ΕΔΩ - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

Χαράλαμπος Καραντώνης, Msc, PhD
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΥΡΙΝΑ 2013
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................................ 3
2.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ................................................................................................................ 4
3.
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.......................................................................... 4
4.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ .................................................................................................................................. 4
5.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ .............................................................................................. 4
6.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ...................................................................................................................................... 5
7.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ........................................................................................................ 5
8.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .......................................................... 6
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. .................................................................................................................. 6
•
Προπτυχιακά μαθήματα .................................................................................................................. 6
•
Μεταπτυχιακά μαθήματα ................................................................................................................ 6
 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ –ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ...................................................................................... 7
•
Προπτυχιακά μαθήματα .................................................................................................................. 7
•
Μεταπτυχιακά μαθήματα ................................................................................................................ 7
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ......................................................... 8
•
Προπτυχιακά μαθήματα .................................................................................................................. 8
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ........................................................................................................................ 9
9.
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ .................................................................................................. 9
10. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ............................................................................................... 9
11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ............................................................................................................................ 10




•
•
•
•
•
•
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ......................................... 10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.......................................... 11
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ........................................................... 11
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΈΡΓΟ................................................................................................................. 11
Διατριβές ........................................................................................................................................ 11
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά .................................................................................... 12
Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους: ................................................................................................ 15
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: ............................................................................................... 16
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια: ............................................................................................ 19
Επιστημονικά Σχόλια (Comentaries) .............................................................................................. 21
12. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ................................................................................... 22
•
•
ΟΜΙΛΙΕΣ ................................................................................................................................................ 22
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ........................................................................................................................................ 22
13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ................................................................. 22
14. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ .................................. 25
2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:
Χαράλαμπος Καραντώνης
Ιδιότητα:
Επίκουρος Καθηγητής στη Χημεία Τροφίμων (επί θητεία)
Διεύθυνση εργασίας:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μητροπολίτη
Ιωακείμ 2, 81400, Μύρινα, Λήμνος
Τηλέφωνα επικοινωνίας
: +30 22540 83111, 6973875209
Τηλεμοιότυπο (fax)
: +30 22540-83109
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
e-: [email protected]
3
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1998: Πτυχείο Χημείας . Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Τμήμα Χημείας.
1998: Πιστοποιητικό
Οινολογικής
Εκπαίδευσης.
Εθνικό
και
Καποδιστριακό
ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας.
2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοχημεία. Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και
Χημείας Τροφίμων.
2004: Διδακτορική Διατριβή στη Χημεία, Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων.
2007: Μεταδιδακτορική έρευνα ( Υπότροφος του Ι.Κ.Υ.),
Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και
Χημείας Τροφίμων.
3. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
1998: Παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές μεθοδολογίες και την οργανολογία που
αφορά την ανάλυση με αέριο χρωματογραφία. Perkin Elmer, 9 Απριλίου 1998, Αθήνα.
2005: Παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι φωτονικής μικροσκοπίας και
εφαρμογές στην βιοϊατρική έρευνα και τη διάγνωση». Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 18-22
Απριλίου 2005, Αθήνα.
2008: Παρακολούθηση 1ου θερινού σχολείου με τίτλο: «Αθηροσκλήρωση –Καρδιαγγειακή νόσος:
από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη». Ελληνική Εταιρία αθηροσκλήρωσης, 4-6 Ιουλίου
2008, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας: First Certificate in English (FCE), University of Cambridge,
Certificate of Proficiency in English (ECPE), University of Michigan.
5. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Γνώση Επεξεργασίας Κειμένου, Λογιστικών Φύλλων, Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, και Υπηρεσιών
Διαδικτύου. Χειρισμός των προγραμμάτων Corel Draw, Reference Manager, SPSS, Image J.
4
6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1999-2000: Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.): Υποτροφία για την Επίδοση στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών-Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Τμήμα Χημείας.
2000-2004: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.): Μερική
Υποτροφία για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
2005-2007: Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.): Υποτροφία για Μεταδιδακτορική Έρευνα στην
Ελλάδα.
7. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1997: Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Μαθήματος «Διπλωματική Εργασία». (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ,
Υποπρόγραμμα3: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Μέτρο 3.4: «Σύνδεση Εκπαίδευσης και
Παραγωγής», Ενέργεια 3.4.β «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών». Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και
Χημείας Τροφίμων (3 μήνες).
1997-2002: Επιστημονικός Συνεργάτης. Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων
1998-2002: Βοηθός Διδασκαλίας. Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων.
2000-2003: Βοηθός Διδασκαλίας. Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων.
2004- 2009:
Διδάσκων (άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας –Διατροφής. Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας Φυσιολογίας του
Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών.
2005-2009: Επιστημονικός συνεργάτης.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας –Διατροφής. Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας Φυσιολογίας του Ανθρώπου και
των Μικροοργανισμών
2009-2010: Διδάσκων (άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80). Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής.
5
2010-σήμερα: Επίκουρους Καθηγητής στη Χημεία Τροφίμων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. (ΦΕΚ, Τεύχος Γ, Αρ. Φύλλου 463, 7 Ιουνίου 2010).
8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Εθνικό και Καποδιστριακό ΠανεπιστήμιοΑθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων.
•
Προπτυχιακά μαθήματα
1998-2002: Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων ΙΙ -Εργαστηριακή άσκηση «Ανάλυση τροφίμων με
HPLC». Διδασκαλία, επίβλεψη και βαθμολόγηση της εργαστηριακής αναφοράς στo πλαίσιo
του μαθήματος «Χημεία Τροφίμων ΙΙ», 7ο εξάμηνο (4 χειμερινά εξάμηνα).
2000-2003: Εργαστήριο Βιοχημείας ΙΙ. Διδασκαλία, επίβλεψη και βαθμολόγηση των
εργαστηραικών αναφορών στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιοχημεία ΙΙ», 8ο εξάμηνο (3 εαρινά
εξάμηνα).
2001-2003: Διδασκαλία στο πλαίσιο φροντιστηριακού μαθήματος του Εργαστηρίου
«Βιοχημείας ΙΙ», Διαλέξεις: 1) Λιποειδή, 2) Υδατάνθρακες) (2 εαρινά εξάμηνα).
1999-2003: Συμμετοχή στην καθοδήγηση τεσσάρων (4) πτυχιακών εργασιών:




•
Αναζήτηση του φλεγμονώδους παράγοντα του ουλικού υγρού υδρoξυ-αναλόγου του PAF σε αίμα
ασθενών με περιοδοντίτιδα και σε αίμα φυσιολογικών ως προς την περιοδοντίτιδα ανθρώπων,
Τσούπρας Αλέξανδρος (1999-2000).
Αναζήτηση βιολογικά δραστικών ουσιών σε τρόφιμα της Μεσογειακής δίαιτας, Μητροπούλου
Αλίκη, Τσαντίλα Νεκταρία (2000-2001).
Διερεύνηση της προέλευσης των βιολογικά δραστικών λιποειδών του οίνου από τη ζύμη
Saccharomyces cerevisiae, Γρυπιώτη Αγνή, Γρίμπιλας Γιώργος, (2001-2002,)
Μελέτη των βιολογικά δραστικών λιποειδών κατά τη ζύμωση του γλεύκους, Κώνστα Ευγενία,
Γκριτζάπη Έλενα, (2002-2003).
Μεταπτυχιακά μαθήματα
1998-2004: Συμμετοχή στην καθοδήγηση τεσσάρων (4) Διπλωμάτων Ειδίκευσης:
Isolation and analysis of fried cod biological active lipids, University of Leeds, Procter Department of
Food Science, Samartzis Dimitrios (Στο πλαίσιο Συνεργασίας) (1998-1999)
 Isolation and identification of lipids from fresh cod and their biological activities, University of
Leeds, Procter Department of Food Science, Panayiotoy Athina, (Στο πλαίσιο Συνεργασίας)
(1998-1999)
 Αναζήτηση του φλεγμονώδους παράγοντα του ουλικού υγρού, υδρόξυ-αναλόγου του PAF, από
φυσικές πηγές και μελέτη του παθοφυσιολογικού του ρόλου, Τσούπρας Β. Αλέξανδρος
(2001-2003)
 Πιστοποίηση αντιαθηρογενετικών συστατικών του ελαιολάδου στον ελαιοπυρήνα και in vivo
μελέτη της δράσης αυτών σε πειραματόζωα, Τσαντίλα Νεκταρία, (2002-2004).

6
 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας –Διατροφής.
Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των
Μικροοργανισμών
•
Προπτυχιακά μαθήματα
2004- 2009: Εργαστήριο Βιοχημείας Ι. Διδασκαλία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εργαστηριακών
αναφορών στο πλαίσιο του μαθήματος Βιοχημεία Ι, 2ο εξάμηνο, (5 εαρινά εξάμηνα).
2004- 2009: Εργαστήριο Βιοχημείας ΙΙ. Διδασκαλία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εργαστηριακών
αναφορών στο πλαίσιο του μαθήματος Βιοχημεία ΙΙ, 3ο εξάμηνο, (5 χειμερινά εξάμηνα).
2008-2009: Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας. Επίβλεψη και βαθμολόγηση Εργαστηριακών
Αναφορών στο πλαίσιο του μαθήματος «Γενική Μικροβιολογία», 3ο εξάμηνο (1 χειμερινό
εξάμηνο).
2008-2009:
Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης
Μικροβιολογίας.
Επίβλεψη
και
βαθμολόγηση
Εργαστηριακών Αναφορών στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία», 4ο
εξάμηνο (1 εαρινό εξάμηνο).
2005-2006: Συμμετοχή στην καθοδήγηση μίας (1) πτυχιακής εργασίας:

Μελέτη της συμμετοχής του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων στον μηχανισμό πρόκλησης
του καθυστερημένου μυϊκού πόνου, Ντάφλος Νικόλαος, (2005-2006).
2007-2008: Μέλος τριμελής επιτροπής μίας (1) πτυχιακής εργασίας. Απόφαση γενικής
συνέλευσης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: 20403.

Συσχέτιση της κατανάλωσης οίνου με βιοχημικούς δείκτες φλεγμονής σε φυσιολογικό πληθυσμό
(επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ)., Βασταρδή Μαρία-Θάλεια. (2007-2008)
•
Μεταπτυχιακά μαθήματα
2007-2009: Διδασκαλία ως προσκεκλιμένος ομιλητής στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά
θέματα Βιοχημείας»,
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη
Διαιτολογία-Διατροφή» (10 ώρες).
2004-2006: Συμμετοχή στην καθοδήγηση δύο (2) Διπλωμάτων Ειδίκευσης:


Επίδραση των μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής δίαιτας στη σύνθεση του Παράγοντα
Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα, Ρεκλείτη Ελευθερία
(2004-2006)
Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών της Μεσογειακής δίαιτας στην έκκριση κυτταροκινών και
στην έκφραση υποδοχέων λιποπρωτεϊνών από ανθρώπινα μεσαγγειακά κύτταρα., Μίλεσης Θ.
Γιώργος, (2004-2006)
7
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
•
Προπτυχιακά μαθήματα
2009-2010: Ανόργανη Χημεία. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρίας και Εργαστηρίου, 1ο
εξάμηνο σπουδών. (1 Χειμερινό εξάμηνο)
2009-2013: Οργανική Χημεία. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρίας και Εργαστηρίου, 2ο
εξάμηνο σπουδών. (4 Εαρινά εξάμηνα)
2010-2013: Χημεία Τροφίμων Ι. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρίας και Εργαστηρίου, 3ο
εξάμηνο σπουδών. (3 Χειμερινά εξάμηνα)
2010-2013: Χημεία ΤροφίμωνΙΙ. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρίας και Εργαστηρίου, 4ο
εξάμηνο σπουδών. (3 εαρινά εξάμηνα)
2011-2012: Επίβλεψη και αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης με παραδοτέα (ΠΕ 5): α) Έκθεση
Τεχνικής - Επιστημονικής αξιολόγησης φοιτητών, β) Βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης.
2011-2013: Τοξικολογία Τροφίμων. Συνδιδασκαλία 50%, 5ο εξάμηνο σπουδών. (2 Χειμερινά
εξάμηνα)
2012-2013: Οργανοληπτικός έλεγχος. Αυτοδύναμη διδασκαλία Θεωρίας και Εργαστηρίου, 7ο
εξάμηνο σπουδών. (1 Χειμερινό εξάμηνο)
2012:
Διάλεξη μίας ώρας με θέμα: «Ελαιόλαδο: Η Βασική Λιπαρή Ύλη της Μεσογειακής
Διατροφής και η Διατροφική της Αξία. 2η Θεματική Ενότητα: Μεσογειακά τρόφιμα:
παραγωγή, διατροφική αξία και ποιότητα προϊόντων. 1ο Θερινό Σχολείο. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ: Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη Τροφίμων και
Διατροφής». Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 26-31
Αυγούστου 2012. Μύρινα, Λήμνος
2012-2013: Επιβλέπων Καθηγητής σε τρεις (3) Πτυχιακές Εργασίες



In vitro μελέτη τηςδιατροφικής αξίας αλεύρού σίτου από Λημνιό Μαυραγάνι-Πειραμματική.
Αππλμπυ Ευθυμιάδου Σαμπίνα Μαρία και Σακαλή Άννα (2013). Υπό εξέλιξη
In vitro μελέτη της αντιοξειδωτικής και αντιδιαβητικής δράσης του σπόρου κολοκύθας του είδους
Cucurbita moschata-Πειραμματική. Σακκά Δανάη (2013). Υπό εξέλιξη.
In vitro μελέτη της διατροφικής αξίας αποξηραμένων σύκων και διερεύνηση της δυνατότητας
παραγωγής λειτουργικού τροφίμου-Πειραμματική. Μήτσου Ευγαγγελία (2013) Υπό εξέλιξη.
8
 Επιμορφωτικά σεμινάρια:
2007: Καραντώνης Χ.Χ. Προστατευτική επίδραση του ελαιολάδου στην αθηροσκλήρωση. 6o
Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Βιοχημεία της Διατροφής. Ελληνική Εταιρία Κλινικής
Χημείας-Κλινικής Βιοχημείας (ΕΕΚΧ-ΚΒ) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα Δεκέμβριος 2007.
2007: Καραντώνης Χ.Χ. Απολιποπρωτεΐνες και ο ρόλος τους. 25ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.
Λιπίδια στην κλινική πράξη. Ομάδα Εργασίας Κλινικής Επιδημιολογίας και Μεταβολικού
Συνδρόμου.
Ομάδα
Κλινικής
Φαρμακολογίας
Καρδιαγγειακών
Φαρμάκων
της
Καρδιολογικής Εταιρίας. Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης & Α΄ Καρδιολογική Κλινική του
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο. Αθήνα
Οκτώβριος 2007.
2008: Καραντώνης Χ.Χ. Απολιποπρωτεΐνες και ο ρόλος τους. 28ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.
Λιπίδια στην κλινική πράξη. Ομάδα Εργασίας Κλινικής Επιδημιολογίας και Μεταβολικού
Συνδρόμου
-
Ομάδα
Κλινικής
Φαρμακολογίας
Καρδιαγγειακών
Φαρμάκων
της
Καρδιολογικής Εταιρίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική Ωνασείου
του
Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο. Αθήνα Οκτώβριος 2008.
9. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
•
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (EEX)
•
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB)
•
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης (ΕΕΑ)
•
Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διατροφογενωμικής και Διατροφογενετικής
•
Ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου: Διεθνές Παρατηρητήριο του Οξειδωτικού
Στρες.
10. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
•
Journal of Agricultural and Food Chemistry
•
Food and Bioprocess Technology
•
European Journal of Inflammation
•
International Journal of Immunopathology
•
AIDS research and Human Retroviruses
9
11. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 Επιστημονικός Συνεργάτης σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα
1999-2001: Ερευνητικό Πρόγραμμα 97 ΔΙΑΤΡΟ- (ΕΠΕΤ ΙΙ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας με τίτλο : «Μελέτη της παρουσίας βιολογικών ενεργών λιποειδικών συστατικών στα
παραδοσιακά τρόφιμα της Μεσογειακής δίαιτας και διερεύνηση της προστατευτικής δράσης
αυτών in vitro, ex vivo και in vivo στην αθηρωμάτωση».
2005-2007: Ερευνητικό Πρόγραμμα της επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ: “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μέτρο 2.2» Υποέργο 1 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ) χρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
– Γ΄ ΚΠΣ) με τίτλο : «Μελέτη της επίδρασης μικροσυστατικών της Μεσογειακής δίαιτας στους
μηχανισμούς της νεφρικής φλεγμονής» και αντικείμενο έργου: «Παραλαβή και διαχωρισμό
λιποειδικών εκχυλισμάτων από τρόφιμα της Μεσογειακής δίαιτας, μέτρηση των επιπέδων PAF
και τελική επεξεργασία αποτελεσμάτων».
2006: Ερευνητικό Πρόγραμμα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, συγχρηματοδοτούμενο από την εταιρία Goody’s S.A., με τίτλο: «Βιολογικά
δραστικά συστατικά στα τρόφιμα της Εταιρίας Goody’s S.A. που προστατεύουν από
καρδιαγγειακά νοσήματα» και αντικείμενο έργου την «Καταγραφή αναστολέων του PAF, ως
βιολογικά δραστικά συστατικά (ΒΔΣ) σε τρόφιμα-συστατικά των προϊόντων που διατίθενται στα
εστιατόρια Goody’s καθώς και την επωφελή συμβολή τους στη διατροφή».
2007-2008: Ερευνητικό Πρόγραμμα της επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, συγχρηματοδοτούμενο τον Ηλία Κοκκινίωτη με τίτλο: «Μελέτη για την
παραγωγή μελιού με φυσικά αντιφλεγμονώδη ¬αντιοξειδωτικά συστατικά» και αντικείμενο
έργου τη «Μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης του λειτουργικού μελιού και επεξεργασία
αποτελεσμάτων».
2007-2008: Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα της επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ: «Αναμόρφωση προπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Υποέργο 1 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ)
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ) με αντικείμενο έργου: «Επιμέλεια συγγράμματος
εργαστηριακών ασκήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος Βιοχημεία Ι» .
10
2009: Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα της επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, συγχρηματοδοτούμενο από την εταιρία ΜΕΒΓΑΛ με τίτλο:
«Μελέτη της ύπαρξης βιολογικά δραστικών συστατικών σε γαλακτοκομικά προϊόντα
εμπλουτισμένα με φυσικά εκχυλίσματα αποβλήτων ελαιουργίας. Φάση Α.» και αντικείμενο
έργου τη «Παραλαβή εκχυλίσματος ελαιοπυρήνα και πειραματικό έλεγχος γαλακτοκομικού
προϊόντος με in vitro πειράματα».
 Επιστημονικός Υπεύθυνος σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα
2012-2014: «Μελέτη εμπλουτισμού προϊόντων άρτου και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων με
ω-3 λιπαρά οξέα (Αρ. Πρωτ. 912)., ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Δράση Εθνικής εμβέλειας:
«Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Για τη Πράξη
Επιχειρήσεων για
«Υποστήριξη Νέων
Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»- ΕΠΑΝ ΙΙ/ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ.
(Υπό εξέλιξη).
 Επιστημονικός Υπεύθυνος σε Φοιτητικούς Διεθνείς Διαγωνισμούς
1) 2010-2011: Διαγωνισμός ECOTROPHELIA. 1ος Εθνικός διαγωνισμός για τη δημιουργία νέων
οικολογικών-καινοτόμων τροφίμων & ποτών. Συμμετοχή και βράβευση με το 2ο βραβείο για τη
Δημιουργία του Προϊόντος Sweet Variation – Semolina Halva.
2) 2011-2012: Διαγωνισμός ECOTROPHELIA. 2ος Εθνικός διαγωνισμός για τη δημιουργία νέων
οικολογικών-καινοτόμων τροφίμων & ποτών. Συμμετοχή με τη Δημιουργία του Προϊόντος "Stevie
bar - Think Thin .
3) 2012-2013: Διαγωνισμός ECOTROPHELIA. 3ος Εθνικός διαγωνισμός για τη δημιουργία νέων
οικολογικών-καινοτόμων τροφίμων & ποτών. Συμμετοχή με τη Δημιουργία του Προϊόντος
«O’live.co»
 Ακαδημαϊκό Συγγραφικό Έργο
•
Διατριβές
1) Καραντώνης Χ.Χ. Φραγκοπούλου Ε. Μελέτη των βιολογικά δραστικών λιποειδών του ερυθρού
οίνου, και διαλεύκανση του προστατευτικού ρόλου του στη δημιουργία αθηρωμάτωσης. Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και
Βιοχημείας, Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Αθήνα, 1997-1998. (Πτυχιακή
εργασία).
2) Καραντώνης Χ.Χ. Αντιαθηρογενετικές ιδιότητες των φυτικών ελαίων -Βιοχημική προσέγγιση.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Χημείας
Τροφίμων και Βιοχημείας, Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Αθήνα,
1998-2000. (Μεταπτυχιακή Διατριβή).
11
3) Καραντώνης Χ.Χ. Μελέτη βιολογικά δραστικών λιποειδών σε παραδοσιακά τρόφιμα της
Μεσογειακής δίαιτας και διερεύνηση της προστατευτικής δράσης αυτών στην αθηροσκλήρωση.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Χημείας
Τροφίμων και Βιοχημείας, Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Αθήνα,
2000-2004. (Διδακτορική Διατριβή). http://openarchives.gr/view/517350
4) Καραντώνης Χ.Χ. «Μελέτη αντιαθηρογόνου δράσης των λιποειδικών κλασμάτων του
ελαιολάδου και των αντίστοιχων του ελαιοπυρήνα. Σύγκριση με τη δράση των στατινών». Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και
Βιοχημείας, Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Αθήνα, 2005-2007.
(Μεταδιδακτορική Διατριβή).
•
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
5. Panayiotou, A., Samartzis,D., Nomikos,T., Fragopoulou,E., Karantonis,H.C., Demopoulos,C.A.,
and Zabetakis,I.: Lipid fractions with aggregatory and antiaggregatory activity toward platelets in
fresh and fried cod (Gadus morhua): Correlation with platelet-activating factor and
atherogenesis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48:6372-6379, 2000. (Συντελεστής
Απήχησης, Impact Factor, I.F.:2,878).
6. Nomikos, T., Karantonis, H.C., Fragopoulou,E., and Demopoulos,C.A.: One-step separation
system for the main phospholipids, glycolipids, and phenolics by normal phase HPLC. Application
to polar lipid extracts from olive and sunflower oils. Journal of Liquid Chromatography and
Related Technologies, 25:137-149, 2002. (I.F.: 0,714).
7. Karantonis, H.C., Antonopoulou,S., and Demopoulos,C.A.: Antithrombotic lipid minor
constituents from vegetable oils. Comparison between olive oils and others. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 50:1150-1160, 2002. (I.F.: 2,878).
8. Antonopoulou, S., Karantonis, H.C. Separation of polar lipids from soybean oil and cotton seed
oil by one-step HPLC system. Biological activity of isolated lipids. Journal of Liquid
Chromatography and Related Technologies, 25:771-779, 2002. (I.F.: 0,714).
9. Antonopoulou, S., Oikonomou, A., Karantonis,H.C., Fragopoulou,E., and Pantazidou,A.: Isolation
and structural elucidation of biologically active phospholipids from Scytonema julianum
(cyanobacteria). Biochemical Journal, 367:287-293, 2002. (I.F.: 4,830).
10. Karantonis, H.C., Zabetakis,I., Nomikos,T., and Demopoulos,C.A.: Antiatherogenic properties of
lipid minor constituents from seed oils. Journal of the Science of Food and Agriculture,
83:1192-1204, 2003. (I.F.: 1,539).
12
11. Demopoulos, C.A., Karantonis, H.C., and Antonopoulou,S.: Platelet activating factor - A
molecular link between atherosclerosis theories. European Journal of Lipid Science and
Technology, 105:705-716, 2003. (I.F.: 1,813).
12. Karantonis, H.C., Pitsinos, E.N., Antonopoulou,S., Couladouros,E.A., and Demopoulos,C.A.:
Synthesis and biological evaluation of novel steroid-modified ether phospholipids. Chemistry
and Physics of Lipids, 138:12-19, 2005. (I.F.: 2,601).
13. Antonopoulou, S., Karantonis, H.C., Nomikos,T., Oikonomou,A., Fragopoulou,E., and
Pantazidou,A.: Bioactive polar lipids from Chroococcidiopsis sp. (Cyanobacteria). Comparative
Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology, 142:269-282, 2005. (I.F.:
1,929).
14. Nomikos, T., Karantonis,H.C., Skarvelis,C., Demopoulos,C.A., and Zabetakis,I.: Antiatherogenic
properties of lipid fractions of raw and fried fish. Food Chemistry, 96:29-35, 2006.(I.F.: 3,875).
15. Karantonis,
H.C.,
Fragopoulou,E.,
Antonopoulou,S.,
Rementzis,J.,
Phenekos,C.,
and
Demopoulos,C.A.: Effect of fast-food Mediterranean-type diet on type 2 diabetics and healthy
human subjects' platelet aggregation. Diabetes Research and Clinical Practice, 72:33-41, 2006.
(I.F.: 2,552).
16. Karantonis, H.C., Antonopoulou, S., Perrea,D.N., Sokolis,D.P., Theocharis,S.E., Kavantzas,N.,
Iliopoulos,D.G., and Demopoulos,C.A.: In vivo antiatherogenic properties of olive oil and its
constituent lipid classes in hyperlipidemic rabbits. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular
Diseases, 16:174-185, 2006. (I.F.: 3,721).
17. Antonopoulou, S., Fragopoulou,E., Karantonis,H.C., Mitsou,E., Sitara,M., Rementzis,J.,
Mourelatos,A., Ginis,A., and Phenekos,C.: Effect of traditional Greek Mediterranean meals on
platelet aggregation in normal subjects and in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of
Medicinal Food, 9:356-362, 2006. (I.F.: 1,609).
18. Tsantila, N., Karantonis,H.C., Perrea,D.N., Theocharis,S.E., Iliopoulos,D.G., Antonopoulou,S., and
Demopoulos,C.A.: Antithrombotic and antiatherosclerotic properties of olive oil and olive
pomace polar extracts in rabbits. Mediators of Inflammation, 2007: 2007. (I.F.: 3,254).
19. Fragopoulou, E.,
Nomikos,T.,
Karantonis,H.C., Apostolakis,C., Pliakis,E., Samiotaki,M.,
Panayotou,G., and Antonopoulou,S.: Biological activity of acetylated phenolic compounds.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55:80-89, 2007. (I.F.: 2,878).
13
20. Aronis, P., Antonopoulou, S., Karantonis,H.C., Phenekos,C., and Tsoukatos,D.C.: Effect of
fast-food Mediterranean-type diet on human plasma oxidation. Journal of Medicinal Food,
10:511-520, 2007. (I.F.: 1,609).
21. Nasopoulou, C., Karantonis, H.C., Andriotis,M., Demopoulos,C.A., and Zabetakis,I.: Antibacterial
and anti-PAF activity of lipid extracts from sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea
bream (Sparus aurata). Food Chemistry, 111:433-438, 2008. (I.F.: 3,875).
22. Karantonis, H.C., Tsantila, N., Stamatakis,G., Samiotaki,M., Panayotou,G., Antonopoulou,S., and
Demopoulos,C.A.: Bioactive polar lipids in olive oil, pomace and waste byproducts. Journal of
Food Biochemistry, 32:443-459, 2008. (I.F.: 0,895).
23. Karantonis, H.C., Nomikos, T., and Demopoulos, C.A.: Triacylglycerol metabolism. Current Drug
Targets, 10:302-319, 2009. (I.F.=3,715)
24. Xanthopoulou, M.N., Fragopoulou, E., Kalathara, K., Nomikos,T., Karantonis,H.C., and
Antonopoulou,S.: Antioxidant and anti-inflammatory activity of red and white wine extracts.
Food Chemistry, 120:665-672, 2010. (I.F.= 3,875)
25. Tsantila,N.,
Karantonis,H.C.,
Perrea,D.N.,
Theocharis,S.E.,
Iliopoulos,D.G.,
Iatrou,C.,
Antonopoulou,S., and Demopoulos,C.A.: Atherosclerosis regression study in rabbits upon olive
pomace polar lipid extract administration. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases,
20:740-747, 2010. (I.F.: 3,721)
26. Nasopoulou, C., Karantonis,H.C., Perrea,D.N., Theocharis,S.E., Iliopoulos,D.G., Demopoulos,C.A.,
and Zabetakis,I.: In vivo anti-atherogenic properties of cultured gilthead sea bream (Sparus
aurata) polar lipid extracts in hypercholesterolaemic rabbits. Food Chemistry, 120:831-836,
2010. (I.F.: 3,875)
27. Karantonis,
H.C.,
Demopoulos,C.,
Gribilas,G.,
and
Stamoulis,I.,
Theocharis,S.E.:
Giaginis,C.,
Platelet-activating
Spiliopoulou,C.,
factor
Kouraklis,G.,
involvement
in
thioacetamide-induced experimental liver fibrosis and cirrhosis. Digestive Diseases and Sciences,
55:276-284, 2010. (I.F.: 2,364).
28. Verouti, S.N., Fragopoulou,E., Karantonis,H.C., Dimitriou,A.A., Tselepis,A.D., Antonopoulou,S.,
Nomikos,T., and Demopoulos,C.A.: PAF effects on MCP-1 and IL-6 secretion in U-937 monocytes
in comparison with OxLDL and IL-1β- effects. Atherosclerosis, 219:519-525, 2011. (I.F.:3,961 )
29. Nasopoulou, C.; Karantonis, H.C.; Zabetakis, I.
Nutritional Value of Gilthead Sea Bream and
Sea Bass. Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology. 5: 32-40, 2011.
14
30. Nasopoulou,C., Tsoupras,A.B., Karantonis,H.C., Demopoulos,C.A., and Zabetakis,I.: Fish polar
lipids retard atherosclerosis in rabbits by down-regulating PAF biosynthesis and up-regulating
PAF catabolism. Lipids in Health and Disease, 10: 2011. (I.F.: 2,563).
31. Καραντώνης Χ.Χ., Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνος Α.Δημόπουλος. Δυσλιπιδαιμία,
φλεγμονή και αθηρογένεση – Ο ρόλος του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων.
Καρδιολογική Γνώμη.2012. 7(2):95-103.
32. Stamatakis, G.M., Karantonis, H.C., Nasopoulou, C., Gkogkaki, V., Antonopoulou, S., Perrea, D.,
Theocharis, S.E., Demopoulos, C.A. Inhibition of atherogenesis in rabbits by yoghurt enriched
with olive mill byproduct extracts, Hellenic Journal of Atherosclerosis.2012. 3(3):212–218.
33. Vlachogianni, C.I., Fragopoulou, E., Stamatakis, G. M., Karantonis, H.C., Antonopoulou,S.,
Demopoulos, C.A.: Interleukin-1beta stimulates platelet-activating factor production in U-937
cells modulating both its biosynthetic and catabolic enzymes. Cytokine, 2013 (Accepted)
(I.F.:3,124)
•
Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους:
34. Antonopoulou, S., Nomikos, T., Karantonis, H.C., Fragopoulou, E. and Demopoulos, C.A. PAF, a
potent lipid mediator. In: Bioactive Phospholipids: Role in Inflammation and Atherosclerosis.
Editor A.Tselepis. Transworld Research Network, 2008.
35. Antonopoulou, S., Karantonis, H.C. and Nomikos, T. Antithrombotic and antiatherogenic lipid
minor constituents from olive oil. In: Olive oil: Minor constituents and health. Editor D.Boskou,
Taylor and Francis, 2008.
36. Antonopoulou, S., Nomikos, T., Fragopoulou, E. and Karantonis, H.C. Isolation and
characterisation of cyanobacterial lipids with bioactivity towards platelet-aggregation. In:
Protocols on algal research. Editor S.N. Bagchi, Alpha Science International Ltd, Oxford, 2010.
37. Καραντώνης Χ.Χ., Παράγοντες διατροφικής επικινδυνότητας. Στο: "Νομοθεσία Τροφίμων και
Διατροφικοί Κίνδυνοι". Εκδόσεις Σταμούλη. 2011
38. Καραντώνης Χ.Χ., Θεοχάρης Σταμάτιος. Αξιολόγηση διατροφικής επικινδυνότητας Στο:
"Νομοθεσία Τροφίμων και Διατροφικοί Κίνδυνοι". Εκδόσεις Σταμούλη. 2011.
39. Καραντώνης Χ.Χ., Σταματάκης Γεώργιος. Αντιαθηρογόνες ιδιότητες Μικροσυστατικών του
Ελαιολάδου και των Παραπροϊόντων της Ελαιουργίας. Στο: «Από την Κρίση στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη – Ειδικά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης». Εκδότης: Μπαμπανάσης Στέργιος. Εκδόσεις
Παπαζήση, 2012
15
•
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια:
40. Zabetakis, I., Panayiotou, A., Samartzis, D., Nomikos, T., Fragopoulou, E., Karantonis, H.C.,
Demopoulos, C.A. The effect of frying on cod (Gadus Morhua): Correlation with
Platelet-Activating Factor (PAF) and atherogenesis. International Congress of Food Production
and the Quality of Life. Sassari, Italy. September 4-8, 2000. (Τόμος Πρακτικών).
41. Kotsifaki, H., Baltas, G., Antonopoulou, S., Tsoupras, A., Nomikos, Tz., Fragopoulou, E.,
Karantonis, H.C., Mantzavinos, Z., Demopoulos, C.A. Identification of the new PAF analog
(OH¬PAF) from gingival tissues in the blood of periodontal patients.7th International Congress
on Platelet-Activating Factor and Lipid Mediators. Waseda University International Conference
Center. Tokyo, Japan. September 24-27, 2001. (Τόμος Περιλήψεων).
42. Karantonis, H.C., Antonopoulou, S., Demopoulos, C.A. A Biochemical Approach of the
Antiatherogenic Properties of Olive Oil and Its Protective Role Against Coronary Heart Disease.
93rd AOCS Annual Meeting & Expo. Montrẻal, Quẻbec, Canada, May 5-8, 2002, S119.
(προφορική ανακοίνωση μετά από πρόσκληση). (Τόμος Περιλήψεων).
43. Karantonis, H.C., Antonopoulou, S. Demopoulos, C.A. Platelet-Activating Factor: A Molecular
link of the accepted atherosclerotic theories. Greek Thrombosis Days. Medical Faculty of the
Aristotelian University, Haemostasis Unit,. December 18-19, 2003. (Τόμος Περιλήψεων).
44. Gribilas, G., Stamoulis, J., Karantonis, H.C., Tsantila, N., Demopoulos, Theocharis, S. Induction of
Liver Fibrosis in the Rat did not Affect Liver Platelet-Activating Factor Activity. 10th Internationa
Congress of Toxicology, July 11-15, 2004, Tampere, Finland. [Toxicol Appl Pharmacol. 2004, 197:
137– 375]. (Τόμος Περιλήψεων).
45. Antonopoulou, S., Nomikos, T., Fragopoulou, E., Karantonis, H.C., Perrea, D.N., Phenekos, C.,
Demopoulos, C.A. PAF Inhibitors in Greek Foods. 5th International Conference on Nutrition and
Fitness. War Museum of Athens – Hellas (Greece), June 9-12, 2004. (Τόμος Περιλήψεων).
46. Antonopoulou S., Fragopoulou E., Karantonis H. C., Mitsou E., Sitara M., Phenekos C. Effect of
traditional Greek Mediterranean meals on platelet aggregation in normal subjects and in
patients with diabetes mellitus 2. FEBS Special Meeting: 45th ICBL, May 25-29, 2004, Ioannina,
Greece. [Chem Phys Lipids. 2004, 130 (1): 61]. (Τόμος Περιλήψεων).
47. Karantonis, H.C., Tsantila, N., Antonopoulou, S., et al. In vivo antiatherogenic properties of olive
oil and its constituent lipid classes in hyperlipidemic rabbits. FEBS Special Meeting: 45th ICBL,
May 25-29, 2004, Ioannina, Greece. [Chem Phys Lipids. 2004, 130 (1): 59-59]. (Τόμος
Περιλήψεων).
48. Karantonis, H.C., Antonopoulou, S., Demopoulos C.A. The antiatherogenic properties of lipid
olive oil microconstituents. 2nd International conference, Traditional Mediterranean Diet: Past
16
Present and Future. 20-22 April 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece.
(Τόμος Περιλήψεων).
49. Karantonis H.C., Antonopoulou, S., Perrea, D.N., Theocharis S.E., Kavantzas, F., Iliopoulos D.G.,
Sokolis D., Demopoulos C.A. Bilogogical effects of lipids from olive oil and olive pomace, in early
atherosclerosis development. Implication of Platelet Activating Factor (PAF). 2nd International
conference, Traditional Mediterranean Diet: Past Present and Future. 20-22 April 2005. National
Hellenic Research Foundation, Athens, Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
50. Antonopoulou, S., Fragopoulou, S., Karantonis., H.C., Mitsou, E., Sitara, M., Mourelatos A., Ginis,
A., Phenekos, C., Demopoulos, C.A. Consumption of traditional Greek Mediterranean meals
reduces the sensitivity of volunteer’s platelets against PAF. A novel approach on the explanation
of Mediterranean diet benefits. 2nd International conference, Traditional Mediterranean Diet:
Past Present and Future. 20-22 April 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens,
Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
51. Karantonis, H.C., Fragopoulou, E., Antonopoulou, S., Demopoulos, C.A., Phenekos C. Effects of
lipids from a Greek quick casual Mediterranean-type diet on cardiovascular disease. Implication
of platelet activating factor (PAF). 2nd International conference, Traditional Mediterranean Diet:
Past Present and Future. 20-22 April 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens,
Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
52. Nasopoulou, C., Zabetakis, I., Nomikos, T., Karantonis, H.C., Rementzis, J., Demopoulos, C.A.
Biologically active lipid fractions with antiatherogenic properties from fish and cephalopods of
the Mediterranean diet. 2nd International conference, Traditional Mediterranean Diet: Past
Present and Future. 20-22 April 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece.
(Τόμος Περιλήψεων).
53. Antonopoulou S., Karantonis H.C., Nomikos T., Oikonomou A., Fragopoulou E., Pantazidou A.
Bioactive lipids from Chroococcidiopsis sp. (cyanobacteria). Hellenic Society of Biochemistry &
Molecular Biology. 57th Meeting, December 9-11, Foundation for Biomedical Research of the
Academy of Athens, Athens 2005. Newsletter, 2005, 52, 33. (Τόμος Περιλήψεων).
54. Nomikos, T., Fragopoulou, E., Rekliti, E.,
Karantonis, H.C., Antonopoulou, S. IL-1β induces a
rapid and transient increase of intracellular platelet activating factor in a human mesangial cell
line-Modulation by an olive oil polar lipid extract. FEBS Special Meeting: 48th ICBL, September
4-8, 2007, Turku, Finland. [Chem Phys Lipids. 2007, 149: S67]. (Τόμος Περιλήψεων).
55. Fragopoulou, E., Nomikos, T., Miliesis, G., Oikonomou, C., Karantonis, H.C., Antonopoulou, S.,
Effect o olive oil and wine Extracts on IL-1β induced cytokines secretion in human mesangial
cells. 5th Euro Fed Lipid Congress and 24th Symposium of the Nordic lipidorum. Oils, fats and
lipids: from science to applications. Innovations for a better world. September 6-19, 2007,
Gothenburg, Sweden. (Τόμος Περιλήψεων).
17
56. Fragopoulou, E., Nomikos, T., Karantonis, H.C., Antonopoulou, S. Pleiotropic actions of IL-1β and
PAF on human mesangial cells. PP197. 59th National Conference of Biochemistry and Moleclar
Biology. December 7-9, 2007, Athens, Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
57. Nomikos, T., Fragopoulou, E., Karantonis, H.C.,
Antonopoulou, S. Anti-inflammatory actions of
olive oil extracts (OPL) on human mesangial cells (HMCs). PP8C-14 (Nutritional Biochemistry),
FEBS Journal 275(suppl.1), 378. 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference. Biochemistry
of Cell Regulation. 28 June-3 July, 2008, Athens, Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
58. Nasopoulou, C., Karantonis, H.C., Tsantila, N., Perrea D.N., Iliopoulos, D.G., Theocharis, S.E.,
Demopoulos, C.A., Zabetakis, I. Antithrombotic and antiatherogenic properties of fish polar
lipids. PP8C-29 (Nutritional Biochemistry), FEBS Journal 275(suppl.1), 382. 33rd FEBS Congress
and 11th IUBMB Conference. Biochemistry of Cell Regulation. 28 June-3 July, 2008, Athens,
Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
59. Tsantila, N., Karantonis, H.C., Perrea, D.N., Iliopoulos D.G., Theocharis S.E., Iatrou, C.,
Antonopoulou, S., Demopoulos, C.A. Atherosclerosis inhibition and regression can be induced by
extracts of olive oil and its respective pomace. PP8C-41 (Nutritional Biochemistry), FEBS Journal
275(suppl.1), 385. 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference. Biochemistry of Cell
Regulation. 28 June-3 July, 2008, Athens, Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
60. Tsantila Ν., Karantonis H.C., Perrea D.N., Iliopoulos D.G., Theocharis S.A., Iatrou C.,
Antonopoulou S., Demopoulos C.A. Can PAF Inhibitors in Olive Oil and its Respective Pomace
Reduce Atherosclerotic Lesions Formation? Oils, Fats and Lipids in Human Nutrition. Oils, Fats
and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges Achievements and Perspectives. 6th Eurofed Lipid
Congress, p. 63. 07-10 Septemper 2008. Athens-Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
61. Stamatakis G., Tsantila N., Karantonis H.C., Samiotaki M., Panayotou G., Demopoulos C.A.
Recovery of Lipid Micro-constituent with Antiatherogenic Properties from Olive Mill Waste
Water (OOMWW) using Natural Micro-porous Materials. Biotechnological Applications,
By-Products (BIOT-007). Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges Achievements
and Perspectives. 6th Eurofed Lipid Congress, 07-10 Septemper 2008. Athens-Greece. (Τόμος
Περιλήψεων).
62. Nasopoulou C., Karantonis H.C., Tsantila N., Perrea D.N., Iliopoulos D.G., Theocharis S.E.,
Demopoulos C.A., Zabetakis I. In vivo Antiatherogenic Properties of Fish Polar Lipid Fraction in
Hyperlipidemic Rabbits Last Minute (LAMI-021). Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium:
Challenges Achievements and Perspectives. 6th Eurofed Lipid Congress, 07-10 Septemper 2008.
Athens-Greece. (Τόμος Περιλήψεων).
18
•
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια:
63. Φραγκοπούλου Ε., Καραντώνης Χ. Χ., Νομικός Τζ., Αντωνοπούλου Σ., Δημόπουλος Κ. Α.,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φάρμα Αταλάντης Αγροτική Α.Ε. Ρόλος του κόκκινου κρασιού στην
πρόληψη των καρδιοπαθειών. Χημική έρευνα και βιομηχανία, 2ο Συμπόσιο Ινστιτούτου
Φυσικοχημείας, – Ένωση Ελλήνων Χημικών, 3-5 Δεκεμβρίου 1997, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος Αθήνα.
(Τόμος Πρακτικών).
64. Καραντώνης Χ. Χ., Αντωνοπούλου Σ., Φραγκοπούλου Ε., Δημόπουλος Α. Κ. Βιοχημική
προσέγγιση του σχηματισμού αθηρωματικών πλακών και της προστατευτικής δράσης της
Μεσογειακής διατροφής. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2ο Πανελλαδικό
συνέδριο ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού στρες. 3-5 Οκτωβρίου 2002, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
65. Πιτσινός Ε. Ν., Κουλαδούρος Η. Α., Καραντώνης Χ. Χ., Δημόπουλος Κ Α. Σύνθεση και
Αξιολόγηση της
βιολογικής
δράσης
δύο
νέων στεροειδών παραγώγων αιθερικών
φωσφολιποειδών. 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Η πολυμορφικότητα της Χημείας και οι
εφαρμογές της. 6-10 Νοεμβρίου 2002, 86-88. Ηράκλειο. (Τόμος Πρακτικών).
66. Αντωνοπούλου Σ., Φραγκοπούλου Ε., Καραντώνης Χ. Χ., Μουρελάτος Α., Φαινέκος Κ. Μελέτη
της επίδρασης της παραδοσιακής Ελληνικής δίαιτας στη συσσώρευση αιμοπεταλίων σε
φυσιολογικά άτομα και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 2. Συνέδριο της Εταιρείας Ερευνάς
Νοσημάτων Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού «Μεσογειακή δίαιτα- Η κλινική και ερευνητική
διάσταση». 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003, Καρδαμύλη Μεσσηνίας. (Τόμος Περιλήψεων).
67. Αντωνοπούλου Σ., Καραντώνης Χ.Χ., Νομικός Τ., Οικονόμου Α., Φραγκοπούλου Ε., Πανταζίδου
Α. Χαρακτηρισμός βιοδραστικών γλυκολιποειδών από το κυανοβακτήριο chroococcidiopsis sp.
20o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές. 20-23
Σεπτεμβρίου 2005. Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων: Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και Νιάρχειο
Κέντρο, Ιωάννινα. (Τόμος Πρακτικών).
68. Καραντώνης Χ. Χ., Αντωνοπούλου Σ., Δημόπουλος Κ Α. Βιοχημικός μηχανισμός αθηρογένεσης
και εξήγηση της προστατευτικής δράσης του ελαιολάδου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Σύγχρονες
τάσεις στον τομέας των λιπών και ελαίων. Ελληνικό Φόρουμ Λιποειδών (Greek Lipid Forum,
Μέλος της Euro Fed Lipid). 8-9 Ιουνίου 2005, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. (Τόμος
Περιλήψεων).
69. Νασοπούλου Κ., Νομικός Τ., Ρεμέντζης Ι., Καραντώνης Χ. Χ., Δημόπουλος Κ. Α., Ζαμπετάκης Ι.
Μελέτη του ρόλου των ψαριών και κεφαλοπόδων στη Μεσογειακή Δίαιτα. 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο. Σύγχρονες τάσεις στον τομέας των λιπών και ελαίων. Ελληνικό Φόρουμ Λιποειδών
(Greek Lipid Forum, Μέλος της Euro Fed Lipid). 8-9 Ιουνίου 2005, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
19
70. Τσαντίλα Ν., Καραντώνης Χ.Χ., Σταματάκης Γ., Σοκόλης Δ.Π., Θεοχάρης Σ.Ε., Περρέα Δ.Ν.,
Αντωνοπούλου Α., Δημόπουλος Κ.Α. Πιστοποίηση της αντιαθηρογενιτικής δράσης του
ελαιολάδου σε πειραματόζωα. Εύρεση του λιποειδικού κλάσματος του υπεύθυνου για την
αντιαθηρογενετική δράση και αναζήτηση αντιαθηρογενετικών συστατικών στα προϊόντα της
ελαιουργίας και των σταδίων της παραγωγής του πυρηνελαίου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Σύγχρονες τάσεις στον τομέας των λιπών και ελαίων. Ελληνικό Φόρουμ Λιποειδών (Greek Lipid
Forum, Μέλος της Euro Fed Lipid). 8-9 Ιουνίου 2005, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. (Τόμος
Περιλήψεων).
71. Καραντώνης Χ.Χ., Τσαντίλα Ν., Σταματάκης Γ., Σοκόλης Δ.Π., Θεοχάρης Σ.Ε., Περρέα Δ.Ν.,
Αντωνοπούλου Σ., Δημόπουλος Κ.Α. In vitro και in vivo αντιαθηρογενετική δράση
μικροσυστατικών του ελαιολάδου, του πυρηνελαίου και παραπροϊόντων της ελαιουργίας κατά
την παραγωγή του πυρηνελαίου. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης-Συμπόσιο των ομάδων
18 εργασίας. «Παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρωσης. 3 Δεκεμβρίου 2005, Ξενοδοχείο Divani
Caravel, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
72. Τσαντίλα Ν., Καραντώνης Χ.Χ., Περρέα Δ.Ν., Ηλιόπουλος Δ.Γ., Θεοχάρης Σ.Ε., Ιατρού Χ.,
Αντωνοπούλου Σ., Δημόπουλος Κ.Α. Επίδραση των Συστατικών του Ελαιολάδου στο Σχηματισμό
και Θεραπεία των Αθηρωματικών πλακών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και
Οξειδωτικού Στρες (Διεθνής Συμμετοχή). 28 Σεπτεμβρίου-1Οκτωβρίου 2006, 40. Καρδαμύλη
Μεσσηνίας. (Τόμος Περιλήψεων).
73. Τσούπρας Α.Β., Νομικός Τ., Φραγκοπούλου Ε., Καραντώνης Χ.Χ., Αντωνοπούλου Σ., Φραγκιάς
Κ., Ιατρού Χ., Δημόπουλος Κ.Α. Ο ρόλος του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF),
στη νεοαγγειογένεση, στη μετάσταση και γενικά στην εξέλιξη του καρκίνου. Ελληνικές Ημέρες
Θρόμβωσης-Καρκίνος και Θρόμβωση. Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Μονάδα
Αιμόστασης. 10-11 Φεβρουαρίου 2006. (Τόμος Περιλήψεων).
74. Τσαντίλα Ν., Καραντώνης Χ.Χ., Περρέα Δ.Ν., Ηλιόπουλος Δ.Γ., Θεοχάρης Σ.Ε., Ιατρού Χ.,
Αντωνοπούλου Σ., Δημόπουλος Κ.Α. Ενώσεις Ελαιολάδου προκαλούν αναστολή και υποστροφή
της αθηροσκλήρωσης. Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Αθηροσκλήρωσης. 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2006, 001, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
75. Φραγκοπούλου Ε., Νομικός Τ., Καραντώνης Χ.Χ., Ρεκλείτη Ε., Μίλεσης Γ., Αντωνοπούλου Σ.
Επίδραση λιποειδών ελαιολάδου στην επαγόμενη από IL-1β παραγωγή φλεγμονωδών
μεσολαβητών. Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2006, P155, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
76. Φραγκοπούλου Ε., Νομικός Τ., Μίλεσης Γ., Ρεκλείτη Ε., Καραντώνης Χ.Χ., Αντωνοπούλου Σ.
Επίδραση της IL-1 στην παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών από ανθρώπινα μεσαγγειακά
κύτταρα. Τροποποίηση της δράσης της από πολικά λιποειδή ελαιολάδου. Ελληνική Εταιρία
Λιπιδολογίας και Αθηροσκλήρωσης. 10ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Λιπιδολογίας και
20
Αθηροσκλήρωσης. Φαρμακευτική αγωγή και διαιτητική παρέμβαση στη πρόληψη και θεραπεία
της καρδιαγγειακής νόσου. 26-27 Μαΐου 2006,12:31, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
77. Νασοπούλου Κ., Καραντώνης Χ.Χ., Περρέα Δ.Ν., Ηλιόπουλος Δ.Γ., Θεοχάρης Σ.Ε., Δημόπουλος
Κ.Α., Ζαμπετάκης Ι. Διατροφή πλούσια σε ιχθυέλαια κατέχει προστατευτική δράση έναντι της
αθηροσκλήρωσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες. 18-21
Σεπτεμβρίου 2008. Πράμαντα Ιωαννίνων. (Τόμος Περιλήψεων).
78. Σταματάκης Γ., Τσαντίλα Ν., Καραντώνης Χ.Χ., Δημόπουλος Κ.Α. Ανάκτηση ενώσεων με
αντιοξειδωτική καθώς και αντι-PAF δράση από τα παραπροϊόντα ελαιουργίας. 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες. 18-21 Σεπτεμβρίου 2008. Πράμαντα
Ιωαννίνων. (Τόμος Περιλήψεων).
79. Βερούτη Σ., Φραγκοπούλου Ε., Καραντώνης Χ.Χ., Δημόπουλος Κ.Α. Επίδραση φλεγμονοδών π
αραγόντων στην έκκριση του MCP-1 και στα επίπεδα της γλουταθειόνης σε U-937
μονοκύτταρα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες. 18-21
Σεπτεμβρίου 2008. Πράμαντα Ιωαννίνων. (Τόμος Περιλήψεων).
80. Σταματάκης Γ., Τσαντίλα Ν., Καραντώνης, Χ.Χ., Χαλβαδάκης Κ., Δημόπουλος Κ.Α. Πιστοποίηση
και μελέτη βιολογικά δραστικών λιποειδών στα παραπροϊόντα της ελαιουργίας. Ελληνική
Εταιρία Αθηροσκλήρωσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης. Αθήνα, 3-6 Δεκεμβρίου
2008, Ο03, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
81. Νασοπούλου Κ., Καραντώνης Χ.Χ., Περρέα Δ., Ηλιόπουλος Δ., Θεοχάρης Σ., Δημόπουλος Κ.,
Ζαμπετάκης Ι. Αντιθρομβωτική και αντιαθηρογόνος δράση των πολικών λιποειδών ψαριού.
Ελληνική Εταιρία Αθηροσκλήρωσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης. Αθήνα, 3-6
Δεκεμβρίου 2008, P161, Αθήνα. (Τόμος Περιλήψεων).
82. Καραντώνης Χ.Χ. Συσχέτιση Δυσλιπιδαιμίας, Φλεγμονής και Αθηρογένεσης. Μία νέα
προσέγγιση. 4ο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης.
Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου, 2011, ΠΑ6 σελ. 242. (Τόμος Περιλήψεων).
•
Επιστημονικά Σχόλια (Comentaries)
83. Antonopoulou S., Karantonis HC., Demopoulos CA. Functional Crosstalk between Platelet
Activating Factor (PAF) and Atherogenesis-Cardiovascular Disease. A new Aproach to an Old
Disease. International Atherosclerosis Society. www.athero.org
21
12. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
•
Ομιλίες
•
Καραντώνης Χ.Χ. Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Η αξία της Μεσογειακής Διατροφής. 1ο φεστιβάλ
Λημνιακών γεύσεων. 26-27 Σεπτεμβρίου 2009, Μύρινα Λήμνος.
•
Καραντώνης Χ.Χ. Επίκουρους Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Αντιθρομβωτικές Ιδιότητες του Σησαμελαίου». Ημερίδα. Τοπικές
Ποικιλίες Λήμνου: Εργαλεία στήριξης και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας του νησιού.
ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς νήσου
Λήμνου.
•
4 Ιουνίου 2010, Μούδρος, Λήμνος.
Καραντώνης Χ.Χ. Επίκουρος Καθηγητής στη Χημεία Τροφίμων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Ελαιόλαδο: Η βασική λιπαρή ύλη της Μεσογειακής
Διατροφής και η διατροφική της αξία. Επιλεγμένα Θέματα
στο χώρο του Ελαιολάδου και της
Επιτραπέζιας Ελιάς. 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 08 Απριλίου
2012. (Πρεσκεκλημένος Ομιλητής)
•
Καραντώνης Χ.Χ. Επίκουρος Καθηγητής στη Χημεία Τροφίμων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.Η Μελέτη του τροφίμου οδηγός για μοντέλα διατροφής,
και όφελος για τη δημόσια υγεία. Ημερίδα: «Επενδύοντας στα Νησιά της Γνώσης - Η Γνώση του
Τροφίμου…Αφορμή για Δράση». Κινηματοθέατρο Μαρούλα, Μύρινα, Λήμνος. 24 Νοεμβρίου
2010.
•
Δημοσιεύσεις
•
Καραντώνης
Χ.Χ. Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Προσεχοντας τι βαζουμε στο τραπέζι μας. Βιοποικιλότητα 2010. Θρίαμβος της Ρητορικής,
Αποτυχία της Πολιτικής. Βήμα Ιδεών. 39, 19-20 2010.
•
Καραντώνης Χ.Χ. Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Αιγαίου.Ένα Τμήμα
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου για τις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής στη Μύρινα της
Λήμνου. Λήμνια Νέα
13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.
Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Επίπλων για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Λήμνο. (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ.
συνεδρίασης 82/05.05.2010).
22
2.
Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. . (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου
Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης 82/05.05.2010).
3.
Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού του Ανοικτού Διεθνή
Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου
Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης 82/05.05.2010).
4.
Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. . (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου
Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης 82/05.05.2010).
5.
Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του εξοπλισμού του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών συστημάτων για το Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο. . (Πρακτικά Πρυτανικού
Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης 82/05.05.2010).
6.
Μέλος του Συλλογικού Οργάνου: Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Πράξη συγκρότησης: Προσωρινή Γενική Συνέλευση
11/01.07.2010) (http://modip.aegean.gr/ ).
7.
Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Τεκμηρίων (βιβλίων, περιδοδικών και άλλων προμηθειών του
Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Λήμνου. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αριθμ. 85/06-07.07.2010)
8.
Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου: Επιτροπή Υποδομών (Πράξη Συγκρότησης: Προσωρινή
Γενική Συνέλευση 1/18.1.2011).
9.
Μέλος του Συλλογικού Οργάνου: Επιτροπή Σπουδών (Πράξη Συγκρότησης: Προσωρινή Γενική
Συνέλευση 1/18.1.2011).
10. Μέλος του Συλλογικού Οργάνου: Επιτροπή Οικονομικών (Πράξη Συγκρότησης: Προσωρινή
Γενική Συνέλευση 1/18.1.2011).
11. Μέλος του Συλλογικού Οργάνου: Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων (Πράξη Συγκρότησης:
Προσωρινή Γενική Συνέλευση 1/18.1.2011).
12. Μέλος της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου διοργάνωσης εκπαιδευτικής εκδρομής, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, στο
πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Πρακτική άσκηση φοιτητών (Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων & Διατροφής, στην Λήμνο) του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Κ.Δ.Β.Μ) 2007-2013, Πρακτική
Άσκηση Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
23
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%. (Υπ. αριθμ. 51/11.04.2011, Θέμα 13.xiv
απόφαση του Εδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου).
13. Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για τη Σίτιση των Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για το
χρονικό διάστημα από 1/9/2011 έως και 31/06/2012. Με καθήκοντα γνωμοδότησης θεμάτων
1) αξιολόγησης προσφορών, 2) διενέργειας και διαπραγμάτευσης διαγωνισμού, 3) εκτέλεσης
συμβάσεων. (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης
16/23.06.2011).
14. Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού για τη Στέγαση των Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Με καθήκοντα γνωμοδότησης θεμάτων 1) αξιολόγησης
προσφορών, 2) διενέργειας και διαπραγμάτευσης διαγωνισμού, 3) εκτέλεσης συμβάσεων.
(Πρακτικά
Πρυτανικού
Συμβουλίου
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
αριθμ.
συνεδρίασης
16/23.06.2011).
15. Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης εκτέλεσης
εργασιών των Διοικητικών Υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου (Πρακτικά
Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ. συνεδρίασης 20/01.11.2011).
16. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εκπαιδευτικής εκδρομής, στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο "ΠΕ1.17 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" (κωδ.2323-1.17), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Πρακτικά συνεδρίασης 75/25.04.12 του Ειδικού Επταμελούς
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών)
17. Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του “Ε.Π. Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013” (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου
αριθμ. συνεδρίασης 27/05.04.2012)
18. Μέλος της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος
Πανεπιστημίου
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Αιγαίου, (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04η /09.05.2012 (θέμα 3.3) Συνεδρίασης
της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος).
19. Αναπληρωματικό
μέλος
της
Επιτροπής
Ερευνών
(http://www.ru.aegean.gr/ru_static/committee). Συμμετοχή στην Πολιτική Ενίσχυσης Βασικής
Έρευνας (13/07/2012). Ανάπυξη Προγράμματος Υποτροφιών Τριετούς Διάρκειας για την
Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Πανεπιστήμιο Αιγαόυ. Πρόγραμμα «ΥΠΑΤΙΑ».
24
20. Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Εξοπλισμού και Τεκμηρίων του Παραρτήματος
Βιβλιοθήκης Λήμνου. (Πρακτικά Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθμ.
συνεδρίασης 37/02.10.2012).
21. Συντονιστής της 2ης Θεματικής Ενότητας: Μεσογειακά τρόφιμα: παραγωγή, διατροφική αξία
και ποιότητα προϊόντων. 1ο Θερινό Σχολείο. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ:
Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής». Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 26-31 Αυγούστου 2012. Μύρινα, Λήμνος.
22. Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Λήμνου για τα έτη 2013-2015 (Απόφαση Πρύτανη, Αριθμός Απόφασης: 61Μυτιιλήνη,
7/3/2013).
23. Πρόεδρος Επιτροπής παραλαβής των υπό μίσθωση κλινών που αφορά τον δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό για τη μίσθωση κλινών για τη στέγαση των φοιτητών της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Λήμνου για τα έτη 2013- 2015 (Πρυτανικό Συμβούλιο: 46/28.12.2012).
24. Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων για πρόσληψη σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 για τις Διδακτικές Ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής (Ακαδημαϊκά έτη 2010-2012, 2012-2013).
25. Μέλος εκλεκτορικού σώματος για την Εκλογή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση
Τροφίμων» Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, 30.06.2011. Γενικκή Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων (συν.: 412η /21.10.2010 και 413η/04.11.2010).
26. Μέλος εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο
«Φυσιολογία του Ανθρώπου» για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, συνεδρίαση
3η/27.1.2011 (θέμα 5.3.)
27. Συντονιστής της ειδικής δράσης: «Αφιέρωμα στη Μεσογειακή Διατροφή» στο πλαίσιο της
οργάνωσης για το «Ημέρες Γαστρονομίας, Ονομασία Προέλευσης Ελληνική», Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα 25-26 Μαΐου 2013.
14. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την Χημική ανάλυση των συστατικών των
τροφίμων, και ιδιαίτερα της Μεσογειακής Διατροφής, και τη μελέτη αυτών ως προς τη
Διατροφική τους αξία τους με in vitro, ex vivo και in vivo δοκιμασίες.
25
Ένα σημαντιό μέρος της ερευνητικής μου δραστηριότητας αφορά τη μελέτη λιποειδικών
μικροσυστατικών των τροφίμων ως προς την ικανοτητά τους να αναστέλουν τις διαδικασίες της
θρόμβωσης, της οξείδωσης και της φλεγμονής που αποτελούν σημαντικές βιοχημικές διεργασίες
στα περισσότερα από τα χρόνια νοσήματα όπως είναι τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, ο
σακχαρώδης διαβήτης και άλλα. Ως πειραματικό μοντέλο για τις παραπάνω μελέτες
χρησιμοποιήθηκε η αναστολή του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (Platelet Activating
Factor; PAF) καθώς αποτελεί σημαντικό λιποειδικό μεσολαβητή της φλεγμονής και της
οξείδωσης αλλά και ισχυρός θρομβωτικός παράγοντας. Η αναζήτηση αναστολέων ή
ανταγωνιστών του PAF σε τρόφιμα και άλλες πηγές όπως για παράδειγμα οι μικροοργανισμοί
έχει ως σκοπό εφενός την εξήξηση της ευεργετικής δράσης ορισμένων τροφίμων στην υγεία του
ανθρώπου μέσω της διατροφής, αφετέρου την εκμετάλευση αυτών για παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων με ευεργετικές ιδιότητες. Στο πλαίσιο της μελέτης της Διατροφικής Αξίας
μικροσυστατικών των τροφίμων εξετάζεται η επίδραση των συστατικών αυτών στο μεταβολισμό
του PAF σε ανθρώπινους και ζωϊκούς ιστούς ή κύτταρα ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε
διάφορες χρόνιες παθολογικές καταστάσεις όταν δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα.
Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας αναπτύχθηκαν μέθοδοι διαχωρισμού,
προσδιορισμού
και
πιστοποίησης
λιποειδικών
μικροσυστατικών
από
τρόφιμα
και
μικροοργανισμούς με χρήση των τεχνικών της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC),
ενώ ένα μικρό μέρος της έρευνας αφορά την ημισυνθετική παρασκευή αναλόγων του PAF που
εκδηλώνουν ανταγωνιστική δράση ως προς τον PAF, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο
δράσεις αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντιθρομβωτικές. Με τη χρήση ενζυμικών και
κλασικών χημικών δοκιμασιών καθώς και φασματομετρίας μάζας ηλεκτροψεκασμού (ESMS)
μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένες χημικές ομάδες δραστικών λιποειδικών
συστατικών των τροφίμων επιδρούν στον τρόπο δράσης τους. Η εφαρμογή βιοχημικών τεχνικών
όπως ανάπτυξη κυτταροκαλλιεργειών, ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί (ELISA), αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικόχρόνο (Real time PCR) και κυτταρομετρία ροής (Flow
cytometry) βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μικροσυστατικά των τροφίμων
επιδρούν σε κυτταρικό επίπεδο σε βιοχημικές διεργασίες που έχουν συσχετιστεί με τη
φυσιοπαθολογία χρόνιων ασθενειών.
Τα αποτελέσμτα των ερευνητικών μελετών οδήγησαν στην ανάπτυξη θεωρίας για το
μηχανισμό πρόκλησης της αθηροσκλήρωσης με γενεσιουργό παράγονται τον PAF και την
προστατευτική δράση τροφίμων της Μεσογειακής διατροφής μέσω των αναστολέων του PAF
που υπάρχουν στα τρόφιμα. Η θεωρία αυτή, την οποία παρουσίασα προφορικά, μετά από
πρόσκληση, στο 93ο ετήσιο συνέδριο της AOCS (93rd AOCS Annual Meeting) το 2002 στον
Καναδά, δημοσιεύτηκε ως κύριο άρθρο με αναφορά στο εξώφυλλο με τίτλο «Platelet activating
26
factor - a molecular link between atherosclerosis theories» στο επίσημο περιοδικό της
Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για την επιστήμη και την τεχνολογία των λιποειδών (Euro Fed Lipid):
“European Journal of Lipid Science and Technology”. Η επιστημονική αυτή θεωρία που αποτελεί
μία υπόθεση εργασίας με ισχυρότατες ενδείξεις, έχει επίσης δημοσιευθεί, μετά από πρόσκληση,
στην ιστοσελίδα της διεθνούς ένωσης αθηροσκλήρωσης (International Atherosclerosis Society,
IAS) ως άρθρο σχολιασμού με τον τίτλο «Functional cross talk between Platelet-Activating Factor
(PAF) and atherogenesis-cardiovascular disease. A new approach to an old disease».
Δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη λιποειδικών
μικροσυστατικών στο ελαιόλαδο, τα οποία δρουν ως ανταγωνιστές του
PAF, οδηγούν σε
μείωση της πρώιμης αθηροσκλήρωσης όταν συν-χορηγούνται με αθηρογόνο δίαιτα σε
πειραματόζωα. Η ερμηνεία αυτής της ευεργετικής δράσης του ελαιολάδου δημοσιεύθηκε, μετά
από
πρόσκληση,
σε
κεφάλαιο
συλλογικού
τόμου,
μετοντίτλο
«Antithrombotic
and
antiatherogenic lipid minor constituents from olive oil». Μέρος των αποτελεσμάτων της
ερευνητικής μου δραστηριότητας δημοσιεύθηκε, μετά από πρόσκληση, σε κεφάλαιο συλλογικού
τόμου με τίτλο “PAF, a potent lipid mediator”.
Στην προσπάθεια αναζήτησης αναστολέων PAF από άλλες πηγές, μελετήθηκαν τα
κυανοβακτήρια γνωστά και ως κυανοφύκη ή κυανο-πράσινες άλγες που αποτελούν μία
κατηγορία προκαρυωτικών οργανισμών με διάφορες εφαρμογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι
κυανοβατκήρια του γένους Spirulina (Arthrospira platensis και Arthrospira maxima)
καταναλώνονται ως τρόφιμο με υψηλή διατροφική αξία. Μέρος των αποτελεσμάτων της
ερευνητικής αυτής δραστηριότητας δημοσιεύτηκαν μετά από πρόσκληση, σε κεφάλαιο
συλλογικού τόμου με τίτλο «Isolation and characterisation of cyanobacterial lipids with bioactivity
towards platelet-aggregation».
Ο μέσος δείκτης απήχησης (Impact Factor, IF) των επιστημονικών περιοδικών είναι 2,745
βάσει της επιστημονικής ανάλυσης μέσω του SJR (http://www.scimagojr.com), ενώ οι αναφορές
διεθνούς βιβλιογραφίας στο ερευνητικό μου έργο σύμφωνα με τα δεδομένα του Scopus
(http://www.scopus.com) έως και τις 7 Ιουνίου του 2013, είναιι 270 από τις οποίες οι 215 είναι
ετεροαναφορές.
27