26006 (70χ105χ15) 24002 11140 24017 11033 40900

61044
14071
Κωνικό 1/2
Λάστιχο εσωτερικό
Φλοτέρ
Για φλοτέρ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 100 Τεμαχίων
Συσκευασία 100 Τεμαχίων
60001
60015
Φούσκα φλοτέρ
Φούσκα φλοτέρ
Φ90 Στρογγυλή 1/4''
Φ90 Πλακέ 1/4''
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 40 Τεμαχίων
Συσκευασία 60 Τεμαχίων
11098
Σωληνάκι άσπρο PVC
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχίων
26001
26002
Λάστιχο Εμμανουέλα
Λάστιχο Αφρώδες 2''
SPEK 2''
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 40 Τεμαχίων
Συσκευασία 25 Τεμαχίων
14101
14400
Λάστιχο Φουσκάκι
Λάστιχο Φούσκα
SPEK
Βαλβίδος SPEK
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 50 Τεμαχίων
Συσκευασία 20 Τεμαχίων
14340
Λάστιχο Κωνικό
26005 (65χ95χ15)
26006 (70χ105χ15)
Μηχανισμού 2''
Λάστιχο Σπογγώδες 2''
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 20 Τεμαχίων
Συσκευασία 25 Τεμαχίων
24002
11140
Λάστιχο Κωνικό
Λάστιχο Ροδέλα
1+1/4'' x Φ32
1+1/2'' Μπλέ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
24017
11033
Λάστιχο Κωνικό
Λάστιχο Ροδέλα
1+1/2'' x Φ40
1+1/4'' Μπλέ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 50 Τεμαχίων
Συσκευασία 50 Τεμαχίων
40900
40903
∆ιακοσμητικό Νιπτήρος
∆ιακοσμητικό Νιπτήρος
ΧΡΩΜΕ
ΜΠΡΟΝΖΕ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχίων
Συσκευασία 10 Τεμαχίων
41964
41308
Σέτ βίδες ανοξίδωτες
Σέτ βίδες σιδερένιες
αντιμαγνητικές Τύπ.304CU
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 25 Τεμαχίων
Συσκευασία 25 Τεμαχίων
31031
11009
Κορμός φούσκας
Σωληνάκι PVC Φ3,5
Κομπλέ ABS
Σιλικόνης 33cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 25 Τεμαχίων
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχίων
11001
17013
Μηχανισμός SPEK No1
Μηχανισμός SPEK No7Ε
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
12000
31000
Μηχανισμός SPEK No2
Μηχανισμός NEMO No1
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
31027
27142
Μηχανισμός SPECIAL
Μηχανισμός DUO SPEK
NEMO No1
No2/7 Επίπεδο
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
Συσκευασία 12 Τεμαχ.
10100
10200
Μπουτόν Νο1
Μπουτόν Νο2
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 20 Τεμαχ.
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
10790
Μπουτόν Νο7Ε
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 15 Τεμαχ.
61123 Φλοτέρ Β.Τ. 1/2''
61220 Φλοτέρ Β.Τ. 1/2''
Πλάι-πυθμένος 5-23cm
Πλάι-πυθμένος 20cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
61423 Φλοτέρ Β.Τ. 3/8''
61020 Φλοτέρ Β.Τ. 3/8''
Πλάι-πυθμένος 5-23cm
Πλάι-πυθμένος 20cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
62123 Φλοτέρ Πλαστικό 1/2''
62220 Φλοτέρ Πλαστικό 1/2''
Πλάι-πυθμένος 5-23cm
Πλάι-πυθμένος 20cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
62323 Φλοτέρ Πλαστικό 3/8''
62020 Φλοτέρ Πλαστικό 3/8''
Πλάι-πυθμένος 5-23cm
Πλάι-πυθμένος 20cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
63126 Φλοτέρ 1/2''
63110 Φλοτέρ 1/2''
Ανοξίδωτο 26cm
Ανοξίδωτο 10cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
63026 Φλοτέρ 3/8''
63010 Φλοτέρ 3/8''
Ανοξίδωτο 26cm
Ανοξίδωτο 10cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
62105 Φλοτέρ 1/2''
61105 Φλοτέρ B.T 1/2''
Πλαστικό Πατητό 5cm
Πατητό 5cm
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 20 Τεμαχ.
Συσκευασία 20 Τεμαχ.
68220 Φλοτέρ Όρθιο
68215 Φλοτέρ Όρθιο 15cm
Αθόρυβο πυθμένος 1/2''
Αθόρυβο πλαστικό πυθμένος 1/2''
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
68219 Φλοτέρ Όρθιο
68015 Φλοτέρ Όρθιο 15cm
Αθόρυβο πυθμένος 3/4''
Αθόρυβο πλαστικό πυθμένος 3/8''
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
Συσκευασία 10 Τεμαχ.
41416
Σιφώνι απλό
1+1/4'' x Φ32
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
41418
Σιφώνι Μεταλλικό Παξιμάδι
1+1/4'' x Φ32
1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Συσκευασία 50 Τεμαχίων