ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ | Προβολή/κατέβασμα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
65998
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
58,26 α:13,26 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΨΥΛΕΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
ΡΟΖΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
13153
58,14 α:23,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΠΙΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
67032
58,12 α:18,12 β:40 γ:0 δ:0
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΟΥΣΟΥΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
19032
57,97 α:27,97 β:0 γ:10 δ:20
ΤΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
13364
57,09 α:22,09 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
32866
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
22169
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
22169
BULLARI NADIRE
43289
ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
18896
8348
ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
57,05 α:12,05 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:43...
ΤΖΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
57,00 α:12,00 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
57,00 α:12,00 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:4...
56,83 α:11,83 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΚΙΟΥΣΗ ΑΚΟ
1
ΚΙΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
BULLARI XHAFER
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
56,11 α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:511...
56,11 α:36,11 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:2804...
ΜΠΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 21750 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
3
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
55900
16895
55,92 α:20,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
55,90 α:10,90 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 1 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
56779
66778
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
55,88 α:20,88 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
55,76 α:20,76 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:87...
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
OLLDASHI ANISA
61407
8799
55,70 α:20,70 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
55,68 α:10,68 β:35 γ:0 δ:10
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΣΚΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
40687
29535
58354
55,60 α:10,60 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:9...
ΠΕΡΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
55,23 α:10,23 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:01...
ΤΡΟΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
55,22 α:20,22 β:35 γ:0 δ:0
ΜΠΡΑΜΗ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
51842
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
41969
ΚΟΚΚΟΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
7530
55,16 α:20,16 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
54,92 α:19,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:62...
54,72 α:34,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:021169...
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΚΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗ ΕΛΕΝΗ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΟΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΑ
66740
54,66 α:9,66 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:5...
ΣΑΜΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
66821
ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
16823
ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
16823
54,34 α:19,34 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΓΩΓΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
54,05 α:24,05 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6...
54,05 α:24,05 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:6...
ΤΕΠΕΛΕΝΗ ΘΗΛΥ ΑΚΟ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΑΚΟ ΑΡΕΝ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 2 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
58281
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
54,01 α:9,01 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:38...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26776
LUCA PISTICIVC MIRELA
58967
LUCA PISTICIVC MIRELA
58967
ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1255
ΛΟΥΚΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30124
ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
43335
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
66811
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
66811
ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
28490
ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
40693
53,84 α:8,84 β:45 γ:0
αριθ:4819...
53,57 α:8,57 β:45 γ:0
αριθ:5...
53,57 α:8,57 β:45 γ:0
αριθ:5...
53,39 α:8,39 β:45 γ:0
αριθ:2...
δ:0
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
δ:0
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
δ:0
ΟΜΠΡΕΖΑ ΝΤΕΝΙΣΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΟΜΠΡΕΖΑ ΣΤΕΦΑΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
δ:0
ΚΥΝΕΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
53,38 α:13,38 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:18...
53,23 α:8,23 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:0913...
53,02 α:18,02 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
53,02 α:18,02 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
52,88 α:7,88 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:1...
52,86 α:7,86 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:85...
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 21782 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΚΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΣΤΕΦΑ ΕΛΕΝΗ
29787
52,78 α:7,78 β:35 γ:0 δ:10
ΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
ΤΣΙΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ
69053
52,75 α:17,75 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
61905
69072
52,67 α:7,67 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:48...
ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
52,29 α:7,29 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:04...
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
42332
ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΕΛΙΑ
74384
52,23 α:17,23 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:56...
52,12 α:17,12 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:8...
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΜΠΑΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 3 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
14896
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
52,09 α:7,09 β:45 γ:0 δ:0
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΑΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΝΤΕΖΕ ΕΙΡΗΝΗ
32993
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΣΤΑΜΟΥΛΙΑ
66722
52,00 α:7,00 β:45 γ:0 δ:0
αριθ:6...
51,24 α:16,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
ΧΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
1
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΣΤΑΜΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΧΑΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
66722
75422
75443
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ
68962
ΡΟΥΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20408
ΡΟΥΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20408
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
55981
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΤΕΡΩ
63286
ΣΠΑΙΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27566
ΣΠΑΙΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
27566
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
20875
51,24 α:16,24 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΚΟ
ΑΡΡΕΝ
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
50,98 α:15,98 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:88...
ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
50,84 α:10,84 β:0 γ:20 δ:20
αριθ:2...
ΓΚΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
50,26 α:15,26 β:35
αριθ:5...
49,09 α:14,09 β:35
αριθ:86...
49,09 α:14,09 β:35
αριθ:86...
48,93 α:13,93 β:35
αριθ:0...
48,85 α:13,85 β:35
αριθ:4...
48,31 α:13,31 β:35
αριθ:93...
48,31 α:13,31 β:35
αριθ:93...
48,31 α:13,31 β:35
αριθ:56...
γ:0 δ:0
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
γ:0 δ:0
ΜΠΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
γ:0 δ:0
ΜΠΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
γ:0 δ:0
ΚΑΣΤΙΖΑ ΑΚΟ(ΘΗΛΥ)
1
γ:0 δ:0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
γ:0 δ:0
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
γ:0 δ:0
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:0 δ:0
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 4 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
79564
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
29794
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΛΑΙΑ
19591
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
66967
ΤΖΕΡΕΜΕ ΖΩΗ
66781
ΤΑΝΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
42956
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
18143
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
48,14 α:13,14 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΜΑΡΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
48,11 α:13,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
48,11 α:13,11 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3519...
47,76 α:12,76 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:04...
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1
47,55 α:17,55 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:5...
47,50 α:12,50 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:88...
47,27 α:12,27 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:76...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΟΥΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ - ΑΝΝΑ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
γ:0 δ:0
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΑΙΡΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
γ:0 δ:0
ΛΑΣΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:0 δ:0
ΡΕΒΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
65693
47,08 α:7,08 β:40 γ:0 δ:0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
68939
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
74657
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
65792
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
65139
ΚΟΛΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
8420
46,86 α:11,86 β:35
αριθ:60...
46,75 α:11,75 β:35
αριθ:9910...
46,45 α:11,45 β:35
αριθ:61...
46,39 α:11,39 β:35
αριθ:49...
46,36 α:11,36 β:35
αριθ:20...
γ:0 δ:0
γ:0 δ:0
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ
39403
46,35 α:11,35 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2408...
ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
29807
1326
46,30 α:11,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:6...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:83037...
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΠΑΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΖΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 5 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
26317
ΖΑΦΕΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
66824
ΑΜΠΑΙ ΕΡΙΦΙΛΗ
19346
ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26725
26725
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ
42189
ΣΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11332
ΜΠΛΑΤΣΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
66037
ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
43193
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΔΑ
17932
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8116...
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:79196...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6207...
ΚΑΝΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΛΗ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4110...
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ-1
1
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4110...
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ-2
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:40066...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:26162...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:25195...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:14192...
46,11 α:36,11 β:0 γ:10
αριθ:06195...
δ:0
ΓΚΙΚΑΣ ΝΑΟΥΜ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
δ:0
ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
δ:0
ΝΤΑΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
δ:0
ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
δ:0
ΛΑΓΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΑΡΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ
79453
ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
29568
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΡΕΥΗ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΡΕΥΗ
79239
79239
ΚΑΡΑΚΕΚΕ ΖΩΗ
28696
ΑΥΓΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
41990
46,11 α:36,11 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0214747...
45,95 α:10,95 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1 21781 Α2 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
ΓΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1
45,92 α:10,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΠΕΠΠΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
45,92 α:10,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:0...
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
45,89 α:10,89 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
45,89 α:10,89 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:7...
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 6 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
79110
77347
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
61391
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
61391
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
32869
ΦΡΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
15000
ΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
67079
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
45,73 α:10,73 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
ΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
45,69 α:10,69 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
45,66 α:10,66 β:35
αριθ:26...
45,66 α:10,66 β:35
αριθ:26...
45,62 α:10,62 β:35
αριθ:42...
45,30 α:10,30 β:35
αριθ:24...
45,19 α:10,19 β:35
αριθ:06...
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:0 δ:0
ΜΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΚΟ ΘΥΛΗ
1
γ:0 δ:0
ΜΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
γ:0 δ:0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
γ:0 δ:0
ΜΗΤΡΟΥ ΗΛΙΑΣ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
γ:0 δ:0
ΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΡΟΥΣΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
75401
ΣΤΕΦΑ-ΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
79526
ΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21199
45,13 α:10,13 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
44,92 α:9,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:07...
44,86 α:9,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:67...
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1 21750 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1 21750 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣΠΕΤΡΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
21199
44,86 α:9,86 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:67...
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΔΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
32897
9993
13868
44,77 α:9,77 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:17...
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:74044...
ΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5715...
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 7 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΚΡΑΒΑ ΑΛΕΞΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
69005
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:53197...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΛΩΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
65829
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
53839
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42061
ΤΣΟΥΒΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
1572
76909
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
30104
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
42879
ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19589
ΠΑΡΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
34601
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΣΚΑΛΤΣΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
67353
7990
65145
75431
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:52140...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:49105...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:35100...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:19157...
44,72 α:34,72 β:0 γ:10
αριθ:09141...
δ:0
ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
δ:0
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
δ:0
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
δ:0
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΤΕΜΤΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
δ:0
ΣΩΤΗΡΧΑΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
44,72 α:34,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:00116...
44,61 α:9,61 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:3...
44,58 α:9,58 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49...
44,55 α:9,55 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
44,37 α:9,37 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:49193...
44,32 α:9,32 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:16...
44,30 α:9,30 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:16...
44,21 α:9,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:29...
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΔΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΜΠΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
15337
44,03 α:9,03 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:01...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
1 21750 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 8 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
15125
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
44,02 α:9,02 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΟΛΓΑ
43095
ΛΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
8752
43,93 α:8,93 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:9...
43,92 α:8,92 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:43...
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
11657
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
11657
ΠΑΝΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΛΗΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ
58899
46346
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
43,84 α:8,84 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:39...
43,84 α:8,84 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:39...
ΓΡΑΨΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΛΥΔΙΑ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
43,82 α:8,82 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:54...
ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43,81 α:8,81 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:30...
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΡΟΥΜΠΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2402
7316
43,80 α:8,80 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:30...
ΠΟΘΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
43,60 α:23,60 β:0 γ:20 δ:0
ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΕΡΣΑ-ΙΩΑΝΝΑ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΠΙΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26590
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
61831
ΤΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
66751
ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6405
43,53 α:8,53 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:39...
43,44 α:8,44 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:47...
43,40 α:8,40 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:38...
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΠΙΘΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43,22 α:13,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:3...
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 9 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
6405
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
43,22 α:13,22 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:3...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
31475
ΚΑΣΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16849
43,21 α:8,21 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4...
43,15 α:8,15 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΧΟΛΕΒΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ ΑΡΕΝ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
29158
43,07 α:8,07 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:02...
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
77852
ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
77852
ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26582
ΚΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
46643
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10160
ΜΠΟΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
44281
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
47023
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
42531
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17585
ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17585
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
3432
43,03 α:8,03 β:35 γ:0
αριθ:0710...
43,03 α:8,03 β:35 γ:0
αριθ:0710...
43,02 α:8,02 β:35 γ:0
αριθ:58...
42,94 α:7,94 β:35 γ:0
αριθ:33...
42,88 α:7,88 β:35 γ:0
αριθ:680...
δ:0
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
δ:0
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
δ:0
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
δ:0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
δ:0
ΚΑΤΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
42,87 α:7,87 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2...
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42,84 α:7,84 β:35
αριθ:8...
42,61 α:7,61 β:35
αριθ:22...
42,56 α:7,56 β:35
αριθ:21...
42,56 α:7,56 β:35
αριθ:21...
42,49 α:12,49 β:0
αριθ:1...
γ:0 δ:0
ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:0 δ:0
ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
γ:0 δ:0
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:0 δ:0
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:10 δ:20
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 10 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΜΠΙΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25193
ΜΠΙΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25193
ΜΙΧΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
34588
ΔΟΥΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
65015
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
42,47 α:7,47 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4616...
42,47 α:7,47 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:4616...
42,45 α:7,45 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:1818...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΣΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
42,43 α:7,43 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:10...
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
56269
ΓΚΕΛΗ ΚΡΙΝΙΩ
46399
ΠΑΓΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
63707
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
74322
ΤΣΙΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
75459
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1503
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
42,38 α:7,38 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:22...
42,37 α:7,37 β:35 γ:0 δ:0
αριθ:2118...
ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
1
42,28 α:7,28 β:35
αριθ:4...
42,27 α:7,27 β:35
αριθ:02...
41,98 α:6,98 β:35
αριθ:25...
41,93 α:21,93 β:0
αριθ:3...
γ:0 δ:0
ΜΑΚΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
1
γ:0 δ:0
ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
γ:0 δ:0
ΓΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:20 δ:0
ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17917
41,37 α:31,37 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
ΜΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΔΕΔΕ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
34554
40,75 α:10,75 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
ΑΛΧΑΖΙΔΗ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
30137
39,59 α:19,59 β:0 γ:20 δ:0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΛΟΣΙΩΤΗ ΝΙΚΗ
63553
39,38 α:9,38 β:0 γ:10 δ:20
αριθ:1...
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 11 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
2521
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
38,60 α:28,60 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΕΛΙΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
18165
38,43 α:28,43 β:0 γ:10 δ:0
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
66164
37,72 α:17,72 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:6...
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΟ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΖΙΩΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
26702
37,53 α:17,53 β:0 γ:20 δ:0
ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΚΟΥΣΙΩΡΑ ΖΩΗ
42986
36,28 α:16,28 β:0 γ:20 δ:0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
69027
36,08 α:16,08 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:6...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1 21782 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
42832
35,94 α:25,94 β:0 γ:10 δ:0
ΦΙΛΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
66154
ΣΚΟΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
61812
ΤΣΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
65735
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
16439
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
16439
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ
45086
34,33 α:24,33 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
33,52 α:23,52 β:0
αριθ:6...
33,30 α:23,30 β:0
αριθ:5...
33,26 α:13,26 β:0
αριθ:2...
33,26 α:13,26 β:0
αριθ:2...
32,81 α:12,81 β:0
αριθ:60...
ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
γ:10 δ:0
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:10 δ:0
ΣΑΛΤΑΣ ΑΚΟ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
γ:20 δ:0
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
γ:20 δ:0
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
γ:20 δ:0
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17184
31,97 α:11,97 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΑΡΙΑ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 12 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17184
ΜΑΝΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
68938
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
34653
PATAROVA INA
58373
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
31,97 α:11,97 β:0
αριθ:9...
31,16 α:21,16 β:0
αριθ:77...
31,06 α:21,06 β:0
αριθ:3...
30,61 α:20,61 β:0
αριθ:1...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
γ:20 δ:0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
γ:10 δ:0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
γ:10 δ:0
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
γ:10 δ:0
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
PATAROVA INA
ΚΑΛΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΘΗ
58373
1523
58721
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
65993
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
14982
ΣΦΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
47134
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
65771
30,61 α:20,61 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
30,38 α:10,38 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:9...
30,30 α:20,30 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:5...
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
1
ΣΒΙΓΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
30,04 α:10,04 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:6...
29,94 α:9,94 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:3...
29,61 α:9,61 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:0...
29,23 α:19,23 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1 21743 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΣΤΕΦΑ ΛΥΔΙΑ
1 21756 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
42131
METAJ BLERINA
66842
ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
66761
ΒΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
19867
ΝΤΑΛΛΗ ΑΓΛΑΙΑ
32010
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
29,04 α:9,04 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:1...
28,63 α:18,63 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:0...
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
RUCI EMMANUIL
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
28,47 α:18,47 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:49...
28,46 α:8,46 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:8...
27,93 α:7,93 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:25...
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΤΣΩΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 13 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΣΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
58930
29571
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
27,57 α:17,57 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10...
ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
27,33 α:7,33 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:570...
ΑΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΓΚΑΔΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
46492
42740
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
57264
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
57264
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΝΩ
43334
ΝΤΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
76177
TAVANXHIU IRINI
8801
ΤΣΑΓΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
7552
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
7653
27,29 α:7,29 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:05...
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
27,24 α:7,24 β:0 γ:20 δ:0
αριθ:38...
ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
27,12 α:17,12 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
27,12 α:17,12 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
27,07 α:7,07 β:0 γ:20 δ:0
4
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ Α'
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ Β'
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
26,89 α:16,89 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
26,59 α:16,59 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
26,50 α:16,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:011...
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΤΣΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
25,49 α:15,49 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:85...
ΑΙΣΩΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΚΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
43146
25,35 α:15,35 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
4 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
PUSPITA YUSNITA INDAH
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27794
19585
25,18 α:15,18 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
ΠΟΤΟΥΡΗ ΤΡΙΑΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
25,00 α:15,00 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01...
ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΑΚΟ ΑΡΕΝ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 14 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΚΑΠΟΤΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
42087
ΒΩΒΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
43262
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17689
ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
65988
ΛΑΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
76911
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8301
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
1579
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
74796
ΓΚΟΡΟ ΕΤΛΕΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30052
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
24,98 α:14,98 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
24,82 α:14,82 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:2...
24,58 α:14,58 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:23...
ΠΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
24,56 α:14,56 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:84...
24,42 α:14,42 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1318...
24,39 α:14,39 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
24,02 α:14,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
23,92 α:13,92 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
23,46 α:13,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΓΚΟΡΟ ΕΤΛΕΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30052
23,46 α:13,46 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΧΕΙΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
43130
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ
66732
ΜΑΓΚΑΦΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
9451
23,28 α:13,28 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
23,17 α:13,17 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:87...
ΛΟΥΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
23,14 α:13,14 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7501...
ΑΝΑΓΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΡΕΡΕ ΙΩΑΝΝΑ
15281
22,89 α:12,89 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:3...
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗΗΛΙΑΝΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 15 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
59423
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
22,84 α:12,84 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΩΛΗΑ ΜΕΝΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15869
ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15869
LIU VEN-CHI
7523
22,77 α:12,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:86...
22,77 α:12,77 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:86...
22,70 α:12,70 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:49...
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΓΟΥΡΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
43370
9984
30258
78127
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
21,88 α:11,88 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:35...
21,65 α:11,65 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:01...
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΑΛΗΣ
1
21,37 α:11,37 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:37...
ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
21,37 α:11,37 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:190...
ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΜΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
67419
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
66689
21,33 α:11,33 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:70...
21,19 α:11,19 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:05...
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΔΕΡΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
27812
67924
21,09 α:11,09 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:18...
ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20,99 α:10,99 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
2 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 16 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΝΤΑ ΑΓΑΘΗ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
30315
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
20,96 α:10,96 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:8...
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
29539
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
58242
20,52 α:10,52 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
20,02 α:10,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:89...
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 21784 Α2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΣΓΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
43022
9899
ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
39536
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
58261
ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
73381
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
26738
ΧΕΛΜΗ ΜΑΡΙΑ
29577
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
19,72 α:9,72 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:06...
19,59 α:9,59 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:26...
ΦΩΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
19,50 α:9,50 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:44...
19,40 α:9,40 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:98...
ΝΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
19,37 α:9,37 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:9...
19,24 α:9,24 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:10...
19,02 α:9,02 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:1...
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
1 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
2
1764 Α2 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21785 Α2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
6720
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13834
ΤΟΛΙΑ ΣΕΛΙΜ-ΜΑΡΙΑ
66029
18,92 α:8,92 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:02...
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18,71 α:8,71 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:981...
18,67 α:8,67 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:50...
1 21783 Α2 - Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
603 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
ΓΑΤΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2
603 Α1.2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑ
3 21784 Α1.2 - Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 21785 Α1.2 - Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 17 από 18
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 (Πρόσκληση 1360/19.6.2013)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός επιλαχόντων παιδιών στο Νομό: 249
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΟΛΓΑ
65558
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
43294
ΗΛΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
75395
ΚΛΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
43157
ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΑΘΗ
63474
ΜΟΡΙΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
18,30 α:8,30 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:66...
18,04 α:8,04 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:7...
18,01 α:8,01 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:6...
ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1 21760 Α2 - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ
ΣΕΛΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ - ΗΛΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1
17,24 α:7,24 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:41...
17,10 α:7,10 β:0 γ:10 δ:0
αριθ:4...
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
1 35527 Α2 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1 21750 Α2 - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΔΔ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
2
1764 Α1.1 - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
386 Α1.1 - ΜΦΠΑ & Δ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΚΕ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
Στη στήλη 'ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ' αναφέρονται τα μόρια κατά κατηγορία προτεραιότητας α, β, γ, δ όπως περιγράφεται στήν προκήρυξη και όπου απαιτείται τμήμα του αριθμού που προκύπτει από το ΑΦΜ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 25/08/2013
Σελίδα 18 από 18