∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι: Η

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι:
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας µέχρι και τις αρχές Απριλίου, κάθε Κυριακή,
∆ευτέρα και Τρίτη, θα δέχεται στοιχήµατα σε Αµερικάνικες Ιπποδροµίες.
Την Κυριακή, 15 Μαρτίου θα διεξαχθεί η κλασσική ιπποδροµία «Έπαθλο
Μαραθώνος» για ίππους Κυπριακής εκτροφής 4 ετών και άνω από την απόσταση
των 2450 µέτρων.
Την Πέµπτη 12 Μαρτίου και την Παρασκευή 13 Μαρτίου συνεχίζεται το τετραήµερο
φεστιβάλ Cheltenham Festival στον Βρετανικό Ιππόδροµο Cheltenham.
Στο πρόγραµµα της Πέµπτης, 12 Μαρτίου περιλαµβάνονται τρεις κλασσικές
ιπποδροµίες Grade 1, µία κλασσική ιπποδροµία Grade 3, µία ηµικλασσική
ιπποδροµία και µία ιπποδροµία Handicap, και της Παρασκευής, 13 Μαρτίου
τρεις κλασσικές ιπποδροµίες Grade 1, δύο κλασσικές ιπποδροµίες Grade 3 και
µία ιπποδροµία Handicap.
Το Σάββατο 14 Μαρτίου θα διεξαχθούν δύο ηµικλασσικές ιπποδροµίες και µία
κλασσική ιπποδροµία Grade 3 στο Βρετανικό Ιππόδροµο Lingfield Park, µία
ηµικλασσική ιπποδροµία στο Βρετανικό Ιππόδροµο Uttoxeter καθώς και µία
ηµικλασσική ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Turffontein Νοτίου Αφρικής.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου θα διεξαχθεί µία κλασσική ιπποδροµία Grade 2 και µία
κλασσική ιπποδροµία Grade 3 στο Ιρλανδικό Ιππόδροµο Limerick, µία κλασσική
ιπποδροµία Grade C στoν Ιρλανδικό Ιππόδροµο Navan καθώς και µία κλασσική
Ιπποδροµία Grade 3 στον Ιππόδροµο Greyville, Νοτίου Αφρικής.
Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας
12 Mαρτίου 2015.
-------------------------Για ενηµέρωση σας και φιλοξενία.