ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι
Γρ. Κόρδας
[700004] Γενική Πολιτειολογία &
Ηλ. Νικολόπουλος
Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)
[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο
[700010] Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Δ.Μ.
ECTS
4
5
4
5
Π. Κουρνούτος
4
5
Αν. Τσάμης
4
5
Λ. Μπαμπαλιούτας
Α. Μαρκαντωνάτου- Σκαλτσά
Δ. Κλεφτοδήμος
[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
Θ. Μαριόλης
4
5
[700219] Διοικητική Επιστήμη Ι
Στ. Κτιστάκη
4
5
Δ.Μ.
ECTS
4
5
Δ.Κλεφτοδήμος
4
5
Χ. Οικονομίδης
4
5
Ελ. Βόγκλης-Αθ. Μπασαγιάννης
4
5
4
5
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική
Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και
Συστήματα Οργάνωσης)
[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
[700035] Μικροοικονομική Ι
Π. Κουρνούτος
Αν. Τσάμης
[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
[700147] Γενική Πολιτειολογία &
Συνταγματικό Δίκαιο
Ηλ. Νικολόπουλος
(Οργανωτικό Μέρος Ι)
Λ. Μπαμπαλιούτας
[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική
Ανάπτυξη +
3ωρο φροντιστήριο
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
Λ. Μπαμπαλιούτας
4
5
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700014] Διοικητικό Δίκαιο
(Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)
Π. Κουρνούτος
4
4,5
[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Δ. Παπαγιάννης
4
4,5
[700022] Οικονομική Πολιτική
Ι. Βαβούρας
4
4,5
[700177] Έλεγχος Διοίκησης
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
4
4,5
4
4,5
4
4,5
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
Χ. Οικονομίδης
3
3
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 20142015
3
3
Δ. Κλεφτοδήμος
3
3
3
3
3
3
(Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)
[700199] Συνταγματικό Δίκαιο
(Οργανωτικό Μέρος ΙΙ)
Ι. Κριάρη
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
Λ. Μπαμπαλιούτας
[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Θ. Μαριόλης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[700032] Διάρθρωση της Ελληνικής
Οικονομίας
[700081] Φιλοσοφία Δικαίου
[700095] Ειδικά Θέματα
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[700134] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Γ. Πετράκος
[700160] Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης
Μ. Βενετσανοπούλου
[700197] Μάρκετινγκ
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 20132014
[700200] Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
Ηλ. Νικολόπουλος
3
3
[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
3
3
Συστημάτων
Λ. Μπαμπαλιούτας
Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π.)
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700020] Διοικητικό Δίκαιο
Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά
Π. Κουρνούτος
4
5
[700027] Δημόσια Οικονομική Ι
Ν. Καραβίτης
4
5
[700051] Μακροοικονομική Ι
Χ. Οικονομίδης
4
5
[700123] Στατιστική Ι
Γ. Πετράκος
4
5
[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ισμ. Κριάρη
4
5
Δ.Μ.
ECTS
(Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)
(Γενικό Μέρος)
Χ. Μουκίου
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός
Ι. Βαβούρας
3
5
Ολ. Κλήμη-Καμινάρη
3
5
[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Β. Κέφης-Στ. Κτιστάκη
3
5
[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
3
5
[700026] Οικονομικά Συστήματα &
Οικονομικοί Θεσμοί
Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π.)
[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση
Δεδομένων
Γρ. Πετράκος-Σπ. Πολυμέρης
(Ε.ΔΙ.Π.)
3
5
[700148] Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)
Ελ. Βόγκλης-Β. ΘεοδωροπούλουΔένδια
3
5
[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
3
5
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700028] Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 20142015
4
5
Ι. Βαβούρας
4
5
[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Χ. Οικονομίδης
4
5
[700098] Διεθνής Οικονομική Ι
Θ. Μαριόλης
4
5
[700101] Μακροοικονομική ΙΙ
Ι. Βαβούρας
4
5
[700125] Στατιστική ΙΙ
Γ. Πετράκος
4
5
[700149] Λογιστική Τυποποίηση Ι
Απ. Αποστόλου - Δ. Κλεφτοδήμος
4
5
Δ.Μ.
ECTS
3
5
Β. Κέφης
3
5
Ι. Ληξουριώτης
3
5
Β. Κέφης
3
5
[700029] Θεωρία Οικονομικής
Πολιτικής
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700100] Εφαρμογές Φορολογικής
Απ. Αποστόλου
Νομοθεσίας Ι
[700117] Διαχείριση Φυσικών και
Ενεργειακών Πόρων
[700182] Εργατικό Ατομικό Δίκαιο
[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης
Επιχειρήσεων
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
Π. Κουρνούτος
4
5
Β. Κουγέας
4
5
Α. Χάνος
4
5
[700150] Εργατικό Ατομικό Δίκαιο
Ι. Ληξουριώτης
4
5
[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα
Ισμ. Κριάρη
4
5
4
5
Δ.Μ.
ECTS
3
5
3
5
[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)
Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά
[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο
(Δημόσιο Λογιστικό)
[700136] Ιστορία Δικαίου
(Ειδικό Μέρος)
[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στ. Κτιστάκη
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700062] Δίκαιο των Δημοσίων
Επιχειρήσεων
[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο
Δίκαιο)
Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά
Β. Θεοδωροπούλου-Δένδια
Ελ. Βόγκλης
[700124] Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό
Μέρος)
[700145] Συνταγματική Ιστορία
5
Αθ. Μπασαγιάννης- Χρ.Χριστοπούλου
3
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος 20142015
3
5
Στ.Περεντίδης
3
5
[700208] Πηγές του Ρωμαϊκού και
Βυζαντινού Δικαίου
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ.: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700037] Πρακτική της Οικονομικής
Πολιτικής
Ι. Βαβούρας
4
5
[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Θ. Μαριόλης
4
5
[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Β. Κέφης
[700180] Θεωρία Γενικής Ισορροπίας
Θ. Μαριόλης
4
5
[700198] Λογιστική Τυποποίηση ΙΙ-Διεθνή
Ι. Φίλος
4
5
4
5
Λογιστικά Πρότυπα
[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ
Γρ. Κόρδας
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700030] Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών
Δ. Κλεφτοδήμος
3
5
[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Β. Κουγέας
3
5
3
5
3
5
3
5
Φορολογικό Δίκαιο
[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
Λ. Μπαμπαλιούτας
[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και
Χρ. Μουκίου
Πολεοδομία
[700195] Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Μ.Bενετσανοπούλου
Αιμ.Παπάζογλου-Μητροπούλου
Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π.)
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700061] Διεθνής Προστασία των
Χρ. Μουκίου
4
5
Λ. Μπαμπαλιούτας
4
5
Α. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά
4
5
Β. Κουγέας
4
5
Στ. Περεντίδης
4
5
4
5
Δ.Μ.
ECTS
3
5
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
[700065] Συνταγματικό Δίκαιο
(Συγκριτικό)
Ηλ. Νικολόπουλος
[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού
Δικαίου (Διοικητικές ΣυμβάσειςΑστική Ευθύνη του ΚράτουςΔημόσια Κτήση)
[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό
Δίκαιο
[700137] Ιστορία των Θεσμών του
Δημοσίου Δικαίου
[700184] Τουρισμός και Περιφερειακή
Μ. Βενετσανοπούλου
Ανάπτυξη
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700069]Δίκαιο Περιβάλλοντος και
Χρ. Μουκίου
Πολεοδομία
[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιρειών)
Αθ. Μπασαγιάννης - Β.
Θεοδωροπούλου-Δένδια
3
5
[700153] Εργατικό Συλλογικό Δίκαιο
Ι. Ληξουριώτης
3
5
[700188] Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό
Β. Θεοδωροπούλου-Δένδια
3
5
Δίκαιο)
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Χ. Οικονομίδης
4
4,5
[700106] Χρηματοοικονομική Ι
Γρ. Κόρδας
4
4,5
[700107] Ελεγκτική
Ι. Φίλος
4
4,5
[700109] Οικονομετρία Ι
Γρ. Κόρδας
4
4,5
Β. Κουγέας
4
4,5
Β. Θεοδωροπούλου-Δένδια
4
4,5
Ν. Καραβίτης
4
4,5
Δ.Μ.
ECTS
[700162]Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Δημοσιονομικό Δίκαιο
[700163] Εμπορικό Δίκαιο
(Δίκαιο των Εταιριών)
[700173]Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Αθ. Μπασαγιάννης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700045] Διοικητική Λογιστική
Ι. Φίλος
3
4
[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων
Ολ. Κλήμη-Καμινάρη
3
4
[700047] Τραπεζική Λογιστική
Αν. Τσάμης
3
4
[700211]Ειδικά Θέματα Εφαρμογών
Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π.)
3
4
3
4
3
5
Πληροφορικής
[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Συνοχή
Ο. Κλήμη-Καμινάρη
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[700216] Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά
Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας
+ δίωρο φροντιστηριακό μάθημα
Αν. Τσάμης
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
4
4,5
Δ. Παπαγιάννης
4
4,5
Χρ. Χριστοπούλου
4
4,5
Δ. Παπαγιάννης
4
4,5
Αιμ. Παπάζογλου-Μητρόπουλου
4
4,5
Δ. Αναγνώστου
4
4,5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700063] Ιστορία των Θεσμών του
Στ. Περεντίδης
3
4
Αγ. Μπώλος- Χρ.Χριστοπούλου
3
4
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος
2014-2015
3
4
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
3
4
[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική
Δικαιοσύνη Ι)
[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο
(Ενωσιακές Ελευθερίες)
[700165] Εμπορικό Δίκαιο
(Δίκαιο των Αξιογράφων)
Αγγ. Μπώλος
[700185] Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης
[700186] Πολιτικές και Διοίκηση
Απασχόλησης
[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
Ιδιωτικού Δικαίου
[700114] Τραπεζικό Δίκαιο
[700176] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Εισαγωγή
στους Θεσμούς της Διεθνούς
Κοινότητας)
[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση
Λ. Μπαμπαλιούτας
[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση
Μ. Βενετσανοπούλου
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
3
4
3
5
Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π.)
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[700216] Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά
Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας
+ δίωρο φροντιστηριακό μάθημα
Αν. Τσάμης
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
Ι. Βαβούρας
4
4,5
Χ. Οικονομίδης
4
4,5
Απ. Αποστόλου
4
4,5
[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ
Γρ. Κόρδας
4
4,5
[700189] Έλεγχος Φορολογίας και
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. έτος
2014-2015
4
4,5
Θ. Μαριόλης
4
4,5
Γρ. Κόρδας
4
4,5
Δ.Μ.
ECTS
[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών
[700087] Ανάλυση και 'Ελεγχος
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Κυρώσεις
[700191] Θεωρία Κυκλικών
Διακυμάνσεων
[700215] Οικονομετρία ΙΙ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700055] Συνεταιριστική Οικονομική
Ολ. Κλήμη-Καμινάρη
3
4
Β. Κέφης
3
4
Γ. Πετράκος
3
4
Απ. Αποστόλου
3
4
[700142] Πρακτική Άσκηση
Υπεύθυνος: Στ. Περεντίδης
3
4
[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών
Χ. Οικονομίδης
3
4
[700092] Οργάνωση & Διοίκηση
Επιχειρήσεων
[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα
[700130] Εφαρμογές Φορολογικής
Νομοθεσίας ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[700217] Εφαρμογές Σχεδιασμού
Επιχειρηματικού Σχεδίου
+ δίωρο φροντιστηριακό μάθημα
Αν. Τσάμης
3
5
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δ.Μ.
ECTS
Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
4
4,5
Δ. Παπαγιάννης
4
4,5
[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Β. Κέφης
4
4,5
[700170] Οργάνωση και Διοίκηση
Αγλ. Ρομπόκου-Καραγιάννη
4
4,5
4
4,5
4
4,5
Δ.Μ.
ECTS
[700083] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική
Δικαιοσύνη ΙΙ)
[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές
Πολιτικές)
Ανεξάρτητων και
Ρυθμιστικών Αρχών
[700202] Ευρωπαϊκή ΄Έννομη Τάξη και
Ελληνικό Σύνταγμα
[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο
Ηλ. Νικολόπουλος
Δ. Παπαγιάννης
Ισ. Κριάρη-Αντ. Χάνος
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
[700025] Διπλωματική Ιστορία της Ελλάδας
Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος
2014-2015
3
4
Χρ. Μουκίου
3
4
[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου
Αντ. Χάνος
3
4
[700142] Πρακτική Άσκηση
Υπεύθυνος: Στ. Περεντίδης
3
4
[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα
Ισμ. Κριάρη
3
4
[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Αιμ. Παπάζογλου-Μητροπούλου
3
4
[700078] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς
Οργανισμοί)
[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)
Ελ. Βόγκλης-Χρ. Χριστοπούλου
3
4
3
5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[700217] Εφαρμογές Σχεδιασμού
Επιχειρηματικού Σχεδίου
+ δίωρο φροντιστηριακό μάθημα
Αν. Τσάμης