εδώ

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Νίκος Λαμπρόπουλος
Αθανάσιος Γιαννούκας
Σπύρος Βασδέκης
Professor of Surgery and Radiology,
Director, Vascular Laboratory,
Department of Surgery, Stony Brook
University Medical Center, New York, USA
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Λάρισα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Περιορισμένος αριθμός...
Εγγραφείτε τώρα...
Μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων: 24 άτομα
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:15 - 09:30
Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου
Α. Γιαννούκας
09:30 - 10:45
Ενότητα Α’
Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος
Προεδρείο: Α. Γιαννούκας
Βασικές γνώσεις της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας
Δ. Καρδούλας
Αρχές αιμοδυναμικής
Α. Κατσαμούρης
Λάθη που πρέπει να αποφύγουμε
Δ. Καρδούλας
Συζήτηση
Θεωρητικό Mέρος
09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
Διάλειμμα - καφές
11:00- 12:15
Ενότητα Β’
Υπερηχογραφική διερεύνηση αρτηριακού συστήματος
Προεδρείο: Σ. Βασδέκης
11:00 - 11:20
Υπερηχογραφική διερεύνηση της εξωκρανιακής μοίρας των καρωτίδων και
σπονδυλικών αρτηριών
Α. Γιαννούκας
Υπερηχογραφική διερεύνηση αρτηριών των άνω μελών
Ν. Ρούσας
Υπερηχογραφική παρακολούθηση μετά από ενδοαγγειακή αποκατάσταση
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Δ. Καρδούλας
Υπερηχογραφική διερεύνηση αρτηριών κάτω μελών
Ν. Λιάσης
Υπερηχογραφική παρακολούθηση αρτηριακών παρακάμψεων στα κάτω μέλη
Δ. Αθανασιάδης
Συζήτηση
11:20 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Διάλειμμα
12:30 - 13:30
Ενότητα Γ’
Υπερηχογραφική διερεύνηση φλεβικού συστήματος
Προεδρείο: Α. Κατσαμούρης
Προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση αγγειακών προσπελάσεων
Α. Λάζαρης
Υπερηχογραφική διερεύνηση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας
Ι. Κακίσης
Διαγνωστική προσπέλαση επιπολής και εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης
Σ. Βασδέκης
12:30 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
Συζήτηση
13:30 - 14:30
Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα
Σά β β α το , 1 5 Ι ο υ νίου 2 0 1 3
Πρακτικό Mέρος
14:30 - 16:30
Ενότητα Α’
Καρωτίδες - Περιφερικές αρτηρίες - Ανευρύσματα
Συντονιστής: Α. Γιαννούκας
Εκπαιδευτές: Δ. Καρδούλας, Δ. Αθανασιάδης, Ι. Κακίσης
Οι εκπαιδευόμενοι θα χωρισθούν σε 3 ομάδες (8 άτομα ανά ομάδα), με έναν εκπαιδευτή επιβλέποντα
και θα έχουν 40 λεπτά για να εκπαιδευτούν σε κάθε αντικείμενο.
Θα υπάρχουν 3 μηχανήματα υπερήχων και 3 ασθενείς (ένας με καρωτιδική νόσο,
ένας με περιφερική αρτηριακή νόσο και ένας με ανεύρυσμα).
16:30 - 16:45
Διάλειμμα - καφές
16:45 - 18:45
Ενότητα Β’
Αγγειακή προσπέλαση - Φλεβική ανεπάρκεια - Φλεβική θρόμβωση
Συντονιστής: Σ. Βασδέκης
Εκπαιδευτές: Ν. Λιάσης, Α. Λάζαρης, Ν. Ρούσας
Οι εκπαιδευόμενοι θα χωρισθούν σε 3 ομάδες (8 άτομα ανά ομάδα), με έναν εκπαιδευτή επιβλέποντα
και θα έχουν 40 λεπτά για να εκπαιδευτούν σε κάθε αντικείμενο.
Θα υπάρχουν 3 μηχανήματα υπερήχων και 3 ασθενείς (ένας με αγγειακή προσπέλαση,
ένας με φλεβική ανεπάρκεια και ένας με φλεβική θρόμβωση).
18:45 - 19:00
Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση - Σχόλια
Προεδρείο: Α. Γιαννούκας, Α. Κατσαμούρης, Σ. Βασδέκης
Ομιλητές - Εκπαιδευτές
Αθανασιάδης Δημήτριος
Επικουρικός Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνων
«Αττικόν», Αθήνα
Βασδέκης Σπύρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Γιαννούκας Αθανάσιος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Κακίσης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Καρδούλας Δημήτριος
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τομέας Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο
Κατσαμούρης Αστέριος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Λάζαρης Ανδρέας
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Λιάσης Νικόλαος
Ακτινολόγος-Αγγειολόγος Σμήναρχος (Υ.Ι)ε.α., Διευθυντής, Ευρωιατρική Ψυχικού, Αθήνα
Ρούσας Νικόλαος
Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Γενικές Πληροφορίες
Τόπος
Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121, Αθήνα
Τηλ.:+30 2107207000 | Φαξ: +30 2107236683
Email: [email protected], Website: http://www.divanis.com/caravel
Εγγραφή - Συμμετοχή
Απαιτείται Προεγγραφή.
Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές έως τις 15 Μαΐου 2013 ή έως ότου συμπληρωθεί
ο απαιτούμενος αριθμός των συμμετεχόντων
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο - Κλινικό Φροντιστήριο έχουν
ΜΟΝΟ Ιατροί ειδικευμένοι & ειδικευόμενοι.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος (24 άτομα).
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Κόστος Εγγραφής: 200,00 €
(συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
Η εγγραφή περιλαμβάνει:
• Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου
• Έντυπο υλικό Σεμιναρίου*
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ - Ελαφρύ Γεύμα
* Στο έντυπο υλικό θα συμπεριλαμβάνονται:
• το εκπαιδευτικό Βιβλίο «ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» (Γιαννούκας Α.,
Κατσαμούρης Α., Λαζαρίδης Α., Λαμπρόπουλος Ν., Εκδόσεις Παρισιάνου 2013),
• φωτοτυπία τεύχους από το περιοδικο «INTERNATIONAL ANGIOLOGY» με τις κατευθυντήριες
οδηγίες για την υπερηχογραφική εξέταση των αγγειακών παθήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την Εγγραφή τους
με τη συμπλήρωση του σχετικού Δελτίου Εγγραφής στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου
(www.ivd.gr/ultrasound) και αποστολή του στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία
μέσω email ([email protected]) ή φαξ (26510 68611).
Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία
Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd “The Art of Bringing People Together”
4o χλμ Ιωαννίνων - Δωδώνης, 451 10, Ιωάννινα,
Τηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: [email protected], Website: www.conferre.gr