ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τμήμα: Εφαρμογών Πληροφορικής
στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Μάθημα: Σεμινάριο Τελειοφοίτων
Καθηγητής: Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής
Αναθέσεις Θεμάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2012 - 2013

Να χρησιμοποιήσετε το ελεύθερο λογισμικό Camtasia Studio για την
παρουσίαση των παραδειγμάτων που θα δημιουργήσετε.
Θ1. «Το εργαλείο Liferay Portal 5.2 (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας,
δυνατότητες) – Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες – Screen Shots. Πρωτότυπα
Παραδείγματα».ΟΜΑΔΑ 1
Θ2. «Το εργαλείο SharePoint 2007 (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας,
δυνατότητες). Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες – Screen Shots. Πρωτότυπα
Παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 2
Θ3.
Multimedia Builder (Παρουσίαση δυνατοτιτων με εικονικές αναπαραστάσεισ και
μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων). ΟΜΑΔΑ 3
Θ4. «Το εργαλείο Joomla (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας,
δυνατότητες, Παραδείγματα) – Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες – Screen
Shots». ΟΜΑΔΑ 4
Θ5. «Το εργαλείο Wordpress (εγκατάσταση, περιγραφή, τρόπος λειτουργίας,
δυνατότητες, Παραδείγματα) – Δημιουργία Οδηγού χρήσης με εικόνες – Screen
Shots». ΟΜΑΔΑ 5
Θ6. «Το εργαλείο MS-SilverLight. Τρόποι δημιουργίας εφαρμογών με χρήση της
γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic. Οδηγός χρήσης, Εκμάθηση με πρωτότυπα
παραδείγματα, Video-μαθήματα» ΟΜΑΔΑ 6
Θ7.
«Επαυξημένη Πραγματικότητα – Εφαρμογές» ΟΜΑΔΑ 7
Θ8.
Κακόβουλο λογισμικό – Διακίνηση και τρόποι προστασίας ΟΜΑΔΑ 8
Θ9. Photoshop – Οδηγός εκμάθησης – Παραδείγματα ΟΜΑΔΑ 9
1
Θ10. Διαχείριση έργων στο διαδίκτυο. [κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ] ΟΜΑΔΑ 10
Θ11. «Σχεδιασμός πρωτότυπων δραστηριοτήτων/Ασκήσεων στα Λειτουργικά
συστήματα Unix-Linux (Η επίλυσή τους θα παρουσιάζεται με εικόνες – print screens
από την εκτέλεση των εντολών)». ΟΜΑΔΑ 11
Θ12. «Λειτουργικά Συστήματα κινητής τηλεφωνίας- Παραδείγματα και συγκρίσεις».
ΟΜΑΔΑ 12
Θ13. «Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα - Προδιαγραφές, σχεδιασμός, τρόπος
εγκατάστασης, ασφάλεια, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα». ΟΜΑΔΑ 13
Θ14. «Πνευματικά Δικαιώματα και διαδίκτυο – Ελληνική και Ευρωπαική
πραγματικότητα». ΟΜΑΔΑ 14
Θ15. Παράνομες συναλλαγές στο διαδίκτυο και Τρόποι εύρεσης (οικονομικές
απάτες, πορνογραφία, παιδεραστία, ναρκωτικά κλπ) ΟΜΑΔΑ 15
Θ16. «Το λογισμικό Open Office – Εγκατάσταση – Δυνατότητες – Παρουσίαση Δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων με εικόνες». ΟΜΑΔΑ 16
Θ17. «Το λογισμικό SPSS – Παρουσίαση - Παραδείγματα – Οδηγός χρήσης». ΟΜΑΔΑ
17
Θ18. "Εκπόνηση έρευνας μέσω ερωτηματολογίου σε ομάδα φοιτητών για την
ανίχνευση των παραγόντων που επειρεάζουν την ανάλυψη επιχειρηματικόύ ρίσκου
και
των
λόγων
που
αποτρέπουν
την
ανάληψη
επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας."ΟΜΑΔΑ 18
Θ19. Σημασιολογικός ιστός - «Semantic Web» - Παραδείγματα ΟΜΑΔΑ 19
Θ20. «Εκπαιδευτικό παιγνίδι στο διαδίκτυο. (Κατηγοριοποίηση ανά γνωστικό
αντικείμενο και ηλικία) - Παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 20
Θ21. «Open Source εργαλεία για την ανάπτυξη 3-διάστατων εικονικών
αναπαραστάσεων - 3D-Tour. Δημιουργία 10 παραδειγμάτων για την ανάδειξη του
Ιστορικού κέντρου της Ι.Π. Μεσολογγίου». ΟΜΑΔΑ 21
Θ22. «Ηλεκτρονικός τρόπος αξιολόγησης με το εργαλείο HotPotatos. Δημιουργία
ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων για το μάθημα των Λειτουργικών Συστημάτων για
τρία επίπεδα δυσκολίας». ΟΜΑΔΑ 22
Θ23. Το «Ηλεκτρονικό σπίτι»: Απαιτήσεις, εξοπλισμός, τρόποι λειτουργίας,
Αυτοματισμοί, πλεονεκτήματα) - Παραδείγματα ΟΜΑΔΑ 23
Θ24. «Η γλώσσα XML. Σύντομη παρουσίαση και δημιουργία πρωτότυπων
Παραδειγμάτων/ασκήσεων για την εκμάθησή της» ΟΜΑΔΑ 24
2
Θ25. «Web-Radio» - Λογισμικά δημιουργίας και διαχείρισης διαδυκτιακών
ραδιοφονικών σταθμών – Τρόποι ανάπτυξης – Πνευματικά Δικαιώματα. ΟΜΑΔΑ
25
Θ26. «Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων ψηφιακής επεξεργασίας ήχου.
Δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων». ΟΜΑΔΑ 26
Θ27. «Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας για Φορητές Συσκευές» [ΤΖΗΜΑΣ]
ΟΜΑΔΑ 31
Θ28. «Λογισμικά Εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality). Σύντομη
Παρουσίαση-Συγκρίσεις. Επιλέξτε κάποιο και δημιουργήστε μερικά πρωτότυπα
παραδείγματα». ΟΜΑΔΑ 28
Θ29. «Λογισμικά για απομακρυσμένη πρόσβαση σε Η/Υ Θέματα ασφάλειας: Case
Study: Team Viewer». ΟΜΑΔΑ 29
Θ30. Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
Myspace, Hi-5 κ.α) και Προγραμμάτων διαδικτυακής επικοινωνίας (msn, skype,
twitter, κ.α). Αναλυτική αναφορά στους όρους χρήσης – Κίνδυνοι και κοινωνικές
επιπτώσεις. ΟΜΑΔΑ 30
Θ31. «Το πρόγραμμα Flash: Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές
αναπαραστάσεις - Δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων - Οδηγός χρήσης».
ΟΜΑΔΑ 27
Θ32. «Macromedia Director: Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές
αναπαραστάσεις και μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων Οδηγός χρήσης». ΟΜΑΔΑ 32
Θ33. Η χρήση «εικονικών μηχανών» (virtual machines) σε συστήματα desktop και
σε servers με τη χρήση ειδικού λογισμικού. (Εφαρμογές, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα των εφαρμογών αλλά και γενικότερα της χρήσης εικονικών
λειτουργικών συστημάτων) – Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα. ΟΜΑΔΑ 33
Θ34. «Μέθοδοι σύνταξης ερωτηματολογίων για εκπόνηση έρευνας.
Κατηγοριοποιήσεις – Παραδείγματα ερωτηματολογίων. Πραγματοποίηση έρευνας
σχετκά με τη σημασία της παρακολούθησης των μαθημάτων για τους φοιτητές της
ΕΠΔΟ» ΟΜΑΔΑ 34
Θ35. «Τρόποι συλλογής και αξιολόγησης των δεδομένων έρευνας – Μεθοδολογία
έρευνας» ΟΜΑΔΑ 35
Θ36. «Δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση κινούμενων γραφικών στο Web με
χρήση του προγραμματος Adobe After Effects» ΟΜΑΔΑ 36
Θ37. «e- Government. Η Ελληνική πραγματικότητα». ΟΜΑΔΑ 37
3
Θ38. Οντολογίες στον Σημασιολογικό Ιστό. ΟΜΑΔΑ 38
Θ39. Σχεδιαςμόσ και υλοποίηση Κοινοτήτων μάθησης. [κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ] ΟΜΑΔΑ 39
Θ40. Microsoft .ΝΕΤ. Παρουσίαση – Δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών. ΟΜΑΔΑ
40
Θ41. Web Mining. ΟΜΑΔΑ 41
Θ42. Μέθοδοιι συμπίεσης με χρήση της μεθόδου Burrows-Wheeler. ΟΜΑΔΑ 42
Θ43. Συμπίεση κειμένου με τη μέθοδο της αριθμητικής κωδικοποίησης. ΟΜΑΔΑ 43
Θ44. Lectora Publisher (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις
και μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων). ΟΜΑΔΑ 44
Θ45. GameMaker (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις και
μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων). ΟΜΑΔΑ 45
Θ46. DuzzlerMax (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις και
μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων). ΟΜΑΔΑ 46
Θ47. Αλγόριθμοι και Τεχνικές για Text Mining και Text Categorization. ΟΜΑΔΑ 47
Θ48. Συμπίεση κειμένου με τη μέθοδο κωδικοποίησης Huffmann.
Θ49. Microsoft Project (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις
και μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων).
Θ50. Mediator (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις και μέσα
από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων).
Θ51. Visual Basic (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις και
μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων)
Θ52. Inspiration (Παρουσίαση δυνατοτήτων με εικονικές αναπαραστάσεις και μέσα
από τη δημιουργία πρωτότυπων Παραδειγμάτων)
4