Κοιλοποδία

Ψηφιακή πελματογραφία: Απεικονίσεις μορφολογίας του πέλματος
Διάγνωση: Κοιλοποδία
Τι είναι η κοιλοποδία?
Είναι μια ποδική καμάρα πιο ψηλά σχηματισμένη. Όπως και στην πλατυποδία, η
αντίδραση (κραδασμός, δόνηση, ταλάντωση), η οποία παράγεται κατά τη βάδιση δεν
απορροφάται αποτελεσματικά. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση
της πτέρνας και των οστών των μεταταρσίων. Η υπερβολική κοιλοποδία μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε σκελετικό πόνο (γόνατα, ισχία, χαμηλά στη μέση, κλπ.).
© 2008 Φυσικοθεραπεία - Αποκατάσταση “Γ. Μώρος”