Nick Kalogeropoulos, Curriculum Vitae - Ελληνικά

Νικόλαος Καλογερόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Προσωπικά στοιχεία:
Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 22/04/1957, Πάτρα
Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος,
Τηλ. κατοικίας: 210-9702095
Διεύθυνση εργασίας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα
Τηλ. εργασίας: 210-9549251
E-mail: [email protected]
Σπουδές:
Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981)
Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1986)
Διδακτορικό, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1994).
Παρούσα θέση:
Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Προηγούμενη απασχόληση:
1981/83: Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία
1984/86: Επιστημονικός Συνεργάτης, Ραδιοαναλυτικό Εργαστήριο, ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»
1987/91: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Πειραματικής Διατροφής,
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
1991/96 & 2004/07: Καθηγητής στη δημόσια Β’θμια εκπαίδευση
1996/2000: Αποσπάσεις στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των
Εργαστηρίων Χημείας-Βιοχημείας-Φυσικοχημείας Τροφίμων.
2002/04: Μέλος της ομάδας που υλοποίησε την Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη
του Υπουργείου Παιδείας
2000/07: Διδάσκων του ΠΔ407 στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2007/12: Επίκουρος Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Προσδιορισμός μακρο- και μικροσυστατικών τροφίμων και διατροφική
αξιολόγησή τους, με έμφαση στα παραδοσιακά τρόφιμα της Μεσογειακής
διατροφής
Μεταβολές στα συστατικά των τροφίμων κατά την προετοιμασία και το
μαγείρεμα
Εδώδιμα φυτικά έλαια –έμφαση σε ελαιόλαδο
Αντιοξειδωτική και βιολογική δράση φυσικών εκχυλισμάτων και
αφεψημάτων
Παρασκευή και αξιολόγηση λειτουργικών τροφίμων
Εφαρμογές νανοτεχνολογίας σε τρόφιμα
Λιπαρά οξέα σε βιολογικά δείγματα
Οργανικά υπολείμματα σε αρχαιολογικά υλικά
Πτητικά συστατικά σε τρόφιμα
Επίβλεψη νέων επιστημόνων:
2
Επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών σε εξέλιξη, με θέματα που σχετίζονται με
(α) ποιότητα και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά νέων ειδών καλλιεργουμένων
ιχθύων (β) βιοδραστικά μικροσυστατικά και βιολογική δράση αφεψημάτων από
βότανα της Ελληνικής χλωρίδας.
Επίβλεψη έξι μεταπτυχιακών διατριβών σε θέματα
(α) Χημείας Τροφίμων: παρασκευή και αξιολόγηση λειτουργικών γιαουρτιών,
ιχνοστοιχεία σε νωπά και μαγειρεμένα ψάρια και θαλασσινά, αντιοξειδωτική
και
βιολογική
δράση
αφεψημάτων
αρωματικών
φυτών,
ανάπτυξη
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, αντιοξειδωτικής και βιολογικής δράσης
παρθένων ελαιολάδων κατά την ωρίμανση των ελιών,
(β) Κλινικής Χημείας: λιπαρά οξέα σε βιολογικά δείγματα.
Διδακτική εμπειρία:
1991/96 & 2004/07: Καθηγητής φυσικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1996/σήμερα: Ως διδάσκων ΠΔ 407, Επίκουρος Καθηγητής, ή Αναπληρωτής Καθηγητής
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο
Τμήμα Επιστήμης ΔιαιτολογίαςΔιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δημοσιεύσεις- Κρίσεις εργασιών - Συντακτικές επιτροπές
περιοδικών
•
•
•
•
•
Το δημοσιευμένο έργο μου περιλαμβάνει 65 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με
κριτές (+5 υποβληθέντα, σε διαδικασία κρίσης) 10 κεφάλαια σε βιβλία,
περισσότερες από 80 ανακοινώσεις σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.
Οι εργασίες μου έχουν λάβει περισσότερες από 800 αναφορές (h index: 17).
Κριτής σε 56 διεθνή περιοδικά.
Μέλος 4 διεθνών και 7 Ελληνικών επιστημονικών ενώσεων
Μέλος της συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής των ακόλουθων
περιοδικών:
1. International Journal of Green Pharmacy
(http://www.greenpharmacy.info/aboutus.asp)
2. Nutraceuticals
(http://www.inventi.in/Rapid/Nutraceuticals/EditorialBoard.aspx).
3. Journal of Chemistry (http://www.hindawi.com/journals/chem/editors/ )
Κεφάλαια σε βιβλία
1. Καλογερόπουλος Ν. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων σύνθεσης τροφίμων. Στο
"Μεθοδολογία της Έρευνας και της Ανάλυσης Δεδομένων για τις Επιστήμες
της Υγείας", Παναγιωτάκος ΔΒ, (Ed), Εκδόσεις Κωστάκη, σελ. 231-263, Αθήνα,
2006.
2. Kalogeropoulos Ν, Chiou Α. Antioxidants. In “Handbook of Seafood and Seafood
Products Analysis”, Nollet, L. & Toldrá, F., (Eds), CRC Press, Boca Raton, FL
2009. Chapter 18, pp. 309-326.
3. Kalogeropoulos Ν, Chiou Α. Recovery and distribution of macro- and selected
microconsituents after pan frying of Mediterranean fish in virgin olive oil. In
“Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention”, Preedy V.R. & Watson
R.R., (Eds), Academic Press, London, 2010. Chapter 79, pp. 755-765. ISBN:
978-0-12-374420-3.
4. Kalogeropoulos Ν. Recovery and distribution of macro- and selected
microconsituents after pan frying of vegetables in virgin olive oil. In “Olives
and Olive Oil in Health and Disease Prevention”, Preedy, V.R. & Watson, R.R.,
(Eds), Academic Press, London, 2010. Chapter 80, pp. 767-776. ISBN: 978-012-374420-3.
2
5. Χίου Α, Καλογερόπουλος Ν, Ανδρικόπουλος ΝΚ. Λειτουργικά τρόφιμα και
συγγενείς κατηγορίες. Στο “Κλινική Διατροφή”, Κατσιλάμπρος Ν.Α., (Ed.), Β’
Έκδοση, Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2010. Κεφ. 24, σελ. 259-274.
6. Anastasopoulos E, Kalogeropoulos N, Kaliora AC, Kountouri AM, Andrikopoulos
NK. Quality indices, polyphenols, terpenic acids, squalene, fatty acid profile,
and sterols in virgin olive oil produced by organic versus non-organic
cultivation method. In “Food and Environment - The Quest for a Sustainable
Future”. Popov V. & Brebbia C.A., (Eds), WIT Transactions on Ecology and the
Environmant, Vol 152, WIT Press, Southampton, 2011. pp 135-143. ISBN: 9781-84564-554-0
7. Kalogeropoulos N, Chiou A, Kaliora AC, Karathanos VT, Andrikopoulos NK.
Beyond olive oil: Active components and health aspects of some less studied
Mediterranean plant products. In “Emerging Trends in Dietary Components for
Preventing and Combating Disease”. Patil B., Jayaprakasha, G.K., ChidambaraMurthy, K.N. & Seeram N., (Eds), American Chemical Society: Washington, DC,
2012, Volume 1093, Chapter 13, pp 237-261. ISBN: 978-0-8412-2664-7
8. Roumpou M, Müller NS, Kalogeropoulos N, Nikolakopoulou E, Day PM,
Kilikoglou V. An interdisciplinary approach to the study of cooking vessels from
Bronze Age Akrotiri, Thera. In “Diet, Economy and Society in the Ancient Greek
World: Towards a Better Integration of Archaeology and Science”. Voutsaki S.
& Valamoti S.M. (Eds) Peeters, Leuven, 2013, pp 33-46. ISBN: 978-90-4292724-7.
9. Psaraki K, Roumpou M, Aravantinos V, Kalogeropoulos N. Food storage and
household economy at late EH-II Thebes. An interdisciplinary approach. In
“Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World: Towards a Better
Integration of Archaeology and Science”. Voutsaki S. & Valamoti S.M. (Eds)
Peeters, Leuven, pp 89-103.ISBN: 978-90-429-2724-7.
10. Kaliora AC, Kanellos PT, Kalogeropoulos N. Gallic acid bioavailability in humans.
In: “Gallic Acid: Natural Occurences, Antioxidant Properties and Health
Implications”. Thompson M.A. & Collins P.B. (Eds.) Nova Science Publishers,
Hauppauge, NY, 2013, Chapter 15, pp 301-312. ISBN: 978-1-62618-921-8.
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=45001
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
1. Grimanis AP, Kalogeropoulos N, Vassilaki Grimani M, Angelidis M, Zafiropoulos
D. Determination of rare earth elements in sediment cores from N. Saronikos
Gulf, Greece by Instrumental Neutron Activation Analysis. Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles (HUN): 1987; 114: 45-55.
2. Kalogeropoulos N, Scoullos M, Vassilaki-Grimani M, Grimanis AP. Vanadium
in particles and sediments of the N. Saronikos Gulf, Greece. Science of the
Total Environment (NL): 1989; 79, 241-252.
3. Argyropoulou V, Kalogeropoulos N, Alexis MN. Effect of dietary lipids on growth
and tissue fatty acid composition of grey mullet (Mugil cephalus). Comparative
Biochemistry and Physiology, Part A: Physiology (UK): 1992; 101A: 129-135.
4. Kalogeropoulos N, Alexis MN, Henderson RJ. Effects of dietary soybean and fish
oil levels on growth and body composition of gilthead bream (Sparus aurata).
Aquaculture (USA): 1992; 104: 293-308.
5. Kalogeropoulos N, Kilikoglou V, Vassilaki-Grimani V, Grimanis AP. Application of
two INAA methods to pollution studies of sediments from Saronikos Gulf,
Greece. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles (HUN):
1993; 167: 369-381.
2
6. Grimanis AP, Vassilaki-Grimani M, Kalogeropoulos N. Pollution studies of silver
and antimony in Saronikos Gulf, Greece, by INAA. Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry, Articles (HUN): 1994; 179: 231-241.
7. Menchero DC, Georgakopoulos E, Kalogeropoulos N, Psyllidou-Giouranovits R.
Organochlorine levels in a Mediterranean monk seal (Monachus monachus).
Marine Pollution Bulletin (UK):1994; 28: 181-183.
8. Henderson RJ, Kalogeropoulos N, Alexis MN.The lipid composition of selected
tissues from a Mediterranean monk seal, Monachus monachus. Lipids (USA):
1994; 29: 577-582.
9. Kalogeropoulos N, Karayannis MI, Vassilaki-Grimani M, Grimanis AP. Application
of trace elements determination and multivariate statistics to a pollution study
of Lake Pamvotis, NW. Greece. Fresenius Environmental Bulletin (D): 1994; 3:
187-192.
10. Grimanis AP, Kalogeropoulos N, Kilikoglou V, Vassilaki-Grimani M. Use of NAA
in marine environment and in archaeology in Greece. Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry (HUN): 1997; 219: 177-185.
11. Mamalakis G, Kafatos A, Manios Y, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK,
Kiriakakis M. Αdipose fat quality versus quantity: relationships with children’s
serum lipid levels. Preventive Medicine (USA): 2001; 33: 525-535.
12. Andrikopoulos NK, Kalogeropoulos N, Falirea A, Barbagianni M. Performance of
virgin olive oil and vegetable shortening during the domestic pan-frying and
deep-frying of potatoes. International Journal of Food Science and Technology
(UK): 2002; 37: 177-190.
13. Andrikopoulos NK, Dedousis GVZ, Falirea A, Kalogeropoulos N, Hatzinicola H.
Deterioration of natural antioxidant species of vegetable edible oils during the
domestic deep-frying and pan-frying of potatoes. International Journal of Food
Sciences and Nutrition (UK): 2002; 53: 351-363.
14. Mamalakis G, Kafatos A, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK, Daskalopoulos
G, Kranidis A. Prostate cancer versus hyperplasia: relationships with prostate
adipose tissue fatty acid composition. Prostaglandines Leucotriens and
Essential Fatty Acids (UK): 2002; 66: 467-477
15. Mamalakis G, Kafatos A, Manios Y, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK.
Abdominal vs buttock adipose fat: relationships with children’s serum lipid
levels. European Journal of Clinical Nutrition (UK): 2002; 56: 1081-1086
16. Αndrikopoulos NK, Kalogeropoulos N, Zerva A, Zerva U, Hassapidou M,
Kapoulas VM Evaluation of cholesterol and other nutrient parameters in Greek
cheese varieties. Journal of Food Composition and Analysis (USA): 2003; 16:
155-167
17. Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK. Squalene in oils and fats from domestic
and commercial fryings of potatoes. International Journal of Food Sciences and
Nutrition (UK): 2004; 55: 125-129.
18. Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK, Hassapidou M. Dietary evaluation of
Mediterranean fish and mollusks pan-fried in virgin olive oil. Journal of the
Science of Food and Agriculture (USA): 2004; 84: 1750-1758.
19. Mamalakis G, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos N, Hatzis C, Kromhout D,
Moschandreas J, Kafatos A. Depression and long chain n-3 fatty acids in
adipose tissue in adults from Crete. European Journal of Clinical Nutrition (UK):
2006; 60: 882-888
20. Kalogeropoulos N, Grigorakis D, Mylona A, Falirea A, Andrikopoulos NK. Dietary
evaluation of vegetables pan-fried in virgin olive oil following the Greek
2
traditional culinary practice. Ecology of Food and Nutrition (USA): 2006; 45:
105-123. (IF: 0.577).
21. Kalogeropoulos N, Kotsiopoulou C, Mylona C, Christea M, Andrikopoulos NK.
Compositional changes and virgin olive oil micronutrient enrichment of
Mediterranean finfish during pan-frying”. Ecology of Food and Nutrition (USA):
2006; 45: 171-188
22. Kalogeropoulos N, Chiou A, Mylona A, Ioannou MS, Andrikopoulos NK. Recovery
and distribution of natural antioxidants (α-tocopherol, polyphenols and
terpenic acids) after pan-frying of Mediterranean finfish in virgin olive oil. Food
Chemistry (UK): 2007; 100: 509-517.
23. Kalogeropoulos N, Mylona A, Chiou A, Ioannou MS, Andrikopoulos NK.
Retention and distribution of natural antioxidants (α-tocopherol, polyphenols
and terpenic acids) after shallow frying of vegetables in virgin olive oil. LWTFood Science and Technology (SW): 2007; 40: 1008-1017
24. Kalogeropoulos N, Salta FN, Chiou A, Andrikopoulos NK. Formation and
distribution of oxidized fatty acids during deep- and pan-frying of potatoes.
European Journal of Lipid Science and Technology (D): 2007; 109: 1111-1123
25. Chiou A, Salta FN, Kalogeropoulos N, Mylona A, Ntalla I, Andrikopoulos NK.
Retention and distribution of polyphenols after pan–frying of French–fries in
oils enriched with olive leaf extract. Journal of Food Science (USA): 2007; 72:
S574-S584
26. Salta FN, Kalogeropoulos N, Karavanou N, Andrikopoulos NK. Distribution and
retention of phytosterols in frying oils and fried potatoes during repeated deep
and pan frying. European Food Research and Technology (D): 2008; 227: 391400
27. Mourtzinos I, Kalogeropoulos N, Papadakis SE, Konstantinou K, Karathanos VT.
Encapsulation of nutraceutical monoterpenes in β-cyclodextrin and modified
starch. Journal of Food Science (USA): 2008; 73: S89-S93
28. Panagiotakos DB, Kalogeropoulos N. Omega-3 consumption may benefit heart
rhythm: a review. Agro Food Industry Hi-Tech (Italy): 2008; 19: 66-68.
29. Kalogeropoulos N, Nomikos T, Chiou A, Fragopoulou E, Antonopoulou S.
Chemical composition of Greek «Avgotaracho» prepared from mullet (Mugil
cephalus): Nutritional and health benefits. Journal of Agricultural and Food
Chemistry (USA): 2008; 56: 5916-5925
30. Chiou A, Kalogeropoulos N, Salta FN, Efstathiou P, Andrikopoulos NK. Pan–
frying of French fries in three different edible oils enriched with olive leaf
extract: oxidative stability and fate of microconstituents. LWT- Food Science
and Technology (SW): 2009; 42: 1090-1097
31. Mourtzinos I, Konteles S, Kalogeropoulos N, Karathanos VT. Thermal oxidation
of vanillin affects its antioxidant and antimicrobial properties. Food Chemistry
(UK): 2009; 114: 791-797
32. Mourtzinos I, Makris DP, Yannakopoulou K, Kalogeropoulos N, Michali I,
Karathanos VT. Thermal stability of Hibiscus sabdariffa L. anthocyanins in the
presence of β-cyclodextrin. Journal of Agricultural and Food Chemistry (USA):
2008; 56: 10303-10310
33. Kalogeropoulos N, Mourtzinos I, Konteles S, Troullidou E, Chiou A, Karathanos
VT. Encapsulation of complex extracts in β-cyclodextrin: an application to
propolis ethanolic extract. Journal of Microencapsulation. Micro and Nano
Carriers (UK): 2009; 26: 603-613.
2
34. Kalogeropoulos N, Konteles SJ, Troullidou E, Mourtzinos I, Karathanos VT.
Chemical composition, antioxidant activity and antimicrobial properties of
propolis extracts from Greece and Cyprus. Food Chemistry (UK): 2009; 116:
452-461
35. Panagiotakos D, Kalogeropoulos N, Pitsavos C, Chrysohoou C, Rousinou GS,
Palliou K, Stefanadis C. Validation of the MedDietScore via the determination of
plasma fatty acids. International Journal of Food Sciences and Nutrition (UK):
2009; 60: (S5), 168-180
36. Karvela E, Makris DP, Kalogeropoulos N, Karathanos VT. Deployment of
response surface methodology to optimise recovery of grape (Vtis vinifera)
stem polyphenols. Talanta (UK): 2009; 79: 1311-1321
37. Karvela E, Makris DP, Kalogeropoulos N, Karathanos VT, Kefalas P. Factorial
design optimisation of grape (Vitis vinifera) seed polyphenol extraction.
European Food Research and Technology (D): 2009; 229: 731-742
38. Dedoussis GV, Kapiri A, Kalogeropoulos N, Samara A, Dimitriadis D, Lambert D,
Pfister M, Siest G, Visvikis-Siest S. Adipokine expression in adipose tissue and
in peripheral blood mononuclear cells in children. Correlation with BMI and
fatty acid content. Clinica Chimica Acta (NL): 2009; 410: 85-89
39. Kalogeropoulos N, Chiou A, Ioannou M, Hassapidou M, Karathanos VT,
Andrikopoulos NK. Nutritional evaluation and bioactive microconstituents
(phytosterols, tocopherols, polyphenols, triterpenic acids) in cooked dry
legumes usually consumed in the Mediterranean countries. Food Chemistry
(UK): 2010; 121: 682-690
40. Kalogeropoulos N, Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, Rousinou G,
Toutouza M, Stefanadis C. Unsaturated fatty acids are inversely associated and
n-6/n-3 ratios are positively related to inflammation and coagulation markers
in plasma of apparently healthy adults. Clinica Chimica Acta (NL): 2010; 411:
584-591
41. Kalogeropoulos N, Yannakopoulou K, Gioxari A, Chiou A, Makris DP. Polyphenol
characterization and encapsulation in β-cyclodextrin of a flavonoid-rich
Hypericum perforatum (St John’s wort) extract. LWT-Food Science and
Technology (SW): 2010; 43: 882-889
42. Kalogeropoulos N, Chiou A, Gavala E, Christea M, Andrikopoulos NK. Nutritional
evaluation and bioactive microconstituents (carotenoids, tocopherols, sterols,
squalene) of raw and roasted chicken fed on DHA-rich microalgae. Food
Research International (Canada): 2010; 43: 2006-2013.
43. Panagiotakos DB, Mamplekou E, Pitsavos C, Kalogeropoulos N, Kastorini C-M,
Papageorgiou C, Papadimitriou G, Stefanadis C. Fatty acids intake and
depressive symptomatology, in a Greek sample; an epidemiological analysis.
Journal of the American College of Nutrition (USA): 2010, 29: 586–594.
44. Anastasopoulos E, Kalogeropoulos N, Kaliora AC, Kountouri A, Andrikopoulos
NK. The influence of ripening and crop year on quality indices, polyphenols,
terpenic acids, squalene, fatty acid profile, and sterols in virgin olive oil
(Koroneiki cv.) produced by organic versus non-organic cultivation method.
International Journal of Food Science and Technology (UK): 2011; 46: 170-178.
45. Grigorakis D, Bountziouka V, Kalogeropoulos N. Alcohol intake and
cardiovascular disease risk. Cheers or tears? Food Reviews International (USA):
2011; 27:274-299
46. Karvela E, Makris DP, Kalogeropoulos N, Karathanos VT. The effect of pH on the
efficiency of vinification by-product extracts to inhibit lipid peroxidation in a
2
lecithin liposome model matrix. Journal of Food Quality (USA): 2011; 34:299305
47. Anastasopoulos E, Kalogeropoulos N, Kaliora AC, Falirea A, Kamvissis V,
Andrikopoulos NK. Quality characteristics and antioxidants of Mavrolia cv.
virgin olive oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society (USA): 2012;
89:253–259
48. Chiou A, Kalogeropoulos N, Boskou G, Salta FN. Migration of health promoting
microconstituents from frying vegetable oils to French fries. Food Chemistry
(UK): 2012; 133:1255–1263
49. Aloupi M, Koutrotsios G, Koulousaris M, Kalogeropoulos N. Trace metal
contents in wild edible mushrooms growing on serpentine and volcanic soils on
the island of Lesvos, Greece. Ecotoxicology and Environmental Safety (USA):
2012; 78:184–194
50. Kalogeropoulos N, Mikellidi A, Nomikos T, Chiou A. Screening of macro- and
bioactive microconstituents of commercial finfish and sea urchin roes. LWTFood Science and Technology (SW): 2012; 46:525-531
51. Kalogeropoulos N, Chiou A, Pyriochou V, Peristeraki A, Karathanos VT.
Bioactive phytochemicals in byproducts of industrial tomato processing. LWTFood Science and Technology (SW): 2012; 49:213-216
52. Kalogeropoulos N, Karavoltsos S, Sakellari A, Avramidou S, Dassenakis M,
Scoullos M. Heavy metals in raw, fried and grilled Mediterranean finfish and
shellfish. Food and Chemical Toxicology (UK): 2012; 50:3702-3708
53. Petrogianni M, Grammatikaki E, Kalogeropoulos N, Peristeraki A, Moschonis G,
Pitsavos C, Antonopoulou S, Manios Y. Additional benefit in CVD risk indices
derived from the consumption of enriched milk when combined with a lifestyle
intervention. Public Health Nutrition (UK): doi:10.1017/S1368980012005265
54. Chiou A, Kalogeropoulos N, Efstathiou P, Papoutsi M, Andrikopoulos NK. French
Fries oleuropein content during the successive deep frying in oils enriched with
an olive leaf extract. International Journal of Food Science and Technology
(UK): 2013; 48:1165–1171
55. Kontogianni MD, Vlassopoulos A, Gatzieva A, Farmaki AE, Katsiouyiannis S,
Kalogeropoulos N, Skopouli FN. Partial replacement of olive oil by flaxseed oil
does not induce any benefit in inflammatory markers and lipid profile in young,
healthy, normal weight adults. Metabolism, Clinical and Experimental, (USA):
2013; 62: 686-693
56. Kalogeropoulos N, Yanni, AE, Koutrotsios G, Aloupi M. Bioactive
microconstituents and antioxidant properties of wild edible mushrooms from
the island of Lesvos, Greece. Food and Chemical Toxicology (UK): 2013; 55:
378-385
57. Chouchouli V, Kalogeropoulos N, Konteles SJ, Makris DP, Karvela E, Karathanos
VT. Fortification of yoghurts with grape (Vitis vinifera) seed extracts. LWT-Food
Science and Technology (SW): 2013; 53: 522–529
58. Giogios I, Kalogeropoulos N, Grigorakis K. Volatile compounds of some popular
Mediterranean seafood species. Mediterranean Marine Science (GR): 2013;
14:343-352
59. Kalogeropoulos N, Chiou A, Ioannou MS, Karathanos VT. Nutritional evaluation
and health promoting activities of nuts and seeds cultivated in Greece.
International Journal of Food Sciences and Nutrition (UK): 2013; 64: 757-767.
60. Kaliora AC, Artemiou A, Giogios I, Kalogeropoulos N. The impact of fruit
maturation on bioactive microconstituents, inhibition of serum oxidation and
2
inflammatory markers in stimulated PBMCs and sensory characteristics of
Koroneiki virgin olive oils from Messinia, Greece. Food and Function (UK):
2013; 4: 1185–1194
61. Giogios I, Grigorakis K, Kalogeropoulos N. Does organoleptic and chemical
quality of farmed meagre (Argyrosomus regius) differentiate with size of
commercialization? Food Chemistry (UK): 2013; 141: 3153-3159
62. Kaliora AC, Kogiannou DAA, Kefalas P, Papassideri IS, Kalogeropoulos N.
Phenolic profiles and antioxidant and anticarcinogenic activities of Greek
herbal infusions; balancing delight and chemoprevention? Food Chemistry
(UK): 2014; 142: 233-241
63. Kogiannou DAA, Kalogeropoulos N, Polissiou, MG, Kefalas P, Kaliora AC. Herbal
infusions; their phenolic profile, antioxidant and anti-inflammatory effects in
HT29 and PC3 cells. Food and Chemical Toxicology (UK): 2013; 61:152–159
64. Kanellos PT, Kaliora AC, Tentolouris NK, Argiana V, Perrea D, Kalogeropoulos N,
Kountouri AM, Karathanos VT. A pilot randomized controlled trial to examine
the health outcomes of raisin consumption in diabetic subjects. Nutrition
(USA): 2013; http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2013.07.020
65. Kanellos PT, Kaliora AC, Gioxari A, Christopoulou GO, Kalogeropoulos N,
Karathanos VT. Increase in serum oxidation resistance in healthy subjects
following supplementation with raisins; absorption and bioavailability of
antioxidant phytochemicals. Plant Foods for Human Nutrition (NL): 2013; 68:
411-415
66. Kaliora AC, Batzaki C, Christea M., Kalogeropoulos N. Nutritional evaluation,
antioxidants and biological activity of traditional Greek salads. LWT-Food
Science and Technology (SW). Peer review
67. Kalogeropoulos N, Kaliora AC, Artemiou A, Giogios I. Compositional analyis,
sensory characteristics and functional properties of extra virgin olive oils
produced by 2-phase vs 3-phase cetnrifugal decanters LWT-Food Science and
Technology (SW). Peer review.
68. Karavoltsos S, Plavšić M, Kalogeropoulos N, Kogiannou DAA, Strmečki S,
Sakellari A, Dassenakis M, Scoullos M. Copper complexing properties and
physico-chemical characterization of the organic matter in herbal infusions.
Food Chemistry (UK). Peer review.
69. Giogios I, Grigorakis K, Kalogeropoulos N, Nathanailidis C. Farmed meagre
(Argyrosomus regius) fillet quality: Seasonal changes in growing fish.
international Journal of Food Science and Technology (UK). Peer review
70. Kalogeropoulos N, Tsimidou M. Antioxidants in Greek virgin olive oils.
Antioxidants (SW). Peer review
Διεθνή συνέδρια
1. Grimanis AP, Zafiropoulos D, Kalogeropoulos N, Vassilaki-Grimani M.
Distribution of arsenic in water column, water particulates and sediment cores
from N. Saronikos Gulf. VII Workshop on Marine Pollution of the Mediterranean,
CIESM/UNEP/IOC: 11-13 Oct. 1984, Lucerne (Switzerland), Proceedings, pp.
391-397. (Oral).
2. Grimanis AP, Kalogeropoulos N, Zafiropoulos D, Vassilaki Grimani M. Chromium
in the water column and sediment cores from Saronikos Gulf. International
Conference on Heavy Metals in the Environment: 22-25 Sep. 1985, Athens
(Greece). Proceedins: “Heavy Metals in the Environment” (T.D.Lekkas ed.), CEP
Consultants Ltd, Edinburgh, vol. 2, pp. 427-429. (Poster)
2
3. Grimanis AP, Kalogeropoulos N, Vassilaki Grimani M. Transfer and distribution
of silver in seawater and sediment cores from N. Saronikos Gulf, Greece. XXX
Congress and Plenary Assemblies of CIESM: 14-18 Sep 1986, Palma de Majorca
(Spain). Rapports et Procès-Verbaux des Réunions. Commission International
Pour L’Exploration Scientifique de la Mer Mediterannee (MO): 1986; 30: 128.
(Poster)
4. Grimanis AP, Kalogeropoulos N, Vassilaki Grimani M. Antimony in seawater and
sediments from Saronikos and Elefsis Gulfs, Greece. XXXI Congress and
Plenary Assemblies of CIESM: 17-22 Oct. 1988, Athens, (Greece). Rapports et
Procès-Verbaux des Réunions. Commission International Pour L’Exploration
Scientifique de la Mer Mediterannee (MO): 1988; 31: 160. (Poster)
5. Grimanis AP, Vassilaki-Grimani M, Kalogeropoulos N. Pollution studies of Sb,
Co, Cr and Zn in waters and sediments of Saronikos Gulf, Greece by INAA. 2nd
Balkan Conference in Activation Analysis and Nuclear Related Analytical
Techniques: 4-6 Oct. 1989, Bled, Ljubljana (Yugoslavia), Book of Abstracts pp
21-22. (Oral)
6. Alexis MN, Kalogeropoulos N, Argyropoulou V. Ascorbic acid distribution in
tissues of sea bass (Dicentrarchus labrax) in relation to dietary levels and
feeding period. 3rd International Symposium on Feeding and Nutrition in Fish:
28 Aug-1 Sep. 1989, Toba, (Japan). (Poster). Selected papers in: “The Current
Status of Fish Nutrition in Aquaculture” (M. Takeda and T. Watanabe Eds.)
Tokyo University of Fisheries, Tokyo, pp. 401-409.
7. Kalogeropoulos N, Vassilaki-Grimani M, Grimanis AP. Fates of trace elements
(Co, Sb And Zn) entering Saronikos Gulf, Greece. XXXII Congress and Plenary
Assemblies of CIESM: 15-20 Oct. 1990, Perpignan (France). Rapports et ProcèsVerbaux des Réunions. Commission International Pour L’Exploration
Scientifique de la Mer Mediterannee (MO): 1990; 32: 51. (Oral)
8. Kalogeropoulos N, Kilikoglou V, Vassilaki Grimani M, Grimanis AP. Application
of two INAA methods to pollution studies of sediments from Saronikos Gulf,
Greece. 8th International Conference on Modern Trends in Activation Analysis,
1991, Vienna (Austria). Book of Abstracts, pp. 41-42. (Poster)
9. Kalogeropoulos N, Alexis MN, Henderson RJ. Effect of dietary lipids in tissue
fatty acid composition of gilthead bream (Sparus aurata). 4th International
Symposium on Fish Nutrition and Feeding: 24-27 June 1991, Biarritz (France).
Selected papers in: "Fish Nutrition in Practice", Kauchik S.J. and P. Luquet
(Eds), INRA, Paris, pp. 257-267. (Oral)
10.Grimanis AP, Vassilaki Grimani M, Kalogeropoulos N. Pollution studies of silver
and antimony in Saronikos Gulf, Greece, by INAA. 2nd International
Symposium on Nuclear Analytical Chemistry, NAC II, 1992, Toronto, Ontario
(Canada) (Invited Lecture).
11.Grimanis AP, Vassilaki Grimani M, Kalogeropoulos N. Instrumental Neutron
Activation Analysis of rare earth elements in atmospheric particulates of
Athens and in sediment cores of Saronikos Gulf, Greece. 2nd International
Workshop on Neutron Activation Analysis in Environmental Protection: 15 18
Sep. 1992, Dubna, Dept of Joint Institute of Nuclear Research, Moscow (Russia)
(Invited Lecture).
12.Kalogeropoulos N, Karayannis MI, Vassilaki Grimani M, Grimanis AP. Application
of trace elements determination and multivariate statistics to a pollution study
of Lake Pamvotis, NW. Greece. 7th Intern. Symposium on Environmental
Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Mediterranean
Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP):12 15 Oct. 1993,
Juan Les Pins Antibes, (France) (Poster)
2
13.Mamalakis G, Kafatos A, Manios Y, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos, N.
Adipose tissue quality versus quantity: relationships with children's serum lipid
levels. 4th International Conference on Nutrition and Fitness: Plan of Action for
the 21st Century: 25-29 May 2000, Ancient Olympia, (Greece). Book of
Abstracts pp 79-80. (Oral)
14.Andrikopoulos NK, Kalogeropoulos N. Squalene in oils and fats from domestic
and commercial fryings in Greece. American Oil Chemists Society World
Conference and Exhibition on Oilseed and Edible, Industrial and Specialty Oils:
Aug 12-16 2002, Istanbul, (Turkey). Book of Abstracts, pp. 37-38. (Poster)
15.Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK, Tzamtzis VA. Trans fatty acids in fats and
oils used for domestic and commercial fryings in Greece. 3rd Aegean Analytical
Chemistry Days: 29 Sep.-03 Oct. 2002, Polychnitos, Lesvos, Greece.
Proceedings, pp. 196-199. (Poster)
16.Kotsiopoulou C, Grigorakis D, Boskou G, Falirea A, Kalogeropoulos N, Mylona A,
Chiou A, Andrikopoulos NK. Olive oil micronutrient absorption by fish foods
during frying. 4th International Congress on Food Technology, 18-19/2/2005,
Athens. Proceedings Vol 1, 238-246. (Oral)
17.Kalogeropoulos N, Grigorakis D, Kotsiopoulou C, Mylona A, Falirea A,
Andrikopoulos NK. Olive oil micronutrient absorption by vegetables during the
traditional Greek frying practices. 26th World Congress of the International
Society for Fat Research, 25-28 September 2005, Prague, (Czech Republic).
Book of Abstracts p. 95 (Oral)
18.Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK. Octanoate and trans-9,10-epoxystearate
in edible vegetable oils used for domestic deep frying and pan frying of
potatoes. 26th World Congress of the International Society for Fat Research,
25-28 September 2005, Prague, (Czech Republic). Book of Abstracts pp 18-19.
(Poster)
19.Salta FN, Chiou A, Kalogeropoulos N, Boskou G, Karavanou N, Andrikopoulos
NK. Distribution and recovery of phytosterols in frying oils and fried potatoes
during repeated deep and pan frying. 4th Congress of the European Federation
for the Science and Technology of Lipids, 1-4 October 2006, Madrid, (Spain),
Book of Abstracts p 32 (Oral).
20.Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK, Hassapidou M, Karathanos VT. Macroand selected microconstituents in cooked legumes consumed in Greece. 5th
International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki,
(Greece). Proceedings, Vol. 3, pp 45-50. (Oral).
21.Kalogeropoulos N, Chiou A, Nomikos T, Antonopoulou S, Andrikopoulos NK,
Karathanos VT. Phytosterols, tocopherols, total polyphenols, squalene and
fatty acids in fresh nuts and seeds usually consumed in Greece. 2007 Institut
of Food Technologists Annual Meeting, 28 July-1 August 2007, Chicago (IL),
Book of Abstracts, p. 123 (Poster)
22.Κalogeropoulos N, Mourtzinos I, Yannakopoulou K, Gioxari A, Chiou A,
Karathanos VT. Encapsulation of Hypericum perforatum (St John’s wort)
methanolic extract in β-cyclodextrin. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA,PSE
& SIF on Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and
Agrochemical interest,, Athens, 3-8 August 2008 (Poster). Planta Medica, (D)
2008, 74, p. 204
23.Karathanos VT, Kalogeropoulos N, Konteles S, Troulidou E, Mourtzinos I.
Encapsulation of complex extracts in β-cyclodextrin: an application to propolis
ethanolic extract. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA,PSE & SIF on Natural
Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical
2
interest, Athens, 3-8 August 2008 (Poster) Planta Medica, (D) 2008, 74, pp.
228-229
24.Pounis G, Panagiotakos D, Kalogeropoulos N, Chrysohoou C, Pitsavos C,
Stefanadis C. Fatty fish consumption is associated with reduced 30 day
cardiovascular disease risk in patients who had had an Acute Coronary
Syndrome. 6th International Conference on Nutrition and Fitness. Athens, May
15 – 17, 2008, Book of Abstracts p. 87 (Poster).
25.Salta FN, Chiou A, Kalogeropoulos N, Andrikopoulos NK. Microconstituents of
pan fried French fries in oils enriched with olive leaf extract. 6th Euro Fed Lipid
Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges,
Achievements and Perspectives, Athens, 7-10 September 2008. Book of
abstracts, p. 570. (Oral).
26.Kalogeropoulos N, Salta FN, Chiou A, Andrikopoulos NK. Short chain and
oxidized fatty acids in fats and oils used for commercial frying. 6th Euro Fed
Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in the 3rd Millennium: Challenges,
Achievements and Perspectives, Athens, 7-10 September 2008. Book of
abstracts, p. 115. (Oral).
27.Panagiotakos D, Kalogeropoulos N, Pitsavos C, Stefanadis C. Validation of the
MedDiet Score through plasma fatty acids. XV International Symposium on
Atherosclerosis, Boston, MA, USA, June 14-18, 2009. (Oral). Atherosclerosis
Supplements, (UK) 2009, 10, Issue 2, p. e206
28.Kalogeropoulos N, Nomikos T, Chiou A, Fragopoulou E, Antonopoulou S.
Changes in chemical composition and biological activity during the preparation
of traditional Greek “Avgotaracho” from mullet (Mugil cephalus) roe. 28th
Conference of International Commission on the Anthropology of Food. Fish and
Seafood: Anthropological and Nutritional Perspectives, Kamilari, Crete, Greece,
May 31–June 6, 2009. Book of abstracts, p. 44-45 (Poster)
29.Roumpou M, Müller NS, Kalogeropoulos N, Kilikoglou V. An interdisciplinary
approach to the study of cooking vessels from Bronze Age Akrotiri, Thera.
International Conference on Subsistence, Economy and Society in the Greek
World. Improving the Integration of Archaeology and Science, Athens 22-24
March, 2010. The Netherlands Institute at Athens and the Hellenic Society of
Archaeometry. (Oral)
30.Roumpou M, Müller NS, Kalogeropoulos N, Day PM, Kilikoglou V. Microstuctural,
mineralogical and organic residue analyses in cooking vessels from Bronze Age
Akrotiri: archaeological implications. International Congress on Archaeological
Sciences in the Eastern Merditerranean and the Near East. The Science and
Technology in the Archaeological Research Center, the Cyprus Institute.
Paphos, Cyprus, April 29-May 1, 2010. (Oral), Book of Abstracts p. 10.
31.Kalogeropoulos N, Chiou A, Kaliora AC, Karathanos VT, Andrikopoulos NK.
Beyond olive oil: Active components and health aspects of some less known
Mediterranean plant products. Agricultural and Food Derived Natural Products
for Preventing and Combating Disease, Division of Agricultural and Food
Chemistry, 240th American Chemical Society National Meeting, Boston, MA 2226 August 2010 (Invited Lecture).
32.Karvela E, Makris DP, Kalogeropoulos N, Karathanos VT. Deployment of
response surface methodology to optimise recovery of grape (Vitis vinifera)
stem and seed polyphenols. 11th International Congress on Engineering and
Food, 22-26 May 2011, Athens, Greece. (Poster). Procedia Food Science, 2011,
1, 1686 – 1693.
33.Anastasopoulos E, Kalogeropoulos N, Kaliora AC, Kountouri A, Andrikopoulos
NK. Quality indices, polyphenols, terpenic acids, squalene, fatty acid profile,
2
and sterols in virgin olive oil produced by organic versus non-organic
cultivation method. First International Conference on Food and Environment The Quest for a Sustainable Future, 21 - 23 June 2011, New Forest,
Southampton, UK. (Oral)
34.Kalogeropoulos N, Chiou A, Pyriochou V, Peristeraki A, Christea M, Karathanos
VT. Bioactive phytochemicals in byproducts of industrial tomato processing.
1st Euro-Mediterranean Symposium on Fruit & Vegetable Processing, 18-21
April 2011 - Avignon, France. (Poster) Book of Abstracts p. 182
35.Chouchouli V, Kalogeropoulos N, Konteles SJ, Karvela E. Fortification of yogurts
with grape (Vitis vinifera) stem polyphenols. 1st Euro-Mediterranean
Symposium on Fruit & Vegetable Processing, 18-21 April 2011 - Avignon,
France. (Poster) Book of Abstracts p. 84
36.Aloupi M, Akriotis T, Kazantzidis S, Koulousaris M, Kalogeropoulos N. Heavy
metal levels in tissues of wigeon (Anas penelope) from the Evros delta, Greece.
16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on
Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of
Environmental Protection (MESAEP), 24-27 September 2011, Ioannina, Greece.
(Poster)
37.Kalogeropoulos N, Avramidou S, Spiliopoulou N, Karavoltsos S, Sakellari A,
Dassenakis M, Scoullos M. Heavy metals in raw and pan-fried Mediterranean
fish and sea food. 16th International Symposium on Environmental Pollution
and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific
Association of Environmental Protection (MESAEP), 24-27 September 2011,
Ioannina, Greece. (Oral)
38.Kogiannou D, Kountouri AM, Kaliora AC, Kalogeropoulos N. In vitro evaluation
of the antioxidant, anti-proliferative and anti-inflammatory properties of twelve
Greek medicinal plants. 5th International Conference on Polyphenols and
Health (ICPH2011), 17-20 October 2011, Barcelona, Spain. (Poster)
39.Giogios J, Grigorakis K, Kalogeropoulos N. Does commercial size affect the
sensory and chemical quality of the farmed meagre fish (Argyrosomus regius),
EFFoST (European Federation for Food Sciecne and Technology) Annual
Meeting, 21-23 November 2012, Montpellier, France. (Poster).
40.Basalekou M, Kalogeropoulos N, Kotseridis Y. Determination of 3-alkyl-2methoxypyrazines in Greek wines and must: the effect of temperature. 3rd
International Symposium “Trends in World Vitiviniculture Development”, 30-31
May 2013, Fira, Santorini, Greece. (Oral)
41.Kalogeropoulos N. Olive oil in food frying. Conference of the “Virgin Olive Oil
and Mediterranean Gastronomy (OmeGa) Project” funded by the Regione
Campania (Naples, Italy) and the International Olive Council (Madrid, Spain),
23-26 October 2013, Naples, Italy (Invited Lecture).
2