Τεχνικό Δελτίο (TDS)

AIR – CB – 3
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
AIR – CONDITIONERS
Περιγραφή
Το AIR – CB – 3 είναι ένα ειδικό αλκαλικό υγρό το οποίο χρησιμοποιείται
για τον καθαρισμό των εσωτερικών Air-conditioners (εξατμιστές, σωληνώσεις,
φίλτρα, σερπαντίνες κλπ.)
Απομακρύνει αποτελεσματικά
λάδια, γράσα, λάσπη, ατμοσφαιρικούς
ρύπους κλπ.
Πλεονεκτήματα
α) Είναι πρακτικά άφλεκτο.
β) Δεν περιέχει πετρελαϊκούς και χλωριωμένους διαλύτες.
γ) Είναι αρωματισμένο και μετά το πλύσιμο των αντικειμένων αφήνει ένα
ευχάριστο ελαφρό άρωμα λεμονιού.
δ) Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των
ευπαθών μετάλλων όπως αλουμίνιο, κασσίτερος, μαγνήσιο κλπ.
ε) Είναι ασφαλές στα πλαστικά μέρη, τις χρωματισμένες επιφάνειες και τα
μονωτικά υλικά.
ζ) Είναι χαμηλού αφρισμού.
Ο καθαρισμός των air conditioners με AIR – CB – 3 συμβάλλει στην καλή
κυκλοφορία του αέρος, στην καταστροφή των βακτηρίων και την εξάλειψη
των οσμών.
Τρόπος χρήσης
Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο με νερό και σε αναλογία 1 μέρος
υλικού μέχρι 5 μέρη νερού και εφαρμόζεται με ψεκασμό ή πινέλο.
Έγκριση:
Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης
Γ.Χ.Κ. 13635/0/2009.
Προφυλάξεις
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
πληροφορίες συμβουλευτείτε το M.S.D.S.
Για περισσότερες
Συσκευασία
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 26 λίτρων και βαρέλια των 210 λίτρων.
EUROCHEM S.A. 4 RAFAILIDOU St. 177 7 TAVROS, ATHENS, GREECE TEL.: +30 210 48 36 321-7, FAX: +30 210 48 36 331-2
E-mail: [email protected] - http://www.eurochem.gr, www.eurochemsa.com