αποτελεσματα γραπτων εξετασεων για την εθνικη σχολη ∆ικαστων

Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων
Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
Κατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Α΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Β΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ
Μ.ΟΡΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
Α
Β
Α
Β
Α
Β
Α
B
1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,00
7,00
7,0000
5,50
7,50
6,5000
9,00
8,50
8,7500
12,00
12,00
12,0000
11,00
10,00
10,5000
8,9500
2
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
9,00
11,00
10,0000
13,00
12,50
12,7500
12,50
14,00
13,2500
14,00
14,00
14,0000
12,00
11,00
11,5000
12,3000
3
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΚΗΣ
6,00
6,00
6,0000
10,50
8,00
9,2500
9,50
10,00
9,7500
9,50
9,00
9,2500
14,00
14,00
14,0000
9,6500
4
ΒΟΥ∆ΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12,50
13,00
12,7500
5,00
7,00
6,0000
9,00
9,50
9,2500
8,00
8,00
8,0000
12,00
9,00
10,5000
9,3000
5
ΒΟΥ∆ΡΙΣΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ
8,00
9,00
8,5000
8,50
7,50
8,0000
9,50
9,00
9,2500
9,50
10,00
9,7500
11,50
10,50
11,0000
9,3000
6
ΓΑΥΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
9,00
10,00
9,5000
8,00
8,00
8,0000
9,00
10,00
9,5000
11,00
10,50
10,7500
12,00
13,00
12,5000
10,0500
7
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
11,50
12,00
11,7500
8,00
8,00
8,0000
7,00
7,50
7,2500
7,00
7,00
7,0000
11,00
9,00
10,0000
8,8000
8
ΓΙΑΝΤΣΙ∆ΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
11,50
12,00
11,7500
8,50
8,50
8,5000
8,50
8,50
8,5000
8,50
8,50
8,5000
11,00
9,00
10,0000
9,4500
9
ΓΛΑΒΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6,00
6,00
6,0000
8,00
7,00
7,5000
8,50
9,50
9,0000
6,00
6,00
6,0000
12,00
11,00
11,5000
8,0000
10
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12,25
13,00
12,6250
11,50
11,00
11,2500
7,50
7,50
7,5000
9,50
10,00
9,7500
12,00
10,00
11,0000
10,4250
11
∆Ε∆ΕΛΕΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10,00
11,00
10,5000
9,00
9,50
9,2500
7,00
7,00
7,0000
6,00
6,50
6,2500
12,75
13,00
12,8750
9,1750
12
∆ΕΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
7,00
7,50
7,2500
7,50
8,00
7,7500
8,00
8,00
8,0000
11,00
9,00
10,0000
8,2000
13
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10,50
11,00
10,7500
8,50
8,00
8,2500
8,00
9,00
8,5000
14,00
14,00
14,0000
13,00
13,00
13,0000
10,9000
14
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
7,00
7,00
7,0000
8,00
9,00
8,5000
13,50
14,00
13,7500
11,00
11,50
11,2500
11,00
9,00
10,0000
10,1000
15
∆ΟΚΙΜΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
12,50
13,00
12,7500
7,00
7,00
7,0000
9,00
10,00
9,5000
8,00
8,00
8,0000
11,00
9,00
10,0000
9,4500
16
∆ΟΥΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
10,00
11,00
10,5000
10,00
10,00
10,0000
11,50
11,50
11,5000
11,50
11,00
11,2500
14,50
15,00
14,7500
11,6000
17
∆ΡΟΣΙΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
6,00
7,00
6,5000
10,00
11,00
10,5000
10,50
11,50
11,0000
10,00
10,00
10,0000
12,00
13,00
12,5000
10,1000
18
ΕΡΕΣΣΙΩΤΗ
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00
10,00
10,0000
9,00
9,00
9,0000
9,50
11,00
10,2500
12,00
11,50
11,7500
15,00
15,00
15,0000
11,2000
19
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7,50
9,00
8,2500
8,00
8,00
8,0000
6,00
6,00
6,0000
9,00
8,50
8,7500
12,00
9,00
10,5000
8,3000
20
ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
11,00
10,50
10,7500
10,50
10,50
10,5000
8,50
8,50
8,5000
12,00
11,00
11,5000
9,8500
21
ΖΗΚΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
11,50
12,00
11,7500
8,00
7,50
7,7500
12,00
12,00
12,0000
8,50
9,00
8,7500
12,50
13,00
12,7500
10,6000
22
ΖΙΩΓΑ
ΑΝΝΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
9,00
8,00
8,5000
6,00
7,00
6,5000
7,50
7,00
7,2500
10,00
10,00
10,0000
11,00
11,00
11,0000
8,6500
23
ΖΟΛΩΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13,75
14,00
13,8750
7,50
6,00
6,7500
6,50
5,50
6,0000
8,00
8,00
8,0000
12,00
12,50
12,2500
9,3750
24
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΠΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
11,50
12,00
11,7500
7,00
8,50
7,7500
11,00
12,00
11,5000
8,00
8,00
8,0000
12,00
13,00
12,5000
10,3000
25
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
11,50
13,00
12,2500
6,00
6,50
6,2500
8,00
8,50
8,2500
7,00
7,00
7,0000
11,00
9,00
10,0000
8,7500
26
ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
11,50
12,00
11,7500
5,50
6,50
6,0000
6,50
6,50
6,5000
7,00
7,00
7,0000
10,50
8,00
9,2500
8,1000
27
ΚΑΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11,50
12,00
11,7500
7,50
6,50
7,0000
8,50
9,50
9,0000
9,00
9,50
9,2500
13,00
14,00
13,5000
10,1000
28
ΚΑΚΑΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10,00
10,00
10,0000
6,00
6,50
6,2500
6,00
6,50
6,2500
8,00
8,00
8,0000
12,00
10,00
11,0000
8,3000
29
ΚΑΛΕΒΡΟΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7,00
7,00
7,0000
8,50
8,50
8,5000
8,50
9,00
8,7500
6,50
6,00
6,2500
11,00
8,00
9,5000
8,0000
30
ΚΑΜΠΕΡΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
6,00
6,50
6,2500
9,00
8,00
8,5000
8,50
8,00
8,2500
8,50
8,00
8,2500
11,00
11,00
11,0000
8,4500
31
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
12,50
12,00
12,2500
6,00
7,00
6,5000
7,50
8,50
8,0000
8,00
8,00
8,0000
11,00
10,00
10,5000
9,0500
32
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
8,00
8,00
8,0000
7,00
7,00
7,0000
6,50
5,50
6,0000
6,50
7,00
6,7500
12,00
12,50
12,2500
8,0000
33
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11,00
12,50
11,7500
6,00
6,00
6,0000
7,50
7,00
7,2500
8,00
8,00
8,0000
12,00
9,50
10,7500
8,7500
34
ΚΑΡΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13,50
14,00
13,7500
6,50
6,50
6,5000
8,50
9,00
8,7500
8,00
8,50
8,2500
11,00
9,00
10,0000
9,4500
35
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ
ΜΕΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
11,00
11,50
11,2500
8,50
7,00
7,7500
8,50
9,00
8,7500
11,00
10,00
10,5000
11,00
10,00
10,5000
9,7500
36
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
13,00
12,00
12,5000
9,00
9,50
9,2500
6,50
6,50
6,5000
6,50
7,00
6,7500
8,00
6,00
7,0000
8,4000
37
ΚΟΙΜΤΖΟΓΛΟΥ
∆ΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6,00
6,00
6,0000
8,00
7,50
7,7500
8,00
8,50
8,2500
11,00
11,50
11,2500
12,00
9,00
10,5000
8,7500
38
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
9,50
8,50
9,0000
9,00
9,00
9,0000
11,00
10,00
10,5000
11,00
9,00
10,0000
9,3000
39
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
9,00
10,00
9,5000
6,00
7,00
6,5000
9,00
9,50
9,2500
7,00
7,00
7,0000
12,00
10,00
11,0000
8,6500
40
ΚΟΛΑΝΤΖΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
11,50
13,00
12,2500
7,00
6,50
6,7500
8,50
8,00
8,2500
12,00
12,00
12,0000
13,00
11,00
12,0000
10,2500
Μ.Ο
Α
Β
Μ.Ο
Μ.Ο
Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μ.Ο
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μ.Ο
Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων
Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
Κατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
41
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
42
ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8,00
43
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13,00
44
ΚΟΛΙΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
12,50
45
ΚΟΝΙ∆Η
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
46
ΚΟΠΑΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
47
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ
48
Α
Β
7,00
7,00
Μ.Ο
Α΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Α
Β
Μ.Ο
Β΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Μ.Ο
Α
Β
B
Μ.Ο
7,0000
8,00
7,00
7,5000
9,00
9,00
9,0000
7,00
7,00
7,0000
11,00
9,00
10,0000
8,1000
9,00
8,5000
9,00
8,50
8,7500
8,50
8,50
8,5000
8,00
8,00
8,0000
13,00
11,00
12,0000
9,1500
14,00
13,5000
9,00
8,00
8,5000
7,50
7,50
7,5000
8,00
8,00
8,0000
10,00
8,00
9,0000
9,3000
13,00
12,7500
6,00
6,00
6,0000
7,00
6,50
6,7500
8,00
8,00
8,0000
10,00
9,00
9,5000
8,6000
10,00
11,50
10,7500
9,50
8,50
9,0000
7,50
7,00
7,2500
7,00
7,00
7,0000
13,00
11,00
12,0000
9,2000
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13,00
13,50
13,2500
6,50
6,00
6,2500
8,00
9,00
8,5000
9,00
9,00
9,0000
10,00
9,00
9,5000
9,3000
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
5,00
7,00
6,0000
7,00
8,00
7,5000
8,50
7,50
8,0000
9,00
9,00
9,0000
11,00
9,00
10,0000
8,1000
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12,00
12,50
12,2500
6,50
7,00
6,7500
6,00
6,00
6,0000
6,50
6,00
6,2500
10,00
8,00
9,0000
8,0500
49
ΚΟΥΝΑ∆Η
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
11,50
13,00
12,2500
7,00
8,00
7,5000
6,50
7,00
6,7500
8,50
9,00
8,7500
12,50
12,00
12,2500
9,5000
50
ΚΟΥΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
6,00
6,00
6,0000
6,00
6,00
6,0000
8,50
9,50
9,0000
8,00
8,00
8,0000
12,00
11,00
11,5000
8,1000
51
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
8,00
8,00
8,0000
11,50
11,50
11,5000
8,00
8,00
8,0000
6,50
6,00
6,2500
11,00
9,00
10,0000
8,7500
52
ΚΟΥΤΜΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
8,00
9,00
8,5000
7,50
6,50
7,0000
7,00
7,00
7,0000
8,00
8,00
8,0000
11,00
8,00
9,5000
8,0000
53
ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
7,00
7,50
7,2500
8,00
9,00
8,5000
8,00
8,50
8,2500
10,50
11,00
10,7500
11,00
8,00
9,5000
8,8500
54
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00
11,00
10,5000
8,00
6,50
7,2500
7,00
8,00
7,5000
10,00
10,50
10,2500
11,00
9,00
10,0000
9,1000
55
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΝ∆ΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00
11,00
10,5000
8,00
8,00
8,0000
7,50
6,50
7,0000
7,00
7,00
7,0000
12,00
11,00
11,5000
8,8000
56
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8,00
7,00
7,5000
9,50
8,50
9,0000
7,00
7,00
7,0000
8,00
8,00
8,0000
12,00
10,50
11,2500
8,5500
57
ΛΙΑΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9,00
9,00
9,0000
7,50
9,00
8,2500
11,00
11,50
11,2500
6,00
6,00
6,0000
12,00
11,00
11,5000
9,2000
58
ΜΑΓΕΙΡΟΥ
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11,00
12,00
11,5000
9,50
9,50
9,5000
9,50
9,50
9,5000
6,00
6,00
6,0000
13,00
11,00
12,0000
9,7000
59
ΜΑΚΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10,00
11,00
10,5000
7,00
7,50
7,2500
7,00
8,00
7,5000
9,00
9,00
9,0000
11,00
9,00
10,0000
8,8500
60
ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14,00
14,00
14,0000
10,00
11,00
10,5000
6,50
7,00
6,7500
8,50
8,00
8,2500
13,00
11,00
12,0000
10,3000
61
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8,00
9,00
8,5000
10,00
10,00
10,0000
11,00
11,00
11,0000
11,00
10,50
10,7500
12,00
13,00
12,5000
10,5500
62
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9,00
10,00
9,5000
9,50
8,50
9,0000
11,00
10,50
10,7500
9,50
10,00
9,7500
13,00
11,00
12,0000
10,2000
63
ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
10,00
9,00
9,5000
7,00
6,50
6,7500
7,00
7,00
7,0000
8,00
8,00
8,0000
12,50
12,00
12,2500
8,7000
64
ΜΑΣΣΑΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
11,50
12,00
11,7500
9,00
7,50
8,2500
8,50
8,50
8,5000
8,00
8,00
8,0000
12,00
10,00
13,2500
9,9500
65
ΜΗΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
10,50
11,50
11,0000
7,50
8,00
7,7500
9,00
9,00
9,0000
13,00
10,00
11,5000
9,4500
66
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
10,00
10,00
10,0000
8,50
8,00
8,2500
8,00
8,50
8,2500
12,00
12,00
12,0000
12,00
10,00
11,0000
9,9000
67
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9,00
8,00
8,5000
6,00
7,00
6,5000
8,50
8,00
8,2500
8,00
8,00
8,0000
12,00
12,00
12,0000
8,6500
68
ΜΟΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΗΣ
8,00
8,00
8,0000
9,50
10,00
9,7500
8,50
7,50
8,0000
9,00
8,50
8,7500
12,00
10,00
11,0000
9,1000
69
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8,00
7,50
7,7500
7,00
7,50
7,2500
5,50
6,50
6,0000
10,00
9,50
9,7500
13,25
13,00
13,1250
8,7750
70
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,00
6,00
6,5000
7,00
6,00
6,5000
7,50
8,50
8,0000
8,50
8,00
8,2500
12,50
13,50
13,0000
8,4500
71
ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9,00
8,50
8,7500
7,50
8,00
7,7500
8,50
9,00
8,7500
8,50
9,00
8,7500
14,50
14,50
14,5000
9,7000
72
ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
6,00
7,00
6,5000
11,00
9,50
10,2500
9,50
10,00
9,7500
7,00
7,00
7,0000
10,50
9,00
9,7500
8,6500
73
ΜΠΙΤΣΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
7,00
7,00
7,0000
8,50
7,50
8,0000
6,60
6,00
6,3000
8,00
8,50
8,2500
12,00
10,00
11,0000
8,1100
74
ΝΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10,00
10,00
10,0000
8,00
8,00
8,0000
7,50
7,00
7,2500
8,00
8,00
8,0000
11,00
8,00
9,5000
8,5500
75
ΝΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
8,00
7,50
7,7500
12,50
10,00
11,2500
6,50
7,00
6,7500
8,00
8,00
8,0000
13,00
13,00
13,0000
9,3500
76
ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ
ΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
8,00
8,00
8,0000
5,50
6,50
6,0000
7,50
7,50
7,5000
12,50
13,00
12,7500
12,00
9,00
10,5000
8,9500
77
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
9,00
9,50
9,2500
8,00
7,00
7,5000
9,00
9,00
9,0000
11,00
9,00
10,0000
8,7500
78
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10,00
9,00
9,5000
7,50
7,00
7,2500
9,50
8,50
9,0000
8,00
8,00
8,0000
10,00
9,00
9,5000
8,6500
79
ΠΑΝΑΙΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,00
6,50
6,7500
9,50
9,50
9,5000
9,00
9,00
9,0000
12,00
12,50
12,2500
11,00
9,00
10,0000
9,5000
80
ΠΑΝΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
8,00
8,00
8,0000
8,50
9,00
8,7500
8,00
8,50
8,2500
12,00
12,00
12,0000
13,80
13,00
13,4000
10,0800
Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Α
Β
Μ.Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ
Μ.ΟΡΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α
Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων
Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
Κατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
81
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
82
ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗ
ΜΑΡΘΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
83
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
84
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
85
ΠΑΡΙΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
86
ΠΑΣΑΓΓΕΛΗ
87
ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Α
Β
9,00
8,00
Μ.Ο
8,5000
Α΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Α
8,50
Β
10,00
Μ.Ο
Β΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Μ.Ο
Α
Β
Μ.Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ
Μ.ΟΡΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α
Β
Α
B
9,2500
7,50
8,50
8,0000
7,00
7,00
7,0000
12,00
10,00
11,0000
Μ.Ο
8,7500
8,00
8,00
8,0000
8,00
9,00
8,5000
9,00
8,00
8,5000
7,00
7,00
7,0000
12,00
10,00
11,0000
8,6000
10,00
9,00
9,5000
10,00
10,50
10,2500
8,50
9,00
8,7500
9,00
9,00
9,0000
13,00
13,50
13,2500
10,1500
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
7,00
7,00
7,0000
9,00
9,50
9,2500
6,00
7,00
6,5000
10,00
10,00
10,0000
13,75
13,00
13,3750
9,2250
ΗΛΙΑΣ
7,00
6,50
6,7500
5,50
7,00
6,2500
6,00
7,00
6,5000
8,50
9,00
8,7500
12,00
11,50
11,7500
8,0000
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9,00
8,00
8,5000
9,50
10,50
10,0000
11,00
10,50
10,7500
8,50
8,50
8,5000
13,00
11,00
12,0000
9,9500
ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
9,00
9,00
9,0000
8,00
8,50
8,2500
8,00
7,50
7,7500
8,00
8,00
8,0000
12,00
12,00
12,0000
9,0000
88
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
8,00
8,50
8,2500
11,50
11,00
11,2500
6,00
6,00
6,0000
8,50
9,00
8,7500
12,00
12,00
12,0000
9,2500
89
ΠΕΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
10,00
10,00
10,0000
10,00
8,00
9,0000
7,50
7,00
7,2500
8,50
9,00
8,7500
13,00
10,00
11,5000
9,3000
90
ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8,00
7,00
7,5000
9,50
8,50
9,0000
7,00
7,50
7,2500
6,00
6,00
6,0000
11,00
11,00
11,0000
8,1500
91
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
∆ΑΝΑΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
8,00
7,00
7,5000
9,50
8,00
8,7500
8,50
7,00
7,7500
9,00
9,50
9,2500
11,00
8,00
9,5000
8,5500
92
ΠΕΤΣΕΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8,00
8,00
8,0000
11,50
11,50
11,5000
8,00
7,00
7,5000
10,00
9,50
9,7500
11,00
9,00
10,0000
9,3500
93
ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
8,00
8,50
8,2500
9,00
8,50
8,7500
7,00
7,00
7,0000
11,50
10,00
10,7500
8,5500
94
ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8,00
7,00
7,5000
7,50
8,00
7,7500
8,00
8,50
8,2500
9,50
10,00
9,7500
12,50
11,00
11,7500
9,0000
95
ΠΙΣΤΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
10,00
9,00
9,5000
12,00
12,00
12,0000
10,00
10,50
10,2500
10,00
10,00
10,0000
12,00
10,00
11,0000
10,5500
96
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΒΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10,00
9,00
9,5000
10,00
10,00
10,0000
6,50
6,50
6,5000
6,00
6,00
6,0000
12,00
10,00
11,0000
8,6000
97
ΠΛΩΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
8,00
7,50
7,7500
8,50
8,00
8,2500
9,00
9,00
9,0000
8,00
8,00
8,0000
11,00
9,00
10,0000
8,6000
98
ΠΟΤΙΟΥ∆Η
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΙΤΣΗΣ
10,00
9,00
9,5000
10,00
9,50
9,7500
11,00
12,00
11,5000
10,00
10,50
10,2500
12,00
10,00
11,0000
10,4000
99
ΠΟΥΛΑΚΙ∆ΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8,00
7,50
7,7500
9,50
9,00
9,2500
8,50
8,50
8,5000
6,00
6,00
6,0000
11,00
9,00
10,0000
8,3000
100
ΠΡΟΦΥΡΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8,00
7,00
7,5000
10,50
10,50
10,5000
11,00
12,00
11,5000
8,00
8,00
8,0000
13,50
12,00
12,7500
10,0500
101
ΠΡΩΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
7,00
7,00
7,0000
10,00
10,00
10,0000
7,00
7,00
7,0000
9,00
9,00
9,0000
11,00
11,00
11,0000
8,8000
102
ΡΕΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11,00
9,00
10,0000
7,50
9,00
8,2500
10,00
10,00
10,0000
8,50
8,00
8,2500
13,00
12,00
12,5000
9,8000
103
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9,00
8,00
8,5000
8,50
9,50
9,0000
10,00
9,50
9,7500
8,00
8,00
8,0000
11,50
9,00
10,2500
9,1000
104
ΣΑΡΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11,50
10,00
10,7500
6,00
6,00
6,0000
8,50
8,00
8,2500
11,00
11,50
11,2500
13,00
10,00
11,5000
9,5500
105
ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥ∆ΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
10,50
9,50
10,0000
6,00
7,00
6,5000
8,00
8,00
8,0000
6,00
6,00
6,0000
13,00
11,00
12,0000
8,5000
106
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,00
7,50
7,2500
8,00
7,50
7,7500
6,50
7,00
6,7500
10,00
9,50
9,7500
11,50
10,00
10,7500
8,4500
107
ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8,00
7,50
7,7500
9,00
8,50
8,7500
9,00
11,00
10,0000
8,00
8,00
8,0000
12,00
11,00
11,5000
9,2000
108
ΣΕΛΒΕΣΑΚΗ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
9,50
8,50
9,0000
10,00
10,00
10,0000
8,50
8,50
8,5000
9,50
10,00
9,7500
11,00
11,00
11,0000
9,6500
109
ΣΙΜΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
8,00
7,00
7,5000
7,00
6,00
6,5000
7,50
8,00
7,7500
10,00
10,00
10,0000
12,00
10,00
11,0000
8,5500
110
ΣΚΙΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8,00
8,00
8,0000
7,50
8,50
8,0000
7,50
9,00
8,2500
10,50
11,00
10,7500
12,50
11,00
11,7500
9,3500
111
ΣΟΥΛΤΑΝΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
10,00
9,00
9,5000
12,50
12,50
12,5000
7,00
7,00
7,0000
9,00
9,00
9,0000
14,00
14,00
14,0000
10,4000
112
ΣΠΑΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,50
7,00
7,2500
6,00
6,00
6,0000
10,00
10,00
10,0000
8,00
8,00
8,0000
11,00
9,00
10,0000
8,2500
113
ΣΠΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11,50
9,50
10,5000
11,00
12,00
11,5000
10,50
10,00
10,2500
10,50
11,00
10,7500
14,00
14,00
14,0000
11,4000
114
ΣΩΚΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13,50
13,00
13,2500
10,50
10,50
10,5000
10,00
10,00
10,0000
10,50
11,00
10,7500
14,50
14,00
14,2500
11,7500
115
ΤΖΕ∆ΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7,00
7,00
7,0000
10,50
10,00
10,2500
6,00
7,00
6,5000
8,00
8,00
8,0000
13,25
13,00
13,1250
8,9750
116
ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11,00
9,00
10,0000
6,50
7,50
7,0000
10,50
9,50
10,0000
9,50
9,00
9,2500
12,50
11,00
11,7500
9,6000
117
ΤΡΙΤΣΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10,00
10,00
10,0000
8,00
8,50
8,2500
6,50
6,00
6,2500
9,00
9,00
9,0000
13,00
12,00
12,5000
9,2000
118
ΤΣΑΒΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8,00
8,00
8,0000
8,50
10,00
9,2500
7,50
6,50
7,0000
9,50
10,00
9,7500
11,00
10,00
10,5000
8,9000
119
ΤΣΙΑΝΑΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8,00
8,00
8,0000
11,50
12,00
11,7500
8,50
9,00
8,7500
7,00
7,00
7,0000
14,00
11,50
12,7500
9,6500
120
ΤΣΟΥΓΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ
8,00
7,50
7,7500
9,00
9,50
9,2500
6,00
7,00
6,5000
9,50
9,50
9,5000
13,00
13,00
13,0000
9,2000
Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εξεταστική Επιτροπή Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Υποψηφίων
Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών
Κατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Α΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
Α
Β
121
ΦΩΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
9,00
9,00
9,0000
122
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
9,00
8,00
8,5000
8,50
123
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8,00
9,00
8,5000
12,00
124
ΧΑΜΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8,00
7,50
7,7500
10,00
125
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
10,00
10,00
10,0000
126
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8,00
9,00
127
ΧΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9,00
9,00
Μ.Ο
Α
Β
10,00
11,50
Β΄ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Μ.Ο
Μ.Ο
Α
Β
ΓΕΝΙΚΟΣ
Μ.ΟΡΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α
Β
Α
B
10,7500
9,50
9,50
9,5000
8,00
8,00
Μ.Ο
8,0000
13,00
11,00
12,0000
Μ.Ο
9,8500
9,00
8,7500
9,50
9,00
9,2500
8,00
8,00
8,0000
13,50
12,00
12,7500
9,4500
12,00
12,0000
6,50
6,50
6,5000
9,00
9,50
9,2500
11,00
10,00
10,5000
9,3500
10,00
10,0000
6,50
6,00
6,2500
8,50
8,50
8,5000
12,50
11,00
11,7500
8,8500
9,50
8,50
9,0000
11,00
11,00
11,0000
12,50
12,00
12,2500
13,00
11,00
12,0000
10,8500
8,5000
10,50
8,50
9,5000
10,00
9,00
9,5000
12,50
12,00
12,2500
13,00
12,00
12,5000
10,4500
9,0000
6,50
6,50
6,5000
7,50
7,50
7,5000
8,00
8,00
8,0000
12,00
10,00
11,0000
8,4000
Θεσσαλονίκη, 2 ∆εκεµβρίου 2013
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΑΝΙΑ ΓΚΕΛΕΡΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ