Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Γονέων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
Αγίου Ιλαρίωνος 2415 Έγκωμη , τηλ. 22350630, φαξ: 22358214
24 Σεπτεμβρίου 2013
Προς Όλους τους Γονείς/Κηδεμόνες
Μέλη του Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου Μακεδονίτισσας
ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γονέων
Γυμνασίου Μακεδονίτισσας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου
2013 στις 6:45 μ.μ. στην αίθουσα υποδοχής του Γυμνασίου με την πιο κάτω
διάταξη:
Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. Έλεγχος απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση
αναβάλλεται για ½ ώρα.
2. Κήρυξη εργασιών της ετήσιας Γ.Σ από τον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
κ. Λουκά Παναγιώτου.
3. Χαιρετισμοί από την Διευθύντρια κ. Ελένη Χριστοφίδου και τον Πρόεδρο της
Σχολικής Εφορίας Έγκωμης κ. Κώστα Αναστασίου.
4. Εισήγηση της Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Στέλλας Ιωαννίδου, για
εκλογή τριμελούς προεδρείου για να κατευθύνει τη διεξαγωγή των εργασιών
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
5. Λογοδοσία/έκθεση του απερχόμενου Δ.Σ πάνω στα πεπραγμένα του λήξαντος
έτους, από τον πρόεδρο.
6. Κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης από την ταμία του απερχόμενου
Δ.Σ. κ. Μαρία Κίτσιου.
Β΄ ΜΕΡΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης ετήσιας Γ.Σ.
Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία και Ταμειακή κατάσταση και έγκρισή τους
Συζήτηση θεμάτων που εγγράφονται από μέλη
Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων από το νέο Δ.Σ.
Εκλογή Ελεγκτών (που δεν είναι μέλη του Δ.Σ.)
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
 Ανάγνωση των υποψηφιοτήτων
 Εκλογή ψηφολεκτών
 Ψηφοφορία
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
Αγίου Ιλαρίωνος 2415 Έγκωμη , τηλ. 22350630, φαξ: 22358214
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
1η Συνεδρία του νέου Δ.Σ. 2013-2014
 Καταρτισμός του Δ.Σ σε σώμα
 Ορισμός Αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης και
Τεχνικής Εκπαίδευσης Επαρχίας Λευκωσίας και υπόδειξη άλλων δύο
μελών που θα εκπροσωπήσουν το Σύνδεσμο στην πρώτη Τακτική Ετήσια
Συνέλευση της Ομοσπονδίας
 Ορισμός Εκπροσώπου στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων
* Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Γονέων:
Άρθρο 13(8)
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
υποβάλουν γραπτή αίτηση προς τη Γραμματέα τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ούτως ώστε να γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία
για εκτύπωση των ψηφοδελτίων και ανάρτηση του καταλόγου των ενδιαφερομένων για
εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ θα πρέπει να
στείλουν γραπτώς την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή
4/10/2013.
Δηλώσεις
υποψηφιότητας
μπορεί
να
αποστέλλονται στη Γραμματεία του σχολείου από όπου και θα τις
παραλαμβάνει η Γραμματέας.
Επισυνάπτουμε Δήλωση Υποβολής Υποψηφιότητας και Δήλωση Υποβολής θεμάτων
για συζήτηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Λουκάς Παναγιώτου 99-639965
Γραμματέας: Στέλλα Ιωαννίδου 99-532257
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ
Αγίου Ιλαρίωνος 2415 Έγκωμη , τηλ. 22350630, φαξ: 22358214
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Mε την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Γονέων Γυμνασίου Μακεδονίτισσας για τη σχολική χρονιά 20132014
Όνομα Γονιού/κηδεμόνα: _____________________________________________________
Κινητό τηλέφωνο: _____________________
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ______________________________________________
Όνομα παιδιού/ών: ___________________________________________________________
Τμήμα/τμήματα: ___________
Υπογραφή: ___________________________
Ημερομηνία: ______________
------------------------------------------------------------------------------------------------Προς
Γραμματέα Συνδέσμου Γονέων
Γυμνασίου Μακεδονίτισσας
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8/10/2013
Θέμα: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Όνομα γονιού/κηδεμόνα: ___________________________________________________