4 ΓΙΑ "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4
ΓΙΑ
θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται:
1) "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ"
(
)
2) ∆ΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!
(
)
3) ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟ
(
)
4) ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
(
)
5) ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
(
)
6) ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
(
)
ΣΥΝΟΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(
)
ι) Ο αριθµός των ψήφων (σταυρών) προτίµησης τους οποίους έλαβε ο καθένας των υποψηφίων του κάθε
συνδυασµού ανέρχεται ως εξής:
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 1 από 13)
5
ΓΙΑ
Συνδιασµός 1: "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ"
1
ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2
ΑΥΓΟΥΣΤΗ-ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ του ΣΑΒΒΑ
5
ΖΟΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6
ΚΑΤΖΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
7
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
9
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
11
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
12
ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13
ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
14
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15
ΜΠΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17
ΣΑΡΡΗ ΕΛΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ
18
ΣΕΜΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
19
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΘΕΟΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΚΑΝ∆ΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΜΑΝΩΛΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΜΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 2 από 13)
6
ΓΙΑ
Συνδιασµός 1: "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ"
15
ΠΕΤΡΑΚΗ-ΧΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
16
ΠΕΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΠΟΥΝΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΠΟΥΝΤΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΠΟΥΝΤΙ∆ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
21
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
22
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΓΑΙΤΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΚΑΠΡΕΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ
5
ΛΕΙΒΑ∆Α-ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
6
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7
ΜΑΡΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8
ΠΕΛΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 3 από 13)
7
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ∆ΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!
1
ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2
ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΗΛΙΑ
4
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6
∆ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ
7
∆ΟΥΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΥΜΙΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
8
ΖΥΜΑΡΑΚΗ-ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΤΙΤΗ) του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
11
ΛΑΜΠΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
12
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14
ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
15
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΑΛΕΞΙΟΥ
16
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17
ΜΠΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
18
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19
ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
20
ΧΗΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΤΑ) του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΝΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 4 από 13)
8
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ∆ΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!
15
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
16
ΣΟΥΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΛΟΥΚΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ του ΣΤΑΥΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΤΖΑΝΑΚΗΣ-∆ΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2
ΒΕΛΛΗ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΜΑΡΚΟΥ
3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΓΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5
∆ΑΜΙΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6
ΖΗΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΛΗ-ΑΛΜΠΑΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
8
ΜΩΡΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
9
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
10
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
11
ΠΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 5 από 13)
9
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟ
1
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3
ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
5
ΓΑΒΑΛΑ- ΠΙΠΕΡΙ∆ΟΥ ΖΑΜΠΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6
ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9
ΚΑΝΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10
ΚΑΤΣΟΥΦΡΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ (ΜΑΓ∆Α) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
11
ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
12
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
13
ΜΑΜΩΝΑ-ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
14
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
15
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16
ΠΑΠΠΑΣ-ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΑΝ∆ΡΕΟΥ
19
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ
20
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΓΑΚΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (ΜΕΝΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΓΕΡΑΡ∆ΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
∆ΕΡΤΙΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΚΑΡΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΚΑΨΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΦΩΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
15
ΜΑΡΚΑΚΗ ΛΙΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 6 από 13)
10
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟ
16
ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
21
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
22
ΠΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
23
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
24
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ-ΤΣΟΛΑΚΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
25
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΦΩΤΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
26
ΤΖΑΦΟΛΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
27
ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΖΑΧΑΡΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
28
ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
29
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
30
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ-ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
2
ΓΚΙΟΚΑ Ή ΣΠΙΤΣΙΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ
3
ΖΑΝΑΗΛΟΓΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
5
ΚΑΪΜΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6
ΚΑΝΙΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ (ΤΖΙΛΥ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8
ΚΩΤΟΓΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
9
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10
ΠΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΛΕΝΑ) του ΒΛΑΣΙΟΥ
11
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 7 από 13)
11
ΓΙΑ
Συνδιασµός 4: ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
1
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
2
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΠΕΤΡΟΥ
3
∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
4
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΚΑΛ∆ΕΡΕΜΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
10
ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
12
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
13
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
15
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16
ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17
ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ
19
ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΥ
20
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
ΓΚΕΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΛΟΥΚΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΜΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 8 από 13)
12
ΓΙΑ
Συνδιασµός 4: ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣ
15
ΜΕΝΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
16
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΠΑΡΘΕΝΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
21
ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
22
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
23
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΝΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
24
ΣΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
25
ΣΕΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
26
ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
27
ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
28
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
29
ΦΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
30
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
2
∆ΡΑΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΟΥΙΖΟΥ
5
ΠΟΥΛΑΚΗ-ΣΙΜΙΤΖΗ ΖΗΝΟΒΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (ΤΖΕΝΗ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΣΕΪΤΑΝΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7
ΣΠΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
9
ΤΟΖΟΣ-∆ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10
ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ∆ΗΜΟΥ
11
ΤΣΟΥΚΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 9 από 13)
13
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
1
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΟΥΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
6
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚΗΣ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
7
ΚΑΡΥ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΚΙΒΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
9
ΚΙΟΥΦΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ
12
ΛΟΥΪΖΙ∆ΟΥ- ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ(ΕΦΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14
ΜΑΛΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15
ΠΕΤΡΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
16
ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
17
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ
19
ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
20
ΨΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
ΑΧΜΕΤ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΚΙΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΒΡΑΧΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ(ΓΙΑΝΝΑ) του ΝΕΑΡΧΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
∆ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΚΑΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 10 από 13)
14
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
15
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
16
ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΟΡΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ(ΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΠΑΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΠΕΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
21
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΟΦΟΚΛΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
22
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
23
ΣΚΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
24
ΣΥΝ∆ΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
25
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
26
ΤΟΥΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
27
ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
28
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
29
ΧΑΤΖΕΛΗ ΝΙΚΗ(ΝΙΚΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
30
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(ΘΡΑΣΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
Α∆ΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ
2
ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΑΛΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3
∆ΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
5
ΚΑΡΥ∆ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
6
ΚΕΡΚΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
8
ΜΗΛΙΚΑ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
9
ΠΑΣΣΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ(ΕΛΛΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10
ΣΑΚΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 11 από 13)
15
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
1
ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΓΝΑΝΤΙΤΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΟΛΩΝΟΣ
4
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
5
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
6
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
7
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11
ΜΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
ΜΙΧΑΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ
15
ΝΤΟΛΑΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
16
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
17
ΣΑΛΑΒΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ
18
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
19
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
2
ΒΑΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
3
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
4
ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
5
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
6
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
7
ΚΟΚΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
8
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
9
ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
10
ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
11
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
12
ΛΟΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
13
ΜΠΟΥΖΙΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
14
ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
15
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 12 από 13)
16
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
16
ΣΟΥΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
17
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
18
ΤΡΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
19
ΤΣΑΒ∆ΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
20
ΤΣΑΚΑΣ-ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (∆ηµ. Ενότητα
ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
21
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟ∆ΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
22
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΜΟΣΧΑΤΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΡΟΥ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4
ΓΕΩΡΓΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5
ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9
ΡΗΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
10
ΣΚΛΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
11
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
12
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΕΓΑΚΛΗ
Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΤΑΥΡΟΥ
(Σελ. 13 από 13)