Ι. Ν. Αποστόλου Βαρνάβα και Οσίου Μακαρίου, Δασούπολη

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ – ΑΓ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ
∆ΑΣΟΥΠΟΛΕΩΣ
Α. ∆ημητρίου 80, 2025 Στρόβολος
Τηλ. 22 871098
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
π.Σωτήριος: 22 487560
π.Ματθαίος: 22 442416
π. Μαρίνος 99 767249
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ώρα Ενάρξεως Εσπερινού : 5:00 μ.μ., Όρθρου 6:30 π.μ.
Για Εξομολόγηση κάθε Πέμπτη από τις 4:30 μ.μ. ή μετά από συνεννόηση.
Α΄ Κυριακή των Νηστειών. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ.
Της Αναστηλώσεως των Αγίων και Σεπτών Εικόνων. Όρθρος και Θεία Λειτουρ
(Των Αγίων Θεοδότου Κυρηνείας και Νικολάου Ιερέως του Πλανά, αντί 2/3/201
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνει Λιτάνευσις των Ι. Εικόνων.
6:30 10:30 π. μ.
4 Τετάρτη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 –
8:30 π. μ.
6 Παρασκευή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 –
8:30 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο. Β΄ Στάσις των Χαιρετισμών.
6:00 – 7:30 μ.μ.
7 Σάββατον
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 –
8:30 π.μ.
Κυριακή
Β΄ Νηστειών. Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
8 Κυριακή
Παλαμά.
(Των Αγίων 40 Μαρτύρων των εν Σεβαστεία μαρτυρησάντων, αντί 9/3/20
Ὀρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 –
π.μ.
11 Τετάρτη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 – 8:3
π. μ.
13 Παρασκευή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 - 8
π. μ.
Μικρό Απόδειπνο.
Γ΄ Στάσις των Χαιρετισμών.
6:00 – 7:30 μ. μ.
14 Σάββατον
Του Οσίου Βενεδίκτου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 –
8:30 π.μ.
Κυριακή Γ΄ Νηστειών. Της Σταυροπροσκυνήσεως.
Αγαπίου μάρτυρος και των συν αυτώ. Αριστοβούλου Αποστόλου, Επ
15 Κυριακή
Βρεττανίας.
(Του Οσίου π. η. Χριστοδούλου του εν Πάτμω αντί 16/3/2015)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 9:45π.μ.
18 Τετάρτη
Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. (Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού,
17/3)
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 –
8:30 π. μ.
Των εν τη Μονή του Αγ. Σάββα αναιρεθέντων.
20 Παρασκευή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 –
8:30 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο.
∆΄ Στάσις των Χαιρετισμών.
6:00 – 7:30 μ. μ.
21 Σάββατον
Του Αγ. Ιακώβου,Επισκόπου του Ομολογητού.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 –
8:30 π. μ.
1
Κυριακή
22 Κυριακή
Κυριακή ∆΄Νηστειών. Του Οσίου π.η. Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 - 9:4
μ.
Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου. (Επιτρέπεται κατάλ
25 Τετάρτη
ιχθύος)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 9:15 π. μ.
Μικρό Απόδειπνο και η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος.
5:00 –
μ.μ.
27 Παρασκευή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων ∆ώρων.
6:30 – 8
π.μ.
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ .
6:
Μικρό Απόδειπνο.
8:00 μ.μ.
28 Σάββατον
Του Οσίου π.η. Ιλαρίωνος του Νέου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 π.μ.
Κυριακή Ε΄ Νηστειών. Της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
29 Κυριακή
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:30 π.μ.
Σημείωσις:
1.
Στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ψάλλονται:
Το Μέγα
Απόδειπνον εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής: 5:00 - 6:00 μ. μ.
2. Κατανυκτικός Εσπερινός, τελείται κάθε Κυριακή απόγευμα στις
5:00 - 5:45 μ.
μ.