Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μπουντούρης
Πατρώνυμο:
Σωτήριος
Ιδιότητα:
Στρατιωτικός ιατρός (Επισμηναγός)
Επιμελητής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
Ελεύθερος Επαγγελματίας Αγγειοχειρουργός
Τόπος γέννησης: Τρίκαλα Θεσσαλίας
1/ Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση:
1994: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου - Πτυχίο Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
2/ Αεροπορική Ιατρική Εκπαίδευση
1996: Πτυχίο Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής
1996: Εκπαίδευση εις Φυσιολογία Πτήσεως
3/ Ειδίκευση – Μετεκπαίδευση
1994: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
1995: Εκπαιδευόμενος Ιατρός στο 251 ΓΝΑ.
1995: Έναρξη λειτουργίας ως ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός.
1996-1998: Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας στην 2η ΜΚΣΕ της Πολεμικής
Αεροπορίας.
1998-1999: Ιατρός της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην 112 Π.Μ. της Πολεμικής
Αεροπορίας.
1999-2000: Ειδικότητα στην Α’ Χειρουργική Νοσοκομείου 251 ΓΝΑ.
2000-2002: Ειδικότητα στην Β’ Χειρουργική Νοσοκομείου Αγία Όλγα.
2002: Μέλος της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.
2002-2007: Ειδικότητα στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Ν.Ε.Ε.Σ.
2004: Ιατρός 28ων Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004.
2004: Ιατρός 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων -Αθήνα 2004.
2007: Ανάληψη καθηκόντων Επιμελητού Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
2010: Μετεκπαίδευση στην Ενδαγγειακή Χειρουργική, για 12 μήνες εις Skåne
University of Malmö, Sweden.
2011: Μέλος της Ευρωπαικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας (ESVS)
2013: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
4/ Ξένες γλώσσες
Αγγλικά: First Certificate in English
Σουηδικά: Svenska Nivå 3-Folk Universitetet