Α` ΕΣΠΑ - Πίνακας Κατάταξης - Τουρισµός ΠΕΠ - Αττική

Α' ΕΣΠΑ - Πίνακας Κατάταξης - Τουρισµός
ΠΕΠ - Αττική - Άξονας 3 - (Τουρισµός)
Θετικά Αξιολογηµένες
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
1
85,485 ΕΑ-22218
∆ΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2
81,584 ΕΑ-09940
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΙ∆ΑΚΗΣ
3
78,573 ΕΑ-25054
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4
77,260 ΕΑ-30218
5
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
257.661,00
250.000,00
50.000,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
250.985,00
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
219.973,00
219.973,00
43.994,60
142.982,45
0,65 Επιχορηγούµενη
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
267.036,94
250.000,00
50.000,00
162.500,00
0,65 Επιχορηγούµενη
74,748 ΕΑ-36841
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
83.157,41
82.586,75
37.164,04
45.422,71
0,55 Επιχορηγούµενη
6
74,234 ΕΑ-09730
NINI∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
250.985,00
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
7
74,096 ΕΑ-26142
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΙΤΗΣ Α.Ε.
ASPIS BANK ATE
121.154,89
121.154,89
42.404,21
78.750,68
0,65 Επιχορηγούµενη
250.985,00
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
8
73,806 ΕΑ-07691
ΝΙΝΙ∆ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
9
73,565 ΕΑ-18090
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΤΙ Α.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
202.043,95
202.043,95
40.408,79
111.124,17
0,55 Επιχορηγούµενη
10
73,525 ΕΑ-20129
ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
315.286,21
250.000,00
55.000,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
11
73,120 ΕΑ-25005
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΤΣΙΑΡΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
130.974,51
130.974,51
58.938,53
72.035,98
0,55 Επιχορηγούµενη
12
72,556 ΕΑ-38677
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
209.942,08
209.942,08
73.479,73
136.462,35
0,65 Επιχορηγούµενη
13
72,533 ΕΑ-37529
ΚΟΚΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
124.710,97
124.710,97
24.942,19
81.062,13
0,65 Επιχορηγούµενη
14
72,165 ΕΑ-11922
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
97.729,23
97.729,23
43.978,15
53.751,08
0,55 Επιχορηγούµενη
15
72,127 ΕΑ-32822
ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
267.071,00
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
16
72,037 ΕΑ-29916
Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
198.932,39
198.932,39
39.786,48
129.306,05
0,65 Επιχορηγούµενη
17
71,725 ΕΑ-21979
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
192.439,02
192.439,02
38.487,80
105.841,46
0,55 Επιχορηγούµενη
18
71,554 ΕΑ-46356
ΚΑΛΕΒΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
200.600,00
200.600,00
70.210,00
130.390,00
0,65 Επιχορηγούµενη
271.622,50
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
76.290,00
76.290,00
15.258,00
49.588,50
0,65 Επιχορηγούµενη
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
MARFIN EGNATIA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
19
70,647 ΕΑ-42671
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΠΠΑ ΑΕ
20
70,609 ΕΑ-07238
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
21
70,427 ΕΑ-22950
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
191.524,00
191.524,00
38.304,80
105.338,20
0,55 Επιχορηγούµενη
GREEK ISLAND TRAVEL LIMITED ΕΠΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
209.932,83
209.932,83
73.476,49
136.456,34
0,65 Επιχορηγούµενη
22
70,264 ΕΑ-37068
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
91.084,07
91.084,07
31.879,42
59.204,65
0,65 Επιχορηγούµενη
77.014,05
74.014,79
33.306,66
40.708,13
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
197.088,17
197.088,17
68.980,86
128.107,31
0,65 Επιχορηγούµενη
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
215.328,60
215.328,60
43.065,72
139.963,59
0,65 Επιχορηγούµενη
53.900,00
53.900,00
24.255,00
29.645,00
0,55 Επιχορηγούµενη
23
69,921 ΕΑ-41552
ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΝ∆ΡΕΑΣ
24
69,717 ΕΑ-28088
ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ ΧΟΥ∆ΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
25
69,662 ΕΑ-10588
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
26
69,519 ΕΑ-28625
27
69,305 ΕΑ-24164
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
28
69,023 ΕΑ-34727
ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
140.600,00
140.600,00
28.120,00
77.330,00
0,55 Επιχορηγούµενη
29
68,499 ΕΑ-31004
ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
186.372,61
181.550,12
36.310,02
99.852,57
0,55 Επιχορηγούµενη
30
68,401 ΕΑ-41485
WINDMILL ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΠΕ
228.001,99
228.001,99
79.800,70
148.201,29
0,65 Επιχορηγούµενη
31
67,839 ΕΑ-02747
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
216.101,13
216.101,13
97.245,51
118.855,62
0,55 Επιχορηγούµενη
32
67,644 ΕΑ-04652
ΑΦΟΙ ΟΒΒΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
203.282,26
203.282,26
91.477,02
111.805,24
0,55 Επιχορηγούµενη
33
67,469 ΕΑ-48490
Π. ΝΤΑΣΑΚΛΗΣ - Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
106.780,00
106.780,00
48.051,00
58.729,00
0,55 Επιχορηγούµενη
34
67,463 ΕΑ-47219
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ALPHA BANK ΑΕ
128.000,00
128.000,00
25.600,00
70.400,00
0,55 Επιχορηγούµενη
35
67,224 ΕΑ-36025
ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
289.286,76
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65 Επιχορηγούµενη
36
67,094 ΕΑ-10761
Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
233.101,00
233.101,00
46.620,20
128.205,55
0,55 Επιχορηγούµενη
37
67,042 ΕΑ-28360
∆Ε∆Ε ΜΑΡΙΝΑ
ALPHA BANK ΑΕ
247.162,00
247.162,00
49.432,40
160.655,30
0,65 Επιχορηγούµενη
38
66,531 ΕΑ-03284
ΟΡΛΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
171.293,30
171.293,30
59.952,66
111.340,65
0,65 Επιχορηγούµενη
39
66,450 ΕΑ-00589
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
96.612,04
96.612,04
43.475,42
53.136,62
0,55 Επιχορηγούµενη
40
66,425 ΕΑ-07917
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
165.851,50
165.851,50
58.048,02
107.803,48
0,65 Επιχορηγούµενη
41
66,420 ΕΑ-10445
Α∆ΕΡΦΟΙ Ν.ΠΕΠΠΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
259.878,78
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
42
66,418 ΕΑ-42699
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
175.564,56
175.564,56
61.447,60
114.116,96
0,65 Επιχορηγούµενη
43
66,325 ΕΑ-36963
ΓΑΛΗΝΗ ΑΙΓΙΝΑ Α.Ε ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ALPHA BANK ΑΕ
247.527,71
247.527,71
86.634,70
160.893,01
0,65 Επιχορηγούµενη
44
66,190 ΕΑ-03166
ΒΕΝΑΡ∆ΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
253.344,93
250.000,00
87.500,00
162.500,00
0,65 Επιχορηγούµενη
45
66,186 ΕΑ-24078
ΤΖΟΥΡΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ASPIS BANK ATE
83.804,00
83.804,00
29.331,40
54.472,60
0,65 Επιχορηγούµενη
46
65,877 ΕΑ-48342
Θ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
139.460,00
139.460,00
62.757,00
76.703,00
0,55 Επιχορηγούµενη
47
65,767 ΕΑ-38394
ΠΑΝΟΥ ΜΙΧ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΟΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
157.463,35
157.463,35
55.112,17
102.351,18
0,65 Επιχορηγούµενη
48
65,688 ΕΑ-16152
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
173.604,11
173.604,11
78.121,85
95.482,26
0,55 Επιχορηγούµενη
49
65,360 ΕΑ-12583
ΑΚΤΕ Α.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
204.497,40
204.497,40
92.023,83
112.473,57
0,55 Επιχορηγούµενη
50
65,106 ΕΑ-31711
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑ
Α.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
240.649,48
240.649,48
84.227,32
156.422,16
0,65 Επιχορηγούµενη
51
65,069 ΕΑ-44922
ΣΤ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ - ΝΤ. ΓΚΟΝΤΕΝ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
81.589,00
81.589,00
23.350,77
44.873,95
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
52
65,000 ΕΑ-18265
ΣΕΣΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
217.312,50
217.312,50
43.462,50
119.521,88
0,55 Επιχορηγούµενη
53
64,989 ΕΑ-26225
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ Κ. ΕΠΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
187.000,00
187.000,00
37.400,00
102.850,00
0,55 Επιχορηγούµενη
54
64,937 ΕΑ-16022
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ Α.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
263.393,18
250.000,00
50.000,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
55
64,937 ΕΑ-44147
LEAD AEIΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
95.545,27
95.545,27
42.995,37
52.549,90
0,55 Επιχορηγούµενη
56
64,855 ΕΑ-32878
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
127.300,00
127.300,00
57.285,00
70.015,00
0,55 Επιχορηγούµενη
57
64,629 ΕΑ-42240
ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
145.679,00
145.679,00
65.555,55
80.123,45
0,55 Επιχορηγούµενη
58
64,257 ΕΑ-14784
Π.Α. ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
151.942,00
151.942,00
30.388,40
83.568,10
0,55 Επιχορηγούµενη
59
64,168 ΕΑ-42203
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
51.215,00
51.215,00
10.243,00
28.168,25
0,55 Επιχορηγούµενη
60
63,573 ΕΑ-21248
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.
151.100,00
151.100,00
47.995,00
83.105,00
0,55 Επιχορηγούµενη
61
63,309 ΕΑ-05389
Χ. & Φ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
201.335,00
201.335,00
90.600,75
110.734,25
0,55 Επιχορηγούµενη
62
62,954 ΕΑ-28850
ΑΦΟΙ ΒΑΦΕΙΑ∆Η ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
172.850,00
172.850,00
77.782,50
95.067,50
0,55 Επιχορηγούµενη
55.585,16
55.585,16
11.661,77
36.130,35
0,65 Επιχορηγούµενη
63
62,219 ΕΑ-24400
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
64
62,219 ΕΑ-28105
ΑΦΟΙ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
187.000,00
187.000,00
84.150,00
102.850,00
0,55 Επιχορηγούµενη
65
62,126 ΕΑ-32124
ΠΑΝΟΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
248.947,20
248.947,20
49.789,44
136.920,96
0,55 Επιχορηγούµενη
66
61,885 ΕΑ-42746
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
239.318,60
239.318,60
47.863,72
131.625,23
0,55 Επιχορηγούµενη
67
61,596 ΕΑ-18758
GAMEBUSTER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
200.577,17
200.577,17
90.259,73
110.317,44
0,55 Επιχορηγούµενη
68
61,343 ΕΑ-31835
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ALPHA BANK ΑΕ
252.000,00
250.000,00
112.500,00
137.500,00
0,55 Επιχορηγούµενη
152.426,32
152.426,32
68.591,84
83.834,48
0,55 Επιχορηγούµενη
192.775,49
192.775,49
38.555,01
106.026,52
0,55 Επιχορηγούµενη
199.866,00
199.866,00
69.953,10
129.912,90
0,65 Επιχορηγούµενη
69
61,021 ΕΑ-20640
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
70
60,933 ΕΑ-31293
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
71
60,667 ΕΑ-21474
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ