ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α` ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΟΥ
Τ.Κ.18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
FAX: 210 4512069
FAX ΔΕΤΕ: 210 4614994
FAX ΑΙΘΟΥΣΑ: 210 4511 217
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΤΤΔ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / Κ.Δ./ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΔΗΛΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΖΗΤΗΤΑ
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΤΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΜ.ΕΦΟΔΙΩΝ
ΓΡ.ΕΦΟΔΙΩΝ-ΒΙΒΛ. ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΑ-ΓΡ.ΕΦΚ-ΓΡ.ΕΙΔ.ΠΡΟΟΡ.
ΕΙΔ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΤΕΠ
ΤΕΠ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΠ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
ΓΡ.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ
ΓΡ.ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ
ΓΕΝ.ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ
1ο ΤΤΕ
2ο-3ο ΤΤΕ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Γ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΟΜΕΑΡΧΙΑ
Τ.Τ.ΓΡ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τ.Τ.ΓΡ.ΑΙΓΙΝΑΣ
Τ.Τ.ΓΡ.ΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Τ.ΓΡ.ΠΟΡΟΥ
Τ.Τ.ΓΡ.ΣΠΕΤΣΩΝ
Τ.Τ.ΓΡ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΕΤΕ
ΚΑΕ
2104618502
2104618772
2104613660
2104619255
2104612559
2104619714
2104614954
2104619827
2104619830
2104616155
2104613985
2104610479
2104619830
2104616688
2104616155
2104619827
2104618703
2104615064
2104628317
2104616837
2104618191
2104629489
2104616837
2104618703
2104618580
2104619660
2104513707
2104511218
2104526501
2104290177
2104681205
2108961040
2297022589
2736031262
2298023165
2298072668
2104640203
2104627514
2104225270
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ
ΔΙΠΕΑΚ
2104550368
2104113814
2104612077
2104617587
2105249561
21046977052104693963
Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ε’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ζ’ ΤΕΤΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΑΧΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Τ.Α
Δ.Τ.Α (Αναπ.αυτ/τα)
ΔΙ.ΠΑ.Ε.( Αξιών)
ΔΙ.ΠΕ.ΑΚ. (Αυτ/τα)
ΥΠ.Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΕΑ
ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΠΕΤΡΟΛΑ
2104612968
2104314211
2104626310
2104005878
2104005050
2104003938
2105549426
2103542122-143-145
2296080045
2102889706
2104284475
2104511288
2104534168
2104625537
2103423874
2104284100
2109829806
2105536280