ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΥΑ)

ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΥΑ)
ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Έχει εργαστεί στην τεχνική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΩΣ στο
Τμήμα Σχεδίασης Σωληνώσεων, ενώ εκτέλεσε την
πρακτική της άσκηση στα Ελληνικά Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου των
Υποβρυχίων. Από το 2005 μέχρι σήμερα εργάζεται ως
Επιθεωρήτρια Ποιοτικού Ελέγχου στο Τμήμα των
Σωληνουργικών Εργασιών των Υποβρυχίων στα Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο πρόγραμμα επισκευής και
εκσυγχρονισμού υποβρυχίων Τύπου 209.