ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑTA ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
OΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ & ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Uprights and brackets
C LAS SIC
50
50 mm
CLASSIC
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Ορθοστάτης τοίχου ES μονής διάτρησης L500 mm (ζεύγος)
Wall upright ES single slotted L500 mm (pair)
λευκός/white
10000-00000
174504.0008
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10000-00005
174504.0056
10
μαύρο/black
10000-00001
174504.0009
10
Ορθοστάτης τοίχου ES μονής διάτρησης L1000 mm (ζεύγος)
Wall upright ES single slotted L1000 mm (pair)
λευκός/white
10000-00017
174504.0011
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10000-00023
174504.0060
10
μαύρο/black
10000-00018
174504.0012
10
Ορθοστάτης τοίχου ES μονής διάτρησης L1500 mm (ζεύγος)
Wall upright ES single slotted L1500 mm (pair)
λευκός/white
10000-00028
174504.0014
5
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10000-00031
174504.0016
5
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10000-00034
174504.0062
5
μαύρο/black
10000-00029
174504.0015
5
Ορθοστάτης τοίχου ES μονής διάτρησης L2000 mm (ζεύγος)
Wall upright ES single slotted L2000 mm (pair)
λευκό
white
λευκός/white
10000-00039
174504.0018
5
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10000-00041
174504.0020
5
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10000-00044
174504.0064
5
μαύρο/black
10000-00040
174504.0019
5
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
3
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Ορθοστάτης τοίχου ES διπλής διάτρησης L500 mm (ζεύγος)
Wall upright ES double slotted L500 mm (pair)
λευκός/white
10001-00001
174504.0039
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10001-00005
174504.0066
10
Ορθοστάτης τοίχου ES διπλής διάτρησης L1000 mm (ζεύγος)
Wall upright ES double slotted L1000 mm (pair)
λευκός/white
10001-00010
174504.0041
10
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10001-00012
174504.0043
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10001-00014
174504.0068
10
μαύρο/black
10001-00011
174504.0042
10
Ορθοστάτης τοίχου ES διπλής διάτρησης L1500 mm (ζεύγος)
Wall upright ES double slotted L1500 mm (pair)
λευκό
white
λευκός/white
10001-00019
174504.0044
5
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10001-00021
174504.0046
5
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10001-00023
174504.0070
5
μαύρο/black
10001-00020
174504.0045
5
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
4
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Ορθοστάτης τοίχου ES διπλής διάτρησης L2000 mm (ζεύγος)
Wall upright ES double slotted L2000 mm (pair)
λευκός/white
10001-00028
174504.0047
5
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10001-00032
174504.0072
5
μαύρο/black
10001-00029
174504.0048
5
Ορθοστάτης τοίχου ES διπλής διάτρησης L2500 mm (ζεύγος)
Wall upright ES double slotted L2500 mm (pair)
λευκός/white
λευκό
white
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
10001-00037
καφέ
brown
5
174504.0050
5
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Στήριγμα τοίχου βραχίονα ραφιού ES 2 αγκίστρων (2 τεμάχια)
Wall plate single slotted with 2 lugs (2 pieces)
καφέ/brown
10005-00008
174504.0034
10
Στήριγμα τοίχου βραχίονα ραφιού ES 3 αγκίστρων (2 τεμάχια)
Wall plate single slotted with 3 lugs (2 pieces)
λευκός/white
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
λευκό
white
καφέ
brown
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
6
10005-00019
174504.0037
10
10005-00024
174504.0078
10
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L150 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L150 mm (piece)
λευκός/white
10105-00101
174505.0194
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10105-00104
174505.0197
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00103
174505.0196
20
μαύρο/black
10105-00102
174505.0195
20
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L200 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L200 mm (piece)
λευκός/white
10105-00201
174505.0198
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10105-00204
174505.0201
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00203
174505.0200
20
μαύρο/black
10105-00202
174505.0199
20
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L250 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L250 mm (piece)
λευκός/white
10105-00301
174505.0202
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00303
174505.0204
20
μαύρο/black
10105-00302
174505.0203
20
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L300 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L300 mm (piece)
λευκό
white
λευκός/white
10105-00401
174505.0206
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00403
174505.0208
20
μαύρο/black
10105-00402
174505.0207
20
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
7
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L350 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L350 mm (piece)
λευκός/white
10105-00501
174505.0210
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10105-00504
174505.0213
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00503
174505.0212
20
μαύρο/black
10105-00502
174505.0211
20
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L400 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket Pro L400 mm (piece)
λευκός/white
10105-00601
174505.0214
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10105-00604
174505.0217
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00603
174505.0216
20
μαύρο/black
10105-00602
174505.0215
20
Βραχίονας ραφιού ES “Pro” δύο αγκίστρων L500 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 Pro L500 mm (piece)
λευκός/white
10105-00801
174505.0225
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10105-00804
174505.0227
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10105-00803
174505.0226
20
μαύρο/black
10105-00802
174505.0228
20
Βραχίονας ραφιού ES τριών αγκίστρων L600 mm (τεμάχιο)
Single-S-50 bracket ES with three lugs L600 mm (piece)
λευκό
white
λευκός/white
10100-00154
174505.0053
20
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10100-00156
174505.0054
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10100-00158
174505.0192
20
μαύρο/black
10100-00155
174505.0279
20
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
8
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES σχήμα “U” L170 mm (τεμάχιο)
Shelf bracket “U” ES L170 mm (piece)
λευκός/white
10201-00002
174502.0014
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10201-00006
174502.0017
20
Βραχίονας ραφιού ES σχήμα “U” L220 mm (τεμάχιο)
Shelf bracket “U” ES L220 mm (piece)
λευκός/white
10201-00008
174502.0018
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10201-00012
174502.0021
20
Βραχίονας ραφιού ES σχήμα “U” L270 mm (τεμάχιο)
Shelf bracket “U” ES L270 mm (piece)
λευκός/white
10201-00015
174502.0022
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10201-00019
174502.0025
20
Βραχίονας ραφιού ES σχήμα “U” L370 mm (τεμάχιο)
Shelf bracket “U” ES L370 mm (piece)
λευκό
white
λευκός/white
10201-00021
174502.0026
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10201-00025
174502.0029
20
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
9
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES σχήμα “U” L470 mm (τεμάχιο)
Shelf bracket “U” ES L470 mm (piece)
λευκό
white
λευκός/white
10201-00027
174502.0030
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10201-00031
174502.0041
20
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
10
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός δύο αγκίστρων L180 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with two lugs L180 mm (pair)
λευκό/white
10300-00019
174505.0117
10
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10300-00021
174505.0129
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00023
174505.0183
10
μαύρο/black
10300-00020
174505.0128
10
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός δύο αγκίστρων L230 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with two lugs L230 mm (pair)
λευκό/white
10300-00026
174505.0118
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00030
174505.0143
10
μαύρο/black
10300-00027
174505.0141
10
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός δύο αγκίστρων L280 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with two lugs L280 mm (pair)
λευκό/white
10300-00033
174505.0119
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00037
174505.0071
10
μαύρο/black
10300-00034
174505.0124
10
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός δύο αγκίστρων L330 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with two lugs L330 mm (pair)
λευκό
white
λευκό/white
10300-00040
174505.0131
10
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10300-00042
174505.0139
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00044
174505.0072
10
μαύρο/black
10300-00041
174505.0127
10
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
11
Ορθοστάτες τοίχου & βραχίονες
Uprights & brackets
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός δύο αγκίστρων L380 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with two lugs L380 mm (pair)
λευκό/white
10300-00047
174505.0120
10
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10300-00049
174505.0126
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00051
174505.0144
10
μαύρο/black
10300-00048
174505.0125
10
Βραχίονας ραφιού ES γωνιακός τριών αγκίστρων L480 mm (ζεύγος)
Shelf bracket ES angle with three lugs L480 mm (pair)
λευκό/white
10300-00000
174505.0116
10
καφέ/brown
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
10300-00002
174505.0146
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10300-00004
174505.0147
10
μαύρο/black
10300-00001
174505.0145
10
Βραχίονας σωλήνα ρούχων ES τριών αγκίστρων L330 mm (τεμάχιο)
Clothes rail bracket ES with three lugs L330 mm (piece)
λευκό
white
λευκός/white
10112-00014
174605.0047
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10112-00015
174605.0037
10
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
12
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΕΣ
Steel shelves, baskets & bookends
ΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΣ
ΤΑΤΕΣ
Α
Ι
Θ
Α
Λ
ΚΑ
Mεταλλικά ράφια, καλάθια & βιβλιοστάτες
Steel shelves, baskets & bookends
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Ράφι μεταλλικό ES 800 x 200 mm (ζεύγος)
Shelf metal ES 800 x 200 mm (pair)
λευκό/white
10700-00004
174506.0000
1
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10700-00010
174506.0007
1
Ράφι μεταλλικό ES 800 x 250 mm (ζεύγος)
Shelf metal ES 800 x 250 mm (pair)
λευκό/white
10700-00012
174506.0001
1
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10700-00018
174506.0004
1
Ράφι μεταλλικό ES 800 x 300 mm (ζεύγος)
Shelf metal ES 800 x 300 mm (pair)
λευκό/white
10700-00020
174506.0002
1
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10700-00025
174506.0005
1
Ράφι μεταλλικό ES 800 x 350 mm (ζεύγος)
Shelf metal ES 800 x 350 mm (pair)
λευκό
white
λευκό/white
10700-00027
174506.0003
1
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10700-00033
174506.0006
1
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
14
Mεταλλικά ράφια, καλάθια & βιβλιοστάτες
Steel shelves, baskets & bookends
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Καλάθι συρμάτινο ES με βραχίονες 800 x 350 mm
Wire basket ES with brackets 800 x 350 mm
λευκό
white
λευκό/white
10705-00000
174507.0002
1
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10705-00003
174507.0003
1
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
15
Mεταλλικά ράφια, καλάθια & βιβλιοστάτες
Steel shelves, baskets & bookends
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βιβλιοστάτης ES ορθοστάτη τοίχου 142 x 118 mm (τεμάχιο)
Book retaining stirrup ES 142 x 118 mm (piece)
λευκός/white
10801-00001
174508.0002
20
καφέ/brown
10801-00004
174508.0015
20
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
10801-00006
174508.0003
20
μαύρο/black
10801-00002
174508.0020
20
Βιβλιοστάτης ES κινητός 120 x 130 mm (4 τεμάχια)
Book end ES movable 120 x 130 mm (4 pieces)
λευκός/white
10803-00000
174508.0008
10
καφέ/brown
10803-00002
174508.0010
10
10803-00004
174508.0019
10
χρώμα αλουμινίου/white aluminium
λευκό
white
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
μαύρο
black
καφέ
brown
16
EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Assembly material
ΣΤΗΡΙΞΗ
Eξαρτήματα στήριξης
Αssembly material
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Σετ εγκατάστασης ES (βίδες 4,5x50 mm & βύσματα τοίχου) 18 τεμάχια
Mounting set ES (screws 4,5x50 mm & wall plugs) 18 pieces
γαλβανισμένες/galvanized
11602-00000
174504.0030
10
Πεταλούδα ES ανοξείδωτη (12 τεμάχια)
Clip holder ES stainless (12 pieces)
Μονή/Sigle
11604-00001
174505.0013
10
Διπλή/Double
11612-00001
174505.0012
10
174505.0109
10
Βεντούζα PVC ES στήριξης γυάλινου ραφιού
Suction PVC pad for glass shelves
20 τεμάχια
11605-00001
18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΦΙΩΝ “LADDER”
Shelving System “LADDER”
LADDER
Σύστημα στήριξης ραφιών “Ladder”
Shelving System “Ladder”
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Βάση στήριξης ραφιών "LADDER", χρώμα αλουμινίου
Basics wire “Ladder” system, white aluminium
54 x 20 cm
10961-00001
175614.0023
1
90 x 20 cm
10961-00005
175614.0025
1
54 x 30 cm
10961-00003
175614.0024
1
90 x 30 cm
10961-00007
175614.0026
1
11602-00014
175614.0031
1
Σετ εγκατάστασης ραφιού “Basic”
4x
8x
Wall fastening set for shelf
-
20
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ιdeas for garages and laundry rooms
ΟΡΓΑ
A
ΝΩΣΗ
Σ
Η
Κ
Η
Θ
ΠΟ
Πρακτικές λύσεις οργάνωσης αποθήκης
Ιdeas for garages and laundry rooms
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα στήριξης επίτοιχο γενικής χρήσης, Χρώμα αλουμινίου (τεμάχιο)
Universal holder wall, White aluminium, White aluminium (piece)
40 x 80 mm
11500-00002
175609.0002
20
80 x 130 mm
11500-00005
175609.0003
20
120 x 150 mm
11500-00008
175609.0004
20
180 x 200 mm
11500-00011
175609.0013
20
Εξάρτημα στήριξης οροφής γενικής χρήσης, Χρώμα αλουμινίου (τεμάχιο)
Universal holder roof, White aluminium (piece)
80 x 130 mm
11501-00002
175609.0014
20
120 x 150 mm
11501-00005
175609.0007
20
180 x 200 mm
11501-00008
175609.0008
20
22
Πρακτικές λύσεις οργάνωσης αποθήκης
Ιdeas for garages and laundry rooms
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα κρεμαστρών μεταλλικό πτυσσόμενο λευκό (τεμάχιο)
Clothes folding metal hanger wall white (piece)
L300 mm
11202-00003
23
174605.0001
10
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ιdeas for tool storage
ΑΠΟ
ΘΗΚ
ΕΥΣΗ
Ν
Ω
Ι
Ε
Λ
ΕΡΓΑ
Πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση εργαλείων
Ideas for tool storage
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πλάτη μεταλλική ES διάτριτη SL 800 x 200 mm (ζεύγος)
Panel steel ES SL perforated 800 x 200 mm (pair)
λευκό/white
11400-00004
174608.0000
1
Σκαφάκι ES πλαστικό για πλάτη SL 90 x 90 x 40 mm (τεμάχιο)
Box ES mini plastic for SL panel 90 x 90 x 40 mm (piece)
11403-00000
λευκό/white
174509.0001
20
Σκαφάκι ES πλαστικό για πλάτη SL 135 x 90 x 40 mm (τεμάχιο)
Box ES mini plastic for SL panel 135 x 90 x 40 mm (piece)
11403-00002
λευκό/white
λευκό
white
25
174509.0023
20
Πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση εργαλείων
Ideas for tool storage
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων μονό 63 x 75 mm
Tool holder single 63 x 75 mm
6 τεμ./pcs
λευκό/white
11404-00002
174509.0039
10
174509.0006
10
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων διπλό 63 x 75 mm
Tool holder double 63 x 75 mm
6 τεμ./pcs
καφέ/brown
11405-00003
Άγκιστρο καμπυλωτό ES για πλάτη SL 63 x 75 mm (2 τεμάχια)
Hook hinged ES curved for SL panel 63 x 75 mm (2 pieces)
γαλβανισμένο/galvanized
11406-00000
174509.0007
10
174509.0009
10
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων 6θέσιο 63 x 75 mm
Tool holder 6-fold 63 x 75 mm
6 τεμ./pcs
καφέ/brown
λευκό
white
11407-00003
καφέ
brown
26
Πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση εργαλείων
Ideas for tool storage
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων ρυθμιζόμενο 42 - 63 x 75 mm
Tool holder 6-fold adjustable 42 - 63 x 75 mm
6 τεμ./pcs
καφέ/brown
11408-00002
174509.0011
10
174509.0029
10
Άγκιστρο πλαστικό ES για πλάτη SL L40 mm
Hook hinged ES plastic for SL panel L40 mm
10 τεμ./pcs
λευκό/white
11409-00001
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων/κλειδιών 133 x 195 mm (τεμάχιο)
Tool holder for wrenches 133 x 195 mm (piece)
λευκό/white
11410-00000
174509.0031
10
λευκό/white
11410-00002
174509.0044
10
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων μονό L360 mm (τεμάχιο)
Tool holder strip single L360 mm (piece)
λευκό
white
λευκό/white
11411-00000
174509.0032
10
λευκό/white
11411-00002
174509.0042
10
καφέ
brown
27
Πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση εργαλείων
Ideas for tool storage
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα στήριξης εργαλείων διπλό L360 mm (τεμάχιο)
Tool holder strip double L360 mm (piece)
λευκό/white
11412-00002
174509.0035
10
Εξάρτημα στήριξης τρυπανιών 188 x 40 x 40 mm (τεμάχιο)
Drill rack 188 x 40 x 40 mm (piece)
λευκό/white
11413-00000
174509.0034
10
λευκό/white
11413-00002
174509.0043
10
Άγκιστρο απλό ES για πλάτη SL, Γαλβανισμένο (4 τεμάχια)
Hook hinged ES for SL panel, Galvanized (4 piece)
λευκό
white
120 mm
11414-00002
174509.0021
10
200 mm
11414-00000
174509.0020
10
καφέ
brown
28
Πρακτικές λύσεις για την αποθήκευση εργαλείων
Ideas for tool storage
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Κιτ οργάνωσης εργαλείων 800 x 400 mm, Λευκό*
Kit ES workshop organizer 800 x 400 mm, White**
-
11300-00000
174510.0014
1
*Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτη μεταλλική διάτρητη 800 x 200, 2 ορθοστάτες L500, 19 εξαρτήματα στήριξης εργαλείων (βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται)
** The kit includes perforated steel panels 800 x 200 mm, 2 wall uprights 500 mm, 19 tool holders of various types (screws &
wall plugs included)
Κιτ οργάνωσης εργαλείων 800 x 400 mm, Λευκό*
Kit ES workshop organizer 800 x 400 mm, White**
11300-00004
-
174510.0035
1
*Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτη μεταλλική διάτρητη 800 x 200, 2 ορθοστάτες L500, 9 εξαρτήματα στήριξης εργαλείων
(βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται)
** The kit includes perforated steel panels 800 x 200 mm, 2 wall uprights 500 mm, 9 tool holders of various types (screws &
wall plugs included)
Κιτ οργάνωσης εργαλείων 800 x 400 mm, Λευκό*
Kit ES workshop organizer 800 x 400 mm, White**
11300-00005
Basic set
174510.0036
1
*Το κιτ περιλαμβάνει 2 τεμάχια πλάτη μεταλλική διάτρητη 800 x 200, 2 ορθοστάτες L500 (βίδες & ούπατ περιλαμβάνονται)
**The kit includes perforated steel panels 800 x 200 mm, 2 wall uprights 500 mm (screws & wall plugs included)
λευκό
white
29
ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Metal furniture legs
Α
Κ
Ι
Λ
Λ
Α
ΜΕΤ
ΠΟΔΙΑ
Ν
Ω
Ι
Ζ
Ε
ΤΡΑΠ
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H100 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H100 mm
λευκό / white
11100-00001
140307.0035
4
μαύρο / black
11100-00002
140307.0043
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00005
140307.0045
4
χρώμιο / chrome
11100-00006
140307.0000
4
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H200 mm
Furniture leg ΕS round Ø30 mm, H200 mm
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00022
140307.0046
4
xρώμιο / chrome
11100-00023
140307.0053
4
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H250 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H250 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11100-00025
140307.0048
4
μαύρο / black
11100-00026
140307.0032
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00029
140307.0047
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
31
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H300 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H300 mm
λευκό / white
11100-00033
140307.0005
4
μαύρο / black
11100-00034
140307.0006
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00037
140307.0038
4
χρώμιο / chrome
11100-00038
140307.0009
4
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H400 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H400 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11100-00048
140307.0010
4
μαύρο / black
11100-00049
140307.0011
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00052
140307.0049
4
χρώμιο / chrome
11100-00053
140307.0050
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
32
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H500 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H500 mm
λευκό / white
11100-00057
140307.0014
4
μαύρο / black
11100-00058
140307.0015
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00123
140307.0051
4
χρώμιο / chrome
11100-00061
140307.0060
4
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H600 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H600 mm
λευκό / white
11100-00064
140307.0018
4
μαύρο / black
11100-00065
140307.0019
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00068
140307.0052
4
χρώμιο / chrome
11100-00069
140307.0065
4
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H700 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H700 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11100-00072
140307.0022
4
μαύρο / black
11100-00073
140307.0023
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00076
140307.0034
4
χρώμιο / chrome
11100-00077
140307.0062
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
33
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES στρογγυλό Ø30 mm, H800 mm
Furniture leg ES round Ø30 mm, H800 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11100-00089
140307.0030
4
μαύρο / black
11100-00090
140307.0031
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11100-00093
140307.0040
4
χρώμιο / chrome
11100-00094
140307.0041
4
inox
(περιορισμένη διαθεσιμότητα)
11100-00159
140307.0064
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
34
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H100 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H100 mm
λευκό / white
11101-00000
140306.0024
4
μαύρο / black
11101-00001
140306.0038
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00004
140306.0026
4
χρώμιο / chrome
11101-00005
140306.0027
4
140306.0039
4
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H200 mm
Furniture leg ΕS square 25x25 mm, H200 mm
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00127
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H250 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H250 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11101-00021
140306.0028
4
μαύρο / black
11101-00022
140306.0029
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00129
140306.0040
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
35
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H300 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H300 mm
λευκό / white
11101-00026
140306.0003
4
μαύρο / black
11101-00027
140306.0018
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00140
140306.0042
4
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H400 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H400 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11101-00037
140306.0005
4
μαύρο / black
11101-00038
140306.0006
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00041
140306.0023
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
36
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H500 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H500 mm
λευκό / white
11101-00045
140306.0019
4
μαύρο / black
11101-00046
140306.0008
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00130
140306.0043
4
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H600 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H700 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11101-00050
140306.0010
4
μαύρο / black
11101-00051
140306.0011
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00131
140306.0044
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
37
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H700 mm
Furniture leg ES square 25x25 mm, H700 mm
λευκό / white
11101-00055
140306.0020
4
μαύρο / black
11101-00056
140306.0013
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00059
140306.0031
4
Πόδι τραπεζιού ES τετράγωνο 25x25 mm, H800 mm
Furniture leg ΕS square 25x25 mm, H800 mm
λευκό
white
μαύρο
black
λευκό / white
11101-00068
140306.0021
4
μαύρο / black
11101-00069
140306.0022
4
χρώμα αλουμίνιο / white aluminium
11101-00072
140306.0033
4
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
38
ανοξείδωτο
inox
Πόδια τραπεζιών
Τable legs
i
Κωδικός/Code
Παραγ./Order
11606-00001
174505.0170
ΕΑΝ
Ρεγουλατόρος ES, Χρωμίου
Adjuster ES, Chrome
-
χρώμα αλουμινίου
white aluminium
χρώμιο
chrome
39
10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Free Standing Sales Units & Accessories for Wall-Mounted Displays
&
ΠΡΟ
ΒΟΛ
Η
Η
Σ
Α
Ι
Σ
Υ
ΠΑΡΟ
40
Στοιχεία προβολής και παρουσίασης
Free Standing Sales Units & Accessories for Wall-Mounted Displays
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Σταντ προβολής ορθοστατών μονής διάτρησης, Μπλε
Sales rack for single slotted uprights, Βlue
640 x 1950 x 450 mm
12701-00001
200104.0009
1
Ράφι προβολής για πλάτη Tegometall, Λευκό (περιλαμβάνει 6 διαχωριστικά)
Bracket display unit, White (6 dividers included)
1250 x 320 mm
12709-00004
200301.0007
1
1333 x 320 mm
12709-00005
200301.0011
1
1000 x 320 mm
12709-00002
200301.0012
1
Διαχωριστικό για ράφι προβολής γωνιών για πλάτη Tego, Λευκό
Divider for sales rack for L-Shape brackets, White
-
12711-00003
200301.0016
1
Άγκιστρο ενισχυμένο ES πλάτης RL, Γαλβανισμένο
Hook ES for RL perforated panel, Galvanized
200 mm
12711-00005
173201.0000
1
300 mm
12711-00008
173201.0001
1
41
Στοιχεία προβολής και παρουσίασης
Free Standing Sales Units & Accessories for Wall-Mounted Displays
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Άγκιστρο RL προβολής διακοσμητικού βραχίονα ES, Λευκό
Hook RL for design bracket, White
L 200 mm
12711-00025
173201.0082
1
Άγκιστρο ES πλάτης RL για γωνίες τριγωνικές, Λευκό
Presentation aid, for screw-mounted & special edition brackets, White
12711-00032
210 x 255 mm
173201.0136
1
200301.0017
1
Μεταλλική μπάρα ανάρτησης (vario), Λευκή
Bar (Vario-glass System), White
1250 x 1330 mm
12725-00000
Κολώνα στήριξης ραφιών (Vario) , Λευκή
Upright for shelves (Vario), White
1200 mm
12725-00901
200301.0033
1
1600 mm
12725-00301
200301.0018
1
200301.0021
1
Βάση στήριξης γωνιακών ραφιών (Vario), Λευκή
Holder for corner shelves, White
12723-00000
-
42
Στοιχεία προβολής και παρουσίασης
Free Standing Sales Units & Accessories for Wall-Mounted Displays
Κωδικός/Code
i
Παραγ./Order
ΕΑΝ
Εξάρτημα για μεταλλική μπάρα ανάρτησης (Vario), Λευκό
Accessory for wall mounted display, White
-
12725-00601
200301.0022
1
12711-00018
200301.0024
1
Καρτέλα τιμών, Λευκή
Label tag, White
27 x 42 mm
Πάτος λαστιχένιος για stand, Μαύρος
Ribbed rubber mats for placement on stands, Black
49,2 x 18,5 mm
31050-4113
200301.0029
1
49,2 x 22,4 mm
31050-4114
200301.0032
1
Άγκιστρο διπλό (Vario) με υποδοχή τιμής, Λευκό
Hook, White
200 mm
12725-01501
200301.0035
1
250 mm
12725-01601
200301.0036
1
300 mm
12725-01701
200301.0037
1
43