close

Enter

Log in using OpenID

15ο Πανελήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

embedDownload
 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Υδάτινα οικοσυστήματα:
χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10-­‐13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013
12.00 Υποδοχή συνέδρων -­‐ Εγγραφές
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΗΜΕΡΙΔΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 – 2020 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Πρόγραμμα Ημερίδας
14.00 Χαιρετισμοί
Συνδιοργάνωση ημερίδας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Αλιείας
14.15 Εισήγηση Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων
Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων
13.00 Εγγραφές
14.35 Παρέμβαση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας
14.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15.00 Τοποθετήσεις εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων
16.00 Τοποθετήσεις εκπροσώπων Υπηρεσιών
17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ -­‐ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι Προεδρείο Α Καλλιανιώτης, Κ Στεργίου, Δ Βάτσος
19.00 Χαιρετισμοί -­‐ Έναρξη συνεδρίου -­‐ Τιμώμενο πρόσωπο (Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης)
20.00 Προσκεκλημένη ομιλία: Αλιεία και αλιευτικά προϊόντα στο προϊστορικό Αιγαίο (Δήμητρα Μυλωνά)
ΦΟΥΑΓΙΕ ΚΕΔΕΑ
21.00 Δεξίωση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, 9.00-­‐11.00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες και εφαρμογές
Λεκάνες απορροής και παράκτια ζώνη
Συνεδρία 1 Βιολογία ιχθύων
Φυσιολογία και γενετική
Λιμνοθαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα
Προεδρείο Κ Κουτσικόπουλος, Μ Πέτρου, Ρ Παγώνη
Α Τριανταφυλλίδης, Ν Κράββα
Γ Κλαδάς, Ε Δημητρίου
του μυϊκού ιστού της εκτρεφόμενης Εναρκτήρια εισήγηση θεματικής ενότητας Χημική σ ύσταση κ αι δ είκτες μ εταβολισμού Αξιοποίηση μεθόδων υδροακουστικής τεχνολογίας για την αποτύπωση πέστροφας από δύο μονάδες εκτροφής της ΒΔ Ελλάδας
παράκτιων οικοτόπων: η περίπτωση του Κόλπου Λαγανά στη Ζάκυνθο
Η ελληνική αλιεία – τάσεις, εξέλιξη και διαχείριση Π Καραγιάννης, Κ Γρηγοράκης, Κ Ναθαναηλίδης, Ε Φουντουλάκη, Α Βασιλακη, O Lopez-­‐ Θ Χασιώτης, Α Ράμφος, Ε Μανούτσογλου, Ε Σπίνος, Ο Ανδρεάδης, Α Κ Στεργίου, Α Καλλιανιώτης
Albors, Δ Πετρίδης, Β Μιχαηλιδης Ευαγγελόπουλος, Α Κακολύρη, Δ Κουτσούμπας
Συγκριτική ανάλυση των λιπαρών οξέων στη σάρκα (λευκός μυς) του μπακαλιάρου Χωρo-­‐χρονική ταξινόμηση και αξιολόγηση καταγραφών αβιοτικών (Merluccius merluccius) από διάφορες περιοχές της Μεσογείου και του Ατλαντικού παραμέτρων στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-­‐Αιτωλικού
Ε Μπουκουβάλα, Ν Σταμάτης, Γ Μόνιος, E Simonini, Σ Ντάβου, Γ Κρέη
Ν Δημητρίου, Ε Δημητρίου, Κ Κουτσικόπουλος
9.00
9.15
Έγκαιρη μοριακή ανίχνευση του ιού της λεμφοκύστης σε εντατικά εκτρεφόμενη τσιπούρα
Δ Αραμπατζή-­‐Ζιάμου, Ε Γκολομάζου, Γ Γκάφας, ΕΕ Μαλανδράκης, Π Παναγιωτάκη, Α Εξαδάκτυλος
9.45 Βιολογικά χαρακτηριστικά του καλκανόβατου Raja clavata στο Αιγαίο Πέλαγος Προκαταρκτική εκτίμηση της μιτοχονδριακής ποικιλότητας πληθυσμών μυδιών (Mytilus galloprovincialis) από το Αιγαίο πέλαγος και την Αδριατική Θάλασσα
Χ Λεοντάρη, Π Μεγαλοφώνου
ΙΑ Γιάντσης, ΘΙ Αμπατζόπουλος, ΑΠ Αποστολίδης
9.30
10.00 Προκαταρκτική μελέτη της εξάπλωσης και της βιολογίας του κεφαλά Pagellus bogaraveo στο Αιγαίο Πέλαγος
Π Μπέκας, Χ Μυτιληναίου, Σ Καββαδάς, Γ Ντόκος, Α Αναστασοπούλου, Α Καλλιανιώτης, Π Περιστεράκη, Γ Πετράκης
10.15 Εμφάνιση του λοφιόψαρου Lophotus lacepede Giorna, 1809 στο Βόρειο Αιγαίο
Γ Μίνος, Θ Καρύδας, ΠΣ Οικονομίδης
ΠΚ Καραχλέ, ΚΙ Στεργίου
Εκδήλωση δυστροφικής κρίσης στην Λιμνοθάλασσα Πάπας (Άραξος Αχαΐας)
Γ Κλαδάς, Γ Παπαντωνίου, Β Κετσίλης, Ν Φραγκοπούλου
Συνεργιστικές επιδράσεις του χαμηλού pH και της θερμοκρασίας στο μονοπάτι της απόπτωσης και την αντιοξειδωτική άμυνα στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata)
K Φειδάντσης, Α Ανέστης, Ε Αντωνοπούλου, Β Μιχαηλίδης
Προκαταρκτικά αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της παράκτιας ζώνης της Κυπαρισσίας
Ν Καμίδης, Α Τραγαντζόπουλος, Α Καλλιανίωτης
Γενετική ταυτοποίηση του περιεχομένου εμπορικών ιχθυάλευρων
Eφαρμογή της ανάλυσης ομάδων και τμηματοποίηση της αγοράς στον παράκτιο τουρισμό
Γ Οικονόμου, Χ Νεοφύτου, Σ Ματσιώρη
Α Βλαχάβας, Ν Καραΐσκου, Ε Δροσοπούλου, Λ Κοκοκύρης, Α Τριανταφυλλίδης
10.30 Διατροφή και τροφικές συνήθειες 20 ειδών ψαριών από το Β Αιγαίο
Βελτίωση της επιλεκτικότητας των ιχθυοπαγίδων στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
Ν Ηλιοπούλου, Ν Δημητρίου, Ε Δημητρίου, Κ Κουτσικόπουλος
Επίδραση διαφορετικών θερμοκρασιών και ασιτίας στο μονοπάτι των ενεργοποιούμενων από μιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών στο ήπαρ του κρανιού (Argyrosomus regius)
Ι Χατζηγιαννίδου, Α Σουμαλεύρης, Κ Φειδάντσης, Σ Χατζηφώτης, Ε Αντωνοπούλου
Χαρτογράφηση πυθμένα στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Λουρδάτων Κεφαλονιάς
Ε Σπίνος, Α Ράμφος, Ε Λαζαρίδου, Α Καλλιανιώτης
10.45 Προκαταρτική μελέτη για την δίαιτα του είδους Scorpaena porcus στο ΒΑ Αιγαίο Πρώτα αποτελέσματα συσχέτισης της θερμοκρασίας του νερού με την εμφάνιση του Ανάπτυξη εργαλείου εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης των (Λέσβος)
ΚΕ Μαρκάκης, ΙΕ Μπατζάκας, Β Μπακόπουλος
ιού της εγκεφαλοπάθειας-­‐αμφιβληστροειδοπάθειας στο εκτρεφόμενο λαβράκι στη δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου 1170 με βάση τις Δ Ελλάδα
κοινωνίες των μακροφυκών στις ακτές της Κύπρου
Ε Σπίνος, Χ Βαβάσης, Β Μπακόπουλος
Σ Ορφανίδης, Τ Τσιώλη, Κ Νάκου, Α Παπαδημητρίου, Κ Τσιάμης, Β Παπαθανασίου
11.00-­‐11.30 ΠΡΩΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΚΑΦΕΣ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, 11.30-­‐13.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες και εφαρμογές
Λεκάνες απορροής και παράκτια ζώνη
Συνεδρία 2 Εκτίμηση αποθεμάτων και διαχείριση
Οντογένεση και παθολογικά προβλήματα
Οικολογική αξιολόγηση υδάτινων οικοσυστημάτων
Προεδρείο Σ Γαληνού–Μητσούδη, Ε Τζανάτος
Ε Φουντουλάκη, Κ Περδικάρης
Ι Λεονάρδος, Δ Μπόμπορη, Λ Κατσαΐτη
11.30 Η μέση θερμοκρασία των αλιευμάτων των ελληνικών θαλασσών
Α Τσίκληρας, ΚΙ Στεργίου
Μερική έλλειψη ραχιαίου πτερυγίου στο λαβράκι Dicentrarchus labrax. Ανατομία, οντογένεση και συσχέτιση με άλλες μορφο-­‐ανατομικές ανωμαλίες
Σ Φραγκούλης, Π Κοκκινιάς, Γ Κουμουνδούρος
11.45 Σχέση εμπορικής τιμής και μήκους σώματος για τα ψάρια των ελληνικών Μελέτη παθολογικών προβλημάτων του μεσογειακού είδους μυλοκόπι Umbrina cirrosa σε μονάδα εντατικής εκτροφής στην περιοχή του Διαύλου Ωρεών
Ε Γουρζιώτη, ΜΝ Κολύγας, Μ Μαντέ, Φ Aθανασοπούλου
12.00 Η κατάσταση των αποθεμάτων του μπακαλιάρου, της μαρίδας και της Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην οντογένεση των μεριστικών χαρακτήρων και στο σχήμα του σώματος του Danio rerio
Ι Γεώργα, Π Κοκκινιάς, Δ Πάτσιου, Γ Κουμουνδούρος θαλασσών
Β-­‐Ζ Τσίρος, Κ Πολύμερος, ΚΙ Στεργίου, Α Τσίκληρας
καραβίδας στο Ιόνιο Πέλαγος, βασιζόμενη σε στοιχεία ανεξάρτητα της αλιείας
K Τσαγκαράκης, Χ Μυτιληναίου, Γ Χαραλάμπους, Χ-­‐Γ Πολίτου, Γ Ντόκος, Σ Καββαδάς
12.15 Η χρήση του συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών για την αναγνώριση χωρικών προτύπων μετακίνησης τους στην περιοχή του Αιγαίου I Μάινα, Σ Καββαδάς
12.30 Μελέτη της αλιευτικής προσπάθειας από δεδομένα Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών και συσχέτιση αυτής με την αλιευτική παραγωγή του γριγρί νύχτας
Α Καραμπάτος, Σ Καββαδάς
Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στο σχήμα του σώματος των ιχθυδίων τσιπούρας Μ Ιωσηφίδης, Σ Γεωργακαράκος
13.00 Συσχέτιση της βροχόπτωσης και της έντασης του ανέμου με την Παραγωγή ανά Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας, στη παράκτια περιοχή της Κύπρου
Μ Ιωσηφίδης, Σ Γεωργακαράκος
13.15 Ακρίβεια και πιστότητα στις εκτιμήσεις της Παραγωγής ανά Μονάδα Η οικολογική ποιότητα ποταμών σε επίπεδο λεκάνης απορροής στη
βόρεια και κεντρική Ελλάδα Μ Λαζαρίδου
Εκτίμηση των τάσεων ευτροφισμού στον ταμιευτήρα της Κάρλας: συνέργειες με την διαχείριση της λεκάνης απορροής Πηνειού
Μ Ηλιοπούλου, Μ Λοϊζίδης, Μ Χρίστου, Ρ Κάρο, C Bolillo, Ι Παπαδάκης, Π Καθάριος, Γ Μ Χαμόγλου, Θ Παπαδημητρίου, Π Σιδηρόπουλος, Ι Κάγκαλου
Κουμουνδούρος
Επίδραση του συνωστισμού των γεννητόρων στη γονιμότητα και στην Δυνάμει τοξικά κυανοβακτήρια στη Λίμνη Παμβώτιδα
ποιότητα των απογόνων του είδους Danio rerio
ΑΝ Γεωργίου, Γ Κουμουνδούρος 12.45 Τυποποίηση μηνιαίων τιμών αλιευτικής παραγωγής από τη μηχανότρατα στην Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την διερεύνηση της σχέσης των Κύπρο με χρήση Γενικευμένων Αθροιστικών Μεικτών Μοντέλων (GAMM)
Εναρκτήρια εισήγηση θεματικής ενότητας μορφομετρικών χαρακτηριστικών, της φιλετοποιησης και της σύστασης της σάρκας του λαυρακιού
Κ Ναθαναηλίδης, Γ Κατσελης, Κ Γρηγοράκης, Α Ραμφος, Μ Μακρή, Δ Πετρίδης, Λ Κοκοκύρης, Γ Μίνος, Κ Καρίπογλου, Δ Λένας
Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη νεαρών ατόμων κρανιού, Argyrosomus regius
Χ Κουννά, Σ Χατζηφώτης, Ε Μίλιου, Ν Παπαιωάννου, Ε Φουντουλάκη
Προσπάθειας: Η περίπτωση της αλιείας της μηχανότρατας στη Χίο
Αξιολόγηση σιτηρεσίων διαφορετικής αναλογίας πρωτεΐνης / λίπους για την βέλτιστη κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος στο μυλοκόπι Umbrina cirrosa, L.
Μ Αναγνωστή, Σ Γεωργακαράκος
M Henry, Χ Νικολουδάκη, Α Βασιλάκη, Ε Κώτου, Ε Φουντουλάκη
Σ Δούκα, Ι Πάσχος, Α Χατζαρόπουλος, Ε Γκούβα, Α Εργολάβου, Κ Περδικάρης, Ε Βαρδάκα
Καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας των ρεόντων υδάτων στη Μυγδονία λεκάνη
ΓΜ Ρωμανίδης-­‐Κυριακίδης, ΧΘ Ντισλίδου, ΔΧ Μπόμπορη
Ανάπτυξη ιχθυολογικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του άνω ρου του ποταμού Αλιάκμονα
Β Τάχος, Λ Βαρδάκας, U Dussling, Ν Κούτσικος, Δ Κομματάς, Γ Χατζηνικολάου, Σ Ζόγκαρης, Ε Οικονόμου, Ε Καλογιάννη, Σ Γιακουμή, ΑΝ Οικονόμου
Ανάλυση συλλήψεων ψαριών με απλάδια δίχτυα από τη λίμνη Πετρών
Ε Τσακούμης, Ο Πετρίκη, ΔΧ Μπόμπορη
13.30-­‐15.00
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, 15.00-­‐17.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες και εφαρμογές
Λεκάνες απορροής και παράκτια ζώνη
Συνεδρία 3 Αλιευτική βιολογία
Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία: παρόν και μέλλον
Βιολογία-­‐οικολογία υδρόβιων οργανισμών
Προεδρείο Α Τσίκληρας, Π Καραχλέ
Θ Αμπατζόπουλος, Α Αποστολίδης, Π Βουλγαρίδου
Α Κοκκινάκης, Γ Οικονομίδης
15.00 Καταγραφή και δυναμική της νυχτερινής παρουσίας συναθροίσεων νεαρών ατόμων γόπας (Boops boops) στην παράκτια ζώνη των Κυκλάδων
Μ Γεωργιάδης, Ν Μαυράκη, Κ Κουτσικόπουλος, Ε Τζανάτος
σε Εναρκτήρια εισήγηση θεματικής ενότητας Βιολογικά χ αρακτηριστικά τ ου M
esopodopsis s labberi λιμνοθαλάσσιο σύστημα του Θερμαϊκού κόλπου: προκαταρκτικά Ελληνική θαλάσσια ιχθυοτροφία: παρόν και μέλλον αποτελέσματα
Α. Φρέντζος
Η Νικολοπούλου, ΑΔ Μπαξεβάνης, Κ Κουκάρας, Θ Καμπούρης, ΘΙ γόπας (Boops boops) στην παράκτια ζώνη τη νύχτα
Αμπατζόπουλος
Γενετική ταυτοποίηση και βιολογία του είδους Gammarus cf. crinicornis σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα (Λιμνοθάλασσα Παπαπουλίου) Ν Μαυράκη, Μ Γεωργιάδης, Κ Κουτσικόπουλος, Ε Τζανάτος
Σ Παρασκευοπούλου, Η Καππάς, Κ Κουκάρας, ΘΙ Αμπατζόπουλος
15.15 Προκαταρκτική μελέτη της αιτίας της παρουσίας συναθροίσεων νεαρών ατόμων 15.30 Προσομοιώσεις μοντέλων της απόδοσης και του αναπαραγωγικού δυναμικού Γενετική μελέτη της καραβίδας Austropotamobius torrentium στην Ελλάδα: προκαταρκτικά αποτελέσματα
ανά νεοεισερχόμενο άτομο της μεσογειακής λασπογαρίδας (Upogebia pusilla) για την αξιολόγηση του διαχειριστικού πλαισίου
Γ Κατσέλης, ΔΚ Μουτόπουλος, Α Ράμφος
15.45 Mετα-­‐ανάλυση της αύξησης της κουτσομούρας (Mullus barbatus) στη Μεσόγειο θάλασσα
Χ Αποστολίδης, ΚΙ Στεργίου
Α Λάγκη, ΑΔ Μπαξεβάνης, ΘΙ Αμπατζόπουλος
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Η παρουσία του μπλε καβουριού (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) στην Ελλάδα
16.00 Μεθοδολογικά χαρακτηριστικά των ερευνών για την ηλικία και αύξηση των ψαριών στο ΒΑ Ατλαντικό
Α Γιαννακάκη, ΚΙ Στεργίου
Εισήγηση
Κ Περδικάρης
16.15 Η διαθέσιμη πληροφορία για τη γονιμότητα των θαλάσσιων ψαριών Σ Δεσπότη, ΚΙ Στεργίου
Παρέμβαση
Γ Οικονομίδης
16.30 Σύγκριση της δομής και δυναμικής της πανίδας ψαριών και κεφαλοπόδων Διατροφή των ειδών Syngnathus abaster και Syngnathus typhle στη λιμνοθάλασσα Κλείσοβα Α Ράμφος, Ν Κοντοχρήστος, Γ Κατσέλης
Προκαταρκτικά στοιχεία της μελέτης του αναπαραγωγικού κύκλου της Μπριάνας (Barbus strumicae) στον ποταμό Νέστο
Α Σαπουνίδης, Μ Κουτράκης, Ι Λεονάρδος
Ηλικία και αύξηση δυο διαχωρισθέντων πληθυσμών Μπριάνας (Barbus strumicae) στον Ποταμό Νέστο
Α Σαπουνίδης, Μ Κουτράκης, Ι Λεονάρδος
Μελέτη επιπολασμού της “πανώλης” των καραβίδων (Aphanomyces astaci) στη τεχνητή λίμνη Άγρα (Έδεσσα)
λειμώνων του χλωροφύκους Caulerpa prolifera και του φανερόγαμου Posidonia oceanica στην Ελούντα Μ Μαϊδανού, Π Κουλούρη, Α Κρυσταλλάς, Δ Κουτσούμπας, Κ Ντούνας
Κ Κηπουρός, Μ Συμεωνίδου, ΜΝ Κολύγας, Φ Αθανασοπούλου
16.45 Σύγκριση της κατά μήκος σύνθεσης ειδών που αλιεύθηκαν σε θυννεία και Ηλικία και αύξηση του τσιρωνιού Rutilus rutilus σε δύο λίμνες της βόρειας Ελλάδας
Ν Κανάκης, Ο Πετρίκη, Α Τσίκληρας, Δ Μπόμπορη
δίχτυα στον Κόλπο Καβάλας
ΔΠ Πανώρα, Α Αδαμίδου, Α Καλλιανιώτης, Σ Κλαουδάτος
ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΑΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, 9.00-­‐11.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες και εφαρμογές
Λεκάνες απορροής και παράκτια ζώνη
Συνεδρία 4 Αλιευτικός στόλος και παραγωγή
Εφαρμογές στις υδατοκαλλιέργειες
Ιχθυοπανίδα και αλιευτική διαχείριση στα εσωτερικά νερά
Προεδρείο Β Βασιλοπούλου, Δ Μουτόπουλος
Β Μιχαηλίδης, Γ Κρέη
Μ Λαζαρίδου, Ι Κάγκαλου, Χ Ψαλτοπούλου
Η επίδραση διαφορετικών διατροφικών επιπέδων πρωτεΐνης στην ανάπτυξη του μαγιάτικου (Seriola dumerili)
Γ Ιωάννου
Νέα δεδομένα που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της αλιευτικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-­‐Αιτωλικού: το πρόβλημα της τσιπούρας
Ε Δημητρίου, ΔΚ Μουτόπουλος, Ν Ηλιοπούλου, Κ Κουτσικόπουλος
Διερεύνηση των επιδράσεων της πυκνότητας εκτροφής στη βιωσιμότητα και την αύξηση ιχθυδίων του γληνιού (Tinca tinca)
Βιογεωγραφία διατήρησης των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής Χερσονήσου Λ Κοκοκύρης, Σ Δουλγεράκη, Κ Τζιαμπάζης
Α Οικονόμου, F Leprieur, Ι Λεονάρδος
Δοκιμή προτίμησης υποστρώματος στην τσιπούρα Sparus aurata
Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων της Κρήτης
Α Μπατζίνα, Ν Καρακατσούλη
Ρ Μπαρμπιέρι, ΜΘ Στουμπούδη, Σ Γιακουμή, Ι Καπάκος, Ν Σκουλικίδης, Ε Καλογιάννη
9.00 Γεωγραφική κατανομή των αλιευτικών εργαλείων και καθορισμός εξειδικευμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (métiers) της παράκτιας αλιείας στις ελληνικές θάλασσες
Α Αδαμίδου, Α Καλλιανιώτης, Κ Κάρλου-­‐Ρήγα
9.15 Αλιευτικός στόλος και παραγωγή στο Ιόνιο πέλαγος και στις Ρουμανικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Μια πρώτη άποψη για την οικοσυστημική προσέγγιση αλιείας Κ Καπίρης, G Radu, T Zaharia, Α Παλιαλέξης, Γ Χρηστίδης, V Maximov
9.30 Χαρακτηριστικά παράκτιας αλιείας στον κόλπο Λάρνακας-­‐Λεμεσού
Α Αλεξάνδρου, Ο Ομήρου, ΔΚ Μουτόπουλος, Γ Κατσέλης
9.45 Επαγγελματική παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στην προστατευόμενη Πρώτη εμφάνιση μυκητίασης σε εκτρεφόμενο φαγγρί Pagrus pagrus από περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και αλληλεπιδράσεις Exophiala sp. στην Ελλάδα
με την θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
Χ Δημητριάδης, L Sourbès, Δ Πουρσανίδης, Δ Κουτσούμπας
ΜΝ Κολύγας, Ε Γουρζιώτη, Φ Αθανασοπούλου
10.00 Η αλιεία με το εργαλείο της βιντζότρατας στη θαλάσσια περιοχή της επαρχίας Καλύμνου
Α Αργύρη, Μ Κουλιάς, Α Καλλιανιώτης Η αγορά των διακοσμητικών ψαριών στην Ελλάδα
Ε Παπαβλασοπούλου, Κ Περδικάρης, Λ Βαρδάκας, Δ Κομματάς, Ι Πάσχος
10.15 Καταγραφή των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στη νήσο Λέσβο, κατανομή του στόλου ανά σύλλογο και ανά είδος αλιευτικών εργαλείων
Π-­‐Σ Εμμανουήλ, ΙΕ Μπατζάκας
Διαχειριστικές πρακτικές σε μυδοκαλλιέργειες της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης Σ Τσιάρας, Σ Γαληνού–Μητσούδη
10.30 Ρυθμοί και τακτικές απόρριψης στην αλιεία με μηχανότρατα βυθού στο Θερμαϊκό Κόλπο (ΒΔ Αιγαίο): προκαταρκτικά αποτελέσματα
Χ Αποστολίδης, ΠΚ Καραχλέ, ΧΔ Μαραβέλιας
Ασφάλεια και υγιεινή των ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας – Επισκόπηση νομικού πλαισίου
Μ Τσουβάλα, Α Μαυρίδου
10.45 Μελέτη της αλιευτικής συμπεριφοράς στη Δυτική Ελλάδα
Σύσταση ελαίων γηγενών μικροφυκών γλυκού νερού της Β. Ελλάδας και δυνατότητα χρήσης τους ως βιοκαύσιμo
Μ Κουτσίδη, Ν Δημητρίου, Κ Κουτσικόπουλος, Ε Τζανάτος
Ν Σταμάτης, Δ Στεργίου, Α Παπαδημητρίου, Σ Ορφανίδης, Ν Νικολάου, Α Χριστοφορίδης
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας
Εισήγηση
Ι Λεονάρδος, Δ Μπόμπορη
Παρεμβάσεις
Επιπτώσεις φραγμάτων στην ιχθυοπανίδα των ποταμών
Μ Κουτράκης
Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων και αλιείς
Ι Μιχαηλίδης
Η ερασιτεχνική αλιεία στην περιβαλλοντική και αλιευτική διαχείριση των εσωτερικών υδάτων
ΧΔ Ψαλτοπούλου
11.00-­‐11.30 ΠΡΩΙΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΚΑΦΕΣ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, 11.30-­‐13.30
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
Προφορικές παρουσιάσεις αναρτημένων εργασιών
Παράλληλη εκδήλωση
(Μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά)
Δημόσια Διοίκηση και Τομέας Αλιείας
Ε Κουτράκης, Α Μπαξεβάνης, Π Κλεανθίδης
Α Καλλιανιώτης, Κ Στεργίου, Δ Βάτσος
Συνεδρία 5 Θαλάσσια βιολογία και βιολογική ωκεανογραφία
Προεδρείο Δ Κουτσούμπας, Α Ράμφος
11.30 Πληθυσμιακή δομή του μπλε καβουριού Callinectes sapidus στον Θερμαϊκό Κόλπο Κ Κεβρεκίδης, Χ Αντωνιάδου, Κ Αβράμογλου, Ι Ευσταθιάδης, Χ Χιντήρογλου
11.45 Σχετική αύξηση τoυ Callinectes sapidus (μπλε καβούρι) στον Θερμαϊκό Κόλπο (Όρμος Μεθώνης): προκαταρκτικά αποτελέσματα
Κ Κεβρεκίδης, Κ Αβράμογλου, Ι Ευσταθιάδης, Χ Χιντήρογλου
Φαινόμενα παράκτιας ανάβλυσης σε ελληνικά αλιευτικά πεδία Β Ιγνατιάδου, Ι Σαββίδης , Σ Γαληνού-­‐Μητσούδη
Παρουσία του παράσιτου Anisakis spp. σε αλιεύματα του ΒΑ Αιγαίου ΜI Πασπάτης, ΙE Μπατζάκας, ΔN Μαραγκουδάκη Ψυχαγωγική και βιοποριστική ερασιτεχνική αλιεία στον Παγασητικό Κόλπο: προκαταρκτικά αποτελέσματα Κ Κιος, Α Τσότσκου
Σύγκριση της αφθονίας της ιχθυοπανίδας σε δύο θαλάσσιες περιοχές της Καλύμνου, εντός και εκτός της προστατευόμενης περιοχής του στενού Καλύμνου -­‐ Κω Θ Σιούλας, Γ Γκιταράκος, Π Βιδωρής, Κ Ευθυμιάδης, Α Καλλιανιώτης
Αλιεία στα διεθνή νερά Εισηγήσεις Η αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΛΠ)
Ο Αρμένη
Αλιεία στα Διεθνή Ύδατα
Δ Γεωργακοπούλου
Παρεμβάσεις Αλιεία στα διεθνή ύδατα: οι αλιείς οικο-­‐λογούν, οι επιστήμονες συμβουλεύουν, οι αρμόδιοι κωφεύουν Εφαρμογή ενός πολυ-­‐ειδικού Μπεϋσιανού μοντέλου στην εκτίμηση της κατάστασης 12.00 Εξάπλωση του επαπειλούμενου δίθυρου μαλάκιου Pinna nobilis στο ρηχό ΠΚ Καραχλέ παράκτιο οικοσύστημα του Βόρειου Μαλιακού Κόλπου (ΒA Mεσόγειος, Ελλάδα) των αποθεμάτων τριών ειδών στις Κυκλάδες (Κ Αιγαίο): προκαταρκτικά αποτελέσματα Αλιεία στα διεθνή νερά R Whitlock, Χ Αποστολίδης, ΔΚ Μουτόπουλος, ΚΙ Στεργίου, S Mäntyniemi
Χ Καρλή, Π Κλεανθίδης
Δ Τάγκαλης, ΙΑ Θεοδώρου
Αξία θαλάσσιας βιοποικιλότητας Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της τήρησης των κανόνων Π Βαρσαμούδη, Σ Ματσιώρη, Δ Βαφείδης
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής Heavy metal accumulation in the tissues of round sardinella Sardinella aurita 12.15 Εκτίμηση πληθυσμιακών παραμέτρων του προστατευόμενου είδους Pinna Ρ Παγώνη
nobilis με μη-­‐καταστρεπτικές τεχνικές στη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου (Valenciennes, 1847) from the Oran coastline (Algeria) B Nardjess, M Nadjat, AC Tsikliras Χ Αντωνιάδου, Δ Βαφείδης, Ε Βουλτσιάδου, Χ Χιντήρογλου Σχετική αύξηση της γαρίδας Melicertus kerathurus στον Θερμαϊκό Κόλπο Κ Κεβρεκίδης, Μ Θεσσαλού-­‐Λεγάκη
Διοικητική αναδιάρθρωση του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
12.30 Πολυχρωματικά πρότυπα της οικογένειας Labridae (Symphodus cinereus, S. Νέα είδη γαστεροπόδων για τις ελληνικές θάλασσες. Πρόδρομη καταγραφή ocellatus και S. rostratus) στην περιοχή της Χαλκιδικής (Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα) Θ Μανούσης, Σ Γαληνού Μητσούδη
C Michel, Γ Σκούφας
Εισήγηση Εκτίμηση και ανασύσταση της παραγωγής της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στις Διοικητική αναδιάρθρωση του τομέα αλιείας και ελληνικές θάλασσες (1950-­‐2010) υδατοκαλλιεργειών. ΔΚ Μουτόπουλος, Α Τσίκληρας, Γ Κατσέλης, ΚΙ Στεργίου
Αφθονία κ
αι σ
ύνθεση τ
ου μ
εσοζωοπλαγκτού σ
τον Θ
ερμαϊκό κ
αι τ
ον Τ
ορωναίο Η χ
ρησιμότητα ε
νός ο
ικομουσείου ω
ς ε
ργαλείο σ
την δ
ιαμόρφωση τ
ης 12.45
Η επαγγελία μιάς... ανέφικτης μεταρρύθμισης? Κόλπο
περιβαλλοντικής συνείδησης των επαγγελματιών αλιέων της Λίμνης Καστοριάς Β Λαλιώτου Α Λάτσιου
Γ Βερροιόπουλος, Ι Θεοδώρου, Α Καρλάτου-­‐Χαραλαμποπούλου, Ε Κυτίνου, Π Οντογένεση και ανατομία της σύντηξης των αιματικών σπονδύλων στην τσιπούρα Παρέμβαση
Λάρδη, Μ Πρωτόπαππα, Α Σιαπάτης, Α Σταμούλη, Κ Φαφούτη, Ι Φυτιλάκος
Μ Λοϊζίδης, ΑΝ Γεωργίου, E Witten, Γ Κουμουνδούρος Ευρωπαϊκός κορήγονος (Coregonus lavaretus, L.): Βιωσιμότητα, αύξηση και 13.00 Κατανομή ιχθυοπλαγκτού στο Θερμαϊκό, Τορωναίο και Συγγιτικό Κόλπο τον Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών δεδομένων Ιούνιο 2005
μετατρεψιμότητα της τροφής σε συνθήκες εντατικής εκτροφής Α Καλλιανιώτης
Λ Κοκοκύρης, Ι Φίλος, Κ Μπιτέρνας, Μ Λιουμπώφ
Ι Φυτιλάκος, Α Σιαπάτης, Γ Βερροιόπουλος
The development of tools for tracing and evaluating the genetic impact of
13.15 Κατανομή και αφθονία των ιχθυονυμφών στις περιοχές των τεχνητών υφάλων fish from aquaculture: "AquaTrace"
Aquatrace Consortium
της Ιερισσού, της Καλύμνου και της Πρέβεζας
Α Καλλιανιώτης, Β Παπαντωνίου, Α Καλλιανιώτης
13.30-­‐15.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, 15.00-­‐17.00
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ
Γενική συνέλευση ΠΣΙΔ
Συνεδρία 6 Εφαρμογές στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλιεία
Προεδρείο Γ Κατσέλης, Γ Μίνος
15.00 Γενετική διάκριση τριών ειδών του γένους Spicara με τη χρήση ειδο-­‐ειδικών εκκινητών Α Γεωργιάδης, ΚΙ Στεργίου, ΑΠ Αποστολίδης
Γενική Συνέλευση Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου
15.15 Γενετική ταυτοποίηση ενός ατόμου του είδους Terapon theraps με τη χρήση μιτοχονδριακών δεικτών
15.00-­‐17.30
Α Ιμσιρίδου, Γ Μίνος
15.30 Ο τομέας αξιοποίησης αλιευμάτων στην Ελλάδα το ετος 2011
Ν Σταμάτης, Γ Μόνιος, Ν Φιλιππούσης, Ε Μπεκιάρη, Α Καλλιανιώτης
15.45 Ανάπτυξη εφαρμογής για την αναζήτηση της συστηματικής ταξινόμησης των ιχθύων με χρήση γραμμωτού κώδικα
Γ Μίνος, Γ Δήμου, Β Κώστογλου
16.00 Παρουσίαση ενός χαμηλού κόστους υποβρύχιο όχημα για χρήση στην παράκτια ζώνη
Α Ράμφος, Α Γαζής, Δ Καρτέρης, Γ Κατσέλης
16.15 Εφαρμογή και αξιολόγηση κανόνων χρεοκοπίας για την κατανομή ποσοστώσεων στην αλιεία: η περίπτωση του ξιφία στη Μεσόγειο
Κ Κουτσούμπα, Σ Γεωργακαράκος
16.30 Διερεύνηση της στάσης των σπογγαλιέων της Καλύμνου απέναντι στην ενασχόληση με τον αλιευτικό τουρισμό
Ροδίτη Κ, Ματσιώρη Σ, Βουλτσιάδου Ε, Βαφείδης Δ
16.45 Χαρακτήρες αναγνώρισης πελαγικών αυγών θαλασσίων Τελεόστεων των ελληνικών θαλασσών
Θ-­‐Κ Μαυραγάνης, Α Σιαπάτης, Ι Ντόκος, Γ Βερροιόπουλος
Προεδρείο Α Καλλιανιώτης, Κ Στεργίου, Δ Βάτσος
17.00-­‐17.30
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Διοργάνωση
Μεγάλοι χορηγοί
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Κονσερβοποιΐα Αλιεία ΑΕ Βορείου Αιγαίου Παραγωγή & Εμπορία Ιχθύων
Ιχθυοτροφεία APC AE
Κεφαλλονιάς Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-­‐Δήμητρα
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
Διεύθυνση Αλιείας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Χορηγοί-­‐Υποστηρικτές
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Κατεψυγμένων Μυδιών
ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Συνδιοργάνωση
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-­‐Δήμητρα
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ
Αλιευτικά Νέα
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
Δήμος Δέλτα Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα
Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας–Βόλβης
Υπό την αιγίδα
Υπουργείο Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-­‐Βιστωνίδας-­‐Ισμαρίδας
Αλιευτικός Συνεταιρισμός γριγρί Ημέρας-­‐Νυκτας «Άγιος Νικόλαος»
Αγροτικός, Αλιευτικός & Μυδοκαλλιεργητικός Σύλλογος Δήμου Δέλτα «Ο ΑΞΙΟΣ»
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ -­‐ ΜΩΛΟΣ
Ι ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Ιχθυοτροφεία Χαλκιδικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Έρευνας (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content