Έντυπο Πρόγραμμα – Πληροφορίες - Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Νίκος Λαμπρόπουλος
Αθανάσιος Γιαννούκας
Σπύρος Βασδέκης
Professor of Surgery and Radiology,
Director, Vascular Laboratory,
Department of Surgery, Stony Brook
University Medical Center, New York, USA
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Λάρισα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Περιορισμένος αριθμός...
Εγγραφείτε τώρα...
Μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων: 24 άτομα
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
ΕΠΙΣ ΤΗ ΜΟΝ ΙΚΟ
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013
15.00
Καλωσόρισμα, σκοπός του σεμιναρίου
Ν. Λαμπρόπουλος
Θεωρητικό Mέρος
15.05 - 17.05
Ενότητα Α’
Προεδρείο: Ν. Λαμπρόπουλος, Α. Γιαννούκας
15.05 - 15.20
Πώς να κάνετε σωστά αγγειακούς υπερήχους
Δ. Καρδούλας
15.21 - 15.35
Υπερηχογραφική διερεύνηση της εξωκρανιακής μοίρας των καρωτίδων και
σπονδυλικών αρτηριών
Α. Γιαννούκας
15.36 - 15.50
Υπερηχογραφική διερεύνηση παθήσεων περιφερικών αρτηριών άνω και
κάτω μελών
Ν. Λιάσης
15.51 - 16.05
Υπερηχογραφική παρακολούθηση περιφερικών αγγειακών παρακάμψεων
Α. Γιαννούκας
16.06 - 17.05
Ζωντανή επίδειξη και συζήτηση
(1 ασθενής με καρωτιδική νόσο και 1 με περιφερική αρτηριακή νόσο)
17.05 - 17.30
Διάλειμμα - καφές
17.31 - 19.30
Ενότητα Β’
Προεδρείο: Ν. Λαμπρόπουλος, Σ. Βασδέκης
17.31 - 17.45
Υπερηχογραφική μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά από ενδοαγγειακή
αποκατάσταση για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Δ. Καρδούλας
17.46 - 18.00
Προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση αγγειακών προσπελάσεων
Α. Λάζαρης
18.01 - 18.15
Υπερηχογραφική διερεύνηση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των
κάτω μελών
Ν. Λαμπρόπουλος
18.16 - 18.30
Υπερηχογραφικά ανίχνευση της οξείας και χρόνιας φλεβικής θρόμβωσης
Σ. Βασδέκης
18.31 - 19.30
Ζωντανή επίδειξη και συζήτηση
(1 ασθενής με αγγειακή προσπέλαση και 1 ασθενής με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
και προηγηθείσα φλεβική θρόμβωση)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013
Πρακτικό Mέρος
09.00 - 10.30
Ενότητα Α’
Καρωτίδες - Περιφερικές αρτηρίες - Ανευρύσματα
Εκπαιδευτές: Α. Γιαννούκας, Δ. Καρδούλας, Ν. Λιάσης
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 3 ομάδες (8 άτομα ανά ομάδα), με έναν εκπαιδευτή επιβλέποντα και
ασκούνται για 30 λεπτά σε κάθε αντικείμενο. Θα υπάρχουν 3 μηχανήματα υπερήχων και 3 ασθενείς
(ένας με ανεύρυσμα, ένας με καρωτιδική νόσο και ένας με περιφερική αρτηριακή νόσο)
10.30 - 11.00
Διάλειμμα – καφές
11.01 - 12.30
Ενότητα Β’
Αγγειακή προσπέλαση - Φλεβικές παθήσεις
Εκπαιδευτές: Ν. Λαμπρόπουλος, Σ. Βασδέκης, Α. Λάζαρης
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 3 ομάδες (8 άτομα ανά ομάδα), με έναν εκπαιδευτή επιβλέποντα και
ασκούνται για 30 λεπτά σε κάθε αντικείμενο. Θα υπάρχουν 3 μηχανήματα υπερήχων και 3 ασθενείς
(ένας με αγγειακή προσπέλαση και δύο με φλεβικές παθήσεις)
12.31 - 13.00
Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση - Εντυπώσεις
Προεδρείο: Ν. Λαμπρόπουλος, Α. Γιαννούκας, Σ. Βασδέκης
Σχόλια: Δ. Καρδούλας, Ν. Λιάσης, Α. Λάζαρης
Ομιλητές - Εκπαιδευτές
Σπύρος Βασδέκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Αθανάσιος Γιαννούκας
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Δημήτριος Καρδούλας
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τομέας Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Ανδρέας Λάζαρης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Νίκος Λαμπρόπουλος
Professor of Surgery and Radiology, Director, Vascular Laboratory,
Department of Surgery, Stony Brook University Medical Center, New York, USA
Νικόλαος Λιάσης
Ακτινολόγος-Αγγειολόγος Σμήναρχος (Υ.Ι)ε.α., Διευθυντής της Ευρωιατρικής Ψυχικού, Αθήνα
Γ Ε ΝΙ Κ Ε Σ Π ΛΗΡΟ Φ ΟΡ ΙΕΣ
Τόπος
Divani Caravel Hotel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121, Αθήνα , Τηλ.:+30 2107207000, Φαξ: +30 2107236683
Email: [email protected], Website: http://www.divanis.com/caravel
Εγγραφή - Συμμετοχή
Απαιτείται Προεγγραφή.
Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές έως τις 20 Ιανουαρίου 2013 ή έως ότου συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός των συμμετεχόντων.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο-Πρακτική Άσκηση έχουν ΜΟΝΟ Ιατροί ειδικευμένοι &
ειδικευόμενοι.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος (24 άτομα). Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας.
Κόστος
(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
100,00 €
50,00 €
Κατηγορία Εγγραφής
Ειδικευμένοι ιατροί
Ειδικευόμενοι ιατροί
Η εγγραφή περιλαμβάνει:
• Συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου
• Έντυπο υλικό Σεμιναρίου*
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ
* Στο έντυπο υλικό θα συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό Βιβλίο «ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» (Γιαννούκας Α., Κατσαμούρης Α., Λαζαρίδης Α., Λαμπρόπουλος Ν.,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2009).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την Εγγραφή τους στο Σεμινάριο με τη συμπλήρωση του σχετικού Δελτίου Εγγραφής στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου
(www.ivd.gr/ultrasound) και αποστολή του στο Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία
μέσω email ([email protected]) ή φαξ (26510 68611).
Διαμονή
Για τη διαμονή των συμμετεχόντων κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Σεμιναρίου (7&8/02/13)
έχουν γίνει προκρατήσεις δωματίων σε προνομιακές τιμές στο συνεδριακό Ξενοδοχείο Divani
Caravel. Για κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό email ([email protected]).
Υποστηρικτές Σεμιναρίου
Τα μηχανήματα υπερήχων της πρακτικής άσκησης είναι ευγενική προσφορά των εταιρειών:
GENERAL ELECTRIC & PHILIPS HEALTHCARE
Επικοινωνία/Γραμματεία
Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd “The Art of Bringing People Together”
4o χλμ Ιωαννίνων - Δωδώνης, 451 10, Ιωάννινα,
Τηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: [email protected], Website: www.conferre.gr