σχετικό έγγραφο - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ναύπλιο,19-12-2013
Αρ. Πρωτ.: 7090
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 21 & ΤΕΡΖΑΚΗ
22100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Πληροφορίες : Σπανού Γεωργία-Μαρία
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
τηλ:2752.0.96125
Προς:
Κοινοποίηση:
Γραμματείες Τμημάτων Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
Εταιρεία Κιούλος Κων/νοςΠαπασαραντόπουλος Βας.ΟΕ
Εταιρεία Θ. Καλογερόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ
Λογιστήριο
Θέμα « Κοινοποίηση Τροποποιημένων Ονομαστικών Καταστάσεων Δικαιούχων Δωρεάν
Σίτισης – Επιλαχόντων – Μη δικαιούχων για το ακαδ. έτος 2013-14»
Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας
ανακοινώνει ( Παράρτημα 1) τις Τροποποιημένες Ονομαστικές Καταστάσεις Σίτισης των
Δικαιούχων –Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, μετά από
έλεγχο και αξιολόγηση των ενστάσεων σχετικά με το δικαίωμα παροχής δωρεάν σίτισης
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας,
καθώς και
την εισαγωγή σε ορισμένα Τμήματα των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
των νεοεισαχθέντων φοιτητών που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του
Ν.3794/2009, οι οποίες κατακυρώθηκαν με το υπ’ αριθμ 4/18 Δεκεμβρίου 2013 Πρακτικό
της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας , με την επιφύλαξη πιθανής νέας τροποποίησης της
ονομαστικής κατάστασης εξαιτίας ενδεχόμενης εισαγωγής νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, που είχαν πάρει κάρτα σίτισης και με τις
τροποποιήσεις είναι εκτός της λίστας των δικαιούχων ,
πρέπει να προσέλθουν στις
γραμματείες των Τμημάτων τους , ώστε να επιστρέψουν την κάρτα δωρεάν σίτισης τους
για το ακαδ. έτος 2013-14.
Οι φοιτητές, που δεν έχουν πάρει κάρτα σίτισης και δικαιούνται θα πρέπει να
προσέλθουν στις γραμματείες των Τμημάτων τους , ώστε να πάρουν την κάρτα δωρεάν
σίτισης τους για το ακαδ. έτος 2013-14, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση,
ότι σε
περίπτωση που βγουν εκτός λίστας, μετά από πιθανή τροποποίηση των ονομαστικών
καταστάσεων θα την επιστρέψουν στη γραμματεία του Τμήματός τους .
O Αναπληρωτής Πρύτανη
για Φοιτητικά Θέματα
Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Καρδαράς

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14
ΣΧΟΛΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α Ονοματεπώυμο
A. M
Tμήμα
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14
1 VALENTAS MILCIUS
2022201300169
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2022201300149
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2022201300010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
2022201300166
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300156
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2022201300013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300069
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
8 ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
2022201300146
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
202220130041
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300113
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300085
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300157
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
14 ΧΑΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2022201300161
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
15 ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2022201300123
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
16 ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2022201300147
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
17 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
19 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
2022201300140
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300044
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300067
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
20 ΣΙΓΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2022201300131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
21 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
2022201300117
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
9 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΦΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
22 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2022201300105
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300082
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
24 ΦΑΡΕΚΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
25 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2022201300154
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300065
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
26 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
2022201300041
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
27 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2022201300109
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300060
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
29 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2022201300096
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
30 ΛΥΓΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
2022201300083
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
31 ΤΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2022201300137
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
32 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300033
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
33 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2024201200042
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
34 ΒΟΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
35 ΜΑΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
2024201200012
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200056
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
36 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2024201200008
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
37 ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2024201200085
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
38 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39 ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201200035
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200125
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
40 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2025201200072
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
41 ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
2024201200062
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2024201200016
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
43 ΜΠΡΙΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2024201200073
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200090
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
45 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2024201200130
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
46 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
47 ΘΕΟΔΩΡΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
48 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2024201200022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200029
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200049
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
50 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
2024201200053
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
51 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2024201200074
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
52 ΣΑΒΕΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
2024201200098
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
53 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2025201200001
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
54 ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2024201200051
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
55 ΜΙΝΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2025201200064
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
56 ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2025201200124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
57 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2025201200070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
58 ΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
2022201300005
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300132
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
61 ΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2022201300103
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2022201300108
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
63 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2022201300011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
64 ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
2022201300030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
65 ΛΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2022201300122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
66 ΠΑΧΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
2022201300122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
67 ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2022201300040
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
68 ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2025201100037
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
69 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
70 ΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
71 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2024201100030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201100011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201100103
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
72 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΤΙΔΑ
2024201100061
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
73 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
2025201100073
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
74 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
75 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
76 ΓΚΟΥΦΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
2024201100101
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201100058
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201100033
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
77 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
78 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
79 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2024201100023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201100017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201100034
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
80 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2025201100002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
59 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60 ΣΙΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
81 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΤΕΡΕΗ
82 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
83 ΠΡΑΠΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
2024201100088
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201100004
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201100071
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
84 ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΣΑΧΙΔΗΝ
2024201100030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
85 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
2024201100079
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
86 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201100006
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
87 ΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201100096
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
88 ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2024201000028
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
89 ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2024201000013
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
90 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
91 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
92 ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201000011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201000034
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201000064
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
93 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
94 ΛΥΜΠΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
2024201000023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201000070
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
95 ΖΑΡΚΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2024201000086
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
96 ΜΠΑΛΛΙΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
97 ΦΕΡΕΞΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
2024201000033
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201000043
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
98 ΨΑΡΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
2024201000092
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
99 ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100 ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
2024201000098
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201000080
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
101 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2024201000051
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
102 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201000015
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
103 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
104 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2024200800011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024200900055
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
105 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2025200900004
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
106 ΣΙΜΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ
2025200900003
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
107 ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΑΔΑΜ
2024200900056
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
108 ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2024200900001
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
109 ΠΕΖΙΡΚΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2024200900032
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
110 ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
2024200900033
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
111 ΤΣΩΝΗ ΧΑΪΔΩ
2025200900060
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
112 ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
113 ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2024200900086
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024200900085
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
114 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2025201000044
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
115 ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
116 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2024201200124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201100094
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
117 ΝΤΕΤΖΟΝΑΙ ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
118 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ
2024201000071
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201200040
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
119 ΞΗΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
120 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
121 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2025200800006
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300045
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201200051
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
122 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2025201100029
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
123 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2022201300071
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
124 ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2024200900090
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
125 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
2022201300052
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
126 ΕΒΕΡΚΙΑΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2022201300039
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
127 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2022201300127
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
128 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
129 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2025201100011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2025201000055
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
130 ΠΛΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
2024200900088
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
131 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2024201000018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
132 ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2025201000081
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
133 ΜΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
2024201000069
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
134 ΣΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2024201200100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
135 ΔΗΜΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2022201300035
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
136 ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2022201300129
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
137 ΦΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
138 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
139 ΣΑΟΥΛΙ ΑΝΤΟΝΙΟ
2024201000094
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024200800040
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300130
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
140 ΖΗΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
2025201000027
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
141 ΜΠΟΥΝΤΓΚΟΥΡΙ ΑΡΣΕΝ
2024201000032
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
142 ΜΟΥΡΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
2022201300099
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
143 ΤΖΑΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2024201200115
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
144 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
2025201200062
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
145 ΤΣΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2022201300142
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
146 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
147 ΜΠΑΝΟΥΣΙ ΣΑΜΠΙΝΑ
2025201200039
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201200067
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
148 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2024201000074
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
149 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
150 ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2022201300073
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2092201300074
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
151 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2022201300121
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
152 ΝΕΣΤΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
2024201000056
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
153 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
154 ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2022201300091
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2024201000074
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
155 ΜΑΪΠΑ ΣΟΦΙΑ
2024201100048
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
156 ΔΗΜΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2022201300036
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
157 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300135
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
158 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
2024200900079
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
159 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300119
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
160 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2025201200102
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
161 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
162 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2024201000075
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300114
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
163 ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2024201000005
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
164 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2024201000057
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
165 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
166 ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2024201100010
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2022201300097
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
167 ΚΑΠΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2022201300051
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
168 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2025201000054
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
169 ΝΤΑΪΦΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
2024201200076
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
A. M
Tμήμα
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14
ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
2022201300128
2
ΤΟΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2025201100086
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3
2022201300006
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤAΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2022201300075
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2024201100047
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
6
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2022201300143
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7
ΚΑΠΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2022201300051
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
8
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2022201300046
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
9
ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2024201100063
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
11
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2022201300168
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
12
2022201300056
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
13
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΗΣ
2022201300164
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
14
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2022201300024
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
15
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2022201300116
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
16
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2024201200128
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
17
ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
2022201300030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
18
ΤΆΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2024201200111
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
19
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2024201100011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
20
ΠΡΟΓΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2022201300125
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
21
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
2024201100036
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
22
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2024200900002
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
23
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2022201300023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
24
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2024201100102
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
25
ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
2022201300139
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
26
ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2024200900088
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
27
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2022201300043
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
28
ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2025201200023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2025201100064
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
30
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
20222201300014
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
31
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2022201300153
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
32
ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2024201000083
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
33
ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
2024201000024
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
34
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2025201100091
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
35
ΜΗΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2022201300095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
36
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2025201000054
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
37
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
202201300049
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
38
ΛΑΪΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2025200900030
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
39
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2022201300009
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
40
ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2025201200057
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
41
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2022201300059
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
42
ΜΠΟΥΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2025201100052
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
43
ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2022201300107
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
44
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2024201100069
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
45
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2022201300064
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
46
ΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
2024201200121
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
47
ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2022201300148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
48
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
2022201300063
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
49
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2022201300031
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
50
ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2024201000044
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
51
ΠΕΡΓΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2025201200083
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
52
ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2024201200126
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
53
ΒΑΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2024201200009
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
54
ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2022201300027
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
55
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2022201300126
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
56
ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2022201300008
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
57
ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2024201200047
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14
ΣΧΟΛΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α
A. M
TMHMA
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14
1 ΒΩΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
2022201300025
2022201300101
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2025201200075
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΣΥΝΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΑΡΙΑ
2024200900038
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ