Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Σχηµατισµός ακυρωτικής αρµοδιότητας)
ΑΙΤΗΣΗ
Των:
1.
ΒΟΛΟΥ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ΒΟΛΟΥ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΟΥ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΙΜΠΡΑΝΙΕΤΣΟΒΑ ΜΑΡΙΕ του ΓΙΝΤΡΙΧ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ, υπαλλήλου στο ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΙΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
∆Α∆ΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΚΟΛΙΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΖΑΜΠΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΖΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΚΑΡΑΒΙ∆Α ∆ΗΜΗΤΡΑΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡ∆ΑΣΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΙΤΖΑΤΙ∆ΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΪΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥΣΤΕΛΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΤΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΒΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΖΙΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΡΟΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΙΑΝΟΥ ΣΥΝΟ∆Η συζ. ΜΙΧΑΗΛ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΛΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡ∆ΕΛΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
1
41.
ΒΟΛΟΥ
42.
43.
44.
ΒΟΛΟΥ
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ΒΟΛΟΥ
51.
52.
53.
54.
ΒΟΛΟΥ
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ συζ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΚΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΠΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΜΠΕΚΑ ∆ΙΟΜΗ∆Η του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΙΝΤΑΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΝΙΑΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΘΩΜΑ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΛΤΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, υπαλλήλου
στο
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΡΙΣΗ ΛΕΩΝΙΤΣΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΛΕΚΟΥ∆Α ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΝΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΛΑΚΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΕΜΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΡΑΜΠΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΥΛΑΚΟΥ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΕΚΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΤΖΟΥΜΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΜΗΤΡΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΣΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΣΟΥΡΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΑΤΩΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ του ∆ΡΟΣΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΦΥΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΧΑΪ∆ΕΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
76.
ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
77.
ΣΙΩΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
78.
ΜΠΑΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
79.
ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Άρτας
80.
ΡΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
81.
ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΑΝΩ
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
82.
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ
83.
ΚΑΜΠΕΡΗ ΙΛΙΑ∆ΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ
84.
85.
86.
ΠΑΠΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2
87.
ΣΑΛΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΗΡΑΚΛΗ
88.
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ,
89.
∆ΙΡ∆ΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
υπαλλήλων του Πταισµατοδικείου Άρτας
90.
ΝΑΣΗΓΚΟΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
91.
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
92.
∆ΡΙΒΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ
93.
ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
94.
ΚΛΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Άρτας
95.
ΡΟΥΜΠΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
96.
ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
97.
ΑΝ∆ΡΕΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆Η του ΠΑΥΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
98.
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ∆ΡΑΜΑΣ
99.
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
100.
ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΑΞΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
101.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΩΝΙΟΥ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
102.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
103.
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΚΟΥΜΠΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
104.
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
105.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
106.
ΑΛΙΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
107.
ΕΦΡΑΙΜ ΜΠΑΛΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
108.
ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
109.
ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΜΠΟΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
110.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
111.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΝΤΙΚΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
112.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
113.
ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
114.
ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΠΑΠΠΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
115.
ΛΟΥΚΙΑΣ ΠΑΦΙΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
116.
ΕΡΑΤΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
117.
ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
118.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΑΓΖΗ του ΜΗΝΑ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
119.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
120.
ΛΟΥΚΑ ΣΜΠΟΝΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
121.
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
122.
ΣΟΦΙΑΣ ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
123.
ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
124.
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΟΓΚΑ του ΗΛΙΑ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
125.
ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
126.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, υπαλλήλου στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
127.
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΛΑΣΙ∆ΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
128.
129.
130.
131.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΣ ΓΚΑΓΚΑΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΛΕΣΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΦΗΣ ΚΟΝΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
3
132.
ΙΩΑΝΝΑΣ ΖΑΧΑΡΗ του ΠΑΥΛΟΥ
υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών
133.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
134.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΟΛΑΡΗ του ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥ
135.
ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
136.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
137.
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
138.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΩΤΖΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
139.
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΡ∆ΩΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
140.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
141.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
142.
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΤΣΑΡΧΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
143.
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΡ∆ΑΤΖΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
144.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ∆ΕΡΕΜΟΥΚΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
145.
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
146.
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΟΥΜΑΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
υπαλλήλων του Εφετείου Ναυπλίου
147.
∆ΟΥΣΑΓΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
148.
ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
149.
ΖΕΡΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
150.
ΝΤΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου
151.
ΜΠΟΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
152.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
153.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
154.
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑΣ
του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
155.
ΛΕΛΟΥ∆Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΣ του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας
156.
ΣΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπαλλήλου του Εφετείου Λαµίας.
157.
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
158.
ΓΚΟΥΡΛΙΑ
ΕΡΑΣΜΙΑΣ
του ΣΤΑΥΡΟΥ
159.
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ
υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας
160.
ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ του ΗΛΙΑ
161.
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
162.
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
163.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
164.
ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
165.
166.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΘΩΜΑ
167.
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας
4
168.
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΑΚΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΦΕΤΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
169.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΤΟΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ∆ΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
170.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, υπαλλήλου στο ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
171.
ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΑΡΗΝΗΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
172.
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
173.
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
174.
υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου
175.
ΛΟΥΚΑ ΑΥΓΕΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
176.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΡΑΜΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
177.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
178.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
179.
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
180.
ΗΛΙΑ ΚΟΣΜΙ∆Η του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
181.
ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
182.
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
183.
184.
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
185.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
186.
ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λιβαδειάς
187.
ΣΙΩΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
188.
ΜΠΑΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
189.
ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
190.
ΡΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Άρτας
191.
ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΑΝΩ
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
192.
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ
193.
ΚΑΜΠΕΡΗ ΙΛΙΑ∆ΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡ/ΚΕΙΟ ΦΙΛΛΙΠΙΑ∆ΑΣ
194.
ΠΑΠΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
195.
ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
196.
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
197.
ΣΑΛΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΗΡΑΚΛΗ
198.
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
199.
∆ΙΡ∆ΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
υπαλλήλων του Πταισµατοδικείου Άρτας
200.
ΝΑΣΗΓΚΟΓΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
201.
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
202.
∆ΡΙΒΑ ΜΙΧΑΗΛτου ΦΩΤΙΟΥ
203.
ΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
204.
ΚΛΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Άρτας
5
205.
ΡΟΥΜΠΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
206.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
207.
ΣΑΛΙΩΝ-ΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
208.
ΖΕΡΒΟΠΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
209.
ΒΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
210.
ΤΣΩΛΑ ΑΛΙΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
211.
ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
212.
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
213.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
214.
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΖΩΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
215.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
216.
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άρτας
217.
ΖΩΗΣ ΤΑΤΑΡΙ∆ΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
218.
ΖΩΗΣ ΚΕΡΤΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
219.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
220.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΕΛΕΣΚΙ∆Η του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
221.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΛΚΥΡΙΑ∆ΟΥ του ΙΟΡ∆ΑΝΗ
222.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΨΑΛΤΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
223.
ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΑΤΣΙΚΙ∆ΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆Η του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
224.
225.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΑΖΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ
226.
ΒΑΙΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
227.
ΦΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
228.
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
229.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ του ΣΥΜΕΩΝ
230.
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΠΙΝΟΥ πρώην ΓΡΑΒΑΝΗ του ΒΟΛΑΝΗ
231.
ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΟΥΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
υπαλλήλων του Εφετείου Θράκης
232.
ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΚΙΖ∆ΙΜΙ∆ΟΥ του ∆ΗΜΟΥ
233.
ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
234.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΜΙΧΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
235.
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΝΤΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ
236.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΑΚΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
237.
ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
238.
ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙ∆ΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
239.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΡΜΠΕΖΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
240.
ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
241.
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ροδόπης
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΓΚΟΥΤΣΙ∆ΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΒΙ∆Α του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΟΛΛΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΤΣΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΡΥΖΙΩΤΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ∆ΑΛΜΑΤΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΙΖΛΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΜΗΤΟΥΣΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ του ΗΛΙΑ
ΕΥ∆ΟΚΙΑΣ ΓΚΙΟΚΙ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης
253.
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙ∆ΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
254.
ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΛΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
255.
ΜΑΡΘΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
256.
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΛΥΓΓΕΡΟΥ∆Η του ΓΡΗΓΌΡΙΟΥ
257.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΑΛΚΥΡΙΑ∆Η του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
258.
ΜΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ του ΟΜΗΡΟΥ
259.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΗΝΑΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ
260.
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ του ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
261.
∆ΟΜΝΑΣ ΤΣΙΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
υπαλλήλων της Εισαγγελίας Εφετών Θράκη
262.
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ
263.
ΘΕΟΠΟΥΛΑΣ ΤΕΡΖΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
264.
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
265.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆Α∆ΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
266.
ΜΑΡΘΑΣ ∆ΗΜΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Κοµοτηνής
267.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου στο ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
1.
Των υπ' αριθµούς 35605/2.4.2012, 356639/2.4.2012, 35413/2.4.2012,
35301/2.4.2012,
35574/2.4.2012,
35594/14.5.2012,
35575/2.4.2012,
35322/2.4.2012, 35576/2.4.2012, 37185/2.4.2012, 35325/2.4.2012, 35410/2.4.2012,
53262/7.6.2012,
35638/2.4.2012,
35637/2.4.2012,
35636/2.4.2012
35300/2.4.2012,
διαπιστωτικών
πράξεων
45282/10.5.2012,
του
Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
2.
Κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης
ή
µεταγενέστερης, πράξης ή
παράλειψης της διοίκησης.
Ι.
Όλοι οι ως άνω είµαστε µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι. Με τις προσβαλλόµενες
πράξεις καταταχθήκαµε στους αντίστοιχους βαθµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 28 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις αυτές έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα,
δηλαδή έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. Η τελευταία αιτούσα (Οµοσπονδία ∆ικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδος) µε προφανές έννοµο συµφέρον προσβάλλει τις ως άνω πράξεις,
δεδοµένου ότι αποτελεί συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων, η
7
οποία έχει ως καταστατικό σκοπό µεταξύ άλλων την εξωδικαστική και δικαστική
προστασία των εργασιακών συµφερόντων των υπαλλήλων αυτών.
Ειδικότερα, µε το ν. 4024/2011 ρυθµίζεται η βαθµολογική και µισθολογική
κατάσταση εν γένει των διοικητικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ενώ σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4024/2011 οι δικαστικοί υπάλληλοι υπάγονται ρητά στο πεδίο
εφαρµογής του. Στο άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4024/2011 ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι
υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται
αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση το συνολικό
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον
ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθµολογική ή τη µισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής: α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: αα)
µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό
ΣΤ΄, ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι εννέα (9) έτη,
στο Βαθµό Ε΄, γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι
δεκαπέντε (15) έτη, στο Βαθµό ∆΄, δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας µέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για
την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία
(23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Β΄…». Στο άρθρο 29 του ίδιου νόµου
(Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού) ορίζονται τα
ακόλουθα: «1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, λαµβάνουν το βασικό µισθό του βαθµού
αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθµό εξελίσσονται
στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος».
ΙΙ.
Όµως, οι προσβαλλόµενες πράξεις είναι παράνοµες και πρέπει να ακυρωθούν
για τους ακόλουθους νόµιµους και βάσιµους λόγους.
1.
Στο άρθρο 4 (Πεδίο εφαρµογής) του ν. 4024/2011 προβλέπονται τα
ακόλουθα: «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι µόνιµοι και
δόκιµοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου
χρόνου
(Ι∆ΑΧ):
α) του
∆ηµοσίου, β) των
οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού, γ) των Νοµικών Προσώπων
8
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α). Επίσης υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των ∆ικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της
χώρας, γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί, δ) οι
υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της,
και της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο π.δ.
351/1991 (ΑΊ 21), όπως ισχύει, ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών,
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων, στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων ∆ήµων (Π.Ε.∆.), της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.), ζ) οι υπάλληλοι και, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, οι
θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του
άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α` 163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το
άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισµό».
Σύµφωνα µε το άρθρο 92 παρ. 3 Συντ.: «1. Οι υπάλληλοι της γραµµατείας
όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι µόνιµοι. Μπορεί να παυθούν µόνο
µε δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή µε απόφαση δικαστικού
συµβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή
ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, όπως νόµος ορίζει. 2. Νόµος ορίζει τα προσόντα των
υπαλλήλων της γραµµατείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και
τα σχετικά µε την κατάστασή τους γενικά. 3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις,
µεταθέσεις, αποσπάσεις και µετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται κατά
πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόµος
ορίζει. Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους ασκείται από τους
ιεραρχικά προϊσταµένους τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή υπαλλήλους,
καθώς και από υπηρεσιακό συµβούλιο, όπως νόµος ορίζει. Κατά των αποφάσεων που
αφορούν µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς
και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων επιτρέπεται
προσφυγή, όπως νόµος ορίζει. 4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι
δικαστικοί υπάλληλοι. Οι συµβολαιογράφοι και οι άµισθοι φύλακες υποθηκών και
µεταγραφών είναι µόνιµοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις. Οι
9
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρµογή και σε
αυτούς».
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει σαφώς ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι
αποτελούν απολύτως διακριτή κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων µε ιδιαίτερη
συνταγµατική προστασία από αυτή των λοιπών δηµοσίων υπαλλήλων που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 103 Συντ. Η διαφορετική µεταχείριση, την οποία
επιφυλάσσει ο συνταγµατικός νοµοθέτης στους δικαστικούς υπαλλήλους, οφείλεται
κυρίως στην ανάγκη διαφύλαξης της ορθής - νόµιµης λειτουργίας της δικαιοσύνης
µέσω είτε της απαγόρευσης αυθαίρετων τοποθετήσεων υπαλλήλων, είτε της
απαγόρευσης παράνοµων ή αναιτιολόγητων αποµακρύνσεων υπαλλήλων ή άλλων
µεταβολών
της
υπηρεσιακής
τους
κατάστασης
(εγγυήσεις
προσωπικής
και
λειτουργικής ανεξαρτησίας). Επιπλέον, η ιδιαίτερη αυτή συνταγµατική προστασία
αιτιολογείται από το ίδιο το έργο των υπαλλήλων αυτών, το οποίο συνδέεται µε την
υποβοήθηση του δικαιοδοτικού έργου, δεδοµένου ότι µετέχουν στις συνθέσεις των
δικαστικών σχηµατισµών, συντάσσουν µε αυξηµένη ευθύνη τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και τα λοιπά έγγραφα για τη λειτουργία του δικαστηρίου, χορηγούν
αντίγραφα, πιστοποιητικά και αποσπάσµατα δικαστικών αποφάσεων, τηρούν αρχείο
του δικαστηρίου και εν γένει µεριµνούν για τη "δικαστική διαδικασία". Ενόψει αυτής
της από το ίδιο το Σύνταγµα καθιερούµενης διαφοροποίησης των δικαστικών από
τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους, ο κοινός νοµοθέτης δεσµεύεται από τις
συνταγµατικές διατάξεις κατά τη ρύθµιση του υπηρεσιακού, βαθµολογικού και
µισθολογικού καθεστώτος των δικαστικών υπαλλήλων (ΣτΕ Ολοµ. 2908/1986,
2909/1986, 982/2007, 1751//1997). ∆εσµεύεται δηλαδή όχι µόνο να µην τους
εντάσσει σε ενιαίο νοµικό καθεστώς µε τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους (πρβλ.
ΣτΕ 1751/1997), αλλά αντιθέτως να υιοθετεί ρυθµίσεις που διαφοροποιούν τους
δικαστικούς υπαλλήλους από όλες τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων. Όπως
προαναφέρθηκε, µε το ν. 4024/2011 ρυθµίζεται εν γένει η βαθµολογική και
µισθολογική κατάσταση εν γένει των διοικητικών υπαλλήλων του δηµοσίου, ενώ
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4024/2011 οι δικαστικοί υπάλληλοι υπάγονται
ρητά
στο
πεδίο
εφαρµογής
του.
Όµως,
όπως
κατέστη
σαφές
από
τα
προαναφερθέντα, εσφαλµένως οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν συµπεριληφθεί στο ίδιο
νοµοθέτηµα µε τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους, µε το οποίο ο νοµοθέτης
ρυθµίζει ενιαία τη µισθολογική και βαθµολογική τους κατάσταση. Εξάλλου, πρέπει να
επισηµανθεί ότι µε το υπ’ αριθµόν 39/2012 προεδρικό διάταγµα, διατηρήθηκε σε ισχύ
το υφιστάµενο ειδικό σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων της
10
γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των
υπαλλήλων
των
έµµισθων
υποθηκοφυλακείων
και
το
σύστηµα
επιλογής
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων αυτών. Εποµένως, η διάταξη του άρθρου 4
του ν. 4024/2011, η οποία εντάσσει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού την
κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική. Ως εκ
του λόγου αυτού, οι προσβαλλόµενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν, λόγω
παράβασης νόµου.
2.
Ως γνωστόν, µε το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. καθιερώνεται όχι µόνον η ισότητα
των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόµου, αλλά και η ισότητα του νόµου έναντι
αυτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων
πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορεί να
νοµοθετεί κατά διάφορο τρόπο, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη,
αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος.
Αντίστοιχα, κατά τη ρύθµιση διαφορετικών πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και
κατηγοριών προσώπων δεν µπορεί να νοµοθετεί κατά όµοιο τρόπο, επιτάσσοντας την
ανόµοια µεταχείριση ανόµοιων υποθέσεων. Όπως εκτέθηκε αναλυτικά ανωτέρω, οι
δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν απολύτως ξεχωριστή κατηγορία υπαλλήλων σε
σχέση µε τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα, όπως έχει κριθεί από το
Συµβούλιο
της
Επικρατείας
(ΣτΕ
108-110/1997,
115/1997,
1481/2002),
η
διαφορετική ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων σε
σχέση µε τους δηµοσίους υπαλλήλους δικαιολογείται από τη διαφορετική νοµική θέση
και την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων των πρώτων.
Εξάλλου, έχει κριθεί ότι τα
υπηρεσιακά συµβούλια των δικαστικών υπαλλήλων εντάσσονται οργανωτικά στο
δικαστικό µηχανισµό του Κράτους και αποτελούν δικαστικές αρχές, ενόψει του
γεγονότος ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι συµβάλλουν ενεργά στο δικαιοδοτικό έργο των
δικαστηρίων και στη σύνθεσή τους (ΣτΕ 2908/1986). Έχει λοιπόν κριθεί - διαπιστωθεί
ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία δηµοσίων υπαλλήλων, η
οποία τελεί υπό διαφορετικές συνθήκες εργασίας από αυτές υπό τις οποίες τελούν οι
λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ν.π.δ.δ., δεδοµένου ότι εντάσσονται στη
∆ικαιοσύνη. Εποµένως επιβάλλεται η διαφορετική ρύθµιση της υπηρεσιακής τους
κατάστασης. Ενόψει και των ιδιαίτερων σε σχέση µε τους λοιπούς δηµοσίους
υπαλλήλους χαρακτηριστικών των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων τελούν υπό την
11
άµεση
εποπτεία
των
δικαστικών
λειτουργών
(ΣτΕ
1481
και
1482/2002),
συγκροτώντας το οργανωτικό τµήµα της δικαιοσύνης.
Εν προκειµένω, η κοινή πρόβλεψη του ν. 4024/2011 έχει ως αποτέλεσµα
διαφορετικές εκ του Συντάγµατος κατηγορίες υπαλλήλων, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω,
να τυγχάνουν όµοιου χειρισµού. Η όµοια νοµοθετική µεταχείριση δικαστικών
υπαλλήλων και δηµοσίων εν γένει υπαλλήλων ως προς το υπηρεσιακό, βαθµολογικό
και µισθολογικό καθεστώς του συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας η οποία
κατοχυρώνεται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος.
Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η διάταξη που προβλέπει την κατάταξή µου µε
όµοιο τρόπο µε αυτόν που προβλέπεται για τους εν γένει δηµοσίους υπαλλήλους,
καθίσταται ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική. Ως εκ τούτου, οι προσβαλλόµενες
πράξεις, πρέπει να ακυρωθούν.
3.
Εξάλλου, η ως άνω διάταξη αντίκειται και στη συνταγµατικά κατοχυρωµένη
αρχή της αξιοκρατίας, η οποία πηγάζει από το άρθρο 5 παρ. 1, αλλά και από τα
άρθρα 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, η αρχή της αξιοκρατίας,
αλλά και η ειδικότερη έκφανση της ως άνω αναφερθείσας αρχής της ισότητας, αυτή
της αξιοκρατικής ισότητας, επιτάσσει τη µεταχείριση, αξιολόγηση και υπηρεσιακή
εξέλιξη κάθε υπαλλήλου ανάλογα µε τα επιστηµονικά - γνωστικά προσόντα και τις
ικανότητές του. Όµως, η κατάταξη κατά τα προαναφερθέντα σε χαµηλότερο συνιστά
υποβιβασµό του υπαλλήλου. Και τούτο, διότι µε τον τρόπο αυτό επέρχεται άµεσα
δραστική µείωση των αποδοχών του, παρά το γεγονός ότι παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες
και δεν έχει υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωµα ενώ ανακόπτεται αιφνιδίως η
δυνατότητα εν γένει υπηρεσιακής εξέλιξής του. Ως εκ τούτου, η ως άνω διάταξη, µε
την εφαρµογή της οποίας υφιστάµεθα ανυπαίτιο υποβιβασµό, είναι ανίσχυρη ως
αντισυνταγµατική και οι προσβαλλόµενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν.
4.
Εξάλλου, η ως άνω διάταξη αντίκειται και στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. Ο προαναφερθείς υποβιβασµός συνιστά
ανεπίτρεπτη προσβολή των υφιστάµενων περιουσιακών µας δικαιωµάτων, καθ’ ο
µέρος επέρχεται αιφνιδίως και άµεσα δραστική µείωση των αποδοχών µας κατ'
αντιστοιχία του βαθµού κατάταξης, παρά το γεγονός ότι παρέχουµε τις ίδιες
υπηρεσίες και δεν έχουµε υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωµα ενώ
ανακόπτεται αιφνιδίως η δυνατότητα εν γένει υπηρεσιακής εξέλιξής µας. Ως εκ
τούτου, είναι προφανές ότι συντρέχει εν προκειµένω περίπτωση παραβίασης του
12
άρθρου 1 παρ.1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και οι προσβαλλόµενες
πράξεις είναι και για το λόγο αυτό ακυρωτέες.
5.
Οι
προσβαλλόµενες
πράξεις
έχουν
εκδοθεί
κατά
παράβαση
της
κατοχυρωµένης στο άρθρο 25 Συντ. αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του
διοικουµένου.
Η εν λόγω γενική αρχή του διοικητικού δικαίου (και ήδη πλέον
συνταγµατική αρχή, βλ. και ΣτΕ 1508/2002) επιτάσσει τη διατήρηση των γενικών
(εφαρµογής σε όλα τα πρόσωπα) ή ειδικών (εφαρµογής σε ορισµένες κατηγορίες
προσώπων) απρόσωπων κανόνων, καθώς και των ατοµικών ρυθµίσεων που
θεµελιώνουν έννοµα συµφέροντα ή δικαιώµατα θετικά ή αρνητικά καθώς και τη
δυνατότητα απόκτησης δικαιωµάτων. Με τον κανόνα της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης η αρχή της ασφάλειας δικαίου καθίσταται «υποκειµενική», παρέχοντας
προστασία στους διοικουµένους µε την έννοια ότι τα έννοµα συµφέροντα και τα
δικαιώµατα που έχουν ήδη αποκτήσει καθώς και η δυνατότητα απόκτησης
δικαιωµάτων στο µέλλον θα διατηρηθεί και δεν θα µεταβληθούν δυσµενώς (βλ. Επ.
Σπηλιωτόπουλου, Η ασφάλεια δικαίου και η προστασία των περιουσιακών δηµοσίων
δικαιωµάτων στο ελληνικό δίκαιο, ∆τΑ, τ.Ι/2003 (εκτός σειράς) – Κράτος ∆ικαίου και
Προστατευόµενη Εµπιστοσύνη, σελ. 23 επ.). Η αρχή της προστασίας της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης εντάσσεται άλλωστε, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις θεµελιώδεις αρχές της
Κοινότητας και αποβλέπει στη διασφάλιση από την απρόβλεπτη µεταβολή
καταστάσεων και εννόµων σχέσεων που διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
Εν προκειµένω, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί κατά
παράβαση της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. Και
τούτο, διότι για όσους ήδη υπηρετούν ως δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχει θεσπισθεί
µεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επέρχετο οµαλή µεταβολή της
υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάταξης του υπαλλήλου. Αντίθετα, η εν λόγω
µεταβολή γίνεται αιφνιδίως µε την έναρξη ισχύος του νόµου, ανατρέποντας δεδοµένα
διαβίωσης που είχαν ήδη δηµιουργηθεί για εµάς και τις οικογένειές µας. Η παράβαση
εποµένως της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου εν
προκειµένω
καθιστά
τη
σχετική
διάταξη
ανίσχυρη
και
συνακόλουθα
τις
προσβαλλόµενες πράξεις ακυρωτέες.
13
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
που είναι νόµιµοι και βάσιµοι και για όσους άλλους επιφυλασσόµαστε να
προσθέσουµε νοµίµως στο µέλλον,
ΖΗΤΟΥΜΕ
- Να γίνει δεκτή η παρούσα.
- Να ακυρωθούν οι προσβαλλόµενες πράξεις.
- Να καταδικασθεί το καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη µας.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
14