φλοτέρ

φλοτέρ
Φλοτέρ πλαϊνής και πυθμένος παροχής νερού
31mm
23cm
9cm
€
61423 Φλοτέρ Β.Τ. 3/8’’πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5 cm.
3,62 €
61123 Φλοτέρ
€ Β.Τ. 1/2’’ πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5cm.
€
3,54 €
συσκ. 30 τεμ.
€
31mm
€
61020 Φλοτέρ Β.Τ. 3/8’’ πλάι-πυθμένος 20cm.
3,84 €
€
61220 Φλοτέρ Β.Τ. 1/2’’ πλάι-πυθμένος 20cm.
€
3,76 €
συσκ. 30 τεμ.
€
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
18
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
20cm
13cm
17cm
φλοτέρ
Φλοτέρ πλαϊνής και πυθμένος παροχής νερού
38mm
23cm
9cm
13cm
17cm
€
62323 Φλοτέρ πλαστικό 3/8’’ πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5 cm.
1,60 €
62123 Φλοτέρ
€ πλαστικό 1/2’’ πλάι-πυθμένος ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5cm.
€
1,60 €
συσκ. 30 τεμ.
€
38mm
20cm
€
62020 Φλοτέρ πλαστικό 3/8’’ πλάι-πυθμένος 20cm.
1,80 €
€
62220 Φλοτέρ πλαστικό 1/2’’ πλάι-πυθμένος 20cm.
€
1,80 €
συσκ. 30 τεμ.
€
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
19
φλοτέρ
Φλοτέρ πυθμένος παροχής νερού
Πολλαπλές
θέσεις
φούσκας
9cm
13cm
17cm
21,5cm
23cm
40mm
Μικρή βέργα 5cm.
€
68219 Φλοτέρ όρθιο αθόρυβο ρυθμιζόμενο 3/8’’.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
7,50 €
68220 Φλοτέρ
€ όρθιο αθόρυβο ρυθμιζόμενο 1/2’’.
Η συσκευασία περιλαμβάνει και τις δυο βέργες.
€
5,74 €
συσκ. 15 τεμ.
€
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
20
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Οι πλαστικές
βέργες
είναι κουμπωτές
και κόβονται
στην επιθυμητή
διάσταση.
φλοτέρ
Φλοτέρ πυθμένος παροχής νερού
21,5cm
293
15cm
Ø60
68015 Φλοτέρ πλαστικό
πυθμένος 3/8’’ όρθιο
αθόρυβο 15cm.
40
€
1/2” (3/8”)
40mm
7,72 €
61305 Φλοτέρ Β.Τ. 3/8’’ όρθιο.
68215 Φλοτέρ πλαστικό
πυθμένος 1/2’’ όρθιο
αθόρυβο 15cm.
10,30 €
€
€
61303 Φλοτέρ Β.Τ. 1/2’’ όρθιο.
10,22 €
€
5,94 €
συσκ. 15 τεμ.
συσκ. 50 τεμ.
€
€
€
23cm
€
9cm 13cm 17cm
31,5cm
69214 Φλοτέρ όρθιο χρωμέ 3/8’’ ρυθμιζόμενο.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5cm.
11,32 €
35mm
69213 Φλοτέρ όρθιο χρωμέ 1/2’’ ρυθμιζόμενο.
Περιλαμβάνει και την μικρή βέργα 5cm.
€
11,24 €
€
συσκ. ανά τεμ.
€
€
21
φλοτέρ
Φλοτέρ πλαϊνή παροχή νερού
€
22mm
61420 Φλοτέρ 3/8’’ Β.Τ. πλαϊνό 20cm.
3,42 €
€
61120 Φλοτέρ 1/2’’ Β.Τ. πλαϊνό 20cm.
3,34 €
€
συσκ. 30 τεμ.
€
20cm
€
30mm
61030 Φλοτέρ 3/8’’ Β.Τ. SUPER 25cm.
5,60 €
€
61150 Φλοτέρ 1/2’’ Β.Τ. SUPER 25cm.
4,80 €
€
συσκ. 25 τεμ.
€
25c
m
61153 Φλοτέρ Β.Τ. SUPER 3/8’’
ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και μικρή βέργα 5cm.
€
5,50 €
61152 Φλοτέρ Β.Τ. SUPER 1/2’’
ρυθμιζόμενο 9-23cm.
Περιλαμβάνει και μικρή βέργα 5cm.
€
4,60 €
30mm
συσκ. 25 τεμ.
€
23cm
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
22
5
9cm
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
13cm
17cm
φλοτέρ
Φλοτέρ πλαϊνή παροχή νερού
38
105
G 1/2’’
105
G 3/8’’
225
G 3/8’’
225
G 1/2’’
38
90 x 57
€
62135 Φλοτέρ πλαϊνό 3/8’’.
5,40 €
€
62134 Φλοτέρ πλαϊνό 1/2’’
90 x 57
€
62137 Φλοτέρ Β.Τ. πλαϊνό 3/8’’.
9,80 €
€
62136 Φλοτέρ Β.Τ. πλαϊνό 1/2’’
€
5,32 €
€
9,72 €
συσκ. 75 τεμ.
συσκ. 75 τεμ.
€
€
€
62132 Φλοτέρ πλαστικό πλαϊνό ‘’κασέτα’’ αθόρυβο 1/2’’.
5,32 €
συσκ. 6 τεμ.
€
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
23
φλοτέρ
Φλοτέρ πλαϊνή παροχή νερού
€
61400 Φλοτέρ Β.Τ. πλαϊνό 3/8’’ παλιά
βέργα 25cm.
3,92 €
61100 Φλοτέρ
€ Β.Τ. πλαϊνό 1/2’’ παλιά
βέργα 25cm.
€
3,76 €
22mm
25
cm
συσκ. 30 τεμ.
€
€
61320 Φλοτέρ Β.Τ. 3/4’’ πλαϊνό 25cm.
5,12 €
22mm
συσκ. 30 τεμ.
€
25cm
€
60120 Φλοτέρ Ε.Τ. 1/2’’ πλαϊνό 20cm.
2,52 €
συσκ. 30 τεμ.
€
22mm
20cm
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
24
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
φλοτέρ
22mm
Πατητά φλοτέρ
€
61107 Φλοτέρ Β.Τ. πατητό 1/2’’ρυθμιζόμενο.
2,72 €
συσκ. 50 τεμ.
€
26mm
€
62306 Φλοτέρ πλαστικό πατητό 1/2’’
ρυθμιζόμενο.
1,18 €
συσκ. 50 τεμ.
€
Φούσκες
Ανταλλακτικά φλοτέρ
€
14071 Λάστιχο εσωτερικό φλοτέρ SPEK.
0,10 €
€
60001 Φούσκα φλοτέρ
Φ90 στρογγυλή 1/4’’.
€
60015 Φούσκα φλοτέρ
Φ90 πλακέ 1/4’’.
0,30 €
0,54 €
συσκ. 200 τεμ.
συσκ. 200 τεμ.
€
€
συσκ. (1x100) τεμ.
€
€
61044 Κωνικό 1/2 φλοτέρ.
0,08 €
€
61045 Κωνικό 3/8 φλοτέρ.
€
0,08 €
συσκ. (1x100) τεμ.
60300 Φούσκα φλοτέρ
χάλκινη Φ90 στρογγυλή
1/4’’.
€
€
€
60009 Φούσκα φλοτέρ
Φ115 πλακέ 1/4’’.
8,90 €
1,94 €
συσκ. ανά τεμ.
συσκ. 100 τεμ.
€
Σε όλα
τα προϊόντα
της SPEK
5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
€
11008 Σωληνάκι άσπρο PVC Φ8,3.
Τοποθετείται στην έξοδο του φλοτέρ,
με την τρύπα στο επάνω μέρος
για να μειώνει τον θόρυβο.
€
0,10 €
συσκ. 100 τεμ.
€
25
φλοτέρ
Φλοτέρ σφυρήλατα (ανοξίδωτη έδρα)
€
63010 Φλοτέρ 3/8’’ ανοξίδωτο 10cm.
9,22
22 €
63110 Φλοτέρ 1/2’’ ανοξίδωτο 10cm.
€
10,22
10
22 €
συσκ. 30 τεμ.
10
€
cm
€
63026 Φλοτέρ 3/8’’ ανοξίδωτο 26cm.
10,86€€
63126 Φλοτέρ 1/2’’ ανοξίδωτο 26cm.
9,86 €€
€€
συσκ. 30 τεμ.
26c
m
Οι τιμές με χρώμα κόκκινο θα επιβεβαιώνονται κατόπιν τηλεφωνήματος ή fax.
26
φλοτέρ
Ανοξίδωτα φλοτέρ για δεξαμενές
34 10€
34,10
63201 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 3/4”........84
84,90
,90€
63202 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 1”............93
93,10
,10€
63203 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 1 1/4”...136
136,30
,30€
63204 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 1 1/2”...208,30
208,30€
63205 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 2”........283,30
283,30€
63200 Φλοτέρ Β.Τ. ανοξίδωτο δεξαμενής 1/2”........
συσκ. ανά τεμ.
Φούσκες
2,2
2,22€
60011 Φούσκα φλοτέρ Φ150 πλαστική με βίδα...2,
2,82
82€
60012 Φούσκα φλοτέρ Φ180 πλαστική με βίδα...4,18
18€
60013 Φούσκα φλοτέρ Φ220 πλαστική με βίδα...9,22
22€
60014 Φούσκα φλοτέρ Φ300 πλαστική με βίδα....24,30
24,30€
60301 Φούσκα φλοτέρ χάλκινη Φ120 με βίδα...18
18,12
12€
60302 Φούσκα φλοτέρ χάλκινη Φ150 με βίδα...23,50
23,50€
60303 Φούσκα φλοτέρ χάλκινη Φ180 με βίδα...30
30,80
,80€
60304 Φούσκα φλοτέρ χάλκινη Φ220 με βίδα...52
52,22
22€
60305 Φούσκα φλοτέρ χάλκινη Φ300 με βίδα...109
09,30
,30€
60010 Φούσκα φλοτέρ Φ120 πλαστική με βίδα...
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1/2’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 5 ΑΤΜ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 90
Φ 120
3/4’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 8 ΑΤΜ
ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 150
Φ 180
1’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 8 ΑΤΜ
ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 180
Φ 220
1 1/4’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 5 ΑΤΜ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 220
Φ 300
1 1/2’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 5 ΑΤΜ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 220
Φ 300
2’’
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 5 ΑΤΜ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 15 ΑΤΜ
Φ 220
Φ 300
συσκ. ανά τεμ.
Οι τιμές με χρώμα κόκκινο θα επιβεβαιώνονται κατόπιν τηλεφωνήματος ή fax.
27