Βιογραφικό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΩΧΟΥΛΗΣ
[email protected]
Ο Παναγιώτης Πτωχούλης είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με σπουδές στο Α.Π.Θ.
και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ζει στην Κοζάνη, εργάζεται
στην ΑΝΚΟ με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φανός Λάκκους τ’ Μάγγαν’».