∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι:
Κατά την ιπποδροµιακή συνάντηση της Κυριακής 21 ∆εκεµβρίου µεταφέρονται τα
ακόλουθα ποσά στα πιο κάτω παιχνίδια:
Trio
Tetracast
Double Forecast
€2.274,35
€9.539,40
€993,36
Στην ιπποδροµιακή συνάντηση της Τετάρτης 17 ∆εκεµβρίου ένας υπερτυχερός
κέρδισε το ποσό των €191.682 στο παιχνίδι Jackpot 9.
Την Κυριακή 21 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί η κλασσική ιπποδροµία «Κριτήριο ∆ιετών
Καθαρόαιµων» Gr.2 στην µνήµη Στέλιου Σταµάτη. Η ιπποδροµία είναι για 2ετείς
καθαρόαιµους ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο από την απόσταση των 1600
µέτρων.
Την Πέµπτη 18 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί µία κλασσική ιπποδροµία Grade 2 και τρεις
ηµικλασσικές ιπποδροµίες στον Ιππόδροµο Meydan Ντουπάϊ.
Την Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί µία κλασσική ιπποδροµία Grade 2 στον
Βρετανικό Ιππόδροµο Ascot και µία ηµικλασσική ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Fairview
Νοτίου Αφρικής.
Το Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου θα διεξαχθεί µία κλασσική ιπποδροµία Grade 1 και µία
κλασσική ιπποδροµία Grade 3 στον Βρετανικό Ιππόδροµο Ascot, µία ηµικλασσική
ιπποδροµία στον Βρετανικό Ιππόδροµο Lingfield , µία κλασσική ιπποδροµία Grade 1,
µία κλασσική ιπποδροµία Grade 3 και µία ηµικλασσική ιπποδροµία στον Ιππόδροµο
Kenilworth Νοτίου Αφρικής.
Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας
18 ∆εκεµβρίου, 2014