, ο "μούσκος",
vιδιοκιnιες, συviiθως σε μεγάλες οικογένειες. Καινο!l­
ιεχνολογίας, οι μικροί σπιτικοί λπνοί χρπσιμοποιούνιαι
κός nτov ο ερειπωμένος λπνός
ακόμπ σε χωριά ιπς Κυπριακπς υπαίθρου.
mπμα αυτό ιων δοκαριών περνά ανάμεσα onό δύο mύ­
κοι ιέλος το "πaρoμOύKλl" που συνδέειοι με 10 "μαυ-
Φικάρ{jαυ, στις ΝΑ πλαγιές του Τροάδους(επορχίο
Μια πιο εμπερlmατωμένη μελέιπ για ιους λπνούς
λOUς ειδικά lοποθειπμένους σε μικρΙ; onόσταση μεlOξύ
κ
Λευκωσίας). Στπν ξύλινη πάρτα του είνοι χaρoγμένη π
ιπς Κύπρου ετοιμάΖειαl σε συνεργασία με ιον κ. Γλαύ­
ξύλινη σφnνα που διαπερνά κάθετα ΚΟΙ τα δύο. Το
τους
mnv
00-
πειούλα του ιιυαθιού, για να τα εμποδίσουν
να ξεφύγουν από το οριιόνιιο επίπεδα. Το άκρο ιων
'"
λ ο.
Δύο
-
φία άlOμα περlmρέφουν 10 οδράχ!l με ξύλι­
νους βροχίονες, τους "στρέφτες", οπόιε ο κοχλίος,
χρονολογία
1774.
mnv πλαιείο
του χωριού
Τον χρπσιμοποιούσε π Εκκλπσία κοι
κο Παπαδούρπ, αρχιτέκτονα ιου Τμnμαιος Apxaιorn­
πολλοί συνιδlοκτnτες, ο καθένας των άποίων είχε τα
των.
'''λουκοιόπια'' του (ρπχούς λάκους) νία ιπν τοπαθέιησπ
των πιθαριών. Στο λπνά αυιόν, που άρχισε να επιδιορ­
θώνεται 10
1988,
για να οξlΟDοιπθεί μέσα
ma
ΦΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ
πλαίσια
Αρχαιολογικός Λειτουργός
ιων γενlκόιερων προσπαθειών για ιπν αναβίωσπ του
Τμnμα Αρχαιοτnιων Κύπρου
Το κείμενο αυτό είναι αναπαραγωγή αυτού που δημοσι­
εύτηκε στο περιοδικό ''ΤΕΧΝΟΛΟΓlA'' (1989 τεύχος
3)
του
Κοινωφελούς Ιδρύματος της ΕΤΒΑ,
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
105 64 -
Αθήνα Τηλ
1ΔργΜΑ ΕΤΒΑ
3250920
ή
Πανεπιστημίου
13,
3220998
Το Κοινωφελές lδρυμα της ΕΤΒΑ εκδίδει και διανέμει δωρε.
αν, απ' όπου δα"ιmήκα", και το άρθρο για τους Ληνούς της Κύ·
πρου, περWΔικό πληροφοριακό δελτ(ο με σκοπό την ενημΣΡΩCΠ
των ειδικών l Κ(Xlτικών ~σιών, μεγάλων οιχονομιχών οργανι·
σμών ;ι.αι επιστημονικών φορέων που ενδιαφέροvtdΙ άμμεσα ή
έμμεσα για την ιστορία της νεοελληνικής κυρίως τεχνολογίας.
Οσοι θtλoυν να λάβουν τα τεύχη ας ωτει.θιMJoύ-.. mην πιο πάνω
διειΛhJνση δίνοντας τα στοιχεία τους και τη διεύθυνση που θα
τους αποστέλονται.
33
32
ρο
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΣΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
ΤΗΝ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΙ.
πραγματοπOlnθηκε σε αίθουσα
δραοτηριότητα που ανέπωξε στη διετία που πέρασε, Η
η εκδnλωσn
Γενικn Συνέλευση παμψηφεί αποδέχθηκε και απnΛΛαξε
που σας είχαμε γνωρίσει με πρόσκληση οτις αρΧές του
των ευθυνών του το απερΧόμενο Δικοικηηκό Συμβού­
Φεβρουαρίου, Στην apxn δΟΚΙμόστηκαν τα κρασιά πού
λιο.
Το Σόββατο
2/3/91
του Ξενοδοχείου
51. GeoTgTe Lycabettus
Ε νας μεγάλος αριθμός
Το μεγόλο πρόγραμμα της ημέρας "ροκάνισε" τον
δειγμ<\των συγκεντρώθηκε κol άφησε ης καλύτερες
χρόνο κω με την έναρξη της διαδικασίας αλλαΥ!\ς του
ενωπώσεις, Αν και ο χρόνος nτov μικρός ο σχολlO­
κατασταηκού διαnιστώθηκε όη δεν επαρκούσε ο χρό­
είχαν στείλει ΟΙ συνάδελφ01
Στο καλαίσθητο ένωηο της Ετοιρίας I.Μηουτάρης &
Υιός ΑΑΟΒΕΕ το γνωστό ''ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ'' δlOβάααμε
πως γίνετοl το "λlOστό" κρασί της Σιάηστας, Η τόσο
γλαφυρn ηεριγραφn μlOς ηαραδοσlOκnς τεχνlκnς σίγου­
ρα έχει την θέση της στον ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ",
Η συγκέντρωση τέτOlων στοιχείων είναι μέσα σης
υποχρεώσεις μας γlO την διάσωση της Εθνlκnς μας
κληροναμιάς, Σε παλOlότερο τεύχος είχαμε Ζητnσεl σ'
όλους νο στραφαύν προς aUTn την κατεύθυνση, οτην
avαznTnan δηλαδΙ1 κάθε σωΖόμενου στοιχείου πριν εί­
νOl πολύ αργά, Διοσώστε την OIVOAOYIKn κλπρονομιά
μας, Ιστορίες, εργαλεία, φωτογραφίες κ,λ,π, κάnOlα μέρα
θα βρουν την θέση τους στο Μουσείο ΑμπελοOlνlκnς
Κληρονομιάς,
Και τώρα το όρθρο.
Σιάτιστα
13.2,1990
Προς την Εταιρεία Μπουτάρη, Αθήνα, Σχετικά,μt
την εeγασία για τα Λιαστά κρασιά Σιάτιστας,
Πρώτον, πρέπει να είναι τα σταφύλια εu')ικά, όχι
όποια να' γη, Είναι εu')ική ποικιλία, είναι τα Μοσχο­
μαύρα και άλλη μια ποικιλία ονομάζεται Νιγρηκιότι­
κα, έτσι τα λέμη εδώ, Τα μαζεύoμt το πρώτο δεκαήμt­
σμός των επιτευγμότων δεν έλειψε, Την δΟΚΙμασία συ­
νος γlO να συΖητηθεί σε βόθος ένα τόσο σημαντικό
σακούλι που είναι φτιαγμένο από μαλλί γίδας και
ντόνΙΖε ο συνάδελφος κος Σ,ΣωτnρόηOυλOς,
ηαλωό
θέμα Η Γεν, Συνέλευση εξουσlOδότησε το νέο Δ,Σ,
στέλεχος του Ινστnούτου Οίνου, που με ης πληροφο­
εκεί κατοσταλάζει και μένει μόνον στο σακούλι το
που θα προέκυπτε από ης εκλογές να στείλει σε όλα τα
ρίες που έΧΕΙ μαΖέψει οτην μακρόχρονη
μέλη το υπο
ψωμί από τα σταφύλια και μένει μόνον το δάκρυ,
Αφού τελειώσει το στράγγιζμσ παίρνOμt και το βάζο­
μt στο βαρέλΙ. Αυτό πρέπει να είναι πάλι απού λια­
πορεία μας έδωσε το στίγμα κόθε περlOχnς,
στό κρασί. Αν είναι καινούργιο το βαρέλι πρέπει από
το πρoηγOύμtνO χρόνο να βάλωμt μέσα πολύ παλιό
μεταβολές του σταφυλιού κατό την ωρίμανση κω παρό­
γοντες που την επιρρεάΖσυν"
κρασί για να πάρει το βαρέλι το άρωμα του κρασιού,
άγνωστα στους ποΛΛούς, Θέμα ανεξάντλητο που θα
Μετά το μαζεύoμt στο βαρέλι για να βράσει, Επεu')ή
εμtίς εδώ έΧOμt ψιλό κλίμα και ο Νοέμβριος είναι
πολύ κρύος, το κρασί δεν θα βράσει τον ίδο χρόνο,
πρέπει και στο μέλλον να μας απασxoΛnσει ξανά Οι
10 έως 15 κιλά της 100 και μετά το βάζOμt σε εu')ικό
τα απλώνOυμt μέσα σε σκιά
και ηλιάζονται και γίνονται όπως η σταφίδα, Και
Υπ.Γεωργίας ανέπωξε το θέμα" Χπμικές και βlOλογικές
ερωτnσεις και η
auznTnan
Εάν βράσει μέσα σε 2 βδομάδες, το κρασί θα γίνει
καλό, Εάν δεν βράσει και συνεχίζει να σιγοβράζει, τό­
τες το κρασί να το ξοδέψουν για σεl{Jάς κρασί και όχι
μέσα από την ,απονομn "Επαίνου" και συμβολικού χρη­
για λιαστό, Στη δουλειά, το λιαστό χρειάζεται πολύ
μεγάλη καθαριότητα, Επίσης έχει μεγάλη φασαρία,
Από την Σιάτιστα,
ΩΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η συμμετοχn των δημοσιογράφων στην πρoβoΛn
στάση τους απένανη οτο Ελληνικό κρασί βραβεύτηκε
30,000
σχέδιο κατασταηκού ώστε να
ενημερωθούν όλοι γlO ης αλλαγές που προτόθηκαν, Η
oυznTnan για το καταοταηκό θα επαναληφθεί στην Γ,Σ
του Ιουνίου,
Βέκιος Γιώργος
που ακολούθησε στο τέλος
έδειξε όη άγγιξε τους ακροατές,
μαηκού βραβείου
auznTnan
δίνοντός μας στοιχεία
ψαν στη χρονιά που μας πέρασε αλλά και η γενικότερη
δάσκαλοι,
45,
Στπ συνέχεια ο κος Α.Ποπολάνος στέλεχος του
μην χάσOμt τη μαΊ:ά που θα βράσει ή την "σοκολάτα",
άλλο,
ημέρες έως
του
του Ελληνικού κρασιού μέσα από τα άρθρα που έγρα­
και τα βάζOμt σε εu')ικό μέρος να μην υπάρχει τίποτα
40
olvofloYlKn
Θα βράσει τον Απρίλιου του άλλου χρόνου, Για να
βράσει το βαρέλι πρέπει να είναι λίγο άδειου για να
Εάν μπορέστε και έρχωαταν στο υπόγειον, το λεγόμt­
να Κατόι, ήταν καλύτερα, Θα σας μιλoύoαμt για όλην
την δουλειά που χρειάζεταΙ. Από δω πέρασαν πολλοί
ρο του Οκτωβρίου, χωρίς βέβαια να' ναι βρεγμένα
34
μετά τις 40 μέρες καθαρνOύμt τις καθαρές ρόγες, πε­
τούμε τις σάπιες, τα πατάμt στο πατητήρΙ. Bγάζoμt
δρχ, στον γνωστό δημοσlO­
γρόφο κο Αθ,Παπανδρόπουλο.
Στο δεύτερο μέρος της εκδΙ1λωσης έγινε η ToκnKn
Γενικn Συνέλευση και ΟΙ Εκλογές γlO τα νέα σώματα
Διοικηηκό ΣυμβούλlO, Εξελεγκηκn Eolτponn και Πει­
θαρχικό ΣυμβούλlO, Το απερΧόμενο Διοικηηκό Συμ­
βούλιο με το Πρόεδρό του κο Α, Τσακίρη κω τον Γενι­
Αναγνώριση του
«ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ»
Στο τελευταίο τεύχος του γνωστού περιοδικού
"ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ" δlOβάσαμε μια πολύ xoλn κρι­
nxn για το περιοδικό μας, Πιστεύουμε όη δεν είναι
απλά μlO φιλοφρόνηση από ένα ''συνόδελφο'' στο Χώρο
του κρασιού και αυτό μας ικανοποίησε πολλαπλά Στό­
χος μας θα είναι και κάθε νέο τεύχος να παίρνει άριστα
κό Γραμματέα κο Ι:' Βέκιο ενημέρωσε το σώμα για την
35
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ειδήσεις απ' όλο τον κόσμο
ΠΡΟΚΥΜΙΔΟΝΗ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ.
VINITECH 91
Ενας μεγάλος δάσκαλος της σύγχρονης οινολογι­
Δύο χρόνια πέρασαν κιόλας αηό την VINITECH
που θεωριΙθηκε από ιις ηιο πετυχημένες. Για φέτος
89
αναμένετΟ! η ίδια εΠlΙυΧία μια και οι διοργανωτές μι­
λούν για
~I
400
και πλέον εκθέτες. Μηχαvr\μαιο και κρα­
σιά απ' όλο ιον κόσμο θα δώσουν mους επισκέπτες
την ευκΟ!ρία να κάνουν ιον γύρο του κόσμου σε λίγες
ημέρες. Παράλληλα με την έκθεση και άλλες εκδηλώ­
σεις (επιmπμονικές ομιλίες) σιον ίδιο χώρο συμπλπΡώ­
Η Ομοσπονδ,ακιΙ υππρε­
σία των Η.Π.Α. για τπν προ
ιου περlβάλλαvτoς (ΕΡΑ)
απαφάσισε να δεΧθεί προσωρινά,
maola
για
4 χρόνια
τπν παραυσία καιολαίπων πρακυμιδόνπς
νουν ΙΟ πρόγρομμα έτσι ώmε με τπν επίσκεψπ ΙΟ οφέ­
καιοπαλέμπσπ τπς φαιάς σήψπς κοι παράγειοι από τπν
ΙαπωνlκιΙ ειοιρία SUMITOMO CHEMICAL. Τα μέτρα
αυτό έδωσε npaoωplvr\ λύση ma πρόβλπμα παυ δπμl­
αύργπσε π απαγόρευση εισαγωγιΙς κρασιών με πρακυ­
μιδόνπ. Είναι γνωστό αIl π Υππρεσία Δ,ατραφιΙς κοι
Φαρμάκων των H.n.A. (F.D.A.) είχε ελαιιώσεl,· χωρίς
πραειδοποίπση για ιον οινικό ιομέσ όριο απαγόρευσης
ma 0,02 ppm
από ΙΟ προπγούμενο που ήιον
0,1 ppm.
ΕΝΑ; ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
Από ιον Ιανουόριο του
1991
σταμάτπσε η λει­
ιουργία, ΜΥω έλλειψης πιστώσεων, των Μο μετε­
ωρολογικών στοθμών που είχε εγκατοστήσει η
Διεύθυνση Γεωργίας Κορινθίας στη Ζώνη
Α.Π ΝΕΜΕΑ.
Ο.Π.
ορίσει ο Διεθνής Οργονισμός Υγείας και που πολλά
α) για την ανάητυξη συστημάτων γεωργικών
κράτπ ιον είχαν υιοθετήσει Πάvτως η νέα απόφαση
ηροειδοηοιήσεων βάσει των οηοίων ενημερώνο­
καλύπτει τους οίνους με χρονολογία αλλά δεν προβλέ­
vται οι καλλιεργητές για την aποτελεσματική αVΤI­
πει τίποιο για ΙΟ επιτραπέΖια ηου εκεί δεν υπάρχει χρο­
μετώηιση των ασθενειών ηου αηειλούν Ι1ς καλ­
νολογία. Το νέα αυτό όριο είναι
λlέργεlές ιους και β) για την δημιουργία ενός aρ­
7 ppm για όσους οί­
νους έχουν πaρaxθεί πριν από ΙΟ 1989 ενώ' για ιους
μετά απ' αυτή τπν χρονολογία ισΧύει αυτό των 0,02
παίρνουμε πληροφορίες για την πρόβλεψη του
ppm.
χρόνου ωρίμανσης των στοφυλιών, για τον τύπο
απώλεια
200
ανέρχειοι σε
εκαιομυρίων δολλαρίων, όιον ΙΟ ετιΙσιο
χείου δεδομένων αηό το οηοίο μηορούμε να
και την ποιότητο των παραγομένων οίνων κάθε
χρονιάς.
Ας aρκεστούμε λοιπόν στα στοιχεία που υπάρ­
χουν και στο εξής, να ρωτάμε τους καλλιεργητές
1 δισεκαιομύριο (20 %).
ΒΕΚΙΟΣ Γ.
για την ηορεία των καιρικών συνθηκών κάθε
αμπελοοινlκής περιόδου και να βγάζουμε το συ­
μπεράσματά μας ... και ας αφήσουμε τους Γάλλους
να μazεύουν στοιχεία και να μιλάνε για
millesImes
και lδιαlΙερότητες οίνων.
Π.ΕΥΑΓΓΕΛlον
Γεωπόνος- Τεχν. Τροφίμων
36
JEAN RIBEjREAU-GEVON
ήιον μια IIτάvια μορ­
φή διανοούμενου, επιmήμονa, αλλά πάνω απ' όλα αν­
BORDEAUX
το
1919. Ιδρυτής και διευθυvτής
BORDEAUX και mn συ­
της Οινολογικής σχολής ιου
νέχεια του Ινστιιούιου ΟIΙίολογίας. Τπν παράδοση συ­
νεχίΖουν σήμερα οι γιοί ιου. Ο μεγαλύτερος, ο
PASCAL RIBEREAU-GAVON
είναι μεγάλπ προσωπl­
κόmιο mς Οινολογίας, καθηγητής και αυτός
πιmήμιο ιου
BORDEAUX 11
mo
και δlευθυvτής ιου
Πανε­
IvmI-
ιούτου Οινολογίας και τπς Οινολογικής Σχολής.
Πολλά οφείλουμε σιον
J.RIBEREAU-GAVON
κο!
γι αυτό δεν θα ιον ξεχάσουμε ποτέ. Το έργο ιου θα
θρώπου.
Ηιον απόγονος του
ρωσε σιο κρασί.
Τα μετεωρολογικά στοιχεία είνοι χρήσιμα:
Η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με κοινΟIlκούς παρά­
Ο
56.43.14.60
Το όρια αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό παυ είχε
γοντες, μειοφράΖεται για ιους Ευρωπαίους εξαγωγείς σε
νας. Μεγάλο είναι ΙΟ κενό που άφησε.
VINITECH ,PARC DES
EXPOSITIONS - ΒΡ 55 BORDEAUX - FRANCE. FAX
Η πρακυμιδάνπ είναι π δρασIlΚιΙ αυσία ιου
SCUΜISCLΕΧ,πραϊόνιος παυ χρπσιμαπOlιΙιοι γαl τπν
διάβασαν αι­
βρουάριο μάθαμε όIl έφυγε αυτός ο μεγάλος επιmήμα­
μπορείιοι να Ζπτήσετε από:
ΒΕΚΙΟΣ Γ.
n τον
σθανθήκαμε βοθειά την λύπη όιον ιον περασμένο Φε­
ιου
1/1/90.
JEAN RIBEREAU-
έφυγε. ΟσOl είχαμε την τύΧπ να τον έχουμε
δάσκαλο κοι όσοι ιον άκουσαν
λπ να είναι πολλαπλά Πλπροφορίες για τπν έκθεση
μέσα στα κρασιά παυ έχαυν παραΧθεί απά σταφύλια
πaρaγωγr\ς πριν τπν
κής επιmήμπς και τεχνολογίας, ο
GAVON,
μιο ιου
LOUIS PASTEUR
συνεργάιου
ULICE GAVON
μας συνοδεύει και έτσι θα βρίσκειοι πάvτα Kovτά μας.
Ε.ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ
θεμελιωτή τπς σύγχρονης οινο­
λογικής εηιmιaμης. Περισσότερο από
65
χρόνια αφιέ­
Χωρίς αμφιβολία ήιον μια μεγάλη
Στις
2613191
ο κόσμος της Χημείας και της Οινολο­
προσωπικότηιο με διεθvr\ ακτινοβολία και κύρος, λάγω
γίας έχασε ένα άξια μέλος ιου ιον Φώτη Γαλανό.
ιου μεγάλαυ επιστημσνικού
ερευνηIlκσύ ιου έργαυ.
Υπήρξε ένας ακούραστος εργάτης της επιστήμπς και
Αναρίθμητες είναι σι μελέτες, οι δημσσιεύσεις άρθρων
ένας ακέραιος χαρακτιΙρας που οι διδαΧές ιου είναι Ζω­
-
και επιστημονικών συγγραμμάτων του.
Αηό ΙΟ ηιο
γνωστά σιον αιναλογlκό κόσμο το
TRAITE D'
OENOLOGIE
επιστπμανlκό σύγγραμμα που μειοφρά­
νιονές στπν μνήμπ πολλών νέων συναδέλφφν.
για με την ευχή να αναπαυθεί εν ειρήνη.
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ τον
σθπκε σε πολλές γλώσσες.
Με ιον ΕΜΙΙΕ
PEVNAUD,
όλλη μεγάλπ μορφή της
οινολογιας διεθνώς, συνεργάστηκε πάν", από
60
χρά­
Η ΚΕΟΣΟΕ
νια. Αποτελούσαν ψυχή και σώμα της οινολογικιΙς επl­
στήμπς και τεχνολογίας για πολλές δεκαετίες.
Θυμάμαι τπν πμέρο ιου ιωβηλαίου των
50
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
χρόνων
συνεργασίας ιους' και προσφοράς στσ κροσί που έγινε
με μεγαλοπρέπεια
mo BORDEAUX
ΙΟ
1979.
Ηιον μια
προγματικά εvτυπωσιακή τελετή αvτάξια ιου έργου και
τπς προσφοράς των δύο αυτών μεγάλων δοσκάλων.
Ο
Σαν
ελάχισιο φόρο τιμής ιου αφιερώνουμε αυτά ΙΟ λίνα -λό­
Από τπ ΚΕΟΣΟΕ λάβομε τπν πιο κάτω
EnlmoM
και
χαιρειούμε ιον νέο "συνάδελφο".
Κύριε Με lδιαίιερπ ικανοποίπσπ σας ανακοινώνουμε
δεν ήιον μόνο δάσκα­
ότι: Η ΚΕΟΣΟΕ προς υλοποίπση της απόφασης mς Γεν.
λος, ερευνητής, συγγραφέας. Ηιον ένας απ' αυιούς που
Συνέλευσπς των Μελών για αναβάθμιση των λεlΙουρ­
συνδύασε την επιmημονlκή θεωρία με τπν εφαρμοσμέ­
Υιών της και αποκατάσταση του ράλου της ως ΤΡlΙοβάθ­
νη οινολογία.
μιας ΣυνεΤαιρlmικής Οργάνωσης, αποφάσισε την έκδο­
JEAN RIBERAU-GAVON
Aρlmoς γvώmπς των οινολογικών ΤΕ­
χνικών και πρa.κIlKών γνώρΙΖε εξ' ίσου καλά ΙΟ αμπέλι,
το mαφύλl και ΙΟ κρασί Αυτός ο σπάvιoς συνδιοσμός
της άρlσrnς γνώσης τπς θεωρίας και τπς ηράξης έκανε
ιον
JEAN RIBEREAU-GAVON ηασίγνωσιο mn Γαλλία
και mo εξωτερικό. Τα φημισμένα κροσιά BORDEAUX,
ΙΟ γνωστά Chateaux έχουν τπν σφρογίδο ιου. Εκανε ΙΟ
κροσιά ιου BORDEAUX μύθο, ιους έδωσε διεθvr\ αί­
ση εφημερίδος με τίτλο "ΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ
σας απomείλλαμε.
Η εφημερίδο μας απomέλετΟ! σε όλους ιους πρω­
ιοβάθμιους Συνειοιρισμούς καθώς και σε όλες ιις Ενώ­
σεις της Χώρος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυVΘήτε σιο Κε­
γλπ και έτσι απέκτησαν την μεγάλη αξία ιους. Ανεκτί­
ντρικά
μπτες είναι οι υππρεσίες που προσέφερε
τηλ6923102 Κα Ε.Φραγκουδάκη).
ιου και
mnv
mnv
πατρίδο
εθνική οικονομία της Γαλλίας.
Γεννήθηκε·.στο
BORDEAUX
ΙΟ
1903.
Γραφεία
Με εκτίμπση
Σπούδασε
φυσικές επιστήμες ΚΟΙ έγινε καθηγητής σιο Πανεπιστή-
".
Ηδη κυκλοφόρησε ΙΟ πρώιο φύλλο ΙΟ οποίο και
της
ΚΕΟΣΟΕ,
(Λ.Ριανκούρ
73
Η Διευθύντρια ΕπαγγελμαIlκής
Εκπροσώπησης
Ε.ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
37
-----------------------
Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
«ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ»
μια αμπελουργικήπεριοχή
,
,
για κρασια ποιοτητας.
/
, Ενα
ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
καλαίσθητο έντυπο με τις ομιλίες που έγιναν στην
Τρίπολη τον Μάρτιο του
1990 στα
πλαίαια της ημερίδας
για την ΜΑΝΤιΝ ΕΙΑ ζώνη Ο,Π,Α,Π, εξέδοοε ο σύλλογος
Η μακρά μας πείρα στον τομέα οινολο­
Γεωπόνων του Ν, Αρκαδίας, Δυσruxώς δεν γνωρίζουμε
γίας και η προωθημένη τεχνολογία παρα­
την διεύθυνση που θα μπορούααν οι αυνάδεiφoι να το
προμηθευτούν,
γωγής, έχουν καταστήσει την εταιρία μας
γνωστή και καταξιωμένη στον χώρο των
μεγαλύτερων οινοποιητικών μονάδων, και
μονάδων υγρών τροφίμων γενικότερα,
Σε επόμενα τεύχη μας θα αναδημοοιει}­
σουμε άρθρο του εντύπου λόγω του ενδιeιpέρoντoς που
παρουσιάζουν,
Γ. ΒΕΚJΟΣ
Για τους ανωτέρω τομείς η εταιρεία μας
παράγει:
• Δεξαμενές αποθήκευσης για προϊόντα
οινοποίιας, ελαιουργίας, γαλακτοκομίας,
ΕΝΩΣΗ ΕΜΗΝΩΝ
ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 26 ΤΗΛ
χυμούς φρούτων, μπύρας και υγρά τρό­
φιμα.
• Οινοποιητές πλήρεις με σύστημα ανακύ­
1926
5236155 ΑΘΗΝΑ
κλωσης, και αυτόματο άδειασμα των
υπολλειμάτων ζύμωσης, με πλήρη αυτο­
ματοποίηση και έλεγχο θερμοκρασίας ζύ­
ΠΡΟ Σ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
μωσης.
• Δεξαμενές πίεσης για αφρώδεις οίνους.
• Δεξαμενές ελεγχόμενης θερμοκρασίας
ΣυνάδελΦΕ,
ΓνωρίζΕις ότι η , Ενωση δΕν έΧΕΙ άλλους πόρους από
την συνδρομή σου. Η Γ ενική ΣυνέλΕυση του μηνός ΦΕ'
βρουαρίου ' 91 αποφάσισΕ την αύξησή της σΕ 3.000
δρχ. τον χρόνο αρχής γενομένης από το 1992. Πολλοί
δεν έχουν ΣVΤαΠOKριθEί και ΟΦΕίλουν συνδρομές πα.
λαιόΤΕρων χρόνων. Ο παρακάτω πίνακσς σας υΠΕνθυ.
μίζει το ύψος της συνδρομής γισ κάθΕ χρόνο.
1984.............................
1.000 δρχ.
1985.........................
1.200 δρχ.
1986
·· ·..................
1.200 δρχ.
1987...................
1.200 δρχ.
1988...................... 1. 200 δρχ.
1989
···
2.000 δρχ.
για σταθεροποίηση κρασιού και για έλεγ­
χο ζύμωσης.
• Δεξαμενές ζύμωσης μπύρας.
Το φινίρισμα των εσωτερικών επιφανει­
ών είναι αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής,
που επιτρέπει την τέλεια εφαρμογή των
προϊόντων μας στους ανωτέρω τομείς.
Μελετώνται επίσης κατόπιν παραγγε­
λίας, δεξαμενές κάθε σχήματος και τύπου
για εκμετάλλευση στο
διατιθέμενων χώρων των πελατών μας.
2.000 δρχ.
2.000 δρχ.
1990
1991.
Δεξαμενές μεγάλες, χωρητικότηταςς έως
και 10.000 ΗL κατασκευάζονται επί τόπου,
από ειδική ομάδα εξειδικευμένων τεχνι­
Στείλτε τα χρήμαια με 1οχvδρομική εΠΙ10γή στα
κών.
γραφεία μας
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 26
10552 ΑΘΗΝΑ
Η Ανατολή των Οινοφίλων
MAXIMUM των
Defranceschi hellas
ΓΡΑΦΕΙΑ: Γ. Ολυμπίου
Ltd
19 Τ.Κ. 11741 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 92.35.722 92.18.548 FAX: 90.25.755 TLΧ: 216008 MECC GR
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓ/ΣΙΟΥ: Ριτσώνα Βαθύ Αυλίδος, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ: 0221-33351
3.
•
ΓΙΟΎΛΑ
Το γυαλί είναι η δουλειά μας από το
Γ
ΙΟΥΛΑ!
Το όνομα που στην Ελλάδα είναι συνώνυμο
με το γυαλί. Είτε αυτό αφορά σε προϊόντα συσκευασίας
(φιάλες και βάζα)
της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων
(ποτήρια, ανθοδοχεία, σταχτοδοχεία, κανάτες, φωτιστικά,
γλάστρες κ.λπ.) φτιαγμένα από τεχνίτες του γυαλιού
αποτέλεσμα εκτός από την πρακτική ανωτερότητα του σε σχέση με τα άλλα υλικά,
την ικανοποίηση και των πέντε αισθήσεων
του α
•
νθ ρωπου.
Δ λ δ'
η α η:
-
,
την οραση με
την φρεσκάδα του προϊόντος
-
την γεύση την οποία διατηρεί
μεγάλες επενδύσεις που f:ιιναν τα τελευταία χρόνια (ύψος
α. Επένδυση της τάξεως του
βάζων στις εγκαταστάσεις
της ΠΟΥΛΑ ΑΕ β. Επένδυση της τάξεως του 1 Δις για τον
εκσυγχρονισμό της Υαλουργίας Εmτραπεζίων Ειδών ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.,
1.5 δις) προγραμματίζει και τα εξής:
1 Δις δρχ. για παραγωγή φιαλών και
με μεράκι και παραδοmακό τρόπο για τα Ελ­
ληνιKά νοικοκυριά. Είναι γνωστό ότι το γυαλί
κερδίζει καθημερινά έδαφος στην Ελλάδα και
παρουσιάζει σαν υλικό και που έχουν σαν
την διαφάνεια του υλικού - την ακοή με τον κρυστάλλινο ήχο που
διαθέτει - την αφή, αφού το γυαλί είναι απαλό - την όσφρηση με
φυσική, αναλοίωτη. Για να καλύψει η ΠΟΥΛΑ Α.Ε. τις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες της Ελληνικής Βιομηχανίας εκτός από τις
και Ποτών ή επιτραπέζια και χειροποίητα προϊόντα
το εξωτερικό χάρις στις ιδιότητες που
1947 !
u.-_.... t.
IΊovΛA
τον έλεγχο της οποίας απέκτησε πρόσφατα.
Όπως γίνεται αντιληπτό η ήδη μεγάλη συμβολή
Υ,αλουργική Βιομηχανία
ΓΙΟΥ ΛΑ Α.Ε. Oρuζoμύλων 5, 122 44 Αιγάλεω
Τηλ.: 5449990-5, 56. Ι3.δΟ:Ι.Telex: 2194J8 YLA GR
τ,I,Ι"". 5442421
της
ΠΟΥ ΛΑ Α.Ε. στην οικονομία
και την πρόοδο του τόπου θα γίνει ακόμη
μεγαλύτερη στα επόμενα χρόνια.
Η γυάλινη συσκευασία Τροφίμων και Ποτών είναι αναντικατάστατη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
5 738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content