ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ

Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12
Ακαδημαϊκό Έτος 2004 - 2005
Ονοματεπώνυμο
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΕΡΑΤΣΩ
ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
Φύλο, Νέες Τεχνολογίες και οι Γυναίκες
της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δ.
Θράκης
Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του
μαθητικού πληθυσμού των ΤΕΕ, και
ανάλυση των επαγγελματικών αξιών που
(τυχόν) τους χαρακτηρίζουν
Η σημασία της διδακτικής Ιστορίας των
Γυναικών για τη διαμόρφωση έμφυλων
αντιλήψεων και στάσεων των
μαθητών/τριών Λυκείου. Μοντέλο
υποδειγματικής διδασκαλίας
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών από
Τυφλούς Χρήστες στο περιβάλλον
εργασίας τους: προϋποθέσεις και
αποτελέσματα στην εργασιακή και
κοινωνική θέση τους
Το φύλο του/ της εκπαιδευτικού:
Παράγοντας διαμόρφωσης των στάσεων
των μαθητών/ τριων απέναντι στα
μαθησιακά αντικείμενα;
Ψυχολογικές διαστάσεις και Αθλητική
Επίδοση στον Κλασσικό Αθλητισμό
Σεξουαλική Συμπεριφορά και μορφές
Βίας στις σχέσεις των Φύλων
Νέες Τεχνολογίες και Πολιτικοί
Σχεδιασμοί Δια Βίου Μάθησης:
Επιβλέπων/ουσα
Kallantzis Mary
Μέλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Καραντζόλα
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Γιαννικοπούλου Α.
Γκασούκα Μαρία
Ζερβού Αλεξάνδρα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Χιονίδου Μαρία
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Παπαηλιού Χριστίνα
Ιωάννης Τσαούσης
Διονύσης Γουβιάς
Νικήτας Πολεμικός
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιντζίδης Ευάγγελος
Μάριος Βρυωνίδης
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Επανοπροσδιορισμός των θεσμικών
πλαισίων για την εκπαίδευση και την
κατάρτιση
Κατασκευή κλίμακας μέτρησης της
αυτεπάρκειας σχετικά με τη χρήση
υπολογιστή
Τάσεις και αναπαραστάσεις του
«πατέρα» στο εικονογραφημένο παιδικό
βιβλίο της ελληνικής εκδοτικής
παραγωγής (1995-2005)
Στάσεις απέναντι στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα. Μια ποιοτική
διερεύνηση με γυναίκες που ανέπτυξαν
επιχειρηματική δραστηριότητα την
τελευταία πενταετία στη χώρα μας
Το Προφίλ των εκλεγμένων γυναικών
στην Τοπική αυτοδιοίκηση (Αιρετή
Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και
Καποδιστριακούς Δήμους)(Η περίπτωση
του Νομού Σερρών)
Οι διαφορές απόψεων ως προς τους
στόχους και το είδος της επιμόρφωσης
μεταξύ ανδρών και γυναικών και
συνιστώσες της επαγγελματικής τους
ανάπτυξης
Φύλο και τεχνοφοβία. Μια ποιοτική
διερεύνηση
Γυναίκες στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Διερεύνηση των ανισοτήτων
στησυμμετοχή των δύο φύλων σε
διευθυντικές θέσεις στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις της Κρήτης
Η γυναίκα στην ιεραρχία της
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Γιαννικοπούλου
Αγγελική
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Ζερβού Αλεξάνδρα
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μουρίκη Αλίκη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Μουρίκη Αλίκη
Βακόλα Μαρία
Πέρσεφόνη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Αναστάσιος
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΜΠΑΒΑΒΕΑ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γυναίκα και μερική απασχόληση-σχέση
(στ)οργής
Ο παράγοντας ‘φύλο’ στη διοίκηση της
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
των Νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς
Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τις στάσεις που υιοθετεί το
άτομο στη σεξουαλική του συμπεριφορά
"Μετανάστευση" εκπαιδευτικού και
επαγγελματικού κεφαλαίου γυναικών
από Αν Ευρώπη- Βαλκάνια και η
αξιοποίησή τους στην ελληνική
πραγματικότητα
Οι γυναίκες στο έργο του Γ. Βιζυηνού
Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες με τη βοήθεια Νέων
Τεχνολογιών
Διερεύνηση των στάσεων
επιμορφωμένων καθηγητών της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τ.Π.Ε.
για της ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην
διδακτική πρακτική
Κοινωνική Οικονομία-Κοινωνικές
Επιχειρήσεις & Συνεταιρισμοί
Διερεύνηση έμφυλων διακρίσεων στις
στάσεις των οικογενειών παιδιών με
νοητική καθυστέρηση στο Ν.
Δωδεκανήσου. Προσδοκίες γονέων και
πραγματικότητα
Παιχνίδια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην
υπηρεσία της Μάθησης:Διερεύνηση των
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Κοντάκος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Βακόλα Μαρια
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Νικήτας Πολεμικός
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Μαρία Κόντου
Γκασούκα Μαρία
Ζερβού Αλεξάνδρα
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Διαμάντη
Αναγνωστοπούλου
Ηλίας Ευθυμίου
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Πολίτης Παναγιώτης
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Πολεμικός Νικ.
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Τσαούσης
Παπαηλιού Χριστίνα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Μάριος Βρυωνίδης
ΠΑΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΩΣΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΩΚΟΥ ΗΡΩ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΖΑΜΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΤΑΧΕΡΕ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων της χρήσης
Παιχνιδιού Προσομοίωσης στο μάθημα
της Ιστορίας Γυμνασίου
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και
επικοινωνίας στην εκπαίδευση, ανάπτυξη
στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας της
Εκπαίδευσης, -Φύλο και Νέες
Τεχνολογίες.-τα φαινόμενα του σεξισμού,
-εκπαίδευση από απόσπαση-δυνητικά
Πανεπιστήμια, Τηλεκπαίδευσης
Η επαγγελματική θέση των γυναικών
εκπαιδευτικών στην Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Διερεύνηση των διαφυλικών δομών στις
Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη
Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές των νεαρών Ελληνοποντίων
κοριτσιών του Ασπροπύργου από την
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Κατασκευή κλίμακας μέτρησης του
άγχους για τους υπολογιστές
Η Διάσταση του Φύλου στο Επάγγελμα
του Κοινωνικού Λειτουργού. Στάσεις,
Αντιλήψεις και Επαγγελματικές
Προσδοκίες
Η θέση της γυναίκας μέσα στα σώματα
ασφαλείας:Η Δημοτική Αστυνομία Ρόδου
Γυναίκες και Ευπαθείς Κοινωνικές
Ομάδες
Δια βίου Μάθηση: Το πλαίσιο της
κοινωνικής πολιτικής στα προγράμματα
του ΟΑΕΔ. Μελέτη περίπτωσης στο
πρόγραμμα «Στελέχη ανάπτυξης
Αριστοτέλης Ράπτης
Αθανασία
Γαλανουδάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρίκα Θωμαδάκη
Διονύσης Γουβιάς
Απόστολος
Μπενατσής
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Ηλίας Ευθυμίου
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Λάουρα Αλιπράντη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Γκασούκα μαρία
Mary kalantzis
Ιντζίδης Ευάγγελος
Ελένη Καραντζόλα
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
λογισμικού εφαρμογής.»
Η Γυναίκα στη Διοίκηση της Σχολικής
Μονάδας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση: Μια ποιοτική διερεύνηση
Oι εκπαιδευτικοί ως
μεταρρυθμιστές/στριες : H περίπτωση
της ένταξης της ισότητας των φύλων στη
σχολική πράξη
Διερεύνηση της εικόνας των πολιτικών
μηχανικών στο χώρο εργασίας τους σε
σχέση με το φύλο και την επαγγελματική
τους ειδίκευση
Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΛΤΙΝΗ ΑΓΑΠΗ
Η Επικαιρότητα του Μύθου της Φαίδρας.
Όψεις της γυναικείας παράβασης και της
σύγκρουσης των δυο φύλων στα
ομώνυμα έργα των Jeaan Racine και
Γιάννη Ρίτσου
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
Αναπαραστάσεις, σύμβολα και
μεταφορές του φύλου στη σύγχρονη
ελληνική τηλεόραση: κωμικές,
δραματικές και σατιρικές σειρές και
σήριαλ
ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία
Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση:Προϋποθέσεις και
αποτελέσματα της ανάπτυξης Εικονικών
Κοινοτήτων Μάθησης
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Θέση της Γυναίκας στις Επιχειρήσεις
του Κλάδου των Επικοινωνιών στην
Ελλάδα σήμερα
Διονύσης Γουβιάς
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Διονύσης Γουβιάς
Μαρία Γκασούκα
Ελένη Καραντζόλα
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Επιβλέπων/ουσα
Παπαδόπουλος
Ιωάννης
Μέλη
Μαρία Γκασούκα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Γκασούκα μαρία
Αριστοτέλης Ράπτης
Αθανασία
Γαλανουδάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Διονύσης Γουβιάς
Ηλίας Ευθυμίου
Γιαννικοπούλου
Αγγελική
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑ
Φύλο και διαχείριση του χρόνου στο
σπίτι, στην εργασία και στις σπουδές
Έμφυλες διαφορές στις στάσεις
επιμορφωμένων εκπαιδευτικών Α΄/θμιας
εκπαίδευσης απέναντι στις Νέες
Τεχνολογίες (Η/Υ) και στις πεποιθήσεις
τους για την αυτεπάρκειά τους ως προς
τη χρήση υπολογιστών
Ο ρόλος της προσωπικότητας, της
συναισθηματικής νοημοσύνης, του
κεντρικού μηχανισμού αυτο-αξιολόγησης
και των εσωτερικών κινήτρων στην
υποκειμενική εκτίμηση της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεταξύ
επιτυχημένων αντρών και γυναικών
Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από
9τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία
Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την
επηρεάζουν
Η διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου
και της ποιότητας του ανθρώπινου
κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει
εργαζομένων) και των δύο φύλων, που
συμμετέχουν σε προγράμματα
κατάρτισης, ως προοπτικές
απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της
Πληροφορίας και της Γνώσης
Στάσεις των εκπ/κων- στελεχών σχολικού
επαγγελματικού προσανατολισμού της
δ/θμιας εκπ/σης απέναντι στις νέες
τεχνολογίες. Η διάσταση του φύλου
Διδασκαλία σε Υπολογιστικά
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Ιωάννης Τσαούσης
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Παπαηλιού Χριστίνα
Αριστοτέλης Ράπτης
Αθανασία
Γαλανουδάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
Ηλίας Ευθυμίου
Ηλίας Ευθυμίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΗΛΑΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΣΕΡΛΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Περιβάλλοντα: Διερεύνηση των
Παραγόντων που προβλέπουν τη
Μάθηση
Η στάση του Χριστιανισμού και του
Ισλαμισμού απέναντι στη γυναίκα
Η διαμάχη των δύο φύλων στην
κοινωνική και δραματική σκηνή στης
κλασικής Αθήνας
«Ο ρόλος του φύλου στην επίλυση
συγκρούσεων στο εργασιακό
περιβάλλον: Η επίδραση της
Προσωπικότητας και της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης»
«Σχολικοί παράγοντες που συμβάλουν
στη διαμόρφωση των στάσεων των
δασκάλων απέναντι στη χρήση ή τη μη
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία»
«Δοκιμή για μια σκιαγράφηση του
προφίλ των γυναικών που κατέχουν
θέσεις- κλειδιά στη Δημόσια ζωή της
Κύπρου»
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Προσδοκίες και Επαγγελματική
Αποκατάσταση στο Νομό Θεσσαλίας- Η
‘Εμφυλη Διάσταση»
Η εκπόνηση γραπτών εργασιών :Ένα
αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης για
τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα
εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης
Ελεύθερος χρόνος και γυναίκες:
Αντιλήψεις και εμπειρίες της έγγαμης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Γκασούκα Μαρία
Ελένη
Μαραγκουδάκη
Γιαννικοπούλου
Αγγελική
Παπαδόπουλος
Ιωάννης
Γκασούκα Μαρία
Τσαούσης Ιωάννης
Ρούσσος Πέτρος
Γουβιάς Διονύσης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
ΣΟΥΛΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ελληνίδας εκπαιδευτικού όσον αφορά
τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο.
Τα έμφυλα στερεότυπα στις παιδικές
διαφημίσεις της ελληνικής τηλεόρασης
και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση
του ρόλου του φύλου
Το ιδεολογικό περιεχόμενο – ιδεολογία,
θεσμοί, αξίες, πρότυπα – του
εκπαιδευτικού πακέτου για τη γλωσσική
αγωγή Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Φύλο και Στελέχη -Διευθυντές Σχολικών
Μονάδων
Οι επαγγελματικές προτιμήσεις των
γυναικών στην περιοχή των Μεσογείων
κατά τη μετάβαση από την αγροτική
οικονομία στην οικονομία των
υπηρεσιών και του εμπορίου
Η επαγγελματική παρουσία της γυναίκας
στο χώρο της υγείας. Διερεύνηση των
κάθετων και οριζόντιων
διαφοροποιήσεων σε νοσοκομειακούς
χώρους
Η γυναίκα ως μέλος ΔΕΠ στα όργανα
Διοίκησης του Πανεπιστημίου: Το
παράδειγμα του Δ.Π.Θ.
Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση
των καθηκόντων του Αστυνομικού: Ο
ρόλος του άγχους του θανάτου (Death
anxiety)
Η Ηγεσία στο Δημοτικό Σχολείο. Η
έμφυλη διάσταση. Απόψεις των
Διευθυντών των Σχολείων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε.
Χρυσή Βιτσιλάκη
Γκασούκα Μαρία
Μάριος Βρυωνίδης
Ελένη Καραντζόλα
Ευάγγελος Ιντζίδης
Διονύσης Γουβιάς
Πέρσα Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Ηλίας Ευθυμίου
Πέρσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάνος Κόνσολας
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Παπαηλιού Χριστίνα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Ράπτης Νικόλαος
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΒΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥΛΕΚΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Πελοποννήσου
Διερεύνηση των αντιλήψεων των
γυναικών εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπαίδευσης που ασχολούνται με την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Το φαινόμενο της υπο-αντιπροσώπευσης
των κοριτσιών στις τεχνολογικές σχολές.
Συγκριτική μελέτη του τμήματος των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και
του τμήματος της Ελληνικής Φιλολογίας
του ΑΠΘ
Παραδοσιακές και Νέες μορφές
Κοινοτήτων Μάθησης: Κλίμακα
Μέτρησης της αίσθησης της
«κοινότητας» από την πλευρά των
εκπαιδευομένων
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι
στο Φύλο κατά τη διδασκαλία των
Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
Η επίδραση στερεοτύπων και κοινωνικών
παραγόντων στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές των νέων και ο
ρόλος του σχολείου στην άμβλυνση τυχόν
ανισοτήτων.
Άλλαξε ο Μανωλιός, έβαλε τη σκούφια
του αλλιώς. Σεξιστικά Στερεότυπα στα
νέα σχολικά βιβλία των Γ΄ & ΣΤ΄ τάξεων
του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου
Διονύσης Γουβιάς
Αλιπράντη Λάουρα
Χαρά
καραγιαννοπούλου
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Γκασούκα μαρία
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης Τσαούσης
Ηλίας Ευθυμίου
Μαρία Χιονίδου
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης
Λαουρα Αλιπράντη
Μαρία Γκασούκα
Χαρά
καραγιαννοπούλου
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Γκασούκα μαρία
Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου
για τον τρόπο εκπαιδευτικής διοίκησης
των διευθυντών τους. Οι σχέσεις
διευθυντών και προσωπικού και οι
προσδοκίες των δασκάλων. Μια έμφυλη
διερεύνηση του φαινομένου.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΡΗ
Οι αναπαραστάσεις των γυναικών στις
έντυπες διαφημίσεις και στα κόμικς και η
επίδραση τους στην διαμόρφωση
αντιλήψεων για το φύλο στους νέους της
Κύπρου
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Προδιαγραφές σχεδιασμού
επιμορφωτικών προγραμμάτων για
εκπαιδευτικούς Α/Θμια Σ και Β/Θμιας
Εκπ/Σης
ΒΡΥΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Φύλο και Γ΄ Ηλικία: H εικόνα του εαυτού,
οικογενειακές σχέσεις, δημόσιες
πολιτικές και προσδοκίες του μέλλοντος
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών
ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου
Παιδείας
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΚΑΡΜΕΛΙΝΑ
Η συμμετοχή των δυο φύλων στους
κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς.
Ελεύθερος χρόνος και πολιτιότητα
(citizenship)
ΔΡΟΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
Χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης από τους πολίτες και ο
ρόλος του φύλου: Η περίπτωση του
Δήμου Νέας Αλικαρνασσού
Επιβλέπων/ουσα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μέλη
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Μάριος Βρυωνίδης
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Λάουρα Αλιπράντη
Ελένη Καραντζόλα
Ευάγγελος Ιντζίδης
Ευγενία Αρβανίτη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Μαρία Γκασούκα,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Πέτρος Ρούσσος
Περσεφόνη
Φώκιαλη
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΛΑΘΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: νοητικές
αναπαραστάσεις διδασκόντων και
φοιτητών
Ο ρόλος του φύλου στο αγχος θανάτου
κατά την 3η Ηλικία
Κώδικες φύλου και κώδικες γλώσσας
κατά Bernstein σε Εκπαιδευτικό
Λογισμικό στη Β/θμια Εκπαίδευση
Η έμφυλη διάσταση της διοίκησης
εκπαιδευτικών μονάδων στα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας. Μια
διερευνητική προσέγγιση
Πώς επηρεάζεται η διαπαιδαγώγηση των
παιδιών μέσα στο οικογενειακό
περιβάλλον, σε σχέση με το φύλο και
άλλους παράγοντες σε αγροτικές και
αστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου.
Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη
διαθεματική προσέγγιση των
μαθηματικών σε συνδυασμό με τον
παράγοντα φύλο
Η έμφυλη διάσταση της «επιχειρηματικής
κουλτούρας» στον αγροτικό χώρο: Η
περίπτωση των προέδρων των
γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών
του Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Η επίδραση του περιοδικού τύπου που
απευθύνεται στις έφηβες γυναίκες όσον
αφορά στη διαμόρφωση της
αυτοαντίληψής και στην υιοθέτηση
συγκεκριμένων ταυτοτήτων σε σχέση με
το φύλο και την σεξουαλικότητα τους
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης
Ιωάννης Τσαούσης
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Χριστίνα Παπαηλιού
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Καραντζόλα
Ευάγγελος Ιντζίδης
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Ιωάννης
Πυργιωτάκης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Μαρία Χιονίδου
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Παύλου Βικτωρία
Μάριος Βρυωνίδης
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΑΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Φύλο και εργασία σε ένα μεσαίο αστικό
κέντρο. Η περίπτωση των γυναικών της
Λάρισας.
Η θηλυκοποίηση του επαγγέλματος
του/της εκπαιδευτικού της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη
σύγχρονη Κύπρο
Δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια: Η
θέση του άρθρου 16 του Συντάγματος
στην εποχή της διεθνοποιημένης
εκπαίδευσης
Η περίπτωση των γυναικών τηλεφωνικών
εκπροσώπων. Το παράδειγμα στον
τραπεζικό χώρο
Γυναίκες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Συγκριτική διερεύνηση των αιτιών που
επηρεάζουν και διαφοροποιούν την
χρήση ή μη των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Φύλο και μετανάστευση στην Ελλάδα:Η
περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Γυναίκες μετανάστριες και Δια Βίου
Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές φιλοδοξίες
στη χώρα τους και απαξίωση αυτών στη
χώρα διαμονής. Η δια βίου εκπαίδευση
(σεμινάρια εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας, προγράμματα κατάρτισης,
μαθήματα σε ΚΕΕ, κλπ) ως μέσο / τρόπος
διεκδίκησης καλύτερης εργασίας- ζωής
Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σχετικά με το ρόλο που
παίζει το φύλο των μαθητών/-τριών τους,
Λαουρα Αλιπράντη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Μαρία Γκασούκα,
Εμμανουήλ
Κόνσολας
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα,
Λαουρα Αλιπράντη
Λαουρα Αλιπράντη
Μαρία Γκασούκα,
Χαρά
καραγιαννοπούλου
Μαρία Χιονίδου
Ηλίας Ευθυμίου
Χρυσή Βιτσιλάκη
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΛΒΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΕΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΥΡΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
στις επιδόσεις και τις στάσεις που
αναπτύσσουν απέναντι στα μαθήματα
θετικών επιστημών.
Ο ρόλος και η ανάγκη επιμόρφωσης των
Διευθυντών των Δημοτικών σχολείων. Το
παράδειγμα της Εύβοιας
Μελέτη στάσεων και εκπαιδευτικών
αναγκών για την εκπαίδευση ενηλίκων
προσφύγων και μεταναστών. Η
περίπτωση των ΚΕΕ Ρόδου
Η διάσταση του φύλου στο νέο βιβλίο
του ΣΕΠ της Γ΄ Γυμνασίου
Έμφυλες (αν)ισότητες στην ιεραρχία της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Η διάσταση του φύλου στα Προγράμματα
Πολιτιστικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση-Ερευνα
Πολιτικές δια βίου μάθησης και
σχεδιασμός/υλοποίηση των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Κ.Ε.Ε
Ανατολικής Αττικής ως μελέτη
περίπτωσης.
Αναπαραστάσεις Εκπαιδευτικών για τις
Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Mία
Ερμηνευτική Προσέγγιση της Έμφυλης
Δομής της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα
Κοινωνικο-πολιτισμικές Επιδράσεις στη
Διαμόρφωση των Έμφυλων Αντιλήψεων
των Παιδιών της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης,
για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά
Το φύλο ως παράγοντας
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Νίκος Ράπτης
Εμμανουήλ
Κόνσολας
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέρσα Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Πέρσα Φώκιαλη
Ηλίας Ευθυμίου
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Νίκος Ράπτης
Ελένη Καραντζόλα
Ευάγγελος Ιντζίδης
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Διονύσης Γουβιάς
Διονύσης Γουβιάς
Πέρσα Φώκιαλη
Ελένη Καραντζόλα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Ηλίας Ευθυμίου
ΜΙΧΑHΛΙΤΣΑ
ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
κοινωνικοποίησης ατόμων με ελαφρά
νοητική στέρηση
Η Αυτεπάρκεια στην Χρήση Η/Υ
Φύλο και διαδικασίες του πόνου και του
πένθους . Ανθρωπολογική /Λαογραφική
Προσέγγιση
Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ
Φύλο και Καταναλωτισμός
ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Το φύλο στην οργάνωση και διοίκηση
των σχολικών μονάδων
ΒΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αντισυμβατικοί Έφηβοι: Ταυτότητες
Φύλου, Σχολικές Εμπειρίες και Ορίζοντες
Προσδοκιών
ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
Επικοινωνία μέσω υπολογιστή και οι
επιδράσεις της στην κοινωνική και
ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών/τριών
:Έμφυλες διαστάσεις"
ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αντιδεοντολογικές συμπεριφορές στα
δίκτυα κοινωνικοποίησης: Η διάσταση
του φύλου
ΓΩΓΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
Νοηματοδοτήσεις, στάσεις και
αναπαραστάσεις στις πρακτικές
γραμματισμού: η περίπτωση των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Γενική
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων)
ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Η επίδραση του φύλου στη μάθηση
βασικών εννοιών οικονομίας με τη
χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ρόλοι των φύλων στις ταινίες
ΑΓΑΠΟΥΛΑ
κινουμένων σχεδίων
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηγεσία και διοίκηση στη δευτεροβάθμια
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης Τσαούσης
Ιωάννης Παπαδάτος
Επιβλέπων/ουσα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Μέλη
Μαρία Γκασούκα
Μαρία Γκασούκα
Ασπασία Μαρούγκα
Ράπτης Νικόλαος
Μάριος Βρυωνίδης
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ηλίας Ευθυμίου
Πέτρος Ρούσσος
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Ελένη Καραντζόλα
Διονύσης Γουβιάς
Ευάγγελος Ιντζίδης
Πέτρος Ρούσσος
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Ηλίας Ευθυμίου
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Διονύσης Γουβιάς
Μαρία Γκασούκα
Αγγελική Γιαννικοπούλου
Ράπτης Νικόλαος
Περσεφόνη Φώκιαλη
ΚΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
εκπαίδευση: Ο ρόλος του συλλόγου
διδασκόντων. Ποσοτική έρευνα για την
ανάπτυξη ομάδας στους συλλόγους
διδασκόντων σε σχολικές μονάδες του Ν.
Αχαΐας
Τα Εμφυλα στερεότυπα που
αναπαράγονται στο οικογενειακό και
εκπαιδευτικό περιβάλλονως
προσδιοριστικοί παράγοντες των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών των εφήβων
Συμφιλίωση εργασιακής και προσωπικής
ζωής των γυναικών: μελέτη περίπτωσης
για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη
δημόσια διοίκηση
Η λειτουργία θεσμικών περιβαλλόντων
πρόσβασης ως άτυπα περιβάλλοντα
μάθησης και συμβολή τους στη πολιτική
κοινωνικοποίηση του πολίτη. Η
περίπτωση της ηλεκτρονικής βάσης
νομικών πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ"
Σχέσεις συγγένειας και σχέσεις των
φύλων στον ελληνικό κινηματογράφο
των δεκαετιών 50-60
Μαθηματικά και Φύλο από την πρώιμη
αρχαιότητα ως τους ύστερους
ελληνιστικούς χρόνους
Οι οικογένειες των τοξικοεξαρτημένων
και η σχέση ψυχοτρόπων ουσιών και
βίας στις οικογένειες αυτές. Μια μελέτη
σε οικογένειες τοξικοεξαρτημένων της
Κρήτης.
Διονύσης Γουβιάς
Λάουρα Αλιπράντη
Μάριος Βρυωνίδης
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Εμμανουήλ Κόνσολας
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Ελένη Καραντζόλα
Επίκουρη
Καθηγήτρια Τ.Μ.Σ.
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Ιντζίδης Ευάγγελος
Ηλίας Ευθυμίου
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Μαρία Γκασούκα
Αγγελική Γιαννικοπούλου
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
ΙωάννηςΠαπαδάτος
Διονύσης Γουβιάς
Ολγα Θεμελή
Μάριος Βρυωνίδης
ΜΑΤΣΙΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΑΡΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ανεργία των Γυναικών: Αίτια και
Προσδιοριστικοί Παράγοντες
Φύλο και αντικομφορμιστική
συμπεριφορά στο σχολείο (σε παιδιά
προεφηβικής ηλικίας, 10-12 ετών)
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών:
Απόπειρα μελέτης της κοινωνικής
επανένταξης μιας ομάδας
απεξαρτημένων γυναικών
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
& Προώθηση στην Απασχόληση
Οι Γυναίκες Εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η
οπτική τους για τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη
Η κοινωνική ένταξη των αποφοίτων του
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
και ο παράγοντας φύλο
(Το παράδειγμα του ΣΔΕ Χίου)
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα φύλου ως παράγοντας
άμβλυνσης των έμφυλων ανισοτήτων
του εκπαιδευτικού συστήματος.
Eμπειρική έρευνα
Ο ρόλος των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών και του οικογενειακού
περιβάλλοντος στον σχολικό εκφοβισμό
(bullying).
Γυναίκες και Φύλα στα έργα του
Γρηγορίου Ξενόπουλου: Ταυτότητες,
Αναπαραστάσεις και Σχέσεις
Το ιδεολογικό πλαίσιο της μετεξέλιξης
της κυπριακής οικογένειας (1974-2008)
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ολγα Θεμελή
Μαρία Γκασούκα
Πέρσα Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Νίκος Ράπτης
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Καραντζόλα
Ιντζίδης Ευάγγελος
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ράπτης Νικόλαος
Ιωάννης Τσαούσης
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Διαμάντη
Αναγνωστοπούλου
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης Παπαδάτος
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Μάριος Βρυωνίδης,
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ
ΣΕΡΓΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΑΜΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΡΙΠΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
από τη σκοπιά τριών γενεών γυναικών
Οι γυναίκες στη λαϊκή θεραπευτική
(δημώδης ιατρική)
Φύλο, Θρησκευτικότητα και τρόπος
ζωής» (σε εφήβους ηλικίας 14-18
χρονών)
Το Φύλο στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ
Η βία που υφίστανται οι νόμιμα
εκδιδόμενες γυναίκες
Διαμόρφωση σεξουαλικών
συμπεριφορών των προσφύγων και
μεταναστών στην Ελλάδα
Φύλο και γλωσσική συμπεριφορά στο
σχολικό περιβάλλον. Μελέτη
περίπτωσης
Φύλο και Κοινωνικός Αποκλεισμός:
Διερευνώντας τα Χαρακτηριστικά και τις
Ανάγκες των Άστεγων Γυναικών της
Πρωτεύουσας
Η στάση των φοιτητών απέναντι στο
θεσμό της εκπαίδευσης ενηλίκων – Μια
εμπειρική έρευνα
Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΠΕΛΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ
Το γονεϊκο πρότυπο, όπως το έχουν
βιώσει κακοποιημένες γυναίκες τόσο
στην παιδική τους ηλικία, όσο και κατά
την ενήλικη ζωή τους
ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
Γυναίκες στα κέντρα πολιτικών,
εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών και
οικονομικών αποφάσεων στην σημερινή
Διαμάντη
Αναγνωστοπούλου
Μάριος Βρυωνίδης
Μαρία Γκασούκα
Αγγελική Γιαννικοπούλου
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Περσεφόνη
Φώκιαλη
Ιωάννης Τσαούσης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ράπτης Νικόλαος
Μαρία Γκασούκα
Μαρία Πενταράκη
Ιωάννης Τσαούσης
Μαρία Γκασούκα
Χαρά Καραγιαννοπούλου
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Καραντζόλα
Διαμάντη
Αναγνωστοπούλου
Διονύσης Γουβιάς
Ολγα Θεμελή
Μαρία Γκασούκα
Ελένη Ταρατόρη
Εμμανουήλ
Κόνσολας
Χρυσή Βιτσιλάκη
Επιβλέπων/ουσα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μέλη
Μίκα ΧαρίτουΦατούρου
Μαρία Γκασούκα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΕΡΜΟΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΙΣ
ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
Κοζανίτικη κοινωνία.
Η Ελληνίδα και η βάρβαρη Άλλη: Η
πρόσληψή τους στις τραγωδίες του
Σοφοκλή και του Ευριπίδη.
Αντιλήψεις ζευγαριών ως προς τη
συμφιλίωση οικογενειακής/ιδιωτικής και
επαγγελματικής ζωής
Εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού του 401 ΓΣΝΑ στη χρήση
τηλεϊατρικής
Φύλο και προσφυγικοί πληθυσμοί στην
κεντρική Ελλάδα : η περίπτωση του
νομού Φθιώτιδος
Το φύλο ως παράγοντας διαμόρφωσης
αντιλήψεων και στάσεων των
μαθητών/τριών και των δασκάλων τους
για τα μαθήματα του Σχεδιασμού &
Τεχνολογίας και της Οικιακής Οικονομίας
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της
Κύπρου
Η Γυναίκα ως Σχολική Σύμβουλος στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Απόψεις και τρόποι αντιμετώπισης των
γυναικών Σχολικών Συμβούλων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον
Εκπαιδευτικό κόσμο.
Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος
εργαλείου μέτρησης της χρήσης του
υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για
διδασκαλία
O ελεύθερος χρόνος παιδιών σχολικής
ηλικίας. Συγκριτική μελέτη αγροτικής και
αστικής περιοχής του Ν. Ηρακλείου
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης Παπαδάτος
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Μάριος Βρυωνίδης
Λάουρα Αλιπράντη
Διονύσης Γουβιάς
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέρσα Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Λάουρα Αλιπράντη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Βικτωρία Παύλου
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Λάουρα Αλιπράντη
Διονύσης Γουβιάς
Πέτρος Ρούσσος
Παναγιώτης Πολίτης
Ιωάννης Τσαούσης
Ιωάννης
Πυργιωτάκης
Διονύσης Γουβιάς
Παναγιώτα Παπαγεωργίου
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΙΜΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΗΡΩ
ΜΠΕΡΔΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και
στάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
απέναντι στις ΤΠΕ
H σχέση της συμβουλευτικής
επιχειρηματικότητας με την ίδρυση και
την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στο
Νομό Δωδεκανήσου. Έμφυλες διαφορές
Η έμφυλη διάσταση των Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων Νεολαίας, με έμφαση στη
σημασία των παραγόντων
" Ελεύθερος Χρόνος" και "Ιδιότητα"
του/της Ευρωπαίου Πολίτη/ιδος
Προσωπικότητα και απιστία
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Πέρσα Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Εμμανουήλ Κόνσολας
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Πέρσα Φώκιαλη
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Χριστίνα Παπαηλιού
Το ανθρώπινο δυναμικό των ολιγοθέσιων
δημοτικών σχολείων στο Νότιο ΑιγαίοΜια διαφυλική προσέγγιση
Νέα δεδομένα στους γονεϊκούς ρόλους:
κοινωνική μητρότητα και
επαναπροσδιορισμός της πατρότητας
Φύλο - Γλώσσα- Γραμματισμός στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη δημιουργία
μιας κοινωνίας - πόλης μάθησης (learning
community)
Η διάσταση του Φύλου στη διαχείρηση
επιθετικών συμπεριφορών από
διευθυντές και διευθύντριες Δημοτικών
Σχολείων της Α' Βαθμιας Εκπαίδευσης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
και στάσεις των εργαζομένων στο
εμπόριο απέναντι στους υπολογιστές
Teaching Learners Of English As A Foreign
Πέρσα Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέρσα Φώκιαλη
Μάριος Βρυωνίδης
Ελένη καραντζόλα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Κώστας Τσολακίδης
Αλιβίζος Σοφός
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης Παπαδάτος
Πέτρος Ρούσσος
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ιωάννης Τσαούσης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Καραντζόλα
Βασιλεία Καζούλη
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
AΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Language Through Techology
Οι Εκπαιδευτικές-Επαγγελματικές
επιλογές των εφήβων και η επιρροή των
στερεοτύπων της οικογένειας στη
διαμόρφωση τους: ο ρόλος του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην
άρση των στερεοτύπων και η συμβολή
του στην επίτευξη της ισότητας των δύο
φύλων
Το σύνδρομο της Επαγγελματικής
Εξουθένωσης στους Υπαλλήλους
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης : Ενδογενείς και Εξωγενείς
Παράγοντες.
Η επίδραση του φύλου στις μαθηματικές
ιδέες των παιδιών της προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας.
Φύλο και ιδιότητα του πολίτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η επίδραση του φύλου στην έκφραση του
θυμού: Μια μετα-αναλυτική προσέγγιση
Οι Στάσεις των Διευθυντών/τριών
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ και την
συμβολή τους στην Διοικητική
Διαδικασία.
Η ανάπτυξη του Συλλόγου Διδασκόντων
Απεικονίσεις και αναπαραστάσεις των
ΜΜΕ και οι επιδράσεις τους στις
αποφάσεις των νέων σχετικά με τον γάμο
και την οικογένεια στην Ελλάδα.Τα ΜΜΕ
απεικονίζουν την πραγματική ζωή ή
οδηγούν τους νέους στην δική τους
Διονύσης Γουβιάς
Λάουρα Αλιπράντη
Μάριος Βρυωνίδης
Ιωάννης Τσαούσης
Διονύσης Γουβιάς
Ολγα Θεμελή
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης
Μαρία Χιονίδου
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Τσαούσης
Παναγιώτα
Παπαγεωργίου
Πέτρος Ρούσσος
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Τσαούσης
Περσεφόνη Φώκιαλη
ΙωάννηςΠυργιωτάκης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Ταρατόρη
Μάριος Βρυωνίδης
Χριστίνα Παπαηλιού
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΟΜΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΤΟΥ EYAΓΓΕΛΙΑ
εικονική πραγματικότητα;
Αξιολόγηση των εξ αποστάσεως
προγραμμάτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Αξιολόγηση της εκπαίδευσης των
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην πληροφορική
Η διαφυλική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης
παράγοντας άρσης των έμφυλων
ανισοτήτων στο σχολείο: η περίπτωση
έμφυλης επιμορφωτικής διάστασης στο
Ν. Θεσσαλονίκης-Εμπειρική έρευνα.
Φύλο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και
η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των
Τσιγγάνων της Χαλκίδας'
Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής ως προς την έμφυλη
διάσταση των ομαδικών παιχνιδιών στον
σχολικό χώρο
Αναπαραστάσεις του φύλου στα λαϊκά
παραμύθια της Δωδεκανήσου και η
διδακτική εφαρμογή τους στα πλαίσια της
τοπικής ιστορίας στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού σχολείου.
Η μονογονεική οικογένεια στην Ελλάδα:
Ιδιομορφίες - Προβλήματα - Μέτρα
Κοινωνικής αντιμετόπισης
Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τεχνοφοβία των εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πραγματικότητα ή μύθος;
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης
Βικτωρία Παύλου
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης
Παναγιώτης Αναστασιάδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Μάριος Βρυωνίδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Νικήτας Πολεμικός
Χρυσή Βιτσιλάκη
Χριστίνα Παπαηλιού
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Ιωάννης Παπαδάτος
Πυργιωτάκης
Ιωάννης
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Επιβλέπων/ουσα
Ελένη Ταρατόρη
Μέλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Εμμανουήλ Κόνσολας
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΘΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΟΔΟΝΤΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Διαμόρφωση ταυτότητας κοινωνικού
φύλου μέσα από την μόδα και την
ένδυση
Ο Ρόλος των ΜΚΟ και των Φεμινιστικών
Οργανώσεων στο Θέμα της
καταπολέμησης της βίας κατά των
γυναικών
Αντιλήψεις εργαζόμενων γονέων του Δ.
Μυτιλήνης για την συμφιλίωση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Οι απόψεις των αποφοίτων του Τμήματος
Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής
Μακεδονίας σε θέματα φύλου και
κοινωνικού κύρους του επαγγέλματός
τους.
Ομόφυλα ζευγάρια και πιθανές
επιπτώσεις στην ανατροφή των παιδιών:
Λαϊκές πεποιθήσεις και επιστημονικά
δεδομένα.
Η «τρομερή απειλή» του λεσβιασμού:
στερεότυπα και αναπαραστάσεις –
διακρίσεις, βία και κοινωνικός
αποκλεισμός στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα.
Φύλο και Μαθηματική Εκπαίδευση στη
προσχολική ηλικία
Φύλο και επιλογή κατεύθυνσης ή τομέα
στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια στο
νομό Χανίων.
Κοινωνικό φύλο και ανοικτή μάθηση
μέσω διαδικτύου: Μελέτη περίπτωσης το
πιλοτικό έργο της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς
Μαρία Γκασούκα
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Νικήτας Πολεμικός
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Μαρία Γκασούκα
Καντσά Βενετία
Κων/νος Γιαννακόπουλος
Μαρία Χιονίδου –
Μοσκοφόγλου
Πυργιωτάκης
Ιωάννης
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
ΛΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΙΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΞΟΥΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΑΝΝΑ
Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτών
ενηλίκων για τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας: Μια μελέτη περίπτωσης των
ΣΔΕ Θεσσαλίας.
Μια κοινωνιολογική ανάλυση του
ελευθέρου χρόνου των εφήβων
Συναισθηματική Νοημοσύνη και
Παθολογική Χρήση Του Διαδικτύου
Συγκριτική μελέτη των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών των δύο φύλων σε
λογοτεχνικά κείμενα.
Μελέτη περίπτωσης ΟΑΕΔ : Διερεύνηση
των αναγκών για συμβουλευτική μέσω
διαδικτύου.
Η Επίδραση της Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη Διδασκαλία
Προβλεπτικοί παράγοντες της
παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου σε
εργαζομένους
Η έμφυλη διάσταση της κατάρτισης
ανέργων σε σχέση με τις προοπτικές
απασχόλησης τους
Φύλο και Εξάρτηση από Ψυχοτρόπες
Ουσίες
Emma Goldman: Πρώιμες φεμινιστικές
ιδέες στο αμερικάνικο αναρχικό κίνημα
του 20ου αιώνα
Τηλεσυμβουλευτική: πρόκληση για ένα
νέο θεραπευτικό μοντέλο ή άλλη μια
μορφή αποστειρωμένης τεχνολογικής
καινοτομίας
Ο ρόλος των προσωπικών και εργασιακών
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Εμμανουήλ Κόνσολας
Μάριος Βρυωνίδης
Διονύσης Γουβιάς
Μαρία Γκασούκα
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Χριστίνα Παπαηλιού
Νικήτας Πολεμικός
Χριστίνα Παπαηλιού
Εμμανουήλ Κόνσολας
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ιωάννης Τσαούσης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
ΙωάννηςΠαπαδάτος
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
ΠΑΤΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΓΛΑΪΑ
ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΖΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ-ΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΒΑΪΑ
χαρακτηριστικών στην εμφάνιση του
φαινομένου της εργασιακής εξουθένωσης
(burnout)
Ο ρόλος των προσωπικών και των
εργασιακών χαρακτηριστικών στην
εμφάνιση της εργασιακής θυματοποίησης
(mobbing). Μία έμφυλη προσέγγιση στην
ελληνική πραγματικότητα
Διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την ανάπτυξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στο Διαδίκτυο
Η διαχρονικότητα της Δια Βίου Μάθησης
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και ειδικότερα
η σύνδεσή της με την προκλασική και
κλασική ελληνική αρχαιότητα".
Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος
Αναστασιάδης
Φύλο και συμμετοχή σε προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων
Ανάληψη και άσκηση του διευθυντικού
ρόλου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
από γυναίκες
Διερεύνηση της επαγγελματικής
κατάστασης των αποφοίτων των ΣΔΕ. Η
περίπτωση του ΣΔΕ Τυλίσου Ηρακλείου
Κρήτης
Η διερεύνηση των διαφορών της
επιχειρηματικής παρουσίας των ανδρών
και των γυναικών στην Ελλάδα
Πλοκή και χαρακτήρες στα ελληνικά
εφηβικά μυθιστορήματα της περιόδου
1990-2010 με θέμα το διαζύγιο
Διερεύνηση της έμφυλης διάστασης σε
Ιωάννης Τσαούσης
Μάριος Βρυωνίδης
Πέτρος Ρούσσος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Παναγιώτης
Αναστασιάδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Καραντζόλα
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Καραντζόλα
Μάριος Βρυωνίδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
ΙωάννηςΠαπαδάτος
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διαμάντη
Αναγνωστοπούλου
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
επαγγέλματα αυξημένου κοινωνικού
κύρους στην ελληνικό χώρο. Απόψεις και
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών α/θμιας
και β/θμιας εκπαίδευσης του νομού
Φθιώτιδας
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι γυναίκες στην Διοίκηση της
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Το
παράδειγμα του Ν. Σερρών
ΑΡΩΝΗ ΕΛΠΙΣ
Σεξισμός και Στερεότυπα σε βιβλία και σε
παιδαγωγικό υλικό της προσχολικής
εκπαίδευσης
Επιβλέπων/ουσα
Ελένη Ταρατόρη
Μέλη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Εμμανουήλ Κόνσολας
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
3η Ηλικία και Νέες Τεχνολογίες
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Ελένη Ταρατόρη
ΒΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού για τη
διδασκαλία της ξένης
γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
Φύλο και Σχολική Διοίκηση: Το φαινόμενο
της Γυάλινης Οροφής
Στάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Απέναντι Στην Αξιολόγησή
Τους - Η Περίπτωση του Νομού Ηλείας
Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της
σχολικής μονάδας- Το παράδειγμα του
Ν.Θεσσαλονίκης
Ο ρόλος του άνδρα παιδαγωγού στην
προσχολική εκπαίδευση και οι αντιλήψεις
των γονέων και των γυναικών
παιδαγωγών για την παρουσία του μέσα
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Ιωάννης Παπαδάτος
Περσεφόνη Φώκιαλη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Καθηγήτρια Χρυσή
Διονύσης Γουβιάς
Διονύσης Γουβιάς,
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Μαρία Γκασούκα
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
στον Παιδικό Σταθμό
Δια Βίου Μάθηση. Εφαλτήριο ή
τροχοπέδη για την επαγγελματική εξέλιξη
των γυναικών εκπαιδευτικών; Το
παράδειγμα του Δήμου Συκεών
Θεσ/νίκης
Γυναικεία κακοποίηση στην περίοδο της
κρίσης
Επιλογή επιστημονικού κλάδου σπουδών
από τους/τις μαθητές/τρίες λυκείου: το
παράδειγμα των μαθητών λυκείων της
πόλης της Ρόδου
Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών
εκπαιδευτών ΣΔΕ φυλακών Αγ. Στεφάνου
Πάτρας σε σχέση με τη χρήση βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών
Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα στην
Προσχολική Εκπαίδευση και το
φαινόμενο της Γυάλινης Οροφής
Γονεϊκή αποδοχή-απόρριψη και ευζωία
Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου από
Έφηβους Χρήστες
Φύλο και σχολικός εκφοβισμός σε
διαπολιτισμικά σχολεία του κέντρου της
Αθήνας
Ο ρόλος του/της διευθυντή/τριας της
σχολικής μονάδας στην επαγγελματική
εξουθένωση των εκπαιδευτικών
Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο
περιβάλλον εγκλεισμού και κοινωνικού
αποκλεισμού των φυλακών
Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ολγα Θεμελή
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης Τσαούσης
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Καθηγήτρια Ελένη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ολγα Θεμελή
Ιωάννης Τσαούσης
Χριστίνα Παπαηλιού
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Χρυσή
Ελένη Ταρατόρη
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Ολγα Θεμελή
Νικήτας Πολεμικός
Πέτρος Ρούσσος
Χριστίνα Παπαηλιού
Ολγα Θεμελή
Νικήτας Πολεμικός
Χριστίνα Παπαηλιού
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Ολγα Θεμελή
Ολγα Θεμελή
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μάριος Βρυωνίδης
ΜΠΑΔΙΚΙΑΝ ΑΓΛΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΥΡΜΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
εκπαιδευτικής μονάδας: η περίπτωση των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΕ)
Παθολογική χρήση διαδικτύου και
αυτοεικόνα των χρηστών
Η έμφυλη διάσταση της πιστοποίησης
των εκπαιδευτών ενηλίκων
Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Διαχείριση της
Γνώσης και η Συμβολή των Τεχνολογικών
Καινοτομιών
Η διάσταση της μάθησης στην εθελοντική
εργασία: άτυπη μάθηση και πιστοποίηση
μαθησιακών αποτελεσμάτων
Mobile Learning
Η έμφυλη διάσταση στη διοίκηση
σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης
στο Ν. Αργολίδας. Υφίσταται η ύπαρξη
«γυάλινης οροφής»
Η παρουσία των ΜΚΟ και του
εθελοντισμού σε εικονικούς κόσμους.
Μελέτη περίπτωσης το Second Life
Η συμβολή των Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) στην επαγγελματική
ανάπτυξη των μεταναστών της Ρόδου
Πολιτικές οικογενειακού γραμματισμού
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας στο
Δημοτικό σχολείο. Το παράδειγμα του Ν.
Ευβοιας
Συνδικάτα και Γυναίκες: έμφυλες
παρουσίες/απουσίες σε έναν
ανδροκεντρικό κόσμο
Διαδρομές Γυναικών της Λέρου:
Εμπειρίες του Γάμου και της
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Νικήτας Πολεμικός
Διονύσης Γουβιάς
Μάριος Βρυωνίδης
Χρυσή Βιτσιλάκη
Κωνσταντίνος
Τσολακίδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Τσαούσης
Μαρία Γκασούκα
Ολγα Θεμελή
Χρυσή Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
Ελένη Καραντζόλα
Μαρία Γκασούκα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Καραντζόλα
Μαρία Γκασούκα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Δημήτριος Χατζηδήμου
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
Χρυσή Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Χρυσή Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς
ΤΑΓΚΑ ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΤEΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012
Ονοματεπώνυμο
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Συντροφικότητας
¨Έμφυλα στερεότυπα στη σχολική τάξη: η
περίπτωση των εκπαιδευτικών μουσικής
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η διάσταση του φύλου στα σχολικά
εγχειρίδια των Μαθηματικών και της
Γλώσσας της δευτέρας δημοτικού
Ο Ρόλος του Γονεϊκού Μοντέλου
Διαπαιδαγώγησης και της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην
Ανάπτυξη Συναισθηματικών Σχέσεων
στην Εφηβική Ηλικία
Ο βαθμός και ο τρόπος ενσωμάτωσης των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από
τους/τις πιστοποιημένους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Β' Επιπέδου στις ΤΠΕ, ανά
φύλο
Φύλο και Απασχόληση στον Εικονικό
Κόσμο του Second Life
Μαρία Γκασούκα
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Διονύσης Γουβιάς
Ιωάννης Παπαδάτος
Εμμανουήλ Κόνσολας
Ιωάννης Τσαούσης
Νικήτας Πολεμικός
Χριστίνα Παπαηλιού
Κωνσταντίνος
Τσολακίδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Περσεφόνη Φώκιαλη
Μαρία Γκασούκα
Κωνσταντίνος Τσολακίδης
Οι σχέσεις μεταξύ οικογένειας
προσανατολισμού και αναπαραγωγικής
οικογένειας και οι διαφυλλικές επιρροές
Η Έμφυλη Διάσταση της Συνεργατικής
Ηγεσίας Μέσα Στα Πλαίσια Του «Νέου
Σχολείου»: Mελέτες Περίπτωσης
Πυργιωτάκης
Ιωάννης
Μαρία Γκασούκα
Μάριος Βρυωνίδης
Περσεφόνη Φώκιαλη
Χρυσή Βιτσιλάκη
Ελένη Ταρατόρη
Τίτλος διπλωματικής εργασίας
Οι ανδρικοί και γυναικείοι ρόλοι στις
σύγχρονες τουρκικές τηλεοπτικές σειρές
Ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας στην
Επιβλέπων/ουσα
Καθηγητής Ιωάννης
Παπαδόπουλος
Χρήστος Σαϊτης,
Μέλη
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης Παπαδάτος
Νικήτας Πολεμικός
Περσεφόνη Φώκιαλη
ΒΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΙΑΚΙΔΗ-ΚΩΣΤΑ
αποτελεσματική λειτουργία των
ολοήμερων δημοτικών σχολείων με
ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα του
νομού Αττικής
Οι διαπροσωπικές σχέσεις
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων και
εκπαιδευτικών, ως παράγοντας
αποτελεσματικής λειτουργίας των
σχολείων τους: Η περίπτωση των
δημοτικών σχολείων στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Το φαινόμενο του διαδικτυακού
εκφοβισμού σε μαθητές/ριες
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: Ο ρόλος της οικογένειας και
του σχολείου
Η ευαισθητοποίηση /ενημέρωση της
Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου σε θέματα
ισότητας των φύλων και η συμβολή της
στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας
Αξιοποίηση του υπολογιστή στην
προσχολική ηλικία. Στάσεις και
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
Παιδί και παιχνίδι στη σύγχρονη
κοινωνία. Συγκριτική μελέτη αστικής και
αγροτικής περιοχής στο Ν. Ηρακλείου
Γυναίκα και επιχειρηματικότητα στον
τομέα των παραδοσιακών τοπικών
προϊόντων στα Δωδεκάνησα
Κατανόηση και αναδιήγηση αφηγήματος
από παιδιά με νοητική υστέρηση: έμφυλη
διάσταση
Ανάπτυξη ηγετικών στελεχών στην
Χρήστος Σαϊτης,
Νικήτας Πολεμικός,
Περσεφόνη Φώκιαλη,
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Τσαούσης
Χριστίνα Παπαηλιού
Μαρία Γκασούκα
Ολγα Θεμελή
Διονύσης Γουβιάς
Πέτρος Ρούσσος
Διονύσης Γουβιάς
Ευγενία Αρβανίτη
Καθηγητής
Πυργιωτάκης
Ιωάννης
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Χριστίνα Παπαηλιού
Μαρία Γκασούκα
Νικήτας Πολεμικός,
Διονύσης Γουβιάς,
Περσεφόνη
Καθηγήτρια Χρυσή
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΝΝΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΚΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΠΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
εκπαίδευση- Ο ρόλος της επιμόρφωσης
και της δια βίου μάθησης
Φύλο και Πολυπραγμοσύνη στην
Κοινωνία της Πληροφορίας
Φύλο και Μαθηματική Εκπαίδευση
Επίδραση του φύλου στις στάσεις ατόμων
τρίτης ηλικίας απέναντι στις Τ.Π.Ε.
Το σύνδρομο της επαγγελματικής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών στο
χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η
επίδρασή του στην επαγγελματική και
κοινωνική ζωή του/της εκπαιδευτικού
Τα χαρακτηριστικά του/της
εκπαιδευτή/ριας ενηλίκων: σύγχρονες
προσεγγίσεις και ρόλοι
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης - Δυνατότητες και
προοπτικές
Η επιχειρηματικότητα και το προφίλ
του/της μετανάστη/τριας επιχειρηματία
της Ρόδου
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η
επαγγελματική αφοσίωση των
εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας.
Ο διαμεσολαβητικός ή/και ρυθμιστικός
ρόλος της στάσης τους για την κοινωνική
και συναισθηματική ανάπτυξη
Στάσεις και αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών για τη λειτουργικότητα
του Συλλόγου Διδασκόντων στα σχολεία
Φώκιαλη,
Βιτσιλάκη
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Χριστίνα Παπαηλιού
Κωνσταντίνος
Τσολακίδης
Χριστίνα Παπαηλιού
Μαρία Γκασούκα
Αντώνης Λιοναράκης
Διονύσης Γουβιάς,
Ευγενία Αρβανίτη
Ολγα Θεμελή
Μάριος Βρυωνίδης,
Σοφός Λοΐζος
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Χριστίνα Παπαηλιού
Χρήστος Σαϊτης,
Νικήτας Πολεμικός,
Περσεφόνη Φώκιαλη,
Πέτρος Ρούσσος
Μαρία Χιονίδου –
Μοσκοφόγλου,
Πέτρος Ρούσσος
Καθηγητής Νικήτας
Πολεμικός
Διονύσης Γουβιάς,
Ιωάννης Τσαούσης
ΚΛΟΥΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΙΒΕΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Η γυναίκα θύμα συντροφικής
κακοποίησης και δομές υποστήριξης στον
Νομό Θεσσαλονίκης
Φύλο και νέες μορφές απασχόλησης: Η
ανάπτυξη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα
από προγράμματα επιχειρηματικότητας
Φύλο και στρατιωτική σταδιοδρομία: το
παράδειγμα της σχολής ευελπιδων
Το εικονογραφημένο σχολικό βιβλίο και η
επίδρασή του στην επίδοση των
μαθητών/ριων του δημοτικού σχολείου
Διδασκαλία των Μαθηματικών στο
δημοτικό σχολείο με τη χρήση
ηλεκτρονικού παιχνιδιού
Ο ρόλος του/της Διευθυντή/ριας στην
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου
και της οικογένειας, στα σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό
Αττικής
Στάσεις--απόψεις και ο ρόλος των
ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης
στην εισαγωγή νέων τεχνολόγιων και
καινοτόμων δράσεων, στο σχολικό
περιβάλλον- Έμφυλες διαστάσεις
Η πολιτική κοινωνικοποίηση των
μαθητών/ριών στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση μέσα από το σχολικό
περιβάλλον. Απόψεις των μαθητών/ριών
Ολγα Θεμελή
Νικήτας Πολεμικός,
Μαρία Γκασούκα
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Διονύσης Γουβιάς,
Καθηγητής
Πυργιωτάκης
Ιωάννης
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Μαρία Γκασούκα
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Περσεφόνη Φώκιαλη,
Πέτρος Ρούσσος
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Μαρία Χιονίδου –
Μοσκοφόγλου,
Χρήστος Σαϊτης,
Νικήτας Πολεμικός
Περσεφόνη Φώκιαλη,
Πέτρος Ρούσσος
Κωνσταντίνος
Τσολακίδης
Μάριος Βρυωνίδης,
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Διονύσης Γουβιάς,
ΝΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ
ΠΑΣΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΔΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΖΑΛΑΜΠΥΡΑ ΡΩΞΑΝΗ
Λυκείου
Διαφορές αντιμετώπισης των παιδιών του
δημοτικού σχολείου με μαθησιακές
δυσκολίες από τον/την δάσκαλο/α της
τάξης, ανάλογα με το φύλο
Πολυγραμματισμοί: κριτική κατανόηση
και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων
στη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας στο γυμνάσιο
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης: Ο ρυθμιστικός ρόλος
του πολυαξονικού μοντέλου στρατηγικών
διαχείρισης
Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου.
Εθισμός σε εικονικά διαδικτυακά
παιχνίδια ρόλων (World of Warcraft κ.α.)
και η επίδρασή του στις διαπροσωπικές
σχέσεις και την κοινωνική ζωή
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη
διοίκηση των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας με βάση
το φύλο
Η Γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη και οι
μέθοδοι διαπαιδαγώγησης. Ο
ρυθμιστικός ρόλος της Συναισθηματικής
Νοημοσύνης
Έμφυλα Στερεότυπα στα επαγγέλματα
υψηλού κοινωνικού κύρους στην
Ελλάδα.Απόψεις των δυο φύλων με
Επαγγέλματα Υψηλού Κοινωνικού
Κύρους
Καθηγητής Νικήτας
Πολεμικός
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Χριστίνα Παπαηλιού
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Ελένη
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Χριστίνα Παπαηλιού
Πέτρος Ρούσσος
Κωνσταντίνος
Τσολακίδης
Χριστίνα Παπαηλιού
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Καθηγήτρια Ελένη
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Ιωάννης Τσαούσης
Πέτρος Ρούσσος
Μάριος Βρυωνίδης,
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Μάριος Βρυωνίδης,
Μαρία Γκασούκα
ΤΡΑΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΟΠΑΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εργασιακά περιβάλλοντα και
Ενδυματολογικός κώδικας: H επίδραση
της ενδυμασίας και εν γένει της
εμφάνισης στο εργασιακό περιβάλλον για
την έμφυλη ανέλιξη, το κύρος και την
επαγγελματική επιτυχία σε δημόσιες και
ιδιωτικές επιχειρήσεις
Εκπαίδευση και γυναικεία
επιχειρηματικότητα
Η φιλία αγοριών και κοριτσιών στην
εφηβική ηλικία
Η συμβουλευτική και η
επιχειρηματικότητα σε περιόδους
οικονομικής κρίσης
Η επαγγελματική ικανοποίηση των
γυναικών εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Μαρία Γκασούκα
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Μάριος Βρυωνίδης,
Καθηγήτρια Χρυσή
Βιτσιλάκη
Νικήτας Πολεμικός,
Διονύσης Γουβιάς,
Περσεφόνη
Φώκιαλη,
Καθηγήτρια Χρυσή
Διονύσης Γουβιάς,
Καθηγήτρια Ελένη
Ταρατόρη
Καθηγητής
Δημήτριος
Χατζηδήμου
Χριστίνα Παπαηλιού
Διονύσης Γουβιάς,