αμφισσα-90

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Οµάδας Β 2013 (90%)
∆/νση: (277) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. N. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Κωδ.
Υποψηφ.
Επώνυµο
(ΚΩ∆. 4851010)
Όνοµα
Όν. Πατρός Όν. Μητρός
Σχολή Επιτυχίας
Ίδρυµα
13046655
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
13046689
13046711
13046658
13046659
13046660
13046661
13046683
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΣΙΟΥ
ΓΑΛΙΟΥΡΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΓΡΙΒΑ
∆Ε∆ΟΥΣΗ
∆ΕΝΙΟΖΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΓΩΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
13046662
∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
13046663
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
13046664
13046665
13046691
13046692
13046693
13046694
ΖΟΥΜΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΙΑΜΠΑ
ΚΟΚΟΛΟΓΟΣ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
13046684
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΘΗΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
13046667
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ &
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ)
13046668
ΚΟΥΤΡΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
13046695
13046669
13046670
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
ΚΡΑΒΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ∆ΡΟΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΑΝΝΑ
Σελίδα 1 από 3
∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΠΑ
ΕΚΠΑ
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΣΤΕΡ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝ ∆ΥΤ
ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΕΚΠΑ
ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Οµάδας Β 2013 (90%)
∆/νση: (277) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. N. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
(ΚΩ∆. 4851010)
13046685
13046696
13046697
13046698
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΙΑΚΩΝΗ
ΛΥΤΡΑΣ
ΜΑΝΙΤΑΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
ΠΑΝ
13046671
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
13046717
13046673
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΡΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΝΑ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
13046700
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΩΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ) - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
13046699
13046677
ΝΙΚΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)
∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
13046686
ΝΤΑΟΥΤΙ
ΕΡΜΙΛΝΤΑ
ΚΡΕΝΑΡ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
∆ΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ
13046678
ΝΤΟΥΞΗ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
13046701
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12041473
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
13046687
13046702
13046679
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
12041477
ΠΟΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΒΟΛΟΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.)
13046703
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
13046704
13046688
13046722
13046705
13046706
13046707
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ
ΤΖΑΚΟΛΗ
ΤΣΑΦΟΥ
ΦΑΚΟΥΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΟΣΙΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΛ
ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΝΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΕΖΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Σελίδα 2 από 3
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΘ
ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΠΑ
ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΕΙ ∆ΥΤ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ
ΕΚΠΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Οµάδας Β 2013 (90%)
∆/νση: (277) - ∆/ΝΣΗ ∆.Ε. N. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
13046708
13046727
13046709
ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ
(ΚΩ∆. 4851010)
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
Σελίδα 3 από 3
ΕΜΠ
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ