Ανεμογεννήτριες

Αιολική ενέργεια
Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση
του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και
περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας
που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της
αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα
οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο
θεός του ανέμου.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα
μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της
ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι
άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν
εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι,
και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι
μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.
Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής
από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας
είναι αξιοσημείωτα.
Αιολικά Πάρκα
Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3
πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης
περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για
την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες
ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».
Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο
πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην
κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου
συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας
(οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι
προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος
αποτελεί το κινητό μέρος της
ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει
το σύστημα μετατροπής της μηχανικής
ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο
ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην
άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες
ηλεκτρικές συνδέσεις.
Αιολικη Ενεργεια και Ανεμογεννητριες
Λίγα εισαγωγικά λόγια για την αιολικη ενεργεια και τις ανεμογεννητριες
Η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του
ανέμου (αιολική ενέργεια) μετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες.
Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της
ανεμογεννήτριας, τα οποία με τη σειρά τους
περιστρέφουν ένα μοτέρ το οποίο παράγει ρεύμα.
Το ρεύμα αυτό μπορεί να διοχετεύεται κατ΄
ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος ή να
αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή και να θερμαίνει
νερό.
Η ισχύς που μπορεί να δώσει μια
ανεμογεννήτρια εξαρτάται κυρίως από δύο
παράγοντες:
1. Όσο μεγαλύτερα είναι τα πτερύγια, τόσο
μεγαλύτερη η ισχύς της. Διπλασιάζοντας το
μήκος των πτερυγίων, τετραπλασιάζεται η
ισχύς σε κάθε ταχύτητα ανέμου.
2. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς. Με
διπλάσια ταχύτητα ανέμου, οκταπλασιάζεται η ισχύς της ίδιας ανεμογεννήτριας.
Είναι αδύντατο να πάρουμε όλη την ισχύ της αιολικής ενέργειας, εξ΄ αιτίας
παραγόντων που αναλύουμε στο άρθρο για τον τρόπο υπολογισμού της αιολικής ενέργειας.
Μια καλής ποιότητας μικρή ανεμογεννητρια συνήθως μπορεί να αποδώσει μέχρι το
30-35% της διαθέσιμης στον άνεμο ισχύος. Αν δηλαδή για ένα συγκεκριμένο μέγεθος
ανεμογεννήτριας και ταχύτητας ανέμου, η ισχύς του ανέμου που φθάνει στα πτερύγιά της
είναι 1000W, μόνο τα 350W θα είναι σε θέση να αποδώσει. Μια μεγάλη ανεμογεννήτρια
μπορεί να δώσει και λίγο παραπάνω.
Τι πρέπει να προσέχουμε σε μια ανεμογεννητρια κατά την αγορά της
Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διαδικασία αγοράς ανεμογεννήτριας. Είναι πολύ
εύκολο να πέσουμε σε παγίδες . Κι αυτό επειδή οι ανεμογεννητριες πωλούνται με βάση την
ονομαστική τους ισχύ, π.χ. 1.000W. Σε ποια ταχύτητα ανέμου όμως;
Οι περισσότεροι κατασκευαστές αναφέρονται σε ταχύτητα ανέμου 12,5m/sec (μέτρα ανά
δευτερόλεπτο). Πόσες μέρες το χρόνο (και για πόσες ώρες) έχουμε τέτοιους ανέμους στην
περιοχή μας; Ελάχιστες...
Πόσα Watt ισχύος δίνει σε φυσιολογικούς ανέμους με ταχύτητες της τάξεως των 5-6 m/sec;
Μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε παραπάνω: Διπλάσια ταχύτητα ανέμου για οκταπλάσια ισχύ.
Γι΄ αυτό καλύτερα να ζητάμε την καμπύλη απόδοσης της ανεμογεννητριας, με την οποία
μπορούμε να δούμε την ισχύ σε κάθε ταχύτητα ανέμου και να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ
διάφορων ανεμογεννητριών με βάση τους ανέμους που επικρατούν στην τοποθεσία
εγκατάστασης.
Μειονεκτήματα ανεμογεννητριών
Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών,
κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις
αποφεύγουν. Γι’αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους
μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή
και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι
πολύ μικρότερη αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της
τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές
πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη
λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.
Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ
τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές
προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το
εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των
ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.
Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα,
ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ,
η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική
κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για
επενδύσεις μικρής κλίμακας.
Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σε
σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
Η Ανεμογεννήτρια σε σχέση με:
A) Την κοινωνική χρησιμότητα
Η χρησιμότητα της ανεμογεννήτριες στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα
μεγάλη. Καταρχήν καλύπτεται μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες του ανθρώπου για φωτισμό
και θέρμανση μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι άνθρωποι έχουν έτσι τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές και να διευκολύνουν έτσι τη ζωή τους.
Β) Την εφαρμογή της στην παραγωγή
Εξαιτίας της χρήσης ανεμογεννητριών και της παραγωγής μέσω αυτών ηλεκτρικού
ρεύματος έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία, η βιοτεχνία και η τεχνολογία. Παράγονται έτσι
λοιπόν προϊόντα και αναπτύσσεται η αγορά.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η χρήση της ανεμογεννήτριας επέφερε σημαντικά και χρήσιμα αποτελέσματα στη ζωή του
ανθρώπου.
Χάρη στη χρήση της ενέργειας αυτής εξοικονομούμε μεγάλες ποσότητες ενέργειας τις
οποίες τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και καλύπτουμε έτσι τις βασικές
αναγκες.Ετσι λοιπόν τα νοικοκυριά, η βιομηχανία, η βιοτεχνία, η τεχνολογία, χρησιμοποιών
την ενέργεια αυτή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να παράγουν έργο. Είναι
δηλαδή η κινητήριά τους δύναμη καθώς αυτή τους επιφέρει κέρδη, για να μπορέσουν έτσι
να αναπτυχτούν ακόμη περισσότερο.
Επινοώντας λοιπόν ο άνθρωπος τη μορφή αυτής της ενεργείας είναι πιο άνετο το βιοτικό
του επίπεδο, το κοινωνικό καθώς και το οικονομικό του.
Στην οικονομία προστέθηκε μια νέα πηγή
ενεργείας όπου μείωσε την τιμή των άλλων
ανταγωνίσιμων μορφών ενεργείας και
επέφερε σημαντική βελτίωση στην
ποιότητα του ίδιου αλλά και των συναφών
μορφών ενέργειας.
Ιδιαίτερη είναι η προσφορά των οφειλών
της ενέργειας αυτής στην προστασία του
φυσικού
μας
περιβάλλοντος.
Χαρακτηρίζεται ως η πιο ήπια μορφή
ενέργειας για το περιβάλλον, όπου δηλαδή
παράγεται ενέργεια χάρη στη μετατροπή
της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική χωρίς
να ρυπαίνουμε το περιβάλλον από τις
καύσεις του άνθρακα, εξοικονομούμε ορυκτούς πόρους, δεν έχουμε επιπτώσεις στο
μορφολογικό τοπίο- ανάγλυφο, δεν παρατηρείτε το φαινόμενο της όξινης βροχής ώστε να
έχουμε επιπτώσεις στα δάση, στις λίμνες και στους υδάτινους πόρους, όπως ποτάμια,
ρυάκια κλπ
Όσον αφορά τον τομέα πολιτισμού μας τα αποτελέσματα είναι και εκεί θετικά διότι το
πολιτισμικό επίπεδο ενός λάου σημειώνει πορεία προόδου από τα όλο και περισσότερα και
μεγαλύτερα επιτεύγματα του.
Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης της ανεμογεννήτριας υπάρχουν και τα
αρνητικά.
Στην οικονομία της χώρας παρατηρείται μείωση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία που
ασχολείται με την επεξεργασία του αργού πετρελαίου διότι έχουμε μείωση της παραγωγής
αυτού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία του
κράτους.
Ανεμογεννητριες και φωτοβολταικα
Συνδέοντας μια ανεμογεννητρια στο σύστημα με τα φωτοβολταικα, δημιουργούμε ένα
υβριδικό σύστημα
Τα φωτοβολταικα παράγουν ρεύμα όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι ανεμογεννητριες παράγουν
ρεύμα όταν φυσάει άνεμος, είτε υπάρχει ηλιοφάνεια είτε όχι.
Και συνήθως, όταν έχει συννεφιά (κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα) οι ημέρες με
άνεμο είναι και συχνότερες.
Γι΄ αυτό συστήνεται πάντα, ένα αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών να υποστηρίζεται και
από μια ανεμογεννητρια.
Το μέγεθος και η ισχύς της
ανεμογεννητριας εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, όπως το
σημείο της εγκατάστασης και αν
αυτό έχει εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό, οι ανάγκες
μας, το μέγεθος του
φωτοβολταϊκού συστήματος (αν
έχουμε) κ.ά.
Μια μικρή ανεμογεννήτρια των
400W (στα 12,5m/sec) μπορεί να
μας δώσει ακόμη και πάνω από
200 KWh το χρόνο (με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 4,0 m/sec).
Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας είναι ότι οι ανεμογεννητριες δεν είναι
κατάλληλες για αστικό περιβάλλον. Πρέπει να τοποθετούνται σε αρκετά μεγάλο ύψος και
να μην υπάρχουν ψηλότερα εμπόδια γύρω τους σε ακτίνα πολλών μέτρων. Πράγμα που
συνήθως δεν ισχύει μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ
Η ανεμογεννήτρια Twister 1000 που σας προτείνει το e-save.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε πολλές εφαρμογές όπως –ενδεικτικά – είναι οι εξής:
-Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για ιδιοκατανάλωση η για πώληση σε παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας.
-Παραγωγή ρεύματος για φόρτιση συστοιχιών συσσωρευτών (12v – 24v – 48v), ανάλογα
με την εφαρμογή.
-Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος (για άμεση κατανάλωση εφ’ όσον υπάρχει ζήτηση) &
φόρτιση μπαταριών (για μελλοντική κατανάλωση, όταν η παραγόμενη ισχύς δεν καλύπτει
την ζήτηση η όταν υπάρχουν συχνές διακοπές ρεύματος)
-Θέρμανση νερού για οικιακές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές χρήσεις
-Άντληση νερού από γεωτρήσεις, δεξαμενές, πηγάδια κλπ
-Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών (μεμονωμένα η συνδυαστικά)
-Τροφοδοσία πομπών -αναμεταδοτών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, δικτύων VHF - UHF
-Τροφοδοσία πομπών – αναμεταδοτών – κεραιών δικτύων κινητής τηλεφωνίας κλπ.
-Τροφοδοσία ορεινών καταφυγίων, ιχθυοκαλλιεργειών, μετεωρολογικών σταθμών,
κυνηγητικών – συνοριακών φυλακίων σε απομονωμένα γεωγραφικά σημεία, μοναστηριών,
σταθμών συλλογής στοιχείων σε προστατευόμενες περιοχές (Νatura 2000) κλπ
-Τροφοδοσία θερμοκηπίων, μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων
-Τροφοδοσία εργοταξίων τεχνικών εταιρειών.
-Απρόσκοπτη λειτουργιά συστημάτων – φωτισμού / καμερών
ασφάλειας – αυτοματισμών σε εξοχικές κατοικίες, ιχθυοτροφικές
μονάδες κλπ, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.
-Φωτισμό
πινακίδων
σήμανσης
–
ενημερωτικών
/
προειδοποιητικών επιγράφων, σε απομονωμένα σημεία εθνικών
οδών, αυτοκινητόδρομων, τούνελ, γεφυρών κλπ
-Φωτισμό δημοσίων χώρων (πλατειές – πάρκα – προβλήτες
λιμανιών – περιβάλλοντες χώροι κτιρίων- διασταυρώσεις δρόμων
με υψηλό συντελεστή ατυχημάτων κλπ), με χρήση εκταμιευμένης
ηλεκτρικής ενεργείας, όταν η σύνδεση στο Δημόσιο Ηλεκτρικό
Δίκτυο είναι αδύνατη, μη επιθυμητή η προβληματική.
-Φόρτιση συσσωρευτών ηλεκτρικών η υβριδικών αυτοκίνητων
-Παροχή ενεργείας σε σιτέματα απολύμανσης/ διύλισης / όσμωσης / καθαρισμού νερού
-Παράγωγη υδρογόνου (με ηλεκτρόλυση ύδατος) για χρήση ως πηγής ενεργείας σε
περιόδους μη ύπαρξης άνεμου (μελλοντική εφαρμογή)
-Για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε νηπιαγωγεία – σχολεία – γυμνάσια – πανεπιστήμιαερευνητικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
-Για καταυλισμούς ανθρωπιστικών απόστολων,
διεθνών οργανισμών, στρατιωτικών αποστολών.
-Για παροχή ενεργείας σε περιόδους έκτατων
συνθηκών πχ. σεισμούς, θεομηνίες, πολεμικές
συρράξεις
Λογά της πληθώρας των εφαρμογών όπως οι
παραπάνω,
εμείς
ονομάζουμε
τις
ανεμογεννήτριες νέας γενιάς TWISTER ως
Α.Π.Χ. δηλ. ανεμογεννήτριες προσωπικής
χρήσεως
ΚΟΣΤΗ - ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσεγγίσει κάποιος το θέμα του κόστους και του χρόνου
αποπληρωμής της «επένδυσης» σε μια ανεμογεννήτρια προσωπικής χρήσεως (ΑΠΧ).
Ο πρώτος είναι ο κλασσικός με τους υπολογισμούς :
1)
του συνολικού κόστους αγοράς – εγκατάστασης – θέσης σε λειτουργιά (βλ. και
τιμοκατάλογο της εταιρείας μας)
2)
των ανεμολογίων στοιχείων της περιοχής εγκατάστασης, άρα και της προσδοκώμενης
«συγκομιδής» ρεύματος, στο συγκεκριμένο σημείο
3)
Της παρούσας και μελλοντική κατανάλωσης ρεύματος του συγκεκριμένου σημείου
4)
Της τιμολογιακής πολίτικης και της εξέλιξης αυτής, από τον (τους) παρόχους (-ους)
ηλεκτρικής ενέργειας,
5)
Των Διαφόρων επιμέρους παραγόντων όπως κατηγορία τιμολόγιου πελάτη,
μονοφασική – τριφασική παροχή, υποκατάσταση (μερική – ολική) υπάρχουσας πηγής
ρεύματος η νέα σύνδεση (με σημαντικό κόστος επέκτασης δικτυού σε «τελευταίο
καταφύγιο») , τρόποι –χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης ρεύματος (μέρα –νύχτα, ομαλή – με
«κορυφές» κατανάλωση κοκ
Όπως εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα από τα παραπάνω η μέθοδος του κλασσικού
υπολογισμού, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφ’ ενός μεν διότι πολλά από τα παραπάνω
στοιχειά δεν είναι γνωστά η εύκολα προσιτά στον μέσο υποψήφιο επενδύτη – καταναλωτή,
αφ’ έτερου διότι υπάρχει ένας σημαντικός βάθος αβεβαιότητος για την εξέλιξη των
παραπάνω μεγεθών μέσα στα επόμενα 10 χρόνια (που είναι το ήμισυ του ΕΠΧΖ δηλ. του
ελάχιστου προσδοκώμενου χρόνου ζωής μιας τέτοιας ανεμογεννήτριας και ο μέγιστος
χρόνος για την οικονομική απόσβεση μιας τέτοιας επένδυσης). Οι άνθρωποι της e-save.gr
είναι κοντά σας, για να σας για να σας κάνουν ΔΩΡΕΑΝ μια πρώτη σχετική μελέτη.
Άλλος τρόπος υπολογισμού θα ήταν εκείνος ο όποιος θα εκτιμούσε την αγορά ενός τέτοιου
συστήματος όχι πλέον για μερική – ολική υποκατάσταση τωρινής – μελλοντικής
κατανάλωσης, αλλά σαν επένδυση με σκοπό την μεταπώληση του παραγόμενου ρεύματος
σε τρίτους παρόχους ηλεκτρικής ενεργείας κλπ. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται
περισσότερο εξελιγμένες οικονομοτεχνικές – μελέτες, από ειδικευμένα γραφεία, κάτι το
οποίο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης.
Ένας – ας τον ονομάσουμε – τελευταίος τρόπος υπολογισμού, θα ήταν αυτός ο οποίος θα
ελάβαινε υπ ‘ όψιν του και άλλες παραμέτρους μιας τέτοιας απόφασης αγοράς, πέραν της
οικονομικής , όπως πχ. την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στα παιδιά και στα εγγόνια
του, την επίδειξη διάθεσης για πρωτοπορία στις τεχνολογικές εξελίξεις, την αίσθηση ότι
βοήθα το περιβάλλον και τον κόσμο, υποκαθιστώντας χιλιάδες τόνους εκλυόμενου CO2 με
καθαρή ενεργεία προερχόμενη από καθαρές πήγες κοκ.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Οι μικρότερες των 5MW εγκαταστάσεις κατατάσσονται στην 2η κατηγορία, 3η
υποκατηγορία περιβαλλοντικών έργων (Β3). Στην κατηγορία αυτή αφού η ΠΠΕΑ εξεταστεί
από την Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΔΙΠΕΧΩ) της οικίας περιφέρειας και
εντός 10 ημερών το έργο κατατάσσεται είτε στην 4η υποκατηγορία της 2ης κατηγορίας
(Β4) περιβαλλοντικών έργων είτε στην 2η υποκατηγορία της 1ης κατηγορίας (Α2)
περιβαλλοντικών έργων.
Κατά τεκμήριο, και επειδή οι αιολικοί
σταθμοί με μικρότερη από 20kW εγκατεστημένη
ισχύ θεωρούνται μη οχλούσες εγκαταστάσεις
σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Φ1/19500/4-11-2004, οι
εγκαταστάσεις αυτές κατατάσσονται στην Β4 και
ακολουθούν τις σχετικές δράσεις που χρονικά δεν
πρέπει να ξεπεράσουν τις 30-40 μέρες εφόσον ο
φάκελος
που
κατατεθεί
στην
Υπηρεσία
Περιβάλλοντος της οικίας Νομαρχίας είναι πλήρης.
Για έργα με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW
έως και 700kW δεν είναι σαφές σε ποια κατηγορία θα υπαχθούν, Β4 ή Α2. Στην Α2
κατηγορία η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων απαιτεί Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων η οποία εξετάζεται από την οικία Περιφέρεια.
Μέσα στην όλη διαδικασία αδειοδότησης καλό θα ήταν να προστεθεί και η άδεια από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από την πολεοδομία, εφόσον υπάρχει θεμέλιο
στην εγκατάσταση. Χωρίς την άδεια της πολεοδομίας δεν μπορεί να γίνει σύνδεση με το
δίκτυο.