τοπικος - κυπρος

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
Pressure Pipes & Fittings
UPVC and CPVC pipes for hot and cold water supply under pressure.
¨ from Ø1/2" up to Ø 1".
Metric series from Ø16 up to Ø315 mm, Imperial series
UPVC pressure pipes are available with pressure rating from 6 up to 25 bar
at 20oC.
The pressure rating has to be adjusted as shown in figure 1, if the pipes
are to be used at higher temperatures.
1
35
0.95
Pressure (bar)
Pressure Reduction Factor
Description:
Range:
Pressure Rating:
0.9
0.85
0.8
0.75
30
25
20
15
0.7
10
0.65
5
0
0.6
20
25
30
35
40
45
0
50
Figure 1
Temperature (degrees Celsius)
20
40
60
80
Temperature (degrees Celsius)
100
Figure 2
o
CPVC pipes are available with pressure rating of 6 bar specified at 82 C.
If the service temperature is different from the specified then the correct
nominal pressure can be read from figure 2.
Methods of
joining:
Lengths
available:
Colour:
Materials:
Code for PVC
Pipes:
UPVC pressure pipes can be joined with elastomeric rubber ring socket
or with glue-type fittings.
Straight lengths of 3, 4 and 6 m.
UPVC pipes: Grey, CPVC pipes: White
Unplasticized Polyvinyl Chloride ( UPVC ), Chlorinated Polyvinyl
Chloride (CPVC ).
UPVC and CPVC pressure pipes are approved for use in potable water
supply systems.
UPVC pressure pipes are not suitable for long exposure to sunlight
( UV ) but give excellent chemical resistance.
In exterior CPVC installation, the pipes must be protected from direct
sunlight by an insulating material.
The code for PVC pipes reads as follows:
ΧΧ
ΖΖΖ
WWW
*
Pipe Standard
Pipe Characteristic
(Nominal Pressure SDR or
Mechanical Strength)
Pipe nominal diameter
Length of pipe
Example : Code 99 100 160 6 stands for: 6m length of UPVC pipe,
160 mm nominal diameter and 10 bar nominal pressure, which is
manufactured according to DIN 8061/ DIN 8062 standard.
Please refer to technical catalogue for specific data sheets.
J
PRESSURE PIPES
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
Nom.
Diam.
C=2,5
32
40
50
63
75
90
C=2
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
Nom.
Diam.
C=2,5
16
20
25
32
40
50
63
75
90
C=2
110
125
140
160
180
200
225
250
Nom.
Code
98063040*
98063050*
98063063*
98063075*
98063090*
Code
(mm)
98125025*
98125032*
98125040*
98125050*
98125063*
98125075*
98125090*
J
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
99060040*
99060050*
99060063*
99060075*
99060090*
99060110*
99060125*
99060140*
99060160*
99060180*
99060200*
99060225*
99060250*
99060280*
99060315*
98080040*
98080050*
98080063*
98080075*
98080090*
1.6
0.302
2.0
0.463
2.5
0.729
2.9
0.995
3.5
1.44
PN8 (SDR: 33)
98080110*
3.4
1.73
98080125*
3.9
2.23
98080140*
4.3
2.77
98080160*
4.9
3.57
98080180*
5.5
4.52
98080200*
6.2
5.70
98080225*
6.9
7.08
98080250*
7.7
8.82
98080280*
8.6
11.00
98080315*
9.7
14.00
PN16 (SDR: 13,6)
Code Min.
Wght
wall
Thick.
(kg/m)
98160016*
98160020*
98160025*
98160032*
98160040*
98160050*
98160063*
98160075*
98160090*
1.5
0.174
1.9
0.276
2.4
0.435
3.0
0.668
3.8
1.06
1.50
4.5
5.4
2.17
PN12.5 (SDR: 21)
5.3
2.64
6.0
3.39
6.7
4.23
7.7
5.54
8.6
6.95
9.6
8.63
10.8
10.90
11.9
13.40
98125110*
98125125*
98125140*
98125160*
98250180*
98125200*
98125225*
98125250*
C=2,5
PN8 (SDR: 26)
Code Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
1.5
0.286
1.6
0.382
2.0
0.588
2.3
0.813
2.8
1.17
PN6.3 (SDR: 41)
2.7
1.39
3.1
1.82
3.5
2.28
4.0
2.94
4.4
3.66
4.9
4.50
5.5
5.73
6.2
7.17
6.9
8.93
7.7
11.20
PN12,5 (SDR: 17)
Min.
Wght
wall
Thick.
98063110*
98063125*
98063140*
98063160*
98063180*
98063200*
98063225*
98063250*
98063280*
98063315*
Code
EN 1452
PN6.3 (SDR: 33)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
PN6 (SDR: 34)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
1.8
1.8
1.9
2.2
2.7
3.2
3.7
4.1
4.7
5.3
5.9
6.6
7.3
8.2
9.2
0.334
0.422
0.562
0.782
1.130
1.640
2.130
2.650
3.440
4.370
5.370
6.760
8.310
10.400
13.200
ΣΩΛΗΝΕΣ A/C
No.981
PIPES FOR DRAIN A/C
98160110*
98160125*
98160140*
98160160*
98160180*
98160200*
98160225*
98160250*
(mm)
(kg/m)
1.5
0.107
1.5
0.137
1.9
0.212
2.4
0.342
3.0
0.525
3.7
0.809
4.54
1.30
5.6
1.83
6.7
2.64
PN16 (SDR: 17)
6.6
3.21
7.4
4.12
8.3
5.16
9.5
6.75
10.7
8.56
11.9
10.50
13.4
13.40
14.8
16.40
PN10 (SDR: 21)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
Code
99100025*
99100032*
99100040*
99100050*
99100063*
99100075*
99100090*
99100110*
99100125*
99100140*
99100160*
99100180*
99100200*
99100225*
99100250*
99100280*
99100315*
1.5
1.8
1.9
2.4
3.0
3.6
4.3
5.3
6.0
6.7
7.7
8.6
9.6
10.8
11.9
13.4
15.0
Code
99160016*
99160020*
99160025*
99160032*
99160040*
99160050*
99160063*
99160075*
99160090*
99160110*
99160125*
99160140*
99160160*
99160180*
99160200*
99160225*
-
0.174
0.264
0.35
0.552
0.854
1.22
1.75
2.62
3.34
4.18
5.48
6.88
8.52
10.8
13.2
16.6
20.9
PN16 (SDR: 13,4)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
1.2
0.09
1.5
0.137
1.9
0.212
2.4
0.342
3
0.525
3.7
0.809
4.7
1.29
5.6
1.82
6.7
2.61
8.2
3.9
9.3
5.01
10.4
6.27
11.9
8.17
13.4
10.4
14.9
12.8
16.7
16.1
-
Outside
(mm)
20
25
32
Code
9816000204
9816000254
9816000324
J1
Code
98100032*
98100040*
98100050*
98100063*
98100075*
98100090*
98100110*
98100125*
98100140*
98100160*
98100180*
98100200*
98100225*
98100250*
98100280*
98100315*
Code
PN10 (SDR: 21)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
1.6
0.239
1.9
0.35
2.4
0.552
3.0
0.854
3.6
1.22
4.3
1.75
PN10 (SDR: 26)
4.2
2.11
4.8
2.74
5.4
3.45
6.2
4.52
6.9
5.65
7.7
7.00
8.6
8.78
9.6
10.9
10.7
13.6
12.1
17.3
PN25 (SDR: 9)
Min.
Wght
wall
Thick.
98250016*
98250020*
98250025*
98250032*
98250040*
98250050*
98250063*
98250075*
98250090*
98250110*
98250125*
98250140*
98250160*
98250180*
98250200*
(mm)
(kg/m)
1.8
0.123
2.3
0.196
2.8
0.294
3.6
0.482
4.5
0.75
5.6
1.17
7.1
1.86
8.4
2.63
10.1
3.79
PN25 (SDR: 11)
10.0
4.69
11.4
6.1
12.7
7.61
14.6
9.96
16.4
12.6
18.2
15.6
DIN8061-8062
Code
99250016*
99250020*
99250025*
99250032*
99250040*
99250050*
99250063*
99250075*
99250090*
99250110*
99350125*
99250140*
99250160*
99250180*
99250200*
-
PN25 (SDR: 9)
Min.
Wght
wall
Thick.
(mm)
(kg/m)
1.8
0.123
2.3
0.196
2.8
0.294
3.6
0.482
4.5
0.750
5.6
1.160
7.0
1.820
8.4
2.600
10.0
3.700
12.3
5.560
13.9
7.130
15.6
8.960
17.8
11.700
20.0
14.700
22.3
18.300
-
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
Code
910000063
910000075
910000090
910000110
910000125
910000160
910000200
Code
911000063
911000075
911000090
911000110
911000125
911000160
911000200
Code
912063063
912075075
912090090
912110110
912125125
912160160
912200200
912225225
912250250
912315315
Code
912090063
912090075
912110075
912110090
912160110
912200110
912200160
Code
913000063
913000075
913000090
913000110
913000125
913000160
913000200
Code
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
ΑΤΑΠΤΟΡ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Μ
ΜΑΤΕΜΕΝΟ
No.910
PLAIN FLANGED ADAPTORS MALE
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
ΑΤΑΠΤΟΡ ΦΛΑΝΤΖΑΣ F
ΜΑΤΕΜΕΝΟ
No.911
FLANGED SOCKET ADAPTOR FEMALE
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
225
250
315
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
MANSON
No.912
DOUBLE SOCKET SLEEVE(MANSON)
Size
(mm x mm)
90X63
90X75
110X75
110X90
160X110
200X110
200X160
ΜΑΤΕΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ
No.912
DOUBLE SOCKET REDUCERS
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
914900063
914900075
914900090
914900110
914900125
914900160
914900200
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
914900250
914900315
250
315
ΤΑΠΠΟΣ ΜΑΤΕΜΕΝΟΣ
No.913
END CAPS
ΓΩΝΙΑ 90° ΠΛΑΣΤΙΚΗ
No.914
90° BENDS
J2
J
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΩΝΙΕΣ 45° M&F ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
No.914
45°BENDS
ΓΩΝΙΕΣ 22.5°ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
Code
914450063
914450075
914450090
914450110
914450125
914450160
914450200
914450250
Code
ΓΩΝΙΕΣ 11°ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
914225090
914225110
914225125
914225160
914225200
914225250
Code
No.914
11°BENDS
914110110
914110125
914110160
914110200
914110250
No.914
22.5°BENDS
ΤΑΦ 90° F ΜΑΤΕΜΕΝΑ
No.917
SOCKET TEE
ΡΟΥΠΙΝΕΤΑ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
No.921
FLANGED VALVE
ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
250
Size
(mm)
90
110
125
160
200
250
Size
(mm)
110
125
160
200
250
Code
Size
(mm x mm x mm)
63X63X63
75X75X75
90X75X90
90X90X90
110X90X110
110X110X110
125X110X125
125X125X125
160X110X160
160X160X160
200X110X200
200x160X200
200x200X200
917063063
917075075
917090075
917090090
917110090
917110110
917125110
917125125
917160110
917160160
917200110
917200160
917200200
Code
Size
(in)
(DN)
21/2”
DN65
DN80
3”
4”
DN100
Dn125
5"
6"
Dn150
Dn200
8"
DN250
10"
DN300
12"
921000065
921000085
921000110
921000125
921000160
921000200
921000250
921000300
Code
Size
(in)
2-3-4-5-6-8
966000000
J
No.966
FLANGE RUBBERS
ΒΙΔΕΣ
Code
Size
(in)
16X60
16X75
921016060
921016075
No.921
BOLTS
J3
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
Code
Size
(mm)
63
75
90
110
125
160
200
923000006
923000007
923000008
923000009
923000010
923000011
923000013
Code
ΡΟΥΠΙΝΕΤΑ ΜΟΥΦΑΣ
No.923
SOCKET GATE VALVE
Size
(mm)
DN100
923000100
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
No.923
SWING CHECK VALVE
Code
Size
928000080
928000100
ND80
ND100
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
No.928
CAST IRON VALVE BOX
Code
Size
(mm)
G.VALVE 110
G. VALVE 160
G. VALVE 200
G. VALVE 250
929000110
929000160
929000200
929000250
Code
925S00003
925D00003
925S00004
925D00004
925S00005
925D00005
925S00006
925D00006
Code
912087117M
912130100M
912152182M
912218/253
912087117GF
912100130GF
Code
926088100
926106116
926116126
926126136
926170190
926228240
926243253
Size
(in)
1"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
No.929
TELESCOPIC EXTENSION FOR GATE VALVE
Type
SINGLE
DOUBLE
SINGLE
DOUBLE
SINGLE
DOUBLE
SINGLE
DOUBLE
Size
(mm - mm)
87-117
100-130
152-182
218-253
87-117
100-130
ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
No.925D
AIR VENT VALVES
ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
No.912GF
No.912
FLEXIBLE COUPLING
Size
(mm - mm)
88-100
106-116
116-126
126-136
170-190
228-240
243-253
ΣΕΛΛΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
No.926
REPAIR CLAMPS
J4
J
SOLVENT CEMENT FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
No.930
PRESSURE 0 RING
ΣΤΑΡΤΕΡ Μ
No.950
MALE ADAPTOR
ΣΤΑΡΤΕΡ F
No.951
FEMALE ADAPTOR
ΠΕΛΕΖΙΚΙ
No.952
SOCKET
ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΟ ΠΕΛΕΖΙΚΙ
J
No.952
REDUCING SOCKET
Code
Size
(mm)
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
315
930000063
930000075
930000090
930000110
930000125
930000140
930000160
930000200
930000225
930000250
930000315
Code
Size
(mm x mm x in)
20X25X1/2"
25X32X1/2"
25X32X3/4"
32X40X1"
40X50X1/2"
50X63X11/2"
50X63X2"
63X75X2"
75X90X2"
75X90X21/2"
75X90X3"
90X110X3"
90X110X4"
950200251
950250321
950250322
950320403
950400505
950500635
950500636
950630756
950750906
950750907
950750908
950901108
950901109
Code
Size
(mm x in)
50X11/2"
63X2"
75X21/2"
90X3"
110X4"
951005005
951006306
951007507
951009008
951011009
Code
Size
(mm)
20
25
32
50
63
75
90
110
952020020
952025025
952032032
952050050
952063063
952075075
952090090
952110110
Code
Size
(mm x mm)
25X20
32X20
32X25
63X50
75X63
90X75
110X90
952025020
952032020
952032025
952063050
952075063
952090075
952110090
J5
SOLVENT CEMENT FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ
Code
952A02520
952A03220
952A03225
952A05025
952A05032
952A05040
952A06350
952A07550
952A07563
952A09063
952A09075
952A11050
952A11063
952A11090
Code
953000020
953000025
953000032
953000050
953000063
953000075
953000090
953000110
Code
954020020
954025025
954032032
954050050
954063063
954075075
954090090
954110110
Code
955020020
955025025
955032032
955050050
955063063
955075075
955090090
955110110
955160160
Code
957020020
957025025
957032003
957050050
957063063
957075075
957090090
957110110
Size
(mm x mm)
25X20
32X20
32X25
50X25
50X32
50X40
63X50
75X50
75X63
90X63
90X75
110X50
110X63
110X90
ΠΟΥΣ
No.952Α
REDUCER BUSH
Size
(mm)
20
25
32
50
63
75
90
110
ΤΑΠΠΟΣ F
No.953
FEMALE PLUG
Size
(mm)
20
25
32
50
63
75
90
110
ΓΩΝΙΑ 90°
No.954
ELBOW 90°
Size
(mm)
20
25
32
50
63
75
90
110
160
ΓΩΝΙΑ 45°
No.955
ELBOW 45°
Size
(mm)
20
25
32
50
63
75
90
110
ΤΑΦ 90°
No.957
TEE 90°
J6
J
SOLVENT CEMENT FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΟ ΤΑΦ 90°
No.957A
REDUCING TEE 90°
ΤΑΦ F
No.957B
TEE FEMALE
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
No.952B
UNION WITH O RING
ΡΟΥΠΙΝΕΤΤΟ
No.108
BALL VALVE
Code
Size
(mm x mm x mm)
50X40X50
63X50X63
75X63X75
90X75X90
110X90X110
957A05040
957A06350
957A07563
957A09075
957A11090
Code
Size
(mm x in x mm)
63X2"X63
75X21/2"X75
90X3"X90
110X4"X110
957B06306
957B07507
957B09008
957B11009
Code
Size
(mm)
25
32
50
63
75
90
110
952B00025
952B00032
952B00050
952B00063
952B00075
952B00090
952B00110
Code
Size
(mm)
25
32
40
50
63
75
90
110
108025025
108032032
108040040
108050050
108063063
108075075
108090090
108110110
Code
Size
(mm)
32
50
63
75
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΙΝΑΣ
980F25032
980F25050
980F25063
980F25075
No 980F
POOLFLEX HOSES
J
J7
Coils
(m)
25
25
25
25
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
PRESSURE PIPES FOR DOMESTIC COLD WATER APPLICATIONS
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Code
59250016*
59250020*
Nom. Diam
(mm)
16
20
Outside Diam.
(mm)
22.0±0.2
26.0±0.2
Min. wall
Thick.
(mm)
2.7
2.7
Weight
(kg/m)
0.248
0.301
FITTINGS FOR COLD WATER PIPES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
Code
510A01601
510A02002
Code
510001601
510002001
510002002
No.59
JIS K 6742
Size
(mm x in)
16x1/2"
20x3/4"
ΑΤΑΠΤΟΡ Μ
Size
(mm x in)
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
ΑΤΑΠΤΟΡ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ Μ
No.510
MALE ADAPTOR
No.510
MALE ADAPTOR
WITH BRONZE THREAD
Code
511001601
511002001
Size
(mm x in)
16x1/2"
20x1/2"
ΑΤΑΠΤΟΡ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ F
No.511
FEMALE ADAPTOR
WITH BRONZE THREAD
Code
512016016
512020020
Size
(mm)
16
20
ΕΝΩΣΗ
No.512
COUPLING
Code
513016016
513020020
Size
(mm)
16
20
ΤΑΠΠΟΣ
No.513
PLUG
Code
514016016
514020020
Size
(mm)
16
20
ΓΩΝΙΑ 90
0
Νο.514
ELBOW 90
0
Code
515001601
515002001
Size
(mm x in)
16x1/2"
20x1/2"
ΓΩΝΙΑ 90 ΜΕ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ ΠΑΣΟ F
0
No.515
ELBOW 90°
(BRONZE THREAD FEMALE)
Code
515A01601
Size
(mm x in)
16x1/2"
ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
No.515A
WALL PLATE ELBOW 90º
(BRASS THREAD F)
Code
517016016
517020020
Size
(mm x mm x mm)
16x16x16
20x20x20
ΤΑΦ 90º
No.517
J8
J
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΤΑΦ 90º( ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟΠΑΣΟ F)
No.518
TEE 90º (BRONZE THREAD)
ΓΟΜΑ ΓΙΑ UPVC
No.520-520E
UPVC GLUE
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ UPVC
No.420A
CLEANER FOR UPVC
ΣΩΛΗΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Code
518001601
518002001
Code
ΑΤΑΠΤΟΡ M
No.410A
MALE ADAPTOR
ΑΤΑΠΤΟΡ Μ (ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ ΠΑΣΟ)
No.410
MALE ADAPTOR (BRONZE THREAD)
ΑΤΑΠΤΟΡ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΟ F
No.411
FEMALE ADAPTOR (BRONZE THREAD)
ΕΝΩΣΗ
No.412
COUPLING
ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ
J
No.412
Size
(ml)
500
1000
125 ELYSEE BRAND
500 ELYSEE BRAND
1000 ELYSEE BRAND
520000500
520001000
520E00125
520E00500
520E01000
Code
Size
(ml)
125
1000
420A00125
420A01000
PRESSURE PIPES FOR DOMESTIC HOT WATER APPLICATIONS
Code
Νο.490
ASTM D 2846
Size
(mm x in)
16x1/2"
20x1/2"
49060001*
49060002*
49060003*
Nom. Diam Outside Diam.
(mm)
16
22
28
Code
Min. wall
Thick.
Weight
(mm)
1.8
2.0
2.6
(kg/m)
0.134
0.212
0.347
(mm)
15.9±0.08
22.2±0.08
28.6±0.08
Size
(mm x in)
16Χ1/2"
16Χ3/4"
22Χ3/4"
22Χ1"
28Χ1"
410A01601
410A01602
410A02202
410A02203
410A02803
Code
Size
(mm x in)
16Χ1/2"
22Χ1/2"
22Χ3/4"
410001601
410002201
410002202
Code
Size
(mm x in)
16Χ1/2"
22Χ1/2"
22Χ3/4"
411001601
411002201
411002202
Code
Size
(mm)
16
22
28
412016016
412022022
412028028
Code
Size
(mm x mm)
22x16
28x16
28x22
412022016
412028016
412028022
REDUCING COUPLING
ΤΑΠΠΟΣ
No.413
PLUG
Code
Size
(mm)
16
22
28
413000016
413000022
413000028
J9
PRESSURE FITTINGS
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
Code
414016016
414022022
414028028
Code
414A16016
414A22022
414A28028
Code
415001601
415002201
Size
(mm)
16
22
28
ΓΩΝΙΑ 90°
No.414
ELBOW 90º
Size
(mm)
16
22
28
ΓΩΝΙΑ 90° M&F
No.414A
ELBOW 90º F&M
Size
(mm x in)
16x1/2"
22x1/2"
ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΠΑΣΟ
No.415
ELBOW 90°(BRASS THREAD F)
Code
415A01601
415A02201
ΓΩΝΙΑ 90° ΤΟΙΧΟΥ(ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΠΑΣΟ)F
Size
(mm x in)
16x1/2"
22x1/2"
No.415A
WALL PLATE ELBOW 90°(BRASS THREAD F)
Code
416016016
416022022
416028028
Code
416A16016
416A22022
Code
417016016
417022022
417028028
Code
420A00125
Size
(mm)
16
22
28
ΓΩΝΙΑ 45°
No.416
ELBOW 45°
Size
(mm)
16
22
ΓΩΝΙΑ 45°M&F
No.416A
ELBOW 45° F&M
Size
(mm x mm x mm)
16x16x16
22x22x22
28x28x28
ΤΑΦ 90°
No.417
TEE 90°
Size
(ml)
125
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ CPVC
No.420A
CLEANER FOR CPVC
Code
420000125
Size
(ml)
125
ΓΟΜΑ ΓΙΑ CPVC
No.420
CPVC GLUE
Code
421000250
ΓΟΜΑ ΓΙΑ CPVC (ΣΠΕΣΙΑΛ)
Size
(ml)
250
No.421
J10
CPVC GLUE (SPECIAL)
J
PPR PIPES & FITTINGS
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ PPR
No.482
PPR PIPES
ΕΝΩΣΕΙΣ PPR
No.481
COUPLING
ΑΤΑΠΤΟΡ ΜΕ ΘΥΛ.ΜΠΡ. ΠΑΣΟ
Code
482500204
482500254
482500324
482500404
482500504
482500634
Code
481020020
481025025
481032032
481040040
481050050
481063063
481A02520
481A03220
481A03225
481A04020
481A04025
481A04032
481A05025
481A05032
481A05040
481A06332
481A06340
481A06350
Size
Packing
(mm x mm)
(m)
20X3.4
25X4.2
32X5.4
40X6.7
50X8.4
63X10.5
4m
4m
4m
4m
4m
4m
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
20X20
25X25
32X32
40X40
50X50
63X63
25X20
32X20
32X25
40X20
40X25
40X32
50X25
50X32
50X40
63X32
63X40
63X50
Code
Size
(mm x in)
No.485
FEMALE ADAPTOR
(BRASS THREAD F)
ΑΤΑΠΤΟΡ ΜΕ ΑΡΣ.ΜΠΡ. ΠΑΣΟ
485002001
485002002
485002501
485002502
485003202
485003203
485004004
485005005
485006306
MALE ADAPTOR
(BRASS THREAD Μ)
ΓΩΝΙΑ 90°
J
No.482
ELBOW 90°
(pcs)
20X1/2"
20X3/4"
25X1/2"
25X3/4"
32X3/4"
32X1"
40X1 1/4"
50X1 1/2"
63X2"
Code
Size
(mm x in)
No.485A
Packing
485A02001
485A02002
485A02501
485A02502
485A03203
485A04004
485A05005
485A06306
Packing
(pcs)
20X1/2"
20X3/4"
25X1/2"
25X3/4"
32X1"
40X1 1/4"
50X1 1/2"
60X2"
Code
482020020
482025025
482032032
482040040
482050050
482063063
Size
Packing
(mm)
(pcs)
20
25
32
40
50
63
J11
PPR PIPES & FITTINGS
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
Code
484020020
484025020
484032032
484040040
484050050
484063063
484A02520
484A02025
484A02020
484A03220
484A03225
484A04020
484A04025
484A04032
484A05032
484A05040
484A06332
484A06340
484A06350
Code
483002001
483002501
483002502
483003202
483003203
Code
483A02001
483A02501
483A02502
483A03202
483A03203
Code
482A20020
482A25025
482A32032
482A40040
482A50050
482A63063
Code
482B02001
482B02501
482B02502
482B03202
482B03203
Code
482D02001
482D02501
482D02502
482D03202
482D03203
Size
(mm x mm x mm)
20X20X20
25X25X25
32X32X32
40X40X40
50X50X50
63X63X63
25X20X25
25X25X20
25X20X20
32X20X32
32X25X32
40X20X40
40X25X40
40X32X40
50X32X50
50X40X50
63X32X63
63X40X63
63X50X63
Packing
(pcs)
Size
(mm x mm)
20X1/2"X20
25X1/2"X25
25X3/4"X25
32X3/4"X32
32X1"X32
Packing
(pcs)
Size
(mm x in x mm)
20X1/2"X20
25X1/2"X25
25X3/4"X25
32X3/4"X32
32X1"X32
Packing
(pcs)
ΤΑΦ
No.484
TEE
ΤΑΦ (ΜΠΡ. ΠΑΣΟ) ΘΗΛΥΚΟ
No.483
TEE(BRASS THREAD F)
ΤΑΦ (ΜΠΡ. ΠΑΣΟ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ
No.483Α
TEE(BRASS THREAD M)
Size
(mm)
20
25
32
40
50
63
Packing
(pcs)
Size
(mm x in)
20X1/2"
25X1/2"
25X3/4"
32X3/4"
32X1"
Packing
(pcs)
Size
(mm x in)
20X1/2"
25X1/2"
25X3/4"
32X3/4"
32X1"
Packing
(pcs)
ΓΩΝΙΑ 45°
No.482A
ELBOW 45°
ΓΩΝΙΑ 90° ΤΟΙΧΟΥ(ΜΠΡ. ΠΑΣΟ) ΘΗΛΥΚΟ
No.482B
ELBOW 90°(BRASS THREAD F)
ΓΩΝΙΑ 90° ΤΟΙΧΟΥ(ΜΠΡ. ΠΑΣΟ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ
No.482D
ELBOW 90°(BRASS THREAD Μ)
J12
J
PPR PIPES & FITTINGS
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Code
Size
(mm x in)
Packing
(pcs)
20X1/2"
20X1/2"
482T02001
482T02501
No.482T
WALL ELBOW
BY PASS
No.486
Code
Size
Packing
(mm)
(pcs)
20
25
32
486000020
486000025
486000032
BY PASS
ΚΑΠ
No.480B
CAP
Code
Size
Packing
(mm)
(pcs)
20
25
32
40
50
63
480B00020
480B05025
480B02032
480B00040
480B00050
480B00063
J
J13
PRESSURE PIPES
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
RISER
Code
580000501
580001001
580001501
580002001
580002501
580003001
580004001
580005001
580006001
580007001
580008001
580009001
580010001
Nominal
Diameter
x Length
(in x cm)
1/2x5
1/2x10
1/2x15
1/2x20
1/2x25
1/2x30
1/2x40
1/2x50
1/2x60
1/2x70
1/2x80
1/2x90
1/2x100
580000502
580001002
580001502
580002002
580002502
580003002
580004002
580005002
580006002
580007002
580008002
580009002
580010002
3/4x5
3/4x10
3/4x15
3/4x20
3/4x25
3/4x30
3/4x40
3/4x50
3/4x60
3/4x70
3/4x80
3/4x90
3/4x100
0.018
0.035
0.053
0.07
0.09
0.11
0.16
0.18
0.21
0.25
0.28
0.32
0.35
580000503
580001003
580001503
580002003
580002503
580003003
580004003
580005003
580006003
580007003
580008003
580009003
580010003
1x5
1x10
1x15
1x20
1x25
1x30
1x40
1x50
1x60
1x70
1x80
1x90
1x100
0.024
0.047
0.071
0.09
0.12
0.14
0.19
0.24
0.28
0.33
0.38
0.43
0.47
580001005
580001505
580002005
580002505
580003005
580004005
580005005
580006005
580007005
580008005
580009005
580010005
11/2x10
11/2x15
11/2x20
11/2x25
11/2x30
11/2x40
11/2x50
11/2x60
11/2x70
11/2x80
11/2x90
11/2x100
0.07
0.11
0.15
0.18
0.22
0.29
0.37
0.44
0.51
0.58
0.66
0.73
580001006
580001506
580002006
580002506
580003006
580004006
580005006
580006006
580007006
580008006
580009006
580010006
2x10
2x15
2x20
2x25
2x30
2x40
2x50
2x60
2x70
2x80
2x90
2x100
0.12
0.17
0.23
0.29
0.35
0.47
0.58
0.69
0.81
0.92
1.04
1.15
580001008
580001508
580002008
580002508
580003008
580004008
580005008
580006008
580007008
580008008
580009008
580010008
3x10
3x15
3x20
3x25
3x30
3x40
3x50
3x60
3x70
3x80
3x90
3x100
0.21
0.31
0.41
0.51
0.62
0.83
1.03
1.23
1.44
1.64
1.85
2.05
ΡΑΙΖΕΡ
No 580
RISER (BS2779)
J14
Weight
(kg)
0.013
0.025
0.038
0.05
0.063
0.08
0.12
0.13
0.15
0.18
0.2
0.23
0.25
J
PEX-B PIPES & FITTINGS
PEX-B ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΩΛΗΝΕΣ PEX-B
No.460
PEX-B PIPE
ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΡΣ.
Code
4601620050R
4601620050B
4601622050R
4601622050B
4602020050R
4602020050B
4602523050R
4602523050B
4602830050R
4602830050B
4603230050R
4603230050B
Size
(pcs)
16X2,0 RED
16X2,0 BLUE
16X2,2 RED
16X2,2 BLUE
20X2,0 RED
20X2,0 BLUE
25X2,3 RED
25X2,3 BLUE
28X3,0 RED
28X3,0 BLUE
32X3,0 RED
32X3,0 BLUE
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
Size
Packing
Code
(mm x in x mm)
No.461A
STRAIGHT
NIPPLE PEX MALE
ΣΤΑΡΤΕΡ ΘΗΛ.
No.461B
STRAIGHT
NIPPLE PEX FEMALE
ΕΝΩΣΗ
No.461
COUPLING PEX
ΓΩΝΙΑ
J
No.462
ELBOW PEX
461A160120
461A160122
461A200120
461A200220
461A250223
461A250323
461A280230
461A280330
461A320330
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
16X1/2"FX2,0
16X1/2"FX2,2
20X1/2"F2,0
20X3/4"FX2,0
25X3/4"FX2,3
25X1"FX2,3
28X3/4"MX3,0
28X1"FX2,0
32X1"FX3,0
Code
Size
Packing
(mm x mm x mm)
(pcs)
46101601620
46101601622
46102002020
46102502520
46102802830
46103203230
16X16X2,0
16X16X2,2
20X20X2,0
25X25X2,3
28X28X3,0
32X32X3,0
Code
46201601620
46201601622
46202002020
46202502523
46202802830
46203203230
(pcs)
16X1/2"MX2,0
16X1/2"MX2,2
20X1/2"MX2,0
20X3/4"MX2,0
25X3/4"MX2,3
25X1"MX2,3
28X3/4"MX3,0
28X1"MX3,0
32X1"MX3,0
Code
461B160120
461B160122
461B200120
461B200220
461B250223
461B250323
461B280230
461B280330
461B320330
Packing
(mm x mm)
Size
Packing
(mm x mm x mm)
(pcs)
16X16X2,0
16X16X2,2
20X20X2,0
25X25X2,3
28X28X3,0
32X32X3,0
J15
PEX-B PIPES & FITTINGS
PEX-B ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Code
Size
(mm x in x mm)
462A0160120
462A0160122
462A0200120
462A0200220
462A0250223
462A0250323
462A0280330
462A0320330
Code
462B0160120
462B0160122
462B0200120
462B0200220
462B0250223
462B0250323
462B0280330
462B0320330
Code
46401601620
46401601622
46402002020
46402502523
46402802830
46403203230
Code
46301600120
46301600122
46302000220
46302500223
46302500323
46302800330
Code
462C01600120
462C01600122
462F01600120
Packing
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.
(pcs)
16X1/2"MX2,0
16X1/2"M2,2
20X1/2"MX2,0
20X3/4"MX2,0
25X3/4"MX2,3
25X1"MX2,3
28X1"MX3,0
32X1"MX3,0
No.462A
ELBOW PEX MALE
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
16X1/2"FX2,0
16X1/2"FX2,2
20X1/2"FX2,0
20X3/4"FX2,0
25X3/4"FX2,3
25X1"FX2,3
28X1"FX3,0
32X1"FX3,0
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ.
No.462B
ELBOW PEX FEMALE
Size
Packing
(mm x mm x mm x mm)
(pcs)
16X16X16X2,0
16X16X16X2,2
20X20X20X2,0
25X25X25X2,3
28X28X28X3,0
32X32X32X3,0
ΤΑΦ
No.464
TEE PEX
Size
Packing
(mm x in x mm x mm)
(pcs)
16X1/2"FX16X2,0
16X1/2"FX16X2,2
20X3/4"FX20X2,0
25X3/4"FX25X2,3
25X1"FX25X2,3
28X1"FX28X3,0
ΤΑΦ ΘΗΛ.
No.463
TEE FEMALE PEX
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
ΓΩΝΙΑ 105
16X1/2"FX2,0
16X1/2"FX2,2
16X1/2"FX2,0
No.462C-F
ELBOW 105
Code
462P00000000
462G0160120
462G0160122
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
16X1/2"FX2,0
16X1/2"FX2,2
No.462P-G
ELBOW COMPL.
PEX 105
Code
46501600120
46501600122
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
ΠΑΞΙΜΑΔΙ
16X1/2"X2,0
16X1/2"X2,2
No.465
J16
NUT C.RIG PEX
J
PEX-AL-PEX
PIPES & FITTINGS
ΣΩΛΗΝΕΣ PEX-AL-PEX
No.470
PEX-AL-PEX PIPE
ΣΤΑΡΤΕΡ ΑΡΣ.
No.471A
STR. NIPPLE
PEX-AL-PEX MALE
ΣΤΑΡΤΕΡ ΘΗΛ.
No.471B
STR. NIPPLE
PEX-AL-PEX FEMALE
ΕΝΩΣΗ
Code
4701620050B
4701620050R
4702020050B
4702020050R
4702630050B
4702630050R
4703230050B
4703230050R
Size
(mm x mm)
(pcs)
16X2,0 BLUE
16X2,0 RED
20X2,0 BLUE
20X2,0 RED
26X3 BLUE
26X3 RED
32X3 BLUE
32X3 RED
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
50M ROLL
Code
471A0160120
471A0200120
471A0200220
471A0260230
471A0260330
471A0320330
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
16X1/2"MX2,0
20X1/2"MX2,0
20X3/4"MX2,0
26X3/4"MX3,0
26X1"MX3,0
32X1"MX3,0
Code
471B0160120
471B0200120
471B0200220
471B0260330
471B0260330
471B0320330
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
16X1/2"FX2,0
20X1/2"FX2,0
20X3/4"FX2,0
26X3/4"FX3,0
26X1"FX3,0
32X1"FX3,0
Code
47101601620
47102002020
47102602620
47103203230
No.471
Packing
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
16X16
20X20
26X26
32X32
COUPLING
PEX-AL-PEX
ΤΑΦ
Code
Size
Packing
(mm x mm x mm)
(pcs)
47401601620
47402002020
47402602630
47403203230
No.474
16X16X16
20X20X20
26X26X26
32X32X32
TEE PEX-AL-PEX
ΤΑΦ ΘΗΛ.
J
Code
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
47301600120
47302000220
47302600330
16X1/2"FX16
20X3/4"FX20
26X1"FX26
No.473
TEE PEX-AL-PEX
FEMALE
J17
PEX-AL-PEX
PIPES & FITTINGS
Code
47201601620
47202002020
47202602630
47203203230
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
16X16
20X20
26X26
32X32
ΓΩΝΙΑ
No.472
ELBOW PEX-AL-PEX
Code
472A0160120
472A0200120
472A0200220
472A0260230
472A0260330
472A0320330
Code
472B0160120
472B0200120
472B0200220
472B0260230
472B0260330
472B0320330
Code
Size
Packing
(mm x in)
(pcs)
16X1/2"M
20X1/2"M
20X3/4"M
26X3/4"M
26X1"M
32X1"M
47501600120
No.472A
ELBOW PEX-AL-PEX
MALE
Size
Packing
(mm x in)
(pcs)
16X1/2"F
20X1/2"F
20X3/4"F
26X3/4"F
26X1"F
32X1"F
Size
(mm x in x mm)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ.
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ.
No.472B
ELBOW PEX-AL-PEX
FEMALE
ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Packing
(pcs)
16X1/2"X2,0
No.475
NUT C.RING
PEX-AL-PEX
Code
472C01600120
472C21600120
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
16X1/2"FX2,0
16X1/2"FX16
No.472C
WALLPLATE ELBOW
PEX-AL-PEX
J
J18
MANIFOLD
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ
No.864
MANIFOLD BRASS
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Code
864020201
864030201
864040201
864050201
864060201
864070201
864080201
864090201
864100201
864020301
864030301
864040301
864050301
864060301
864070301
864080301
864090301
864100301
864110301
864120301
Size
Packing
(in x in)
(pcs)
3/4"X1/2" - 2 WAYS
3/4"X1/2" - 3 WAYS
3/4"X1/2" - 4 WAYS
3/4"X1/2" - 5 WAYS
3/4"X1/2" - 6 WAYS
3/4"X1/2" - 7 WAYS
3/4"X1/2" - 8 WAYS
3/4"X1/2" - 9 WAYS
3/4"X1/2" - 10 WAYS
1"X1/2" - 2 WAYS
1"X1/2" - 3 WAYS
1"X1/2" - 4 WAYS
1"X1/2" - 5 WAYS
1"X1/2" - 6 WAYS
1"X1/2" - 7 WAYS
1"X1/2" - 8 WAYS
1"X1/2" - 9 WAYS
1"X1/2" - 10 WAYS
1"X1/2" - 11 WAYS
1"X1/2" - 12 WAYS
Code
Size
(in x in)
No.865
MANIFOLD WITH
VALVE BRASS
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
865020201
865030201
865040201
865020301
865030301
865040301
Packing
(pcs)
3/4"X1/2"X2WAYS
3/4"X1/2"X3WAYS
3/4"X1/2"X4WAYS
1"X1/2"X2WAYS
1"X1/2"X3WAYS
1"X1/2"X4WAYS
Code
866000001
Size
Packing
(in)
(pcs)
1"
No.866
CLIP FOR MANIFOLD
ΠΑΞΙΜΑΔΙ PEX-b
Code
4650160012
4650160122
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
16X1/2"X2,0
16X1/2"X2,2
No.465
COUPLING MANIFOLD
PEX-B
ΠΑΞΙΜΑΔΙ PEX-AL-PEX
Size
Packing
(mm x in x mm)
(pcs)
Code
16X1/2"X2,0
47501600120
J
No.475
COUPLING MANIFOLD
PEX-AL-PEX
J19
NICKEL
PIPES & FITTINGS
Code
430000110
430000101
Size
Packing
(in x in)
(pcs)
ΡΟΥΠΙΝΕΤΤΟ ΤΟΙΧΟΥ
1/2"X3/8"
1/2"X1/2"
No.430
CUT OFF COCK
CHROM
Code
431001001
431001501
431002001
431003001
431004001
431005001
Code
434010101
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
1/2X10mm
1/2X15mm
1/2X20mm
1/2X30mm
1/2X40mm
1/2X50mm
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΙΚΕΛ
No.431
EXTENSION
NICKEL MF
Size
Packing
(in x in x in)
(pcs)
ΤΑΦ
1/2"X1/2"X1/2"
No.434
TEE NICKEL
Code
436000101
Size
Packing
(in x in)
(pcs)
ΝΙΠΟΛ
1/2"X1/2"
No.436
NIPPLE NICKEL
Code
432000101
Size
Packing
(in)
(pcs)
ΓΩΝΙΑ
1/2"
No.432
ELBOW NICKEL
Code
432A00101
Size
Packing
(in)
(pcs)
ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ.
1/2"
No.432A
ELBOW NICKEL M/F
Code
Size
(cm x mm x mm)
433301001
433401001
433501001
433601001
ΣΩΛΗΝΑΚΙ
Packing
(pcs)
30cmX10mmX1mm
40cmX10mmX1mm
50cmX10mmX1mm
60cmX10mmX1mm
No.433
PIPE NICKEL
J20
J
NICKEL
PIPES & FITTINGS
ΕΝΩΣΗ
Code
433001010
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
10X10
No.433
STRAIGHT
NIPPLE MALE
ΣΤΑΡΤΕΡ ΘΗΛ.
Code
433001001
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
10mmX1/2"M
No.433
STRAIGHT
NIPPLE FEMALE
ΤΑΦ
Code
Size
Packing
(mm x mm x mm)
(pcs)
434101010
10X10X10
No.434
ΤΕΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΗΛ.
Code
Size
(mm x in)
No.435
435300101
435400101
435500101
435600101
Packing
(pcs)
30cmX1/2"F/F
40cmX1/2"F/F
50cmX1/2"F/F
60cmX1/2"F/F
FLEXIBLE HOSE
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΗΛ.
No.435
FLEXIBLE HOSE
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ M/F
Code
435300110
435400110
435500110
435600110
435401010
435501010
Size
Packing
(cm x in x in)
(pcs)
30cmX1/2"X3/8"F/F
40cmX1/2"X3/8"F/F
50cmX1/2"X3/8"F/F
60cmX1/2"X3/8"F/F
40cmX3/8"X3/8"F/F
50cmX3/8"X3/8"F/F
Code
Size
(mm x in)
No.435A
435A03001
435A04001
435A05001
435A06001
30cmX1/2"M/F
40cmX1/2"M/F
50cmX1/2"M/F
60cmX1/2"M/F
FLEXIBLE HOSE M/F
J
J21
Packing
(pcs)
TUBE CLIPS
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
Code
817A00016
817B00016
817B00020
817B00025
817B00032
817B00040
817B00050
817B00063
817B00075
817B00090
817B00110
Code
818000032
818000040
818000050
818000063
Size
(mm)
16x2
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
Weight
(g)
7.91
6.62
8.02
9.18
12
23.2
31.8
39.3
58.5
88.4
116
DIY
(pcs)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Packing
(pcs)
2400
1000
800
600
500
700
400
270
240
120
120
Size
(mm)
32
40
50
63
Weight
(g)
0.009
0.013
0.018
0.022
DIY
(pcs)
10
10
10
10
Packing
(pcs)
1000
750
600
500
No 817
TUBE CLIPS
No 818
TUBE CLIP BASE
Code
999000703
999000705
999000707
999000709
999000711
999000713
999000715
999000717
999000719
999000721
999000722
999000723
999000724
999000725
999000726
999000728
999000730
999000730A
999000731
999000732
999000732A
999000733
999000735
Size
Packing
(mm x mm)
(pcs)
3/8"
1/2"
3/4"
1"
11/4"
11/2"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2"
21/2"
4"
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ
No.999
METAL PIPE CLIP
WITH INSULATION
J
J22
TUBE CLIPS
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ
No.999
METAL PIPE CLIP
NO INSULATION
Code
999000741
999000743
999000745
999000747
999000749
999000749A
999000751
999000752
999000753
999000754
999000755
999000755A
999000756
999000757
999000758
999000758A
999000759
999000760
999000761
999000762
999000763
999000765
999000766
999000766A
999000767
999000769
999000770
999000771
999000771A
Size
Range
Packing
(inches)
(pcs)
(pcs)
20-25
26-30
1
1
1/2"
3/4"
1"
11/4"
32-36
38-45
47-51
53-56
2"
60-64
68-72
74-80
21/2"
81-86
40cmX3/8"X3/8"F/F
87-92
3"
99-105
107-112
113-118
126-130
4"
132-137
138-142
5"
148-152
159-166
168-172
6"
179-184
8"
200-212
215-220
8"
223-228
249-254
299-304
314-319
40cmX3/8"X3/8"F/F
354-359
399-404
J
J23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1