2013-1 τιμοκαταλογος λιανικης ανταλλακτικων 50,00 € 0

2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-6189
50,00 € 0-5275
50,00 € 0-6137
50,00 € 0-5303
50,00 €
G2000
G3800
G4500
G5200
Κύλινδρος Φ 30,5 mm
Κύλινδρος Φ 39 mm
Κύλινδρος Φ 43 mm
Κύλινδρος Φ 45 mm
0-6176
16,00 € 0-6282Α
12,50 € 0-5269A
13,50 € 0-6125Α
15,00 €
G2000
G2500
G3800
G4500
Πιστόνι σκέτο Φ 30,5 mm
Πιστόνι πλήρες Φ 34 mm
Πιστόνι πλήρες Φ 39 mm
Πιστόνι πλήρες Φ 43 mm
0-5313Α
15,00 € 0-6174
6,00 € 0-5472
3,00 € 0-5268
3,00 €
G5200
G2000
G2500
G3800
Πιστόνι πλήρες Φ 45 mm
Ελατήριο πιστονιού
Φ 30,5 mm * 1,5 mm
Ελατήριο πιστονιού
Φ 34 mm * 1,5 mm
Ελατήριο πιστονιού
Φ 39 mm * 1,2 mm
0-6126
3,00 € 0-5304
3,00 € 0-6177
2,20 € 0-5818
G4500
G5200
G2000
G4500-G5200
Ελατήριο πιστονιού
Φ 43 mm * 1,2 mm
Ελατήριο πιστονιού
Φ 45 mm * 1,2 mm
Φλάντζα βάσης
κυλίνδρου
Φλάντζα βάσης
κυλίνδρου
0-5798
0,90 € 0-5801
0,90 € 0-5428
0,90 € 0-5591
1,00 €
1,50 €
G3800
G3800
G4500-G5200
G4500-G5200
Φλάντζα εισαγωγής
πλευρά καρμπυρατέρ
Φλάντζα εισαγωγής
πλευρά κυλίνδρου
Φλάντζα εισαγωγής
καρμπυρατέρ
Φλάντζα εξάτμισης
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
K1
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-5522
15,00 € 0-6135
19,00 € 0-5611
G2500
G3800
G4500-G5200
G4500-G5200
Βολάν πλήρες
Βολάν πλήρες
Βολάν πλήρες
Καστάνια
0-6196
20,00 € 0-3065
19,00 € 0-5803
19,00 € 0-6129
G2000
G2500
G3800
G4500-G5200
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
0-6199
19,00 € 0-5475
18,00 € 0-5530
14,00 € 0-6132
0,90 €
20,00 €
19,00 €
G2000
G2500
G3800
G4500-G5200
Εκκινητής πλήρης
Εκκινητής πλήρης
Εκκινητής πλήρης
Εκκινητής πλήρης
0-5474
6,00 € 0-5634
6,00 € 0-5217
4,00 € 0-5871
G2000-G2500
G4500-G5200
G2000-G2500
G4500-G5200
Τροχαλία σκοινιού
Φ 53 mm - 12 mm
Τροχαλία σκοινιού
Φ 65 mm - 14 mm
Ελατήριο εκκινητή
Ελατήριο εκκινητή
0-5628
0,90 € 0-5523
1,20 € 0-5214
2,50 € 0-5585
4,00 €
2,50 €
G4500-G5200
G2500-G3800-G4500
G2000-G2500-G3800
G4500-G5200
Αεραγωγός βολάν
Χειρολαβή σκοινιού
Διακόπτης ΟΝ-ΟFF
Διακόπτης ΟΝ-ΟFF
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
K2
19,00 € 0-5627
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-6185
3,90 € 0-6186
3,90 € 0-5883
2,90 € 0-5884
2,90 €
G2000
G2000
G4500-G5200
G4500-G5200
Τσιμούχα στροφάλου
(συμπλέκτη) 10*20mm
Τσιμούχα στροφάλου
(βολάν) 10*26mm
Τσιμούχα στροφάλου
15 * 35 mm
Τσιμούχα στροφάλου
15 * 28 mm
0-5292
2,00 € 0-5791
3,00 € 0-5792
0,20 € 0-5683
0,90 €
G2500
G2500
G2500
G2500
Ρουλεμάν στροφάλου
28 * 12 * 8 mm
Ρουλεμάν μπιέλλας
10,80 * 8 * 8,70 mm
Ανω ροδέλλα μπιέλλας
Ελατήριο σκανδάλης
0-5787
20,00 € 0-5358
3,00 € 0-5855
1,50 € 0-5361
1,30 €
G2500
G2500
G2500
G2500
Πίσω χειρολαβή
Ανω μέρος πίσω
χειρολαβής
Ντίζα γκαζιού
Σκανδάλη ασφαλείας
0-5210
2,00 € 0-5273
2,00 € 0-5659
1,20 € 0-5544
1,50 €
G2500
G3800
G2500-G3800
G2500-G3800
Τσόκ αέρος
Τσόκ αέρος
Λάστιχο στεγανοποίησης
αναπνευστικού τεποζίτου
Αναπνευστικό τεποζίτου
0-1110
0,90 € 0-1632
1,40 € 0-5216
2,80 € 0-0266
5,40 €
G2500
G2500-G3800
G4500-G5200
G2500-G3800
Γωνιά καρμπυρατέρ
Φίλτρο βενζίνης
Φίλτρο βενζίνης
Φούσκα βενζίνης πλήρης
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
K3
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-6173
30,00 € 0-5276
48,00 € 0-5272
67,00 €
G2000
G2500
G2500
G3800
Καρμπυρατέρ
Καρμπυρατέρ
Καρμπυρατέρ Walbro
Καρμπυρατέρ Walbro
0-5546
67,00 € 0-5547
38,00 € 0-1791
6,90 € 0-5794
0,50 €
G4500-G5200
G4500-G5200
G2000-G2500-G3800
G2500
Καρμπυρατέρ Walbro
Καρμπυρατέρ
Μεμβράνες σετ
Σύνδεσμος σωλήνα
βενζίνης
0-3362
2,50 € 0-6163
4,50 € 0-6171
5,80 € 0-6172
6,00 €
G2000-G2500
G2000
G2000
G2000
Σωλήνας βενζίνης 4,8mm
τιμή ανα μέτρο
Δακτύλιος στεγανότητας
Λαιμός καρμπυρατέρ
Εισαγωγή καρμπυρατέρ
φίλτρου αέρος
0-4840
3,00 € 0-5800
2,00 € 0-5797
2,50 € 0-6164
3,00 €
G2500
G3800
G3800
G4500-G5200
Λαιμός καρμπυρατέρ
Λαιμός καρμπυρατέρ
Εισαγωγή καρμπυρατέρ
φίλτρου αέρος
Λαιμός καρμπυρατέρ
0-1111
1,80 € 0-5638
1,00 € 0-5637
1,00 € 0-5612
3,20 €
G2500
G2500
G2500
G4500-G5200
Δακτύλιος στεγανότητας
Σωληνάκι βενζίνης
χειρολαβής κοντό (Α)
Σωληνάκι βενζίνης
χειρολαβής μακρύ (Β)
Σωληνάκι βενζίνης
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
K4
35,00 € 0-5211
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-5267
3,00 € 0-5146
1,00 € 0-6064
3,00 € 0-6134
G2500
G2500
G3800
G4500-G5200
Φίλτρο αέρος εξωτερικό
Φίλτρο αέρος εσωτερικό
(σφουγγάρι)
Φίλτρο αέρος
Φίλτρο αέρος
0-5213
1,50 € 0-6167
2,80 € 0-6168
2,80 € 0-6169
4,00 €
2,80 €
G2500
G2000
G2000
G2000
Βάση φίλτρου αέρος
Αντιδονητικό πίσω
Αντιδονητικό δεξί
Αντιδονητικό αριστερό
0-5378
1,90 € 0-6165
1,90 € 0-6166
1,90 € 0-5511
1,90 €
G2500
G4500-G5200
G4500-G5200
G2500
Αντιδονητικό
Αντιδονητικό κοντό (Γ)
Αντιδονητικό μακρύ (Β)
Βίδα καπακιού φίλτρου
αέρος
0-5476
3,00 € 0-5324
3,40 € 0-5476
3,00 € 0-6198
5,50 €
G2500
G3800-G4500-G5200
G3800-G4500-G5200
G2000
Τάπα βενζίνης
Τάπα βενζίνης
Τάπα λαδιού
Ρεγουλατόρος πλήρης
0-5277
2,80 € 0-5278
0,60 € 0-5802
3,50 € 0-6133
G2500
G2500
Ρεγουλατόρος πλήρης
Πλαινή βίδα ρεγουλατόρου Ρεγουλατόρος πλήρης
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
G3800
www.myparts.gr
3,50 €
G4500-G5200
Ρεγουλατόρος πλήρης
Τηλ.:210-6626540
K5
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-5804
4,50 € 0-6194
20,00 € 0-5212
10,00 €
G2500-G3800-G4500
G2000
G2500-G3800
G4500-G5200
Φίλτρο λαδιού μεταλλικό
Αντλία λαδιού
Αντλία λαδιού
Αντλία λαδιού
0-6195
6,00 € 0-5215
2,00 € 0-5796
2,50 € 0-6139
3,00 €
G2000
G2500
G3800
G4500-G5200
Γρανάζι αντλίας λαδιού
Γρανάζι αντλίας λαδιού
Φ 10 mm
Γρανάζι αντλίας λαδιού
Φ 10 mm
Γρανάζι αντλίας λαδιού
Φ 12 mm
0-0506
3,00 € 0-5381
6,00 € 0-5376
6,00 € 0-5635
6,00 €
G2500
G2500
G4500-G5200
G4500-G5200
Σωληνάκι λαδιού
Σωληνάκι λαδιού λάμας
Σωληνάκι λαδιού
αντλίας - λάμας
Σωληνάκι λαδιού τεποζίτου
αντλίας
0-5788
25,00 € 0-5531
G2500
7,00 € 0-5534
G3800
Πλαινό κάλυμμα αλυσίδας Πλαινό κάλυμμα αλυσίδας
πλήρες με φρένο αλυσίδας
0-5359
2,50 € 0-5524
7,50 € 0-6197
12,00 €
G4500-G5200
G2000
Πλαινό κάλυμμα αλυσίδας
Πλαινό κάλυμμα αλυσίδας
2,80 € 0-4079
0,90 €
G2500
G3800
G2000-G2500-G3800
Κάλυμμα τρόμπας λαδιού
Κάλυμμα τρόμπας λαδιού
Παξιμάδι λάμας
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
K6
8,00 € 0-6138
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ZENOAH ΚΟMATSU- CRAFTOP- KRAUT- AMA- DO IT- NAKAYAMAKRAFT- BLUE DOT
0-6191
12,00 € 0-6232
8,00 € 0-6065
8,00 € 0-5373
G2000
G2500
Καμπάνα 6 δόντια
χωρίς ρουλεμάν
Καμπάνα 6 δόντια Φ 54mm Καμπάνα 6 δόντια Φ 68mm Καμπάνα 7 δόντια Φ 68mm
χωρίς ρουλεμάν
χωρίς ρουλεμάν
χωρίς ρουλεμάν
2,00 € 0-5374
0-5219
G3800
9,00 €
2,00 € 0-6193
G4500-G5200
3,00 € 0-5613
2,00 €
G2500-G3800
G4500-G5200
G2000
G2500
Ρουλεμάν καμπάνας
12,90*10,00*12,60mm
Ρουλεμάν καμπάνας
14,80*12,00*14,30mm
Ελατήριο συμπλέκτη
Ελατήριο συμπλέκτη
0-6192
17,00 € 0-5196
10,00 € 0-6062
11,00 € 0-5372
13,00 €
G2000
G2500
G3800
G4500-G5200
Συμπλέκτης πλήρης
Συμπλέκτης πλήρης
Συμπλέκτης πλήρης
Συμπλέκτης πλήρης
1,90 € 0-6162
0-5527
20,00 € 0-5535
34,00 € 0-5117
11,00 €
G4500-G5200
G2000
G2500
G2500
Ελατήριο συμπλέκτη
Λάμα 20 εκατοστών 8"
3/8" LP
Λάμα 25 εκατοστών 10"
carving
Λάμα 25 εκατοστών 10"
3/8" LP
0-5469
11,00 € 0-6136
18,00 € 0-6140
19,00 € 0-5315
20,00 €
G2500
G3800
G4500-G5200
G5200
Λάμα 30 εκατοστών 12"
3/8" LP
Λάμα 40 εκατοστών 16"
3/8" LP
Λάμα 45 εκατοστών 18"
325
Λάμα 50 εκατοστών 20"
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
K7
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ CRAFTOP- KRAUT- YIONGJIA- DO IT- NAKAYAMA- ALCOKRAFT-BLUE DOT
0-5061
45,00 € 0-5076
3,00 € 0-5078
3,00 €
PS2500
PS2500
PS2500
PS2500
Κύλινδρος Φ34mm
Πιστόνι πλήρες Φ34mm
Πύρρος Φ 8mm
Ελατήριο πιστονιού
Φ34mm * 1,2mm
Ρουλεμάν μπιέλλας
ΕΞ.10,76mm ΕΣ.8,00mm
1,00 € 0-5070
0-5071
0,90 € 0-5068
0,90 € 0-5067
0,90 €
PS2500
PS2500
PS2500
PS2500
Φλάντζα κυλίνδρου
Φλάντζα εξάτμισης
Φλάντζα εισαγωγής
κυλίνδρου
Φλάντζα εισαγωγής
καρμπυρατέρ
1,90 € 0-5614
0-1580
Μπουζί CHAMPION CJ8
21,00 € 0-5118
3,00 € 0-5053
PS2500
PS2500
PS2500
Ηλεκτρονική
Λαιμός καρμπυρατέρ
Καρμπυρατέρ
7,30 € 0-5761
0-2123
4,00 € 0-5762
4,50 € 0-5051
30,00 €
9,00 €
PS2500
PS2500
PS2500
PS2500
Μεμβράνες σετ
Βάση φίλτρου αέρος
Κάλυμμα φίλτρου αέρος
Φίλτρο αέρος πλήρες με
βάση
0-5063
13,00 € 0-5549
7,00 € 0-6274
9,00 € 0-6275
4,00 €
PS2500
PS2500
M250
M250
Εκκινητής πλήρης
Βάση καστάνιας για το
0-5063
Εκκινητής πλήρης
Βάση καστάνιας για το
0-6274
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
K8
14,00 € 0-5075
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ CRAFTOP- KRAUT- YIONGJIA- DO IT- NAKAYAMA- ALCOKRAFT-BLUE DOT
0-6714
1,80 € 0-5743
Βίδα πύρρος συμπλέκτη
0-5054
6,00 € 0-5523
PS2500
PS2500
PS2500
Τροχαλία σκοινιού
Χειρολαβή σκοινιού
Φίλτρο αέρος
10,00 € 0-6723
2,00 € 0-5062
PS2500
10,00 € 0-3634
Ελατήριο συμπλέκτη
9,50 € 0-5742
Τεπόζιτο βενζίνης
8,00 € 0-5744
4,90 € 0-5741
M250
PS2500
M250
Καμπάνα με 9 εγκοπές
Καμπάνα με τετράγωνο
καρέ
Λάστιχο άξονα
Λάστιχο άξονα
9,80 € 0-5533
3,80 € 0-5659
1,20 € 0-5494
PS2500
PS2500
PS2500
PS2500
Τεπόζιτο λαδιού
Τάπα λαδιού
Λάστιχο στεγανότητας
αναπνευστικού τεποζίτου
Παξιμάδι λάμας
0-6152
4,90 €
Τάπα βενζίνης
PS2500
0-6151
1,20 €
PS2500
Συμπλέκτης
0-6299
1,20 € 0-4873
12,00 € 0-5944
2,50 € 0-5876
3,00 € 0-5055
PS2500
PS2500
PS2500
PS2500
Αντλία λαδιού
Γρανάζι αντλίας λαδιού
Σωληνάκι αντλίας λαδιού
Βολάν
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
www.myparts.gr
3,50 €
0,75 €
15,00 €
Τηλ.:210-6626540
K9
2013-1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ CRAFTOP- KRAUT- YIONGJIA- DO IT- NAKAYAMA- ALCOKRAFT-BLUE DOT
0-5877
55,00 € 0-6153
8,00 € 0-5945
5,00 € 0-5353
Μ250
PS2500
PS2500
PS2500
Γωνιακή κεφαλή πλήρης
Φ26mm - 9 δόντια
Πλαινό καπάκι αλυσίδας
Γρανάζι αλυσίδας
Ρεγουλατόρος
0-5747
4,00 € 0-5746
4,00 € 0-5687
12,00 € 0-5887
Μ250
Μ250
PS2500
Γρανάζι εισαγωγής
γωνιακής 9 δοντιών
Γρανάζι γωνιακής
Γωνιακή κεφαλή σκέτη
Φ26mm
0-5885
19,00 € 0-5060
10,00 € 0-5351
3,20 €
18,00 €
Αξονας σπαστού κονταροπ.
Μήκος 765mm - 7 δόντια
11,00 € 0-5357
11,00 €
PS2500
Εξωτερικό σωλήνα Φ26mm Εξάτμιση
σπαστού κονταροπρίονου
0-6157
7,50 € 0-6276
PS2500
PS2500
Ντίζα γκαζιού
Μέταλλα λάστιχου
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
K10
Λάμα 25 εκατοστά - 10"
Λάμα 30 εκατοστά - 12"
5,00 €
www.myparts.gr
Τηλ.:210-6626540