Οδηγίες Λειτουργίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Εγχειρίδιο Χρήσης
T-459
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Προφυλάξεις .………………………………………………….…..2
Υλικά και εργαλεία……………………………………..……….…3
Σχεδιάγραμμα …...……………………………………..……….…4
Λίστα Μερών ...…………………………………………..………...5
Οδηγίες Συναρμολόγησης……………………...……………..…6
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Κονσόλας .…………...………………..8
Ρυθμίσεις ...…………………………………………………......….9
Οδηγίες Λειτουργίας .……………………………………………10
Δίπλωση μεταφορά και αναδίπλωση …….….……………...10
Συντήρηση και επισκευή δυσλειτουργιών.……………..…...11
Ασκήσεις προθέρμανσης.…………………………..……....….12
1
Προφυλάξεις
1) Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον διάδρομο για το πρόγραμμα άσκησής σας.
Για την δική σας ασφάλειά και όφελος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο πριν από την χρήση.
2) Τοποθετήστε τον διάδρομο σε επίπεδο έδαφος. Η επιφάνεια ασφαλείας είναι 200 cm
για το μήκος το διαδρόμου και 100 cm για το πλάτος. Αν το έδαφος δεν είναι επίπεδο,
μπορείτε να τοποθετήσετε δάπεδο στο έδαφος για να βεβαιωθείτε ότι ο διάδρομος
σταθεροποιείται.
3) Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον διάδρομο σε εσωτερικό χώρο για να παραμένει
στεγνός. Μην χρησιμοποιείται τον διάδρομο σε χώρο στάθμευσης, αυλή ή κοντά σε
νερό.
4) Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
5) Μην επιτρέπεται δύο η περισσότερα άτομα να ανεβαίνουν στον διάδρομο την ίδια
χρονική στιγμή. Το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 110 kg.
6) Απαραίτητη η επίβλεψη ανηλίκων κάτω των 12 ετών από ενήλικα όταν χρησιμοποιεί
τον διάδρομο.
7) Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε ή να μετακινήσετε τον συναρμολογημένο διάδρομο
εκτός κι αν έχετε την ικανότητα σωστής άρσης 20kg (45 pounds).
8) Φοράτε κατάλληλα ρούχα και αθλητικά παπούτσια για την άσκησή σας. Μην φοράτε
χαλαρά ρούχα που μπορεί να μπλεχτούν με κάποιο από τα μέρη του διαδρόμου.
9) Πάντα τοποθετείτε το κλειδί ασφαλείας στον διάδρομο και στα ρούχα σας πριν αρχίσετε
οποιαδήποτε άσκηση. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, τραβήξτε το κλειδί
ασφαλείας και ο διάδρομος θα σταματήσει άμεσα.
10) Μην προσπαθήσετε να κινήσετε το ταπέτο του διαδρόμου όταν αυτός είναι εκτός
λειτουργίας. Ποτέ μην λειτουργείτε τον διάδρομο με φθαρμένο καλώδιο ή φις.
11) Ο αισθητήρας παλμών σε αυτό το μηχάνημα δεν είναι για θεραπευτικό σκοπό.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι (συμπεριλαμβανομένων στάση των κινήσεων) που
επηρεάζουν την ακρίβεια του δείκτη, δεν εμφανίζονται στην κονσόλα. Έτσι ο
αισθητήρας παλμών είναι μόνο για αναφορά κατά τη διάρκεια της άσκησης για να
αντανακλούν τη γενική τάση της άσκησης σας.
12) Παρακαλούμε εξετάστε και σφίξτε τα μέρη του μηχανήματος τακτικά για να κρατήσετε
την χρήση ασφαλή.
13) Το φις πρέπει να συνδεθεί σε ανάλογη πρίζα που θα είναι κατάλληλα γειωμένη ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
14) Μη θέτετε σε λειτουργία το διάδρομο ενώ είσαστε ήδη επάνω στο ταπέτο. Για να
ανεβείτε ή για να κατεβείτε από τον διάδρομο, σταθείτε πατώντας στα πλαϊνά
παραπέτια του ταπέτου και χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Ανεβείτε στο ταπέτο μόνο
όταν η ταχύτητα του διαδρόμου είναι χαμηλή.
15) Μην βγάζετε το καπάκι του μοτέρ αν αντιμετωπίσετε κάποια δυσλειτουργία στο
διάδρομο. Η επισκευή να γίνεται πάντα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
16) Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για θεραπευτικούς σκοπούς.
17) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2
18) Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή: Θα βλάψετε την υγεία σας ή θα προκαλέσετε βλάβη του εξοπλισμού, αν
χρησιμοποιείται τον διάδρομο κατά τρόπο καταχρηστικό ή υπερβαίνεται
τις δυνατότητες λειτουργίας του!
Προειδοποίηση: Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί μόνο
από τον κατασκευαστή ή από τον τεχνικό της αντιπροσωπείας!
Υλικό και εργαλεία
3
Σχεδιάγραμμα
4
Λίστα Μερών
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Description
Base frame
Support frame
Left support tube
Right support tube
Left end cap frame
Rear roller
Running belt
Running board
Side rail
Incline frame
Computer/Handlebar
Computer connecting plate
Cylinder support
Cylinder spring
Cylinder
Cylinder bushing
Spring guide tube
Adjustable foot pad
Running board cushion
Spring cover
Guide tube
Damping spring
Motor cover
Motor base cover
End cap (L&R)
Motor base frame
6V belt
φ10 special washer
Foot wheel
Cushion
Sensor seat
Tube plug
Square plug
Rear foot cover
Lock nut
Motor
Finger shaped sensor
Transformer
Driver
Emergency stop key
Cymbiform switch
Socket
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
1
1
2
1
1
4
4
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
No.
43
44
45
46
47
Description
Power wire
Incline motor
Safety key
EMC filter
Inductor
Qty
1
1
1
1
1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Hex screw M10*20
Hex screw M8*12
Hex screw M8*45
Hex screw M8*45
Hex screw M8*30
Hex screw M10*60
Hex screw M10*45
Hex screw M8*55
Half round bolt M8*50
Half round bolt M8*40
Half round bolt M10*50
Half round bolt M10*70
Half round bolt M8*16
Half round bolt M8*35
Cross head self-lock bolt ST4*12
Round bolt M8*70
Bolt M8*8
Cross head bolt M6*25
Cross head self-lock bolt ST4*16
Cross head half round bolt ST4.2*12
Cross head self-lock bolt ST4.2*12
Cross head self-lock bolt ST4.2*16
Cross head bolt M3*8
Nut M6
Nut M8
Nut M4
Nylon lock nut M8
Nylon lock nut M6
Nylon lock nut M10
Flat washer Ф4
Flat washer Ф6
Flat washer Ф8
Flat washer Ф10
Big flat washer Ф4
Big flat washer Ф8
Spring washer Ф8
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
8
2
6
3
1
4
4
10
7
12
2
2
2
4
10
4
2
11
6
19
6
8
4
2
C8
D1
D2
Spring washer Ф4
Wrench
Screwdriver (s=5)
6
1
1
D3
D4
D5
Lubricant bottle
Wrench (s=6)
Lubricant bottle
Οδηγίες Συναρμολόγησης
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να συναρμολογήσετε τον διάδρομο και προτείνεται
δύο άτομα για την συναρμολόγηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μέχρι ο διάδρομος να
συναρμολογηθεί πλήρως.
1. Συναρμολόγηση ορθοστατών
a. Αφαιρέστε τον διάδρομο από την συσκευασία. Τοποθετήστε τον σε επίπεδη επιφάνεια.
Ανασηκώστε την κονσόλα (11) και τους ορθοστάτες (3,4) μαζί με την βάση της κονσόλας (12).
Εισάγετε την βάση της κονσόλας (12) και τον σωλήνα της κονσόλας (11) στον δεξί και τον αριστερό
ορθοστάτη (3,4). (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε ΜΗΝ πιέσετε τα καλώδια.) (Βλέπε figure 1-a-b)
b. Σφίξτε τις βίδες M8*50 (A9) και τις επίπεδες ροδέλες Ф8 (C3) που συνδέουν ήδη τον αριστερό και
τον δεξί ορθοστάτη (3, 4) με το κεντρικό πλαίσιο στήριξης (2). Ασφαλίστε με δύο βίδες M10*50
(A11), δύο επίπεδες ροδέλες Ф10 (C4) σε κάθε πλευρά και δύο βίδες M8*16 (A13), και δύο
παξιμάδια Ф8 (C3) στο εμπρός μέρος. (Βλέπε figure 2-A)
c. Σφίξτε την κονσόλα (11) με τον αριστερό και τον δεξιό ορθοστάτη (3, 4) με έξι σετ των δύο βίδες
M8*16 (A13), δύο επίπεδα παξιμάδια Ф8 (Βλέπε figure 2-B).
6
1
1
1
Οδηγίες Κονσόλας
Θερμίδες (Calorie): 0-999.9 kcal
Απόσταση (Distance): 0-99.99 km
Χρόνος (Time): 0-99 minutes: 59 sec.
Καρδιακός σφυγμός (Heart beat):
60-200/λεπτό
Κλίση (Incline): 1-15%
Λειτουργία Κονσόλας:
Εκκίνηση κονσόλας: Συνδέστε το καλώδιο παροχής, ανοίξτε τον διακόπτη του διαδρόμου στο on,
τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας (safety key) στην κονσόλα. Η κονσόλα είναι έτοιμη. Αν η κλίση δεν
είναι 0%, μετά το πάτημα των πλήκτρων “incline +”, “incline –” ή “ON/OFF”, ο διάδρομος θα επιστρέψει
αυτόματα στην κλίση 0%. Τότε μπορείτε να τοποθετήσετε την κλίση.
Χειροκίνητη λειτουργία: Όταν η κονσόλα είναι έτοιμη, πιέστε το πλήκτρο on/off για να ξεκινήσετε
τον διάδρομο. Η οθόνη θα δείξει την ταχύτητα και την κλίση ανάλογα. Ρυθμίστε την ταχύτητα και την
κλίση πιέζοντας τα πλήκτρα ταχύτητας και κλίσης στην κονσόλα. Η ταχύτητα θα αυξηθεί κατά 0.2 km/h
και η κλίση κατά 1% κάθε φορά.
Αυτόματη λειτουργία προγραμμάτων: Υπάρχουν 6 αυτόματα προγράμματα για να επιλέξετε.
Διαφορετικά προγράμματα για διαφορετικής έντασης άσκηση.
A. Πιέστε το “Program” για να μπείτε στην αυτόματη κατάσταση προγραμμάτων. Η οθόνη των
προγραμμάτων εμφανίζει program 1. Η οθόνη time δείχνει τον συνολικό χρόνο. Η οθόνη incline
δείχνει την κλίση του παρόντος τμήματος του προγράμματος.
B. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο + ή – για να αλλάξετε την ενότητα των προγραμμάτων. Πιέστε το
“Program” για επιβεβαίωση.
C. Η οθόνη time ξεκινά να τρεμοπαίζει και δείχνει την συνολική διάρκεια του προγράμματος. Πιέστε τα
πλήκτρα + ή – για να ρυθμίσετε τον χρόνο (10-59 λεπτά). Πιέστε το “Program” για επιβεβαίωση.
D. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η οθόνη time ξεκινάει να μετράει τον
χρόνο αντίστροφα. Υπάρχει ένα ηχητικό σήμα μεταξύ των ενοτήτων. Μόλις ο χρόνος μηδενίσει, η
ταχύτητα μειώνεται μέχρι να σταματήσει.
E. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα “speed+”, “speed-” για να
ρυθμίσετε την ταχύτητα. Μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα “incline+”, “incline-” για να ρυθμίσετε την
κλίση. Μόλις περάσετε στην επόμενη ενότητα, η ταχύτητα και η κλίση επανέρχονται στις αρχικές
αξίες.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος, πιέστε “Program” για να περάσετε στην χειροκίνητη λειτουργία.
Δοκιμή Καρδιακού σφυγμού (επιλεκτική λειτουργία): Σε κατάσταση αναμονής (χωρίς
άσκηση), κρατήστε και με τα δύο σας χέρια τους αισθητήρες καρδιακού σφυγμού, η LCD θα δείξει τον
δείκτη. Η λυχνία σε σχήμα καρδιάς θα την μέτρηση των σφυγμών.
Δυσλειτουργία: Όταν ο αισθητήρας ταχύτητας / κλίσης δυσλειτουργεί, η κονσόλα θα το δείξει.
a. Δυσλειτουργία ταχύτητας: Ο διάδρομος θα σταματήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα αν υπάρχει
7
πρόβλημα στον αισθητήρα ταχύτητας. Η κονσόλα θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και η
LCD θα δείξει “Er”. Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία όταν είναι σε κατάσταση
αναμονής.
b. Δυσλειτουργία Κλίσης: Αν η κονσόλα δεν μπορεί να λάβει σήμα κλίσης, η LCD θα δείξει “----”, οι
χρήστες μπορούν να πιέσουν τα πλήκτρα της κλίσης ώστε να προσαρμοστεί για τον έλεγχο και την
επισκευή.
Ρύθμιση
1. Ζητήστε από την αντιπροσωπεία και το εξουσιοδοτημένο τμήμα επισκευών ή κάποιον επαγγελματία
τεχνικό να ελέγξουν αν η τάση είναι κατάλληλη και αν η γείωση είναι αξιόπιστη. Τραβήξτε το ταπέτο
με το χέρι σας και ελέγξτε αν περιστρέφετε ελεύθερα.
2. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας στην κατάλληλη πρίζα και την άλλη υποδοχή του
στον διάδρομο. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα.
3. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη από το “0” στο “1”. Η κονσόλα δείχνει μηδέν και το ταπέτο δεν
κινείται.
4. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”, ο διάδρομος κινείται αργά, ελέγξτε αν η κονσόλα και το ταπέτο
λειτουργούν κανονικά.
5. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED”, και παρατηρήστε την κατάσταση του ταπέτου και την απεικόνιση στην
κονσόλα. Παρακαλούμε κλείστε τον διάδρομο αν το ταπέτο κινείται εσφαλμένα, ρυθμίστε με βάση
τις οδηγίες στο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”.
6. Ελέγξτε όλα τα πλήκτρα λειτουργιών στην κονσόλα.
7. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Θα
επαναλειτουργήσει όταν το τοποθετήσετε ξανά.
8. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”, ο διάδρομος θα σταματήσει, και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον
διακόπτη αν θέλετε να ολοκληρώσετε την άσκησή σας.
Οδηγίες Λειτουργίας
Μετά την συναρμολόγηση και την ρύθμιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο:
1. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη, και τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην ανάλογη θέση
στην κονσόλα.
2. Σταθείτε στα πλαϊνά παραπέτια και τοποθετήστε το μανταλάκι από το κλειδί ασφαλείας στο ρούχο
σας στο ύψος της μέσης.
3. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”, ο διάδρομος θα ξεκινήσει στην χαμηλότερη ταχύτητα. Μπορείτε να
ανεβείτε στο ταπέτο και να περπατήσετε αργά. Η μικρότερη ταχύτητα είναι 1.0 km/h. (βλέπε
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
4. Πιέστε τα πλήκτρα “Speed +”,“Speed -” ή τα πλήκτρα άμεσης ταχύτητας. Η ταχύτητα θα αλλάξει
αρκετά κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε την ταχύτητα στην κονσόλα. Μπορείτε να τρέξετε αργά για
2~3 λεπτά, και μετά γρηγορότερα εφόσον νοιώθετε άνετα. Μπορείτε να τρέξετε ελεύθερα με τα
χέρια μακριά από τις χειρολαβές όταν αισθάνεστε καλά. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 12 km/h.
5. Κατά την διάρκεια λειτουργίας, μπορείτε να διαβάσετε την ταχύτητα, τον χρόνο, την απόσταση και
τις θερμίδες στην LCD.
6. Χαμηλώστε την ταχύτητα όταν θέλετε να ολοκληρώσετε την άσκηση και περπατήστε αργά για 2~3
λεπτά για φέρετε τον καρδιακό σφυγμό και την ένταση των μυών σας σε φυσιολογικά επίπεδα.
7. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε την ισορροπία σας ενώ τρέχετε σε μεγάλη ταχύτητα, μπορείτε να
τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας και ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.
8
8. Μην πατάτε στην άκρη του ταπέτου κατά την διάρκεια της άσκησης διαφορετικά το ταπέτοDo not
step on the running belt to right or left during exercise, or else the running belt will be aberrancy.
9. Μετά την άσκηση, επιβραδύνετε και πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” για να σταματήσετε τον διάδρομο.
Αν θέλετε να ξεκινήσετε πάλι τον διάδρομο, πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF” (Αλλά ο χρόνος μεταξύ
παύσης και επανεκκίνησης πρέπει να είναι πάνω από ένα λεπτό).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνεχής χρήση της κλίσης (περισσότερο από πέντε φορές) μπορεί να προκαλέσει
την μη σωστή λειτουργία της. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, αλλά ένα είδος
αυτοπροστασίας. Η λειτουργία θα αποκατασταθεί μετά από μία ώρα.
Οδηγίες Δίπλωσης, Μεταφοράς και Αναδίπλωσης
1) Δίπλωση: Ο διάδρομος έχει τη δυνατότητα να αναδιπλώνεται. Πιάστε σταθερά την πίσω άκρη του
διαδρόμου. Ανυψώστε το δάπεδο του διαδρόμου μέχρι να κλειδώσει. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο
είναι καλά στερεωμένο πριν το αφήσετε. (Δείτε figure a)
2) Μεταφορά: Πιάστε σταθερά τις χειρολαβές έτσι ώστε η μπροστινή βάση να μη πατάει στο έδαφος,
μετά σπρώχνετε το διάδρομο αφού τον έχετε διπλώσει.
3) Όταν θέλετε να βάλετε το διάδρομο στη θέση λειτουργίας, παρακαλούμε ανασηκώστε την άκρη του
κυρίως πλαισίου (τάπα ρεγουλατόρου), λίγο για να ανασηκωθεί ο πτυσσόμενος σωλήνας ψηλότερα
από το κάλυμμα κυλίνδρου (βλέπε σχήμα Α-1), πιέστε την άκρη του σωλήνα με τα πόδια σας
ελαφρώς (βλέπε σχήμα Α-2), πιέστε την άκρη του κυρίως πλαισίου (τάπα ρεγουλατόρου) δια της
βίας, αφαιρέστε το πόδι σας και να συνεχίσετε να πατάτε την άκρη του κυρίως πλαισίου για μια
στιγμή. Ο κύλινδρος θα συρρικνωθεί κάτω από το βάρος του εαυτού του (βλέπε σχήμα Β) και το
κυρίως πλαίσιο θα οριζοντιωθεί.
Συντήρηση και Αντιμετώπιση Δυσλειτουργιών
1) Η επιφάνεια του διαδρόμου πρέπει να διατηρείται πάντα
καθαρή. Αφαιρέστε τη καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μπορείτε να καθαρίσετε τον ιμάντα κίνησης και την
επιφάνεια του διαδρόμου με ένα μαλακό και υγρό
πανάκι.
2) Ο τάπητας ρυθμίζετε εργοστασιακά. Μετά την μεταφορά
και την μετακίνησή του μπορεί η λειτουργία του να είναι
9
ελλιπής. Απενεργοποιήστε το διάδρομο πριν οποιαδήποτε ρύθμιση. Τραβήχτε τον ιμάντα στο
κέντρο και μετά ρυθμίστε τον αριστερό και δεξί μάνδαλο στον κύλινδρο του πίσω μέρους με ένα
κλειδί Allen (Βλέπε εικόνα), θα είναι καλύτερο να ρυθμίσετε 1/2 της περιστροφής μονομιάς. Μετά
ανοίξτε τον διακόπτη, ελέγξτε αν το ταπέτο κινείται διαφορετικά όταν η ταχύτητα είναι 4~5 km/h.
3) Μετά από 100 ώρες χρήσης ή στην περίπτωση που το λιπαντικό ανάμεσα στο ταπέτο και το
δάπεδο του διαδρόμου έχει εξασθενίσει τότε προσθέστε λιπαντικό στο δάπεδο του διαδρόμου και
ρυθμίστε σωστά το ταπέτο.
4) Μετά από ώρες άσκησης το ταπέτο μπορεί να γίνει πιο χαλαρό ή να κολλάει. Τότε πρέπει να
ευθυγραμμίσετε την αριστερή και την δεξιά βίδα που βρίσκετε στον πίσω κύλινδρο στην ιδία θέση
έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κίνηση του ταπέτου.
Προειδοποίηση:
1) Το επίπεδο ασφαλείας του μηχανήματος μπορεί να διατηρηθεί αν ελέγχετε συστηματικά για
πιθανή φθορά ή βλάβη π.χ. βίδες, πύροι, συνδετικά μέρη.
2) Παρακαλούμε αφαιρέστε τα φθαρμένα μέρη και κρατήστε εκτός χρήσης τον διάδρομο μέχρι
την επισκευή του.
Πρόβλημα
Ο διάδρομος δεν μπορεί να
ξεκινήσει μετά την σύνδεση του
καλωδίου τροφοδοσίας.
1. Η κονσόλα δείχνει σωστά αλλά
ο διάδρομος δεν λειτουργεί.
2. Η κονσόλα δείχνει σωστά αλλά
το ταπέτο δεν ξεκινά και κάνει
θόρυβο.
Λειτουργεί κανονικά όσο δεν
κινείται το ταπέτο. Το ταπέτο
κολλάει όταν ο χρήστης ασκείται.
Αιτία
1. Ακατάλληλη σύνδεση.
2. Το καλώδιο δεν έχει
συνδεθεί σωστά.
3. Η ασφάλεια δεν έχει
αντικατασταθεί.
Λύση
Συνδέστε ξανά.
Επανεκκινήστε.
Η τάση εισόδου είναι χαμηλή.
Χρησιμοποιήστε τον
διάδρομο σε σωστή τάση.
Ελέγξτε αν το ταπέτο είναι
πολύ χαλαρό.
Ρυθμίστε την ένταση του
ταπέτου.
Προθέρμανση και χαλάρωση
Ένα επιτυχές πρόγραμμα ασκήσεων αποτελείται από ασκήσεις προθέρμανσης, ασκήσεις αερόμπικ και
ασκήσεις χαλάρωσης. Συνιστάτε να ακολουθείται το πρόγραμμα δυο με τρείς φορές την εβδομάδα
αφού αφήσετε ένα κενό μιας μέρας μεταξύ των προγραμμάτων. Μετά από μήνες μπορείτε να αυξήσετε
το πρόγραμμά σας σε τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα. Η προθέρμανση είναι σημαντικό κομμάτι
του προγράμματός σας και είναι αναγκαίο να ξεκινάτε με αυτή. Σας προετοιμάζει για πιο εντατική
άσκηση προθερμαίνοντας το σώμα σας και τεντώνοντας τους μύες σας. Αυξάνει τη κυκλοφορία του
αίματος και τους σφυγμούς παρέχοντας περισσότερο οξυγόνο στους μύες. Στο τέλος κάθε
προγράμματός επαναλάβετε αυτές τις ασκήσεις για να χαλαρώσετε τους πιασμένους μύες.
Προτείνουμε τις ακόλουθες ασκήσεις προθέρμανσης και χαλάρωσης:
1. Διατάσεις προσαγωγών
Καθίστε με τα πέλματα των ποδιών σας ενωμένα και τα γόνατα σας να
κοιτάζουν προς τα έξω. Με ενωμένα τα πέλματα τραβήξτε προς το εσωτερικό
του μηρού σας καθώς κατεβάζετε προσεκτικά τα γόνατά σας προς το έδαφος.
Κάντε 15 επαναλήψεις.
10
2. Διατάσεις γονάτων
Καθίστε με τεντωμένο το δεξί σας πόδι. Τοποθετήστε το πέλμα του αριστερού
σας ποδιού στον εσωτερικό δεξί σας μηρό. Τεντωθείτε προς τα δάχτυλα του
ποδιού σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάνετε 15 επαναλήψεις. Χαλαρώστε
και επαναλάβετε την άσκηση με το άλλο πόδι.
3. Περιστροφή κεφαλιού
Περιστρέψτε το κεφάλι σας στην δεξιά πλευρά μια φορά και αισθανθείτε ένα τράβηγμα
στην αριστερή πλευρά του λαιμού σας. Έπειτα στρέψτε το κεφάλι προς τα πίσω
τεντώνοντας το πιγούνι σας προς τα επάνω και αφήνοντας το στόμα σας ανοιχτό.
Περιστρέψτε το κεφάλι σας στα αριστερά μια φορά και τέλος αφήστε το κεφάλι σας να
ακουμπήσει στο στέρνο.
4. Ανύψωση ώμου
Σηκώστε το δεξί σας ώμο προς το αυτί σας. Σηκώστε τον αριστερό σας ώμο καθώς
κατεβάζετε το δεξί.
5. Άγγιγμα δακτύλων ποδιού
Αργά διπλώστε τη μέση σας αφήνοντας τη πλάτη και τους ώμους χαλαρούς
καθώς προσπαθείτε να πιάσετε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Κάνετε 15
επαναλήψεις.
6. Διάταση γαμπών
Γείρετε προς ένα τοίχο με το αριστερό πόδι μπροστά από το δεξί και τα χεριά σας
τεντωμένα μπροστά. Κρατείστε το δεξί σας πόδι ίσιο και το αριστερό στο έδαφος. Μετά
λυγήστε το αριστερό σας πόδι και λυγίστε προς τα μπροστά κουνώντας τους γοφούς
προς τον τοίχο. Κρατήστε και μετά επαναλάβετε από την άλλη πλευρά για 15
δευτερόλεπτα.
7. Πλευρικές διατάσεις
Ανοίξτε τους βραχίονές σας και σηκώστε τους μέχρι να βρεθούν πάνω από το κεφάλι σας.
Τραβήξτε όσο πιο ψηλά μπορείτε τον αριστερό σας βραχίονα. Αισθανθείτε την ένταση
του τεντώματος αυτής της πλευράς. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά.
11
Εγγύηση
Η MEKMA Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του οικιακού διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που
αναφέρετε κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό
πώλησης, ή στην απουσία του για δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία εξόδου από το
εργοστάσιο. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην
επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη
συντήρηση του διαδρόμου. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής
υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η
περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:
ΕΓΓΥΗΣΗ για οικιακή χρήση
Πλαίσιο 5 έτη
Μοτέρ 2 έτη
Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη
Λοιπά μέρη 2 έτη
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα σε συνηθισμένη οικιακή χρήση. Ο καταναλωτής
είναι αρμόδιος για τα στοιχεία που απαριθμούνται κατωτέρω:
1. Η κάρτα εγγραφής εγγύησης πρέπει να συμπληρωθεί και να κρατηθεί κατά την αρχική αγορά
για να επικυρώσει την περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το
εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του ταπέτου.
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της ικανοποιητικής
τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή
των ατελειών που συνδέουν με καλώδιο στο σπίτι.
5. Δαπάνες για να καταστήσετε τον διάδρομο προσιτό στη συντήρηση του,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε στοιχείου που δεν ήταν μέρος του διαδρόμου στο χρόνο
που εστάλη από το εργοστάσιο.
6. Οι ζημίες του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της εγκατάστασης ή
μετά από την εγκατάσταση.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
1. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ, Η ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΖΗΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΥΧΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
Σημείωση: Μερικά κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των τυχαίων ή
επακόλουθων ζημιών, έτσι αυτός ο περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για σας.
2. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή. Αποζημίωση υπηρεσιών στον έμπορο που δεν
αναμιγνύεται, τη δυσλειτουργία ή τις ατέλειες στην εργασία ή το υλικό για τον διάδρομο που
είναι εκτός εγγύησης, για τις μονάδες που είναι πέρα από την περίοδο αποζημιώσεων
υπηρεσιών, για διαδρόμους που δεν απαιτούν τη συστατική αντικατάσταση, ή διαδρόμους σε
όχι συνηθισμένη οικιακή χρήση.
3. Ζημίες που προκαλούνται από τις υπηρεσίες που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός από τις
12
εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υπηρεσιών χρήση των μερών εκτός από τα αρχικά μέρη ή
εξωτερικές αιτίες όπως οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις, η κατάχρηση, η κακή χρήση, το ατύχημα,
η ανάρμοστη συντήρηση, η ανεπαρκής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ή οι φυσικές
καταστροφές.
4. Προϊόντα με τους αρχικούς αύξοντες αριθμούς που έχουν αφαιρεθεί ή έχουν αλλάξει.
5. Προϊόντα που έχουν πωληθεί, έχουν μεταφερθεί, έχουν ανταλλαχθεί, ή έχουν δοθεί σε έναν
τρίτο.
6. Τα προϊόντα που δεν έχουν συμπληρωμένη μια κάρτα εγγραφής εγγύησης και διατηρούν το
δικαίωμα να ζητηθεί η απόδειξη αγοράς αν κανένα αρχείο εγγύησης δεν υπάρχει για το προϊόν.
7. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΛΟΓΟ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας. Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αγοράς ή
δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εξαγωγής από το εργοστάσιο, όπως καθορίζεται
από τον αύξοντα αριθμό, καθιερώνει την περίοδο εγγύησης επισκευής που απαιτείται. Αν η
υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις
αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε
επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία
επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των
βημάτων, σε εντολή:
1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας.
3. Αν υπάρχει μια ερώτηση ώστε πού να ληφθεί η υπηρεσία επισκευής, ελάτε σε επαφή με το
τμήμα υπηρεσιών μας (210) 2758228.
4. Αν καμία τοπική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, η αντιπροσωπεία θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει τα μέρη, στην επιλογή της, εντός της περιόδου εγγύησης χωρίς κόστος για τα
μέρη. Όλες οι δαπάνες μεταφορών, προς την αντιπροσωπεία και πίσω επιστροφή στον
ιδιοκτήτη, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης είναι αρμόδιος για την επαρκή συσκευασία
κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία δεν είναι αρμόδια για τις ζημίες στη
μεταφορά. Κάνετε όλες τις αξιώσεις ζημίας φορτίου με τον κατάλληλο μεταφορέα φορτίου.
ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ. Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.
5. Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή με το τμήμα υπηρεσιών επισκευής,
επικοινωνήστε στο:
ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή
επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
13